Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ομολογία Συνόδου Προέδρων των Τμημάτων Μαθηματικών : Εισάγονται υποψήφιοι σε Τμήματα Μαθηματικών με πολύ κακές επιδόσεις στα Μαθηματικά

Το σοβαρό πρόβλημα στη διδασκαλία των Μαθηματικών ξεκινά από την 5η και 6η τάξη Δημοτικού
Δημοσίευση: 28/08/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σημαντικές διαπιστώσεις για το επίπεδο των μαθητών  στο Δημοτικό-Λύκειο και στα τμήματα Μαθηματικών των ελληνικών ΑΕΙ, καταγράφονται στο πόρισμα της 1ης Συνόδου  των Προέδρων των Τμημάτων Μαθηματικών των Ελληνικών Πανεπιστημίων, που εκδόθηκε το Νοέμβρη του  2018 .

Ειδικότερα , στο πόρισμα της Συνόδου διατυπώνονται οι ακόλουθες διαπιστώσεις:

Τα Μαθηματικά  στο επίκεντρο της εκπαίδευσης σε όλες τις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες: Με την έκρηξη της ‘‘τεχνολογικής επανάστασης’’ και τη χρήση νέων υπολογιστικών μέσων, τα Μαθηματικά βρίσκονται στον πυρήνα των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων. Για τον λόγο αυτό, τα Μαθηματικά είναι στο επίκεντρο της εκπαίδευσης σε όλες τις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες.

Στην Ελλάδα το επίπεδο των μαθηματικών γνώσεων έπεσε δραματικά: Ωστόσο, στην Ελλάδα, το επίπεδο των μαθηματικών γνώσεων του κυρίως όγκου των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει πέσει δραματικά τα τελευταία χρόνια.

Καταλυτικά αποτελέσματα: Οι επιπτώσεις έχουν καταλυτικά αποτελέσματα σε όλα τα επιστημονικά και τεχνολογικά αντικείμενα, και κατά συνέπεια στο οικονομικό και τεχνολογικό μέλλον της χώρας.

Από το Δημοτικό ξεκινά το πρόβλημα: Το σοβαρό πρόβλημα στη διδασκαλία των Μαθηματικών ξεκινά από την 5η και  6η τάξη  Δημοτικού, όπου εισάγονται θεμελιώδεις και συνάμα ιδιαίτερα απαιτητικές στη διδασκαλία έννοιες των Μαθηματικών, η κατανόηση των οποίων, εν πολλοίς, καθορίζει τη μελλοντική σχέση των μαθητών με τα Μαθηματικά.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Αλλά και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση υποβαθμίζεται συνεχώς η παρεχόμενη μαθηματική παιδεία: σημαντικές μαθηματικές ενότητες έχουν περικοπεί από τη διδασκαλία ή δεν υπάγονται στην εξεταστέα ύλη των προαγωγικών ή πανελλαδικών εξετάσεων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της υποβάθμισης της Ευκλείδειας Γεωμετρίας, ενός μαθήματος που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην ιστορία της ελληνικής και παγκόσμιας εκπαίδευσης και που, κατά κύριο λόγο, προάγει την κατανόηση της αποδεικτικής διαδικασίας και της λογικής τεκμηρίωσης, με τον μαθητή να βιώνει την εμπειρία του χώρου και της γεωμετρικής κατασκευής.

Ανεπαρκεις φοιτητές: Η προϋπάρχουσα ποιότητα μαθηματικής εκπαίδευσης και δεξιοτήτων μεγάλης μερίδας των εισακτέων φοιτητών σε Τμήματα Μαθηματικών της χώρας είναι ανεπαρκής ως προς τις ανάγκες του αντικειμένου, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό των φοιτητών να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σπουδών τους και να “λιμνάζουν”, δημιουργώντας προβληματικές καταστάσεις εντός των Τμημάτων.

