ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Πρύτανης Παν. Δυτ. Μακεδονίας προς υφ. Παιδείας: Ουδέποτε αντιμετωπίστηκαν με προχειρότητα ή ελαφρότητα τυχόν πειθαρχικές ευθύνες λειτουργών και υπαλλήλων του Ιδρύματος

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών υπέβαλε την παραίτησή του για λόγους ευθιξίας.
Δημοσίευση: 19/10/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

«Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, η διερεύνηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών λειτουργών και υπαλλήλων του Ιδρύματος εξαιτίας παράνομων πράξεων ή παραλείψεών τους ουδέποτε αντιμετωπίστηκε με προχειρότητα ή ελαφρότητα. Η στάση του καθενός μας στα όργανα του Πανεπιστημίου μας είναι γνωστή και δημόσια. Ό,τι σήμερα κτίζουμε ως ακαδημαϊκή παράδοση συνιστά το εχέγγυό μας για το μέλλον. Είμαστε εδώ για να διαφυλάξουμε ένα Πανεπιστήμιο που δημιουργήθηκε, με μεγάλη προσπάθεια, για να προσφέρει στην επιστημονική πρωτοπορία, στις τέχνες, στις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου και κυρίως στους ανθρώπους του».

Τα παραπάνω τονίζει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης, με   αφορμή τις διαμαρτυρίες που υποβλήθηκαν από υποψήφιους  και απαντώντας στην  επιστολής του υφυπουργού Παιδείας σχετικά με τη διαδικασία εκλογής Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ενώ υπογραμμίζει τα εξής:

1. Η συγκεκριμένη διαδικασία εκλογής βρίσκεται, ακόμη, σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής, και βάσει της ενημέρωσης από τα αρμόδια όργανα, έχει κατατεθεί η εισηγητική έκθεση, το περιεχόμενο της οποίας έχει προκαλέσει τον διάλογο των τελευταίων ημερών.

Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι, βάσει της νομολογίας του ΣτΕ, η έκθεση της Εισηγητικής Επιτροπής έχει τον χαρακτήρα απλής γνώμης. Τούτο σημαίνει ότι τα μέλη του Εκλεκτορικού δε δεσμεύονται από το περιεχόμενό της καθ’ οιονδήποτε τρόπο και μπορούν να αποκλίνουν από τις αξιολογήσεις και τις προτάσεις της.

2. Το πιο σημαντικό στην υπόθεση είναι ότι στο κείμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν υφίσταται διαδικασία προληπτικού ελέγχου νομιμότητας μίας εκλογής μέλους ΔΕΠ από τον Πρύτανη. Ο τελευταίος έχει την αρμοδιότητα να διενεργήσει (κατασταλτικό) έλεγχο νομιμότητας επί της διαδικασίας εκλογής κατόπιν της απόφασης που λαμβάνει το Εκλεκτορικό και όχι, φυσικά, επί μίας προπαρασκευαστικής, μη εκτελεστής πράξης, όπως είναι η εισηγητική έκθεση. Ειδάλλως, θα μπορούσε να τεθεί ζήτημα ανεπίτρεπτης παρέμβασης του Πρύτανη σε εκκρεμή διαδικασία εκλογής, η οποία διεξάγεται από λειτουργούς που διαθέτουν, κατά το Σύνταγμα, προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, όπως αναλύεται και στη νομολογία του ΣτΕ.

3. Αντίστοιχα, στο κείμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν υφίσταται διαδικασία προληπτικού ελέγχου νομιμότητας μίας εκλογής μέλους ΔΕΠ από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλο διοικητικό όργανο του Υπουργείου. Ο Υπουργός έχει την αρμοδιότητα να διενεργήσει (κατασταλτικό) έλεγχο νομιμότητας επί της διαδικασίας εκλογής με την προϋπόθεση ότι η διαδικασία έχει θεωρηθεί σύννομη από τον Πρύτανη. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ο έλεγχος νομιμότητας επί των διαδικασιών εκλογής διενεργείται πάντοτε με την προσήκουσα υπευθυνότητα και προσοχή. Εάν εμφιλοχωρήσουν πλημμέλειες, αυτό συνεπάγεται την άμεση ακύρωση της πράξης από την πρυτανική αρχή.

