Placeholder

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

Γνωμοδότηση ΝΣΚ “βόμβα” για ΔΟΑΤΑΠ: Παράνομη η απόφαση για τη αναγνώριση των εξ αποστάσεως τίτλων σπουδών

“Η διοίκηση του Οργανισμού οφείλει άμεσα να ανακαλέσει, η ανάκληση δε αυτή πρέπει να ανατρέχει στο χρονικό σημείο της έκδοσής του”
Δημοσίευση: 25/08/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Παράνομη χαρακτηρίζει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους την  απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ  , με την οποία αλλάζει το  υφιστάμενο  πλαίσιο  αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν με σπουδές εξ αποστάσεως, επειδή:

α) έχει εκδοθεί κατά παράβαση του άρθρου 43 παρ.2 του Συντάγματος (χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση) και

β) είναι αντίθετο κατά το περιεχόμενό του προς το άρθρο 16 παρ.1 του Συντάγματος, διότι ο ΔΟΑΤΑΠ στερείται οιασδήποτε κανονιστικής αρμοδιότητας αφού από ουδεμία διάταξη νόμου πηγάζει η εξουσία αυτή.

Επομένως, υπογραμμίζει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, το   πρακτικό- απόφαση  (11/26-6-2020)  του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ δεν υφίσταται στο νομικό κόσμο, δεν παράγει ουδέν έννομο αποτέλεσμα  και η διοίκηση του Οργανισμού οφείλει άμεσα να ανακαλέσει, η ανάκληση δε αυτή πρέπει να ανατρέχει στο χρονικό σημείο της έκδοσής του

Η Γνωμοδότηση εκδόθηκε ύστερα από το ακόλουθο ερώτημα του υφυπουργού Παιδείας Β. Διγαλάκη:

"Αν δύναται ο «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης» (ΔΟΑΤΑΠ), με απόφαση (πρακτικό) της Ολομέλειας του Διοικητικού του Συμβουλίου, να προβαίνει σε αλλαγές του υφιστάμενου πλαισίου αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν με σπουδές εξ αποστάσεως, που αφορούν τόσο τη διαδικασία όσο και τους όρους απόκτησης των εν λόγω τίτλων".

Σημείωση του esos: Για να έχει ισχύ η Γνωμοδότηση θα πρέπει να την κάνει δεκτή η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας που έκανε το ερώτημα.Μέχρι αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η αποδοχή.

Ο πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ Ορ. Καλογήρου αναμένει την απόφαση του υπουργείου Παιδείας εάν θα γίνει αποδεκτή ή οχι η Γνωμοδότηση.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Τι προβλέπει η απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ

Η Ολομέλεια του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στην 11η /26-6-2020 συνεδρίασή της αποφάσισε την επικαιροποίηση του πλαισίου αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν με σπουδές εξ αποστάσεως και την εφαρμογή αυτής ως εξής:

Γραπτές δια ζώσης  εξετάσεις

(α) Είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχουν γραπτές δια ζώσης εξετάσεις για κάθε μάθημα του προς κρίση εξ αποστάσεως προγράμματος.

Δια ζώσης προφορική εξέταση είναι αποδεκτή μόνο σε περιπτώσεις παρουσίασης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και σε υποστήριξη διδακτορικών διατριβών. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η προφορική εξέταση πρέπει να γίνεται δια ζώσης.

Πανδημία

Σε εξαιρετικές και μόνον περιπτώσεις (π.χ. πανδημία) θα μπορούσε η δια ζώσης εξέταση να υποκατασταθεί από σύγχρονη - τύπου-δια-ζώσης - τηλε-εξέταση αξιοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Προϋπόθεση αναγνώρισης των τίτλων σπουδών αποτελεί οι εξετάσεις γίνουν στη χώρα που εδρεύει το Πανεπιστήμιο

(β) Ο τόπος των δια ζώσης γραπτών εξετάσεων και των ομαδικών συναντήσεων, θα πρέπει να είναι στο εξής η έδρα του Πανεπιστημίου ή οποιοδήποτε άλλο εξεταστικό κέντρο στη χώρα της έδρας του Πανεπιστημίου. Για την κρίση της ισοτιμίας αλλοδαπών τίτλων σπουδών εξ αποστάσεως προς τους τίτλους των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, τα (α) και (β) θα έχουν εφαρμογή για τα εξάμηνα σπουδών που δεν έχουν ολοκληρωθεί προ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020.