Εισάγονται υποψήφιοι με  πολύ κακές επιδόσεις στα Μαθηματικά: Είναι πραγματικά οξύμωρο να εισάγονται σε Τμήματα Μαθηματικών φοιτητές με πολύ κακές επιδόσεις στα Μαθηματικά στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Δραματική μείωση μελών ΔΕΠ: Την παραπάνω κατάσταση επιδεινώνει το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια το διδακτικό προσωπικό των Τμημάτων έχει δραματικά μειωθεί, ενώ έχει αυξηθεί ο αριθμός των φοιτητών.

Εξατομικευμένη/διαδραστική εκπαίδευση: Tο υπάρχον διδακτικό προσωπικό αδυνατεί να προσφέρει εξατομικευμένη/διαδραστική εκπαίδευση όπως επιβάλλουν οι ανάγκες των φοιτητών που καλούνται να εκπαιδεύσουν, αλλά και ο σύγχρονος τρόπος παροχής πανεπιστημιακής γνώσης.

Αναλογία καθηγητών –φοιτητών: Είναι ενδεικτικό ότι κατά μέσο όρο στα Τμήματα Μαθηματικών των Ελληνικών Πανεπιστημίων η αναλογία Καθηγητών προς τους ενεργούς φοιτητές είναι 1:47.3, όταν η αντίστοιχη αναλογία στο σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνεται από 1:9.7 έως 1:24 (στοιχεία Α.ΔΙ.Π.).

Το πρόβλημα των μετεγγραφών: Σε περιφερειακά Πανεπιστήμια, όπου η μεγάλη πλειονότητα των εισαγόμενων φοιτητών προέρχεται από περιοχές εκτός της έδρας τους και το κόστος διαβίωσης λειτουργεί ανασταλτικά, αντί να δοθούν ουσιαστικές λύσεις, επιλέγεται το σύστημα των μετεγγραφών ως μερική «λύση» του προβλήματος. Αυτό έχει ως συνέπεια να υπάρχει πρόβλημα εκροής φοιτητών από κάποια Πανεπιστήμια και συσσώρευση φοιτητών σε κάποια άλλα, με αποτέλεσμα να προκαλούνται σοβαρά προβλήματα οργάνωσης και λειτουργίας, που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στο παρεχόμενο ακαδημαϊκό έργο.

Οι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ: Προβληματισμό δημιουργούν, επίσης, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι των Μαθηματικών Τμημάτων στη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, καθώς ο τρόπος προκήρυξης των διαγωνισμών αυτών δημιουργεί προσκόμματα στη συμμετοχή των αποφοίτων που είναι εφοδιασμένοι με τα ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις προκήρυξης.

Η αξία των Μαθηματικών: Όποιο σχέδιο ανάπτυξης και αν υιοθετήσει η Ελλάδα, με σκοπό την επάνοδό της σε σύγχρονη παραγωγική τροχιά, είναι προφανής ο κρίσιμος ρόλος που παίζουν τα Μαθηματικά. Η αξία των Μαθηματικών είναι διαχρονική και αφορά το παρελθόν, το παρόν και φυσικά το μέλλον (ψηφιακό ή μη). Η σημασία της γνώσης των Μαθηματικών σε ολόκληρους επιστημονικούς κλάδους πέραν των Θετικών Επιστημών, όπως της Ιατρικής, των Κοινωνικών Επιστημών, των Eπιστημών Αγωγής, είναι καθοριστική.

Προτάσεις

Η  Σύνοδος θεωρεί:

  •     Αναγκαίο να επανεξεταστεί η διδασκαλία των Μαθηματικών στη μέση εκπαίδευση και να υπάρξει ιδιαίτερη φροντίδα για τη διδασκαλία των Μαθηματικών της 5ης και  6ης Δημοτικού.
  •     Αναγκαίο να συμπεριληφθούν τα Μαθηματικά στα εξεταζόμενα μαθήματα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των κλάδων της Ιατρικής, των Κοινωνικών Επιστημών, των Eπιστημών Αγωγής.
  •     Η  δημιουργία νέων Τμημάτων Μαθηματικών θα επιτείνει το πρόβλημα της μαζικής εισαγωγής στα Τμήματα Μαθηματικών φοιτητών που δεν έχουν και δεν μπορούν να αποκτήσουν στοιχειώδεις μαθηματικές δεξιότητες. Η δημιουργία νέων Τμημάτων Μαθηματικών πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από επαρκώς τεκμηριωμένες μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας που λαμβάνουν υπόψη τους τον συνολικό χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η Σύνοδος τονίζει πως θα συνεχίσει να εργάζεται για την ανάδειξη του κομβικού ρόλου των Μαθηματικών στις σύγχρονες επιστήμες και την τεχνολογία και για την προβολή των πλεονεκτημάτων του μαθηματικού πτυχίου. Επίσης, θα εργαστεί για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας των Τμημάτων Μαθηματικών της χώρας.

