Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Επανεξέταση των Ωρολογίων Προγραμμάτων βάσει των νέων Προγραμμάτων Σπουδών που θα εκπονηθούν ανακοίνωσε η υφ. Παιδείας

Βάσει των νέων Προγραμμάτων Σπουδών που θα εκπονηθούν, θα καθοριστούν και οι αντίστοιχες νέες αναθέσεις των μαθημάτων σε κλάδους εκπαιδευτικών
Δημοσίευση: 12/10/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Α. Τα Ωρολόγια Προγράμματα δύναται να εξετασθούν, τόσο  βάσει των  νέων Προγραμμάτων  Προγράμματα Σπουδών  που θα εκπονηθούν από το ΙΕΠ, όσο και από το περιεχόμενο και τις  θεματικές ενότητες που θα καλύπτουν.

Β. Βάσει των νέων Προγραμμάτων Σπουδών που θα εκπονηθούν, θα καθοριστούν και οι αντίστοιχες νέες αναθέσεις των μαθημάτων σε κλάδους εκπαιδευτικών.

Τα παραπάνω τονίζει η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε γραπτή απάντηση στη Βουλή, ύστερα από ερώτηση της Βουλευτού  Χαρούλας   Καφαντάρη, σχετικά με την επαναφορά του μαθήματος «Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων» στο ωρολόγιο πρόγραμμα των ΓΕΛ.

Ειδικά για το ζήτημα της ερώτησης της Βουλευτού η υφυπουργός Παιδείας σημειώνει τα εξής:

  1. Αναφορικά με τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία των γεωεπιστημών αλλά και την περιβαλλοντική εκπαίδευση ευρύτερα, σημειώνεται ότι στο Δημοτικό σχολείο, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2539/τ.Β ́/24-06-2020, διδάσκονται τα μαθήματα «Μελέτη Περιβάλλοντος» (Α’, Β’, Γ’, Δ’ τάξεις) και «Γεωγραφία» (Ε’, ΣΤ’ τάξεις). Επίσης καθιερώνεται από το σχολικό έτος 2020-2021, η πιλοτική δράση «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», μία καινοτόμος διδακτική και εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται στην πιλοτική προσθήκη νέων θεματικών κύκλων στο Νηπιαγωγείο και στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού (αλλά και του Γυμνασίου), αξιοποιώντας μεθόδους διερευνητικής - ανακαλυπτικής μάθησης. Στο πλαίσιο αυτής, υφίσταται διακριτός θεματικός κύκλος «Φροντίζω το περιβάλλον».
  2. Επιπρόσθετα, στην Α’ και Β’ τάξη Γυμνασίου, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2265/τ.Β’/14-06- 2020, διδάσκεται το μάθημα «Γεωλογία-Γεωγραφία». Διευκρινίζεται ότι στο Γυμνάσιο προβλέπεται επίσης να εφαρμοστεί και η πιλοτική δράση «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», η οποία αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Επιπλέον, στα ΕΠΑΛ λειτουργεί ο Τομέας «Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος», ο οποίος συγκροτείται από 4 ειδικότητες ενώ στην Α’ τάξη των ΕΠΑΛ υφίσταται ως μάθημα Επιλογής το μάθημα «Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη».
  3. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών και των μαθητριών, εκτός από τη διδασκαλία των διακριτών γνωστικών αντικειμένων, που υφίστανται ως διακριτά μαθήματα στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενισχύεται από πλήθος εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων που υλοποιούνται παράλληλα και συμπληρωματικά στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε προαιρετική βάση (είτε εντός είτε εκτός του σχολικού ωρολογίου προγράμματος).
  4. Το Ι.Ε.Π. υλοποιεί, ως δικαιούχος φορέας, την Πράξη με τίτλο: «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (κωδ. ΟΠΣ 5035542), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», με αντικείμενο, αντίστοιχα, την εκπόνηση νέων ή αναθεώρηση των υφιστάμενων Προγραμμάτων Σπουδών, κατά περίπτωση, την παραγωγή νέου/αναμορφωμένου εκπαιδευτικού υλικού. Ανάλογες πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί από το Ι.Ε.Π. (ως τελικό δικαιούχο) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» (με κωδικό ΟΠΣ 5027220) - που υλοποιείται επίσης με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) - και αναφέρεται στη ριζική αναθεώρηση των Προγραμμάτων Σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και το Μεταλυκειακό Έτος –Τάξη Μαθητείας.

