Σήμερα: Βραβεία σε 227.100 άριστους μαθητές (18,1 – 20) Γυμνασίου και Λυκείου (σε σύνολο μαθητών 680.000)

Βραβείο “αριστείας” θα πάρει ο ένας στους τρεις μαθητές

27/10/2020

Ενημερώθηκε: 27/10/2020, 12:25

Άκουσε το άρθρο

Σήμερα Τρίτη  μετά το πέρας του επετειακού εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου,   θα απονεμηθούν τα αριστεία-βραβεία- οι έπαινοι προσωπικής βελτίωσης και οι ειδικοί έπαινοι στους/στις μαθητές/τριες του σχολικού έτους 2019-20, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, θα μεριμνήσει για τον καθορισμό του τρόπου απονομής των εν λόγω τιμητικών διακρίσεων στους αποφοίτους του σχολικού έτους 2019-20, ώστε να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας από τον covid – 19.

Το περασμένο σχολικό έτος της πανδημίας, ο αριθμός των  αριστούχων  μαθητών  στα Γυμνάσια και Λύκεια αυξήθηκε κατά 45.300 , αγγίζοντας τις  227.100 (σε σύνολο μαθητών 680.000) από 181.790 που ήταν πρόπερσι, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει κατ' αποκλειστικότητα το esos.

Αυτό σημαίνει ότι   θα πάρει  βραβείο “αριστείας” ο ένας στους τρεις  μαθητές.

“Δεν είναι αριστεία εάν ένας μαθητής βαθμολογηθεί με 18 ή 19”

Ο πρώην υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου που θεσμοθέτησε αυτά τα βραβεία είχε πει ότι “Δεν είναι αριστεία εάν ένας μαθητής βαθμολογηθεί με 18 ή 19”,  κι εξήγησε ότι “η αριστεία είναι ένα πιο σύνθετο ζήτημα που έχει σχέση και με πόσα μαθαίνεις και με τι προσωπικότητα βγαίνεις όταν μαθαίνει και με τη αίσθηση αλληλεγγύης στη διαδικασία της μάθησης έχει εμπλακεί”.

Γιατί είχαμε “κατακόρυφη” αύξηση των αριστούχων

Η “κατακόρυφη” αύξηση των αριστούχων οφείλεται στο γεγονός της   μη πραγματοποίησης γραπτών εξετάσεων, λόγω της πανδημίας,  με αποτέλεσμα ο Γενικός Μέσος Όρος βαθμολογίας του κάθε μαθητή να έχει   βασιστεί στα προφορικά (σ.σ. οι προφορικές βαθμολογίες είναι συνήθως υψηλότερες από τις γραπτές.οπότε όπως αναμένετο είναι υψηλότερες από ό,τι συνήθως.

Βραβεία προόδου

Ο αριθμός των μαθητών που θα πάρει βραβεία προόδου αυξήθηκε στις 53.180 από 51.250  πρόπερσι.

Οι έπαινοι

Αντίθετα  οι έπαινοι μειώθηκαν  στις 12.570 από 15.320 πρόπερσι.

Οι έπαινοι προσωπικής βελτίωσης μειώθηκαν λόγω της μειωμένης σχολικής περιόδου.    

Οι Ειδικοί έπαινοι        

Οι ειδικοί έπαινοι εμφάνισαν μικρή μείωση, διότι δεν ολοκληρώθηκαν όλες οι σχολικές δραστηριότητες που θα αναδείκνυαν αλληλεγγύη και κοινωνική προσφορά.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ

“Κατακόρυφη” αύξηση των αριστούχων μαθητών στο Γυμνάσιο και Λύκειο παρατηρείται  από το σχολικό έτος 2015-2016.

Οι αριστούχοι μαθητές ανήλθαν το σχ έτος 2018-19 στους 181.790 από 158.500 που ήταν το σχολ. Έτος  2015-16.

