ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Οδηγίες διδασκαλίας της Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικών, Μουσικής, Θεατρικής Αγωγής) στα Δημοτικά σχολεία

Δημοσίευση: 08/10/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 45/17-09-2020 του Δ.Σ.) το υπουργείο Παιδείας απέστειλε στις σχολικές μονάδες  οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης για το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική ) στα Δημοτικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο με τις οδηγίες

Ειδικότερα, οι οδηγίες έχουν ως εξής:

Ι. Γνωστικό Αντικείμενο: Εικαστικά

Το Πρόγραμμα Σπουδών και ο Οδηγός Εκπαιδευτικού δίνουν τη φιλοσοφία συγγραφής των σχολικών εγχειριδίων. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών των Εικαστικών είναι «ανοικτού» τύπου και δεν είναι δεσμευτικά ως προς τη διδακτέα ύλη. Προτείνεται ο/η εκπαιδευτικός των Εικαστικών να συνδυάζει κατά την κρίση του/της, τις ενότητες να εμβαθύνει περισσότερο ή λιγότερο στην ύλη που θα επιλέξει ανάλογα με το χρόνο που διαθέτει και τις ιδιαιτερότητες του μαθητικού δυναμικού, αλλά και το συνολικό σχεδιασμό και ετήσιο προγραμματισμό.

Σκοπός της διδακτικής των τεχνών στο σχολείο είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να μπορούν να παράγουν τις δικές τους ιδέες, να τις επεξεργάζονται, να τις τροποποιούν και να τις χρησιμοποιούν για να μεταδώσουν την προσωπική τους εκφραστική πρόθεση, να συλλαμβάνουν τις διαφορετικές αισθητικές ποιότητες εμφανείς και μη, να ερμηνεύουν το νόημα αυτού που αντιλαμβάνονται και να μιλούν για τις εμπειρίες τους.

Τα σχολεία, προκειμένου να συνεισφέρουν στην καλύτερη ποιότητα και στην αναβάθμιση του μαθήματος, είναι σημαντικό να διαθέτουν αίθουσα που θα γίνεται το μάθημα των Εικαστικών, δηλ. «Το εργαστήριο των Εικαστικών», όπου θα φυλάσσονται όλα τα διαφορετικά υλικά που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές, τα χρώματα, τα πινέλα, τα μολύβια, τα χαρτιά (μικρά χαρτιά η του μέτρου), υλικά που μαζεύουν οι μαθητές για να φτιάξουν διάφορες κατασκευές, τα βιβλία τους, ένας προτζέκτορας για να βλέπουν έργα τέχνης και να τα συζητούν μεταξύ τους ή διαφορετικά ντοκιμαντέρ, ταινίες, κ.ά.

Οι διδάσκοντες/ουσες, εάν το επιθυμούν, μπορούν να κάνουν αναδιάταξη της ύλης και να συνδυάσουν διαφορετικές ενότητες από τα εγχειρίδια εικαστικών άλλων τάξεων αν το κρίνουν απαραίτητο.

Επισημάνσεις

1. Ο/Η εκπαιδευτικός προτείνεται να εμβαθύνει περισσότερο ή λιγότερο σε συγκεκριμένα κεφάλαια των βιβλίων, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των μαθητών, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένα θέματα, καθώς και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου.

2. Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει την ύλη που θα διδάξει, ανάλογα με το σχολικό χρόνο που διαθέτει, (σχολικές γιορτές, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, συνεργασία με άλλες ειδικότητες, προτάσεις διαθεματικότητας, κ.ά.).

3. Το βιβλίο των Εικαστικών προτείνει αρκετές δραστηριότητες, οι οποίες όμως επισημαίνεται για να πραγματοποιηθούν χρειάζεται το σχολείο να έχει «Εργαστήριο Εικαστικών».

4. Το Πρόγραμμα Σπουδών και ο Οδηγός Εκπαιδευτικού δίνουν τη φιλοσοφία συγγραφής των σχολικών εγχειριδίων και κατανέμουν τη διδασκαλία των Εικαστικών σε 6 άξονες:

1ος άξονας: «Εξοικείωση με απλά υλικά, μέσα και τεχνικές»

2ος άξονας: «Απλά μορφικά στοιχεία»

3ος άξονας: «Θέμα»

4ος άξονας: «Μορφές εικαστικών τεχνών»,

5ος άξονας: «Έργα Τέχνης»

6ος άξονας: «Εισαγωγή στην καλαισθησία»

Α ́ και Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Το βιβλίο των εικαστικών για το μαθητή και τη μαθήτρια της Α’ & Β’ Δημοτικού χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες:

1. «Μορφές από γραμμές, σχήματα και χρώματα»,

2. «Μικρός περίπατος στη φύση»,

3. «Και άλλες ιδέες για δημιουργία»,

4. «Ταξίδια στον φανταστικό κόσμο των δημιουργών».

