ΜΑΘΗΤΕΣ

Ο αριθμός κρουσμάτων COVID-19 θα κρίνει εάν θα ανοίξουν τα σχολεία στις 7 Σεπτεμβρίου

Κόκκινη γραμμή τα 500 με 1.000 κρούσματα ημερησίως
Δημοσίευση: 13/08/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ο αριθμός  των κρουσμάτων COVID-19, σε επίπεδο χώρας, την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, θα κρίνει εάν τελικά τα σχολεία θα ανοίξουν στις 7 Σεπτεμβρίου για δια ζώσης  εκπαίδευση .

Ηδη το θέμα το έχουν  συζητήσει οι αρμόδιοι επιστήμονες του ΕΟΔΥ και κατέληξαν στη σκέψη να αναμένουν την εξέλιξη που θα υπάρξει , όσον αφορά την έξαρση των κρουσμάτων, και ανάλογα θα υπάρξει σχετική εισήγηση προς το υπουργείο Παιδείας.

Ο αριθμός κρουσμάτων μεταξύ 500 και 1.000 ημερησίως ενδεχομένως να αποτελέσει η αιτία ανάκλησης   της απόφασης του υπ. Παιδείας για άνοιγμα των σχολείων στις 7 Σεπτεμβρίου για δια ζώσης  εκπαίδευση.

Προμήθεια tablet για τα σχολεία

Πάντως το υπουργείο Παιδείας, προετοιμάζεται και για το ενδεχόμενο τα σχολεία να ανοίξουν στις 11 Σεπτεμβρίου , εκ περιτροπής θέτοντας σε εφαρμογή την εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθητών.

Το υπουργείο παιδείας έκανε Διεθνής Διαγωνισμό  (12.103.250,00€) για την προμήθεια tablet για τα σχολεία.

Η προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet) για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στοχεύει στην εξυπηρέτηση όλων όσοι συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία (εκπαιδευτικοί και μαθητές) για την ερχόμενη σχολική χρονιά 2020-2021.

 Νέα τροποποιητική διάταξη για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Νέα διάταξη με την οποία τροποποιείται μέρος του νόμου για  τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που ψηφίστηκε τον περασμένο Μάιο στη Βουλή, συμπεριλήφθηκε στη Πράξη Ν0μοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης .

Με τη νέα διάταξη ο όρος “ Είναι δυνατή η, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης…”

Επίσης με την νέα τροποποιητική απόφαση προβλέπεται  παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και για την περίπτωση "εκ περιτροπής λειτουργίας εκπαιδευτικής δομής", κάτιμπου δεν υπήρχε στο νόμο που ψηφίστηκε τον περασμένο Μάιο.

αντικαθίσταται με τον όρο:
 
“Παρέχεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και υπό τους ειδικότερους όρους, τις προϋποθέσεις και την έκταση που αποφασίζονται κατά περίπτωση από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση…”.

Ειδικότερα η νέα διάταξη που αντικαθιστά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4686/2020 (Α’ 96), έχει ως εξής:

«Παρέχεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και υπό τους ειδικότερους όρους, τις προϋποθέσεις και την έκταση που αποφασίζονται κατά περίπτωση από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση μέσων τεχνολογίας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν διά ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία είτε λόγω καθολικής ή μερικής αναστολής ή απαγόρευσης ή εκ περιτροπής λειτουργίας εκπαιδευτικής δομής είτε για άλλο λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός.».

Επιμόρφωση

Παράλληλα το υπουργείο Παιδείας ετοιμάζει ταχύρρυθμο πρόγραμμα  εξ αποστάσεως επιμόρφωσης διάρκειας 20 ωρών με αντικείμενο την καλλιέργεια των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών (μόνιμοι εκπαιδευτικοί και αναπληρωτές όλων των ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής αγωγής) σε διδακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογικά εργαλεία .

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στον διδακτικό σχεδιασμό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε σχολικό περιβάλλον, αξιοποιώντας εκπαιδευτικές τεχνολογίες, καθώς και στην εφαρμογή της στη σχολική τάξη μέσα από την υλοποίηση κατάλληλων και παιδαγωγικά τεκμηριωμένων διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή.

