ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Τα οκτώ σημεία της πολυσέλιδης ετήσιας έκθεσης της ΑΔΙΠ για τα ελληνικά Πανεπισήμια

Οι αλλαγές ( συγχωνεύσεις ΤΕΙ Πανεπιστημίων) έγιναν εσπευσμένα, χωρίς τις απαραίτητες μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και χωρίς να ζητηθεί η γνώμη της ΑΔΙΠ
Δημοσίευση: 06/10/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων   Κωνσταντίνο Τασούλα, στον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, Γεώργιο Στύλιο, και στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας   υπέβαλε ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας  την Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2019.

Η Έκθεση θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο αμέσως επόμενο διάστημα.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης καταγράφει την πορεία της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σε σύγκριση με τα συστήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης άλλων χωρών, και ιδιαίτερα των χωρών της Ευρώπης, στη διάρκεια του 2019.

Παρουσιάζει, επίσης, τις δράσεις διασφάλισης ποιότητας που πραγματοποιήθηκαν από την ΕΘΑΑΕ (πρώην ΑΔΙΠ) κατά το προηγούμενο έτος, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων Πανεπιστημίων της χώρας μας. Η Έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΘΑΑΕ (Κείμενο Έκθεσης 2019).

Ο Πρόεδρος της  ΕΘΑΑΕ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας στο προλογικό σημείωμα σημειώνει:

  • Το 2019 ολοκληρώθηκε μια σειρά αλλαγών στον Χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι οποίες επέφεραν ανασχεδιασμό της ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας των περισσότερων Ιδρυμάτων, με αναδιάταξη σχολών και δυνάμεων.
  • Οι αλλαγές έγιναν εσπευσμένα, χωρίς τις απαραίτητες μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και χωρίς να ζητηθεί η γνώμη της ΑΔΙΠ. Μπορεί να υπήρξαν υπερβολές ή αστοχίες, αλλά τα καινούργια προγράμματα σπουδών αποτελούν πραγματικότητα. Προτεραιότητα του Υπουργείου αλλά και των διοικήσεων των ΑΕΙ οφείλει να είναι η στήριξη των νέων Τμημάτων στην πορεία προς την πιστοποίηση, ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των υποψηφίων.
  • Σκοπός της έκθεσης είναι και η δημοσιοποίηση των δράσεων διασφάλισης ποιότητας της Αρχής που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος για την βελτίωση της ποιότητας των ΑΕΙ της χώρας μας. Κατά το έτος 2019 συνεχίστηκε η πιστοποίηση 8 Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και 77 Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Ιδρυμάτων. Στο παρόν τεύχος παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα και παρατίθενται τα σχετικά συμπεράσματα. Σύμφωνα με αυτά, όπως προέκυψαν από τις εκθέσεις πιστοποίησης ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, τα Ιδρύματα πραγματοποιούν συστηματική βελτίωση στην ποιότητα των σπουδών, τη δομή και τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων αλλά και τον εμπλουτισμό των μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης.

Τα οκτώ σημεία

Από την έκθεση προκύπτουν τα  εξής

1. Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις των χωρών του ΟΟΣΑ τόσο στην απασχόληση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις των χωρών του ΟΟΣΑ τόσο στην απασχόληση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 25-64 (74%) όσο και των νέων αποφοίτων ηλικίας 25- 34 (70%) (επίπεδα 5-8) απέχοντας 14 ποσοστιαίες μονάδες από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αυξάνει τις πιθανότητες απασχόλησης κατά 11%, σε σύγκριση με τους αποφοίτους προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, ενώ η κατοχή διδακτορικού τίτλου κατά 17%. Όσον αφορά στις αποδοχές των πτυχιούχων, η Ελλάδα βρίσκεται σε σχετικά χαμηλή θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ απέχοντας 20 ποσοστιαίες μονάδες από τον μέσο όρο. Η ανεργία των πτυχιούχων στην Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των χωρών της ΕΕ28, παρόλο που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των ετών 2015-2019. Η ανεργία πτυχιούχων γυναικών στην Ελλάδα τείνει σε διπλάσιο ποσοστό απ’ αυτό των ανδρών.

2. Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά φοιτητικού πληθυσμού

Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά φοιτητικού πληθυσμού σε σχέση με τον πληθυσμό της. Βεβαίως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι επειδή η μέτρηση γίνεται επί των εγγεγραμμένων φοιτητών και ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς θεωρούνται μη ενεργοί, η σύγκριση δεν αποτυπώνει ακριβώς την πραγματικότητα. Για τους ίδιους λόγους, το ποσοστό των αποφοίτων στο σύνολο των φοιτητών ετησίως παραμένει το χαμηλότερο μεταξύ των χωρών της Ευρώπης.

Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι το γεγονός ότι στην Ελλάδα παραμένει υψηλότερο το ποσοστό των ανδρών έναντι των γυναικών στον πρώτο κύκλο σπουδών σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες. Ωστόσο, στις μεταπτυχιακές σπουδές οι γυναίκες υπερτερούν των ανδρών.

Οι φοιτητές στην Ελλάδα κατανέμονται ως προς τα αντικείμενα σπουδών, στην πλειονότητά τους, κατά προτεραιότητα στις επιστήμες μηχανικής και επιστήμες διοίκησης και νομικής με τελευταίες τις υπηρεσίες. Στην Ευρώπη οι περισσότεροι φοιτητές είναι ενταγμένοι στις επιστήμες διοίκησης και τις νομικές σπουδές και οι λιγότεροι στις γεωτεχνικές επιστήμες.

3. Η Ελλάδα παραμένει η χώρα με τη μεγαλύτερη αναλογία φοιτητών ανά διδάσκοντα

Η Ελλάδα παραμένει η χώρα με τη μεγαλύτερη αναλογία φοιτητών ανά διδάσκοντα απέχοντας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο κατά 31,2 μονάδες. Η αναλογία αποβαίνει δυσμενής λόγω του σχετικά υπεράριθμου φοιτητικού πληθυσμού, ο οποίος περιλαμβάνει τους μη ενεργούς φοιτητές. Επιπλέον, η Ελλάδα παρουσιάζει και τη δυσμενέστερη αναλογία διδακτικού προσωπικού ανδρών/γυναικών στην ΕΕ.

4. Χρηματοδότηση των πανεπιστημίων

Η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων με βάση την απόδοσή τους και τα μοντέλα κατανομής της χρηματοδότησης αποτελούν δύο από τα θέματα τα οποία, σύμφωνα με την έκθεση της EUA για το 2019, συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των ιδρυμάτων.

Η ανάκαμψη από τη γενικότερη τάση μείωσης της χρηματοδότησης αρχίζει να εμφανίζεται από το 2017 σε αρκετά συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης της Ευρώπης και ενισχύεται και το 2018. Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (2017) στις χώρες τις βορειοδυτικής Ευρώπης διαγράφεται μια σχετική σταθερότητα ως προς τη χρηματοδότηση, ενώ η κατάσταση στα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη βαίνει βελτιούμενη. Το Λουξεμβούργο διατήρησε για ακόμη μια χρονιά την αύξηση της χρηματοδότησης. Παράλληλα καταγράφηκε μείωση χρηματοδότησης στην Τουρκία (μεγαλύτερη του 5%), στην Σκωτία και Αυστρία (μέχρι 5%)55. Αντίθετα, η Ρουμανία και η Τσεχία είναι οι δύο χώρες στις οποίες διαπιστώνεται αύξηση της χρηματοδότησης (άνω του 5%), ενώ σημαντική βελτίωση στη χρηματοδότηση σημειώνεται ακόμη στην Κροατία, τη Λιθουανία και τη Σερβία.

Η δημόσια χρηματοδότηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει τα χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της EUA για το 2018, με ταυτόχρονη αύξηση του φοιτητικού πληθυσμού.

5. Η Ελλάδα  σε σχετικά υψηλή θέση (18η) ως προς το πλήθος των επιστημονικών δημοσιεύσεων

Η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται σε σχετικά υψηλή θέση (18η) ως προς το πλήθος των επιστημονικών δημοσιεύσεων μεταξύ 53 ευρωπαϊκών χωρών και σε σχετικά χαμηλή (26η) ως προς την αναλογία αναφορών ανά δημοσίευση. Σχετικά χαμηλή (σε σύνολο 28 χωρών) είναι και η επίδοση της χώρας (24η) ως προς την αναλογία πλήθους δημοσιεύσεων ανά ερευνητή.
Η ερευνητική χρηματοδότηση εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και οι δαπάνες για Ε&Α στην Ανώτατη Εκπαίδευση σημείωσαν αύξηση από το προηγούμενο έτος, ενώ το σύνολο του ερευνητικού δυναμικού της ανώτατης εκπαίδευσης αυξήθηκε από το προηγούμενο έτος, παραμένοντας, ωστόσο, σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από αυτό του 2015.

