ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Πανελλαδικές: Επανήλθαν οι Συντελεστές Βαρύτητας με απόφαση της Ν. Κεραμέως

Θα ισχύσει από τις επόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους 2021
Δημοσίευση: 10/09/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Την επαναφορά των Συντελεστών Βαρύτητας για τον υπολογισμό των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, προβλέπει απόφαση την οποία υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Ειδικότερα, η απόφαση της υπουργού Παιδείας προβλέπει τα εξής:

Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής, ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές

Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής:

Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται επί δύο (2).

Στη συνέχεια, στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως ορίζονται παρακάτω. Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100).

Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως:

A. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

1ο Επιστημονικό Πεδίο: ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες:

α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας

2ο Επιστημονικό Πεδίο: θετικές και τεχνολογικές επιστήμες.

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

3ο Επιστημονικό Πεδίο επιστήμες υγείας και ζωής:

α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

4ο Επιστημονικό Πεδίο: επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής:

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Οικονομία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

Σχόλια (57)

 
Δυσκολια θεμάτων εξετάσεων για ΑΕΙ
12 Σεπ 2020 18:37

Μην μπερδεύουμε τη δυσκολία και τον όγκο της ύλης με την αναγκαιότητα του κάθε μαθήματος. Με κατάλληλα βιβλία και ωρολόγια προγράμματα οι μαθητές μπορούν να προετοιμαστούν σε 5 ή 6 μαθήματα, και να αποδώσουν όλοι τουλάχιστον 10-11/20 - αρκεί να έχει προηγηθεί σωστή διδασκαλία σε Γυμνάσιο και Λύκειο.

 
Πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε ΑΕΙ
12 Σεπ 2020 18:35

Με εξέταση τριών (3) μαθημάτων κατεύθυνσης (υποχρεωτικών ανά κατεύθυνση, Θεωρητική και Θετική) στη Β' Λυκείου και τεσσάρων (4) μαθημάτων στη Γ' Λυκείου (κατ' επιλογή υποχρεωτικών ανά επιστημονικό πεδίο και ομάδα σχολών), μαζί με την Νεοελληνική Γλώσσα και ένα μάθημα Γενικής Παιδείας (Ευρωπαϊκή Ιστορία / Στατιστική-Πιθανότητες, ανάλογα με την κατεύθυνση) εκπληρώνεται ο διπλός στόχος:

Οι πανελλαδικές εξετάσεις πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι νέοι εισακτέοι έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για τον κλάδο τους και παράλληλα έχουν ένα ελάχιστο επίπεδο στις γενικές γνώσεις του Λυκείου.

Τα επιστημονικά πεδία μπορεί να είναι τρία, Θεωρητικών-Θετικών-Οικονομικών Σπουδών και μέσα σε αυτά να ομαδοποιούνται κατάλληλα οι σχολές των ΑΕΙ (πχ. Σχολές Επιστημών Ζωής, θα απαιτούν εξέταση σε Βιολογία και Χημεία, Σχολές Οικονομίας και Διοίκηση, θα απαιτούν εξέταση σε Οικονομική Θεωρία κοκ.)

 
Παλιές Δέσμες
12 Σεπ 2020 18:27

Στα τελευταία χρόνια εφαρμογής του συστήματος των Δεσμών οι υποψήφιοι απόφοιτοι είχαν φτάσει ακόμα και να ξεπερνούν σε αριθμό τους τελειόφοιτους. Δεν είναι επιτυχήμενο ένα σύστημα στο οποίο οι μαθητές Λυκείου επιλέγουν να δίνουν δεύτερη ή και τρίτη φορά για να εισαχθούν σε κάποια σχολη της προτίμησής τους.

Οι υποψήφιοι κατά δέσμη (στοιχεία 1999)

1) Στην Α' Δέσμη οι υποψήφιοι είναι 38.442, από τους οποίους 17.274 τελειόφοιτοι και 21.168 απόφοιτοι.

