Placeholder

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

ΔΟΑΤΑΠ : Τα ζητήματα αναγνώρισης τίτλων -εξ αποστάσεως- και τόπου εξέτασης παραμένουν

Τι ισχύει μετά την ανάκληση της απόφασης- Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων
Δημοσίευση: 22/10/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με νέα απόφαση του ο ΔΟΑΤΑΠ  ανακαλεί το πρακτικό της απόφασης του περασμένου Ιούνη  -για την αναγνώριση τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν με σπουδές εξ αποστάσεως- ως κανονιστική πράξη, ωστόσο θα εξακολουθεί να εξετάζει τις προϋποθέσεις που ορίστηκαν στο πρακτικό ως ατομική διοικητική πράξη.

Συγκεκριμένα η νέα απόφαση ορίζει:

"Η εφαρμογή των κριτηρίων αυτών στα οποία αναφερόταν και το πρακτικό 11/26-06-2020, θα εξετάζεται στο πλαίσιο κάθε αίτησης αναγνώρισης τίτλου σπουδών με την έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης". 

Η αρχική απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ κρίθηκε παράνομη με  γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία έγινε δεκτή από την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Ακολουθεί  η  ανακλητική απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ:

«Με την υπΆ αριθμ. 129/2020 γνωμοδότηση (ατομική) του Αντιπροέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κρίθηκε ότι το απόσπασμα του Πρακτικού 11/26-06-2020 της Ολομέλειας του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ το οποίο αφορούσε στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, συνιστά κανονιστική απόφαση, δεν υφίσταται στο νομικό κόσμο και δεν παράγει ουδέν έννομο αποτέλεσμα.

Η γνωμοδότηση αυτή έγινε αποδεκτή από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων με σχετική επισημειωματική πράξη της, κατΆ εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν. 3086/2002.

Κατόπιν αυτών, το ΔΣ διαπιστώνει ότι η εν λόγω απόφαση δεν παρήγαγε κανένα έννομο αποτέλεσμα από της εκδόσεώς της και την ανακαλεί λαμβάνοντας υπ  όψιν τη γνωμοδότηση που την χαρακτήρισε κανονιστική πράξη.

Τα κριτήρια αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων καθορίζονται στο ν. 3328/2005 και ιδίως στο άρθρο 4 παρ. 1 αυτού, αφορούν στη διάρκεια των σπουδών, στους όρους αξιολόγησης, προαγωγής, αποφοίτησης κλπ των σπουδαστών και σύμφωνα με το ίδιο άρθρο πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των ελληνικών ΑΕΙ.

Η εφαρμογή των κριτηρίων αυτών στα οποία αναφερόταν και το πρακτικό 11/26-06-2020, θα εξετάζεται στο πλαίσιο κάθε αίτησης αναγνώρισης τίτλου σπουδών με την έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης, σύμφωνα και με την προαναφερόμενη γνωμοδότηση, αλλά και όπως ο ΔΟΑΤΑΠ αυτονοήτως πράττει. Πληροφορίες με τους εφαρμοζόμενους κανόνες αναρτώνται στον διαδικτυακό ιστότοπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατΆ εφαρμογή του άρθρου 14 του Ν. 3328/2005».

Τι ισχύει μετά την ανάκληση της απόφασης-Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι».

1. Η «ισοτιμία» αναγνωρίζεται εφόσον:

α) Η διάρκεια των σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων και των τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής.

Εξαιρούνται από την προϋπόθεση της διαδικασίας της διδασκαλίας και μάθησης τα ιδρύματα τύπου «ανοικτού πανεπιστημίου» (open university), «σπουδών εξ αποστάσεως» (distance learning) και «εξωτερικών πτυχίων» (external degrees), υπό τον όρο ότι τα συγκεκριμένα ιδρύματα έχουν ειδικό πρόγραμμα σπουδών για το σκοπό αυτόν, ότι ολόκληρη η διαδικασία παροχής τέτοιου τύπου προγράμματος γίνεται αποκλειστικά από το ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο και όχι από άλλο με οποιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενο με αυτό ίδρυμα και ότι η αξιολόγηση, προαγωγή και αποφοίτηση γίνονται με βάση διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, ανάλογες με αυτές που ισχύουν στα άλλα προγράμματα σπουδών [Αρχή Τροποποίησης]«εξ αποστάσεως των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής». - ΑΝΤΙΚ. ΩΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ “” ΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘ. 82 ΤΟΥ Ν. 4485/17, ΦΕΚ-114 Α/4-8-17 [Τέλος Τροποποίησης]