Η ισοτιμία

(γ) Η ισοτιμία προς τα πτυχία των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής θα κρίνεται στις περιπτώσεις:

    (1) τίτλου σπουδών εξ αποστάσεως διάρκειας 4 ετών,

   (2) τίτλων σπουδών εξ αποστάσεως διάρκειας 3 ετών συνεκτιμωμένων με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ανεξαρτήτως τρόπου σπουδών (εξ αποστάσεως και φυσικής παρακολούθησης).

Ισοτιμία και αντιστοιχία

Η «ισοτιμία και αντιστοιχία» των ανωτέρω θα κρίνεται μόνο προς τα πτυχία τα απομενόμενα από τα προγράμματα σπουδών του Ε.Α.Π., δηλαδή μόνο εφόσον το αντικείμενο σπουδών προσφέρεται στο Ε.Α.Π.

Σε περιπτώσεις αίτησης ισοτιμίας τίτλου σπουδών 1ου κύκλου φυσικής παρακολούθησης διάρκειας 3 ετών συνεκτιμωμένου με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών εξ αποστάσεως, αυτή κρίνεται προς τα πτυχία των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, η δε «ισοτιμία και αντιστοιχία» δύναται να κριθεί προς τα πτυχία τα απονεμόμενα από τα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής φυσικής παρακολούθησης.

Σχόλια (43)

 
Παραίτηση τώρα
25 Αυγ 2020 23:41

Ήρθε η ώρα της παραίτησης του κου Καλογήρου. Άλλο τα πανεπιστημιακά έδρανα και άλλο η διοίκηση της εκπαίδευσης.

 
Κωστής
26 Αυγ 2020 01:49

1) η γνωμοδότηση δεν σημαίνει πως το δοαταπ πρέπει να την υπακούσει. Πρέπει να γίνει δικαστήριο. Η γνωμοδότηση εάν θέλει την λαμβάνει υπόψη.

2) εάν ισχύει η γνωμοδότηση και είναι παράνομη γιατί δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και δεν έχει νομοθετική ισχύ γιατί πρέπει να την ανακαλέσει;
Άρα εάν το ΔΟΑΤΑΠ την κρατήσει ως έχει και το πάνε δικαστικώς οι φοιτητές πρέπει να υπακούσουν μέχρι να γίνει το δικαστήριο και αποδειχθεί το παράνομο του πράγματος. Οπότε έχει έννομα αποτελέσματα μέχρι να αποδειχτεί οτι δεν έχει και ως εκ τούτου είναι παράνομη. Και μέχρι να γίνουν τα δικαστήρια σφύρα μου κλέφτικα.

Να δούμε τι θα κάνει το ΔΟΑΤΑΠ και αν θα κάνει κάτι

 
ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ
26 Αυγ 2020 08:25

Ηθικό θα ήταν να παραιτηθεί ο πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ.

 
Apostolos
26 Αυγ 2020 09:22

Πρέπει ο ΔΟΑΤΑΠ να περιοριστεί στον ρόλο για τον οποίο έχει δημιουργηθεί: 1) να διαπιστώνει ότι τα πτυχία που υποβάλλονται δεν είναι πλαστά και ότι 2) προέρχονται από επίσημα και αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Ο ΔΟΑΤΑΠ δεν υπάρχει για να θέτει εμπόδια στην αναγνώριση ξένων τίτλων, ούτε για να πέρνει αποφάσεις εκτός νομικού πλαισίου λειτουργίας και αντισυνταγματικές.