2) Στη Β' Δέσμη οι υποψήφιοι είναι 9.851, από τους οποίους οι 4.770 είναι τελειόφοιτοι και οι 5.081 απόφοιτοι.

 
Ομαδοποίηση σχολών
12 Σεπ 2020 16:22

Τα Μαθηματικά και η Φυσική αποτελούν βαρόμετρο για την απόδοση των μαθητών σε όλο το Γυμνάσιο και το Λύκειο γι'αυτό πρέπει να είναι τα βασικά μαθήματα στις εξετάσεις.

Οι κατευθύνσεις εφαρμόστηκαν χωρίς προβλήματα σε ποιότητα από το 1999 μέχρι το 2016, το ίδιο διάστημα με τις Δέσμες. Και εκεί για τις Ιατρικές Σχολές μαθήματα βαρύτητας ήταν η Χημεία και η Βιολογία αλλά έπρεπε οι υποψήφιοι να δώσουν και Μαθηματικά και Φυσική.

@Ομαδοποίηση σχολών
11 Σεπ 2020 15:18

Αυτό λύνεται εύκολα με την ομαδοποίηση σχολών εντός του ενιαίου πεδίου - για παράδειγμα, για σχολές Γεωπονίας, Βιολογίας, Χημικών Μηχανικών κ.α. να απαιτείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ η εξέταση σε Χημεία και Βιολογία. Δηλαδή, οι επιλογές των άλλων 2 μαθημάτων κατεύθυνσης θα καθορίζουν ποιες ομάδες είναι προσβάσιμες εντός του πεδίου.

Είναι πολύ λογικό κάποιος υποψήφιος να επιθυμεί να δηλώσει σχολές Πολιτικών Μηχανικών και σχολές Οικονομικών, άρα θα προσθέσει Πληροφορική και Οικονομία στα βασικά μαθήματα Κατεύθυνσης. Ο υποψήφιος όμως για σχολές Χημικών Μηχανικών ή Επιστήμης Υλικών θα πρέπει υποχρεωτικά να εξεταστεί τουλάχιστον σε Χημεία Κατεύθυνσης.

Αυτή την ευελιξία, που είναι πιο κοντά στα A-Levels στο ΗΒ, δεν την προσφέρει κανένα σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ μέχρι τώρα.

>Αντίλογος: τα 4 μαθήματα είναι το σύστημα που είχε τη μεγαλύτερη ισορροπία, γι' αυτό και εφαρμόστηκε σχεδόν για 2 δεκαετίες (1980-2000 συν 2-3 έτη τελευταία)... τα βασικά μαθήματα Μαθηματικά και Φυσική δημιουργούσαν στρεβλώσεις σε τμήματα με βασικά μαθήματα τη χημεία και βιολογία, π.χ. γεωπονικά τμήματα (στις δέσμες είχαν τη χημεία με αυξημένο συντελεστή βαρύτητας).

 
Ενισχυμένες Δέσμες
12 Σεπ 2020 16:14

Το σύστημα των 6 μαθημάτων (με 3 μαθήματα Κατεύθυνσης + επιλογή 1 μαθήματος Γενικής Παιδείας) έπρεπε να είχε εφαρμοστεί από το 1999, αλλά δυστυχώς επιχειρήθηκε η μεταφορά του γαλλικού Baccalauréat στις εντελώς διαφορετικές συνθήκες του ελληνικού συστήματος. Πολύ γρήγορα τα 14(!) μαθήματα μειώθηκαν σε 9 και μετά σε 6.

Οι Πανελλαδικές με τις Κατευθύνσεις την περίοδο 2000-2016 ήταν το ίδιο επιτυχημένες με τις Δέσμες και έδωσαν έμφαση και στη Γενική Παιδεία. Επίσης σωστή ήταν η Πανελλαδική Εξέταση στη Β' Λυκείου - αυτή θα μπορούσε να επανέλθει ΜΟΝΟ για τα *3 μαθήματα* κατεύθυνσης ώστε οι μαθητές να είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία του διαγωνισμού αλλά και να βλέπουν τις γνώσεις του Λυκείου σαν ολοκληρωμένη ενότητα.

