ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Πρόταση του Συλλόγου Αποφοίτων ΤΕΙ Αθήνας-Πειραιά

Δημοσίευση: 09/08/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εδώ και δυόμισι χρόνια, μετά τις συνέργειες και την μετατροπή των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. σε Α.Ε.Ι. Π.Τ., η ελληνική πολιτεία εξακολουθεί να κωφεύει απέναντι στο δίκαιο αίτημα τετρακοσίων χιλιάδων αποφοίτων των Α.Ε.Ι. Τ.Τ., το οποίο αφορά στην αντιστοίχιση των πτυχίων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης με τα νέα προκύπτοντα πτυχία του Πανεπιστημιακού Τομέα, όπως αυτά προέκυψαν μετά την κύρωση των Ν. 4521/2018, Ν. 4559/2018, Ν. 4589/2019 και Ν. 4610/2019.

Κατόπιν τούτου, ο Σύλλογος Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. κοινοποιεί την επίσημη πρότασή του, όπως αυτή κατατέθηκε στις 18/04/2019 στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της  Βουλής των Ελλήνων και στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, και όπως στην συνέχεια κατατέθηκε στις 18/09/2019 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με την εν λόγω πρόταση, καλούμε την ελληνική κυβέρνηση όπως κυρώσει άμεσα διατάξεις, οι οποίες θα διευθετούν το ζήτημα της ισοτίμησης και της αντιστοίχισης των πτυχίων των ΑΕΙ Τ.Τ. με τα  πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών.

Συγκεκριμένα, προτείνονται τα εξής:

1. Αντιστοίχιση των παλαιών πτυχίων Τ.Ε.Ι. με τα νέα αντίστοιχα πτυχία.

Πτυχία T.E.I τετραετούς διάρκειας σπουδών:

1.1. Όσα πτυχία αποκτήθηκαν μετά την ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι. το 2001, όντας πτυχία Α.Ε.Ι. κατά το άρθρο 16 του Συντάγματος τετραετούς διάρκειας σπουδών και 240 ECTS, τα οποία ανήκουν στο επίπεδο 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, καθώς και όσα ήταν ήδη τετραετούς διάρκειας σπουδών πριν το 2001, να αντιστοιχιστούν αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διαδικασίας με τα νέα πτυχία, των αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων ή κατευθύνσεων των νέων ακαδημαϊκών δομών τετραετούς διάρκειας σπουδών.

1.2. Για τα πτυχία των Τμημάτων Μηχανικών των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. που αποκτήθηκαν μετά την ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι. το 2001, καθώς και για όσα ήταν ήδη τετραετούς διάρκειας σπουδών πριν το 2001:

α) Αντιστοίχιση με τα νέα πτυχία των αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων ή κατευθύνσεων των νέων ακαδημαϊκών δομών πενταετούς διάρκειας σπουδών αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διαδικασίας για τους κατέχοντες συναφή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αποδεδειγμένη συναφή εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών, ακολουθώντας την συνήθη ακαδημαϊκή διαδικασία αντιστοίχησης των 10 ECTS ανά εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

β) Αντιστοίχιση με τα νέα πτυχία των αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων ή κατευθύνσεων των νέων ακαδημαϊκών δομών πενταετούς διάρκειας σπουδών κατόπιν παρακολούθησης μαθημάτων ενός ακαδημαϊκού έτους για τους μη κατέχοντες συναφή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αποδεδειγμένη συναφή εργασιακή εμπειρία, άνευ ποσοστιαίων περιορισμών και κατόπιν αίτησης του εκάστοτε ενδιαφερομένου.

Πτυχία Τ.Ε.Ι. διάρκειας σπουδών τρεισήμισι ετών:

1.3. Όσα πτυχία αποκτήθηκαν πριν το 2001, διάρκειας σπουδών τρεισήμισι ετών, όντας πτυχία Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να αντιστοιχιστούν:

α)Αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διαδικασίας για τους κατέχοντες συναφή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αποδεδειγμένη συναφή εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενάμισι έτους, ακολουθώντας την συνήθη ακαδημαϊκή διαδικασία αντιστοίχισης των 10 ECTS ανά εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

β)Κατόπιν παρακολούθησης ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου για τους μη κατέχοντες συναφή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αποδεδειγμένη συναφή εργασιακή εμπειρία, άνευ ποσοστιαίων περιορισμών και κατόπιν αίτησης του εκάστοτε ενδιαφερομένου.