Σχόλια (33)

 
Διεθνείς συντεχνίες
18 Οκτ 2020 21:26

Σε όλα τα καλά Πανεπιστήμια του εξωτερικού οι επιστήμονες Πληροφορικής διδάσκονται Μαθηματικά και Φυσική, σε υψηλό μάλιστα επίπεδο και φυσικά εκπονούν κοινά μεταπτυχιακά με σχολές Οικονομίας, Βιοχημείας, Μηχανολόγων κ.α. Δεν υπάρχουν στεγανά στην επιστήμη, ούτε το ένα μάθημα ανταγωνίζεται τα υπόλοιπα.

 
Stanford
18 Οκτ 2020 21:21

Η Eπιστήμη Yπολογιστών αξιοποιεί τον προγραμματισμό και τους υπολογισμούς όχι ως αυτοσκοπό, μα ως ένα από τα βασικά εργαλεία της και από τα κύρια αντικείμενα μελέτης της.

Ακριβώς όπως πλέον δεν έχουμε μια ενιαία Πολυτεχνική Σχολή και οι μηχανικοί χωρίζονται σε διάφορες ειδικότητες (Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι, Πολιτικοί Μηχανικοί κτλ.), έτσι και η Πληροφορική έχει αποκτήσει τη δική της υπόσταση ενταγμένη είτε σε Σχολή Επιστημών είτε σε Σχολές Μηχανικών.

Με τον ίδιο τρόπο που η Βιολογία αυτονομήθηκε από τη Χημεία και τη Φυσική, χωρίς όμως να χάνει τη διασύνδεσή της με αυτούς τους κλαδους.

Καμία επιστημονική γνώση δεν είναι άχρηστη, όλες συμμετέχουν ισότιμα στην τεχνολογική πρόοδο: ακόμα και οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί στη NASA, Μαθηματικά, Χημεία, Φυσική και Βιολογία μελετούν ώστε να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν διάφορα προηγμένα συστήματα για τις επόμενες δεκαετίες (βλ. αποστολή στη Σελήνη και τον Άρη).

 
Πληροφορική ως επιστήμη
18 Οκτ 2020 21:06

Η Πληροφορική δεν υπηρετεί μόνο τους υπολογισμούς, αυτό μειώνει την αξία της. Υπάρχουν πολλοί ορισμοί, αλλά, όπως και όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι της επιστήμης, η Πληροφορική βασίζεται στην επιστημονική μέθοδο για την διερεύνηση, σχεδίαση και υλοποίηση συστημάτων που σχετίζονται με διαχείριση, μετάδοση και αποθήκευση της Πληροφορίας.

Η Πληροφορική συνδυάζεται και επικοινωνεί με ΟΛΟΥΣ τους υπόλοιπους κλάδους της επιστήμης, δεν αποτελεί κάτι απομονωμένο. Ιδιαίτερα με τα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη Μηχανική, αλλά η θεωρία και οι εφαρμογές της φτάνουν απο την Κοινωνιολογία και την Ιστορία μέχρι τη Βιολογία και τη Χημεία.

Η επιστημονική μέθοδος και έρευνα σαφώς δεν περιορίζονται σε ένα μόνο επιστημονικό πεδίο και δεν ορίζονται μονοσήμαντα ως "υπολογισμός δεδομένων". Σταματήστε επιτέλους να δίνετε απόλυτους ορισμούς που είναι αποκλειστικά δικοί σας και δεν υιοθετούνται από κανέναν επιστήμονα Πληροφορικής.

@ Norton
18 Οκτ 2020 20:41

Δεν υπάρχει ξεχωριστή επιστήμη υπολογισμού; Κι η Πληροφορική τι είναι; Ό,τι να 'ναι για χάρη των συντεχνιών. Χαμένη η νέα γενιά η οποία είναι υποχρεωμένη να μαθαίνει ό,τι πιο άχρηστο και απαρχαιωμένο. Και μαζί της πολλά άλλα, με πρώτο την ίδια την επιστημονική έρευνα, της οποίας το επίπεδο υποβαθμίζεται από την ελλιπή εκπαίδευση στην επιστήμη του υπολογισμού.

