Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Με μεικτό σύστημα η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών

Δημοσίευση: 14/10/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η  εκλογική  διαδικασία  για την ανάδειξη του Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η γνησιότητα και η μυστικότητα της ψήφου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4398/1929 (Α’ 308) και του Εσωτερικού Κανονισμού της Ακαδημίας, στο μέτρο που δεν είναι εφικτή η τήρηση αυτών, λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω του κινδύνου διασποράς κορωνοϊού SARS-COV-2, προβλέπει απόφαση την οποία υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας Β. Διγαλάκης.

Ειδικότερα η υπουργική απόφαση προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 1 Διαδικασία εκλογής

Ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών εκλέγεται με άμεση και μυστική ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται με μεικτό σύστημα, και συγκεκριμένα είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία και ψηφοφορία του κάθε μέλους, είτε με επιστολική ψήφο, η διαδικασία της οποίας ορίζεται στην παρούσα.

Άρθρο 2
Δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία

Δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών έχουν τα εντός και εκτός Αττικής τακτικά μέλη της Ακαδημίας Αθηνών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4398/1929 (Α’ 308) και τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ακαδημίας.

Άρθρο 3 Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη διεξαγωγή της εκλογής

1. Η ημέρα και ώρα της συνεδριάσεως του Προεδρείου για την ανάδειξη του Γενικού Γραμματέα, όπως αυτή έχει καθοριστεί, γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο προς τους εκλογείς και αναρτάται σχετική ανακοίνωση στον επίσημο ιστότοπο της Ακαδημίας.

2. Η Ακαδημία Αθηνών αποστέλλει μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς το εκλογικό υλικό προς όλα τα μέλη που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 2. Ειδικότερα, η Ακαδημία Αθηνών αποστέλλει προς κάθε εκλογέα έναν σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο αποστολέας είναι η Ακαδημία Αθηνών και παραλήπτης ο εκλογέας ονομαστικά, με τη διεύθυνση και τα τηλέφωνά του, όπως αυτά έχουν καταγραφεί στην τελευταία Επετηρίδα της Ακαδημίας Αθηνών ή τυχόν έχουν επικαιροποιηθεί με δήλωση του εκλογέα προς την αρμόδια υπηρεσία της Ακαδημίας. Ο σφραγισμένος φάκελος παραδίδεται αυτοπροσώπως στον εκλογέα και περιέχει τα ακόλουθα: α) φάκελο αποστολής, με στοιχεία αποστολέα το ονοματεπώνυμο του εκλογέα και τα ανά περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία για την παράδοσή του προς την Ακαδημία Αθηνών, β) λευκό φάκελο εκλογής μικρότερου μεγέθους, στον οποίο θα εισαχθεί το προς αποστολή ψηφοδέλτιο και ο οποίος φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα της Ακαδημίας και μονογραφή του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, γ) ψηφοδέλτιο με τους υποψηφίους για τη θέση του Γενικού Γραμματέα και δ) λευκό ψηφοδέλτιο.

3. Τα ψηφοδέλτια καθώς και οι φάκελοι εκλογής πρέπει να είναι ακριβώς όμοια για όλους τους εκλογείς, είτε ψηφίζουν με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε με επιστολική ψήφο. Τα ψηφοδέλτια αποτελούνται από λευκό χαρτί που φέρουν όλα τις ίδιες διαστάσεις. Η εκτύπωση των έντυπων ψηφοδελτίων πρέπει να είναι σε μαύρη από- χρωση και περιέχει τα ονόματα των υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Γραμματέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4398/1929 και του Εσωτερικού Κανονισμού της Ακαδημίας. Αντίστοιχα τα λευκά ψηφοδέλτια έχουν ακριβώς τις ίδιες διαστάσεις με αυτά των εντύπων ψηφοδελτίων, ενώ όλοι οι φάκελοι εκλογής έχουν ακριβώς τις ίδιες διαστάσεις μεταξύ τους.

4. Η εταιρεία ταχυμεταφορών, η οποία επιλέγεται για την αποστολή των φακέλων προς τους εκλογείς, καθώς και τη συλλογή των φακέλων αποστολής από τους εκλογείς προς την Ακαδημία Αθηνών, πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο τηρούμενο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Άρθρο 4 Διεξαγωγή εκλογικής διαδικασίας

1. Κάθε εκλογέας αφού παραλάβει τον φάκελο με το εκλογικό υλικό, επιλέγει το ψηφοδέλτιο που επιθυμεί (έντυπο ή λευκό ψηφοδέλτιο), θέτει σταυρό προτίμησης με στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, αριστερά του ονοματεπωνύμου του υποψηφίου της προτιμήσεώς του, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο εντός του λευκού φακέλου εκλογής και κλείνει τον φάκελο. Εν συνεχεία ο εκλογέας τοποθετεί τον φάκελο εκλογής μέσα στον φάκελο αποστολής, που έχει αποσταλεί από την Ακαδημία Αθηνών. Ο εκλογέας αποστέλλει τον φάκελο με την επιστολική του ψήφο μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς προς την εταιρεία ταχυμεταφοράς που έχει οριστεί ως αρμόδια για τη συλλογή και την παράδοσή τους στην Ακαδημία Αθηνών.

