Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Εχέγγυα Ποιότητας

Δημοσίευση: 07/09/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας
Πρόεδρος ΕΘΑΑΕ

Τα σωστά συμπεράσματα για την πορεία της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας δεν βγαίνουν από τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων, ιδιαίτερα σε μια χρονιά που άλλαξε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας και, φυσικά, συμπαρέσυρε και τη λειτουργία των σχολείων. Ούτε φυσικά οι αποφάσεις για τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας πρέπει να λαμβάνονται εν θερμώ και υπό την επήρεια κραυγών για κλείσιμο σχολών.

Φέτος, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, εισάγεται στα Πανεπιστήμια περίπου το 80% των αποφοίτων του Λυκείου. Είναι εύλογο ένα τόσο μεγάλο τμήμα του μαθητικού πληθυσμού να διαφοροποιείται ως προς τις μαθησιακές ικανότητες, την έφεση για γνώση και τη στοχοθεσία. Είναι εύλογο, εν τέλει, να υπάρχουν και αδύναμοι εισακτέοι.

Η Ελλάδα έχει κάνει προ πολλού την επιλογή για μαζική τριτοβάθμια εκπαίδευση και συντηρεί, με τις ευλογίες των τοπικών αρχόντων, ένα ευρύτατο δίκτυο, πανεπιστημιακών πλέον, τμημάτων σε όλη την επικράτεια. Είναι πολύ πιο σημαντικό και χρήσιμο να παρακολουθούμε την πορεία των φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε αυτά τα τμήματα και κυρίως το ρυθμό αποφοίτησής τους. Οι εισαγωγικές είναι ένα μόνο στιγμιότυπο σε αυτή την πορεία. Η ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών, του διδακτικού προσωπικού, των δομών και των υποδομών και σε μεγάλο βαθμό οι επαγγελματικές προοπτικές θα εμπνεύσουν ή θα αποθαρρύνουν, θα εξοπλίσουν ή θα παροπλίσουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και θα καθορίσουν το αν, πότε και με τι εφόδια θα αποφοιτήσουν.

Τα Πανεπιστημιακά Τμήματα δεν είναι σαν τα υποκαταστήματα τραπεζών που ανοίγουν και κλείνουν ανάλογα με τη ζήτηση. Ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αφορά εκατοντάδες ή χιλιάδες νέους που φοιτούν ή αποφοίτησαν από αυτό και οποιαδήποτε αλλαγή, πολλώ δε μάλλον το κλείσιμο, απαιτεί σοβαρή μελέτη και προετοιμασία. Δυστυχώς, δεν έχουμε επιδείξει την πρέπουσα σοβαρότητα στη δημιουργία ή την ‘αναβάθμιση’ νέων τμημάτων, αποδεχόμενοι την ίδρυση ορισμένων με απλές μεταμεσονύκτιες βουλευτικές τροπολογίες.

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) καταγράφει συστηματικά την διαδρομή των πανεπιστημιακών τμημάτων της χώρας συλλέγοντας πλειάδα δεδομένων. Μέρος αυτών αναφέρεται στην ετήσια έκθεση για την ανώτατη εκπαίδευση που κατατίθεται εντός των ημερών στη Βουλή και δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της Αρχής. Το Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘΑΑΕ που συγκροτήθηκε τον περασμένο Απρίλιο επεξεργάζεται ήδη στοιχεία για την κατάσταση και τις προοπτικές των ελληνικών ΑΕΙ, βάσει των οποίων θα εισηγηθεί την εθνική στρατηγική για την ανώτατη εκπαίδευση.

Προγραμματίζει επίσης, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας, την συστηματική παρακολούθηση της ένταξης των αποφοίτων κάθε τμήματος στην αγορά εργασίας. Βασιζόμαστε σε δεδομένα για να χαράξουμε τα επόμενα βήματα. Αν τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι κάποια τμήματα δεν εκπληρώνουν την αποστολή τους, θα μετεξελιχθούν ή θα κλείσουν.