[Αρχή Τροποποίησης]«β) Όλο το πρόγραμμα σπουδών έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τουλάχιστον το 1/2 του προγράμματος ή τα δύο έτη, σε περίπτωση που η διάρκεια των σπουδών είναι πενταετής, έχει πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο. Εξαίρεση ως προς το εν λόγω ελάχιστο ποσοστό σπουδών μπορεί να αποτελέσουν τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα συνεργασίας αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Η διάρκεια των σπουδών υπολογίζεται σε ακαδημαϊκά έτη, εξάμηνα ή διδακτικές μονάδες ή σε συνδυασμό αυτών.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Β ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 17 ΤΟΥ ΑΡΘ. 39 ΤΟΥ Ν. 4186/13, ΦΕΚ-193 Α/17-9-13 [Τέλος Τροποποίησης].

Ετικέτες: 
ΔΟΑΤΑΠ

Σχόλια (26)

 
Nicky
02 Νοε 2020 00:46

Προς Μάνο. Αυτό ακριβώς που περιγράφεις τους λένε. Αν έχεις γνωστούς που τελείωσαν από το 2017 και μετά και κατέθεσαν πτυχίο από Σεπτέμβριο ρώτα τους..μεγάλο μπάχαλο στον δοαταπ. Κάποιοι φοιτητές πιέσαμε το πανεπιστήμιο και τελικά παραδέχτηκαν την σοβαρότητα της κατάστασης. Τώρα λένε σε εμάς τους φοιτητές να κινηθούμε για να δικαιωθούμε!

 
Nicky
02 Νοε 2020 00:40

Απαντώ στη βασιλική: Δυστυχώς δεν έγινε αυτό που λέτε. Ο δοατάπ πατάει πάνω στην τροποποίηση του 2017, σύμφωνα με την οποία η αντιστοιχία και ισοτιμία κρίνεται μόνο με το ΕΑΠ. Έτσι, κατά δοαταπ, αφού το εαπ δεν έχει εξεταστικά κέντρα στο εξωτερικό και οι φοιτητές του εξωτερικού υποχρεωτικά έρχονται και δίνουν εξετάσεις στην Ελλάδα ,το ίδιο οφείλουν να κάνουν και όλοι οι άλλοι. Το τελευταίο διάστημα επικρατεί μεγάλο μπάχαλο στον οργανισμό και όσοι έχουν πτυχία από το 2017 και μετά ακούνε απίστευτες δικαιολογίες και τους δημιουργούν πολλά προβλήματα. Ζητάνε από όλους ως τόπο εξετάσεων τις χώρες των πανεπιστημίων! Ίσως δεν έχετε παρακολουθήσει το θέμα από κοντά.

 
Βασιλική
27 Οκτ 2020 11:10

Έγινε αυτό που περίμεναν όλοι ότι θα γίνει. Τα εξ αποστάσεως θα αναγνωρίζονται όπως αναγνωρίζονταν πάντα, δηλαδή με βάση τα κριτήρια που έχει θέσει ο νόμος (προφανώς ο τόπος των εξετάσεων δεν είναι ένα από αυτά τα κριτήρια, όπως άλλωστε γνωμοδότησε και το ΝΣΚ ).