 
Επί της ουσίας
26 Αυγ 2020 09:29

Από ότι καταλαβαίνω, η απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ σχετίζεται με μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών προγραμμάτων τα οποία:
- αφορούν Έλληνες φοιτητές,
- πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και διεξάγονται σε "ενοικιαζόμενους" χώρους ελληνικών Πανεπιστημίων (ή άλλων δομών),
- πολύ συχνά από Έλληνες καθηγητές (πιθανώς συνεργαζόμενους - ίσως κάνω λάθος),
- οι εξετάσεις γίνονται επίσης στην Ελλάδα,
- η απονομή του τίτλου (αν γίνεται με φυσικό τρόπο) συμβαίνει εντός Ελλάδας,
παρόλα αυτά, αυτός που παρέχει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι ένα Πανεπιστήμιο άλλης χώρας.
Στην πράξη όμως, η επί της ουσίας συμμετοχή αυτού του Πανεπιστημίου είναι η διοικητική οργάνωση του ΠΜΣ και η οικονομική του διαχείρηση, καθώς οι φοιτητές δεν έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους (ούτε καν έχουν δει) πως είναι οι δομές αυτού του Πανεπιστημίου. Στη θεωρία θα μπορούσε να είναι απλώς ένα γραφείο...

Βασικό ερώτημα προς τους έγκυρους δημοσιογράφους και σχολιαστές του esos: Ένα μεταπτυχιακό όπως αυτό που περιγράφω παραπάνω, το οποίο προσφέρεται πρακτικά στην Ελλάδα, θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των μεταπτυχιακών όπως τις περιγράφει η ελληνική νομοθεσία ή η νομοθεσία της χώρας προέλευσης του Πανεπιστημίου που το πραγματοποιεί;

 
Αρτέμης Μπρακούλιας
26 Αυγ 2020 10:48

Ο νόμος του ΔΟΑΤΑΠ αναφέρει για τα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά οτι δεν επιτρέπεται η συνεργασία οποιοδήποτε τύπου με ίδρυμα στην Ελλάδα. Πάρα πολλά μεταπτυχιακά αυτού του τύπου διαθέτουν παραρτήματα ή φορείς με τους οποίους συνεργάζονται (υποτίθεται μόνο σε επίπεδο διοικητικό ή σαν εξεταστικά κέντρα). Αναρωτιέμαι τι θα ισχύει μετά από αυτή τη γνωμοδότηση (όπως επίσης ποια ήταν η μέχρι σήμερα πολιτική του Οργανισμού).

 
@Επί της ουσίας
26 Αυγ 2020 10:56

Πόσο δίκιο έχετε. Ακόμη ποιό "επί της ουσίας", είναι πολλά τα 7 Άρη....

 
Γιάννης Μ.
26 Αυγ 2020 11:10

@Κωστής 26 Αυγ 2020 01:49
Νομίζω αν γίνει αποδεκτή από την Υπουργό Παιδείας οφείλει να την εφαρμόσει ο ΔΟΑΤΑΠ. Προς το παρόν είναι σε κατάσταση "Εκκρεμεί αποδοχή" στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ.

 
Βασιλική
26 Αυγ 2020 11:24

Απάντηση στον Κωστή: Tην γνωμοδότηση θα την κάνει δεκτή το Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή η Υπουργός Παιδείας, όχι ο ΔΟΑΤΑΠ που εποπτεύεται από το Υπουργείο. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση, οπότε εφόσον γίνει δεκτή γνωμοδότηση ο ΔΟΑΤΑΠ θα πρεπει να συμμορφωθεί.

 
Τι λέει η γνωμοδότηση;
26 Αυγ 2020 12:16

Δεν θα ισχυριστώ ότι κατανόησα τη γνώμη που εκφράζει το ΝΣΚ, αλλά η εντύπωση που μου δημιουργήθηκε είναι ότι το ΔΟΑΤΑΠ ως φορέας δεν είχε τη δικαιοδοσία να πάρει τέτοια απόφαση, και όχι ότι η απόφαση καθαυτή έχει κάτι μεμπτό. Δηλαδή την ίδια απόφαση πρέπει να τη λάβει κάποιο άλλο όργανο. Αν κάποιος έχει νομικές γνώσεις ας μας διαφωτίσει πάνω σε αυτό.