Συγκεκριμένα, σημειώνει, για την επικοινώνηση επιτυχημένων ακαδημαϊκών πρακτικών που αναπτύσσονται ανά Τμήμα και που αφορούν τα προσφερόμενα προπτυχιακά μαθήματα και τη διδασκαλία τους, τη διδασκαλία σεμιναριακών και εργαστηριακών μαθημάτων, καθώς και την προσέγγιση του μέσου φοιτητή, με σκοπό την ενεργοποίηση και την καλλιέργεια των μαθηματικών δεξιοτήτων του.

Επιπλέον, υπογραμμίζει, θα γίνει προσπάθεια για την ανάπτυξη συνεργειών ανάμεσα στα Τμήματα, θα εξεταστεί η δυνατότητα οργάνωσης κοινών προχωρημένων μεταπτυχιακών μαθημάτων με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, μεταπτυχιακών προγραμμάτων Erasmus Mundus, κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, προγραμμάτων εκδηλώσεων σταδιοδρομίας κ.λπ.
Τέλος, θα γίνει συντονισμός ενεργειών για να διασφαλιστεί η δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων των Τμημάτων Μαθηματικών σε ένα ευρύ φάσμα διαγωνισμών του ΑΣΕΠ και, γενικότερα, για τη διασφάλιση και εδραίωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των Τμημάτων Μαθηματικών, σύμφωνα με την ομόφωνη πρόταση που έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ήδη από το 2017».

 

Ετικέτες: 
Μαθηματικά

Σχόλια (62)

 
Spiros
28 Αυγ 2020 22:47

Ξέρετε τι φταίει; Στις εξετάσεις δεν υπάρχει άσκηση του τύπου "κάντο σύμφωνα με το παράδειγμα". Ας βάλουν τέτοιες ασκήσεις και όλοι άριστα.
Σοβαρά τώρα. Σε ποιο μάθημα πλέον βάζουμε τα παιδιά να σκεφτούν; Να μάθουν και να εφαρμόσουν; Κοιτάξτε όποιο μάθημα θέλετε. Κάντο σύμφωνα με το παράδειγμα. Το να μάθουν έναν κανόνα είναι βδέλυγμα μόνο και να το σκεφτούμε. Να τον ξέρουν και να τον εφαρμόσουν αντιπαιδαγωγικό. Πρέπει να μάθουν εμπειρικά. Ωραία, το εφαρμόσαμε. Αποτυχία. Και όμως επιμένουμε. Και μετά απορούμε.

 
Πολίτης
28 Αυγ 2020 23:22

Κύριοι ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΊ ΔΕΝ ΛΕΤΕ ΜΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ. ΑΝ ΟΙ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΗΤΑΝ 50.000 ΘΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ; ΟΧΙ ΦΥΣΙΚΑ , ΑΦΟΥ ΟΜΩΣ ΚΑΝΑΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ....ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 18ΧΤΑΡΗΔΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.....ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΆ.....!!!
ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΔΗΘΕΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΛΑ ....ΠΡΟΤΕΊΝΕΤΑΙ ΈΜΜΕΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΩΡΏΝ....ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ.... ΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΑΔΙΑΦΟΡΟΣ Ή ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ......ΔΕΝ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.....ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ....ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.....!!!