1.4. Για τα πτυχία των Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ που αποκτήθηκαν πριν το 2001, διάρκειας σπουδών τρεισήμισι ετών:
α)Αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διαδικασίας αντιστοίχιση με τα νέα πτυχία των αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων ή κατευθύνσεων των νέων ακαδημαϊκών δομών πενταετούς διάρκειας σπουδών, για τους κατέχοντες συναφή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αποδεδειγμένη συναφή εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τεσσεράμισι ετών, ακολουθώντας την συνήθη ακαδημαϊκή διαδικασία αντιστοίχισης των 10 ECTS ανά εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

β) Αντιστοίχιση με τα νέα πτυχία των αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων ή κατευθύνσεων των νέων ακαδημαϊκών δομών πενταετούς διάρκειας σπουδών κατόπιν παρακολούθησης μαθημάτων ενάμισι ακαδημαϊκού έτους για τους μη κατέχοντες συναφή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αποδεδειγμένη συναφή εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τεσσεράμισι ετών, άνευ ποσοστιαίων περιορισμών και κατόπιν αίτησης του εκάστοτε ενδιαφερομένου.

- Σε όσα Τμήματα προκύπτουν κατόπιν των συγχωνεύσεων νέα επιστημονικά αντικείμενα και το ποσοστό των μη συναφών μαθημάτων στο νέο πρόγραμμα σπουδών ξεπερνά το 33% των διδαχθέντων μαθημάτων του παλαιού προγράμματος σπουδών ή επήλθε εν γένει σημαντική αλλαγή στο νέο πρόγραμμα σπουδών, να οριστεί η παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων από την Συνέλευση του οικείου Τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, τα επιπλέον μαθήματα δεν δύνανται να ξεπερνούν τα 30 ECTS.

- Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχο ή συναφές Τμήμα ή κατεύθυνση στο Πανεπιστήμιο που απορρόφησε το Ίδρυμα αποφοίτησης του αιτούντος, να δίδεται η δυνατότητα αίτησης αντιστοίχισης σε έτερο Πανεπιστήμιο, στο οποίο υπάρχει αντίστοιχο ή συναφές Τμήμα ή κατεύθυνση.

- Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί, σε εθνικό αλλά και σε υπερεθνικό επίπεδο, μια θεσμοθετημένη μορφή εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, για όποιες από τις ανωτέρω περιπτώσεις συνιστάται η παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων, προτείνονται οι εξ αποστάσεως διαδικασίες χάριν διευκόλυνσης τόσο των αποφοίτων όσο και των Τμημάτων.

2. Πλήρη και ως προς κάθε συνέπεια ισοτίμηση των πτυχίων των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. με τα πτυχία των Α.Ε.Ι. Π.Τ.:

Επί τη βάσει των συστάσεων και πρακτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αιτούμαστε την άρση της όποιας διάκρισης η οποία διατηρείται στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, στις προκηρύξεις θέσεων στον δημόσιο τομέα και στα εκδεδομένα επαγγελματικά δικαιώματα, ανάμεσα σε τίτλους σπουδών έκτου επιπέδου του Ευρωπαϊκού και Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, που εκδόθηκαν από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τεχνολογικού Τομέα και από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα.

Με την προσήκουσα τιμή,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος                     Ο Αντιπρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας
Πολίτης Βίκτωρ           Λαλαδάκης Ιωάννης         Κορόμπας Αλέξανδρος
       

Σχόλια (54)

 
Σοφία
20 Νοε 2020 12:22

Όσα και να λέμε δεν έχουν νόημα, εάν δεν αλλάξουν τα οργανογράμματα των δημόσιων υπηρεσιών. Οι κατατακτήριες δεν είναι δύσκολες, είμαι απόφοιτη ΑΤΕΙ και μόνιμη δημόσιος υπάλληλος. Έδωσα κατατακτήριες εξετάσεις πέρυσι, παρακολούθησα με επιτυχία τα 6 επιπλέον μαθήματα της σχολής μου και πρόσφατα πήρα πτυχίο Πανεπιστημίου. Δεν άλλαξε τίποτα, συνεχίζω να αμείβομαι ως Τ.Ε. και όχι ως Π.Ε. Άρα και ισοτίμηση των πτυχίων να γίνει εάν δεν αλλάξουν τα οργανογράμματα των υπηρεσιών, οι οργανικές δηλαδή θέσεις να είναι όλες Π.Ε. και όχι Τ.Ε. δεν υπάρχει νόημα.

 
Μαρία
17 Νοε 2020 10:21

Συμφωνώ απόλυτα με τον Γιώργο, στην πράξη μαθαίνεις, είμαι απόφοιτη πανεπιστημίου Νοσηλευτικής, τα περισσότερα μαθήματά μας ήταν θεωρίες. Όταν διορίστηκα σε δημόσιο νοσοκομείο, οι απόφοιτοι νοσηλευτές των ΑΤΕΙ σαφώς ήταν περισσότερο καταρτισμένοι. Δεν γνώριζα στην πράξη να κάνω αιμοληψία και φλεβοκέντηση αλλά ούτε και να επικοινωνώ και να συνεργάζομαι με τους ασθενής, έμαθα από τους απόφοιτους ΑΤΕΙ. Απλά όλα γίνονται για την εξοικονόμηση χρημάτων...