Το μόνο που έπρεπε να αλλάξει ήταν να επεκταθεί η διαδικασία της επιλογής μαθημάτων και στα *μαθήματα κατεύθυνσης* ώστε να μπορούν να καλυφθούν όλες οι απαιτήσεις των σχολών.

@ Ομαδοποίηση Σχολών
12 Σεπ 2020 09:35

Οι Δέσμες ήταν ένα προβληματικό σύστημα γιατί α) επέτρεπε στους αποφοίτους να κρατούν βαθμολογία από εξετάσεις των δύο προηγούμενων ετών και να διαγωνίζονται για τις ίδιες θέσεις με τους τελειόφοιτους και β) είχαν εξελιχθεί σε ένα πολύ δύσκολο διαγωνισμό, που ωθούσε τους μαθητές στην στείρα απομνημόνευση ασκήσεων.

Επίσης, ο διαχωρισμός της Α' και Β' Δέσμης δε συμβάδιζε με τις επιστημονικές εξελίξεις. Από την αρχή μέχρι το τέλος είχαν γίνει πολλές αλλαγές (με διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας, με προσμέτρηση της προφορικής βαθμολογίας) χωρίς να μπορέσει να εκσυγχρονιστεί και καλώς αντικαταστάθηκε από το σύστημα των Κατευθύνσεων.

 
Python
12 Σεπ 2020 13:46

Να ανάγουμε τους συντελεστές επί τοις εκατό στο πεδίο της πληροφορικής, να καταλάβει και ο κόσμος; Λοιπόν, 33% τα μαθηματικά, 27% τα οικονομικά, 20% η πληροφορική και 20% η γλώσσα. Δηλαδή η εισαγωγή σε τμήμα πληροφορικής καθορίζεται κατά 33% από ένα δευτερεύον για την πληροφορική μάθημα (μαθηματικά), κατά 27% από ένα άσχετο (οικονομικά) και μόνο κατά 20% από την ίδια την πληροφορική. Τι ψάχνεις - θα μου πεις - αφού περνάνε στα τμήματα πληροφορικής χωρίς καθόλου πληροφορική από την θετική. Αυτή η διαρκής υποτίμηση της πρωτοπόρας επιστήμης της πληροφορικής έχει αρνητικές επιπτώσεις στο επίπεδο σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην χώρα μας και κατ' επέκταση στην κοινωνία και στην οικονομία. Η επιστημονικότητα επιβάλλει η πληροφορική να είναι το βασικό κριτήριο εισαγωγής στα πανεπιστήμια τόσο για τις θετικές σπουδές όσο και για τις σπουδές υγείας & ζωής. Η βασική μοντελοποίηση του DNA έχει την σφραγίδα της πληροφορικής (string).