 
ΤΚ9
29 Αυγ 2020 00:03

Μπορεί να μας πει κάποιος χριστιανός με απλά λόγια ,τι φταίει .
Να βάλουμε και άλλες ώρες μαθηματικών στα προγράμματα σπουδών ;
Να εξετάζονται και οι υποψήφιοι γιατροί στα μαθηματικά;
Να αυξηθούν τα μέλη ΔΕΠ των μαθηματικών σχολών για να μπορέσει να καταλάβει ο φοιτητής που εισήχθηκε με 3;

 
Επέκταση Γυμνασίου
29 Αυγ 2020 00:27

Το Γυμνάσιο πρέπει να συμπεριλάβει την Ε' και ΣΤ' Δημοτικού ώστε όλα τα μαθήματα (Μαθηματικά, Ιστορία, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Λογοτεχνία κ.α.) να διδάσκονται από καθηγητές ειδικότητας.

Χρειάζονται ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ και νέα ωρολόγια προγράμματα σπουδών, ώστε τα εντοπίζονται νωρίς οι αδυναμίες και τα κενά στη μάθηση και να υπάρχει χρόνος για ενισχυτική διδασκαλία.

 
Κωνσταντίνος
29 Αυγ 2020 02:15

Το σημαντικότερο δεν είπανε.
Πως στο Γυμνάσιο ΔΕΝ διδάσκουν, πλέον, τα μαθηματικά οι μαθηματικοί.

 
Μισές αλήθειες
29 Αυγ 2020 08:03

Το ότι η ύλη των μαθηματικών που διδάσκετε στα ξένα πανεπιστήμια στο πρώτο έτος στην Ελλάδα διδάσκετε στην τρίτη λυκείου γιατί δεν το θέτετε σαν θέμα. ???

 
ΜΙΚ
29 Αυγ 2020 08:29

Ας μάθουμε όλοι πρώτα ελληνικά και βλέπουμε τι μπορεί να γίνει για τα μαθηματικά.

 
Μαρία
29 Αυγ 2020 09:06

Οξυμωρον: κ ποιοι θα διδάσκουν στο δημοτικό μαθηματικά, οι απόφοιτοι των 3000 μορίων;

Κ στην Κρήτη το μαθηματικό έχει χαμηλή βάση, αλλά αυτοί/ες που τα καταφέρνουν έχουν πολύ καλό background στα μαθηματικά. Η σχολή έχει καθηγητές διεθνούς κύρους κ συνεργασία σε προπτυχιακό κ μεταπτυχιακό επίπεδο με πανεπιστήμια κύρους.

Τα παιδαγωγικά τμήματα πρέπει να αναδιοργανωθουν , κ να προσφέρουν ειδίκευση, σε συνεργασία με τις άλλες σχολές.
Το μοντέλο τους είναι παρωχημένο, ανήκει στη δεκαετία του `70.
Ειδίκευση κ σεμιναριακή επανεκπαίδευση ανά πενταετία.
Μοντεσσοριανή παιδαγωγική σχολή πανεπιστημιακού επιπέδου δεν υπάρχει στην ελλαδα.
Εξειδίκευση μεταπτυχιακών σε πανεπιστήμιο .όχι όλα λίγο από όλα. Να αξιολογηθούν τα σεμινάρια κ τα μεταπτυχιακά από εξωτερικους κριτές, κ να προσφέρουν ειδίκευση, ανάλογα με την ποιότητά τους.

 
Διαφορά εξεταστικών συστημάτων
29 Αυγ 2020 09:37

Είναι γεγονός ότι σε σχέση με τις εξετάσεις για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού η ύλη που διδάσκονται οι έλληνες μαθητές Λυκείου είναι πιο δύσκολη. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει ένα σύστημα σχεδόν ελεύθερης πρόσβασης στα ΑΕΙ, που όμως έχουν ανομοιογένεια ως προς το επίπεδο σπουδών. Μην ξεχνάμε ότι και στο εξωτερικό στις "καλές σχολές" απαιτούνται άριστες επιδόσεις, και φυσικά στην πορεία των σπουδών γίνεται πιο συστηματική αξιολόγηση.

Υπάρχει η λογική να βοηθούν τους φοιτητές να πάρουν πτυχίο (υπηρεσίες βιβλιοθήκης, σεμινάρια και φροντιστήρια).

