Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Το διετές έργο της νυν Πρυτανείας του Παν. Μακεδονίας

Δημοσίευση: 17/09/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με τη συμπλήρωση δύο ετών από την ανάληψη της Πρυτανείας  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από τις σημερινές Πρυτανικές Αρχές, συντάχθηκε ο Απολογισμός Πρυτανείας για τη διετία 1 Σεπτεμβρίου 2018 – 31 Αυγούστου 2020.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Περιληπτικά  το διετές έργο της νυν Πρυτανείας του Παν. Μακεδονίας, με Πρύτανη τον Καθηγητή  Στυλιανό  Δ. Κατρανίδη ,  συνοψίζεται στα ακόλουθα 15 σημεία:

1. Εκπόνηση Οργανισμού και Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου

Τον Οκτώβριο του 2018 προχωρήσαμε με απόφαση της Συγκλήτου στη συγκρότηση Επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου Οργανισμού. Ολοκληρώσαμε την ψήφισή του σε δύο συνεδριάσεις της Συγκλήτου και τον Ιούνιο του 2019 υποβάλαμε το νέο σχέδιο Οργανισμού προς έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Λόγω της αναμονής από μεριάς της πολιτικής ηγεσίας της ψήφισης νέου Σχεδίου Νόμου για τα Πανεπιστήμια, η τελική έγκριση του Οργανισμού από την πολιτική ηγεσία εκκρεμεί μέχρι σήμερα.

Από τον Οκτώβριο του 2019 εργαζόμαστε για τη σύνταξη του νέου εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου. Η ολοκλήρωσή του αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο 2020, οπότε και θα τεθεί σε διαβούλευση, με στόχο την έγκρισή του από τη Σύγκλητο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020.

2. Ενεργοποίηση των μετατάξεων και ένταξη του Πανεπιστημίου στο Πρόγραμμα Κινητικότητας του Δημοσίου

Με στόχο την περαιτέρω στελέχωση των διοικητικών δομών του Ιδρύματος, δρομολογήσαμε τις διαδικασίες μετάταξης διοικητικού προσωπικού (29 θέσεις), η οποία είχε προκηρυχθεί τον Μάιο του 2016 και παρέμενε ανενεργή. Τον Ιούνιο του 2020, ολοκληρώθηκε η όλη διαδικασία με την οριστική ανάρτηση της αξιολόγησης των αιτουμένων. Τα στοιχεία και οι φάκελοι δεκατεσσάρων (14) προς μετάταξη υπαλλήλων απεστάλησαν στο Υ.ΠΑΙ.Θ. τον Ιούλιο 2020.

Για τους ίδιους λόγους, αφού εκπληρώσαμε την αναγκαία προϋπόθεση κατάρτισης του ψηφιακού οργανογράμματος του Πανεπιστημίου με τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας, επιδιώξαμε και επιτύχαμε την ένταξη του Ιδρύματος στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) του Ελληνικού Δημοσίου ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα Κινητικότητας.

Στη συνέχεια, το Πανεπιστήμιό μας εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Κινητικότητας για την κάλυψη 18 κενών οργανικών θέσεων (μονίμων και ΙΔΑΧ). Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2020 και προβλέπεται να ενισχύσει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με 12 διοικητικούς υπαλλήλους, τελικά, αφού οι υπόλοιπες 6 θέσεις απέβησαν άγονες.

3. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο

Σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε τη λειτουργία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εγγράφων. Με τον τρόπο αυτόν καθίσταται ευκολότερη η αρχειοθέτηση, η καταγραφή και η αναζήτηση εγγράφων από τις υπηρεσίες και την Κεντρική Διοίκηση.

4. Ένταξη στο ΕΣΠΑ έργου ύψους €1.864.294 με σκοπό τη βελτίωση των ψηφιακών υποδομών Βασικής Έρευνας

Πολύ σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η πρόσφατη έγκριση έργου ΕΣΠΑ με στόχο τη βελτίωση των ηλεκτρονικών υποδομών έρευνας και διδασκαλίας του Πανεπιστημίου μας, ποσού €1.864.294. Στη διαμόρφωση της πρότασης συμμετείχαν όλα τα ακαδημαϊκά Τμήματα και οι υπηρεσίες του πανεπιστημίου. Η διάθεση του εγκριθέντος ποσού αφορά την ψηφιακή αναβάθμιση των υποδομών βασικής έρευνας, κάτι το οποίο θα ωφελήσει το σύνολο των Τμημάτων του Πανεπιστημίου καθώς και τις κεντρικές υποδομές του Ιδρύματος.