4. Ενημερώνουμε ότι ο Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών υπέβαλε την παραίτησή του για λόγους ευθιξίας.

Σχόλια (19)

 
Εισηγητική έκθεση
21 Οκτ 2020 23:19

Η εισηγητική έκθεση αξιολογεί τα βιογραφικά των υποψηφίων και προτείνει τον πιο κατάλληλο για τη θέση. Σχεδόν πάντοτε εκλέγεται ο υποψήφιος με βάση την αξιολόγηση της τριμελούς επιτροπής, άρα πρόκειται για ένα κλειστό σύστημα.

Αλλαγή είναι εφικτή μόνο εάν εαν τα εκλεκτορικά γίνονται από κεντρικές διιδρυματικές επιτροπές, με εναλλασόμενη συμμετοχή καθηγητών από Ελλάδα και εξωτερικό, που δε θα δεσμεύονται απο τοπικούς περιορισμούς. Οι θέσεις θα είναι ανεξάρτητες των σχολών, πχ. για το αντικείμενο της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης η προκήρυξη θα είναι κοινή για όλες τις Σχολές Αρχιτεκτονικής.

Το μέγιστο όμως πρόβλημα παραμένει στο πώς κατανέμονται οι θέσεις προσωπικού, αφού πολλά τμήματα δε θα έπρεπε καν να έχουν ιδρυθεί.

 
Observator
21 Οκτ 2020 22:27

Η εισηγητική έκθεση οφείλει να αναλύσει το επιστημονικό έργο των υποψηφίων και τιποτε άλλο. Μέσα από την ανάλυση θα διαπιστώσει την απόκλιση απο το αντικείμενο της θέσης.

 
Επαγγελματική πορεία
21 Οκτ 2020 19:01

Με την ίδια λογική που ένας Μηχανολόγος ή ένας Φυσικός κάνουν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στα Οικονομικά, ή ένας Πληροφορικός κάνει μεταπτυχιακό σε Βιολογία ή Ηλεκτρολογία ή Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Όπως όλα τα επαγγέλματα η Πληροφορική δεν είναι κλειστός χώρος, απορροφά επαγγελματίες απο διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Βιοπληροφορική
20 Οκτ 2020 19:14

 
Χρήστος
20 Οκτ 2020 20:35

Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του για τη συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία είναι γεγονός ότι αφήνει περίεργη οσμή.

ΌΜΩΣ:
Ο υφυπουργός έκανε μία εντελώς εξωθεσμική παρέμβαση. Έχει ρόλο και μπορεί να παρέμβει, αλλά σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας. Η τοποθέτηση του Πρύτανη είναι απολύτως συνετή διαδικαστικά, ανεξαρτήτως αν μας αρέσει / συνάδει με την προσωπική μας άποψη για την υπόθεση ή όχι. Με άλλα λόγια ο Πρύτανης λέει "με βάση το νομικό πλαίσιο που το υπουργείο θέτει και εγώ απλά εφαρμόζω, σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας δε μου πέφτει λόγος, μου πέφτει λόγος αργότερα".

Για όσους έγραψαν παραπάνω ότι το εκλεκτορικό υπερψηφίζει την πρόταση της εισηγητικής έκθεσης: συνήθως ναι αλλά όχι απαραίτητα, ειδικά αν η έκθεση είναι ακραία.