 
Γιωργος
23 Οκτ 2020 09:34

Το 2003 πέρασα σε τμήμα ΤΕΙ το οποίο είχε 16.000 μόρια, υπήρχαν ΑΕΙ τα οποία είχαν βάση κάτω από 10.000 μόρια, τα σχόλια δικά σας... ΑΕΙ και ΤΕΙ είναι απλά ταμπέλες, το θέμα είναι τι γνώσεις αποκομίζεις. Θεωρώ πως οι απόφοιτοι των ΤΕΙ σαφώς έχουν υψηλότερο επίπεδο γνώσεων διότι εφαρμόζουν την επιστήμη μέσα από τα εργαστηριακά μαθήματα και την πρακτική την οποία επιτελούν. Έχω εργαστεί με απόφοιτους ΑΕΙ οι οποίοι υστερούν στη δεξιοτεχνία, την πρωτοβουλία και την εφαρμογή. Στην πράξη μαθαίνεις όχι στη θεωρία...

 
Για Τρίτη συνεχόμενη χρονια
14 Οκτ 2020 00:39

Πρώην αποφοιτοι των ΤΕΙ μπαίνουν με κατατακτήριες στα τμήματα αποφοίτησης δίνουν τα 12 επιπλέον μαθήματα αφαιρούνται όσα ειναι παρεμφερή με τα παλιά προγράμματα σπουδών για την λήψη πτυχίου ΠΕ.Η αυτόματη ισοτιμηση αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων αντισυνταγματική κ δεν πρόκειται να γινει ΠΟΤΕ.

 
Νομοθεσία για ΑΕΙ
16 Αυγ 2020 04:25

Τα νέα πανεπιστημιακά τμήματα που ιδρύθηκαν την περίοδο 1980-2010 ήταν εξαρχής ενταγμένα σε σχολές των ΑΕΙ, άρα οι όποιες διαφορές στη βάση εισαγωγής ή το πρόγραμμα σπουδών δεν αλλάζουν την ακαδημαϊκή τους υπόσταση. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΔΠΘ, για παράδειγμα, είχαν εξαρχής Πολυτεχνική Σχολή και όχι Σχολή Μηχανικών, σε αντίθεση με τα πρώην ΤΕΙ σε Αθήνα, Κρήτη και Θεσσαλονίκη, επομένως οι απόφοιτοί τους αναγνωρίζονται στις αντίστοιχες ειδικότητες.

Αντιθέτως, τα ΤΕΙ μέχρι το 1995 είχαν τριετή φοίτηση, μέχρι το 2001 ήταν ανώτερα ιδρύματα και όχι ανώτατα, μέχρι το 2007 δεν είχαν δυνατότητα απονομής μεταπτυχιακών τίτλων παρά μόνο με συνεργασία με κάποιο Πανεπιστήμιο κοκ. Ήταν απλώς ο εύκολος τρόπος να αυξηθούν οι θέσεις εισακτέων, με την απορρόφηση ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Τα προβλήματα όμως μόνο διογκώθηκαν με το πέρασμα των ετών, μέχρι που καταργήθηκαν εντελώς τα ΤΕΙ ως βαθμίδα πριν από δύο χρόνια.

Γι'αυτό και προτεραιότητα για την επόμενη δεκαετία θα έπρεπε να είναι να σταματήσει ο διαχωρισμός των σχολών και να γίνουν συνενώσεις τμημάτων, ώστε οι νέοι απόφοιτοι από το 2020 και μετά να προέρχονται από τις ίδιες πανεπιστημιακές σχολές. Να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη, με την κακή κατανομή των θέσεων προσωπικού και εισακτέων, που θα καταδικάσουν την ανώτατη εκπαίδευση μιας που πλέον δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου.

Αναδρομική αναγνώριση χιλιάδων τίτλων σπουδών από το 1985 μέχρι το 2015 είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν πρόκειται να γίνει.

@Νικολέττα
13 Αυγ 2020 19:36

Άλλο Μαθηματικό Αθήνας και άλλο Σάμου.
Άλλο Μετσόβιο και άλλο Πολυτεχνείο Κρήτης.
Άλλη βάση εισαγωγής με τις Δέσμες και άλλη τώρα.

Μαντέψτε, όμως, τα δικαιώματα είναι ίδια.

 
Observator
15 Αυγ 2020 22:25

Δεν έχω υπόψιν μου τμήμα πανεπιστημιακό με ένα εξάμηνο πρακτική άσκηση δηλ. 30ects

 
Θεόδωρος ΤΕ13
15 Αυγ 2020 21:26

Παρακολουθώ από την έναρξη του συλλόγου την προσπάθεια αυτή. Είναι ότι πιο λογική,δίκαια,νόμιμη και αρτια δομημένη άποψη επί του καυτού αυτού θέματος. Συγχαρητήρια και έλπίζω σύντομα να συμφωνήσουν οι αρμόδιοι και να τεθεί σε εφαρμογη.