 
Hasan
26 Αυγ 2020 12:21

Η απλή μοριοδότηση των τίτλων σπουδών έχει αυξήσει κατακόρυφα την ζήτηση, ειδικά για μεταπτυχιακά. Έχουμε "δύσκολα" μεταπτυχιακά δια ζώσης (π.χ. ΕΜΠ) με αυστηρά κριτήρια εισαγωγής, έχουμε σοβαρά εξ' αποστάσεως, έχουμε και άλλα εξωφρενικά χαμηλού επιπέδου με μόνο κριτήριο την πληρωμή των διδάκτρων. Και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον που κάποια πανεπιστήμια αναγνωρίζουν διδακτικές μονάδες ακόμη και από πλατφόρμες εκπαίδευσης όπως το EdX. Όποιος θέλει με λίγα φράγκα κάτι παίρνει και άσε τα κορόιδα να λιώνουν στην δουλειά.
Στην αγορά δεν υπάρχει θέμα, η αξία καθορίζεται με τα δικά της κριτήρια. Το κράτος όμως όταν αναγνωρίζει αναγκαστικά δέχεται ότι έχουν την ίδια αξία. Γίνεται αυτό; Δεν πρέπει ο ΔΟΑΤΑΠ να κρατήσει ένα ανάχωμα στην απαξίωση; Γίνεται να έχουμε πιστοποιητικά εκπαίδευσης που δεν θα ελέγχονται επί της ουσίας ούτε από τις αρχές της χώρας προέλευσης; Εκτός αν το κράτος αποφασίσει ότι τα "χαρτιά" θα είναι αρχικό, τυπικό κριτήριο και θα χρησιμοποιεί αυστηρή αξιολόγηση (π.χ. γραπτές εξετάσεις) ως κύριο κριτήριο επιλογής των στελεχών του.

 
Observator
26 Αυγ 2020 12:22

Αυτό που λέει το ΝΣΚ είναι ότι ο ΔΟΑΤΑΠ δεν έχει αρμοδιότητα να βγάλει τέτοια απόφαση. Το αν η απόφαση είναι λογική ή όχι είναι ένα άλλο θέμα.

 
Κωστης
26 Αυγ 2020 14:10

Προς βασιλική και Γιάννη

Τότε γιατί ζητάει από το ΔΟΑΤΑΠ την ανάκληση της απόφασης αφού με την αποδοχή από τον υπουργό Παιδείας υποχρεούται να την ανακαλέσει; Το αναφέρω αυτό γιατί πριν την γνωμοδότηση είχαν γράψει άτομα μέσα από το υπουργείο πως είναι δύσκολο ζήτημα και δεν λύνεται εύκολα. Εάν με μια γνωμοδότηση λύνεται τόσο εύκολα τότε γιατί έγινε όλος αυτός ο χαμός μεταξύ δύο χωρών, Ελλάδας και Κύπρου?

Η διατύπωση της γνωμοδότησης δεν δηλώνει την υποχρεωτική συμμόρφωση. Γι'αυτό το έγραψα. Επί του πρακτικού έγραψα.

 
Κωστής
26 Αυγ 2020 14:33

Επίσης διαβάζοντας την γνωμοδότηση αναφέρει μεσα πως λόγω του κακού χαμού που έγινε κατέληξε ο υφυπουργός να ρωτήσει το νομικό συμβούλιο του κράτους.

Ερώτηση μου. Πρέπει πάντα να γίνεται ένας κακός χαμός για να καταλήξουμε σε γνωμοδοτήσεις του νομικού συμβουλίου του κράτους;

Δεν πρέπει να υπάρχει γενικότερα έλεγχος περί νομιμότητας των οργάνων;
ήρεμα ρωτάω

 
Νίκος ΠΕ86
26 Αυγ 2020 15:24

Θα ήθελα να θυμίσω σε ορισμένους υποστηρικτές της πρόσφατης απόφασης ΔΟΑΤΑΠ ότι ο ίδιος ο ΔΟΑΤΑΠ έχει αναγνωρίσει τα ίδια πτυχία & μεταπτυχιακά όπως λειτουργούσαν ως τώρα δηλαδή σχεδόν 10 χρόνια, για να μην υπολογίζω ότι το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργεί από το 2007.
Δεν είναι ούτε λογικό, ούτε συνταγματικό να σταματήσεις να αναγνωρίζεις τα ίδια πτυχία που έχεις αναγνωρίσει σε χιλιάδες Έλληνες πολίτες εδώ και 10 χρόνια!!!
Και στο κάτω κάτω της γραφής η διοίκηση ενός οργανισμού δεν μπορεί να ασκεί πολιτική μέσω των αποφάσεων της, την πολιτική την ασκεί το Υπουργείο, και μάλιστα μέσω της πλειοψηφίας της Βουλής.