Από την ενότητα Α «Μορφές από γραμμές, σχήματα και χρώματα», προτείνεται να διδαχθούν οι υποενότητες: Α1, Α2, Α3, Α5.

Από την ενότητα Β «Μικρός περίπατος στη φύση», προτείνεται να διδαχθούν οι υποενότητες: Β1, Β2, Β5. Προτείνεται να δοθεί έμφαση στην ενότητα Β5 «Μικρός περίπατος στη φύση». Η τέχνη της γης και με χώμα, νερό, πέτρες, και ξύλα...

Από την Ενότητα Γ «Και άλλες ιδέες για δημιουργία», προτείνεται να διδαχθούν οι υποενότητες: Γ2, Γ4, Γ5 . Προτείνεται να δοθεί έμφαση στην ενότητα Γ2. Μικρά γλυπτά, χέρια γεμάτα πηλό, μικρά πήλινα γλυπτά.
Από την ενότητα Δ «Ταξίδια στο φανταστικό κόσμο των δημιουργών», προτείνεται να διδαχθούν οι υποενότητες: Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5,

Προτείνεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να γνωρίσουν το εικαστικό έργο της Yayoi Kusama, να εμπνευστούν από το έργο της και να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα τέχνης.

Γ ́ και Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Το βιβλίο των Εικαστικών για το μαθητή και τη μαθήτρια της Γ’ και Δ’ Δημοτικού αποτελείται από τέσσερις άξονες - ενότητες που είναι οι εξής:

Ενότητα Α. «Μορφικά Στοιχεία» με 6 υποενότητες,

Ενότητα Β: «Από τη φύση και το Περιβάλλον του ανθρώπου» με 6 υποενότητες,

Ενότητα Γ. «Τέχνη και Τεχνικές» με 3 υποενότητες,

Ενότητα Δ: «Δημιουργίες και δημιουργοί χθες και σήμερα» με 7 υποενότητες.

Από την Ενότητα Α προτείνεται να διδαχθούν οι Α2, Α3, Α4, Α5, Α6. Προτείνεται οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν τα διακοσμητικά στοιχεία της ελληνικής λαϊκής τέχνης.

Από την Ενότητα Β, προτείνεται να διδαχθούν οι Β1, Β2, Β5. Προτείνεται οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν το εικαστικό έργο του William Kentringe να εμπνευστούν από το έργο του και να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα τέχνης.

Από την Ενότητα Γ, προτείνεται να διδαχθεί η Γ3. Προτείνεται οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν το εικαστικό έργο του Κωνσταντίνου Γραμματόπουλου, να εμπνευστούν από το έργο του Έλληνα καλλιτέχνη και να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα τέχνης.

Από την ενότητα Δ, προτείνεται να διδαχθούν οι Δ1, Δ2 και προαιρετικά η Δ5, Δ6 και Δ7. Προτείνεται να δοθεί έμφαση στο Δ1 «H αγγειοπλαστική στην αρχαία Ελλάδα» και Δ5 «Γλυπτά που πάλλονται», «H δική μας μαγνητική κατασκευή». Προτείνεται οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν το γλυπτικό έργο του Takis (Παναγιώτης Βασιλάκης), να εμπνευστούν από το έργο του και να δημιουργήσουν τα δικά τους παλλόμενα γλυπτά.

Προτείνεται η μεταφορά και διδακτική κάποιων ενοτήτων και σε άλλες τάξεις, έτσι ώστε να ενισχυθεί η επιδιωκόμενη διαθεματικότητα, όπως: η ενότητα Β6 προτείνεται να διδαχθεί στην Ε ́ & Στ’ Δημοτικού, η ενότητα Δ2 προτείνεται να διδαχθεί στην Ε’ Δημοτικού και η ενότητα Δ1 στη Γ’ Δημοτικού. Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να εμβαθύνει σε Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες που έχουν ασχοληθεί με το χρώμα και το σχήμα σε όλες τις εικαστικές μορφές της τέχνης όπως για παράδειγμα ο Κωνσταντίνος Γραμματόπουλος, Δημήτρης Μυταράς, Αλέκος Φασιανός, Πάουλ Κλέε, Βασίλι Καντίνσκυ, Ανρί Ματίς, Πικάσο, κ.ά.

