ΜΑΘΗΤΕΣ

Απόφαση (ΦΕΚ): Αποκλεισμός «καταληψιών» από την τηλεκπαίδευση- Απουσίες στους απόντες

"Τα σχολεία υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υποχρεωτική τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές"
Δημοσίευση: 01/10/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με απόφαση, την οποία υπέγραψαν  η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως και η υφυπουργός   Σοφία  Ζαχαράκη, και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης,  προβλέπονται τα  εξής:

1. Σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα ή σε ολόκληρη σχολική μονάδα, τα σχολεία υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υποχρεωτική τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές.

2. Μαθητές που παρεμποδίζουν τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής  διαδικασίας, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και λαμβάνουν απουσίες για όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας.

3. Η απουσία μαθητή από κάθε διδακτική ώρα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καταγράφεται από τον εκπαιδευτικό, προσμετράται στο γενικό σύνολο των απουσιών και λαμβάνεται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.

4. Κάθε εκπαιδευτικός υποχρεούται να καταγράφει με κάθε πρόσφορο τρόπο τους τίτλους της ενότητας που δίδαξε καθημερινά.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει τα εξής:

1. Σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα/τμήματα σχολικής μονάδας ή σε ολόκληρη σχολική μονάδα, όπως, ενδεικτικά, η παρεμπόδιση από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο της πρόσβασης των μαθητών/τριών και/ή εκπαιδευτικών στους χώρους της σχολικής μονάδας, οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου τόσο οι μαθητές/τριες όσο και οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν αποκλειστικά εξ αποστάσεως στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι υποχρεωτική τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους/τις μαθητές/τριες.

Το πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθορίζεται από τον/τη Διευθυντή/τρια της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον οικείο Σύλλογο Διδασκόντων, με ανάλογη τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και κοινοποιείται στον/την οικείο/α Διευθυντή/τρια Εκπαίδευσης.

Ο/Η Διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων/ ουσών, οφείλει να διασφαλίσει ότι θα παρέχεται σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία στους/στις μαθητές/ τριες.

Η συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών πραγματοποιείται με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας σχολικής μονάδας, με τηλεδιάσκεψη ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας, καθώς και οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι οποίες έχουν σταλεί στις σχολικές μονάδες.

2. Μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες με τις πράξεις τους καθιστούν αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα/τμήματα σχολικής μονάδας ή σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και λαμβάνουν απουσία για όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας.

3. Η απουσία μαθητή/τριας από κάθε διδακτική ώρα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καταγράφεται από τον εκπαιδευτικό κατά παρέκκλιση του άρθρου 27 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21.05.2019 (Β’ 2005) κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε Ηλεκτρονικό Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος της παρούσας, προσμετράται στο γενικό σύνολο των απουσιών που θα πραγματοποιήσει ο μαθητής/ τρια κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και λαμβάνεται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής του/της  (σ.σ. Χαρακτηρισμός της φοίτησης του μαθητή σημαίνει επαρκής ή μη επαρκής φοίτηση λόγω απουσιών για τη συμμετοχή  στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις).

4. Η συμπλήρωση και φύλαξη του Ηλεκτρονικού Ημερήσιου Δελτίου Φοίτησης είναι υποχρέωση του εκπαιδευτικού.

5. Για τον έλεγχο των απουσιών των μαθητών/τριών τηρείται Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο), στο οποίο καταχωρίζεται αριθμητικά το άθροισμα των απουσιών της ημέρας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε, όπως αυτές έχουν καταγραφεί στο Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης. Η τήρηση του Βιβλίου Φοίτησης (απουσιολογίου) ανατίθεται σε καθηγητή/τρια που ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, ο/η οποίος/α το τηρεί ηλεκτρονικά.