 
@Νίκος ΠΕ86
26 Αυγ 2020 17:08

Έχεις δίκιο σε αυτά που λες.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αν κάτι γίνεται λάθος επί ένα διάστημα θα πρέπει να συνεχίσει να γίνεται και μελλοντικά. Εφόσον το Υπουργείο διαπιστώνει κάποιον παραλογισμό στην υφιστάμενη κατάσταση έχει την υποχρέωση να τον διορθώσει (αναφέρομαι για τα επόμενα έτη και όχι προφανώς για όσους ήδη φοιτούν).
Και μεταξύ μας, σίγουρα υπάρχει ένας παραλογισμός σε αυτό που παρακολουθούμε να γίνεται τα τελευταία χρόνια στο θέμα των επ' αμοιβή μεταπτυχιακών (τόσο εντός όσο και εκτοςεντός των τειχών, αν γίνομαι αντιληπτός).

 
Μουρικης
26 Αυγ 2020 17:38

Η διαδικασία είναι των εξ αποστάσεως σπουδών είναι διαφορετική από τη δια ζώσης. Σημαντικό συστατικό είναι η δουλειά που γίνεται μέσα από τις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης.
Πάντα (όσο γνωρίζω...) συνοδεύεται από υποχρεωτικές εργασίες.
Η τελική εξέταση δεν έχει ΚΑΜΊΑ ουσιαστική διαφορά αν γίνεται με οργανωμένο τρόπο είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο.
Για την πραγματική αξία θα έπρεπε να υπάρχει αυστηρή αξιολόγηση από το ΔΟΑΤΑΠ ή κάποιο άλλο οργανισμό. Αν δεν είναι η ποιότητα αποδεκτή το πρόγραμμα θα έπρεπε να μη θεωρείται αντίστοιχο.
Ας ζητούν τυχαίο έλεγχο εργασιών φοιτητών, ας κάνουν δειγματοληπτική συμμετοχή στις τηλεδιδαδκαλιες ή ότι.αλλο θα μπορούσε να βοηθήσει στην αξιολόγηση του προγράμματος.

 
Observator
26 Αυγ 2020 17:44

Λύνεται νομοθετικά αν χρειαστεί. Η γνώμη του ΝΣΚ είναι ένα πρώτο βήμα για να εντοπιστεί το πρόβλημα. Ο ΔΟΑΤΑΠ ασχολείται με ισοτιμίες τίτλων αλλοδαπής με ημεδαπής. Το πρόβλημα είναι ότι στη διαδικασία ισοτιμισης έχουν εμπλακεί μη ακαδημαϊκά θεματα όπως πως γίνονται οι εξετάσεις.