Η αύξηση αυτή  οφείλεται στη  μείωση  των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων στο Γυμνάσιο από το σχολικό έτος 2015-2016 σε 4 (από 12 για την Α΄ τάξη και 13 για τις Β΄ και Γ΄ τάξεις) και στο Γενικό Λύκειο σε 8 (από 12) για την Α΄ τάξη, σε 6 (από 16) για τη Β΄ τάξη και σε 4 (από 14) για τη Γ΄ τάξη .

Ειδικότερα

Πριν το σχολικό έτος 2015-2016, τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Γυμνασίου ήταν: α) για την Α΄ τάξη Γυμνασίου 12, β)  για τη Β΄ τάξη Γυμνασίου 13 και γ) για τη Γ΄ τάξη Γυμνασίου 13.

Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εξής, τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα για το Γυμνάσιο μειώθηκαν σε 4 γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα για την Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη, σύμφωνα με το Π.Δ. 126/2016 (Α΄ 211): «Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου».

Παράλληλα, από το σχολικό έτος 2017-2018 και εξής: τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα για τη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου από 14 γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα μειώθηκαν σε 4 γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα (ν. 4540/2018, Α΄ 91 ).

Από το σχολικό έτος 2018-2019, τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα για την Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου από 12 μειώθηκαν σε 8, για τη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου, από 16 μειώθηκαν σε 6 (ν. 4610/2019, Α΄ 70).

Τα  βραβεία

Αριστείο Προόδου  χορηγείται στους αριστούχους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου κατά την Εορτή της Σημαίας ( σ.σ. είναι ενταγμένη στην εορτή της 28ης Οκτωβρίου), ενώ στους    μαθητές  οι οποίοι έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση της επίδοσης τους, απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης».

Ειδικότερα:

Στους/στις μαθητές/τριες που επιτυγχάνουν βαθμό ετήσιας προόδου «άριστα» απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Αριστείο Προόδου».

Στους/στις μαθητές/τριες κάθε τμήματος που επιτυγχάνουν τον μεγαλύτερο βαθμό ετήσιας προόδου και διαγωγή «εξαιρετική» απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Βραβείο Προόδου». Σε περίπτωση ισοβαθμίας το «Βραβείο Προόδου» απονέμεται σε όλους/ες τους μαθητές/τριες που ισοβάθμισαν.

Στους/στις μαθητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση της επίδοσης τους, απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης».

Στους/στις μαθητές/τριες που διακρίνονται για ιδιαίτερες πράξεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς και για πράξεις που εκφράζουν πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας απονέμεται ειδικός έπαινος.

Σχόλια (22)

Μαρίνα
|

Συνάδελφοι, όταν το 1/3 των μαθητών στη Χώρα μας αριστεύει και στις διεθνείς μετρήσεις και αξιολογήσεις πιάνει πάτο και στην κατανόηση κειμένων και στις θετικές επιστήμες, τότε τι ψάχνετε να βρείτε και για ποιες αποδείξεις μιλάτε;