 
Apostolos
29 Αυγ 2020 10:04

Το σύστημα των εξετάσεων δεν φταίει? Όταν ένας μαθητής είναι καλός στα Μαθηματικά και την Φυσική αλλά τον υποχρεώνεις να δώσει Έκθεση και Χημεία (αντικείμενα τελείως άσχετα με την επιστήμη των Μαθηματικών) τι κάνεις ουσιαστικά?

Μειώνεις τεχνικά τον μέσο όρο ενός καλού μαθητή στα Μαθηματικά και δίνεις δυνατότητα σε ένα μαθητή λιγότερο καλό στα Μαθηματικά να καλύψει την διαφορά στα μόρια με τους βαθμούς του από Χημεία και Έκθεση. Αυτό θέλεις? Αυτό παίρνεις.

Και μια άλλη παράμετρος είναι η κουλτούρα της κοινωνίας. Όταν όλοι ταυτίζουν την επιστήμη των Μαθηματικών με το επάγγελμα του καθηγητή των Μαθηματικών, σε μια χώρα με έντονα τα σημάδια της οικονομικής κρίσης και της αυξημένης ανεργίας, σε μια χώρα που είχαν να γίνουν προσλήψεις καθηγητών πάνω από 10 χρόνια, περιμένεις μεγάλη βάση στο τμήμα Μαθηματικών στην Σάμο?

Για να επιλέξει κάποιος αυτή την σχολή θα πρέπει: 1) να έχει τα οικονομικά μέσα να ζήσει και να σπουδάσει στην Σάμο για 4 με 6 χρόνια, 2) να έχει τα οικονομικά να κάνει μεταπτυχιακό και ίσως και διδακτορικό (ή δεύτερο μεταπτυχιακό), 2 ξένες γλωσσες, και σεμινάριο για να έχει πιθανότητες να διεκδικήσει μια θέση ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ στην εκπαίδευση!!!!!!

Εσείς πως το βλέπετε? Θα έχει μεγάλη ζήτηση αυτό το τμήμα? Την στιγμή μάλιστα που έχουν δημιουργηθεί πάνω από 100 τμήματα που σχετίζονται με την Πληροφορική που υπόσχονται ΑΜΕΣΗ επαγγελματική αποκατάσταση στους αποφοίτους τους.

 
ΠΕ86
29 Αυγ 2020 10:05

@Κωνσταντινος

Ευτυχώς στο γυμνάσιο που τα μαθηματικά τα διδάσκουν άλλοι όπως οι πληροφορικοι που έχουν γράψει καλύτερα στις πανελλαδικές.

 
όλοι μαθηματικά
29 Αυγ 2020 10:43

τώρα έχουμε και Σύνοδο Μαθηματικών, και ρωτάμε μετά τι φταίει.
Λοιπόν φταίει που ένα αντικείμενο όπως τα μαθηματικά, θεωρείται πανάκεια, ότι πρέπει να είναι παντού, άνοιξαν λοιπόν πλήθος σχολών μαθηματικών, η κύρια υπόσχεση είναι ότι βγάζει καθηγητές για σχολεία, κάτι άλλο μπορούν να κάνουν???
Να μας πουν, πόσοι μαθηματικοί χρειάζονται, σε τι ακριβώς??
Να μας πουν, οι φοιτητές που βρίσκονται ήδη ή έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα που δουλεύουν?? Από ότι μαθαίνω οι περισσότεροι κάνουν μάστερ σε άλλο αντικείμενο.
Χαμηλή προοπτική απασχόλησης, πολλοί εισακτέοι οπότε το αποτέλεσμα φαίνεται στις βάσεις των τελευταίων ετών...δείτε άλλωστε και τις βάσεις των τμημάτων σε κεντρικά ιδρύματα. Υπάρχουν καλοί μαθητές, αλλά δεν επιλέγουν το τμήμα μαθηματικών, ξεκάθαρα δε οι άριστοι μαθηματικοί πάνε στο εξωτερικό να σπουδάσουν το αντικείμενο.