5. Ρυθμίσεις για Π.Δ. 407/80 και ακαδημαϊκούς υποτρόφους

Αναμορφώσαμε τον προγραμματισμό και τη διαδικασία ένταξης διδασκόντων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο διδακτικό έργο, διασφαλίζοντας καταρχήν την έγκαιρη υπογραφή συμβάσεων (Π.Δ. 407/80, με ετήσιο προϋπολογισμό σταθερά περί τα €90.000) πριν από την έναρξη των μαθημάτων, ενώ παράλληλα επεκτείναμε τον θεσμό των διδασκόντων ορισμένου χρόνου με την εφαρμογή των διατάξεων για τους Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους, κάνοντας για πρώτη φορά χρήση πόρων από τα ταμειακά διαθέσιμα του Τακτικού Προϋπολογισμού (επιπρόσθετοι πόροι περί τα €110.000 ετησίως). Με τον τρόπο αυτόν αυξήσαμε τον αριθμό των διδασκόντων και των προσφερόμενων μαθημάτων, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις ούτως ή άλλως χαμηλές αμοιβές των διδασκόντων ορισμένου χρόνου.

6. Ερευνητική Πολιτική από Ιδίους Πόρους (ΕΛΚΕ)

Αναδιοργανώσαμε τον θεσμό των ερευνητικών βραβείων, με αλλαγή του υφισταμένου συστήματος και την εκπόνηση νέου κανονισμού, διατηρώντας την βάση Scopus ως βάση αναφοράς αλλά ταυτόχρονα διασφαλίζοντας την οικονομική βιωσιμότητα του θεσμού, με έναν ετήσιο προϋπολογισμό περί τα €80.000. Στη συνέχεια, προκηρύξαμε και χορηγήσαμε Ερευνητικά Βραβεία και για τα προηγούμενα χρόνια για τα οποία δεν είχαν χορηγηθεί (2016 και 2017), καθώς και για το 2018.

Αναμορφώσαμε τον κανονισμό των small grants και επανεργοποιήσαμε τον θεσμό, με έναν προϋπολογισμό της τάξεως των €140.000, στο πλαίσιο του οποίου εγκρίθηκαν 38 έργα.
Επίσης, επικαιροποίησαμε τον κανονισμό χρηματοδότησης για την ενίσχυση υποψηφίων διδακτόρων με ετήσιο προϋπολογισμό περί τις €80.000, όπως και στηρίξαμε την χρηματοδότηση και διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με ετήσιο προϋπολογισμό περί τα €90.000.

7. Καθιέρωση και ανάπτυξη του θεσμού του Ιδρυματικού Αποθετηρίου (RUOMO) και προμήθεια του λογισμικού Turnitin

Με απόφαση της Συγκλήτου εγκρίθηκε η θέσπιση πολιτικής ανοικτής πρόσβασης και ο κανονισμός Ιδρυματικού Αποθετηρίου Ακαδημαϊκής Έρευνας (RUOMO). Επίσης με εισήγησή μας στη Σύνοδο των Πρυτάνεων εγκρίθηκε αντίστοιχη πολιτική για το σύνολο των ελληνικών πανεπιστημίων. Από τον Οκτώβριο του 2019 που άρχισε η πλήρης λειτουργία του συστήματος μέχρι και 31.8.2020 έχουν κατατεθεί 662 επιστημονικές δημοσιεύσεις από 172 μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου μας και πραγματοποιήθηκαν 17.499 επισκέψεις στον ιστότοπο του αποθετηρίου από περισσότερους από 2.000 χρήστες του διαδικτύου. Οι κατατεθειμένες στο αποθετήριο δημοσιεύσεις είναι ελεύθερα προσβάσιμες από το σύνολο των χρηστών του παγκόσμιου ιστού.

Η Ανοικτή Πρόσβαση παρέχει στους συγγραφείς μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα και απήχηση (impact) και καθιστά τη συνεργασία ευκολότερη. Μεγιστοποιεί τα οφέλη των ερευνητών και των ιδρυμάτων τους σε όρους κύρους, αξιοπιστίας, πόρων κ.λπ. αλλά κυρίως μεγιστοποιεί τα οφέλη της ίδιας της έρευνας (και ευρύτερα της κοινωνίας που τη χρηματοδοτεί) μέσω της διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, των εφαρμογών της και γενικότερα της ανάπτυξης της ερευνητικής παραγωγικότητας και της ερευνητικής προόδου.

Από τις αρχές Ιουλίου του 2020 και για τα επόμενα 3 χρόνια είναι πλέον στη διάθεση των μελών της πανεπιστημιακής μας κοινότητας, το εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της λογοκλοπής, το λογισμικό Turnitin.