 
Αρθούρος
12 Σεπ 2020 12:58

Έχω επιχειρηματολογήσει παλιότερα υπέρ της θέσπισης συστήματος 5 κύκλων ή δεσμών ή πεδίων(ας τα πουν όπως θέλουν)με 7 μαθήματα στο καθένα απ'αυτά. Δε μας ενδιαφέρει ποιό σύστημα κράτησε περισσότερο,αλλά ποιό σύστημα είναι δικαιότερο.Εξάλλου,οι δέσμες με τα 4 μαθήματα εξυπηρετούσαν τις μισές σχολές που υπάρχουν σήμερα και τότε υπήρχαν τα ΤΕΙ ενώ σήμερα έχουν σχεδόν εξαλειφθεί.Δηλαδή ήταν ένα λαϊκίστικο σύστημα που απευθυνόταν σε ένα φοιτητόκοσμο χωρίς πολλές απαιτήσεις γιά τις σχολές που θα φοιτούσαν.Τέλος,ήταν ένα σύστημα που ταυτόχρονα εξυπηρετούσε την ανάγκη των όχι τόσο πολλών διορισμών και άρα δεν ευνοούσε τη σπατάλη πόρων.
Από την άλλη,πρέπει οι μαθητές της τελευταίας τάξης να ειδικεύονται στο πεδίο τους χωρίς όμως να ξεφεύγουν από το κλίμα της γενικής Παιδείας που υπάρχει στο Λύκειο.
Πρέπει να υπηρετείται και η λογική της εξοικονόμησης χρημάτων που με τα πολλά μαθήματα που προτείνω,είναι δύσκολο.Πρέπει δηλαδή να αλλάξει η ηγεσία του υπουργείου ή η υπουργός ν'αλλάξει μυαλά.Ακόμα,να μελετηθεί η κατάταξη των τμημάτων στα πεδία με βάση τα προγράμματα σπουδών τους. Εκείνα τα χρόνια με τις δέσμες,κανείς δε γνώριζε σε ποιά σχολή έμπαινε,αφού δεν υπήρχε η σημερινή πληροφόρηση μέσω του διαδικτύου και κανείς δε γνώριζε τόσα πολλά γιά τα δικαιώματα μετεγγραφών.Σήμερα όμως,ισχύει το αντίθετο.
Βέβαια,πώς θα βάλει μάθημα ανά σχολή με συντελεστή βαρύτητας,όταν π.χ, στο τμήμα Ψυχολογίας,βασικό μάθημα έπρεπε να είναι τα Μαθηματικά κι όχι τα Αρχαία;(Τα έχω ξαναπεί σε παλιότερη παρέμβαση).
Γιά να αποκαταστήσει το κύρος των τμημάτων που έπεσαν οι βάσεις τους χαμηλά,χρειάζονται άλλα μέτρα όπως περιορισμός των εισακτέων με βάση τις δηλώσεις προτίμησής τους.Όλοι εδώ μέσα δε γνωρίζουν ότι παρά τις χαμηλές έως ντροπιαστικές βάσεις ορισμένων τμημάτων,δε συμπληρώθηκε ο αρχικός αριθμός εισακτέων τους!Αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει χτες.Να ειπωθεί η αλήθεια στον κόσμο κι όχι να κρυφτεί πίσω από την αποτυχία στο δήθεν βασικό μάθημα.

 
@ Ομαδοποίηση Σχολών
12 Σεπ 2020 09:35

Το σύστημα με τα 6 μαθήματα ήταν προϊόν "κοπτοραπτικής" του συστήματος Αρσένη και όχι ένα σύστημα που σχεδιάστηκε ορθά από την αρχή ώστε οι μαθητές να δίνουν 6 μαθήματα (το οποίο 9 έτη, ούτε καν 10ετία, κράτησε (2006-2015). Το μακροβιότερο και κατά γενική ομολογία πετυχημένο ήταν το σύστημα με τα 4 μαθήματα των δεσμών (1983-1999) . Το σύστημα των δεσμών ελαφρώς τροποποιημένο μια χαρά θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μεταβατικό σύστημα μέχρι να αρχίσουν σταδιακά τα τμήματα τα επιλέγουν τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

 
Watson
12 Σεπ 2020 02:25

@14:22
Η βιοπληροφορική είναι πληροφορική, η βιοχημεία είναι χημεία (μην μπερδεύεσαι).

 
Βιοπληροφορική
12 Σεπ 2020 01:47

Η σημασία των συντελεστών βαρύτητας είναι η σημασία που έχουν για το αντικείμενο των σπουδών. Είναι αντιεπιστημονικό, και δημιουργεί στρεβλές εντυπώσεις στους μαθητές, να έχουν μεγαλύτερο συντελεστή τα μαθηματικά από την πληροφορική για τα τμήματα πληροφορικής. Άλλα έλεγε η υπουργός πρόσφατα, ελπίζω ότι τελικά θα πρυτανεύσει η επιστημονικότητα.

