Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Βουλή: Ψηφίστηκε η διάταξη για τις εκλογές Υπηρεσιακών Συμβουλίων- Θα διεξάγονται Σάββατο και ηλεκτρονικά

Δημοσίευση: 29/09/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, στη Βουλή η  διάταξη του υπουργείου Παιδείας η οποία προβλέπει οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης να πραγματοποιούνται ημέρα Σάββατο (αντί για εργάσιμη ημέρα και ώρα), προκειμένου να μην διακόπτεται στο ελάχιστο η εκπαιδευτική λειτουργία και να μην αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων.

Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα για ηλεκτρονική διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

Τρόποι εκλογής των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής

1. Το άρθρο 19 του π.δ. 1/2003 (Α ́ 1) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που μετέχουν στα: α) Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), β) Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), γ) Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.), δ) Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (A.Π.Υ.Σ.Δ.E.), ε) Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) και στ) Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται το πρώτο Σάββατο του μηνός Νοεμβρίου κάθε δεύτε- ρου έτους. Η εκλογή διεξάγεται στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.»

2. Το άρθρο 34 του π.δ. 1/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αιρετοί εκπρόσωποι του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ειδικής αγωγής στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκ- παιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) και στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται το πρώτο Σάββατο του μηνός Νοεμβρίου κάθε δεύτερου έτους. Η εκλογή διεξάγεται στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που υπηρετούν σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) που λειτουργούν εκτός έδρας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, μπορούν να ψηφίζουν με αλληλογραφία.»

3. Οι εκλογικές διαδικασίες που διενεργούνται κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 και 2 δύναται να διεξαχθούν μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κατόπιν απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζονται και οι αναγκαίες λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, κατά παρέκκλιση του π.δ. 1/2003 και άλλων συναφών διατάξεων που ρυθμίζουν αποκλειστικά και μόνο τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με αυτοπρόσωπη εμφάνιση των εκλογέων ενώπιον εφορευτικών επιτροπών ή με αλληλογραφία.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται και ανακαθορίζονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των διάφορων σταδίων της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των αιρετών μελών των εν λόγω υπηρεσιακών συμβουλίων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ψηφοφορία της παρ. 3, αναστέλλονται διάφορα στάδια προκηρυχθείσας εκλογικής διαδικασίας για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή της υγείας των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, με την ίδια απόφαση, παρατείνεται η θητεία των αιρετών μελών των εν λόγω υπηρεσιακών συμβουλίων για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για να περαιωθούν οι εκλογικές διαδικασίες και πάντως όχι πέραν των οκτώ (8) μηνών.

5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται για τις εκλογικές διαδικασίες που διεξάγονται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανεξαρτήτως της έκδοσης υπουργικής απόφασης, με την οποία έχει καθορισθεί διάφορος χρόνος και τρόπος διεξαγωγής τους.

Σχόλια (12)

 
Έρεβος
30 Σεπ 2020 14:09

Το Σάββατο παραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες. Οι εκλογές θα γίνουν Τετάρτη 4 Νοεμβρίου. Καλό απόγευμα.

 
ΠΕ800
30 Σεπ 2020 11:12

@Δίκαιος.
Έχεις δίκιο, αλλά το "ταγκό" χορεύεται με δύο... φταίξαμε και εμείς. Δεν ξέρω αν η έλλειψη της φυσικής μας παρουσίας σταματήσει το "ταγκό" γιατί υπάρχουν και τα τηλέφωνα και τα email κλπ. Αλλαγή νοοτροπίας από όλους μας χρειάζεται, να γυρίσουμε την πλάτη σε αυτές τις πρακτικές και να απαιτήσουμε τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα της σχολικής καθημερινότητας και των υπηρεσιακών μας μεταβολών. Η τεχνολογία σήμερα (ΤΠΕ στη Διοίκηση) το κάνει πολύ εύκολα εφικτό.Εκτός αν δεν το θέλουμε. Σωστή η απόφαση για διενέργεια των εκλογών μας χωρίς να κλείνουν τα σχολεία και τα εύσημα (όσο και να μην μας αρέσει) πηγαίνουν στη νυν πολιτική ηγεσία. Μπορούσαν να το κάνουν και άλλοι αλλά απλά δε το έκαναν, δε το τόλμησαν, δε το ήθελαν. Νομίζω ότι υπάρχει ήδη η υποδομή για ηλεκτρονική ψηφοφορία από αντίστοιχες διαδικασίες στην τριτοβάθμια. Τεχνικά είναι σίγουρα εφικτό να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας. Ας απαιτήσουν οι παρατάξεις κατάλληλη εκπροσώπηση στο "τεχνικό κέντρο" της εκλογικής διαδικασίας, ώστε να διασφαλίσουν και από αυτή την πλευρά το αδιάβλητο.