Ε ́ και ΣΤ ́ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Το βιβλίο των Εικαστικών για τον μαθητή της Ε’ και Στ’ Δημοτικού αποτελείται από πέντε άξονες – ενότητες και είναι οι εξής: Α. «Απλά υλικά και μορφικά στοιχεία», Α1. Χρώμα, Α2. Χαρτιά – Χαρτόνια – Ξύλα, Α3. Ψηφίδες – Ψηφιδωτά, Α.4. Σύρμα, Α5. Πηλός, Α.6. Σύνθεση, Β. «Ο κόσμος μας», Β1. Ψάρια, Β2. Έντομα, Β3 Περιβάλλον, Β4. Διατροφικές συνήθειες, Γ. «Εικαστικά Επαγγέλματα», Γ.1. Γελοιογραφία – γελοιογράφος, Γ2. Κόμικς – Σχεδιαστής, Γ3. Γράμματα – Σχεδιαστής, Γ 4. Μακέτα – Αρχιτέκτονας – Μακετίστας, Γ5. Φωτογραφία – Φωτογράφος, Δ. «Ιστορία της Τέχνης», Δ1. Ρεαλισμός, Δ2. Ιμπρεσιονισμός, Δ3. Εξπρεσιονισμός, Δ4. Αφαίρεση, Δ5. Ποπ Αρτ, Δ6. Μουσείο, E. «Παράρτημα».

Από τον Άξονα Α προτείνεται να διδαχθούν οι Α1, Α2, Α3, Α4. Από τον άξονα Β προτείνεται να διδαχθεί όλη η ενότητα. Από τον Άξονα Γ προτείνεται να διδαχθούν οι Γ1, Γ2, Γ4.

Ο Άξονας Δ, προτείνεται να λειτουργήσει επικουρικά για όλη τη βαθμίδα του Δημοτικού και του Γυμνασίου, διότι κάνει μία γραμμική αναφορά σε καλλιτεχνικά κινήματα, ωστόσο ο/η εκπαιδευτικός για να τα διδάξει θα πρέπει να εμβαθύνει στην εποχή, στη ζωή και το έργο των καλλιτεχνών.

Η ενότητα Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, μπορεί να συνδυαστεί με την Α’ ενότητα της Α’ και Β’ Δημοτικού και με την Α’ ενότητα της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.

Προτείνεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να γνωρίσουν το εικαστικό έργο του Κλας Ολντενμπουργκ να εμπνευστούν από το έργο του και να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα τέχνης από αντικείμενα καθημερινής χρήσης.

Προτείνεται για το σχολικό έτος 2020 – 2021 να δοθεί βαρύτητα στο μαθητικό έργο τέχνης, κυρίως μέσα από τις ενότητες που αφορούν τα μορφοπλαστικά στοιχεία και τους ποικίλους πειραματισμούς όλων των μορφών των εικαστικών τεχνών. Επίσης, οι μαθητές και οι μαθήτριες να γνωρίσουν στοιχεία του ελεύθερου σχεδίου, τις τονικές διαβαθμίσεις, να εξοικειωθούν με τις γραμμές να αποκτήσουν ένα προσωπικό στυλ, να εκφραστούν ελεύθερα μέσω του σχεδίου, να ζωγραφίσουν τον κόσμο μέσα από τη δική τους εικαστική ματιά.

ΙΙ. Γνωστικό Αντικείμενο: Θεατρική Αγωγή

ΜΑΘΗΜΑ/ΤΑΞΗ: Θεατρική Αγωγή Α ́ - Β ́ & Γ ́- Δ ́ Δημοτικού

Για Α ́- Β ́ Δημοτικού, το ΕΠΙΠΕΔΟ 1: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Για Γ ́ - Δ ́ Δημοτικού, ΕΠΙΠΕΔΟ 2: ΜΥΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ.

Ο/η εκπαιδευτικός αξιολογεί την ομάδα και την κατευθύνει ανάλογα με τις δυνατότητές της και τις υπάρχουσες συνθήκες.