 
@Hasan
24 Οκτ 2020 12:29

Ανησυχείτε αδίκως και γράφετε το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά. Έχουν γνώση οι φύλακες. Ποτέ δεν πήραν και ποτέ δεν θα πάρουν αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ 'πτυχιούχοι' πανεπιστημίων τροπικών νησιών! Στο κύριο μέρος τώρα: Πρέπει να καταλάβετε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση εδώ και 20 χρόνια τουλάχιστον έχει καθιερωθεί ως αξιόπιστη μέθοδος σπουδών παγκοσμίως, όλα τα παγκοσμίου κύρους ιδρύματα την χρησιμοποιούν. Ειδικά τώρα με την πανδημία αναπτύχθηκε και στα συμβατικά ελληνικά ΑΕΙ. Το πρόβλημα λέω πάλι είναι η τρομερή καθυστέρηση αναγνώρισης των πτυχίων από τον ΔΟΑΤΑΠ λόγω γραφειοκρατίας και έλλειψης προσωπικού. Είναι τραγικό να απαιτείται χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος από τον χρόνο σπουδών για την αναγνώριση του από τον ΔΟΑΤΑΠ!

 
Hasan προς @Hasan
23 Οκτ 2020 21:51

Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι έγραψα. Δεν έχω πρόβλημα με την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση από σοβαρά (κατά ΔΟΑΤΑΠ) ιδρύματα της αλλοδαπής. Προφανώς και πρέπει να δουλεύει γρήγορα ο ΔΟΑΤΑΠ, ακόμη και μέσα σε λίγες ώρες εφόσον μιλάμε για ιδρύματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ. Που είναι ιδρύματα και όχι γραμματοκιβώτια σε κάποιο τροπικό νησί. Δεν είναι αυτό το θέμα της συζήτησης. Το θέμα μας είναι να μην υπάρχουν εύκολες τρύπες για αγορές τίτλων χαμηλού επιπέδου και περίεργης προέλευσης, ενίοτε χωρίς οι λήπτες να ασχοληθούν και ιδιαίτερα. Η μεγάλη διάδοση της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης το κάνει αρκετά εύκολο πλέον. Επειδή το "πονάει χέρι κόψει χέρι" είναι άδικο και επειδή ίσως η πραγματικότητα έχει αλλάξει και δεν αντιμετωπίζεται, η μόνη λύση φαίνεται ότι είναι η εξονυχιστική εξέταση κάθε περίεργης περίπτωσης (από το προσωπικό του ΔΟΑΤΑΠ που προφανώς ξέρει την δουλειά του) όταν εμφανίζεται για πρώτη φορά, αυτό έγραψα στο πρώτο μου μήνυμα περί αυστηρότητας.

 
@Hasan
23 Οκτ 2020 20:17

Έχετε κάποια δικά σας κριτήρια για να κατατάξετε σε σοβαρό ή όχι κάποιο ίδρυμα; Σας ενημερώνω λοιπόν ότι ο ΔΟΑΤΑΠ έχει πολύ αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης, ειδικούς εισηγητές και ακαδημαικούς συμβούλους που κάνουν με σοβαρότητα αυτή ακριβώς την δουλειά. Το πρόβλημα είναι ότι το γραφειοκρατικό τέρας στο οποιό εξελίχθηκε ο ΔΟΑΤΑΠ χρειάζεται για να εξεταστεί μια αίτηση 2 και 3 χρόνια! Αυτό είναι το πρόβλημα και αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο πτυχιούχος του Imperial ή του ΜΙΤ. Φταίει η υποστελέχωση φταίει κάτι άλλο δεν ξέρω αλλά πρέπει να το λύσουν και γρήγορα.

 
Hasan
23 Οκτ 2020 17:06

Δεν αναφερόμουν σε σοβαρά πανεπιστήμια που εδρεύουν σε σοβαρές χώρες.

 
Πιλότος F16
23 Οκτ 2020 16:38

@ @Hasan, @@Μαρία 15:25

Ο ΔΟΑΤΑΠ και το Ελληνικό Κράτος, δεν τα γνωρίζουν αυτά που λέτε? Κι αυτοί υποκρίνονται? Για ποιό λόγο? Έχουν κάποιο όφελος?