 
Thomas Paschalis
13 Αυγ 2020 19:40

@ G.Ar
Καλά έκανες και δημοσίευσες την απόφαση του Αρείου Πάγου αλλά είναι πολύ παλιά και πλέον δεν υπάρχουν ΤΕΙ για να ισχύει. Από τη στιγμή που η πολιτεία κατάργησε τα ΤΕΙ έχει υποχρέωση να καθορίσει διαδικασίες αντιστοίχησης των παλαιών με τα νέα πτυχία. Ορίζεται ξεκάθαρα και στην ισχύουσα νομοθεσία για την ανώτατη εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αρ. 5 του Ν. 4485/2017 με προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται τα θέματα αντιστοιχίας και επαγγελματικών προσόντων των παλαιών και νέων πτυχίων.

 
Νικολέττα
13 Αυγ 2020 19:36

Κώστας

Άλλο Μαθηματικό Αθήνας και άλλο Σάμου.
Άλλο Μετσόβιο και άλλο Πολυτεχνείο Κρήτης.
Άλλη βάση εισαγωγής με τις Δέσμες και άλλη τώρα.

Μαντέψτε, όμως, τα δικαιώματα είναι ίδια.

 
Κώστας
13 Αυγ 2020 15:12

Άλλο ΤΕΙ Αθήνας/Πειραιά άλλο ΤΕΙ Λαμίας...

Άλλο βάση εισαγωγής 16 και άλλο 10 και 11..

Θα προκύψουν και άλλα ζητήματα

 
Μηχανικός ΤΕΙ, Ph.D, M.Sc
13 Αυγ 2020 12:16

Ας μην γίνει "ισοτίμηση", αρκεί να μας δώσουν αυτά που δικαιούμαστε.
Δεν μπορεί να υπάρχει κατηγορία ΠΕ και ΤΕ, όπως δεν υπάρχει διαχωρισμός στη Δευτεροβάθμια (ΔΕ γενικού Λυκείου ΔΕ ΕΠΑΛ). [Σεις που κόπτεστε για το βαθμό εισαγωγής, δεν πιστεύω να θεωρείτε έναν μαθητή του ΓΕΛ το ίδιο με τον μαθητή του ΕΠΑΛ;;;]. Όσοι έχουν μεταπτυχιακό στο επίπεδο 7 και τον αντίστοιχο μισθό, το ίδιο και όσοι έχουν ΔΔ. [Για αυτούς που δεν πέρασαν ούτε στα ΤΕΙ ή δεν έδωσαν καν εξετάσεις και πήγαν στο εξωτερικό και τελείωσαν τα αντίστοιχα ΤΕΙ πχ (FH) Γερμανία, γιατί άραγε είναι Μηχανικοί; στην Αγγλία με 3 χρόνια σπουδές και όχι στην Οξφόρδη, αλλά σε κάποιο "πανεπιστήμιο" με αξιολόγηση πολύ πιο κάτω από τα ελληνικά ΤΕΙ. Εκεί δεν είδα να χύνεται τόνους μελάνης να μην γίνουν Μηχανικοί ή ΠΕ.
Όταν είναι ΑΕΙ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. (Ανώτατο = υπερθετικός βαθμός, δεν μπορεί το ένα να είναι περισσότερο Ανώτατο από το άλλο, Τόσο απλά!!! Πράγματι μόνο στη Ελλάδα συμβαίνουν αυτά !!!)

 
Πέτρος MBA
13 Αυγ 2020 06:35

Είναι ανεδαφικό να μιλάμε για ιοστίμηση παλαιών αποφοίτων ΤΕΙ (πριν 30 χρόνια). Κάτι τέτοιο θα αδικούσε χιλιάδες απόφοιτους Πανεπιστημίων και όσους έδωσαν Πανελλήνιες από το 1983 και μετά. Αν όλοι αυτοί ήξεραν ότι μια μέρα θα γινόταν τετοια ισοτίμηση προφανώς θα είχαν κάνει διαφορετικές επιλογές.
Τελος πάντων και ισοτίμηση να γίνει δεν μπορεί να γίνει για πτυχία πριν το 2007, είναι πολύ παλιά και μέχρι τότε τα ΤΕΙ δεν είχαν την δυνατότητα ούτε να διεξάγουν δικά τους μεταπτυχιακά.
Τέτοιες παράλογες απαιτήσεις μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Δεν βασίζονται στην λογική αλλά στην προσπάθεια πολιτικής πίεσης για να γίνει μια ακόμα αδικία.