α. Σημαντικές Επισημάνσεις

Ένα παιδί έξι χρόνων αρχίζει να αντιλαμβάνεται το χώρο και τοποθετεί τον εαυτό του σε σχέση με αυτά που το περιβάλλουν. Η συνείδηση και η γνώση για την πραγματικότητα θα διευρυνθούν με τη βοήθεια της ομάδας. Η ομάδα παραμένει στο θέατρο το πιο ρεαλιστικό και αιτιολογημένο σκαλοπάτι πρόσβασης στη δημιουργία: είναι σχεδόν ο αποκλειστικός τρόπος για να προσεγγίσουμε την τέχνη του θεάτρου, καθώς κανείς δεν μπορεί να την βιώσει ατομικά. Όταν τα παιδιά με την βοήθεια του εμψυχωτή συνειδητοποιήσει την ελευθερία στην πρόσβαση του λόγου, δημιουργούν εικόνες και λέξεις. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούν ιστορίες, χαρακτήρες φθάνοντας έτσι στην δραματοποίηση. Οι παρεμβάσεις που προτείνουμε συνεπώς στο Πρόγραμμα Σπουδών για τις συγκεκριμένες τάξεις είναι περισσότερο στα ομαδικά παιχνίδια και στη δραματοποίηση. Τα στοιχεία αυτά είναι κυρίως στοιχεία οργανωτικότητας και σαφήνειας που απευθύνονται κυρίως σε εκπαιδευτικούς που δεν έχουν την εξειδίκευση του θεάτρου.

Η προσέγγιση του θεάτρου από τα παιδιά απαιτεί να αναγνωριστεί το εκφραστικό σώμα ως έχει και να ενισχυθούν τα προτερήματά του. Να περνά η επεξεργασία της ανάληψης του λόγου από τη χειρονομία, την κραυγή, την κατοχή του χώρου, την επιλογή χρώματος ή ρυθμού. Να γεννώνται οι ιστορίες που δημιούργησαν οι μαθητές και τα πρόσωπά τους από ένα κοστούμι, μία μαριονέτα ή ένα τενεκεδάκι που μεταμορφώνεται σε τηλέφωνο. Η διαδικασία του θεάτρου προϋποθέτει πως τα παιδιά έχουν πρόσβαση στη δράση. Με αυτόν τον όρο μόνο θα αντλήσουν και θα εξωτερικεύσουν εικόνες που έχουν από τους άλλους και από τον κόσμο γενικότερα. Ο ρόλος του εμψυχωτή – δασκάλου είναι ακριβώς να βοηθήσει να εκδηλωθούν, να προσαρτηθούν και να δουλευτούν με βιωματικό τρόπο, ώστε οι μαθητές να μυηθούν στους κώδικες του θεάτρου.

Προτεινόμενες δραστηριότητες για Α ́ - Β ́ Δημοτικού

1. Κατανόηση και η χρησιμότητα της γλώσσας του σώματος

- παιχνίδια γνωριμίας, παιχνίδια εξοικείωσης,
- ασκήσεις με το σώμα (4 ώρες)

2. Δουλεύω ατομικά και ομαδικά

- η χρησιμότητα μιας συλλογικής δουλειάς - η εμπιστοσύνη μέσα στην ομάδα
- η φαντασία στην ομάδα
- παρατηρώ τους άλλους (4 ώρες)

3. Η έννοια του χώρου και του χρόνου

- ασκήσεις στο χώρο, η αντίληψη του χώρου
- ασκήσεις για το χρόνο, ο θεατρικός χρόνος (4 ώρες)

4. Αγωγή του λόγου

- άρθρωση, στίξη, αναπνοή (4 ώρες)
*προτείνεται η συνεργασία με την ομάδα μουσικής

5. Αυτοσχεδιασμός

- κινητικοί αυτοσχεδιασμοί
- σκηνικοί αυτοσχεδιασμοί
- λεκτικοί αυτοσχεδιασμοί
- αυτοσχεδιασμοί για τη γνωριμία με πρόσωπα των παραμυθιών (8 ώρες) 6. Παντομίμα
- δράση χωρίς λόγο (8 ώρες)

7. Από το παιχνίδι στο... ́ ́παίζω θέατρο ́ ́

- αφήγηση παραμυθιού
- δραματοποίηση παραμυθιού, ποιήματος, μύθου, ιστορίας (8 ώρες)

Προτεινόμενες δραστηριότητες για Γ ́- Δ ́ Δημοτικού
(Προτείνουμε αν ο/η εκπαιδευτικός κρίνει απαραίτητο για το «δέσιμο» της ομάδας, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, να χρησιμοποιηθούν και δραστηριότητες από τις παραπάνω ενότητες)

Δραματοποίηση σύγχρονου παραμυθιού

- Διαβάζουμε το παραμύθι
- Επιλέγουμε με την ομάδα τις βασικές σκηνές
- Μοιράζουμε ρόλους
- «σκηνοθετούμε» με την ομάδα την κάθε σκηνή ή αφήνουμε τα παιδιά μόνα τους να
παίξουν το παραμύθι.