Πρωτίστως, όμως, η ΕΘΑΑΕ αξιολογεί και πιστοποιεί τα Πανεπιστήμια και τα προγράμματα σπουδών. Πρόκειται για μια διαδικασία αποδεκτή, και πλέον επιθυμητή, από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, που στόχο έχει να ενισχύσει την ποιότητα του παρεχόμενου έργου από τα ΑΕΙ αλλά και να αναδείξει τυχόν προβλήματα στη λειτουργία τους. Η επίλυση αυτών των προβλημάτων και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας είναι σύνθετοι στόχοι που απαιτούν τη σύμπραξη της Πολιτείας και των Ιδρυμάτων, αλλά κυρίως απαιτούν μια στοιχειώδη εθνική συνεννόηση για την Παιδεία. Ένα εθνικό σχέδιο που θα τύχει ευρείας αποδοχής και θα εφαρμοστεί με διάρκεια στο χρόνο.

Καθημερινή

Σχόλια (8)

 
ΕΠΠ
07 Σεπ 2020 21:23

"""Δυστυχώς, δεν έχουμε επιδείξει την πρέπουσα σοβαρότητα στη δημιουργία ή την ‘αναβάθμιση’ νέων τμημάτων, αποδεχόμενοι την ίδρυση ορισμένων με απλές μεταμεσονύκτιες βουλευτικές τροπολογίες."""

Όταν όμως ένα τμήμα με απλή μεταμεσονύκτια βουλευτική τροπολογία (Γαβρόγλου) πάει από το ΕΠΠ6 στο ΕΠΠ7, τότε επιδεικνύεται η πρέπουσα σοβαρότητα.

 
Εθνικό Σχέδιο για την Παιδεία
07 Σεπ 2020 23:21

Φαντάζει παράξενη αυτή η εμμονή με την αποφοίτηση και την επαγγελματική αποκατάσταση, όταν υπάρχει τόση ανομοιομορφία ανάμεσα στους επιστημονικούς κλάδους. Επιπλέον, δεκάδες τμήματα κάθε χρόνο "χάνουν" πάνω από τους μισούς εισακτέους τους λόγω μετεγγραφών (πχ. από τους 200 μένουν οι 100) - ο αριθμός των αποφοίτων με ποιο αριθμό θα συγκριθεί, με τον αρχικούς εισακτέους ή με όσους τελικά παρέμειναν εγγεγραμμένοι;

Όταν ιδρύθηκαν τα τμήματα την περίοδο 1975-2010 δεν υπήρχε καμία σχετική γνωμοδότηση. Το ότι πλέον τα περισσότερα έχουν εκατοντάδες αποφοίτους και έχουν δεκάδες μέλη προσωπικού δεν δικαιολογεί την αρχική απόφαση για τη λειτουργία τους - ακόμα κι αν μπορούσαν να συντηρηθούν 30 Ιατρικές Σχολές στη χώρα, με υψηλή βάση, επαρκές διδακτικό προσωπικό και καταρτισμένους αποφοίτους, δε θα ήταν λογική η λειτουργία τους.

 
ΑΠΘ talking
08 Σεπ 2020 10:31

ο στόχος είναι να παρακολουθούμε τα μικρά Πανεπιστήμια, δεν ασχολούμαστε με τα μεγάλα, εκεί όλα είναι καλά.
Ούτε παραβατικότητα, ούτε ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές.
αλλά τότε γιατί βλέπουμε συνεχώς διαμαρτυρίες φοιτητών?? Η ΕΘΑΑΕ δεν τις βλέπει.
Γι' αυτό κυρία υπουργέ ήταν απαραίτητο η ΕΘΑΑΕ να συσταθεί δημοκρατικά, με αντιπροσώπευση από όλα τα ιδρύματα ώστε ο πρόεδρος να μην καταφέρεται εναντίον μέρους της ακαδημαϊκής κοινότητας με τρόπο που δεν θυμίζει ανεξάρτητη αρχή.

 
οι επιδόσεις στις εισαγωγικές δεν ικανοποιούν την ΕΘΑΑΕ
08 Σεπ 2020 10:50

Η δήλωση του κου Μήτκα μας λέει ότι οι μαθητές μπαίνουν με χαμηλούς βαθμούς, δεν το θέλουμε αυτό. Υπονοεί επειδή μπαίνουν πολλοί στα Πανεπιστήμια εμφανίζονται χαμηλές βάσεις.
Σίγουρα ένας καθηγητής όπως ο κος Μήτκας αντιλαμβάνεται ότι δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός του.
Είναι σαν να ισχυρίζεται ότι στα μαθήματα που ο ίδιος διδάσκει στο Πανεπιστήμιο, αν δεν περάσουν οι φοιτητές οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί έδωσαν το ίδιο μάθημα.
Όχι βέβαια, οφείλεται στο ότι είτε δεν είχαν διαβάσει, είτε δεν είχε κάνει ο ίδιος καλό μάθημα.
Έτσι δεν είναι???