 
Εξομοίωση πτυχίων ΤΕΙ
13 Αυγ 2020 01:09

Δεν προσφέρονται μαθήματα στους αποφοίτους αυτών των τμημάτων από την ίδρυσή τους τη δεκαετία του '90 μέχρι σήμερα. Η εξομοίωση προφέρεται ως δυνατότητα μόνο στους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι, ακριβώς όπως κάνουν και τα πρώην ΤΕΙ για τους ΕΝΕΡΓΟΥΣ φοιτητές.

Όσοι για παράδειγμα πήραν πτυχίο Πληροφορικής από τα Ιωάννινα ή τη Θεσσαλία πριν το 2013 και το 2016, αντίστοιχα, φυσικά δεν μπορούν να περάσουν άλλα 5-10 μαθήματα και να γίνουν Μηχανικοί Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανολόγοι.

Όλες οι αλλαγές επηρεάζουν τις επόμενες γενιές φοιτητών, δε λειτουργούν αναδρομικά. Ειδικά για τα ΤΕΙ, εδώ και 30 χρόνια έχουν γίνει λάθος χειρισμοί και λύση δεν πρόκειται να δοθεί νομικά.

Ανωτατοποίηση χωρίς αυτόνομα μεταπτυχιακά και διδακτορικά, χωρίς υποχρεώση να έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ διδακτορικό, χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα (το πρόβλημα που δε λύθηκε για τις Σχολές Μηχανικών, οι οποίες κακώς δεν ενώθηκαν με τις Πολυτεχνικές) είναι ανούσια.

τμηματα Πληροφορικης
12 Αυγ 2020 19:02

Εξομοιωσεις γινονται και σημερα: Πανεπιστημιο Ιωαννινων τμημα Πληροφορικης, εγινε τμημα Μηχ Η/Υ και Πληροφορικης και με καποια μαθηματα προσφερεται για τους παλιους εξομοιωση

Πανεπιστημιο Θεσσαλιας τμημα Μηχ. Δικτυων, Υπολογιστων και Τηλεπικοινωνιων, εγινε τμημα Ηλεκτρ.Μηχανικων και Μηχ. Η/Υ, Πανεπιστημιο Δυτ. Μακεδονια, τμημα Μηχ. Τηλεπ και Πληροφορικης, εγινε τμημα Ηλεκτρ. Μηχανικων και Μηχ Η/Υ

 
Νικολέττα
12 Αυγ 2020 22:53

Προς G.Ar

Μετά από τον 2916/2001 ακολούθησαν:
Νόμος 3549/2007
Νόμος 4009/2011
Νόμος 4485/2017

Είναι ξεκάθαρο το Α.Ε.Ι.=Πανεπιστήμια +Τ.Ε.Ι.

 
Μαρία Λ.
12 Αυγ 2020 20:12

Γιατί τέτοιος πανικός κάθε φορά που ο Σύλλογος Αποφοίτων κοινοποιεί κάτι;

 
τμηματα Πληροφορικης
12 Αυγ 2020 19:02

Πανεπιστημιο Ιωαννινων τμημα Πληροφορικης, εγινε τμημα Μηχ Η/Υ και Πληροφορικης και με καποια μαθηματα προσφερεται για τους παλιους εξομοιωση

Πανεπιστημιο Θεσσαλιας τμημα Μηχ. Δικτυων, Υπολογιστων και Τηλεπικοινωνιων, εγινε τμημα Ηλεκτρ.Μηχανικων και Μηχ. Η/Υ, με καποια μαθηματα γινεται εξομοιωση των παλιων σε ηλεκτε.μηχανικους

Πανεπιστημιο Δυτ. Μακεδονια, τμημα Μηχ. Τηλεπ και Πληροφορικης, εγινε τμημα Ηλεκτρ. Μηχανικων και Μηχ Η/Υ και παλι με καποια μαθηματα γινεται εξομοιωση ατο νεο προγραμμα σπουδων

αρα εξομοιωσεις γινονται και σημερα

 
Απόφοιτος ΑΠΘ προς: ΠΕ
12 Αυγ 2020 18:40

Κι εγώ είμαι απόφοιτος πανεπιστημίου, αλλά όλοι ξέρουμε ότι οι βάσεις διαμορφώνονται σύμφωνα με την ζήτηση και τις διαθέσιμες και όχι σύμφωνα με το ακαδημαϊκό επίπεδο του εκάστοτε τμήματος!

 
Δημήτρης Σέρρες
12 Αυγ 2020 18:14

Εξαιρετική και απόλυτα δίκαιη η πρόταση, ελπίζω η εν λόγω κυβέρνηση να πράξει το σωστό και να δικαιώσει, επιτέλους, μισό εκατομμύριο επιστήμονες!