6. Κάθε εκπαιδευτικός υποχρεούται να καταγράφει με κάθε πρόσφορο τρόπο τους τίτλους της ενότητας που δίδαξε καθημερινά.

Σχόλια (61)

 
HΡΑ*
03 Οκτ 2020 14:51

@dimis (02 Οκτ 2020 16:03)

΄ΕΤσι, μπράβο !

 
Μαρια
03 Οκτ 2020 11:44

Για τα ιδιωτικά σχολεία που τα τμήματα είναι 25αρια δεν μιλάει κανείς, βέβαια, πληρώνουν, βάζουν μασκουλα, δεν επαναστατούν και η ανισότητα μεγαλώνει. Σωστά; Επιπλέον, αν τελειώσει η καραμέλα των καθηγητών για υπολογιστές και διαδίκτυο. Όταν κάνουν τα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά έχουν τα πάντα. Ο καθένας που ενδιαφέρεται για τον εαυτό του και για τα παιδιά του θα κάνει το καλύτερο για να εκσυγχρονιστεί.

 
Δον Κιχώτης
02 Οκτ 2020 18:37

@ Νίκη
Τα μέτρα δεν είναι παράνομα, είναι δυστυχώς κάτι πολύ χειρότερο και πρέπει επιτέλους να παρέμβει κάποιος για το αυτονόητο, ώστε όλα τα παιδιά να μπορούν να επικοινωνούν με τους καθηγητές τους, μέχρι να υποχωρήσει το κακό που μας βρήκε. Οι υπουργοί Παιδείας πρέπει πάντοτε να αγκαλιάζουν όλα τα παιδιά, ακόμη και αυτά που μερικές φορές σφάλλουν, όταν αγωνίζονται για τη μόρφωσή τους ή όταν παρασύρονται!...

 
Ανάργυρος Μέτζης του Νεουκτή
02 Οκτ 2020 17:24

Απουσίες χωρίς φυσική παρουσία στο σχολείο. Σαν δε ντρέπεστε λιγάκι.
Βλέπω να καταπέφτει η απόφαση στα δικαστήρια και ο εξευτελισμός σας δεν θα έχει προηγούμενο.