 
Βιοπληροφορική
20 Οκτ 2020 19:14

Αν κάποιος θέλει δουλειά στην Πληροφορική, γιατί να μην σπουδάσει εξαρχής Πληροφορική;
@Απασχόληση πτυχιούχων ΑΕΙ

 
Ποιος σκέφτεται....
20 Οκτ 2020 17:20

Ο υφυπουργός δυσφημεί το Πανεπιστήμιο?... Τι γράφεται εδώ μέσα...Προστατεύει το θεσμό και το ίδρυμα και έχει νομικά όλο το δικαίωμα

 
Απασχόληση πτυχιούχων ΑΕΙ
20 Οκτ 2020 14:09

Οι πτυχιούχοι Μαθηματικών μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακά στην Πληροφορική, στα Οικονομικά και να βρουν θέση εργασίας. Στο εξωτερικό, όπου υπάρχει ανάπτυξη και παραγωγική βάση, οι επιχειρήσεις προσλαμβάνουν αποφοίτους STEM και τους ενσωματώνουν μετά από 1-2 χρόνια εκπαίδευσης.

Το πρόβλημα δημιουργείται όταν ανάμεσα στα 9-10 ομοειδή τμήματα διατηρούνται μερικά που παρουσιάζουν τεράστια απόκλιση στους βαθμούς εισαγωγής, καθαρά για συντεχνιακούς λόγους. Όταν ένα τμήμα λειτουργεί σε μια περιοχή που δεν έχει την κρίσιμη μάζα γενικού πληθυσμού μοιραία θα μαραζώσει και θα είναι απλώς ένα σκαλοπάτι για τη μετακίνηση τα υπόλοιπα, τόσο για καθηγητές όσο και για φοιτητές.

Οι διοικήσεις των ΑΕΙ πρέπει να καταθέσουν ένα πλάνο συνενώσεων και συγχωνεύσεων σχολών, το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί πριν τις όποιες νέες προσλήψεις. Αλλιώς, απλώς συντηρούνται οι στρεβλώσεις του ίδιου συστήματος.

 
δεν σκέφτονται στο υπουργείο
20 Οκτ 2020 14:03

Ο υφυπουργός δεν σκέφτηκε την δυσφήμιση του Πανεπιστημίου με αυτή την προβολή που φαίνεται να επεδίωξε ??? Χτύπημα στο ΊΔρυμα και στον Πρύτανη, γιατί άραγε??

 
τι σου κάνει η τριτοβαθμια εκπαιδευση
20 Οκτ 2020 10:17

Γενικό συμάζεμα χρειάζεται@ Ενώ βρίσκουν σε άλλα αντικείμενα εργασία λόγω των αυξημένων δεξιοτήτων όπως πχ delivery σερβιτόροι κτλ

 
Γενικό συμάζεμα χρειάζεται
20 Οκτ 2020 09:29

Οι 9 στους 10 πτυχιούχους μαθηματικών δεν βρίσκουν εργασία σε αυτό που σπούδασαν, ενώ λειτουργούν τμήματα Μαθηματικών σε μικρές πόλεις με βάσεις εισαγωγής στις πανελλήνιες μικρότερες του 10 (και κάποιες φορές όλοι οι εισακτέοι είναι κάτω του 10). Και το χειρότερο, πολλοί από αυτούς παίρνουν μεταγραφές σε κεντρικά πανεπιστήμια. Από την κατά περίπτωση εξέταση για κατάργηση/συγχώνευση περιφερειακών τμημάτων ή/και πανεπιστημίων πρέπει θεσμικά να εφαρμοσθεί η αξιολόγηση του ρόλου τους και της ύπαρξής τους.
Όσον αφορά το φαινόμενο της "οικογενειοκρατίας", υπάγεται στην κατηγορία του "βολέματος" ανά την ελληνική επικράτεια και μπορεί να περιοριστεί μόνον με αυστηρό και συνεχή έλεγχο σε όλες τις καταγγελίες. Οπότε καλώς έγινε η παρέμβαση και πρέπει να συνεχιστεί αδιακρίτως ο έλεγχος τέτοιων περιπτώσεων.

 
Εσωτερικές διαδικασίες στα ΑΕΙ
20 Οκτ 2020 01:04

Κατά 99% το εκλεκτορικό σώμα ακολουθεί το σκεπτικό της εισηγητικής έκθεσης. Δυστυχώς, στα ελληνικά πανεπιστήμια υπάρχει και πρόβλημα διαδικασιών και πρόβλημα ουσίας αναφορικά με τις διαδικασίες στελέχωσης.