 
Χρήστος
12 Αυγ 2020 17:20

Μπράβο πολύ σωστή και εμπεριστατωμένη πρόταση!
Μπράβο στο σύλλογο!
Όσον αφορά τις εξετάσεις γιατί το είδα που το ανέφεραν κάποια άτομα παραπάνω όλοι οι απόφοιτοί όπως και εγώ που μπήκαμε μετά το 2001 είχαμε δώσει το νέο κύκλο σπουδών (δίνοντας τουλάχιστον στη σχολή μου επιπλέων μαθήματα και μάλιστα μάθημα που είχα περάσει με πολύ καλή βαθμολογία το έχασα και έπρεπε να δώσω εκ νέου άλλο…) για ποιο λόγο θα πρέπει να δώσω επιπλέων μαθήματα ενώ τα ECTS που είχα από τη σχολή είναι αυτά που απαιτούνται και τα μαθήματα που έδωσα ακόμα και αριθμητικά ήταν παραπάνω; Αν δώσουμε άλλα 5 – 10 μαθήματα όπως διαβάζω εδώ τα ECTS που θα έχουμε θα είναι περισσότερα από το πολυτεχνείο… Άρα το θεωρώ άτομο σαν επιχείρημα και θα πω κακός μπήκατε και εσείς στη διαδικασία να δώσετε επιπλέων μαθήματα (χωρίς φυσικά να σας κατηγορώ για αυτό αφού και εγώ τότε για να με κάνουν ΑΕΙ όπως έλεγαν έδωσα επιπλέων). Άδικα θα πω όμως γιατί είδη πληρείται τις προϋποθέσεις για τίτλο ΠΕ.

 
Δημ. Χρήστος
12 Αυγ 2020 17:19

Μπράβο σε όλα τα μέλη του συλλόγου! Μια πραγματικά μελετημένη και ολοκληρωμένη πρόταση με 100% νομική ευστάθεια την οποία χάρηκα που διάβασα! Είναι ώρα επιτέλους η πολιτεία να δώσει μία τελική λύση από το να κρύβεται πίσω από την απραξία και του ότι δεν πρέπει να το κάνω τώρα το βάζω κάτω από το χαλάκι… είδη μαζεύτηκαν πολλά. Και φυσικά δεν απευθύνομαι μόνο στην τωρινή κυβέρνηση αλλά στη πάγια τακτική όλων για πάνω από 10 χρόνια.

 
G.Ar
12 Αυγ 2020 16:28

Προς: Απόφοιτος

Σου παραθέτω απόσπασμα της 2028/2006 (Β2 πολιτικού) απόφασης του Αρείου Πάγου. Ελπίζω να ξέρεις ελληνικά:

Άρειος Πάγος 2028/2006

"...Ειδικότερα, ο νομοθέτης (άρθρο 1 παρ.1 ν 1404.1983) όρισε ότι τα Τ.Ε.Ι. είναι ν. π. δ. δ. αυτοδιοικούμενα στα πλαίσια του ν. 1404/1983, η δε κρατική εποπτεία επ' αυτών ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Περαιτέρω στον ίδιο νόμο, ορίστηκε ότι τα Τ.Ε.Ι. είχαν ως αποστολή, μεταξύ άλλων, να παρέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων στο επάγγελμα και ότι, εκ της ανωτέρω αποστολής τους " τα Τ.Ε.Ι., διακρίνονται σαφώς, ως προς το ρόλο και την κατεύθυνση των ιδίων και των αποφοίτων τους και ως προς το περιεχόμενο και τους τίτλους σπουδών, από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα" (άρθρο 1 παρ.2). Aκολούθως, δημοσιεύθηκε ο ν. 2916/2001 " Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής", στο άρθρο 1 του οποίου ορίζεται ότι "α) Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: αα) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Β) Τα ιδρύματα των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν συμπληρωματικά, με διακριτές φυσιογνωμίες και ρόλους, σκοπό και αποστολή που διαφοροποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον πανεπιστημιακό τομέα και τον τεχνολογικό τομέα. γ) όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος " Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα" νοούνται τα ιδρύματα που ήδη λειτουργούν, τα οποία ανήκουν στον πανεπιστημιακό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και θα αποκαλούνται εφεξής "Πανεπιστήμια"....". Με το άρθρο δε 5 παρ. 12 περ. γ΄ του ιδίου νόμου προστέθηκε παράγραφος 3 στο άρθρο 25 του ν. 1404/1983, με την οποία ορίζεται ότι "το πτυχίο που χορηγείται από τμήματα Τ.Ε.Ι. είναι βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήμια, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης.". Από τις τελευταίες αυτές διατάξεις (του ν. 2916/2001) προκύπτει ότι με το νόμο αυτόν ορίστηκε η διάρθρωση της ανώτατης εκπαιδεύσεως η οποία πλέον αποτελείται από δύο, σαφώς διακρινόμενους μεταξύ τους, παράλληλους τομείς, τον πανεπιστημιακό, που συναπαρτίζει όλα τα υφιστάμενα Α.Ε.Ι και τον τεχνολογικό μη πανεπιστημιακό, που περιλαμβάνει τα Τ.Ε.Ι. Η υπαγωγή δε των τελευταίων στην ανώτατη εκπαίδευση συνδέθηκε με τη συμμόρφωση προς τις αντίστοιχες συνταγματικές επιταγές, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την πλήρη αυτοδιοίκηση των ιδρυμάτων, το καθεστώς του Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και τα θέματα σπουδών και δεν σκόπευε στην πλήρη εξομοίωση αυτών με τα Α.Ε.Ι. Έτσι, ο χαρακτηρισμός πλέον των πτυχίων των Τ.Ε.Ι. ως βασικών τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαιδεύσεως δε συνεπάγεται και την ισοτιμία αυτών με τα πτυχία των Α.Ε.Ι. ιδιαίτερα ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων......"