 
@dimis
02 Οκτ 2020 16:03

Αγαπητέ, οφείλεις να μελετήσεις λίγο παραπάνω το έργο του Μαρξ αν θες να το επικαλείσαι δημόσια. Κάνοντας το θα καταλάβεις πως επιστημολογικά δεν υφίσταται ο όρος μαθησιακές ανισότητες. Υπάρχουν οι κοινωνικές ανισότητες που προσδιορίζονται από άνιση κατανομή πλούτου, προνομίων και εξουσίας (ή αποκλεισμός από πόρους αν προτιμάς νεομαρξιστική προσέγγιση). Άρα λοιπόν το εποικοδόμημα μέρος του οποίου είναι το σχολείο καθορίζεται σε "τελική ανάλυση" από τη βάση. Δηλαδή από την παραγωγική διαδικασία και τις εξουσιαστικές σχέσεις που την προσδιορίζουν. Ακόμη αν διάβαζες λιγάκι Αλτουσέρ θα καταλάβαινες, ίσως, πως το ίδιο το σχολείο ως ιδεολογικός μηχανισμός του κράτους εξασφαλίζει τη νομιμοποίηση της καθεστηκύιας τάξης δηλαδή την ιεραρχική κατανομή των ανθρώπων σε επαγγέλματα, μεταξύ άλλων. Αν αφιέρωνες δε, αρκετό χρόνο για να διαβάσεις την "αναπαραγωγή" ή τους "κληρονόμους" του Bourdieu θα έβλεπες πως η κοινωνική κινητικότητα που επικαλείσαι είναι μια απάτη καθώς μέσω της εκπαίδευσης αναπαράγονται οι ανισότητες και ο καθείς πηγαίνει όπου του αναλογεί με βάση το πολιτσμικό κεφάλαιο, το οικονομικό κεφάλαιο των γονέων του. Στο τέλος της μέρας η απόδοση ατομικών ευθυνών που επιχειρείς για τη θέση που θα καταλάβει κάποιος στην αγορά εργασίας ή στην κοινωνική διαστρωμάτωση αποκρύπτει ακριβώς αυτο: οτι δεν ξεκιναμε όλοι από την ίδια αφετηρία άρα εκ των πραγμάτων είναι άνισος ο αγώνας ¨κοινωνικής ανόδου" εκτός απο μάταιος. Τέλος διαβάζοντας Giroux ή το σημαντικότατο Learning to Labour: How Working Class Kids Get Working Class Jobs (Paul Willis 1977) θα συνειδητοποιούσες πως υπάρχουν παιδιά που επιλέγουν να αντισταθουν στις νόρμες που αφειδώς παρέχονται από την εκπαιδευση και επιλέγουν(τα παιδιά) να μην ακολουθήσουν τον προκαθορισμένο για αυτούς δρόμο.
ΥΓ1 Αφού δέχεσαι την ύπαρξη ταξικών ανισοτήτων μήπως να σκεφτείς ότι κάποιοι άνθρωποι παλεύουν ενάντια στη δομή αυτή και όχι απλά για να αλλάξουν τη δική τους θέση που έτσι κι αλλιώς θα έχει ταξικά χαρακτηριστικά; Το ερώτημα σχετίζεται άμεσα με το κατακρεουργημένο ρητό.
ΥΓ2 Αφήνω κάποια λόγια του Αλτουσέρ(1983) σελ. 95 να υπάρχουν: «Ζητώ συγγνώμη από τους δασκάλους εκείνους ,που μέσα σε φρικιαστικές συνθήκες, προσπαθούν να στραφούν ενάντια στην ιδεολογία, ενάντια στο σύστημα και στις πρακτικές όπου έχουν παγιδευτεί, με τα λιγοστά όπλα που βρίσκουν στην ιστορία και στη γνώση που ‘διδάσκουν’. Είναι ήρωες .Είναι, όμως, σπάνιοι, ενώ πόσοι αλήθεια (η πλειοψηφία) δεν έχουν καν αρχίσει να υποψιάζονται τι είδους ‘δουλειά’ τους βάζει να κάνουν το σύστημα(που τους ξεπερνά και τους συνθλίβει),κι ακόμα χειρότερα, βάζουν συχνά όλα τους τα δυνατά κι όλη την εξυπνάδα τους για να επιτελέσουν το καθήκον τους στην εντέλεια. Είναι τόσο βέβαιοι γι αυτό που κάνουν, ώστε συμβάλλουν, με την αφοσίωσή τους, στο να συντηρούν και να τρέφουν την ιδεολογική αναπαράσταση του σχολείου (ως τόσο ‘φυσικού’)…».