 
Norton
18 Οκτ 2020 20:41

Δεν υπάρχει ξεχωριστή επιστήμη υπολογισμού; Κι η Πληροφορική τι είναι; Ό,τι να 'ναι για χάρη των συντεχνιών. Χαμένη η νέα γενιά η οποία είναι υποχρεωμένη να μαθαίνει ό,τι πιο άχρηστο και απαρχαιωμένο. Και μαζί της πολλά άλλα, με πρώτο την ίδια την επιστημονική έρευνα, της οποίας το επίπεδο υποβαθμίζεται από την ελλιπή εκπαίδευση στην επιστήμη του υπολογισμού.
@Θεωρία και εφαρμογές της Επιστήμης

 
Θεωρία και εφαρμογές της Επιστήμης
18 Οκτ 2020 17:54

Οι επιστήμη στοχεύει στην κατανόηση, μέσω διάφορων μεθόδων, υπολογιστικών και ποιοτικών. Οι επιστήμονες σε κάθε κλάδο δεν κάνουν πειράματα και προσομοιώσεις "στα τυφλά", αλλά βάσει θεωρητικών μοντέλων που έχουν εξεταστεί και συνδυαστεί με προϋπάρχουσες γνώσεις.

Δεν υπάρχει ξεχωριστή επιστήμη "υπολογισμού", όλες οι επιστήμες χρησιμοποιούν υπολογιστικές μεθόδους - αυτό δε σημαίνει ότι δε χρειάζεται να διδάσκονται βασικοί ορισμοί και θεωρία σε Βιολογία, Χημεία, Φυσική, Μαθηματικά.

Σκοπός του σχολείου και του πανεπιστημίου είναι να δώσει στους μαθητές τις βάσεις για να συνεισφέρουν σε αυτό το οικοδόμημα μοντελοποίησης της Επιστήμης, τόσο σε θεωρία όσο και σε εφαρμογή

πχ. στα Μαθηματικά οι μαθητές εμβαθύνουν στην έννοια του ορίου και της παραγώγου επειδή μέσω αυτών μοντελοποιούνται πολλά φυσικά φαινόμενα (πχ. υπολογισμός θέσης, ταχύτητας, επιτάχυνσης - υπολογισμός ηλεκτρομαγνητικού πεδίου). Δεν υπολογίζουν απλώς ολοκληρώματα, ορισμένα και αόριστα, μαθαίνουν το Θεμελιώδες Θεώρημα του Λογισμού.

Κακώς έχει επικρατήσει η άποψη ότι τα αριθμητικά αποτελέσματα είναι το πλέον σημαντικό στοιχείο, αυτό οδηγεί σε μια στείρα ασκησεολογία.

@ Underground
18 Οκτ 2020 13:43

Ο υπολογισμός είναι η καρδιά των επιστημών. Όλα σκοπεύουν στον υπολογισμό. Στα αγγλικά η Ανάλυση λέγεται συχνά Calculus. Το μάθημα των Μαθηματικών της Γ' Λυκείου σκοπεύει στον Υπολογισμό παραγώγων, ολοκληρωμάτων και στην επίλυση εξισώσεων. Ναι, αυτός ήταν ένας σπουδαίος πράγματι τρόπος για την επίτευξη των υπολογισμών πριν την επιστήμη της Πληροφορικής. Σήμερα όμως η επιστημονική πραγματικότητα είναι διαφορετική, η επιστήμη του υπολογισμού έχει πλέον άλλο όνομα. Και δεν είναι κάτι τόσο απλό όσο θα ήθελαν κάποιοι συνομιλητές, διότι αν ήταν έτσι δεν θα είχαμε ολόκληρα πανεπιστήμια Πληροφορικής. Η εξέλιξη είναι αναπόφευκτη.

 
Underground
18 Οκτ 2020 13:43

Ο υπολογισμός είναι η καρδιά των επιστημών. Όλα σκοπεύουν στον υπολογισμό. Στα αγγλικά η Ανάλυση λέγεται συχνά Calculus. Το μάθημα των Μαθηματικών της Γ' Λυκείου σκοπεύει στον Υπολογισμό παραγώγων, ολοκληρωμάτων και στην επίλυση εξισώσεων. Ναι, αυτός ήταν ένας σπουδαίος πράγματι τρόπος για την επίτευξη των υπολογισμών πριν την επιστήμη της Πληροφορικής. Σήμερα όμως η επιστημονική πραγματικότητα είναι διαφορετική, η επιστήμη του υπολογισμού έχει πλέον άλλο όνομα. Και δεν είναι κάτι τόσο απλό όσο θα ήθελαν κάποιοι συνομιλητές, διότι αν ήταν έτσι δεν θα είχαμε ολόκληρα πανεπιστήμια Πληροφορικής. Η εξέλιξη είναι αναπόφευκτη.