Δον Κιχώτης
|

Άριστα σχολιάζει ο συνάδελφός μου ΗΡΑ* συνάδελφε Δημήτρη και παρόλο που το πρόβλημα είναι ζέον, ανύπαρκτη είναι η ζέση για το θέμα αυτό εδώ και σαρά-ντα χρόνια, ούτε η Πολιτεία θέλει να γνωρίζει - με αξιόπιστο τρόπο βέβαια - τι κατέχουν οι μαθητές που τελειώνουν μία τάξη στην Πρωτοβάθμια ή στη Δευτερο-βάθμια ούτε κι εμείς οι ίδιοι. Πάνω από σαράντα χρόνια δίνουμε στους μαθητές μία καρτέλα που περιέχει μόνο βαθμούς - τα τελευταία χρόνια το φύλλο Α4 αποτελεί τον μοναδικό εκσυγχρονισμό επί του θέματος - και αξίζει να σου γνωρίσω ότι όταν στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές της δεκαετίας του 90 ήρθαν οι πρώτες ελληνικές και αλβανικές οικογένειες από το γειτονικό κράτος, οι γονείς κατέθεταν στους Διευθυντές τα μεταφρασμένα φύλλα αξιολόγησης των παιδιών τους που περιείχαν πλήθος κριτηρίων επί όλων των γνωστικών και των παιδαγωγικών αντικειμένων που ήταν βασικά κατά την κρίση του αλβανικού κράτους εκείνης της εποχής. Αντίστοιχα φύλλα συνάδελφε έγραφα κι εγώ εκείνη την εποχή, όταν υπηρετούσα σε μεγάλο ιδιωτικό σχολείο!... Αυτά τα αλβανικά φύλλα αξιολόγησης, μπορεί να τα βρει όποιος ενδιαφέρεται στα αρχεία αρκετών σχολείων της Ανατολικής Αττικής. Όποιος ενδιαφέρεται...
Παρόλα αυτά, έχω κι εγώ την αίσθηση ότι η κατάσταση είναι κάπως έτσι όπως την περιγράφεις, τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια, αλλά παραδέχομαι ότι δεν αποτελούμε αξιόπιστο δείγμα! Τα αξιόπιστα δείγματα προϋποθέτουν πολιτική συναίνεση και βούληση, αλλά...

HΡΑ*
|

Συνάδελφε, οι προσωπικές εμπειρίες και ακολουθούμενες πρακτικές στον τομέα της αξιολόγησης των μαθητών δεν αποτελούν αποδείξεις και μάλιστα " απλές και απτές" , όπως χαρακτηριστικά τις ονομάζεις. Δεν είναι ούτε καν ενδείξεις και ως εκ τούτου δεν αποτελούν ασφαλές κριτήριο για να γίνουν επιστημονικά αποδεκτές. Για να το πούμε απλά : Τα " εκ πείρας", " η εμπειρία μου λέει" και άλλα συναφή δεν έχουν καμιά σχέση με την επιστημονική προσέγγιση ενός ομολογουμένως ζέοντος προβλήματος όπως είναι αυτό της αξιολόγησης των μαθητών. Η οποία αξιολόγηση σημειωτέον δεν αρχίζει κι ούτε τελειώνει με την αριθμητική αποτύπωση στα ωριαία διαγωνίσματα και τις Πανελλήνιες Εξετάσεις....

Δημήτρης @Ήρα
|

Επειδή όλοι εκπαιδευτικοί, απ' ότι φαίνεται, είμαστε, θα απαντήσω στο ερώτημά σου από πού προκύπτουν... Δε θα σου πω για αποτελέσματα πανελλαδικών αλλά για πιο απλές και απτές αποδείξεις. Επειδή με το καλό μπαίνω στο 39ο χρόνο υπηρεσίας (δεν έφυγα ακόμη γιατί οικονομικά δεν αντέχω τη μακρά αναμονή της σύνταξης) στο μαθητή που έβαζα 13-14 πριν από 25 ή 30 χρόνια, τώρα βάζω 18, γιατί δε μπορώ να κάνω αλλιώς σε ένα γενικευμένο κλίμα τέτοιας τάσης. Επειδή η ύλη δεν έχει αλλάξει, βλέπεις ότι ο μαθητής του 18 σήμερα γνωρίζει ό,τι γνώριζε ο μαθητής του 13 παλιά. Στα καθημερινά τεστ, στα ωριαία διαγωνίσματα βλέπεις τα ίδια. Τι άλλη χρεία μαρτύρων έχουμε;

HΡΑ*
|

@ Δημήτρης, @ Προς @ Δημήτρη (27 Οκτ. 2020 08:42)