 
φιλελεύθερος
30 Σεπ 2020 10:57

Υπάρχει ακόμα ένα σχετικό θέμα. Οι επισκέψεις των συνδικαλιστών στα σχολεία και οι σχετικές ενημερώσεις πρέπει να γίνονται εκτός ωρών διδασκαλίας όπως προβλέπεται από τον νόμο. Ποιος διευθυντής θα πει όχι στους συνδικαλιστές όταν η επανεκλογή του εξαρτάται από την ψήφο τους;

 
βλέπω μπροστά;
30 Σεπ 2020 09:17

Μα... δεν υπάρχει καμία υποδομή για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Μη εφικτό και μη πραγματοποιήσιμο... δυστυχώς!
Άμεσα εφαρμόσιμη λύση θα ήταν η γενικευμένη επιστολική ψηφοφορία. Θα ψήφιζαν όλοι οι συνάδελφοι χωρίς ταλαιπωρία.

 
Φαροφύλακας
30 Σεπ 2020 00:57

Θα σταματήσει το χτύπημα στην πλάτη... αλλά θα πάρουν φωτιά τα τηλέφωνα!!
Αθάνατος συνδικαλισμός!

 
Sitalkis Kostas
29 Σεπ 2020 23:28

1. Οι εκλογές θα μπορούσαν να γίνονται σε εργάσιμη ημέρα από το πρωί έως το απόγευμα, χωρίς να κλείνουν τα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί μετά την ολοκλήρωση του ωραρίου τους θα μπορούσαν άνετα να ψηφίσουν. Η χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας ήταν πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας και όχι των συνδικάτων που ποτέ δεν την αιτήθηκαν.
2. Καμιά ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν εξασφαλίζει τη μυστικότητα της ψήφου. Γι' αυτό και ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν εφαρμόζεται σε κανένα κράτος του κόσμου, ακόμα και στα πιο προηγμένα. Παντού η ψηφοφορία γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία ή με επιστολική ψήφο.
3. Προς "Δίκαιο": κανείς δε σε πλησιάζει να εξαγοράσει την ψήφο σου, αν στο μέτωπό σου δε γράφει με φωτεινά γράμματα ότι είσαι έτοιμος να την ξεπουλήσεις.

 
θοδωρης πατρα
29 Σεπ 2020 22:16

Δίκαιος... αρκεί που θα σου χτυπάει την πλάτη η τηλεόραση. Και κάτι ακόμα: οι συνδικαλιστές αυτού του τύπου που λες ξέρουν σε ποιους χτυπούν την πλάτη.

 
Πέτρος
29 Σεπ 2020 21:53

Καιρός ήταν. Να μείνουν τα παιδιά στο σπίτι να χαλάσει το πρόγραμμα της οικογένειας για να πάνε μισή ώρα για ψήφο που μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά!

 
φιλελεύθερος
29 Σεπ 2020 21:05

Συγχαρτήρια στην Υπουργό. Ελπίζω ότι φέτος θα ψηφίσουμε Σάββατο και ηλεκτρονικά.

 
Γιώργος
29 Σεπ 2020 19:40

Θα μπορούσε να είναι εργάσιμη μέρα, όλες τις ώρες, από 7πμ έως 7μμ, και χωρίς άδεια για την ψηφοφορία.

 
Δίκαιος
29 Σεπ 2020 19:29

Το πλέον σωστό μέτρο. Να πάψουν οι συνδικαλιστές να σου κτυπούν την πλάτη την ημέρα των εκλογών και να σου λένε ¨Ότι θέλεις¨. Ηλεκτρονικά και μόνο ηλεκτρονικά!!!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