 
Εκπαίδευση όχι λογιστική
16 Οκτ 2020 15:20

Ούτε πρόσθεση και πολλαπλασιασμό κάνουν πλέον οι λογιστές με χαρτί και μολύβι, αυτό δε σημαίνει ότι οι μαθητές Δημοτικού δεν πρέπει να διδάσκοτναι την προπαίδεια. Οι μαθητές Γυμνασίου μαθαίνουν τους τύπους του Vieta για ρίζες στα πολυώνυμα για εκπαιδευτικούς λόγους όχι επειδή θα το κάνουν αυτό καθημερινά ως εργαζόμενοι. Επίσης, συνήθως χρησιμοποιούμε κειμενογράφο με αυτόματη διόρθωση/μετάφραση, αυτό δε σημαίνει ότι οι μαθητές και οι φοιτητές δεν πρέπει να γνωρίζουν ορθογραφία και ξένες γλώσσες.

Complexity
16 Οκτ 2020 10:33

Πριν μάθουν να υπολογίζουν με λογιστικό πρόγραμμα πρέπει να κατανοήσουν τι είναι ολοκλήρωμα, παράγωγος, όριο, διαφορική εξίσωση και πώς συνδέονται με τον φυσικό κόσμο - για αυτό διδάσκονται τα αντίστοιχα κεφάλαια σε Μαθηματικά και Φυσική, και αποκτούν τριβή με απλές ασκήσεις.

Αλλιώς, δε θα έχουν τις θεωρητικές βάσεις για να στηρίξουν και να διευρύνουν τις εφαρμοσμένες γνώσεις τους...

Δεν υπολογίζει κανείς παραγώγους και ολοκληρώματα σήμερα με χαρτί και μολύβι. Το μάθημα των Μαθηματικών της Γ' Λυκείου είναι πλήρως απαρχαιωμένο. Η Ανάλυση θα πρέπει να αντικατασταθεί με Αριθμητική Ανάλυση, με σύμπραξη Μαθηματικών και Πληροφορικής.

 
Διδασκαλία μαθημάτων
16 Οκτ 2020 14:40

Δεν υπάρχει ξεχωριστό μάθημα Συνδυαστικής στα τμήματα Πληροφορικής, τα αντίστοιχα κεφάλαια διδάσκονται αποκλειστικά στο μάθημα Πιθανοτήτων και Στατιστικής.

Τα Διακριτά Μαθηματικά είναι κλάδος των Μαθηματικών, και για τους περισσότερους αποφοίτους Πληροφορικής είναι απλώς ένα υποχρεωτικό μάθημα υποβάθρου, όπως η Φυσική, ο Λογισμός, τα Κυκλώματα.

Η εκπαίδευση προσπαθεί να δώσει τις βάσεις και τον τρόπο σκέψης: αν ένας φοιτητής συνηθίσει στην ευκολία του "έτοιμου" αποτελέσματος δε θα προχωρήσει ούτε σαν επαγγελματίας ούτε σαν επιστήμονας.

Όταν ένας Πληροφορικός, για παράδειγμα, θέλει να μελετήσει τη κίνηση ενός δικτύου αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσει θεωρία Μαθηματικών (πχ. θεωρία ουρών) - γι'αυτό και διδάσκεται τα αντίστοιχα κεφάλαια θεωρίας. Δεν υπάρχει καμία αντίφαση ούτε κάποιος ανταγωνισμός, αλλά συνεργασία.

@ Μηχανική μάθηση
16 Οκτ 2020 09:57

Καλό θα ήταν να απευθύνεστε με περισσότερη ευγένεια, ειδικά όταν συμμετέχετε σε δημόσιο διάλογο.