Στόχοι του προγράμματος επιμόρφωσης

Οι στόχοι του προγράμματος επιμόρφωσης εστιάζουν στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με:

Α. Τη διαδικασία της διδακτικής οργάνωσης των μαθησιακών δραστηριοτήτων για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ανάλογα με τη βαθμίδα της σχολικής εκπαίδευσης ή το γνωστικό αντικείμενο ή τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών.

Β. Τη μεθοδολογία αξιοποίησης και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για τη διδασκαλία και τη μάθηση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο σχολείο μέσα από παραδείγματα καλών πρακτικών ανά γνωστικό αντικείμενο.

Γ. Τα εργαλεία και τις τεχνικές διαχείρισης σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας εκπαιδευτικού-μαθητή/ών (ή και μαθητών μεταξύ τους) στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις διάφορες βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης.

Δ. Την παροχή ανατροφοδότησης στο πλαίσιο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσα από παραδείγματα καλών πρακτικών σε ημερήσια ή και εβδομαδιαία βάση.

Ε. Την υποστήριξη ειδικών ομάδων μαθητών από απόσταση (μαθητές ειδικής αγωγής, μειονεκτούσες ομάδες κλπ).

Ζ. Την ενημέρωση των γονέων για την υποστήριξη των μαθητών στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις διάφορες βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης.

Η επιμορφωτική διαδικασία θα διοργανώνεται σε διακριτά τμήματα όπου θα συμμετάσχουν:

Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

  •     Νηπιαγωγοί και Δάσκαλοι
  •     Ξένων γλωσσών και Πληροφορικής, καθώς και λοιπές ειδικότητες που διδάσκουν στα δημοτικά (θεατρικής αγωγής, κλπ) · Ειδικής αγωγής και εκπαιδευτικοί ειδικών σχολείων

Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

  •     Θεωρητικής κατεύθυνσης (φιλόλογοι, θεολόγοι κλπ)
  •     Θετικών κατευθύνσεων (μαθηματικοί, φυσικοί κλπ)
  •     Εκπαιδευτικοί Ειδικών Σχολείων, εκπαιδευτικοί ΑμεΑ και λοιπές ειδικότητες

 

Σχόλια (28)

 
@μιχάλης
16 Αυγ 2020 09:21

έχεις πλάκα. η κάλυψη ύλης προβλέφθηκε για 4 ημέρες (7-11 σεπτ) από τις έτοιμες. φυσικά ΔΕΝ θα καλυφθεί η ύλη , ΔΕΝ θα ανοίξουν 7/9 τα σχολεία. δεν έχει νόημα η τηλεεκπαίδευση, μικρά τμήματα εκ περιτροπής και όλα θα τρέξουν όπως όπως. το πρωί-απόγευμα είναι πρόβλημα , επειδή έχουν απασχόληση οι εκπαιδευτικοί; σοβαρά; εθελοντικά θα δουλεύουν διπλό ωράριο λες ; είσαι σοβαρός ή τρολάρεις;

 
Peter50
15 Αυγ 2020 21:41

Παιδιά η κατάσταση πιστεύω πως είναι ιδιαίτερα σοβαρή σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, απ΄ ό,τι τον Μάρτιο και μου κάνει εντύπωση ότι τώρα δεν βλέπω οργανωμένη προσπάθεια,όπως τότε, να σταματήσει το κακό, παρά μια διασπορά πανικού από αρκετά ΜΜΕ. Πιστεύω ότι από την στιγμή που άρχισε να φουντώνει πάλι η κατάσταση στα Βαλκάνια, έπρεπε να κλείσουν τα χερσαία σύνορα και να γίνει εσωτερικός τουρισμός. Πολλοί με τους οποίους έχω συζητήσει είχαν αποφασίσει να κάνουν αρκετές ημέρες διακοπές μετά τον περιορισμό της καραντίνας και να ξοδέψουν αρκετά χρήματα, ενώ τώρα φοβούνται να βγουν στη γειτονιά για καφέ. Επειδή όμως είμαστε και εμείς ως λαός απείθαρχοι και δεν εννοούμε ν΄αντιληφθούμε το μέγεθος του κινδύνου και να εφαρμόσουμε τα μέτρα προστασίας, πιστεύω πως εδώ που φτάσαμε το κακό θα σταματήσει με άμεση εφαρμογή lockdown σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με αυστηρή επιτήρηση και με τη βοήθεια όλων να σταματήσουμε το κακό.

