Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Βουλή: Ψηφίστηκε η διάταξη για τις προσλήψεις αναπληρωτών τρίμηνης κατ΄ελάχιστον διάρκειας για κατάτμηση τμημάτων , εξαποστάσεως κλπ

Δημοσίευση: 15/09/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, στην Ολομέλεια της Βουλής  η διάταξη με την οποία, επιτρέπεται , κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά για το διδακτικό έτος 2020-21, η πρόσληψη  προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, με συμβάσεις  εργασίας τρίμηνης κατ ελάχιστον διάρκειας, για τις περιπτώσεις  που λόγω της πανδημίας κορωνοϊού:

α. υπάρχει αδυναμία παροχής διδακτικού  ή υποστηρικτικού έργου δια ζώσης,

β. λαμβάνονται ειδικά μέτρα ως προς τη λειτουργία των σχολικών μονάδων (κατάτμηση τμημάτων διδασκαλίας κλπ),

γ. υπάρχει αδυναμία παρακολούθησης της εκπαιδευτικής διδικασίας δια ζώσης  από μαθητές.

Οι ανωτέρω συμβάσεις  μπορεί να ανανεώνονται για ισόχρονη διάρκεια εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται η σχετική ανάγκη.

Για τη χρηματοδόρηση της πληρωμής των προσλαμβανόμενων προσωρινών αναπληρωτών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, για το διδακτικό έτος 2020-21, επιτρέπεται η χρήση πόρων από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος τους ΠΔΕ , πρόσθετου συνολικού ύψους διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (σ.σ. 80 εκ για το 2020 και 120 εκ για το 2021).

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά
το διδακτικό έτος 2020-2021

1. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και μόνο για το διδακτικό έτος 2020-2021 δύναται να προσλαμβάνονται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης κατ’ ελά- χιστον διάρκειας για τις περιπτώσεις που α) μόνιμοι εκ- παιδευτικοί ή προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δημόσιας εκ- παίδευσης αδυνατούν, για λόγο συναφή με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, να παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο, κατά περίπτωση, δια ζώσης, β) λαμβάνονται ειδικά μέτρα ως προς τη λειτουργία των σχολικών μονάδων για την πρόληψη της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως κατάτμηση των τμημάτων διδασκαλίας, για την υλοποίηση των οποί- ων απαιτείται η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και γ) μαθητές της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αδυνατούν, για λόγο συναφή με τη μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, να παρακολουθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία δια ζώσης. Οι προσλήψεις των περ. α) και β) αφορούν προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.. Οι προσλήψεις της περ. γ) αφορούν προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. και διενεργούνται, εφόσον τα πρόσωπα που αδυνατούν να παρέχουν διδακτική υπηρεσία δια ζώσης, σύμφωνα με την περ. α), δεν επαρκούν για την παροχή τηλεκπαίδευσης. Οι συμβάσεις του πρώτου εδαφίου δύνανται να ανανεώνονται για ισόχρονη διάρκεια, με συμφωνία του προσωρινού αναπληρωτή ή μέλους Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., αν κατά τη λήξη τους εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη κάλυψης του κενού, για το οποίο διενεργήθηκε η πρόσληψη, η ανάγκη συνέχισης του ειδικού μέτρου ως προς τη λειτουργία των σχολικών μονάδων ή η ανάγκη παροχής τηλεκπαίδευσης.