 
Babis
26 Αυγ 2020 18:48

Η απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ αφορούσε τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά προγράμματα Σπουδών σε Πανεπιστήμια της αλλοδαπής. Ορισμένα Πανεπιστήμια όμως έχουν δημιουργήσει Προγράμματα Σπουδών εξ αποστάσεως. Όσοι τα επέλεξαν, στηρίχτηκαν στο "εξ αποστάσεως". Δεν μπορεί η αρμόδια, για την ισοτιμία, Αρχή να αιφνιδιάζει αρκετές χιλιάδες φοιτητές, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ότι κάποια ΠΣ ήδη τρέχουν. Αν η απόφαση αφορούσε τους νεοεισερχόμενους, από 1-9-2020, στα ξένα Πανεπιστήμια, δε θα υπήρχε τόσο μεγάλος ντόρος. Ο αιφνιδιασμός ήταν που δημιούργησε αυτή την αναστάτωση. Γιατί πολύ απλά αν κάποιος ήξερε, αρχικά, ότι στο κόστος των διδάκτρων θα υπήρχε και αυτό της διαμονής σε ξένη χώρα, έστω και κατά την εξεταστική περίοδο, πιθανότατα να μην το επέλεγε. Επίσης, αν ο φόβος του ΔΟΑΤΑΠ είναι ότι πιθανόν να είναι διαβλητές (!!!) οι εξετάσεις των ξένων Πανεπιστημίων, ας ορίσει αυτό (το ΔΟΑΤΑΠ) ότι οι εξετάσεις τους θα γίνονται σε αίθουσες Ελληνικών ΑΕΙ και όχι όπου να 'ναι στην Ελλάδα. Αυτό ίσως να λειτουργούσε αποτρεπτικά, αν το ΔΟΑΤΑΠ υποψιάζεται ότι κάποια Πανεπιστήμια του εξωτερικού "κλείνουν το μάτι" στους φοιτητές τους. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση πρέπει να αποσυρθεί ή τουλάχιστον να αναδιατυπωθεί, με την επισήμανση ότι αφορά στους νέους φοιτητές και δεν έχει αναδρομική ισχύ.

 
ΔΙΚΑΙΟΣ
26 Αυγ 2020 19:46

Το ΔΟΑΤΑΠ έχει αναγνωρίσει μεταπτυχιακά πριν το 2016 ενώ σήμερα το ίδιο μεταπτυχιακό με το ίδιο πρόγραμμα σπουδών δεν το αναγνωρίζει.Το υπουργείο πρέπει να μεριμνήσει να υπάρχει ένας φορέας αναγνώρισης για όλα τα πτυχία και όχι να τα διαχωρίζει άλλα ΔΟΑΤΑΠ άλλα ΑΤΕΕΝ άλλα ΙΤΕ ......

 
Θέμα αρμοδιότητας?
26 Αυγ 2020 19:52

Φαίνεται ίσως πως το πρόβλημα δεν είναι η απόφαση καθαυτή αλλά ότι την πήρε ο ΔΟΑΤΑΠ, αφού δεν είναι αυτή η δουλειά του

 
Observator
26 Αυγ 2020 20:34

Όσοι έχουν έννομο συμφέρον πρέπει να προσφύγουν στο ΣτΕ.

 
γιαννης
26 Αυγ 2020 21:54

Το δοαταπ σωστα μιλησε, το συνταγμα απογορευει επκαιδευτικες διεργασιες ( ΟΣΣ ,εξετασεις) τριτοβαθμιας εκπαιδευσης μη παρεχομενες απο δημοσια ελληνκα ιδρυματα . Ειναι αντιληπτο οτι αν τελικα αυτο ισχυσει τοτε τα κυπριακα
εξ αποστασεως ιδρυματα δεν εχουν λογω υπαρξης.Ειμαι σιγουρος οτι θα βρουν την λυση ,οπως κανοντας συνεργασιες με ελληνικα συμβατικα ΑΕΙ ή το ΕΑΠ. 'Η και την επιλογη ,εξετασεις σε κυπριακο εδαφος δηλαδη την κυπριακη πρεσβεια. Βεβαια τοτε θα εχουμε πτωση του ιματζ.

 
Εκπαιδευτικός
26 Αυγ 2020 22:47

Εφόσον δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, δεν υφίσταται

 
Απορία
26 Αυγ 2020 23:29

Δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω γιατί τόσα πράγματα να παραπέμπονται εδώ κι εκεί (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΕΠ κλπ) Η εκάστοτε εκλεγμένη από τον λαό εκτελεστική εξουσία είναι και νομοθετική, διά των υπουργικών αποφάσεων, των λοιπών πράξεων της διοίκησης κλπ, γιατί πρέπει να αναθέτει σε άλλους πραγματα είτε για γνώμη είτε για απόφαση?

