Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Διατάξεις: Παρατάσεις συμβάσεων επικουρικού προσωπικού στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία

Δημοσίευση: 21/10/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με δύο διατάξεις που ψηφίστηκαν στην   ολομέλεια της Βουλής , δίνεται η δυνατότητα παράτασης όλων των ενεργών συμβάσεων επικουρικού προσωπικού (ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού) έως 31/10/2021 σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και Νοσοκομεία ΕΣΥ.

Ακολουθούν οι διατάξεις, όπως ψηφίστηκαν στη Βουλή

Άρθρο εικοστό
Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού – Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4715/2020

1. Η παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4715/2020 (Α ́ 149) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 χωρεί δυνατότητα παράτασης όλων των ενεργών την 30ή.9.2020 συμβάσεων επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού και νοσηλευτικού επικουρικού προσωπικού και πάσης φύσεως λοιπού επικουρικού προσωπικού των νοσοκομείων του ΕΣΥ, των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», των στρατιωτικών νοσοκομείων, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), καθώς και των Πανεπιστημιακών νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για χρονικό διάστημα έως και την 31η.10.2021 κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Για την υλοποίηση των ανωτέρω μεριμνά ο Διοικητής κάθε επιμέρους φορέα, οι δε αναγκαίες πιστώσεις καλύπτονται κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.»

2. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του ΕΟΦ, διαφόρων ειδικοτήτων, δυνάμει της υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ. 50604/4.7.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης παρατείνονται έως την 31η.10.2021 με τους ίδιους όρους, προκειμένου να συνεπικουρούν το έργο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Άρθρο εικοστό όγδοο
Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού και μετακίνηση προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας

1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 δύναται να να προσλαμβάνεται έως την 31η. 12.2020, για ένα (1) έτος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, στα στρατιωτικά νοσοκομεία, στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Χώρας, στα νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις για την κάλυψη των αναγκών σε ιατρονοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό των αεροϋγειονομείων που λειτουργούν σε αυτές, χωρίς να απαιτούνται η έκδοση σχετικής έγκρισης της Επι- τροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α ́ 280) και η εκ των προτέρων ανάληψη δέσμευσης πίστωσης των φορέων. Η ισχύς της διάταξης αυτής άρχεται από 1.10.2020.

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η.12.2020, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας δύναται να μετακινεί για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα με δυνατότητα παράτασης έως και τρεις (3) μήνες ακόμη, ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως προσωπικό από Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) σε κέντρα υγείας ή άλλους υγειονομικούς φορείς, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19. Ο ως ανωτέρω προγραμματισμός απασχόλησης του προσωπικού δεν επιτρέπεται να εμποδίζει τη λειτουργία μιας πλήρους βάρδιας συγκροτημένης ΤΟ.Μ.Υ., εφόσον αυτή συγχρηματοδοτείται από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Ετικέτες: 
Βουλή Παιδεία

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