Επανέρχομαι, γιατί φαίνεται πως ο ... ο ιός της αριστείας χτύπησε ταβάνι ! Ο ένας μπερδεύει την Πίζα της Ιταλίας με τον Κεκλιμένο Πύργο της με το PISA test, πώς τα κατάφερε ένας Θεός ξέρει... Ο πρώτος χωρίς αιδώ/σεβασμό και κυρίως χωρίς στοιχεία αποφαίνεται : α) "... μάλλον δεν έχεις καταλάβει το περιβάλλον στο οποίο κινείσαι"( εννοεί τον εκπαιδευτικό : σημ. ΗΡΑ*), β) "Ο μέσος μαθητής του 18 σήμερα είναι επιπέδου 13. Ο μαθητής του 13, είναι του 7. " Από πού προκύπτουν αυτοί του η ισχυρισμοί κι αυτές οι αλχημείες ούτε ο Θεός το ξέρει... Κοινό σημείο αναφοράς και των δύο : έπαρση και έλλειψη στοιχειώδους σεβασμού προς τον "εκπαιδευτικός", ο οποίος μέσω του σχετικού σχολίου απλά διατύπωσε την άποψή του. Τώρα αν συμφωνούμε με την άποψή του ή όχι είναι άλλου παπά ευαγγέλιο...Εν κατακλείδι, λίγος σεβασμός προς τους εκπαιδευτικούς δεν βλάπτει...

Προς@Δημήτρη
|

πες τα Χρυσόστομε στον @ εκπαιδευτικό που ζει στον κόσμο του!! Με τόσα αριστεία στην Πίζα δεν έπρεπε να είμαστε πρώτοι;

Δημήτρης @ εκπαιδευτικός
|

Εσύ που δηλώνεις εκπαιδευτικός και ερμηνεύεις τα πολλά αριστεία ως αποτέλεσμα των ιδιαιτέρων, μάλλον δεν έχεις καταλάβει το περιβάλλον στο οποίο κινείσαι. Ο μέσος μαθητής του 18 σήμερα είναι επιπέδου 13. Ο μαθητής του 13, είναι του 7. Εκτός των αιτιών που αναφέρει το ρεπορτάζ γι΄αυτό το κατάντημα, ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι ο ανταγωνισμός των σχολείων για προσέλκυση πελατείας και ο νοών νοείτω.
ΥΓ Ασφαλώς υπάρχουν και οι πραγματικά άριστοι, μόνο που ατύχησαν και ζουν στη λάθος εποχή της ισοπέδωσης των πάντων.

Nikos
|

Ο χρυσός είναι πολύτιμος επειδή είναι σπάνιος.

HΡΑ*
|

Κοίτα να δεις με τι ασχολούμαστε ξανά και ξανά : Με την αριστεία ! Κι όλα αυτά εν μέσω πανδημίας, χρεοκοπίας, μνημονίων, ξεχαρβαλωμένου εκπαιδευτικού συστήματος - πότε έγιναν οι τελευταίοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών; - και διαχρονικής " ράβε -ξήλωνε" πολιτικής του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας...Μπορεί κάποιος, παρακαλώ, να μού πει έναν/μία Υπουργό Παιδείας τα τελευταία 30 - 40 χρόνια που να μην άρχισε τη θητεία του ξηλώνοντας ό,τι είχε θεσπίσει ο/η προκάτοχός του/ης; Και ποιο είναι το πιο προσφιλές αντικείμενο με το οποίο αρχίζουν όλοι/-ες τη θητεία του στο ΥΠΑΙΘ ; Η μεταρρύθμιση του "εξεταστικού" !!! Δηλ. με τη διαδικασία μετάβασης από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια ξανά και ξανά !!! Αμ' δε λύνονται έτσι τα προβλήματα της Παιδείας. Αλήθεια, γνωρίζετε εσείς κάποιον απλό μάστορα, έναν κτίστη βρε αδερφέ, που να αρχίζει μια οικοδομή απ' τα... κεραμίδια της; Σαν να μην έφτανα όλα αυτά - πανδημία, μηνημόνια κ.λπ. - μας προέκυψε τελευταία και κυβέρνηση των ... αρίστων...Μαζί μ' αυτήν μας προέκυψε και ο ...υποκατώτατος μισθός των 200 ευρώ μηνιαίως...