 
Νίκη
02 Οκτ 2020 14:58

Η αντίθεσή μου στις καταλήψεις είναι γνωστή σε όλους τους μαθητές μου, χρόνια τώρα, και αυτό δεν μεταβάλλεται όταν αλλάζει η Κυβέρνηση. Οι καταλήψεις συμβάλλουν στην υποβάθμιση του σχολείου, αποδιοργανώνουν τους μαθητές και τους δίνουν την αίσθηση ότι μπορούν να κάνουν ότι θέλουν χωρίς ορατές για τους ίδιους συνέπειες. Η αντιμετώπιση των καταλήψεων όμως από τις Κυβερνήσεις ήταν πάντα υποκριτική. Κανείς δεν νοιάζεται πραγματικά αν τα σχολεία είναι κλειστά, γιατί αν νοιαζόταν, θα έστελναν τους εκπαιδευτικούς στις θέσεις τους έγκαιρα και θα εξόπλιζαν τα σχολεία. Τώρα όσο για το τελευταίο ΦΕΚ να σημειώσω τα εξής:
1. Θα αποκλείουμε από την τηλεκπαίδευση μόνο αυτούς που στέκονται στα κάγκελα ή και όσους ψηφίζουν ναι;
2. Πως θα εντοπίζουμε αυτούς που συμφωνούν για να τους αποκλείσουμε;
3. Αν έρθει ένας γονιός και μου κάνει μήνυση γιατί απέκλεισα το παιδί του ενώ αυτό διαφωνούσε με την κατάληψη, πώς θα αποδείξω την εμπλοκή του; Θα βάλω συμμαθητές του να καταθέσουν εναντίον του; Το Υπουργείο θα καλύψει τα δικαστικά έξοδα και την ποινή;
4. Όταν θα έχω καταγράψει ηλεκτρονικά τους καταληψίες, και το αρχείο προφανώς θα είναι προσβάσιμο από το Υπουργείο, δεν θα έχω κάνει ένα είδος ηλεκτρονικού φακελώματος συμπεριφοράς των μαθητών;
5. Νομίζετε ότι οι φακελωμένοι μαθητές, κάποιοι από τους οποίους συμμετέχουν ενεργά στα φυσιολογικά μαθήματα, θα δεχθούν να με ξανακούσουν στο μάθημα; Μας βάζετε να σταθούμε απέναντι στους μαθητές μας; Δεν είναι το ίδιο να τους τα ψάλω για την κατάληψη και το ίδιο να τους φακελώνω.
6. Παρακολούθησα σεμινάρια για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση το προηγούμενο διάστημα και όλοι οι ειδικοί συμφωνούσαν, ότι αυτό που κάνουμε είναι επικοινωνία και όχι διδασκαλία ή εκπαίδευση, γιατί δεν έχουμε την παραμικρή επιμόρφωση (εμείς, οι μαθητές, οι γονείς). Αλήθεια τι κάνατε 7 μήνες για να μας επιμορφώσετε και να μας υποστηρίξετε υλικά;
8. Αντί λοιπόν να βρείτε τρόπους να λειτουργήσουν τα σχολεία με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια αυτήν την ιδιαίτερη χρονιά, θα μας βάλετε να σταθούμε ο ένας απέναντι στον άλλο;
8. Γιατί δεν κάνουμε επέκταση του διδακτικού έτους για την αναπλήρωση των χαμένων ημερών ώστε να γίνει ουσιστική αναπλήρωση; Ή μήπως νομίζετε ότι οι μαθητές θα έρθουν το Σάββατο στο σχολείο; Όχι, θα κάνουν χρήση των απουσιών τους.
9. Οι χαμένες ώρες από τους καθηγητές που δεν έχουν έρθει ακόμη τίνος ευθύνη είναι; Πώς θα αναπληρωθούν;
10. Είναι 2 του Οκτώβρη και ακόμη περιμένω τις οδηγίες διαχείρισης της ύλης για το πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα που διδάσκω. Αυτό δείχνει νοιάξιμο για τους μαθητές;
Ακόμη κι αυτοί που διαφωνούμε με τις καταλήψεις δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τα μέτρα της Κυβέρνησης γιατί είναι παράνομα και έχουν εκδικητικό χαρακτήρα.

 
Έχετε τελειώσει απλά δεν το ξέρετε.
02 Οκτ 2020 14:34

Νίκη την τύχη της Αννούλας θα έχεις. Σύντομα θα περάσεις στη λήθη και δεν θα ασχολείται κανείς μαζί σου. Εκεί στη ΝΔ στείλτε την σπίτι γιατί και σε λίγο καιρό και το 20% πολύ θα σας είναι.

 
Ταξιτζής
02 Οκτ 2020 10:09

@Απορία για κάποια προηγούμενα σχολια
Με τον ίδιο τρόπο που έχουν και ΙΧ αυτοκίνητο και δεν το χρησιμοποιούν ως σχολικό λεωφορείο....