2. Όλοι οι φάκελοι αποστολής των εκλογέων παραλαμβάνονται με ευθύνη της εταιρείας ταχυμεταφοράς της παρ. 4 του άρθρου 3, αποθηκεύονται και παραδίδονται συνολικά την ίδια ημέρα και ώρα στο Προεδρείο της Ακαδημίας Αθηνών, κατά την οποία έχει οριστεί η διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Γενικού Γραμματέα.

3. Κατά την ημέρα της εκλογής, δεν πραγματοποιείται συζήτηση προ της εκλογής ή άλλες προκαταρκτικές πράξεις, στις οποίες μετέχουν Ακαδημαϊκοί.

4. Για τη διαπίστωση της απαρτίας απαιτείται το σύνολο των δια επιστολικής ψήφου και αυτοπροσώπως εκλογέων να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των ενεργών τακτικών μελών της Ακαδημίας. Η απαρτία διαπιστώνεται με καταμέτρηση των φακέλων αποστολής των εκλογέων και των παρευρισκομένων τακτικών μελών. Αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας, με επιμέλεια του Προεδρείου, ανοίγονται οι φάκελοι αποστολής, στους οποίους εμπεριέχονται οι φάκελοι εκλογής με τις επιστολικές ψήφους, οι οποίοι τοποθετούνται κλειστοί εντός κάλπης, στην οποία εν συνεχεία ρίπτονται οι φάκελοι εκλογής των αυτοπροσώπως ψηφισάντων. Κατά τη διαδικασία ανοίγματος των φακέλων αποστολής, καταγράφονται τα στοιχεία των ψηφισάντων διά επιστολικής ψήφου στο Πρωτόκολλο ψηφισάντων και εν συνεχεία καταγράφονται τα ονόματα των αυτοπροσώπως ψηφισάντων. Η ψηφοφορία των αυτοπροσώπως εκλογέων, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4398/1929 (Α’ 308) και τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ακαδημίας κατά την ίδια ημέρα και ώρα, μετά την ολοκλήρωση της ρίψης των φακέλων εκλογής με επιστολική ψήφο στην κάλπη.

5. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, το Προεδρείο καταμετρά τους φακέλους που βρίσκονται στην κάλπη, ανοίγει έκαστο φάκελο εκλογής, μονογράφει κάθε ψηφοδέλτιο, καταμετρά τις ψήφους ανά υποψήφιο και συντάσσει σχετικό πρακτικό εκλογής.

6. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής και την ανάδειξη του Γενικού Γραμματέα απαιτείται η συγκέντρωση του αριθμού των ψήφων που προβλέπονται στον ν. 4398/1929 (Α’ 308) και τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ακαδημίας.

7. Σε περίπτωση κατά την οποία κανένας υποψήφιος, δεν λάβει τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων για την εκλογή του, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται το συντομότερο δυνατό κατά την ημέρα και ώρα που θα οριστεί από το Προεδρείο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που απαιτούνται για την τήρηση των προπαρασκευαστικών ενεργειών κατά το άρθρο 3 κατά την επαναληπτική εκλογική διαδικασία.

8. Κατά τα λοιπά ως προς τη διαδικασία της εκλογικής διαδικασίας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4398/1929 (Α’ 308) και του Εσωτερικού Κανονισμού της Ακαδημίας.

Άρθρο 5 Μέτρα προστασίας κατά τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας

Κατά την ημέρα διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας ή την τυχόν ημερομηνία επανάληψης της εκλογικής διαδικασίας, όλα τα τακτικά μέλη της Ακαδημίας, τα οποία θα παρευρίσκονται αυτοπροσώπως στον χώρο διενέργειας εκλογής, καθώς και τυχόν άλλα παρευρισκόμενα φυσικά πρόσωπα, υποχρεούνται να φέρουν και να φορούν προστατευτική μη ιατρική μάσκα καθ’ όλη τη διαδικασία της εκλογής και να τηρούν μεταξύ τους ελάχιστη απόσταση του ενός και μισού (1,5) μέτρου, προς αποφυγή του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού.

Αρθρο 6 Ισχύς της απόφασης

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορά αποκλειστικά στη διαδικασία εκλογής του Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών για όσο χρόνο υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Σχόλια (1)

 
Θύμιος
14 Οκτ 2020 10:42

ΖΕΥΣ; Ηλεκτρονική ψηφοφορία; Δεν έγινε υποχρεωτικό;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