 
Εκπαιδευτικός
29 Αυγ 2020 11:21

Στις περισσότερες χώρες το Νηπιαγωγείο το Δημοτικό και το Γυμνάσιο είναι ένα ενιαίο σχολείο με εκπαιδευτικούς να διδάσκουν σε όλες τις τάξεις.
Στο Δημοτικό οι δάσκαλοι προέρχονται από τη θεωρητική, κατά κανόνα . Τι να διδάξουν;

 
Observator
29 Αυγ 2020 11:39

@Μισές αλήθειες
To μονο κοινό που έχει η υλη της Γ Λυκείου με εκείνη του πρώτου έτους ειναι κλάσμα ενος μαθηματος πρώτου έτους.

Η συνοδος έγινε πριν 2 χρόνια.

 
Επιτυχών με 4
29 Αυγ 2020 12:28

Μαθηματικός με 4 μαθηματικά , ιστορικός με 5 ιστορία, φιλόλογος με 8 αρχαία .....γιατί αυτά τα τμήματα να συνεχίσουν να παράγουν υποψήφιους σε ένα απαξιωμένο σύστημα; Θα διδάξουν μαθητές στο μέλλον οι συγκεκριμένοι; Καλό είναι να υπάρχουν και χρονιές που είναι κλειστά κάποια τμήματα η να παίρνουν μικρό αριθμό! Βάδη το 10 ΕΠΕΙΓΟΝ

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
29 Αυγ 2020 12:36

Συμφωνώ απόλυτα στο ότι το πρόβλημα ξεκινάει από το δημοτικό.Πολλά παιδιά στο γυμνάσιο και στο λύκειο δεν ξέρουν προπαίδεια-διαίρεση και άλλα στοιχειώδη (κάντε ένα πείραμα με τα παιδιά σας,τα ανήψια σας κτλ).Ας μην διδάσκουν στο δημοτικό μαθηματικά οι μαθηματικοί,να καταρτιστούν όμως κατάλληλα οι δάσκαλοι και οι δασκάλες.Να ενημερωθούν επίσης για την ύλη του γυμνασίου ώστε να μειωθεί η απόσταση των δύο βαθμίδων.

 
Διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ
29 Αυγ 2020 12:38

Τί εννοούν; Αν θέλουν να πουν "γραπτοί διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ"... πού το θυμήθηκαν αυτό εν έτει 2020? Από τη μία έχει να γίνει >10ετία κάτι τέτοιο, αφετέρου οι προσλήψεις πια των πτυχιούχων καθηγητικών σχολών γίνεται με "προσοντολόγιο" (προκήρυξη ΑΣΕΠ με σειρά προτεραιότητας) που το πτυχίο (ο βαθμός του) αποτελεί ένα μοριοδοτούμενο προσόν ανάμεσα στα υπόλοιπα. Δεν τα ξέρουν αυτά;

 
Εκπαιδευτικός με βαθμό εισαγωγής 18
29 Αυγ 2020 12:44

Θεωρω ότι είναι βαθύτερη η κρίση στην παιδεία και όχι μόνο στη διδασκαλία των μαθηματικών. Είναι κατάντια αυτό που συμβαίνει με τις βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ . Το τελικό «χτύπημα» ήρθε με την ανάστατο ποίηση των ΤΕΙ και η κατρακύλα συνεχίζεται. Σε λίγο θα σε παρακαλάνε να δηλώσεις τη σχολή με μόνο την ταυτότητα αρκεί να μη κλείσει το τμήμα. Τέτοιες σπουδές θέλουμε;

 
Απάντηση στον "Εκπαιδευτικό"
29 Αυγ 2020 12:51

Και στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια το μεγαλύτερο ποσοστό είναι γυναίκες. Το 70% στην πρωτοβάθμια (ΕΛΣΤΑΤ 2018) είναι γυναίκες. Αυτό τι σημαίνει; Ποσοστά Ανδρών και Γυναικών φοιτητών κανονικής φοίτησης στα ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, ΟΠΑ: ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 11,92% άντρες 88,08% γυναίκες. Αυτό τι σημαίνει; Μήπως αναπαράγεται έτσι το στερεότυπο για τις γυναίκες και τους άντρες όπως αναπαράγεται και το στερεότυπο για τη θεωρητική κατεύθυνση; Στα παιδαγωγικά τμήματα μπαίνουν από τις δύο κατευθύνσεις.