 
Βασιλική
27 Αυγ 2020 08:29

Από τα σχόλια βλέπω ότι οι περισσότεροι δεν κατανοούν την γνωμοδότηση του ΝΣΚ. Αν μου επιτρέπετε, έχω εργαστεί σε κεντρική υπηρεσία Υπουργείου και προέκυπταν συνέχεια θέματα για τα οποία η υπηρεσία ζητούσε γνωμοδότηση του ΝΣΚ. Ναι, το βασικό είναι ότι ο ΔΟΑΤΑΠ δεν είχε εξαρχής αρμοδιότητα να λάβει τέτοια απόφαση, ούτε για τους τωρινούς φοιτητές, ούτε όμως και για τους μελλοντικούς φοιτητές (απάντηση στον Babis, αφού δεν έχει αρμοδιότητα να πάρει τέτοια απόφαση, δεν γίνεται να αναδιατυπώσει την απόφαση ώστε να αφορά μόνο τους μελλοντικούς φοιτητές). Δεν είναι όμως μόνο το θέμα της αρμοδιότητας. Ο αντιπρόεδρος του ΝΣΚ έχει μπει όμως και στην ουσία της υπόθεσης, καθώς γνωμοδότησε ότι η απόφαση είναι διπλά αντισυνταγματική, γιατί αντιβαίνει στο άρθρο 16 παρ. 1 του Συντάγματος. Δηλαδή ότι η περαιτέρω συμμετοχή στο ελληνικό ακαδημαϊκό γίγνεσθαι των Ελλήνων πολιτών με πτυχία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης συμβάλλει στην ανάπτυξη της τέχνης, επιστήμης, έρευνας και διδασκαλίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Συντάγματος (απάντηση στον γιάννης, που είδατε στο Σύνταγμα ότι απαγορεύονται οι εξετάσεις στην Ελληνική επικράτεια από μη δημόσια ιδρύματα;;;). Το ίδιο αναφέρει και η απόφαση 1755/2017 του ΣτΕ για την παρ. 1, άρθρο 16 του Συντάγματος (μάλιστα σε αυτήν την απόφαση στηρίζεται και η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, πρόεδρος της σύνθεσης του ΣτΕ σε αυτήν την απόφαση (αρ.1755.2017) ήταν η τωρινή Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Σακελλαροπούλου). Οπότε ούτε το Υπουργείο θα πάρει ανάλογη απόφαση, καθώς θα είναι αντισυνταγματική. Πολύ απλά θα γίνει δεκτή η γνωμοδότηση του ΝΣΚ από το Υπουργείο και όλα θα τελειώσουν εκεί, δεν θα απαιτηθεί δικαστήριο (απάντηση στον Οbservator). Κανονικά ο ΔΟΑΤΑΠ θα έπρεπε να έχει ζητήσει τη γνωμοδότηση του ΔΟΑΤΑΠ πριν πάρει μια τόσο σοβαρή απόφαση, το έχει κάνει για άλλες αποφάσεις, γιατί άραγε τώρα δεν το έκανε; (απάντηση στον Κωστή) Ωραίες οι απόψεις του καθενός αλλά τα επιχειρήματα που διαβάζω εδώ δεν έχουν κανένα νομικό έρεισμα.

 
Babis
27 Αυγ 2020 09:38

@Βασιλική

Η πρότασή μου για "αναδιατύπωση της απόφασης του ΔΟΑΤΑΠ" αναφέρεται στην περίπτωση που, εσχάτως, το Υπουργείο δεν κάνει δεκτή τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ. Διαφορετικά, προφανώς, ο ΔΟΑΤΑΠ θα αναγκαστεί να την ανακαλέσει.

 
Apostolos
27 Αυγ 2020 09:47

Την νομική πλευρά του ζητήματος την αναλύει μια χαρά η Βασιλική 27 Αυγ 2020 08:29. Εγώ θα ήθελα να θίξω όμως και την πλευρά της ηθικής.

Καταλαβαίνω ότι ορισμένοι στην Ελλάδα θέλουν να μειώσουν τον ανταγωνισμό των πτυχιούχων και συμφωνώ και εγώ ότι το φαινόμενο των πολλών πτυχίων και πτυχιούχων έχει ξεπεράσει τα όρια της λογικής αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσο είναι ηθικό να σταματάς την αναγνώριση πτυχίων με αυτό τον τρόπο?