 
Σχόλ (ε) ια
02 Οκτ 2020 09:35

Υπάρχουν φυσικά εκπαιδευτικοί χωρίς τα βασικά της τεχνολογίας ειδικά στην αρχή της χρονιάς που τοποθετούνται όπου νά ναι, νοικιάζουν σπίτι και ψάχνουν να βρουν άκρη με τις ώρες και το κατεστημένο στο σχολείο που βρέθηκαν. Τώρα έχουν και τις δεξιότητες στα πιλοτικά (θέλουν δε θέλουν)
Οι καταλήψεις έπρεπε να μην είναι καν επιλογή ούτε και να συζητάμε τώρα για το θέμα. Στις δημοκρατίες δεν κλείνει ο καθείς δρόμους, σχολεία, πανεπιστήμια, ιδιόκτητα ακίνητα και οι λοιποί τους κοιτάμε απόξω! Ο δρόμος είναι διάλογος, επιχειρήματα και αντίληψη του κοινού καλού επιτέλους.

 
Απορία για κάποια προηγούμενα σχολια
02 Οκτ 2020 00:18

Υπάρχουν, μας λέτε, καθηγητές χωρίς υπολογιστή και σύνδεση ίντερνετ; Και τόσα χρόνια οι καθηγητές αυτοί πώς βγάζουν σημειώσεις για το μάθημα τους, λαμβάνουν εμαιλ από τη διεύθυνση, διατηρούν η-ταξη, συνεργάζονται μεταξύ τους, επιμορφωνονται και ενημερώνονται για τη δουλειά τους;

 
.
01 Οκτ 2020 23:52

Αρες μαρες....
Πως θα γίνει η ταυτοποίηση των μαθητών, αφού δεν έχουν κάμερα ή καν μικρόφωνο οι περισσότεροι σταθεροί ηυ. Αν 5 μαθητές πάνε στο σπίτι ενός από αυτούς που έχει ηυ και ίντερνετ, για να παρακολουθήσουν το μάθημα, πως θα γίνει η ταυτοποίηση;
Καλά, πώς νομοθετήθηκε αυτή η βλακεία; Γνωρίζουμε, ότι όλοι οι μαθητές δεν έχουν ούτε συσκευές, ούτε συνδέσεις σε Ίντερνετ... Πώς θα πάρουν απουσία; Αυτό θα μείνει για πάντα στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης... Όπως ο Αρσένης...

 
Στέλιος
01 Οκτ 2020 22:22

Όποιος θέλει κατάληψη διαρκείας ας συνεχίσει. Εμείς θέλουμε τα παιδιά μας στο σχολείο. Δικαιολογίες και κατηγορίες αρκετά. Η κατάληψη έγινε μόδα εδώ και χρόνια. Για απίστευτα πράγματα. Το ξέρουμε πολύ καλά. Με την επίφαση για αγώνες και πάλη των τάξεων και διάφορα. Τα ιδιωτικά γεμίζουν συνεχώς και τους κάνουν την καλύτερη διαφήμιση.

 
Δον Κιχώτης
01 Οκτ 2020 21:33

«...τις τυπώνει σε ΦΕΚ..!»!
Ό,τι πιο πετυχημένο και συνάμα ακριβές έχει γραφεί για να περιγραφεί η κατάσταση που θα δημιουργηθεί. Προτείνω να σταματήσουν οι εν θερμώ εκτυπώσεις ΦΕΚ και κλειστούν για λίγες μέρες στο υπόγειο του Υπουργείου οι εισηγητές των εκτυπώσεων!...