 
Πε4
11 Σεπ 2020 21:56

Σε τμήμα φυσικής αυξημένος συντελεστής τα μαθηματικά και μετά η φυσική !!!
Περαστικά μας (το ίδιο και σε τμήμα Χημείας).

 
Αντί για κόντρα μάθημα
11 Σεπ 2020 21:43

Οι κοινωνιολόγοι και οι ψυχολόγοι χρειάζονται γνώσεις Μαθηματικών και οι πολιτικοί μηχανικοί και οι βιολόγοι πρέπει να γνωρίζουν Ιστορία. Το σωστό είναι αυτό, με απλή ύλη και εξέταση, αντί για "κόντρα" μαθήματα σε κάθε κατεύθυνση που απλώς εξετάζονται ενδοσχολικά.

Με τα 2 βασικά μαθήματα συν 1-2 μαθήματα επιλογής θα μπορεί κάποιος να δηλώσει πολυτεχνικές σχολές μαζί με οικονομικές ή σχολές βιοεπιστημών μαζί με τμήματα φυσικής και θα εξετάζεται στα ίδια μαθήματα.

Τώρα, όταν διαφορες σχολές είναι προσβάσιμες από πολλαπλά πεδία, δεν υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο στις γνώσεις των νέων φοιτητών.

 
Εξέταση σε διαφορετικά μαθήματα
11 Σεπ 2020 17:02

Το πρόβλημα δημιουργείται καθώς τώρα υπάρχουν σχολές που δηλώνονται από δύο πεδία, πχ. 2ο και 3ο ή 2ο και 4ο. Έτσι οι εισακτέοι δεν έχουν εξεταστεί στα ίδια μαθήματα.

πχ. στα τμήματα Βιολογίας μπορείς να εισαχθείς από το 3ο πεδίο χωρίς να έχεις εξεταστεί σε Μαθηματικά. Όλα τα τμήματα των Μηχανικών είναι στο 2ο πεδίο, αλλά οι τετραετείς σχολές Πληροφορικής διαχωρίζονται από τους ΗΜΜΥ και τους Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής, κάτι που δεν ίσχυε στο παρελθόν. Αντίστοιχα, ένας υποψήφιος στο 2ο πεδίο δεν μπορεί να δηλώσεις τμήματα Οικονομικών Σχολών.

Άρα το ελάχιστο είναι τα 5/6 μαθήματα, με δύο σταθερά ανά κατεύθυνση (Θεωρητική ή Θετική, Ιστορία/Αρχαία και Μαθηματικά/Φυσική) συν την εξέταση στη νεοελληνική γλώσσα και τα υπόλοιπα επιλογής για να μπορούν οι υποψήφιοι να δηλώσουν περισσότερες σχολές για τις οποίες θα είναι προετοιμασμένοι.

 
@Ομαδοποίηση σχολών
11 Σεπ 2020 15:18

Αντίλογος: τα 4 μαθήματα είναι το σύστημα που είχε τη μεγαλύτερη ισορροπία, γι' αυτό και εφαρμόστηκε σχεδόν για 2 δεκαετίες (1980-2000 συν 2-3 έτη τελευταία)... τα βασικά μαθήματα Μαθηματικά και Φυσική δημιουργούσαν στρεβλώσεις σε τμήματα με βασικά μαθήματα τη χημεία και βιολογία, π.χ. γεωπονικά τμήματα (στις δέσμες είχαν τη χημεία με αυξημένο συντελεστή βαρύτητας).

 
TK9
11 Σεπ 2020 14:22

Αγαπητέ των 11:05
Ότι αναφέρεις είναι ΧΗΜΕΙΑ.

 
@observator
11 Σεπ 2020 11:05

Τρόφιμα, καύσιμα, φάρμακα, ωκεανογραφία, ορυκτά, διάστημα. Γενετικη, βιοτεχνολογία, βιοπληροφορική και τόσα άλλα..

Μαθηματικά, φυσική , βιολογία και πληροφορική στη 1η γραμμή.