6. Συμπεράσματα πιστοποίησης ΕΣΔΠ

Από την ανάλυση των εκθέσεων πιστοποίησης συνάγεται ότι τα Εσωτερικά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας των Ιδρυμάτων, καθώς βρίσκονται στη φάση της αρχικής τους λειτουργίας, καταγράφουν μια ισοκατανομή μεταξύ θετικών και αρνητικών ευρημάτων κατά την αξιολόγησή τους από τις Επιτροπές Πιστοποίησης.

Οι βασικές και επαναλαμβανόμενες συστάσεις των εμπειρογνωμόνων αφορούν τα θέματα: έλλειψης ιδρυματικής αυτονομίας και εφαρμογής της Διασφάλισης Ποιότητας με ενιαίο τρόπο σε όλες τις ιδρυματικές μονάδες. Επιπλέον, ως αδυναμίες καταγράφονται η μειωμένη χρηματοδότηση, η έλλειψη προσωπικού των ΜΟΔΙΠ και η μη αξιοποίηση της εξωτερικής χρηματοδότησης. Οι επιτροπές προτείνουν, κυρίως, την αξιοποίηση των KPIs και την ανάπτυξη αποτελεσματικών διαδικασιών στη λειτουργία των Ιδρυμάτων, ενώ επίσης διαπιστώνουν την ανάγκη για ανάπτυξη αποτελεσματικής στρατηγικής.

Περαιτέρω, οι συστάσεις αφορούν στην ουσιαστική εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων στη Διασφάλιση Ποιότητας, την περαιτέρω αξιοποίηση της ανάδρασης των ενδιαφερόμενων μερών, την ουσιαστική εμπλοκή των φοιτητών στη Διασφάλιση Ποιότητας, τη βελτίωση των υποδομών και του εργασιακού περιβάλλοντος. Επιπλέον, προτείνονται (με μικρότερη συχνότητα) η αναθεώρηση / εναρμόνιση / προσαρμογή του ΕΣΔΠ.

Ακόμη, συστήνεται η ανάπτυξη ενός συνόλου δεικτών που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της απόδοσης της λειτουργίας και του προσωπικού.

Αναφορικά με τη μέτρηση και χρήση δεδομένων, οι συστάσεις αφορούν στην ενίσχυση του ελέγχου ποιότητας όλων των δεδομένων και την ανάγκη αξιόπιστων και συγκρίσιμων αποτελεσμάτων μεταξύ των ιδρυμάτων.

Επιπρόσθετα, προτείνεται ο προσδιορισμός των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την κατάταξη των πανεπιστημίων, ο εντοπισμός όλων των δεδομένων που είναι επιρρεπή σε σφάλματα ακρίβειας και αξιοπιστίας, η αποτελεσματική διαχείριση δεδομένων, και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Τέλος, προτείνεται πιο συστηματική αναφορά της προόδου και των σχετικών βελτιώσεων ως προς τις συστάσεις της εξωτερικής αξιολόγησης.

7. Συμπεράσματα πιστοποίησης ΠΠΣ

Από την ανάλυση των εκθέσεων πιστοποίησης των ΠΠΣ, παρατηρείται συστηματικότητα στον εντοπισμό συγκεκριμένων αδυναμιών και τη διατύπωση συστάσεων, οι οποίες αφορούν, κυρίως, στην ανάγκη επικαιροποίησης των γνωστικών αντικειμένων των προγραμμάτων σπουδών και τη διάρθρωση των μαθημάτων, αλλά και θέματα όπως η αναγνώριση της αριστείας, τόσο στη διδασκαλία και την έρευνα, όσο και στη σύνδεση διδασκαλίας και έρευνας. Επίσης, οι συστάσεις αφορούν στην εφαρμογή πολλαπλών τρόπων αξιολόγησης του προσωπικού, τη χρήση του mentoring σε νέους διδάσκοντες καθώς και την παρεχόμενη υποστήριξη σε διδάσκοντες με χαμηλή επίδοση, καθώς και τη διόρθωση της ανισορροπίας φύλων στο διδακτικό προσωπικό του Τμήματος.

Επιπλέον, οι συστάσεις που έγιναν προς άρση των αδυναμιών αφορούν στην ανάγκη για συλλογή και άλλων επιπρόσθετων δεδομένων που σχετίζονται με τον ρυθμό αποφοίτησης, την αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται, την ικανοποίηση του προσωπικού και των φοιτητών, τον φόρτο εργασίας του διδακτικού προσωπικού και την κατάσταση των υποδομών. Επιπρόσθετα, υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, η σημασία τακτικής επικοινωνίας με τους απόφοιτους, η ανάγκη βελτίωσης της μεθοδολογίας συλλογής, ανάλυσης δεδομένων και παρουσίασης των αποτελεσμάτων, η καταγραφή των βημάτων της διαδικασίας αυτής, η συλλογή επιπρόσθετων δεδομένων από τους φοιτητές και η αξιοποίησή τους (π.χ. Η Τάξη).

8. Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια στις Διεθνείς Κατατάξεις

Την τελευταία δεκαετία έχει εμφανισθεί ικανός αριθμός διεθνών οίκων που επιχειρούν να κατατάξουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του κόσμου χρησιμοποιώντας κριτήρια και μεθοδολογίες που διαφέρουν μεταξύ τους και φυσικά καταλήγουν σε διαφορετικά αποτελέσματα. Ωστόσο, επειδή οι μεθοδολογίες δημοσιοποιούνται και βασίζονται σε κατά το πλείστον αντικειμενικά και δημόσια δεδομένα, οι αξιολογήσεις αυτές βαθμιαία κερδίζουν την εμπιστοσύνη της παγκόσμιας ακαδημαϊκής κοινότητας. Παρά το γεγονός ότι γενικά ευνοούνται τα αγγλοσαξονικά πανεπιστήμια για διάφορους λόγους, όπως η διάδοση της αγγλικής γλώσσας ως lingua franca, η γενικευμένη αποδοχή τους και η δημοσιότητα που απολαμβάνουν δεν μας επιτρέπει να τις αγνοούμε. Διαμορφώνουν εικόνες και τάσεις με διεθνή απήχηση και όσο περνούν τα χρόνια καθίστανται πιο αξιόπιστες. Οι ως άνω διεθνείς κατατάξεις δίνουν αντικειμενικά στοιχεία που είναι χρήσιμα σε αξιολογήσεις ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πλην όμως θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν και οι ιδιαιτερότητες των εκάστοτε ιδρυμάτων σχετικά με το αντικείμενό τους, την τοποθεσία τους, την κατάσταση της χώρας στην οποία εδράζονται και τη διαθέσιμη χρηματοδότηση, τη γλώσσα στην οποία παρέχεται η εκπαίδευση και γίνονται επιστημονικές δημοσιεύσεις, τον ερευνητικό ή όχι χαρακτήρα τους, την απορρόφηση των αποφοίτων από την εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας, τη δυνατότητα συλλογής ποσοτικών δεδομένων για την επιστημονική παραγωγή κλπ.

Η ΑΔΙΠ παρακολουθεί την πορεία των ελληνικών ΑΕΙ στις κυριότερες διεθνείς κατατάξεις, αλλά μέχρι τώρα δεν είχε δημοσιεύσει τις θέσεις τους. Στον Πίνακα 28 παρουσιάζουμε τις θέσεις στις οποίες εμφανίστηκαν το 2019 τα ελληνικά ιδρύματα σε επτά από τις πιο έγκυρες κατατάξεις:

1. Top Universities (QS) 119
2. Academic Ranking of World Universities (ARWU) 120
3. World University Rankings (Times Higher Education - THE) 121
4. Scimago Institutional Rankings (SCIMAGO) 122
5. University Ranking by Academic Performance (URAP) 123
6. Webometrics, Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles (Top GS) 124
7. Webometrics 2020 125

Αυτή είναι μια πρώτη προσπάθεια καταγραφής και απλής παρουσίασης των διεθνών κατατάξεων. Στα επόμενα χρόνια θα ακολουθήσει μια πιο κριτική ανάλυση, αξιολόγηση της πορείας των ιδρυμάτων, σε βάθος ανάλυση των μετρικών (π.χ. ανά μέλος ΔΕΠ), καθώς και παρουσίαση
119 Top Universities: World University Rankings 2019 [20/07/2020] Διαθέσιμο εδώ:
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-ran...
120 Academic Ranking of World Universities [20/07/2020] Διαθέσιμο εδώ:
www.shanghairanking.com/ARWU2019.html
121THE World University Rankings 2019 [20/07/2020] Διαθέσιμο εδώ:
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world- ranking#!/page/0/length/25/locations/GR/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/scores
122 Scimago Institutional Rankings 2019 [20/07/2020] Διαθέσιμο εδώ: https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=GRC&year=2013&sector=High....
123 University Rankings by Academic Performance 2019-20 [20/07/2020] Διαθέσιμο εδώ: https://www.urapcenter.org/Rankings/2019-2020/World_Ranking_2019-2020
124 TRANSPARENT RANKING: Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles [20/07/2020] Διαθέσιμο εδώ: https://www.webometrics.info/en/transparent
125 Ranking Web of Universities – Greece [20/07/2020] Διαθέσιμο εδώ: http://www.webometrics.info/en/Europe/Greece%20

Η αρίθμηση εθνικού επιπέδου δεν είναι συνεχής, επειδή στη λίστα της Webometrics περιλαμβάνονται ιδρύματα που δεν εντάσσονται στην ανώτατη εκπαίδευση και τα οποία δεν απεικονίζονται στον πίνακα.