Η συγκεκριμένη απόφαση εξάλλου δεν σταματάει εξ ολοκλήρου την αναγνώριση των πτυχίων των εξ αποστάσεως προγραμμάτων, αλλά υποχρεώνει τον φοιτητή να δίνει εξετάσεις στην έδρα του Πανεπιστημίου.

Αυτό δεν κάνει περισσότερο αξιόπιστες ή αδιάβλητες τις εξετάσεις. Το μόνο που καταφέρνει μια τέτοια απόφαση είναι να περιορίσει τους φοιτητές των εν λόγω Πανεπιστήμιων στους έχοντες, δηλαδή στα ανώτερα οικονομικά στρώματα που μπορούν να διαθέσουν χρήματα ώστε να δώσουν εξετάσεις στην έδρα του Πανεπιστήμιου, και ταυτόχρονα αποκλείει την μεσαία τάξη από το να έχει πρόσβαση σε ένα πτυχίο έστω και εξ αποστάσεως.

Αυτό πως φαίνεται στο Υπουργείο Παιδείας? Συμφωνεί με αυτή την πολιτική?

Επίσης μην ξεχνάμε ότι τα εξ αποστάσεως προγράμματα απευθύνονται κυρίως σε εργαζόμενους πολίτες που δεν έχουν την δυνατότητα να σπουδάσουν σε ένα παραδοσιακό Πανεπιστήμιο, και ότι πολλά από τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν τα Πανεπιστήμια της Κύπρου δεν τα προσφέρει το ΕΑΠ ώστε να υπάρχει εναλλακτική λύση.

 
Βασιλική
27 Αυγ 2020 10:00

@ Babis Είναι δυνατόν το ΝΣΚ να γνωμοδοτεί ότι η απόφαση αντιβαίνει διπλά το Σύνταγμα και το Υπουργείο να μην την κάνει δεκτή; Ειδικά μετά το σάλο που προκάλεσε αυτή η απόφαση; . Μα για αυτό ακριβώς τη ζήτησε το Υπουργείο! Για να έχει εμπεριστατωμένη νομική γνωμοδότηση για το θέμα! Σύμφωνα με το νόμο δεν είναι υποχρεωμένο το Υπουργείο να δεχτεί την απόφαση αλλά ποιος Υπουργός δεν θα την δεχόταν, η απόφαση είναι κόλαφος για τον ΔΟΑΤΑΠ! Το ΝΣΚ αναφέρει ρητά ότι το 2ο ερώτημα του Υφυπουργού, αν δηλαδή ο ΔΟΑΤΑΠ μπορεί να πάρει τέτοια απόφαση για τους μελλοντικούς φοιτητές, είναι άνευ αντικειμένου, καθώς ο ΔΟΑΤΑΠ δεν είχε αρμοδιότητα εξ αρχής να πάρει τέτοια απόφαση. Ίσως πολλά από τα μέλη του Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ να αγνοούσαν την αρχική απόφαση του ΣτΕ του 2017 (ότι δηλαδή δεν έχει ο ΔΟΑΤΑΠ την αρμοδιότητα να εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις). Τώρα όμως που το ΝΣΚ γνωμοδότησε για το θέμα, δεν έχουν καμία δικαιολογία, δεν πρόκειται να λάβουν αντίστοιχη απόφαση, οι αντιδράσεις θα είναι ακόμη πιο σφοδρές και απόλυτα δικαιολογημένες.

 
Όταν και όποτε θέλουν?
27 Αυγ 2020 10:47

@Βασιλική
Φυσικά και το Υπουργείο θα κάνει δεκτή, σε χρόνο dt, τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ. Γι' αυτό και άλλωστε την ζήτησε....
Πείτε μου όμως αν θέλετε και βάση της εμπειρίας σας. Πώς γίνεται σε άλλα θέματα(Υ.Α., εγκυκλίους κλπ) που εγείρονται θέματα νομιμότητας των αποφάσεων, να μην ζητείται ΠΟΤΕ η γνωμοδότηση του ΝΣΚ και να είναι, ο πολίτης υποχρεωμένος, να στρέφεται δικαστικά κατά του "κράτους" στο ΣτΕ.... ενώ σε ΑΥΤΟ το συγκεκριμένο ζήτημα, "κινήθηκε γη και ουρανός"?

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.