8. Ενεργοποίηση και ανάπτυξη του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Μετά από απόφαση της Συγκλήτου τον Οκτώβριο του 2018, εκδόθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του, στον οποίο ρυθμίζονται θέματα της οργάνωσης, της λειτουργίας και της διοίκησης του Κέντρου.

Το σύνολο των εσόδων των προγραμμάτων του Κέντρου, από την έναρξη λειτουργίας του μέχρι σήμερα, ανέρχεται σε €701,665 εκ των οποίων το 20%, ποσό €140.333, παρακρατήθηκε για την κάλυψη των γενικών εξόδων λειτουργίας του.

9. Πιστοποίηση του Ιδρύματος και των Τμημάτων

Η εκκίνηση των διαδικασιών πιστοποίησης αποτέλεσε πρώτιστο μέλημα της Πρυτανείας μας. Ως πρώτο βήμα συζητήσαμε, σχεδιάσαμε και καταλήξαμε μέσα από αλλεπάλληλες συνεδριάσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π. και της Συγκλήτου, το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Πανεπιστημίου. Με βάση αυτό η Α.ΔΙ.Π., έχοντας ήδη διαπιστώσει την πλήρη συμμόρφωση του υποβληθέντος Συστήματος με τις αρχές της, απένειμε στο Πανεπιστήμιό μας τον τίτλο της Πιστοποίησης με διάρκεια από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούλιο του 2023. Η έγκριση του ΕΣΔΠ και η πιστοποίηση μέσω αυτού της ΜΟ.ΔΙ.Π., έδωσε στη συνέχεια τη δυνατότητα προετοιμασίας των φακέλων των Τμημάτων για την πιστοποίησή τους από επιτροπές εξωτερικών αξιολογητών. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η πιστοποίηση πέντε Τμημάτων από τα οκτώ του Πανεπιστημίου, με εξαιρετικές επιδόσεις.

10. Κτιριακές διαρρυθμίσεις με πόρους του ΕΛΚΕ και του Τακτικού Προϋπολογισμού

Στα τέλη Ιουλίου 2020 υπογράφηκε η σύμβαση κατακύρωσης ενός μεγάλου έργου διαρρυθμίσεων του Πανεπιστημίου μας προϋπολογισμού €690.000. Με τον τρόπο αυτό ικανοποιούνται αιτήματα ανακατασκευής χώρων, γραφείων και αιθουσών, τα οποία εκκρεμούσαν εδώ και πολλά χρόνια. Το έργο υποστηρίζεται από ένα υβριδικό χρηματοδοτικό σχήμα, στο οποίο συμβάλλει ο Ειδικός Λογαριασμός (ΕΛΚΕ) με €550.000 και ο Τακτικός Προϋπολογισμός με €140.000, για τον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και την τελική έγκριση του οποίου συνεργάστηκαν στενά η Οικονομική και η Τεχνική Υπηρεσία, ο ΕΛΚΕ και το Νομικό Γραφείο του Πανεπιστημίου μας.

11. Έγκριση προϋπολογισμού ύψους €10.387.400 (ΠΔΕ) για την αγορά κτιρίων

Σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση του κτιριακού προβλήματος του Πανεπιστημίου μας είναι η έγκριση από μεριάς του Υπουργείου Παιδείας και η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ποσού €10.387.400, με σκοπό την αγορά κτιρίων τα οποία θα στεγάσουν τις ανάγκες του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, όπως και μεγάλο μέρος των διοικητικών μας υπηρεσιών. Επιδιώκουμε την υπογραφή συμβολαίων εντός του 2021 για την αγορά 4 νέων κτιρίων.

12. Ενίσχυση της Ασφάλειας Φοιτητών και Εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο

Πήραμε μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας φοιτητών και προσωπικού δημιουργώντας για πρώτη φορά Εγχειρίδιο Υγιεινής και Ασφάλειας με οδηγίες για αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης. Διαμορφώσαμε νέα έξοδο διαφυγής στον αύλειο χώρο και ανάλογο χώρο συγκέντρωσης, ενώ στα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται να παραδοθεί το ολοκληρωμένο Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών για το Πανεπιστήμιό μας. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαμόρφωση του Σχεδίου Επαγγελματικού Κινδύνου, η ολοκλήρωση του οποίου ομοίως αναμένεται μέχρι τέλος Οκτωβρίου.

