Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

Εγκύκλιος: Τι θα ισχύσει για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών από το νέο σχ. έτος

Οι μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περιφέρονται εντός ή εκτός του σχολείου ή να απουσιάζουν (αδικαιολόγητα)
Δημοσίευση: 12/08/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Νέα εγκύκλιο για τις προϋποθέσεις  απαλλαγής των μαθητών  από το μάθημα των Θρησκευτικών από το νέο σχ. έτος, υπέγραψε η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, βασισμενη στην εισήγηση του ΙΕΠ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών, σύμφωνα και με το με αρ. 37/23-7- 2020 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., χορηγείται ύστερα από Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, του/της ίδιου/ας του/της μαθητή/τριας (αν είναι ενήλικος/η) ή και των δύο γονέων του/της (αν είναι ανήλικος/η), στην οποία θα αναφέρεται το εξής : «Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή (μου ή του παιδιού μου) στο μάθημα των Θρησκευτικών» (βλ. Ολ.ΣτΕ 1749/2019 και 1750/2019).

Μόνον στην περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα, αρκεί η υπογραφή του/της ασκούντος/ούσης τη γονική μέριμνα.

Η προσυπογραφή της Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/τη διδάσκοντα/ουσα είναι απαραίτητη, ώστε να ενημερώνεται για τους/τις μαθητές/τριες που θα έχει στην τάξη του/της στις ώρες του μαθήματος των Θρησκευτικών.

Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του/της ίδιου/ας μαθητή/τριας (αν είναι ενήλικος/η) ή και των δύο γονέων του/της (αν είναι ανήλικος/η), παραλαμβάνεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τη 14η Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

Οι μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περιφέρονται εντός ή εκτός του σχολείου ή να απουσιάζουν (αδικαιολόγητα), αλλά να απασχολούνται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (Α ́ 167) και της υπ ́ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Β ́ 1340) υπουργικής απόφασης, αποφασίζουν κατά περίπτωση για τον τρόπο που απασχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι/ες μαθητές/τριες, συντάσσοντας σχετική πράξη (διαφορετικό διδακτικό αντικείμενο σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης, ερευνητική δημιουργική δραστηριότητα κ.α.) και έχοντας την πλήρη ευθύνη. Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη τάξη λειτουργεί μόνο με ένα τμήμα, οι μαθητές/τριες αυτοί/ές παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καθορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών.

Για τη χορήγηση της απαλλαγής ακολουθείται παρόμοια διαδικασία με αυτήν που προβλέπεται για αντίστοιχες απαλλαγές μαθητών/τριών από μαθήματα για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η ισχύς της χορήγησης απαλλαγής είναι ετήσια και ανανεώνεται για κάθε σχολικό έτος με την ίδια διαδικασία.

Με την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου παύει να ισχύει η με αρ. πρωτ. 12773/Δ2/23- 01-2015 εγκύκλιος.

Σχόλια (8)

 
τα θρησκευτικά
12 Αυγ 2020 20:29

πρέπει να γίνουν μονόωρο μάθημα (πολύ το δίωρο) σε γυμνάσιο και α-β λυκείου με τίτλο ελληνική θρησκευτική παράδοση. θα γίνεται αναφορά σε κάθε έτος στη λειτουργική παράδοση/λειτουργικό κύκλο, την ιστορική διάσταση , τον πολιτισμό/τέχνη , τη λειτουργική ζωή όχι για κατήχηση αλλά γιατί είναι βασικό για τον ελληνικό πολιτισμό στοιχείο, ακόμα και το πώς έχει διαμορφωθείο η λειτουργία ή τι συμβολίζει κάθε εορτή και για εγκυκλοπαιδικούς λόγους- τελεία και παύλα. στο λύκειο ένα μάθημα θρησκευματα (όπως παλιά) και ένα γενικό θέμα συζητήσεων στη β' για διάφορα κοινωνικά ζητήματα. απλά πράγματα. και άθεος να είσαι δεν νοείται να μη ξέρεις τι λέει το ευαγγελιο , τι είναι το γεροντικό ή να μη στοχαστείς πάνω σε ένα πατερικό θέμα (σαν φιλοσοφία-κοινωνιολογία).

 
Θρησκειολογία
13 Αυγ 2020 01:01

Είναι απαράδεκτο οι έλληνες μαθητές να πρέπει να φοιτήσουν στη Φιλοσοφική στο Πανεπιστήμιο για να διδαχτούν για τους προσωκρατικούς φιλοσόφους (όπως τον Θαλή, για τον οποίο αναφορά γίνεται μόνο στη Γεωμετρία), τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Αναξαγόρα, τον Επίκουρο και τόσους άλλους.

Αυτά είναι τα στοιχειώδη που πρέπει να διδάσκονται σε ένα μάθημα Εισαγωγής στη Β' και Γ' Λυκείου, πολύ πιο βασικά για τη σκέψη και τον ελληνικό πολιτισμό από την κατήχηση σε ένα θρησκευτικό δόγμα (βλ. εισήγηση ΙΕΠ).