 
γενικό θέμα
29 Αυγ 2020 12:59

Χρειαζόμαστε καλούς εκπαιδευτικούς που θα βοηθήσουν και θα δείξουν το δρόμο στα παιδιά. Να αγαπήσουν τα μαθηματικά και να δουλέψουν στο αντικείμενο. Εκπαιδευτικούς έχουμε ανάγκη όχι απλά και μόνο μαθηματικούς (φέροντες τον τίτλο του απόφοιτου σχετικής σχολής)

 
Φ. Κώστας
29 Αυγ 2020 13:19

Γιατί, μόνο στην εκπαίδευση μπορούν να δουλέψουν οι μαθηματικοί. Χρόνια τώρα συμβαίνει αυτό. Γιαυτό και η πολύ μικρή ζήτηση. Επειδή πλέον υπάρχουν τόσοι πολλοί.

Άλλο τώρα αν δεν μπορούμε να το χωνέψουμε αυτό και ζούμε στον κόσμο μας.

 
οριζόντια μείωση εισακτέων κατά 40% δίνει ουσιαστική λύση
29 Αυγ 2020 15:51

Ως μαθητές στο λύκειο θα αναγκαστούν να μελετάνε και θα αποκτούν το αναγκαίο υπόβαθρο γιατί αλλιώς δεν θα γίνουν φοιτητές.
Οι βάσεις όλων των τμημάτων ΑΕΙ θα είναι πάνω από 10.
Τα ΑΕΙ θα έχουν καλύτερη αναλογία φοιτητών και μελών ΔΕΠ με αποτέλεσμα να παρέχουν καλύτερη εκπαίδευση.
Θα δημιουργηθεί νέα γενιά αγροτών και εργατών που τείνουν να εκλείψουν.
Το μέτρο δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αντίθετα ενισχύει τον παραγωγικό ιστό της χώρας.

 
Αρθούρος
29 Αυγ 2020 16:19

Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα. Χωρίς να μπεί καμία βάση πουθενά,μπορεί το υπουργείο Παιδείας να δώσει στους ερευνητές που έχει να μελετήσουν ποιά τμήματα παρουσιάζουν διαχρονικά αναντιστοιχία φοιτητών που δηλώνουν το τμήμα και πετυχαίνουν με εκείνους που προβλέπει η κυβέρνηση να μπουν στο τμήμα.Έτσι,σε πολλά τμήματα θα μειωθεί ο αριθμός των εισακτέων με βάση δημογραφικά στοιχεία κι όχι την οποιαδήποτε ιδεοληπτική κατεύθυνση του υπουργού.
Θα προκύψει τεράστια οικονομία από αρκετές θέσεις εισακτέων που κάθε χρόνο φουσκώνουν τον τελικό αριθμό τους.

 
Πτυχίο Μαθηματικών
29 Αυγ 2020 16:38

Οι σπουδές στα Μαθηματικά ανοίγουν δρόμους για μεταπτυχιακά σε Πληροφορική, Οικονομικά και άλλες επιστήμες. Δεν είναι "καθηγητική" σχολή, όπως αντίστοιχα δεν είναι καμία σχολή των Θετικών Επιστημών.

Τώρα αν νομίζουν κάποιοι ότι στην Ευρώπη του 21ου αιώνα θα πρέπει οι νέοι να παραμείνουν ανειδίκευτοι εργάτες ή να ασχολούνται με αγροτικές εργασίες έχουμε σοβαρό πρόβλημα σαν χώρα.

 
@επεκταση γυμνασιου
29 Αυγ 2020 17:49

Ας κρατήσουμε ένα επίπεδο ειδικά τα τελευταία χρόνια που κατρακυλούν οι μαθηματικές σχολές. Μια χαρά διδάσκονται τα μαθηματικά και η φυσική στο δημοτικό. Υπάρχουν για τα αντίστοιχα μαθήματα στα παιδαγωγικά τμήματα και οι βάσεις εισαγωγής σε αυτά είναι σχετικά υψηλές. Ας λύσουμε την ανεργία του 4 μέσου όρου με άλλο τρόπο.