Ετήσια Έκθεση της Αρχής 2019 Α’ Μέρος κατατάξεων ανά επιστημονική περιοχή ή επίπεδο σπουδών (π.χ. στα μεταπτυχιακά). Επίσης θα ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες συγχωνεύσεις ΑΕΙ και ΤΕΙ. Το έτος 2019 είναι η τελευταία φορά που εμφανίζονται τα ΑΤΕΙ ως αυτόνομα ιδρύματα. Ο Πίνακας 28 αποτελεί ένα επίπεδο αναφοράς για τα επόμενα χρόνια.

Σχόλια (16)

 
@αποφοιτος
08 Οκτ 2020 15:55

Γιατί δεν ειναι δουλειά της ΑΔΙΠ τα Ε.Δ

 
Διδακτορικά προγράμματα
08 Οκτ 2020 03:11

Πολλές ερευνητικές δημοσιεύσεις με λίγες αναφορές είναι ένδειξη εσωστρέφειας και δυσλειτουργίας στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.

Πρέπει να υπάρχει έλεγχος στα διδακτορικά προγράμματα και να παρακολουθείται η πορεία των υποψηφίων. Οι διδάκτορες δεν πρέπει να ξεκινούν ένα διδακτορικό χωρίς σαφείς στόχους και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης. Απαράδεκτο επίσης οι μεταδιδάκτορες να "λιμνάζουν" επι χρόνια σε τμήματα και σχολές, στην ουσία προσφέροντας επικουρικό διδακτικό έργο (μεταπτυχιακά, πιστοποιήσεις, επίβλεψη διπλωματικών εργασιών και εργαστηρίων, γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη) αντί να προχωρούν στην έρευνά τους.

Το ΙΚΥ πρέπει να δίνει ετησίως 300-400 υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές, σε Ελλάδα και εξωτερικό, και περίπου άλλες 300 να καλύπτονται από τα ερευνητικά προγράμματα των εργαστηρίων και των ερευνητικών ινστιτούτων. Ο πληθωρισμός και το κυνήγι των τίτλων σπουδών, που πλέον είναι επιλογή "σταδιοδρομίας" για πολλούς εργαζομένους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, χωρίς να δικαιολογείται από τις εργασιακές απαιτήσεις της θέσης τους, πρέπει να σταματήσει.

 
αποφοιτος
07 Οκτ 2020 19:26

Για ποιο λογο η ΑΔΙΠ δεν αναφερει τιποτε για τα επαγγελματικα δικαιωματα;

 
Διαχείριση υγειονομικής κρίσης
07 Οκτ 2020 15:03

Οι φοιτητές σε Αγγλία, Γαλλία, Δανία, Γερμανία, Ολλανδία είναι υγιείς και θα συνεχίσουν κανονικά τις σπουδές τους με φροντιστήρια και σεμινάρια, δεν παρακολουθούν μόνο διαδικτυακά τα μαθήματα.

Δεν αποτελεί λύση να κλειστούν οι Έλληνες φοιτητές (ηλικίας 18 έως 25 ετών) στο σπίτι τους και να διαταρράσεται η ροή των σπουδών, έχουν πια αρχίσει να το κατανοούν όλοι.

@ Είμαστε όμως οι καλύτεροι στον Covid
07 Οκτ 2020 06:39

Ελπίζουμε η έκθεση για το 2020 να αναφέρει ότι στα Ελληνικά ΑΕΙ είχαμε μηδέν κρούσματα Covid, ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε π.χ. στην Μεγ. Βρετανία 700 κρούσματα στο Northumbria University και 400 στο Sheffield University, ιδρύματα με μόνο 30,000 φοιτητές έκαστο.
Πρώτα η ασφάλεια των φοιτητών και μετά η ποιότητα και οι κατατάξεις - νους υγιής εν σώματι υγιεί.

 
Κατανομή θέσεων εισακτέων
07 Οκτ 2020 14:54

Στην Ελλάδα, αντιστοιχεί περίπου 1 ΑΕΙ για κάθε 1 εκατομμύριο γενικού πληθυσμού, με βάση τα χαρακτηριστικά της χώρας. Δε χρειάζεται μείωση του αριθμού εισακτέων αλλά καλύτερη ΚΑΤΑΝΟΜΗ των θέσεων, ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο των χιλιάδων μετεγγραφών (12.000 αιτήσεις το 2019) και των ανενεργών φοιτητών. Πρέπει να εξορθολογιστούν τα προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, και να μειωθεί η διάρκεια (3 έτη για πτυχίο και 1-2 έτη για μεταπτυχιακό - με εξαίρεση Ιατρικές και Πολυτεχνικές σχολές που θα είναι πενταετείς και τετραετείς).