Καταρχάς, κάθε τμήμα προκηρύσσει θέσεις σε όποιο αντικείμενο θέλει, χωρίς να υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός σε επίπεδο σχολής ή ιδρύματος. Θα έπρεπε τα ομοειδή τμήματα όλων των ΑΕΙ να συνεργάζονται, ώστε μετά από τις απαραίτητες συνενώσεις, να μην προκύψουν ελλειματικοί ή πλεονασματικοί τομείς.

Η κάθε ομάδα εντός των πανεπιστημίων προσπαθεί να προωθήσει τα μέλη της.

@ Οbservator
19 Οκτ 2020 22:27

Δίνετε σημασία στις διαδικασίες ενώ η απόφαση λαμβάνεται πάντα απο το εκλεκτορικό σώμα.

 
Μιρελλα
19 Οκτ 2020 23:36

Προκαλεί αίσθηση που ο Υφυπουργός παρενέβη επί μιας προκαταρκτικής αξιολόγησης. Η τελική αξιολόγηση διενεργείται από το εκλεκτορικό του οποίου η απόφαση ελέγχεται ως προς τη νομιμότητα της από τον Πρύτανη στη συνέχεια. Αν και εφόσον υπάρχουν παρατυπίες παρεμβαινει ο Υπουργός.Έχει γίνει άλλη φορά τέτοια παρέμβαση σε αυτό το στάδιο σε άλλο πανεπιστήμιο;

 
Τι πρεπει να κανω για να δημοσιευτεί
19 Οκτ 2020 23:31

Παντως απάντηση γιατί 29 στις 30 αιτησεις βγηκαν άκυρες δεν έδωσε.

 
observater2
19 Οκτ 2020 22:47

Ο υπουργός κοινοποίησε σύσταση στον Πρύτανη πράγμα για το οποίο θεσμικά έχει όλο το δικαίωμα.
Επίσης η Εισηγητική Έκθεση δεν είναι απλή γνώμη...

 
Σοβαρότητα
19 Οκτ 2020 22:45

Η εισήγηση είναι καθοριστική. Αν δεν ήταν, δεν υπήρχε και λόγος να γίνει.

@Οbservator19 Οκτ 2020 22:27
Δίνετε σημασία στις διαδικασίες ενώ η απόφαση λαμβάνεται πάντα απο το εκλεκτορικό σώμα.

 
Εισηγηση
19 Οκτ 2020 22:36

Το εκλεκτορικο σωμα στη συντριπτικη πλειοψηφια των περιπτωσεων ψηφιζει την εισηγηση. Ελεος τι διαβαζουμε εδω μεσα.

 
Οbservator
19 Οκτ 2020 22:27

Δίνετε σημασία στις διαδικασίες ενώ η απόφαση λαμβάνεται πάντα απο το εκλεκτορικό σώμα.

 
Πανεπιστήμια
19 Οκτ 2020 17:59

Στις εκατοντάδες μονιμοποιήσεις συγγενών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για πρώτη φορά έχει παρέμβει ένας υπουργός και μάλιστα σε ένα τόσο αρχικό στάδιο μιας διαδικασίας. Έχω την αίσθηση ότι οι παρεμβάσεις θα σταματήσουν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και σε καμία περίπτωση δεν θα συνεχιστούν σε άλλα Πανεπιστήμια, ιδιαίτερα του κέντρου. Κοντός ψαλμός. Ας μας αποδείξει ο υπουργός ότι αντιμετωπίζει με τα ίδια μέτρα και σταθμά όλα τα Πανεπιστήμια.

 
Ανώνυμος
19 Οκτ 2020 16:54

Κάτι για την ουσία της υπόθεσης θα ειπωθεί; Δηλαδή όλα καλά; Το να αποκλείονται 29 από τους 30 υποψήφιους, ακόμα και στην εισηγητική έκθεση, αποτελεί εχέγγυο για το μέλλον; Και από όλα όσα έγιναν γνωστά, μόνο ο Πρόεδρος παραιτήθηκε για λόγους ευθιξίας;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