 
Μιχάλης
15 Αυγ 2020 16:31

Πότε θα καλυφθεί η ύλη στα Γυμνάσια-Λύκεια που δεν ολοκληρώθηκε την προηγούμενη χρονιά με το κλείσιμο των σχολείων λόγω πανδημίας; Πώς θα καλυφθεί η ύλη της νέας χρονιάς σε περίπτωση που εφαρμοστεί το εκ περιτροπής εβδομαδιαίο ωράριο που ίσχυσε το Μάιο;
Γιατί δεν συζητούν το εκ περιτροπής ωράριο πρωί-απόγευμα την ίδια μέρα; (το μισό τμήμα το πρωί, το άλλο μισό το απόγευμα)
Μήπως για να μην ανατρέψουν το πρόγραμμα των μαθητών που παρακολουθούν φροντιστήριο ή επειδή πολλοί καθηγητές είναι "απασχολημένοι" τα απογεύματα με "υπερωρίες" εκτός σχολείου;

 
Μαρίνα
15 Αυγ 2020 00:23

Η εξ'αποστάσεως είναι αποτυχία τουλάχιστον για τα νηπιαγωγεία.όσοι το κάναμε ζούσαμε σουρεαλιστικές καταστάσεις κάνοντας "μάθημα"ουσιαστικά στις μαμάδες ή τους μπαμπάδες των παιδιών.Νόμιζω ότι η λύση είναι - για όσο κρατήσει ο εφιάλτης του κορονοιού-το μάθημα να γίνεται για τα μισά παιδιά πρωί και για τα άλλα μισά απόγευμα με τις νηπιαγωγούς που είναι δύο μέσα στην τάξη (τουλάχιστον των ολοήμερων)να πηγαίνουν εκ περιτροπής τη μια εβδομάδα η μια πρωινή και την άλλη εβδομάδα η άλλη.Έτσι και κάθε μέρα θα είναι τα παιδιά σχολείο και θα ειναι λίγα μέσα στη τάξη.Το ολοήμερο δεν πρέπει να λειτουργήσει τουλάχιστον για αρχή....8 ώρες ένα μικρό παιδί με μάσκα...αδύνατον.όσο για ζωντανή μετάδοση από την τάξη....ούτε για αστείο.εμείς δεν κάνουμε παράδοση όπως γίνεται στο δημοτικό άλλα δραστηριότητες .

 
Απάτη×2
14 Αυγ 2020 22:44

Ποιό πολύ από τον covid, φοβάμαι μην βρουν κάποιοι την ευκαιρία και την αφορμή, για να "τελειώσουν" το δημόσιο σχολείο....

 
Observator
14 Αυγ 2020 17:57

H ύλη είναι η ίδια για όλα τα σχολεία στην Ελλάδα. Γιατι να γίνεται διαδικτυακά το ιδιο μάθημα τόσες φορές? Δεν ειναι καλύτερα να υπάρχει μια βασική διαδικτυακή μορφή του μαθήματος πάνω στην οποία να προχωρά ο εκπαιδευτικός τη συνεργασία με τους μαθητές?

 
Άννα
14 Αυγ 2020 14:38

Ως μαθήτρια γυμνασίου το μόνο που θέλω να πω είναι πως από την δικιά μου την προοπτική, η τηλεκπαίδευση δεν θα δουλέψει. Την περασμένη άνοιξη, αμφιβάλω αν τα παιδιά καθόταν μπροστά στον υπολογιστή 6+ ώρες για να κάνουν μάθημα, οι περισσότεροι το άφηναν να παίζει και κοιμόντουσαν ή ασχολούνταν με άλλα πράγματα. Τα ίδια έκανα και γω, που στη δια ζώσης εκπαίδευση παρακολουθώ πάντα αναπόσπαστα. Απ'την άλλη αν η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η μόνη επιλογή να σωθούν ανθρώπινες ζωές, δεν μπορώ να φέρω αντίρρηση.

 
Φυσική απόσταση
14 Αυγ 2020 13:19

Πρέπει οι ευπαθείς ομάδες να κρατούν αποστάσεις, δηλαδή να μην έχουμε συγχρωτισμό ακόμα και στο ίδιο σπίτι ανάμεσα σε συγγενείς.