Επίσης, όταν επιθυμώ-προτιμώ-επιλέγω-αναγκάζομαι-τυχαίνει-με βολεύει να σπουδάσω ΕΚΤΟΣ Ελλάδος αλλά θέλω το πτυχίο που θα πάρω να αναγνωρίζεται και ΕΝΤΟΣ Ελλάδος, δεν πρέπει να γνωρίζω από ΠΡΙΝ, κάτω από ποιές προϋποθέσεις θα αναγνωρίζεται από την αρμόδια αρχή? Πχ αν αγοράσω από τη Βοστώνη ένα αυτοκίνητο που πετάει, μπορώ να απαιτώ, να το κυκλοφορώ ελεύθερα και χωρίς προϋποθέσεις στον Αττικό ουρανό?

 
@Hasan, @@Μαρία
23 Οκτ 2020 15:25

Γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή πολλά μεταπτυχιακά λειτουργούν εξ'αποστάσεως και θα εξεταστούν εξ'αποστάσεως; Στην Ελλάδα. Αυτοί οι φοιτητές είναι ΟΚ που δε θα εξεταστούν στην έδρα του πανεπιστημίου, αλλά αν είναι σε μεταπτυχιακό του εξωτερικού υπάρχει πρόβλημα; Κι εγώ σπούδασα στη Βοστώνη και έγραφα εκεί εξετάσεις. Τι σημαίνει αυτό; Οι καιροί άλλαξαν, υπάρχουν εξ'αποστάσεως προγράμματα είτε προγραμματισμένα είτε ντε φάκτο λόγω των καταστάσεων. Δεν έχει νόημα να περιμένουμε απο το ΔΟΑΤΑΠ να "απορρίπτει" για τέτοιους λόγους. Αν ο καημός μας είναι η ποιότητα των σπουδών πρέπει πρώτα να βγάλουμε τη δοκό από το δικό μας μάτι και μετά την αγκίθα από το μάτι των άλλων. Κοιτάξτε τις διαφορές στην ποιότητα σπουδών στα Ελληνικά ΑΕΙ. Και σε βάσεις και σε ΠΜΣ. Αφού αυτή η κατάσταση είναι αποδεκτή απο το Ελληνικό Κράτος, θα πρέπει να είναι αποδεκτά παρόμοιας ποιότητας πτυχία από οπουδήποτε. Αλλιώς υποκρινόμαστε.

 
@Μαρία
23 Οκτ 2020 13:57

Τί να σας πω? Εγώ πάντως που σπούδασα στο Μα'ι'άμι των ΗΠΑ, εκεί πήγαινα να γράψω εξετάσεις. Πολύ θα με βόλευε να τις δίνω από Ελλάδα.

 
Ευα
23 Οκτ 2020 13:27

Αυτός ο ΔΟΑΤΑΠ μάστιγα έχει καταντήσει. Και η δική μου αναγνώριση στον ειδικό εισηγητή έχει κολλήσει.

 
Καθηγητής Δημόσιου ΑΕΙ
23 Οκτ 2020 13:22

Αυτό που συμβαίνει είναι ΜΕΓΑΛΗ ΝΤΡΟΠΗ. Διαβάστε τι γράφει ο ΔΟΑΤΑΠ αφού τους πήρε 4 μήνες να ακυρώσουν την απόφαση όπως όφειλαν:
"Η εφαρμογή των κριτηρίων αυτών στα οποία αναφερόταν και το πρακτικό 11/26-06-2020, θα εξετάζεται στο πλαίσιο κάθε αίτησης αναγνώρισης".

Δηλαδή λένε ότι θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν τα κριτήρια τα οποία το Υπουργείο τους είπε οτι ΚΑΚΩΣ τα εφαρμόζουν και πρέπει να σταματήσουν, αλλά "ατομικά" αντί μια και καλή για όλους. Αυτό δεν είναι εμπαιγμός; Το υπουργείο φαντάζομαι θα έχει να πει κατι όπως και όλοι όσοι αντιμετωπίσουν προβλήματα με τη διαδικασία του ΔΟΑΤΑΠ ως προς τα παραπάνω "κριτήρια".