Η επένδυση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι απαραίτητη αν θέλουμε η νέα γενιά, τα παιδιά που σήμερα είναι στο σχολείο, να έχει ευκαιρίες στον 21ο αιώνα: Μέχρι το 2025, πρέπει περίπου το 50% να σπουδάζει σε ΑΕΙ (ακαδημαϊκή εκπαίδευση) και το 50% σε ΙΕΚ (τεχνική/επαγγελματική εκπαίδευση).

 
Ιωάννης Κ.
07 Οκτ 2020 12:44

1. Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις των χωρών του ΟΟΣΑ στην απασχόληση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πρωτότυπη διαπίστωση! Και το υπουργείο τι κάνει τόσα χρόνια τώρα; Τα τμήματα ζητούν π.χ. 100 εισακτέους γιατί τόσους μπορούν και το υπουργείο επιβάλει 300. Το υπουργείο θα πρέπει να κοιταχτεί καλά στον καθρέπτη και να σταματήσει επίσης να στοχοποιεί κάποια Ιδρύματα, ενώ άλλα να τα έχει στο απυρόβλητο. Μέχρι πρότινος τα ΤΕΙ δεν είχαν καν τη δυνατότητα να δίνουν διδακτορικά, οι καθηγητές τους πάλευαν μόνοι τους να κάνουν τα πάντα και έχουμε τον πίνακα ταξινόμησης να μας παρουσιάζει τους πατρικίους και τους πληβείους. Αυτοί που ασχολήθηκαν με τις κατατάξεις ασφαλώς και δεν είχαν ιδέα τι συμβαίνει με την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Για να είσαι σωστός στην αξιολόγηση θα πρέπει να συγκρίνεις παρόμοιες καταστάσεις, παρόμοιες προϋποθέσεις, παρόμοιες δυνατότητες κ.λπ. για να δεις ποιος είναι καλύτερος στη δουλειά του. Αυτά βέβαια για το υπουργείο είναι άγνωστα πράγματα.

 
ΓΕΩΡΓΙΑ
07 Οκτ 2020 12:17

Όταν οι φοιτητές εισέρχονται με βαθμό 2.400 μόρια σε τμήματα που το αντικείμενό τους είναι τουλάχιστον 40 φορές στο χάρτη των πανεπιστημίων και με τη συγχώνευση ένα πανεπιστήμιο έχει δύο και τρία ίδια τμήματα π.χ. Οικονομικά - Διοικητικά, Δασολογικά, Φιλολογικά, κλπ. πως να μην έχουμε την πρωτιά στους ανέργους φοιτητές ???? Συγχωνεύσεις Τώρα Κατάργηση Τμημάτων Τώρα. Κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι τα αγαπημένα παιδάκια τους πρέπει να ασχοληθούν με άλλα αντικείμενα του πρωτογενή τομέα και να μη φαντάζονται ότι το παιδάκι τους που γράφει 2.400 μόρια μπορεί να γίνει Δικηγόρος ή Γιατρός. Και επιτέλους η εκάστοτε κυβέρνηση να μη φοβηθεί να αναλάβει την πολιτική αυτή ευθύνη. Γιατί αν ο Έλληνας πιστεύει ότι το παιδί του θα γίνει Γιατρός με αυτά τα μόρια θα το στείλει στο εξωτερικό στάνταρ το έχουμε δει χιλιάδες φορές για πολλά πολλά χρόνια αυτό. Για 200 ευφάνταστους την πληρώνει μία ολόκληρη χώρα. Καλή ακαδημαϊκή χρονιά να έχουμε.