Το να μην ανοίξουν τα σχολεία αρχές Σεπτεμβρίου δεν είναι λύση, ούτε φυσικά χιλιάδες μαθητές μπορούν να παρακολουθούν εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Τα κρούσματα έχουν αυξηθεί αλλά άνθρωποι ηλικίας κάτω των 50 ετών συνήθως δεν παρουσιάζουν έντονα συμπτώματα, όπως φαίνεται από τις ηλικίες όσων δεν νοσηλεύονται ή είναι ασυμπωματικοί.

 
Kottaskone
14 Αυγ 2020 10:12

Αν τα κρούσματα ήταν περισσότερα και είχαμε τόσο λίγους (αναλογικά )νεκρούς ,τότε μπράβο στους υπεύθυνους διαχείρισης της κρίσης .......

 
μαθητής
14 Αυγ 2020 05:33

Δεν βλέπω το λόγο του υποχρεωτικού χαρακτήρα της τηλεκπαίδευσης. Όποιος θέλει να μάθει θα μπαίνει. Όποιος δε θέλει...

 
Απάτη
14 Αυγ 2020 02:18

@Ελένη Αγαπητή Ελένη, στο πρώτο κύμα δεν αναφέρανε πόσα τεστ ανά 100.000 πληθυσμού έκαναν, παρά μόνο διαφήμιζαν τα πολύ λίγα κρούσματα που είχαμε στην Ελλάδα. Επομένως μας κορόιδευαν, τα κρούσματα ήταν λίγα γιατί δεν γίνονταν αρκετά τεστ. Επιπλέον πανικοβληθήκαμε με τις εικόνες της Ιταλίας. Να θυμίσω επίσης πως μας έλεγαν ότι το καλοκαίρι οι κορονοϊοί δεν αντέχουν και γι αυτό είμαστε αισιόδοξοι. Δεν φαίνεται κατι τέτοιο, αντιθέτως ο ιός καλά κρατεί. Εκτός αν υπάρχει μετάλλαξη του ιού, πράγμα πολύ πιθανό. Όπως και να'χει η επιστήμη δεν έχει βρει απάντηση - λύση και οι πολιτικοί μας κοροϊδεύουν προσπαθώντας να βρουν λύση στην οικονομική πτώση των μεγάλων κεφαλαίων. Στην παιδεία ξέρουν πως τα ιδιωτικά σχολεία θα έχουν πρόβλημα αν δεν ανοίξουμε κανονικά, γι αυτό και ακούγεται πως αντέχουμε με 500-1000 κρούσματα την ημέρα.

 
Μαρία
13 Αυγ 2020 23:54

Εξ αποστάσεως στα τοπικά λοκνταουν.
Πρακτική Νέας Ζηλανδίας στα υπόλοιπα.
Ας διατηρηθούν οικονομικοί πυρήνες.

 
Πληροφορικός
13 Αυγ 2020 23:41

Από σημερινό άρθρο , βλέπω πιθανή ημερομηνία το 21 Σεπτεμβρίου.
Η λογική τους είναι ότι θα έχουν μεσολαβήσει 2 εβδομάδες από το τέλος της τουριστικής περιόδου που είναι αρχές Σεπτεμβρίου για όλους.
Αλλιώς βλέποντας όλους αυτούς που γυρίζουν από διακοπές με τον ιό, σου λέει πως θα μπουν κατευθείαν από τις διακοπές ή από άλλα μέρη που ζουν οι αναπληρωτές και σία κατευθείαν στην τάξη, θα είναι κινητές βόμβες.
Επιπλέον βολεύει για να μας βάλουν εμάς από 1η Σεπτεμβρίου σε καμμία φουλ επιμόρφωση περί τηλεκπαίδευσης αυτές τις 3 εβδομάδες, συν του να προετοιμαστούν - απολυμανθούν - τροποποιηθούν οι αίθουσες και τα ωρολόγια προγράμματα για εκ περιτροπής διδασκαλία συν τηλεκπαίδευση.
Το βρίσκω λογικό να σκέπτονται έτσι με αυτά τα επιδημιολογικά δεδομένα.
Τώρα ύλη με όλα αυτά δε βγαίνει με τίποτα βέβαια.
Άφησαν τόσους μήνες να περάσουν χωρίς ν αυξηθούν οι υποδομές και χωρίς να έχουν επιπλέον αναπληρωτές για να βγει η χρονιά

 
Υποχρεωτικά?
13 Αυγ 2020 23:37

Δεν ξέρω πώς και ποιό παιδί, μπορεί να είναι μπροστά σε μια οθόνη 6 ώρες/ημέρα κάνοντας μαθήματα.