 
Νομος 4000
01 Οκτ 2020 21:23

Μηπως να τους κουρευουμε κιολας;;;

 
@ΑΙΣΧΟΣ
01 Οκτ 2020 20:50

1. Οι καταληψίες δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην τηλεκπαίδευση, γιατί, απλά, δεν μπορούν να είναι δισυπόστατοι
2. Το μάθημα παρεμποδίζουν όσοι κρατούν την πόρτα κλειδωμένη. Η κατάληψη απαγορεύεται από το νόμο, συνεπώς δεν τίθεται καν ζήτημα ψηφοφορίας επί παρανόμου πράξεως. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε τεσσεράμισι χρόνια περιθώριο να αλλάξει το νόμο, αλλά δεν το έκανε. Και η σημερινή κυβέρνηση, όμως, φέρει τεράστια ευθύνη, γιατί δεν εφαρμόζει το νόμο πράττοντας τα δέοντα, για να διαλυθούν οι καταλήψεις.

 
Sonia Tsipouri
01 Οκτ 2020 20:15

Το έχει τερματίσει. Απορώ γιατί την (τις) κρατάει ακόμα ο Πρωθυπουργός ακόμα. Έλεος πια!!!

 
Είναι γελοίο...
01 Οκτ 2020 19:40

Δηλαδή οι διευθυντές θα γυρνάνε γύρω γύρω από το σχολείο και θα "σταμπάρουν φάτσες" ώστε να τους βάλουν σε μία "μάυρη λίστα" της τηλεκπαίδευσης..; Είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο σε σχολεία που αριθμούν από 150 και πάνω μαθητές..;

Θα δείτε "καταληψίες" να είναι μέσα στην κατάληψη και ταυτόχρονα παρόντες και στην τηλεκπαίδευση μέσω του κινητού τους.

Οι πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης δεν λογίζονται στην ογκοχρέωση των εταιρειών οπότε και για πλάκα μπαίνεις από κινητό όντας μέσα στην κατάληψη για να μην πάρεις απουσίες. Επίσης, μπορείς να βάλεις ένα φίλο σου να μπει στην τηλεκπαίδευση με τους κωδικούς σου... Εκτός και αν η Κεραμέως επιβάλλει στους καθηγητές να βάζουν απουσία και σε όσους είναι "παθητικοί" ακροατές του μαθήματος από απόσταση!!!

Η κυρία υπουργός δε φτάνει που πετάει τη μία κοτσάνα πίσω από την άλλη, προσπαθώντας ανεπιτυχώς να καλύψει την ανεπάρκεια σχεδιασμού της για τον covid-19, πλέον τις τυπώνει σε ΦΕΚ..!

 
ΜΗΤΕΡΑ
01 Οκτ 2020 19:23

παρόλο που δεν συμφωνώ με τα κλειστά σχολεία αυτές οι αποφάσεις μόνο αρνητικά συναισθήματα δημιουργούν και δεν βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων. Η μείωση των μαθητών ανά τμήμα θα ήταν μια καλή αρχή! τα δύσκολα είναι μπροστά μας και χρόνος δεν υπάρχει.

 
ΠΕ86
01 Οκτ 2020 19:20

Είμαστε οικογένεια δύο εκπαιδευτικών και δύο μαθητών. Θα μας δώσετε τρεις επιπλέον υπολογιστές κυρία Υπουργέ;

 
Ο Μητσοτάκης μίλησε αλλά....
01 Οκτ 2020 19:15

κάποιες είχαν κλείσει τον ήχο και δεν άκουσαν??
Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας είπε...δεν μπορεί ένα λαϊκό κόμμα να βγάζει τέτοια συμπεριφορά.
Τα δημόσια σχολεία είναι ο λαός και θέλει την κυβέρνηση κοντά του. Η συγκεκριμένη υπουργός αμφιβάλω αν έχει 'περπατήσει' στον κόσμο, στον λαό.
Υπάρχουν βέβαια φιλόξενες πολιτικές στέγες για όλες τις απόψεις, αλλά δεν εκλέγονται κυβερνήσεις αν έχω καταλάβει καλά.

 
Mao1893
01 Οκτ 2020 17:31

Πήραμε γερή φασιστική δόση σήμερα από την κυρία Κεραμέως. Να τη χαίρονται οι ψηφοφόροι της ΝΔ!