Επίσης, η διατύπωση απόλυτων θέσεων δίχως ούτε στέρεα επιχειρηματολογία καταντάει μονότονη και κουραστική: εσείς μόνον ισχυρίζεστε ότι η Στατιστική δεν είναι κλάδος των Μαθηματικών, δεν είναι μια γενικά παραδεκτή θέση.

Στα περισσότερα τμήματα Μαθηματικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, υπάρχει μάλιστα τομέας Σταστιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας.

 
Complexity
16 Οκτ 2020 10:33

Δεν υπολογίζει κανείς παραγώγους και ολοκληρώματα σήμερα με χαρτί και μολύβι. Το μάθημα των Μαθηματικών της Γ' Λυκείου είναι πλήρως απαρχαιωμένο. Η Ανάλυση θα πρέπει να αντικατασταθεί με Αριθμητική Ανάλυση, με σύμπραξη Μαθηματικών και Πληροφορικής.

 
Μηχανική μάθηση
16 Οκτ 2020 09:57

Μάθε πρώτα να διακρίνεις την Συνδυαστική από την Θεωρία Πιθανοτήτων και μιλάμε μετά. Αλλά αυτό σας μάθανε στα τμήματα Μαθηματικών, ότι η Συνδυαστική είναι μια υποπαράγραφος στα βιβλία της Πιθανοθεωρίας (αφού η Συνδυαστική οδηγεί καρφί στην Πληροφορική). Η Συνδυαστική στα τμήματα Πληροφορικής είναι είτε διακεκριμένο μάθημα, είτε συνιστά τις μισές διδακτικές μονάδες των Διακριτών Μαθηματικών (τα οποία φυσικά είναι κλάδος και της Πληροφορικής - αντικειμενικά, περισσότερο της Πληροφορικής).
@Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής

Αν εξαιρέσουμε την Στατιστική, τα Μαθηματικά είναι τελειωμένα σήμερα παντού (και η Στατιστική δεν πρέπει να είναι Μαθηματικά, αν κρίνουμε από τον τίτλο του σχολικού βιβλίου "Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής" - συνεπάγεται η Στατιστική δεν είναι Μαθηματικά)
@Η έρευνα σήμερα

 
Η έρευνα σήμερα
15 Οκτ 2020 21:50

Καλό θα ήταν να συμβαδισουμε με την έρευνα στα υπόλοιπα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή, δεν εστιάζουν στη γρηγορη επίλυση προβλημάτων, αλλά στο συλλογισμό και τη μαθηματική σκέψη που οδηγεί σε αυτή. Αν και για ένα διάστημα, έδωσαν το βάρος στην Πληροφορική και τα χρήσιμα εργαλεία της, σήμερα αναζητούν πάλι μαθηματική θεωρία που προσφέρει το υπόβαθρο για θεμελίωση και κυρίως παραγωγική συνεργασία μεταξύ διαφορετικών κλάδων και ειδικοτητων. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στα πανεπιστήμια της Γαλλίας. Αυτή τη στιγμή οι μαθηματικοί είναι στην έρευνα περιζήτητοι - και δυσεύρετοι, ακριβώς γιατί για μεγάλο διάστημα όλοι στρέφονται στις σπουδές πληροφορικής και εφαρμογών.

 
Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής
15 Οκτ 2020 17:20

Δεν έχει παραμείνει η εκπαίδευση στην παλιά εποχή, καθώς η επιστήμη και η τεχνολογία προχωρούν. Αλλά δεν μπορούμε να πετάξουμε όλη τη θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής και να ζητάμε από τους φοιτητές να γράφουν μόνο κώδικα, χωρίς κανένα υπόβαθρο.

Τα απλά προβλήματα είναι εκείνα που ενδιαφέρουν για τη διαδικασία σκέψης:

πχ. Σε δύο κουτιά, με 1 άσπρη και 1 μαύρη μπάλα στο καθένα, επιλέγουμε τυχαία μία από το πρώτο, τη μετακινώ στο δεύτερο, και μετά επιλέγουμε τυχαία μία από το δεύτερο. Αν αυτή η μπάλα είναι άσπρη, ποια η πιθανότητα να έχει μείνει η μαύρη στο πρώτο;

 
Οι γέφυρες του Königsberg
15 Οκτ 2020 16:53

Στα Διακριτά Μαθηματικά διδάσκονται επίλυση προβλημάτων με φορμαλιστικό μαθηματικό τρόπο που οδηγούν στη γενική περίπτωση πχ. προβλήματα στη Θεωρία Γραφημάτων.