Δραματοποίηση ποιήματος

- Διαβάζουμε το ποίημα με διάφορους τρόπους. π.χ. ο καθένας/η καθεμία διαβάζει μια στροφή/ ένας διαβάζει κι ο άλλος παρεμβάλει μία φράση του ποιήματος/ μία λέξη / μία στροφή κ.λπ.
- Χωριζόμαστε σε ομάδες
- Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να δραματοποιήσει μία στροφή του ποιήματος με τη βοήθεια του εμψυχωτή και των υπόλοιπων ομάδων.
- Η κάθε ομάδα παρουσιάζει τη δουλειά της.

8. Θεατρικό Παιχνίδι

- Οι τέσσερις φάσεις του θεατρικού παιχνιδιού (8 ώρες)

Α΄φάση της «απελευθέρωσης». Είναι η φάση ευαισθητοποίησης και συγκρότησης της ομάδας. Όλες οι δραστηριότητες που έχουν σχέση με κάποια μορφή παιχνιδιού απελευθερώνουν.

Β΄ φάση   της αναπαραγωγής. Σ’ αυτή τη φάση τα παιδιά σύμφωνα με τα ερεθίσματα της α΄φάσης δημιουργούν την ιστορία, το μύθο.

Γ΄ φάση .Τα παιδιά μοιράζουν ρόλους και παίζουν την ιστορία που δημιούργησαν.

Δ΄ φάση.  Είναι η φάση της συζήτησης. Τα παιδιά με τον εμψυχωτή συζητούν τις εμπειρίες τους, κάνουν τις παρατηρήσεις τους και αν η ομάδα κρίνει σκόπιμο ξαναπαίζουν την ιστορία με τις διορθώσεις και τις παρατηρήσεις που συζητήθηκαν.

Ενδεικτική δράση

Α ́ φάση: μουσικός αυτοσχεδιασμός: Δημιουργούνται δύο ομάδες με αντίθετα χρώματα (π.χ. άσπρο – μαύρο ή κόκκινο – πράσινο κ.τ.λ.). Εξηγούμε στα παιδιά ότι στην κάθε ομάδα αντιστοιχεί ένας μουσικός ρυθμός. Οι δύο ομάδες είναι σκορπισμένες στο χώρο ανάμεσα στα υφάσματα. Μόλις ακουστεί η μουσική που αντιστοιχεί στην κόκκινη ομάδα για παράδειγμα, τα παιδιά αυτής της ομάδας παίρνουν τα αντίστοιχα πανιά και ανάλογα με τη μουσική χορεύουν και χρησιμοποιούν τα πανιά όπως τους αρέσει: π.χ. τυλίγουν τα πανιά γύρω από το σώμα τους, ή δένουν τα πανιά στο κεφάλι τους ή ό,τι άλλο σκεφτούν.

Β ́ φάση: Κάθε παιδί της ομάδας Α στέκεται απέναντι σ’ ένα παιδί της ομάδας Β με ένα κομμάτι ύφασμα της επιλογής του. Δημιουργούν λοιπόν ένα διάλογο χρησιμοποιώντας το ύφασμα τους και το σώμα τους. Ξεκινάει λοιπόν η ομάδα Α και  ́ ́λέει ́ ́ κάτι στην ομάδα Β. Στη συνέχεια η ομάδα Β “απαντά” στην ομάδα Α. Δημιουργείται έτσι μία ιστορία από τα παιδιά.

Γ ́ φάση: Τα παιδιά παίζουν την ιστορία που δημιούργησαν εμπλουτίζοντάς την και με άλλα στοιχεία που προκύπτουν κατά τη δράση.

Δ ́ φάση: Συζήτηση – εντυπώσεις. Ξανά παίξιμο της ιστορίας, αν η ομάδα το επιθυμεί.