 
Προς κ. Μητσοτάκη
01 Οκτ 2020 16:44

Είναι κρίμα κ. πρωθυπουργέ η παράταξή που εξέλεξε θριαμβευτικά ο ελληνικός λαός να εξευτελίζεται από μια παντελώς ανίκανη υπουργό. Ερχόμαστε στη δύσκολη θέση να παραδεχτούμε πως είναι χειρότερη από τον προκάτοχό της, που ήξερε κάπως την εκπαιδευτική πραγματικότητα και δεν είχε άμετρες φιλοδοξίες. Κρίμα στον Έλληνα ψηφοφόρο που ένα χρόνο μετά τις εκλογές, βλέπει τον νευραλγικό τομέα της παιδείας να παραπαίει. Κάντε κάτι κ. πρωθυπουργέ, είναι πολύ πιο τίμιο να παραδεχτείτε ότι ήταν ένα λάθος, παρά να την πληρώνει η δύσμοιρη παιδεία και οι Έλληνες μαθητές και μαθήτριες.

 
Maria
01 Οκτ 2020 16:37

Για να προλάβει τυχον νομικο ατόπημα δημιουργεί και άλλο.
Εκει στη νομικη υπηρεσια ολα καλά?
Καθε μερα κ ενα μονόπρακτο

 
Μεγάλο δρομ βλέπω
01 Οκτ 2020 16:32

Για "drone" δεν ξέρω αλλά βλέπω κάποιες στο ΥΠΑΙΘ να πέρνουν "δρομ" σήμερα αύριο....

 
Βαγγέλης
01 Οκτ 2020 16:29

Κάθε φορά που καλούνται οι εκπαιδευτικοί να κάνουν κάτι ξαφνικά δεν έχουν υπολογιστή , internet, είναι άστεγοι ..... ντροπή! Όποιος βαριέται να ζυμώσει δέκα μέρες κοσκινίζει!

 
ΑΙΣΧΟΣ
01 Οκτ 2020 16:21

1ον Ο Παιδαγωγός έχει καθήκον να προσφέρει μόρφωση σε όποιον τη ζητά. Όχι να την αρνείται. Ακόμη και οι μεγαλύτεροι εγκληματίες στις φυλακές μπορούν να φοιτήσουν στα ΣΔΕ. Κι εμείς θα αποκλείσουμε τους καταληψίες;
2ον Το μάθημα δεν το παρεμποδίζουν και όσοι ψήφισαν υπέρ της κατάληψης, αλλά μπορεί να μην έμειναν μέσα στο κτήριο; Πώς θα τους εντοπίσει αυτούς ο Διευθυντής; Θα ζητήσει στοιχεία για την ψηφοφορία;!!!
Αντί να νομοθετούν εκτρώματα,ας κοιτάξουν στο Υπουργείο να ασχοληθούν με την ουσία των αιτημάτων των παιδιών, τα οποία δεν λένε τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο από όσα λέει η Επιστημονική Κοινότητα.

 
Καλέ Μητσοτάκη
01 Οκτ 2020 16:13

Σας έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα!

 
Δασκάλα
01 Οκτ 2020 16:12

Είναι πολύ απλό: υπάρχουν δύο πραγματικότητες. Αυτή που ζούμε κι αυτή των ΜΜΕ. Οι αποφάσεις της κυρίας Κεραμέως ανήκουν στην δεύτερη.

 
ΓΙΑΝΝΗΣ
01 Οκτ 2020 16:11

κ. Δ/ντά το αμάξι μου σήμερα χάλασε και αδυνατώ να έρθω στην ώρα μου καθώς δεν υπάρχει συγκοινωνία για να έρθω σχολείο. Βάση του ΦΕΚ θα κάνω τις ώρες μου απο το σπίτι μέσω webex ...
Αύριο νομίζω ότι δεν θα λειτουργεί το ασανσέρ και με το πρόβλημα που έχω στο γόνατο ....
Τα λέμε τον Μάιο....

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.