Ακόμα και με άπειρη υπολογιστική ισχύ, υπάρχουν προβλήματα που απαιτούν εκθετικό χρόνο επίλυσης, πρέπει να μάθουν οι φοιτητές να τα αναγνωρίζουν και να τα αξιολογούν. Αυτή είναι η αξία της εκπαίδευσης σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

Ο φοιτητής συνεπώς θα πρέπει να μάθει να μην εξαρτάται από χρήση έτοιμων συναρτήσεων ή εξέταση "μια-προς-μια" πιθανών λύσεων σε ειδικές περιπτώσεις δεδομένων. Αυτό δεν είναι αποδοτικό ούτε σαν εκπαίδευση (διαδικασία μάθησης) ούτε σαν πραγματική εφαρμογή (πχ. προσομοίωση στοχαστικής διαδικασίας - δεν αρκεί να γράφει ο φοιτητής κώδικα που βγάζει αποτέλεσμα, πρέπει να κατανοεί τι συμβολίζουν οι παράμετροι)

 
Βιοπληροφορική
15 Οκτ 2020 11:06

Σχετικά με τον κώδικα στο σχόλιο της 15 Οκτ 2020 03:31, προφανώς το auto-trim εξάλειψε τις εσοχές, και επειδή αυτό είναι συντακτικό στοιχείο της Python, να διευκρινίσω:
-Εσοχή μήκους 1 στην 3η και στην 4η γραμμή.
-Εσοχή μήκους 2 στην 5η γραμμή.
-Εσοχή μήκους 3 στην 6η και στην 7η γραμμή.
-Καμία εσοχή στις υπόλοιπες γραμμές.

 
Βιοπληροφορική
15 Οκτ 2020 03:31

Οι υπολογιστικές λύσεις δεν εξαρτώνται από τις λύσεις κάποιου...μαθηματικού με χαρτί και μολύβι. Που το γράφει αυτό;

Διά του λόγου το αληθές, ας θεωρήσουμε το παρακάτω πρόβλημα:
Ρίψη ενός κέρματος διαδοχικά 20 φορές. Πόσες είναι οι δυνατές περιπτώσεις όπου υπάρχουν δύο διαδοχικές εμφανίσεις κορώνας;

Η παρακάτω τετριμμένη (τσεκάρει όλες τις περιπτώσεις μία προς μία) λύση σε Python, από ποια λύση μαθηματικού με χαρτί και μολύβι εξαρτάται;

n, num = 2 ** 20, 0
for k in range(n):
s = '{0:b}'.format(k)
for m in range(len(s) - 1):
if s[m] == s[m + 1] == '1':
num += 1
break
print(num)

(χρόνος εκτέλεσης 1.5 sec σε ένα μέσο υπολογιστή – αρκετά ικανοποιητικός σε συνδυασμό με το 1 λεπτό που μου πήρε για να το γράψω, σχεδόν χωρίς σκέψη)

Μιλάμε για έλεγχο ενός εκατομμυρίου (περίπου) περιπτώσεων σε 1.5 sec, σε κοινό υπολογιστή. Φυσικά, πριν την επιστήμη των υπολογιστών κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο. Αυτός δεν είναι λόγος για να παραμένει η εκπαίδευση σ' εκείνη την εποχή.

@ βιοπληροφορική14 Οκτ 2020 16:35

 
@Νικ Δη Γκρηκ
14 Οκτ 2020 19:52

Συμφωνώ. Αλλά όλα αυτά θέλουν υποδομές, και κυρίως καλά αμειβόμενο προσωπικό. Λυπάμαι.

 
Peter Denning
14 Οκτ 2020 17:02

H επιστήμη, η τεχνολογία και τα μαθηματικά είναι αμετάκλητα συνυφασμένα με τον ιστό της υπολογιστικής.

 
@ βιοπληροφορική
14 Οκτ 2020 16:35

Ακριβώς, αγαπητέ : αυτό που ενδιαφέρει είναι ο συλλογισμός στις 2 κόλλες Α4 (και αν) που μας οδηγεί στην επίλυση, από τον μαθηματικό, και όχι η ίδια η λύση, από τον πληροφορικό. Αυτός ο συλλογισμός είναι που κάνει δυνατή τη συνεννόηση κα τελικά τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ειδικοτητων και κλάδων σε ένα ερευνητικό κέντρο ή μια επιχείρηση με σκοπό την παραγωγή νέου προϊόντος.