 
Αρθούρος
07 Οκτ 2020 11:47

Τα Πανεπιστήμια μαζί με το ΕΑΠ και τις Ανώτατες Σχολές και Ακαδημίες είναι 53. Σ' αυτό το σύνολο όπως περιέχονται στο Μηχανογραφικό Δελτίο, εκτός από τα γνωστά πανεπιστημιακά ιδρύματα, οι 4 Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, οι 2 Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, οι 8 Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, οι 5 Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές, οι 3 Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, οι 3 σχολές Δημόσιας Τάξης, η ΑΣΠΑΙΤΕ και τέλος η ΑΣΚΤ και οι 2 Ανώτερες Δραματικές Σχολές που δεν υπάρχουν στο Μηχανογραφικό Δελτίο.
Παρά τη σημαντική μείωση στο συνολικό αριθμό τους που επήλθε μετά τη συγχώνευση των περισσότερων ΤΕΙ με τα ΑΕΙ, η οποία δυστυχώς κι αυτή λοιδορήθηκε, αλλά σιγά σιγά γίνεται αποδεκτή, αυτός ο αριθμός παραμένει πολύ ψηλός γιά μία χώρα 11 εκατομμυρίων. Προϊόντα μιάς άλλης εποχής όπου η αστική ανάπτυξη κάλπαζε και έδινε χαρακτήρα μεγέθυνσης στην οικονομία και την κοινωνία, σήμερα πρέπει να συγχωνευτούν.
Σ' αυτό το χώρο που ανέφερα πιό πριν, οι Στρατιωτικές και οι Σχολές Δημόσιας Τάξης μπορούν ν' αποτελέσουν ένα ενιαίο Πανεπιστήμιο Δημόσιας Τάξης και Εθνικής Άμυνας. Το ΕΑΠ δεν πρέπει να καταργηθεί, αλλά ν' αναπτυχτεί διεισδύοντας σε αντικείμενα που δεν καλύπτονται από τα συμβατικά πανεπιστήμια. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αδικείται από την κατανομή επειδή δε διαθέτει Πανεπιστήμιο. Τα τμήματα του Γεωπονικού και του ΕΚΠΑ σε Χαλκίδα, Θήβα, Καρπενήσι κ. λ. π. μπορούν ν' αποτελέσουν την πρώτη μαγιά.
Από εκεί και πέρα και χωρίς να υπάρξουν καταργήσεις τμημάτων σε πρώτη φάση, τα 6 ιδρύματα της Κρήτης, μπορούν συγχωνευόμενα να γίνουν 2.Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το ΑΠΘ να συγχωνευτεί με το ΠΑΜΑΚ με μετατροπή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών σε Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας κ' Ανάπτυξης και του Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων σε Μηχανικών Πληροφορικής που δεν έχει το ΑΠΘ. Στο λεκανοπέδιο: α)το ΕΜΠ με το Οικονομικό και το Γεωπονικό, β) το ΕΚΠΑ με την ΑΣΚΤ και την ΑΣΠΑΙΤΕ, γ)το ΠΑΔΑ με την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία και την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, δ)το Πάντειο με το Χαροκόπειο και το Πανεπιστήμιο Πειραιά με μετατροπή του τμήματος Πληροφορικής σε Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών και του τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου σε τμήμα Ξένων Σπουδών, Μετάφρασης και Διερμηνείας. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τα τμήματα του Ιονίου στην Κέρκυρα να αποτελέσουν νέο Πανεπιστήμιο Ηπείρου και Ιονίων νήσων όπως και τα τμήματα του νότιου Ιονίου να ενταχτούν στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ τα τρία πολυτεχνικά τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύουν στην Πάτρα, να μεταφερθούν στην Τρίπολη όπου και ανήκουν περιφερειακή. Το Πανεπιστήμιο Πατρών να μετονομαστεί σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας. Τέλος, τα τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου σε Καβάλα και Δράμα να ενταχτούν στο ΔΠ Θράκης όπου περιφερειακά ανήκουν. Αντίστοιχα να συγχωνευτούν στο ΔΙΠΑΕ η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας και η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης.
Μ' αυτό τον τρόπο, από τα 53 ιδρύματα, θα προκύψουν μέσα από μία γενναία μείωση, χωρίς πολλές συνέπειες γιά το προσωπικό και τους φοιτητές, 16 συμβατικά ιδρύματα, 1 στρατιωτικό και το ΕΑΠ. Σύνολο: 18 πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η μείωση των ιδρυμάτων θα γίνει σε ποσοστό 66,66% και θα ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και το σύγχρονο επίπεδο ανάπτυξης της χώρας.

 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΑΕΙ
07 Οκτ 2020 09:28

Πρέπει επιτέλους να δοθεί ένα τέλος στην διασπορά τμημάτων ΑΕΙ ανά την Ελλάδα. Η χώρα μας κατέχει και εδώ ένα ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ. Διαθέτει την μεγαλύτερη βιομηχανία ΑΝΕΡΓΩΝ Πτυχιούχων. Ας αναλάβει το πολιτικό κόστος μία κυβέρνηση και να κλείσει πολλά πλεονάζουσα τμήματα ανά την Ελλάδα.