 
πανελλήνιες
11 Σεπ 2020 10:16

Κοιτά εδώ και μετά λένε δεν ειναι άχρηστη η Κεραμέως καταργεί τους συντ. βαρύτητας ώστε να τους επαναφέρει την επόμενη χρονιά!!!
Έχουν κάνει την παιδεία μας κουρελόχαρτο...

 
Φροντιστήρια
11 Σεπ 2020 08:49

Τα φροντιστήρια λειτουργούν το ίδιο, είτε με 4 είτε με 6 είτε με 9 μαθήματα. Με κατάλληλη αλλαγή ύλης και διαμόρφωση της δυσκολίας των διαγωνισμάτων οι μαθητές μπορούν να ανταπεξέλθουν σε 5 ή 6 μαθήματα, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν. Χρειάζεται και η γενική παιδεία πέρα από την ειδίκευση για τη φοίτηση στο Πανεπιστήμιο - στη Γερμανία, για παράδειγμα, οι υποψήφιοι για το abitur εξετάζονται σε 5 μαθήματα, και έχουν και προφορικές εξετάσεις σε τουλάχιστον ένα από αυτά.

 
Ομαδοποίηση σχολών
11 Σεπ 2020 08:44

Τα 6 μαθήματα είναι το σύστημα που είχε τη μεγαλύτερη ισορροπία γι'αυτό και εφαρμόστηκε σχεδόν μια δεκαετία από το 2006 μέχρι το 2016, με βασικά μαθήματα τα Μαθηματικά και τη Φυσική. Οι αλλαγές τα τελευταία χρόνια δεν ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν δίνεται αρκετή έμφαση ούτε στη γενική παιδεία ούτε στις προαπαιτούμενες γνώσεις.

Απλώς πρέπει να γίνει ομαδοποίηση των σχολών και να έχουν οι μαθητές περισσότερες επιλογές στα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν, ώστε ανάλογα να έχουν δυνατότητα να επιλέξουν περισσότερες σχολές.

Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα σημερινά πεδία είναι υπερβολικά δεσμευτικά, ενώ ο διαχωρισμός των σχολών Πληροφορικής σε τετραετείς και πενταετείς δε συμβαδίζει με το ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών.

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
11 Σεπ 2020 07:16

4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ....Κ ΠΟΛΛΑ ΕΙΝΑΙ...

 
Observator
10 Σεπ 2020 23:57

Με τι ασχολουνται οι αποφοιτοι βιολογικων τμηματων σημερα στην ελλαδα?

 
Ισοβαθμούντας
10 Σεπ 2020 23:34

Με την απόφαση αυτή δεν θα επαναληφθεί το αίσχος με τους ισοβαθμούντες που χάσαν τη σχολή της επιθυμίας τους, αν και πιάσαν τα μόρια της σχολής τους. Πως θα λειτουργήσει το νέο μέτρο σε αυτούς που ξαναδώσουν με το 10% μπας και ποιάσουν τη σχολή της επιλογής τους;

 
@Συντελεστές βαρύτητας στις Πανελλαδικές
10 Σεπ 2020 22:26

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δίνεις 3 έως 5 μαθήματα για να εισαχθείς σε κάποιο τμήμα. Κάκιστη η επιστροφή στα 6 μαθήματα. Το ορθό θα ήταν Νεοελληνική γλώσσα + 3 ή 4 μαθήματα τα οποία θα επιλέγονται από τα τμήματα. Τα τμήματα θα ορίζουν τους συντελεστές βαρύτητας. Μια λύση μέση και χωρίς ακρότητες που δεν θα χρειάζεται να κάνεις φροντιστήριο σε εκατό μαθήματα. Γιατί δηλαδή να είναι υποχρεωτική η επιλογή ενό 6ου μαθήματος γενικής παιδείας όταν δεν θες να ανοίξεις άλλο πεδίο; Για να πληρώνεις φροντιστήριο για ένα επιπλέον μάθημα; Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω το όλο σκεπτικό.