 
Βιοπληροφορική
14 Οκτ 2020 11:30

Άσχετος θα αισθανθείς όταν καταλάβεις πως βρίσκουμε το πλήθος των sudoku 9x9 ή πως αποδεικνύουμε το θεώρημα των 4 χρωμάτων. Επίσης, όταν κάποιος λύνει ένα συνδυαστικό πρόβλημα με 5 γραμμές στην Python και εσύ (και αν) με 2 κόλλες Α4.

@ @Βιοπληροφορική 14 Οκτ 2020 00:50

 
@Βιοπληροφορική
14 Οκτ 2020 00:50

Μα τόσο άσχετος πια;
Από που να ξεκινήσει κανείς και που να τελειώσει! Ας κάνω μια προσπάθεια:
1ον, η συνδυαστική υπάρχει αιώνες ΠΡΙΝ τους υπολογιστές.
2ον, η συνδυαστική δεν διδάσκεται πλέον στη Ββάθμια, με μοναδική εξαίρεση τα μαθηματικά γενικής Γ Λυκείου κι αυτά μκνο συη Θεωρητική κατεύθυνση και το επίπεδό τους δεν χρειάζεται υπολογιστή.
3ον, που έχετε ακούσει η ανάθεση ενός μαθήματος να γίνεται ανά... κεφάλαιο;

 
Σύγχρονη επιστήμη
13 Οκτ 2020 17:51

Πληροφορική χωρίς Μαθηματικά και επαφή με τους άλλους κλάδους της επιστήμης δεν υπήρχε, δεν υπάρχει ούτε θα δημιουργηθεί στο μέλλον. Προφανώς όλα τα μαθήματα χρειάζονται και τα μεγάλα "καλά" πανεπιστήμια συνυπολογίζουν τις ικανότητες των υποψηφίων σε όλα τα μαθήματα, δεν αρκεί μόνο ένα. Αλγόριθμοι Big data χωρίς την κατανόηση του προβλήματος και των πιθανών εφαρμογών είναι ένα κενό όχημα.

Ακόμα και οι επιχειρήσεις, στα τεστ δεξιότητας που ζητούν από τους υποψηφίους, εξετάζουν βασικές αριθμητικές και γλωσσικές ικανότητες, καθώς και αξιολόγηση καταστάσεων. Όλα αυτά απαιτούν εγκύκλια παιδεία και επαφή με πολλά γνωστικά αντικείμενα, όχι μια στείρα μονοκουλτούρα.

 
@@@Zermelo
13 Οκτ 2020 15:37

Στις Η.Π.Α οι μαθητές μπορούν να επιλέγουν το μάθημα της Πληροφορικής αντί το μάθημα της Άλγεβρας για να λάβουν τα απαραίτητα credits αποφοίτησης από το Λύκειο. Μαθηματικά χωρίς Πληροφορική είναι ανύπαρκτα σήμερα.

 
@@Zermelo
13 Οκτ 2020 15:18

Στη Γαλλία η αλγοριθμική είναι ενταγμένη στα Μαθηματικά και διδάσκεται από μαθηματικούς. Δείτε τα Προγράμματα Σπουδών του Γενικού Λυκείου.

 
Πάλι πίσω μείναμε...
13 Οκτ 2020 14:55

Στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης κατάλαβαν έστω κι αργά ότι η πληροφορική δεν υποκαθιστά τα μαθηματικά και ψάχνουν τώρα σε όλες τις δουλειές μαθηματικούς. Εμείς τώρα πάμε να ξαναακαλύψουμε από την αρχή τον τροχό... Καλό θα ήταν να είμαστε πιο ενημερωμένοι και να αξιοποιούμε την εμπειρία των άλλων χωρών.