Ας ονομαστεί τότε Θρησκειολογία το μάθημα, και να μπορεί να αντικατασταθεί με ένα γενικό μάθημα Εισαγωγής στη Φιλοσοφία, με ύλη όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

https://www.esos.gr/arthra/68801/i-eisigisi-tis-epistimonikis-epitropis-...

 
Μαζικές αιτήσεις απαλλαγής
13 Αυγ 2020 08:55

Η εγκύκλιος δίνει την ευκαιρία ενός "δημοψηφίσματος" περί της αποδοχής ή της μη-αποδοχής αυτού του είδους μαθήματος που ονομάζεται Θρησκευτικά. Οι γονείς των ανήλικων μαθητών πρέπει να δράσουν άμεσα και υπεύθυνα για ένα θέμα που αφορά την ουσιαστική ή την μη-ουσιαστική απασχόληση του εκπαίδευτικού ωραρίου των παιδιών τους, επιλέγοντας ότι δεν θα τα εξαντλεί με τον φόρτο του. Η παρούσα εγκύκλιος τους δίνει το δικαίωμα επιλογής για ελάφρυνση του ωραρίου των παιδιών τους ώστε να εστιάσουν την προσπάθειά τους δημιουργικά.

 
Βασίλειος
13 Αυγ 2020 08:58

Τι νόημα έχει η ετήσια διάρκεια της απαλλαγής από το συγκεκριμένο μάθημα; Όποιος έχει θέματα συνείδησης, τα έχει χωρίς προσδιορισμό χρόνου. Η συγκεκριμένη αναφορά δημιουργεί πρόβλημα, καθώς η απαλλαγή εξαρτάται και από το αν αρέσει ή όχι ο καθηγητής!!
Η αποκλειστική προθεσμία δεν τηρείται πολλές φορές. Όπως προανέφερα, δίνεται απαλλαγή με το πρόσχημα ότι είχε αιτηθεί κατά την προαναφερθείσα περίοδο. Όταν οι μαθητές γνωρίσουν τον καθηγητή, που σημειωτέον στις περισσότερες περιπτώσεις βρίσκεται στο σχολείο ΠΟΛΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ, και μόλις αντιληφθούν ότι δεν πρόκειται για την ώρα του παιδιού, αρχίζουν τα ... όργανα. Ειδικά σε κάποιες περιοχές. Και ειδικά αν ο καθηγητής δεν είναι διατεθειμένος να ... βάζει μόνο 20 άντε το ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ 19. Τραγικότητες της σύγχρονης ζωής που έχουν παρεισφρύσει και στο σχολείο...
Το μάθημα πρέπει να είναι δίωρο για να πούμε ότι είναι μάθημα. Αλλιώς πρόκειται για μάθημα μπορεί και 10 ΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ. Υπάρχει περίπτωση και για ακόμη χειρότερα στην Γ' Λυκείου!!!
Το αντικείμενο του μαθήματος, για όσους δε γνωρίζουν και θέλουν να προτείνουν, είναι εκκλησιαστικό, θρησκευτικό, θρησκειολογικό και πολιτιστικό. Έντονα δε διαθεματικό.

 
Βάρεσε κανόνι
13 Αυγ 2020 09:49

Έχουν δίκαιο όσοι πυροβολούν τα Θρησκευτικά. Δε φτάνουν αυτοί που οδήγησαν το μάθημα στα δικαστήρια, ήρθαν και οι "σωτήρες του" να το αποτελειώσουν. Με θέματα για τα άμφια των παπάδων και για την τελετουργία του θρησκευτικού γάμου που περιλαμβάνονται στα βιβλία που θα διδάσκονται από φέτος προβλέπω να αυξηθούν θεαματικά οι πολιτικοί γάμοι και να πέφτουν σωρηδόν οι απαλλαγές.
Κατά τα άλλα οι ίδιοι "σωτήρες" θα συντάξουν τα προγράμματα σπουδών του κατηχητικού μαθήματος. Ευτυχώς που οι μαθητές μπορούν να απαλλαγούν από το κατηχητικό με μία απλή δήλωση.