 
ΜΑΡΙΑ
13 Αυγ 2020 21:38

ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΠΟΙΟΣ ΚΟΙΤΑΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ;;;;
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΥΜΕ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.
ΘΑ ΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ ΧΡΟΝΙΑ.
ΟΛΟΙ ΝΟΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ!!!

 
Μυρτώ
13 Αυγ 2020 17:16

Να λειτουργήσουν από 7 Σεπτέμβρη με βάση την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.Θεωρώ πολύ καλύτερο αυτό το "ημίμετρο" παρά το καθόλου. Συμπύκνωση ωρών, δεν πειράζει αν δεν κάνουν πχ 4 ώρες μαθηματικά και κάνουν 3, πειράζει το τίποτα...σκοπός είναι τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί να έρθουν σε επικοινωνία και όλα θα γίνουν.

 
Ελένη
13 Αυγ 2020 16:44

Εξ αποστάσεως συνολικά χωρίς παντού τηλεργασθα κ κλείσιμο άλλων κλάδων, δεν μπορεί να γίνει, η χώρα δεν είναι σε πλήρες lockdown. Εσείς παιδιά δεν έχετε; τι θα τα κάνει ο γονιός; ή θα κάθονται σπίτι για ασφάλεια κ ο γονιός θα φέρνει κ άτομο να τα προσέχει με ο,τι ρίσκο συνεπάγεται;

αυτό για το λύκειο μοοο μπορεί να ισχύσει κ οριακά για το γυμνάσιο. ούτε καν το εκ περιτροπής βολεύει. τι συζητάμε τώρα.

είπαμε δεν είμαστε πάρκινγκ αλλά η κοινωνία μας κ η χειραφέτηση της γυναίκας βασίζεται στο ότι τα παιδιά είναι σχολείο κάποιες ώρες.

 
Qwerty
13 Αυγ 2020 16:33

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ εξ αποστάσεως εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς και μαθητές είναι η μόνη λύση. Ακομη ο υποχρεωτικός χαρακτήρας πρέπει να ισχύει είτε εφαρμοστεί καθολικά είτε σε εκ περιτροπής λειτουργία.

 
Μαρια
13 Αυγ 2020 16:16

Ηλεκτρονικά μαθήματα με την προηγούμενη λογική; Κάποιοι εξαφανισμένοι, κάποιοι έστελναν 1 στις 20 μέρες ασκήσεις, τα φροντιστήρια έβαζαν μάθημα το πρωί και οι μαθητές ζητούσαν συγγνώμη και αποσυνδεονταν. Έτσι θα συνεχιστεί, προαιρετικά για όλους;

 
Ελένη
13 Αυγ 2020 15:55

@Gpapi την άνοιξη γίνονταν τεστ μόνο στα σοβαρά κρούσματα γι αυτό φαινόταν διαφορετική η αναλογία. Τα έχουν εξηγήσει αυτά αναλυτικά μέχρι αηδίας άπειρες φορές. Τώρα κάνουν και μαζικούς ελέγχους πχ σε όλες τις επαφές ενός κρούσματος, τότε υπήρχε η οδηγία για απομόνση επειδή έτσι κι αλλιώς όλοι ήμασταν απομονωμένοι και δεν υπήρχαν τεστ.

 
Να ανοίξουν στην ώρα τους
13 Αυγ 2020 15:41

Να ανοιξουν στις 7 με εξ αποστάσεως. δεν μπορούν να χάνονται μαθήματα. Και όποτε γίνει εφικτό να ανοίξουν και διά ζώσης. Δεν μπορούμε να παραδίδουμε ημιμαθείς μαθητές με καμιά δικαιολογία