 
Ρυθμός αποφοίτησης
08 Σεπ 2020 11:46

Τι σχέση έχει ο ρυθμός αποφοίτησης με την αναγκαίοτητα ύπαρξης ενός τμήματος; Τα τμήματα των ΤΕΙ είχαν πολλούς αποφοίτους αλλά σε σχέση με τα πανεπιστημιακά υστερούσαν σε δομή και πρόγραμμα σπουδών, αφού δεν κάλυπταν επαρκώς το ακαδημαϊκό σκέλος (θεωρητικά μαθήματα, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα).

Το υπουργείο δεν μπορεί να σχεδιάζει τον ακαδημαϊκό χάρτη βάσει των επιδόσεων μαθητών ή φοιτητών. Πρέπει να διαχειριστεί τους εθνικούς πόρους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση με βέλτιστο τρόπο - αυτό σημαίνει ανακατανομή θέσεων εισακτέων και μελών ΔΕΠ ώστε να ισχυροποιηθούν τόσο τα κεντρικά οσο και τα περιφερειακά ιδρύματα.

 
Θύμιος
08 Σεπ 2020 14:39

Όχι, δεν είναι έτσι. Στις εξετάσεις του μαθήματος περνάνε όλοι όσοι έχουν επιτυχία μεγαλύτερη από ένα όριο. Άρα ορίζεται από τον καθηγητή ένας στόχος που θεωρείται ότι εξασφαλίζει τις γνώσεις ου αντικειμένου. Στις πανελλήνιες/αδικές είναι συγκεκριμένος ο αριθμός που περνάει, ανεξάρτητα από το πόσο καλά έχουν γράψει. Οπότε δεν εξασφαλίζεται το όριο γνώσεων, απλά γεμίζουν τα έδρανα.

 
@Θύμιος
08 Σεπ 2020 17:34

διάβασε προσεκτικά τι λέω...ότι δηλαδή η επίδοση των μαθητών ή φοιτητών δεν φυτρώνει στα δέντρα.
Το ότι κάποιος γράφει 'χάλια' δεν είναι συνάρτηση του πλήθους, είναι θέμα του παιδαγωγού. Ας κάνανε σωστό μάθημα, να γράφουν καλύτερα και ας μην πέρναγαν, και όχι να στηλιτεύουμε ότι μπαίνουν με χαμηλές βάσεις.
Τέλος (ευλαβικά)!!

 
Εχέγγυα Ποιότητας
08 Σεπ 2020 21:28

Ακόμα και στη φετινή δύσκολη συγκυρία υπήρχαν τουλάχιστον 30.000 υποψήφιοι (τελειόφοιτοι Λυκείου) οι οποίοι συγκέντρωσαν πάνω από 12.000 μόρια. Στην επόμενη πενταετία οι περισσότεροι από αυτούς θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους - αυτό δεν αρκεί.

Ούτε μπορούμε να βασιστούμε σε αποσπασματικές αξιολογήσεις για τον ανασχεδιασμό του ακαδημαϊκού χάρτη, ούτε να προβάλλονται "τοπικά" ή "εθνικά" κριτήρια για τη λειτουργία σχολών σε κάθε περιφέρεια.

Πρέπει το υπουργείο, το οποίο χρηματοδοτεί και αξιολογεί τα δημόσια ΑΕΙ, να κάνει τομές που θα δώσουν ώθηση για ανάπτυξη την επόμενη δεκαετία. Δεν αρκεί πλέον η διαχείριση των υφιστάμενων στρεβλώσεων σε 22 ΑΕΙ, με σχολές διάσπαρτες σε 70 περιοχές της χώρας.

https://www.esos.gr/arthra/68879/ekthesi-me-32-allages-gia-tis-treis-vat...

https://www.esos.gr/arthra/45378/ti-leei-i-adip-gia-tis-syghoneyseis-aei...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