 
Βιοπληροφορική
13 Οκτ 2020 12:17

Η Συνδυαστική είναι αντικείμενο με ισχυρή υπολογιστική φύση και αυτός είναι ο λόγος που είναι υποχρεωτικό σε όλα τα τμήματα Πληροφορικής ("Διακριτά Μαθηματικά"), ενώ κάτι τέτοιο συμβαίνει σε ελάχιστα τμήματα Μαθηματικών. Πόσα είναι τα sudoku 9Χ9; Πως μπορεί να υπολογιστεί αυτό χωρίς την Πληροφορική; Πως μπορεί κανείς να διδάξει ένα αντικείμενο που δεν έχει διδαχτεί και δεν έχει υπόβαθρο στα βασικά εργαλεία που αυτό απαιτεί (προγραμματισμός); Τα κεφάλαια της Συνδυαστικής στα βιβλία των Μαθηματικών πρέπει να δοθούν Α' ανάθεση σε αποφοίτους τμημάτων Πληροφορικής.

 
@ Zermelo
13 Οκτ 2020 09:28

Κάθε διδακτικό αντικείμενο έχει την αξία του, η Πληροφορική ωστόσο ΔΕΝ μπορεί να υποκαταστήσει τα μαθηματικά, μπορούν να γίνει "συνεργασία", όχι "ενσωμάτωση"
(Ο Ευκλείδης δεν πρέπει να "πεθάνει"...)
Ένας Πληροφορικός

 
Zermelo
12 Οκτ 2020 23:56

Το μάθημα των Μαθηματικών πρέπει να καταργηθεί και να ενσωματωθεί στο μάθημα της Πληροφορικής. Η Πληροφορική είναι τα ΝΕΑ Μαθηματικά. A bas Euclid!

 
Εκπαιδευτικός 52 ωρών
12 Οκτ 2020 22:37

@ Εκπαιδευτικός ΠΕ 78
Μαθήματα Φιλολόγων= Γλώσσα όλων των τάξεων, Λογοτεχνία όλων των τάξεων, Αρχαία Γενικής Παιδείας Α και Β, Αρχαία Κατεύθυνσης Β και Γ Λυκείου, Ιστορία όλων των τάξεων, Ιστορία Κατεύθυνσης Γ, Φιλοσοφία, Λατινικά. Όοοολα είναι φιλολογικά αντικείμενα της ειδικότητας των Φιλολόγων, που τα έχουν σπουδάσει. Με το νέο αναλυτικό μπορούν αυτά να ανατεθούν σε άλλη ειδικότητα;
52 ώρες αλλά και 52 αντικείμενα!! Επίσης, δεν αφαίρεσαν τις ώρες των καλλιτεχνικών, επειδή οι Φιλόλογοι έχουν 52 ώρες!
Ας πάψει ο αδιέξοδος κοινωνικός αυτοματισμός και η βαθιά "φιλοσοφία" του "ο θάνατός σου η ζωή μου".

 
Νικ Δη Γκρηκ
12 Οκτ 2020 20:59

Κενολογία εν κενώ.
Κρίμα
Πάρτε το απόφαση: το σχολείο πρέπει να αλλάξει εκ βάθρων.
Άλλο αναλυτικό, πιο ανοικτό και όχι περιοριστικό .Άλλες μέθοδοι διδασκαλίας, τέλος στο δασκαλικό μπλαμπλα.
Αύξηση των ωρών λειτουργίας του σχολείου (σε πρώτη φάση επαναφορά του 35 ωρου που έκοψε ο ΣΥΡΙΖΑ).
Διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
Ελεύθερα σχολικά εγχειρίδια με κουπόνια.
Project based learning
Τέλος, αυτό το σχολείο είναι νεκρό, αν δεν το βλέπετε.

 
Με πικρία το αναφέρω
12 Οκτ 2020 16:13

Αυτά τα εγκεκριμένα καινοτόμα προγράμματα και δράσεις στα οποία αναφέρεστε, κα υφυπουργέ, τα υλοποιούμε εδώ και χρόνια - και μάλιστα σε ο, τι με αφορά τυχαίνει να έχουμε διακριθεί τρεις φορές με το ευρωπαϊκό βραβείο eTwinning -, αλλά δεν βλέπουμε καμμια απολύτως υποστήριξη εκ μέρους του υπουργείου, ουτε το ωράριο που αφιερώνουμε σε αυτά αναγνωρίζεται, ούτε τα λαμβάνει κάνεις υπ'οψιν για να διαμορφώσει νέα προγράμματα. Για τη τιμή των όπλων δουλεύουμε και από μεράκι, αλλά ως πότε...

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