Το ΜΕΙΖΟΝ θέμα είναι: γιατί ο ΔΟΑΤΑΠ "κολλάει" τόσο σε αυτά τα θέματα με τα εξ'αποστάσεως πτυχία και απαιτούσε (και απαιτεί, όπως φαίνεται) δια-ζώσης εξετάσεις; Αφού αυτή τη στιγμή τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ προσφέρουν εξ'αποστάσεως σπουδές, ΚΑΙ εξ'αποστάσεως εξετάσεις (βλ. ΕΑΠ). Πως γίνεται για σπουδές στην Ελλάδα να είναι ΟΚ να εξετάζεσαι στα μαθήματα εξ'αποστάεως απ'το σπίτι σου, ενώ αν το πτυχίο σου είναι απο - κατα τ'άλλα αναγνωρισμένο ΑΕΙ του εξωτερικού - να απαιτούνται δια-ζώσης εξετάσεις στην έδρα του ΑΕΙ κλπ;
Προφανώς αυτό είναι άδικο, και εκτιμώ ότι όποιος προσφύγει θα δικαωθεί.

 
Προς Μαρία
23 Οκτ 2020 13:11

@Μαρία
Νομίζω έχει υπάρξει μπέρδεμα με την γλώσσα που χρησιμοποιούν. Και εγώ δεν έχω καταλάβει.

Αυτό που *νομίζω* είναι:
Όταν κάνεις αίτηση στον ΔΟΑΤΑΠ, αυτή κρίνεται με ατομική διοικητική πράξη. Δεν αλλάζει κάτι εδώ.
Η απόφαση του Ιουνίου αποσύρεται, γιατί τα κριτήρια που εισάγει έχουν την μορφή κανονιστική πράξης, δηλαδή νόμου!
Η διοικητική πράξη μπορεί να κρίνει μόνο κατά περίπτωση. Αλλά δεν μπορεί να εισάγει άλλα κριτήρια πέρα από αυτά που ορίζονται ρητά από τον νόμο. Δλδ μπορεί να δει αν έχει ο φοιτητής περάσει μαθήματα με εξετάσεις που πληρούν κριτήρια αξιοκρατίας κλπ, αλλά το να πει ότι "Α δεν έδωσες εξετάσεις στην Κύπρο, άρα δεν είναι αξιοκρατική διαδικασία" δεν αναφέρεται στον νόμο ρητά. Και εφόσον δεν αποτρέπουν πλέον με την ανάκληση της απόφασης τα πανεπιστήμια να έχουν εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα, πώς θα σε αποτρέψουν στην διοικητική πράξη να δώσεις εξετάσεις Ελλάδα;;;
Και επίσης με βάση την γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου, αυτό αντιτίθεται στο Σύνταγμα.

Αυτή είναι η δική μου ερμηνεία, αλλά είναι πολύ πιθανό να κάνω λάθος

 
Μαρία
23 Οκτ 2020 11:36

@Μαρία
Γιατί, τί πρόβλημα υπήρχε στις προϋποθέσεις?

Οι προϋποθέσεις βάσει του πρακτικού του Ιουνίου ήταν ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων ο οποίος έπρεπε να είναι η έδρα του πανεπιστημίου.

 
Γιάννης
23 Οκτ 2020 11:32

Ας ελπίσουμε ότι με την νέα απόφαση ο ΔΟΑΤΑΠ θα μπορέσει να εξετάσει τις αιτήσεις που έχουν κολλήσει εδώ και μήνες. Ας ρίξει εκεί το βάρος του κύριος Καλογήρου γιατί κρίνεται η ζωή ανθρώπων από τους ρυθμούς των εργασιών του ΔΟΑΤΑΠ.

 
Χωρίς προϋποθέσεις?
22 Οκτ 2020 21:58

@Μαρία
Γιατί, τί πρόβλημα υπήρχε στις προϋποθέσεις?

 
Μαρία
22 Οκτ 2020 21:35

Ουσιαστικά ανακαλεί μόνο την κανονιστική πράξη. Τα κριτήρια που τέθηκαν με το πρακτικό του Ιουνίου εξετάζονται με ατομική διοικητική πράξη. Με λίγα λόγια δεν ανακάλεσαν τις προϋποθέσεις!