 
Πυτχιούχος ΤΕΙ Κρήτης
12 Αυγ 2020 15:06

Μπράβο στον Σύλλογο και στους συναδέλφους για την προσπάθειά! Η πρότασή σας είναι σωστή, δίκαιη και νόμιμη! Είμαστε μαζί σας!

 
Ανωτατοποίηση ΤΕΙ 2001-2019
12 Αυγ 2020 14:07

Τα ΤΕΙ δεν ξεκίνησαν ως ΑΕΙ (Ανώτατα) αρά ως Ιδρύματα ενταγμένα στην Τριτοβάθμια, με αποστολή σαφώς διακριτή από τα τότε ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και Ανώτατες Σχολές, όπως ΑΣΟΕΕ, Γεωπονική, Πάντειος) και αυτό το καθεστώς δεν άλλαξε παρά τις επιφανειακές αλλαγές στη νομοθεσία.

Όταν έγινε η "ανωτατοποίηση" στα χαρτιά τα ΤΕΙ δεν είχαν δυνατότητα οργάνωσης αυτόνομων μεταπτυχιακών προγραμμάτων και μέχρι το 2019 δεν μπορούσαν να απονέμουν διδακτορικά.

Η πραγματικότητα είναι ότι δεν αλλάξουν αναδρομικά οι τίτλοι σπουδών για χιλιάδες αποφοίτους πριν το 2019. Ούτε το ΠΑΔΑ ούτε το ΕΛΜΕΠΑ ούτε τα πανεπιστήμια θα ασχοληθούν με κάτι τέτοιο, είναι ανεδαφικό.

 
George TE
12 Αυγ 2020 13:41

Εγώ ξέρω ότι πήρα πτυχίο Πληροφορικής ΤΕ το 2005, με Πανελλήνιες εξετάσεις, 45 μαθήματα από τα οποία τα 30 σχεδόν είχαν ΚΑΙ εργαστήριο επομένως έπρεπε να δώσεις για κάθε μάθημα 2 εξετάσεις και να γράψεις πάνω από 5 σε κάθε εξέταση, και κάθε εβδομάδα για κάθε εργαστήριο είχαμε παρουσίες και εργασίες.
Εκείνη την εποχή ένας γνωστός μου, απόφοιτος Λυκείου έκανε μια αίτηση, χωρίς εξετάσεις γραφτηκε στο ΕΑΠ στο πρόγραμμα Πληροφορικής, και σε 6 χρόνια αυτός χωρίς εργαστήρια πήρε πτυχίο ΠΕ, με 3 μαθήματα το έτος, σύνολο 12 μαθήματα.
Αυτός από το 2010 έχει πτυχίο ΠΕ πληροφορικής ενώ εγώ ακόμα είμαι ΤΕ.

 
Νίκος ΠΕ19
12 Αυγ 2020 13:35

@ΔημήτρηςΜ

Κάνεις λάθος. Τα ΤΕΙ μέχρι το 2001 ήταν Ανώτερα ιδρύματα σύμφωνα με τον Νόμο. Η διάρκεια δεν έχει σημασία. Γιαυτό και αν δεις το αντίστοιχο άρθρο του esos για το Πλαίσιο Προσόντων στο επίπεδο 5 έχει ορισμένα πτυχία ΤΕΙ προφανώς αυτά που δόθηκαν από το 1986 μέχρι το 2007.

Θα το δείτε και όταν το ΠΑΔΑ θα αναγνωρίσει <<μέρος>> των σπουδών σας για να σας δώσει ισοτιμία με ΠΕ.