 
Observator
29 Αυγ 2020 17:51

Η κατρακύλα των βάσεων σε πολλά τμήματα συνδέεται με τον περιορισμό των μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση. Για να έχουμε καλούς εκπαιδευτικούς από τη μια πρέπει να γίνουν προσλήψεις και αφετέρου να τους πληρώνουμε. Οι προσλήψεις που θα γίνουν θα αφορούν εκπαιδευτικους με παρα πολλά χρονια στην εκπαίδευση ως αναπληρωτές.

@ΠΕ86
Και οι μαθηματικοι μπορουν να κάνουν πληροφορική.

 
Ισορροπία στα ΑΕΙ
29 Αυγ 2020 18:33

Χρειάζεται σχέδιο συγχωνεύσεων καθώς είναι αδύνατο να διατηρηθούν διάσπαρτες σχολές σε όλη την επικράτεια. Δεν είναι λογικό να μειωθούν οι οριζόντια οι θέσεις εισακτέων σε ΑΕΙ και να συνεχίσουν να δίνονται θέσεις σε ΑΕΙ που για διάφορους λόγους δεν είναι ελκυστικά ούτε για καθηγητές ούτε για φοιτητές.

Πρέπει με στοχευμένες παρεμβάσεις το Υπουργείο να ενισχύσει τα περιφερειακά ΑΕΙ (Κρήτη, Θράκη, Θεσσαλία, Πάτρα, Ιωάννινα), αυτό δε γίνεται διατηρώντας σχολές σε κάθε κωμόπολη.

 
Νίκος
29 Αυγ 2020 19:13

Είναι πολύ απλή η λύση.
1) Να θεσμοθετηθεί βαθμολογικό πλαφόν το 10 στα 20 σε όλα τα μαθήματα για την λήψη του απολυτηρίου γυμνασίου και λυκείου.
2) Να θεσμοθετηθεί βαθμολογικό πλαφόν το 10 στα 20 σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για την λήψη βεβαίωσης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3) Να γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευτικών έτσι ώστε να μην βάζουν αδικαιολόγητα υψηλούς ή χαμηλούς βαθμούς.

 
Apostolos
29 Αυγ 2020 19:14

@Πτυχίο Μαθηματικών

Πόσο δίκιο έχεις! Αυτό που παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες είναι η ανθρωποφαγία αυτών που τόλμησαν να εκμεταλευτούν το σύστημα και να περάσουν σε καθεστώς ελεύθερης πρόσβασης (όπως είχε προβλέψει ο Γαβρόγλου) σε τμήμα με σοβαρό τίτλο όπως το <<Μαθηματικών>>.

Ζήλια και μίσος βγαίνει στο διαδίκτυο και κάποιοι άλλοι ονειρεύονται μια κοινωνία του 50 όπου θα είναι ελάχιστοι οι απόφοιτοι Πανεπιστημίου και οι υπόλοιποι εργάτες ή αγρότες.

Οπαδική λογική καφενείου που ταιριάζει σε απόφοιτους 4η δημοτικού.

 
Πέτρος
29 Αυγ 2020 21:14

@Apostolos
Γιατί υποτιμάτε τους εργάτες και τους αγρότες; Ειδικότερα για τον αγροτικό τομέα, έχετε καταλάβει πόσο πλούτο κρύβει η χώρα τον οποίο, νέοι, καταρτισμένοι, άνθρωποι στην αγροτική παραγωγή θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν για να απογειωθεί η χώρα στην αγροτική παραγωγή; Αν κάποιος δεν μπορεί να σπουδάσει, δεν χρειάζεται να σπουδάσει με το μαστίγιο πώς να το κάνουμε. Το πτυχίο-μπακαλόχαρτο δεν χρειάζεται να το χρυσοπληρώνουμε άλλο. Ναι, εργάτες και αγρότες, είναι αξιοσέβαστες εργασίες .

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.