 
Προβλεπόμενο
07 Οκτ 2020 09:20

Μπορείτε να μπείτε και στο site της ΕΘΑΕΕ μιας και μιλάμε για διαφανή "λειτουργία", δεν υπάρχει κάποιο έργο (το πιο πρόσφατο είναι η έκθεση του 2019 που έγινε από την ΑΔΙΠ). Ακόμα προετοιμάζονται; Προετοιμάζονται στέλνοντας τελεσίγραφα και απειλές; Ουσιαστικά, ότι διάβασα είναι η περίληψη της έκθεσης 2019 που είχε δημοσιεύσει η πρώην ΑΔΙΠ και ρωτώ, τι ακριβώς έγινε όλο αυτόν τον καιρό;; Οι ρητορικές τύπου λέω κάτι αρνητικό, θετικό και καταλήγω σε κάτι αρνητικό, δεν λύνουν τίποτα. Συνενώστε επιτέλους για να τελειώσει το όλο θέμα!

 
Αυτονομία ΑΕΙ
07 Οκτ 2020 07:12

Δεν βλέπω η ΕΘΑΕΕ να αναφέρει τίποτα για την περιορισμένη, (πολλές φορες ανύπαρκτη) αυτονομία των ΑΕΙ όπου εδώ στο Ελλαδιστάν παραμένει μόνο στα λόγια.. κάνοντας δέσμια τα πανεπιστήμια μας σε καθε πολιτική ηγεσία. Τρανταχτο (πρόσφατο) παράδειγμα με την «αποφασίζω και διατάζω» εγκύκλιο Διγαλακη όπου έδινε την εντολή να γίνουν όλα τα εργαστήρια δια ζώσης αγνοώντας τις διαθέσιμες υποδομές και την άποψη των ίδιων των πανεπιστημίων!
κυρίε Μητκα αυτό δεν αποτελεί τροχοπέδη για τα πανεπιστήμια μας ή απλά δεν σας ζήτησαν να το αναφέρετε;;

 
Είμαστε όμως οι καλύτεροι στον Covid
07 Οκτ 2020 06:39

Ελπίζουμε η έκθεση για το 2020 να αναφέρει ότι στα Ελληνικά ΑΕΙ είχαμε μηδέν κρούσματα Covid, ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε π.χ. στην Μεγ. Βρετανία 700 κρούσματα στο Northumbria University και 400 στο Sheffield University, ιδρύματα με μόνο 30,000 φοιτητές έκαστο.
Πρώτα η ασφάλεια των φοιτητών και μετά η ποιότητα και οι κατατάξεις - νους υγιής εν σώματι υγιεί.

 
Φοιτητικό πληθυσμός
07 Οκτ 2020 03:10

Σαν ενεργός φοιτητικός πληθυσμός πρέπει να υπολογίζονται μόνο όσοι φοιτητές είναι σε (2ν) έτη φοίτησης. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να θεωρούνται ανενεργοί εκτός αν συμμετέχουν στις εξετάσεις.

Τα πανεπιστήμια πρέπει να προχωρήσουν σε συνενώσεις ώστε να εξορθολογιστούν τα προγράμματα σπουδών και να ενισχυθούν οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας. Μετά το 2025, μπορεί να θεσπιστεί ένα ανώτατο όριο σπουδών (πχ. ν+3), με αυτό τον τρόπο οι κατάλογοι των εγγεγραμμένων θα αποτυπώνουν το πραγματικό ανθρώπινο δυναμικό.

 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
07 Οκτ 2020 02:49

Αφήστε τι έγινε με τις συγχωνεύσεις. Σημασία έχει πως είναι τα πράγματα τώρα, και σημασία έχει ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί. Υπάρχουν 25 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης (22 πανεπιστήμια, 2 πολυτεχνία και 1 ανώτατη σχολή καλών τεχνών). Πρέπει να συγχωνευτούν κάποια ιδρύματα μεταξύ τους, έτσι ώστε τα πανεπιστήμια να γίνουν 16. Νομίζω, η Ελλάδα δεν χρειάζεται να έχει πάνω από 16 δημόσια πανεπιστήμια. Εκτός, και αν καταφέρουμε στο μέλλον να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη, τότε θα αυξηθούν τα δημόσια πανεπιστήμια στην Ελλάδα.

 
Αναδιάταξη?
07 Οκτ 2020 01:14

Πάει και η αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη από ότι φαίνεται.

 
γιαννης
06 Οκτ 2020 23:10

Σαν να ακουω την υπουργο να μιλαει

<< Οι αλλαγές ( συγχωνεύσεις ΤΕΙ Πανεπιστημίων) έγιναν εσπευσμένα, χωρίς τις απαραίτητες μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και χωρίς να ζητηθεί η γνώμη της ΑΔΙΠ >>

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.