 
Οπως και οι προηγούμενοι
22 Οκτ 2020 20:36

Αν δεν κατργηθεί το ΔΟΑΤΑΠ θα χάσετε τις εκλογές.

 
Προς Μάνο
22 Οκτ 2020 20:30

Όχι από το 2017 πρέπει υποχρεωτικά οι σπουδές που θα κριθούν από τον ΔΟΑΤΑΠ να προσφέρονται και από το ΕΑΠ ως εξ αποστάσεως για να είναι ισότιμες και αντίστοιχες.

 
Μανος
22 Οκτ 2020 19:56

Ρε παιδια επειδη δεν καταλαβα, τι εννοει; δλδ εφοσον απο το 17 ισχυει οτι θα πρεπει να αναγνωριζομαστε μονο με βαση το ΕΑΠ θα μπορουν να πουν σε καποιον οτι δε σε αναγνωριζουμε γτ το ΕΑΠ δεν λειτουργει εξεταστικα κεντρα εξω; (οπως το κανουν ηδη με αποφοιτους του 2019) επισης τι ακριβως σημαινει το έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης;;; οποιος ξερει παιδια ας μου πει γτ εχω καταμπερδευτει.

 
antihasan
22 Οκτ 2020 19:38

Ο ΔΟΑΤΑΠ πρέπει να κάνει αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε: Να αναγνωρίζει ακαδημαικά τους τίτλους αλλοδαπής και σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι σε τρια χρόνια όπως κάνει τώρα. φανταστείτε να πηγαίνατε στην Γαλλία για εργασία και ο εκεί ΔΟΑΤΑΠ να έκανε να σας αναγνωρίσει το ελληνικό πτυχίο τρία χρόνια!

 
Hasan
22 Οκτ 2020 16:11

Θα γεμίσει η αγορά offshore μεταπτυχιακούς τίτλους αν δεν μπει κάποιο νομοθετικό φρένο από το υπουργείο. Άδικο για όσους ιδρώνουν και ξενυχτάνε σε σοβαρά πανεπιστήμια (εντός και εκτός) για να έχουν ένα καλό μεταπτυχιακό τίτλο. Ο ΔΟΑΤΑΠ θα πρέπει να εξετάζει με αυστηρότητα πλέον αυτές τις περιπτώσεις.

 
Γιάννης
22 Οκτ 2020 13:44

Όλο αποφάσεις παίρνουν και εγώ περιμένω δυο χρόνια για την αναγνώριση του πτυχίου μου, που έχει κολλήσει στον ειδικό εισηγητή 8 μήνες! Αυτά να κοιτάξει να διορθώσει το Υπουργείο, αγανακτήσαμε!

 
Σχολιαστής
22 Οκτ 2020 13:18

Το κύκνειο άσμα, δυστυχώς, για τον σοβαρό κ. Καλογήρου είναι μία αξιοπρεπής παραίτηση στο πρόσωπο της Υπουργού και του Μαξίμου...

 
Εκπαιδευτικός
22 Οκτ 2020 13:17

Η εφαρμογή των κριτηρίων αυτών στα οποία αναφερόταν και το πρακτικό 11/26-06-2020, θα εξετάζεται στο πλαίσιο κάθε αίτησης αναγνώρισης τίτλου σπουδών με την έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης, σύμφωνα και με την προαναφερόμενη γνωμοδότηση,

δηλαδή κάθε φάκελος θα κρίνεται ξεχωριστά.....ΧΑΟΣ και αφήνει υπόνοιες για...προνομιακές εξαιρέσεις

 
Παραίτηση προέδρου
22 Οκτ 2020 11:11

Αφού γίναμε ρεζίλι διεθνώς και αφού απέρριψε την απόφαση το νομικό συμβούλιο του κράτους τώρα την αποσύρουμε, λες και μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο.
Ο πρόεδρος και οι σύμβουλοι του ποτέ θα παραιτηθούν;;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.