 
Δημήτρης
13 Αυγ 2020 11:03

Πάντως η εγκύκλιος αφήνει, έστω αδύναμα, την δυνατότητα αμφισβήτησης του αυτονόητου και πάντως κάνει δύσκολη τη ζωή αυτών που θα συζήσουν απαλλαγή. Συγκεκριμένα αναφέρει :
1. "Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα σε μη Χριστιανούς Ορθόδοξους μαθητές/τριες, δηλαδή αλλόθρησκους ή ετερόδοξους ή άθρησκους, που επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, να απαλλαγούν από την παρακολούθησή του."
Δηλαδή αν είναι κάποιος Ορθόδοξος Χριστιανός μπορεί να του απαγορεύσουν να καταθέσει δήλωση απαλλαγής ;
2. "Η προσυπογραφή της Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/τη διδάσκοντα/ουσα είναι απαραίτητη, ώστε να ενημερώνεται για τους/τις μαθητές/τριες που θα έχει στην τάξη του/της στις ώρες του μαθήματος των Θρησκευτικών."
Η υπογραφή απαιτείται ως πιστοποίηση οτι ο/η θεολόγος ενημερώθηκε για την απαλλαγή του/της μαθητή/τριας. Και αν δεν δεχτεί να υπογράψει ; Η απαλλαγή θα εξαρτάται από το αν θα συμφωνήσει ; Προφανώς όχι, αλλά δεν είναι σίγουρο οτι όλοι θα ερμηνεύσουν την πρόταση αυτή με τον παραπάνω τρόπο.
3. "Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του/της ίδιου/ας μαθητή/τριας (αν είναι ενήλικος/η) ή και των δύο γονέων του/της (αν είναι ανήλικος/η), παραλαμβάνεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου".
Δηλαδή ο/η Διευθυντής/τρια δεν μπορεί να βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής και απλά παραλαμβάνει μια δήλωση που το γνήσιο της υπογραφής βεβαιώθηκε σε κάποιο αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ ;
4. "Ο/Η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Διδασκόντων/ουσών ... αποφασίζουν κατά περίπτωση για τον τρόπο που απασχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι/ες μαθητές/τριες, συντάσσοντας σχετική πράξη (διαφορετικό διδακτικό αντικείμενο σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης, ερευνητική δημιουργική δραστηριότητα κ.α.) και έχοντας την πλήρη ευθύνη. Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη τάξη λειτουργεί μόνο με ένα τμήμα, οι μαθητές/τριες αυτοί/ές παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καθορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών."
Αν τα άλλα τμήματα έχουν συμπληρωμένο αριθμό μαθητών, ή αδυνατούν να παρακολουθήσουν την ερευνητική δημιουργική δραστηριότητα (!), υπάρχει περίπτωση να μην δοθεί η απαλλαγή ; Ναι μεν υπεύθυνη δήλωση απαλλαγής είναι ξεκάθαρη στην πράξη όμως δεν ξεχνούν να βάλουν ένα σωρό προσχώματα.

 
Κώστας Αψηλός
13 Αυγ 2020 16:49

@Δημήτρης ακόμη και ένας που είναι χριστιανός ορθόδοξος μπορεί να πάρει απαλλαγή, αφού το μόνο που χρειάζεται είναι ο μαθητής ή οι γονείς του να κάνουν μία απλή δήλωση στην οποία θα επικαλεστούν λόγο θρησκευτικής. συνείδησης .
Η προσυπογραφή του θεολόγου χρειάζεται για έναν απλούστατο λόγο: για να γνωρίζει ποιους μαθητές έχει στο τμήμα του και να μη βάζει σε κάποιον απουσίες χωρίς λόγο, και να δεχτεί έτσι έλεγχο από το Διευθυντή του επειδή φόρτωσε κατά λάθος απουσίες σε μαθητή που δεν παρακολουθεί το μάθημά του. Και δε μπορεί να μην προσυπογράψει o θεολόγος, αφού είναι δημόσιος υπάλληλος που οφείλει να τηρεί τη νομοθεσία.
Το γνήσιο της υπογραφής είναι μία τόσο εύκολη υπόθεση, για το οποίο δεν αξίζει καν να γίνεται λόγος.
Για το που θα απασχολείται ο μαθητής υποθέτω ότι θα γνωρίζεις ότι ο Διευθυντής μπορεί να βρει ότιδήποτε για να απασχολεί τους μαθητές. Από το να τους δώσει ένα βιβλίο μέχρι να τους ζητήσει να κάνουν ...γυμναστική.
Βέβαια επειδή πιστεύω ότι και εσύ έχεις πτυχίο θεολογίας, όπως και γω, καταλαβαίνεις ότι η ευθύνη για αυτή την κατάντια βαραίνει εξίσου αυτούς που έσυραν το μάθημα στα δικαστήρια όσο και τη λεγόμενη "επιστημονική" (ποτέ δε κατάλαβα πως κολλάει η επιστήμη με την ομολογιακότητα) ομάδα. Γιατί θα έχεις δει τα βιβλία που θα διδαχτούν οι μαθητές στο διαδίκτυο ή στην αποθήκη του σχολείου. Αμφιβάλεις ότι εξαιτίας του περιεχόμενου τους θα τρέξουν άπειρες απαλλαγές;

 
Observator
14 Αυγ 2020 18:04

To σημερινό μάθημα θρησκευτικών έχει χάσει τον παιδευτικό χαραχτήρα που είχε πριν 30 χρόνια και εκτρέπεται προς την κατήχηση που δεν είναι το ζητούμενο. Η γνώση του περιεχομένου της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης και η αντίστοιχη ερμηνεία βασικών εδαφίων τους, καθώς και η γνώση των ορίων της Ιεράς Παράδοσης είναι βασικό θρησκευτικό, πολιτιστικό και πολιτικό εργαλείο στον σημερινό κόσμο της αυθεντίας. Στη σημερινή εποχή και στην περιοχή που ζούμε είναι βασική γέφυρα κατανόησης και συνύπαρξης των λαών.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