13.Υποδομές ΚΥΔ

Ενισχύθηκαν σημαντικά οι υποδομές του ΚΥΔ και αναβαθμίστηκαν οι παρεχόμενες υπηρεσίες στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Έγινε μελέτη, σχεδιασμός και τοποθέτηση WiFi (access points) σε κοινόχρηστους χώρους του Πανεπιστημίου και σχεδιάζεται η επέκταση της καλωδίωσης για ασύρματη σύνδεση σε χώρους διδασκαλίας για την εγκατάσταση 15 ακόμη συσκευών. Επιπλέον, έχει δρομολογηθεί η προμήθεια και τοποθέτηση 90 συνολικά συσκευών WiFi που θα καλύψουν το σύνολο του ιδρύματος.

Έγινε εγκατάσταση Κέντρου Δεδομένων (Data Center) με στόχο τη σταδιακή μεταφορά όλων των δικτυακών υπηρεσιών στη νέα εικονική υποδομή και υλοποιήθηκε η μετάβαση από την τεχνολογία Fast Ethernet 100 Mbps σε 10G Ethernet (backbone) και Gigabit Ethernet σε επίπεδο τελικού χρήστη.

Για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Google Hangout και αποκτήθηκε με ετήσια συνδρομή η πλατφόρμα Zoom. Ειδικότερα όσον αφορά την ομαλότερη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων εγκαταστάθηκαν επτά συνολικά διακομιστές για τον επιμερισμό του φόρτου από την ταυτόχρονη χρήση.

Τέλος, με την έγκριση του Προγράμματος ΕΣΠΑ (Ιούλιος 2020), αναμένεται η περαιτέρω αναβάθμιση τόσο του ΚΥΔ όσο και των ακαδημαϊκών Τμημάτων και της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, σε σχέση με τις ψηφιακές τους υποδομές.

14. Δημόσιες Σχέσεις - Προβολή του Πανεπιστημίου

Θεωρώντας πως η προώθηση των δημοσίων σχέσεων του Πανεπιστημίου και των Τμημάτων του, προϋποθέτουν την ύπαρξη τόσο έντυπου όσο και ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού, προχωρήσαμε στην εξ αρχής συγγραφή και έκδοση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, πλήθους φυλλαδίων και λοιπού πληροφοριακού υλικού. Επίσης, από τον Νοέμβριο του 2018 μέχρι τον Φεβρουάριο 2019 πραγματοποιήθηκε η μεταφορά όλων των δεδομένων στο νέο ιστότοπο του Πανεπιστημίου, ενώ τον Δεκέμβριο του 2019 ολοκληρώθηκε η μετάφραση του βασικού κορμού του στην αγγλική γλώσσα.

15. Αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού

Ως πρώτο μας μέλημα, εφαρμόσαμε σε πολύ σύντομο χρόνο όλα τα δυνατά μέτρα πρόληψης με πρωταρχικό στόχο τη διαφύλαξη της υγείας των εργαζομένων και των φοιτητών στο πανεπιστήμιό μας, κάνοντας τις απαραίτητες προμήθειες και οργανώνοντας με επιτυχία τη λειτουργία του Ιδρύματος, με στόχο την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων μετάδοσης του ιού.
Οργανώσαμε τάχιστα, με την ιδιαίτερη συνεργασία όλων των διδασκόντων, την μετάπτωση των παραδοσιακών μορφών διδασκαλίας σε διδασκαλία εξ αποστάσεως. Υιοθετήσαμε μορφές τηλεργασίας με πρώτιστη φροντίδα τη διαφύλαξη της υγείας του προσωπικού αλλά και τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Πετύχαμε τη λειτουργία όλων των διοικητικών οργάνων του Πανεπιστημίου με εξ αποστάσεως διαδικασίες.

Ταυτόχρονα, διατηρήσαμε τον εξωστρεφή και κοινωνικό μας χαρακτήρα πραγματοποιώντας με εξαιρετική επιτυχία πενθήμερο διαδικτυακών εκδηλώσεων για τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας στην ελληνική κοινωνία. Ως πανεπιστημιακή κοινότητα δείξαμε το κοινωνικό μας πρόσωπο, παίρνοντας την πρωτοβουλία συγκέντρωσης χρημάτων και διαθέτοντάς τα για την κάλυψη αναγκών των νοσοκομείων αναφοράς της πόλης μας.

Τέλος, οργανώσαμε τις εξετάσεις των μαθημάτων με εξ αποστάσεως μεθόδους, αναλαμβάνοντας μια μεγάλη ευθύνη στην οποία ανταποκριθήκαμε με επιτυχία. Έχουμε πλέον τον απαραίτητο μηχανισμό, διαθέτουμε τις απαραίτητες γνώσεις και υποδομές για να επαναλάβουμε με επιτυχία το εγχείρημα στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου και, εφόσον χρειασθεί, και στο επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