 
Gpapi
13 Αυγ 2020 15:26

Αντί να μας λένε κάντε αυτό και όχι το άλλο θα μας πούνε αν κάνουν κάποια έρευνα για να βρουν σε τι οφείλεται η τεράστια διαφορά της εξέλιξης της νόσου στον ανθρώπινο οργανισμό το καλοκαίρι σε σχέση με το χειμώνα; Γιατί με πολύ λιγότερα κρούσματα το Μάρτιο είχαμε τόσους πολλούς νεκρούς και διασωληνωμένους; Ας μελετήσουν επιτέλους την πορεία της νόσου στους ασθενείς συναρτήσει των επιπέδων βιταμίνης D3 στον οργανισμό τους. Ήλιος= αύξηση D3 του οργανισμού. Επιπλέον: Η συγκεκριμένη βιταμίνη μειώνεται δραματικά καθόσον αυξάνεται η ηλικία όπως και σε άτομα παχύσαρκα ή με υποκείμενα νοσήματα (διαβήτη, καρδιολογικά, ορμονολογικά κλπ).

 
Κώστας
13 Αυγ 2020 14:39

Αγαπητέ Σωτήρη έτσι λειτουργούσα κυρίως την άνοιξη και κάποια στιγμή το Gmail δεν έστελνε μηνύματα και φρακαρε για κανά διήμερο. Δυσκολίες θα έχουμε με όλες τις πλατφόρμες.

 
Γελοιοτητες
13 Αυγ 2020 13:58

Το 500-1000 πώς προκύπτει; το Μάρτιο ποσά είχαμε και τα κλείσατε για 2 μηνες; σοβαρευτείτε λίγο γιατί η υπομονή όλων έχει εξαντληθεί...

 
Σωτήρης
13 Αυγ 2020 13:57

Θα μπορούσαν να γίνουν τα μαθήματα μέσω της ERTFLIX με ένα κανάλι ανά τάξη με υποχρεωτικές εργασίες στο e-mail των ανά σχολείο καθηγητών. Έτσι θα αποφεύγονται οι πλατφόρμες και οι αργές συνδέσεις και θα παρακολουθείται μέσω ανταλλαγής e-mail εκατέρωθεν η πορεία του κάθε μαθητή με τεστ εργασίες και οτιδήποτε άλλο εκπαιδευτικό υλικό....μέχρι να βγούμε στο ξέφωτο!

 
Στράτος
13 Αυγ 2020 13:34

Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση θα πρέπει άμεσα να υπάρξουν πρωτοβουλίες. Η προμήθεια tablet είναι απαραίτητη και μάλιστα η γενικότερη προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και η εξασφάλιση σύνδεσης στο διαδίκτυο για όλους τους μαθητές. Έτσι η εξ αποστάσεως μπορεί να γίνει υποχρεωτική, μ απουσίες για όσους δεν συνδέονται κλπ. Είναι όμως έτοιμο το Υπουργείο για κάτι τέτοιο;
Μια σημαντική πληροφορία. Η πλατφόρμα της cisco, webex με την οποία έγινε η σύγχρονη εξ αποστάσεως την άνοιξη, έχει απενεργοποιηθεί. Οι ψηφιακές τάξεις των εκπαιδευτικών δεν λειτουργούν πλέον. Μέσω ποιας πλατφόρμας θα γίνει σύγχρονη εξ αποστάσεως εάν χρειαστεί; Έχει υπάρξει συμφωνία με την ίδια εταιρεία ή με άλλη; Θα υπάρξει ανάγκη εκ νέου αποστολής κωδικών, συνδέσεων κλπ., διαδικασία που απαιτεί σίγουρα χρόνο;

 
Mhtsos
13 Αυγ 2020 12:11

Αρα η εξ αποστάσεως εφόσον έφυγε το "Είναι δυνατή" και αντιταστάθηκε με το "παρέχεται" καθίσταται υποχρεωτική. Τώρα κατά πόσο αυτή είναι εφικτή ειδικά σε ΣΜΕΑΕ είναι άλλη υπόθεση.

 
Πόσο πιο κόκκινη η γραμμή?
13 Αυγ 2020 11:55

Οι αρμόδιοι επιστήμονες του ΕΟΔΥ, μπορούν να μας πουν πόσα ήταν τα ημερήσια κρούσματα το Μάρτιο, που εισηγήθηκαν να κλείσουν τα σχολεία?
Με 500-1.000 κρούσματα ανά ημέρα.... ούτε τα σούπερ μάρκετ δεν θα ανοίξουν....

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