Δον Κιχώτης
|

Και οι άριστοι δάσκαλοι και καθηγητές πότε θα τιμηθούν;

Η αριστεία είναι ρετσινιά
|

Γι αυτό και την γελοιοποιήσανε!

Γονέας
|

Υπάρχουν και παιδιά που δεν παίρνουν βραβείο; Αφού το απαξιώσατε οι καθηγητές και οι δάσκαλοι καταργήστε το κιόλας! Μπορεί ένας βραβευμένος "άριστος" μαθητής να παίρνει κάτω από την βάση; Μπορούν "άριστοι" μαθητές να πατώνουν ;

αντώνης
|

και ποιο το νόημα να υπάρχουν τα αριστεία εάν τα παίρνουν όλοι; αναρωτήθηκε κάποιος;

kotsos
|

το καταφέραμε και αυτό ως κοινωνία,
εμείς είμαστε ικανοί να τους δώσουμε όχι αριστεία αλλά και τα πτυχία αει στο χέρι χωρίς σπουδές. για προφύλαξη από τις πανελλήνιες έτσι; γιατί εκεί χαλάει ο μέσος όρος βρε αδερφέ....που ναι όλα αυτά τα 20άρια;

Μπράβο
|

Μπράβο σε όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, που παρά τις αντίξοες συνθήκες της περσινής χρονιάς, την ολοκλήρωσαν. Σε όλους αξίζουν βραβεία και έπαινοι!

Με την οκά τα δίνουν
|

...θα έλεγε ένας παλαιός μαθητής....

Ειδικότητα
|

Εγώ προτείνω ένα ειδικό βραβείο γι αυτούς που δεν πήραν αριστείο. Θέλει προσπάθεια για να μην πάρεις αριστείο στις μέρες μας....

Εκπαιδευτικός
|

Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Υπάρχουν πολλοί μαθητές που είναι πραγματικά άριστοι. Στην αύξηση των αριστούχων μαθητών παίζει ρόλο το γεγονός ότι πολλοί περισσότεροι μαθητές πηγαίνουν φροντιστήριο ή κάνουν ιδιαίτερα.

πολίτης
|

Η αριστεία, αριστεία, και τα ψηφαλάκια, ψηφαλάκια.

Γιάννης
|

Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής Μπαλτά, Φίλη και Γιαβρόγλου. Ισοπέδωσαν τα πάντα και δημιούργησαν ένα σχολείο χαλαρότητας και χαβαλέ στο οποίο όλοι είναι άριστοι και μετά δίνουν λευκή κόλλα για να περάσουν στα πανεπιστήμια. Αυτό το σχολείο μόνο ζημιά κάνει στους μαθητές αφού τους μαθαίνει ότι μπορούν να έχουν τα πάντα χωρίς κόπο και πως για τις πράξεις τους δεν υπάρχουν συνέπειες.

Μαρια
|

Οι βαθμολογίες, κυρίως στα σχολεία της επαρχίας, είναι πλασματικές. Πλέον 18 έχουν μαθητές που πριν 20 χρόνια θα έπαιρναν 14. Η αναντιστοιχία φαίνεται στις Πανελλήνιες που τότε ο μαθητής ίσως για πρώτη φορά έρχεται αντιμέτωπος με την αντικειμενική αξιολόγηση.

Παρμενίων
|

Αφού τα ξεφτιλίσαμε όλα τα βραβεία και τις αριστείες θα αφήναμε. Σε λίγο καιρό θα δίνουμε βραβεία σε αυτούς που δεν πήραν αριστεία! Πως το κατάφεραν!

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