2. Για τη διενέργεια των προσλήψεων των περ. α) και β) της παρ. 1 καλούνται, με ειδική πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 (Α ́ 13) να υποβάλουν δήλωση προτίμη- σης για πρόσληψη ως προσωρινοί αναπληρωτές πλή- ρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης κατ’ ελάχιστον διάρκειας σε συγκεκριμένες περιοχές πρόσληψης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση - δήλωση προτίμησης για πρόσληψη στην ειδική πρόσκληση της παρούσας, ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης για πρόσληψη, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 ή από το εάν οι περιοχές, που δηλώνονται, συμπίπτουν με τις περιοχές, για τις οποίες έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης στην πρόσκληση του ίδιου εδαφίου. Η παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις της παρούσας. Η δήλωση προτίμησης της παρούσας διαρκεί έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2020- 2021. Κατά την υποβολή της αίτησης – δήλωσης προτίμησης οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι δεν ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19, όπως εκάστοτε ορίζονται για το προσωπικό του δημόσιου τομέα. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας, καθώς και κατά την ανανέωσή της, το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν το κενό που καλύπτεται σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 ή οι σχολικές μονάδες, στις οποίες εφαρμόζεται το ειδικό μέτρο της περ. β) της ίδιας παραγράφου.

3. Για τη διενέργεια των προσλήψεων της περ. γ) της παρ. 1 καλούνται, με ειδική πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π. που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης κατ’ ελάχιστον διάρκειας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση - δήλωση προτίμησης για πρόσληψη στην ειδική πρόσκληση της παρούσας, ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης για πρόσληψη, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019. Στις περιπτώσεις της παρούσας εφαρμόζονται το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2. Κατά την υποβολή της αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν την περιοχή πρόσληψης που αντιστοιχεί στον τόπο των συμφερόντων τους. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας, καθώς και κατά την ανανέωσή της το Ελληνικό Δημόσιο επροσωπείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η περιοχή πρόσληψης του προηγούμενου εδαφίου. Κάθε θέμα σχετικό με τους όρους παροχής τηλεεκπαίδευσης, όπως το ωράριο διδασκαλίας, ο ανώτατος αριθμός μαθητών ανά διαδικτυακό τμήμα και η τοποθεσία από την οποία θα παρέχεται, κα- θορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Στην πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία που παρέχεται, σύμφωνα με τις περ. α) και β) της παρ. 1, αποδίδεται η μοριοδότηση που προβλέπεται στις υποπερ. αα) και ββ) της περ. β) του άρθρου 57 του ν. 4589/2019 προσαυξημένη κατά το μισό εκάστης περίπτωσης. Οι μονάδες πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που αντιστοιχούν στις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, οι ο- ποίες συνάπτονται, σύμφωνα με τις περ. α) και β) της παρ. 1, δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις δέκα (10) για την εκπαιδευτική υπηρεσία που μοριοδοτείται, σύμφωνα με την υποπερ. αα) της περ. β) του άρθρου 57 του ν. 4589/2019 και τις είκοσι (20) για την εκπαιδευτική υπηρεσία που μοριοδοτείται σύμφωνα με την υποπερ. ββ) της ίδιας περίπτωσης.

5. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προσδιορίζουν, όταν τους ζητείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα κενά που προκύπτουν για λόγο συναφή με τη μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους ανά κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δομή και βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και τις συναφείς ανάγκες σε προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται για τον προσδιορισμό των λειτουργικών κενών. Οι ανωτέρω ανάγκες προσδιορίζονται και καταχωρίζονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.), αφού ληφθούν υπόψη τα τμήματα που λειτουργούν, ο αριθμός των μαθητών κατά τάξη, τμήμα, ομάδα προσανατολισμού, τομέα, ειδικότητα ή άλλη ενότητα, το ωρολόγιο πρόγραμμα, η τυχόν δεύτερη ειδικότητα των εκπαιδευτικών, η δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων με δεύτερη ανάθεση, οι θέσεις εκπαιδευτικών, το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν και η εξάντληση των ωρών του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν ή σε σχολικές μονά- δες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι ανάγκες σε μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. προσδιορίζονται από τον αριθμό των μαθητών, καθώς και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αξιολογούν τις ανάγκες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς τους που έχουν καταχωριστεί στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. και, αφού αξιοποιήσουν το σύνολο των μέσων ελέγχου που διαθέτουν, τις οριστικοποιούν, προβαίνοντας στις ενδεδειγμένες τροποποιήσεις, όπου κρίνεται σκόπιμο. Ο αριθμός των προς πλήρωση κενών ανά κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δομή και βαθμίδα εκπαίδευσης εγκρίνεται με πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με βάση τα κενά που προκύπτουν για λόγο συναφή με τη μετάδοση και δια-σπορά του κορωνοϊού COVID-19, τα οποία έχουν καταχωριστεί στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., καθώς και την έγκριση πίστωσης που παρέχεται από το αρμόδιο όργανο.

6. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προσδιορίζουν, όταν τους ζητείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον αριθμό των μαθητών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους, οι ο- ποίοι εμπίπτουν στην περ. γ) της παρ. 1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης προσδιορίζουν τον αριθμό των μαθητών, για την παροχή τηλεεκπαίδευσης στους οποίους δικαιολογείται πρόσληψη προ- σωρινού αναπληρωτή, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 και τους ομαδοποιούν. Ο αριθμός των προς πρό- σληψη αναπληρωτών ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης εγκρίνεται με σχετική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με βάση τον αριθμό των μα- θητών του προηγούμενου εδαφίου και την παρεχόμενη από το αρμόδιο όργανο έγκριση πίστωσης. Κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7. Στις προσλήψεις της παρ. 1 εφαρμόζονται οι παρ. 3 και 8 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019.

8. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές σύμφω- να με την παρ. 1 και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμ- βάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημε- ρομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτού- νται, αποκλείονται από τις μεταγενέστερες προσλήψεις που διενεργούνται σύμφωνα με την ίδια παράγραφο.

9. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται ως προσωρινός αναπληρωτής, σύμφωνα με την παρ. 1, παραμένει εγγεγραμμένος στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και δύναται να διοριστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021. Εάν κληθεί να διορισθεί σε κενή οργανική θέση κατά τη διάρκεια της οικείας σύμβασης εργασίας ο- ρισμένου χρόνου, υποχρεούται να παραμείνει στη θέση στην οποία είναι τοποθετημένος ως προσωρινός ανα- πληρωτής έως τη λήξη της. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., που προσλαμβάνεται ως προσωρινός αναπληρωτής, σύμφωνα με την παρ. 1, δεν είναι διαθέσιμος για πρόσληψη, σύμφωνα με τις κατά περί- πτωση ισχύουσες διατάξεις, κατά τη διάρκεια ισχύος της οικείας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

10. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή το μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις περ. α) και β) της παρ. 1, διατίθεται, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενή θέση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, εφόσον κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας του ο εκπαιδευτικός, τον οποίο αναπληρώνει, επιστρέψει στη θέση, στην οποία έχει τοποθετηθεί ή πάψει να ισχύει το ειδικό μέτρο ως προς τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

11. Στις περιπτώσεις του παρόντος εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 104627/ΓΔ5/10.8.2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β ́ 3344), οι οποίες προσιδιάζουν στις προσλήψεις της παρ. 1. Στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν συμπεριλαμβάνεται η παρ. 3 του άρ- θρου 6 της ανωτέρω απόφασης.

12. Κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος, όπως το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της πληρωμής προσωρινών αναπληρωτών κατά
το διδακτικό έτος 2020-2021

Επιτρέπεται η χρήση πόρων από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πληρωμή προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που θα προσληφθούν στο πλαίσιο της δράσης για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση και διασπορά του COVID-19 με τίτλο «Πληρωμή προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19)» συνολικού προϋπολογισμού έως διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) ευρώ, εκ των οποίων μέχρι το ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) ευρώ θα βαρύνει το έτος 2020 και το υπόλοιπο ποσό έως εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) ευρώ το έτος 2021. Η σχετική δαπάνη μπορεί να βαρύνει έργο, το ο- ποίο εγκρίνεται από τον αρμόδιο Υπουργό για τον σκοπό αυτό στη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 445/2, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σχόλια (1)

 
ριξε σανο στα σανοφαγα, δεν εχει πατο. (οικονομου)
16 Σεπ 2020 09:26

προσληψεις εβδομαδιαίας προσληψης γιατι οχι?

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