 
Συντελεστές βαρύτητας στις Πανελλαδικές
10 Σεπ 2020 20:43

Το 2ο και το 3ο πεδίο πρέπει να δημιουργήσουν ένα νέο ενιαίο, με μαθήματα βαρύτητας Μαθηματικά (συντελεστής 1,2) και Φυσική (συντελεστής 0,8) του προσανατολισμού (κατεύθυνσης). Είναι βασικά μαθήματα που διδάσκονται από την αρχή του Γυμνασίου και αποτελούν κριτήριο στο πώς οι υποψήφιοι αφομοιώνουν και συνδυάζουν γνώσεις από όλη τη δευτεροβάθμια.

Για τα τμήματα του πεδίου που αφορούν Επιστήμες της Ζωής (Life Sciences - Σχολές Ιατρικής, Βιολογίας, Γεωπονίας, Δασολογίας, Φαρμακευτικής κ.α.) πρέπει να απαιτείται πανελλαδική εξέταση σε Βιολογία και Χημεία. Δηλαδή, ο διαχωρισμός θα γίνεται με ομαδοποίηση τμημάτων εσωτερικά στο πεδίο.

Πρέπει να επανέλθουν, ως υποχρεωτικά εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα Μαθηματικά (Στατιστική και Πιθανότητες) και η Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία (από τον 18ο έως τον 20ο αιώνα). Επίσης, η Πληροφορική πρέπει να αλλάξει ύλη και βιβλία και να γίνει υποχρεωτικό τρίωρο μάθημα σε όλο το Λύκειο, με απλές εργαστηριακές ασκήσεις δομημένου προγραμματισμού.

Οι σχολές Οικονομίας-Διοίκησης μπορούν να έχουν ως μάθημα βαρύτητας την Οικονομία και τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, και να είναι προσβάσιμες και από τη θεωρητική κατεύθυνση.

Άρα τελικά οι τελειόφοιτοι Λυκείου θα εξετάζονται, εκτός από την Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση Ιδεών), σε δύο μαθήματα προσανατολισμού ανάλογα με το πεδίο τους (Θεωρητικών ή Θετικών Σπουδών), και σε άλλα δύο μαθήματα της Γ' Λυκείου ανάλογα με το ποιες σχολές επιθυμούν να δηλώσουν στο μηχανογραφικό δελτίο και επιπλέον σε ένα μάθημα Γενικής Παιδείας.

Συνολικά (6) πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ένας αριθμός λογικός σε φόρτο εργασίας που συγχρόνως προσφέρει ευελιξία χωρίς εκπτώσεις σε γνώσεις (πχ. εισαγωγή μαθητών σε σχολές χωρίς να έχουν παρακολούθησει τα αντίστοιχα μαθήματα υποδομής στο Λύκειο).

 
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!
10 Σεπ 2020 18:12

Έκανε αυτό που θα έπρεπε να κάνει από τις πανελλαδικές του 2020

 
λάθη λάθη λάθη..
10 Σεπ 2020 15:53

η βαρύτητα δεν έχει νόημα παρά αναφορικά με τον προορισμό κάθε φοιτητή.
Αφήστε τα Πανεπιστήμια να επιλέξουν τα κριτήρια, βάσει βαθμολογίας στα μαθήματα, απλά πράγματα.
Με αυτά το παιχνίδια φτάσαμε στον πάτο....

 
ΘΑΝΑΣΗΣ
10 Σεπ 2020 15:49

Το θέμα βέβαια είναι να θεσμοθετηθεί ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ένα σταθερό και απαράλλακτο σύστημα εισαγωγής, ώστε να μην εξαρτώμαστε από τις διαθέσεις και τις ιδέες του καθενός μαθητευόμενου μάγου που αυτοαποκαλείται υπουργός παιδείας. Έχει καταντήσει εκνευριστικό να ισχύει διαφορετικός τρόπος εισαγωγής κάθε χρόνο.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