Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΑΠΔΠΧ: Νόμιμη η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Μη νόμιμη η αναγραφή της διαγωγής των μαθητών στους τίτλους σπουδών
Δημοσίευση: 07/09/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με δύο Γνωμοδοτήσεις που εξέδωσε σήμερα  η Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), έκρινε ότι:

Α. Με τη Γνωμοδότηση 4/2020 (7.9.2020), η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) έκρινε ότι η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπως αυτή ψηφίστηκε στο άρ. 63 του νόμου 4686/2020, είναι απολύτως συμβατή µε τη βασική αποστολή του Κράτους για παροχή εκπαίδευσης και δεν αντίκειται στη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Έκρινε, επίσης, ότι είναι πρόσφορο μέτρο για τη διατήρηση της σχέσης εκπαιδευτικού-µαθητή και αναγκαίο εν µέσω υγειονομικής κρίσης, καθώς η χρήση ηπιότερων µέσων, όπως η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, δεν είναι δυνατόν εκ της φύσεώς της να έχει τα ίδια αποτελέσματα.

Ακόμη, λαμβάνοντας υπόψη ότι και η «ζωντανή μετάδοση» του μαθήματος γίνεται σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως αυτή της πανδημίας, µε τη λήψη προστατευτικών µέτρων και εγγυήσεων, τα συγκρουόμενα συνταγματικά αγαθά βρίσκονται σε αρμονία, ενώ η ορθότητα της κρίσης αυτής είναι προφανής στην περίπτωση της «κλασσικής» σύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε καιρό πανδημίας, όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας της τάξης σε σχολική αίθουσα.

Β.  Με την Απόφαση 32/2020 (7.9.2020), η ΑΠΔΠΧ έκρινε ότι η αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι νόμιμη.

Η Αρχή με την ίδια απόφαση έκρινε επίσης ότι «για την απαλλαγή από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των Θρησκευτικών αρκεί η δήλωση ότι λόγοι συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα των Θρησκευτικών» (κρίση την οποία η ΑΠΔΠΧ είχε διατυπώσει και στην Απόφαση 28/2019).

Πως σχολίασε το υπουργείο Παιδείας τις αποφάσεις

Το υπουργείο Παιδείας , με ανακοινωθέν που εξέδωσε:

Α. Για την  τη Γνωμοδότηση 4/2020 (7.9.2020), που αφορά τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σχολίασε:

«Παρά τις αιτιάσεις των καταγγελλόντων περί του αντιθέτου, η Αρχή έκρινε ότι είναι νόμιμη η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ότι επιτρέπεται στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 63 του ν. 4686/2020, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε την από 10/08/2020 ΠΝΠ.»

Β. Για την αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το υπουργείο Παιδείας  σημείωσε τα εξής:

"Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια αλλαγή στάσης της Αρχής, δεδομένου ότι στην Απόφαση 28/2019 της ίδιας Αρχής, την οποία έλαβε υπόψη του ο νομοθέτης και στο άρθρο 5 του πρόσφατου νόμου 4692/2020 για την αναγραφή της διαγωγής στους τίτλους σπουδών, αναφέρεται επί λέξει (παρ. 3, σελ. 16 του σκεπτικού): «το θρήσκευμα δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την επίδοση του μαθητή, ούτε με την διαγωγή του, που και αυτή βεβαιώνεται στον τίτλο».

Επομένως, σύμφωνα με την προηγούμενη αυτή απόφαση της Αρχής, τόσο η αναγραφή της επίδοσης όσο και της διαγωγής, μπορεί να διακριθεί από την αναγραφή του θρησκεύματος, για το οποίο είχε τεθεί θέμα νομιμότητας. Το Υπουργείο Παιδείας θα λάβει υπόψη του τη νέα θέση της Αρχής και θα τοποθετηθεί σχετικώς, με αφορμή και την αναμόρφωση του συνολικού πλαισίου για τα παιδαγωγικά μέτρα".

Γ.  Για την απαλλαγή από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των Θρησκευτικών το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι « έχει ήδη τροποποιήσει προηγούμενη σχετική εγκύκλιο (23.1.2015) και έχει εκδώσει νέα εγκύκλιο (10.8.2020), σύμφωνα με την οποία για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών αρκεί υπεύθυνη δήλωση ότι λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή του μαθητή στο εν λόγω μάθημα. Με την εγκύκλιο αυτή, το Υπουργείο Παιδείας  συμμορφώθηκε πλήρως με την Απόφαση 1749/2019 του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία και προσδιόρισε το περιεχόμενο της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης».

Σχόλια (6)

 
φιλελεύθερος
08 Σεπ 2020 10:14

Η σύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να γίνει συγχρόνως με τη διά ζώσης, χωρίς επιπρόσθετες κάμερες, από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, με κέρδη στο γνωστικό και συναισθηματικό πεδίο. Σε συνθήκες υγειονομικές κρίσεις πρέπει να δοκιμάσουμε νέες μεθόδους διδασκαλίας προς όφελος της δημόσιας εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες, και υλικοτεχνική υποδομή για να εφαρμόσουν μεθόδους εξ' αποστάσεως διδασκαλίας πρέπει να βοηθηθούν στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης.

 
Σφάλλεις "εκπαιδευτικός", ορθώς αναφέρει το Υπουργείο
08 Σεπ 2020 09:00

"...νόμιμη η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση"

"...εκπόνηση μελέτης αντικτύπου εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης"

"...επιτρέπεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά τη διάρκεια αυτού του τριμήνου"

 
Εκπαιδευτικός
07 Σεπ 2020 22:54

Η ΑΠΠΔ δίνει τρεις μήνες διωρια στο ΥΠΑΙΘ για τη μελέτη αντικτύπου κ τις συμβάσεις με τη cisco. Διαπιστώνει ελλείψεις, ασάφειες, παραλείψεις.
Η τηλεκπαίδευση είναι νόμιμη μετά τις 12/5 ως τον Ιούνη.
Δεν ισχύει για το live streaming.
Αποδέχεται τις ενστάσεις ΔΟΕ ΟΛΜΕ ΟΙΕΛΕ
Δώστε το πλήρες κείμενο.

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
07 Σεπ 2020 22:25

Σπεύδει να πανηγυρίσει η υπουργός για το πρώτο κομμάτι της γνωμοδότησης της ΑΠΔΠΧ που τη βολεύει - αν και γνωρίζει πως είναι ανεφάρμοστο - αλλά τα μασάει στο υπόλοιπο κομμάτι της απόφασης που ανατρέπει τις αναχρονιστικές της μεθοδεύσεις. Μια κάκιστη πολιτικός σε ένα από τα κρισιμότερα υπουργεία. Θα ήταν ευτύχημα να απομακρυνθεί το συντομότερο, μπας και περισωθεί κάτι...

 
Very big brother
07 Σεπ 2020 22:23

Ωραία μέρα διάλεξε η ΑΠΔΠΧ, για να γνωμοδοτήσει υπέρ του live streaming από την τάξη.... ε ρε γλέντια!

 
Πολίτης
07 Σεπ 2020 22:11

Και γιατί....να μην αναγράφεται η συμπεριφορά ενός πολίτη στο απολυτήριο.....υπάρχει κάποιο πρόβλημα....ΟΤΑΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ.....ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΛΗΘΕΙΕΣ....ΑΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΚΑΛΆ ΣΤΑ 17 ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΖΟΥΝ.....

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