9. Η επιλογή του κειμένου

- το παιχνίδι των ρόλων
- η προσέγγιση του κειμένου (8 ώρες) 10. Μάσκες
- κατασκευή μάσκας
- ο ρόλος της μάσκας
- το παιχνίδι με τη μάσκα
* προτείνεται η συνεργασία με την ομάδα των εικαστικών
- Κουκλοθέατρο
- κατασκευή κούκλας από άχρηστο υλικό - εμψύχωση κούκλας (8 ώρες)
* προτείνεται η συνεργασία με την ομάδα εικαστικών και μουσικής

11. - Μαριονέττες

- κατασκευή μαριονέτας
- Θέατρο με σκιές
- Θέατρο σκιών – Καραγκιόζης
- κατασκευή φιγούρας θεάτρου σκιών (8 ώρες)
* προτείνεται η συνεργασία με την ομάδα των εικαστικών 12. Θεατρική παράσταση
- με αφορμή ένα θεατρικό παιχνίδι
- με αφορμή τη δραματοποίηση ενός παραμυθιού, μύθου, ποιήματος κ.λπ.
* Για τη δημιουργία θεατρικής παράστασης προτείνεται η συνεργασία με την ομάδα των εικαστικών για την κατασκευή των σκηνικών και με την ομάδα της μουσικής για τη μουσική επένδυση της παράστασης

Σημείωση: Οι ώρες που προτείνονται ανά ενότητα δεν είναι δεσμευτικές και ο εκπαιδευτικός θα κρίνει ανάλογα με τις δυνατότητες της ομάδας πόσο χρόνο θα αφιερώσει.

ΣΧΟΛΙΟ

Προτείνεται η συνεργασία με την ομάδα εικαστικών και μουσικής, είτε ως παράλληλη δράση είτε με τη μορφή συνεργασίας μαθητών και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων με στόχο μία κοινή δράση π.χ. μουσικοθεατρικό δρώμενο.

ΙΙΙ. Γνωστικό Αντικείμενο: Μουσική (Τάξεις Α’ έως Στ’ Δημοτικού)
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος της Μουσικής είναι επιθυμητό να χρησιμοποιείται σε όσο το δυνατόν περισσότερες διδακτικές ενότητες ακουστικό υλικό μέσω cd player, και, ως εκ τούτου, να εξοικονομείται ο απαραίτητος χρόνος ώστε οι μαθητές (α) να ασκούνται στην ενεργητική και προσεκτική ακρόαση μέσα στην τάξη και (β) δεύτερον, να αποκτούν ουσιώδη σχέση με τη μουσική, αφού αυτή, ως τέχνη, αφορά, πρωτίστως, την ακοή. Παράλληλα επιχειρείται, στο μέτρο του δυνατού, η αναφορά και η συσχέτιση κάποιων ενοτήτων με αντίστοιχες ενότητες ή, τουλάχιστον, με θέματα που πραγματεύεται το μάθημα των Καλλιτεχνικών και της Θεατρολογίας.

Λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι δραστηριότητες που εισηγείται και συντονίζει ο διδάσκων να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές όλοι οι μαθητές - ακόμα και όσοι έχουν μαθησιακές δυσκολίες.

Α’ τάξη Δημοτικού

Προτείνεται η εξαίρεση των παρακάτω κεφαλαίων: Κεφάλαια: 10, 11, 14, 20, 22 και 24.

Β’ τάξη Δημοτικού

Προτείνεται η εξαίρεση των παρακάτω κεφαλαίων: Κεφάλαια: 7, 8, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22 και 23.

Γ’ & Δ’ τάξεις Δημοτικού

Προτείνεται η εξαίρεση των παρακάτω κεφαλαίων: Κεφάλαια: 9, 10, 12, 14, 16, 20, 23 και 25.

Ε’ τάξη Δημοτικού

Προτείνεται η εξαίρεση των παρακάτω κεφαλαίων: Κεφάλαια: 7, 12, 16, 17, 18, 24 και 25.

Στ’ τάξη Δημοτικού

Προτείνεται η εξαίρεση των παρακάτω κεφαλαίων:

Κεφάλαια: 1, 4, 12, 15, 16, 17, 19, 24 και 25.

Από τις «Δραστηριότητες» που περιέχονται στα Τετράδια Εργασιών των αντίστοιχων τάξεων, υλοποιούνται κατ’ αντιστοιχία μόνο όσες αναφέρονται στα κεφάλαια της διδακτέας ύλης.

Επισημαίνεται πως οι προτεινόμενες οδηγίες είναι προαιρετικές.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.