 
Αδιάβλητο πανελλαδικών?
12 Αυγ 2020 11:49

Οι περιπτώσεις των γεωπονικών, Παντείου, Χαροκόπειου,ακαδημιών σωματικής και παιδαγωγικής αγωγής κ.α. σχολών που αναδρομικά ισοτιμήθηκαν δίχως όλες τους να είναι ισότιμες με πανεπιστημια όντας ανώτατες σχολές ξεχνιούνται?
Ας μην ξεχνιόμαστε κύριοι. Εκατοντάδες αποφοίτων των παραπάνω ιδρυμάτων (αναφέρομαι στα ιδρύματα που ήταν ανώτερα και όχι ανώτατα / πανεπιστήμια ) είχαν την ευκολία που τους έδωσαν οι τότε κυβερνήσεις να δώσουν μαθήματα έξτρα ή να παρακολουθούν τα απογεύματα ( παιδαγωγικές ακαδημίες) τα μαθήματα για ισοτιμία του πτυχίου με τα νέα πανεπιστημιακά. Μην ξεχνάτε κύριοι, μιλάμε για ορισμένα ανώτερα ιδρύματα που γίνανε ανώτατα πανεπιστημιακά με την βούλα του κράτους..
Και τα συγκρίνετε με τους σημερινούς αποφοίτους των πρώην ΤΕΙ τουλάχιστον μετά το 2001 που είχαν εκσυγχρονισμένα πρόγραμμα τα σπουδών?

 
ΔημήτρηςΜ
12 Αυγ 2020 11:05

@Νίκος ΠΕ19, Τα ΤΕΙ ΔΕΝ ήταν ποτέ Ανώτερα, από ιδρύσεως τους διότι τα έτη σπουδών υπερέβαιναν τα 3 έτη, που είναι το Συνταγματικά καθορισμένο ανώτατο όριο σπουδών, αφού για την απόκτηση πτυχίου απαιτούνταν 7 εξάμηνα σπουδών (Η πρακτική άσκηση με το ΦΕΚ ιδρύσεως τους λογίζονταν ως "αναπόσπαστο μέρος των σπουδών" και μετρούσαν αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες. Άρα μη συνεχίζεται αυτή η καραμέλα. Για αυτό εξάλλου και η απόφαση του ΣτΕ δεν κάνει διάκριση πτυχίων πριν και μετά το νόμο 2001! Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι ήταν Πανεπιστήμια.

 
Απόστολος
12 Αυγ 2020 10:56

Ο συγκεκριμένος σύλλογος είχε επαφές με το ΠΑΔΑ για να καταλήξουν σε πρόταση από μεριάς του ΠΑΔΑ για μια διαδικασία ισοτίμισης των πτυχίων ΤΕΙ με τα πτυχία ΠΑΔΑ. Ενώ η τελική συνεδρίαση έγινε τον Ιούνιο ακόμα περιμένουν οι απόφοιτοι το ΠΑΔΑ να βγάλει σχετική ανακοίνωση.

 
Απόφοιτος
12 Αυγ 2020 09:39

@G.aR

Δεν υπάρχει πουθενά ο όρος ''εφαρμοσμένων επιστημών'' στα ΑΕΙ, είτε αυτά είναι πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα. Δεν έχουμε ούτε είχαμε τέτοια ιδρύματα στην Ελλάδα, μάλλον από το μυαλό σου τα βγάζεις αυτά. Επίσης ο όρος ΑΕΙ αναφέρει δυο παράλληλους τομείς και δεν κατηγοριοποιεί τα ΑΕΙ σε Α' και Β' κατηγορίας.
Στην Ελλάδα υπάρχει η νοοτροπία να παραβλέπουμε και να ερμηνεύουμε την νομοθεσία όπως βολεύει συντεχνιακούς χώρους και άλλους επαγγελματικούς φορείς που θέλουν να έχουν τα ηνία στην αγορά εργασίας και να διαμορφώνουν την αγορά όπως τα βολεύει. Ενώ υπάρχει μια νομοθεσία (στην προκειμένη έλεγε για ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα) που αναφέρει για ύπαρξη παράλληλων τομέων στα ΑΕΙ , παρατηρούσαμε τα μεν ΑΕΙ Π.Τομέα να έχουν δικαιώματα ενώ τα ΑΕΙ Τ. τομέα να μην έχουν όταν στην Ευρώπη αναγνωρίζονται τα δικαιώματα των αποφοίτων ΑΕΙ τεχνολογικού τομέα κανονικότατα.
Συνοψίζοντας δεν υπάρχουν διαχωρισμοί μεταξύ ΑΕΙ, ούτε η πανεπιστημιακή εκπαίδευση έπρεπε να παρέχεται από τα ΑΕΙ Παν. τομέα. Ο όρος πανεπιστήμιο είναι ευρύτερος και δεν έχει να κάνει από το΄είδος της εκπαίδευσης άλλα από την ποιότητα.

Υ.Γ. Τα πολυτεχνεία παρέχουν εφαρμοσμένη επιστήμη και στην Ευρώπη λέγονται Polytechnics ή Technical Universities ή ότι άλλο τα προσδιορίζει καλύτερα.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.