Placeholder

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

“Εκτοξεύθηκε” ο ΔΟΑΤΑΠ: Μείωσε από 180 ημέρες σε 37 το χρόνο αναμονής των αιτήσεων για ισοτιμίες τίτλων σπουδών

Από τους περίπου 55.000 έγχαρτους φακέλους που υποβλήθηκαν στη δεκαετία 2010 – 2019, μόλις 1100 είναι ακόμη σε εκκρεμότητα, με προοπτική να κλείσουν μέχρι τον Φεβρουάριο 2021
Δημοσίευση: 29/10/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στις 13.02.2020, την ημέρα που ανέλαβε τη διοίκηση το νέο ΔΣ, ο χρόνος αναμονής μιας αίτησης από την ημέρα υποβολής της μέχρι τον λεγόμενο προέλεγχο (όπου εξετάζεται η πληρότητα του φακέλου για να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου) ήταν 180 ημέρες (έξι μήνες). Οκτώ μήνες μετά, στις 13.10.2020, ο χρόνος αναμονής ήταν μόλις 37 ημέρες, μειωμένος κατά 143 ημέρες, δηλαδή, μειωμένος σχεδόν κατά πέντε μήνες.

Αυτό ανακοινώθηκε σήμερα από  τον ΔΟΑΤΑΠ, ενώ για την διεκπεραίωση αιτήσεων από τις 20.05.2019, η υποβολή των αιτήσεων στον ΔΟΑΤΑΠ, αλλά και η πλήρης διεκπεραίωσή τους, μέχρι και την ψηφιακή υπογραφή της τελικής πράξης, γίνονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής eDoatap. Η υποβολή εγχάρτων αιτήσεων διεκόπη οριστικά στις 19.05.2019 με τη λειτουργία του eDoatap.

Έγχαρτες αιτήσεις

Στη δεκαετία 2010 – 2019 υπεβλήθησαν άνω των 55.000 εγχάρτων αιτήσεων. Από τις άνω των 55.000 εγχάρτων αιτήσεων, σήμερα βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα μόλις 700 που έχουν υποβληθεί στο διάστημα 2017 – 2019 και για τις οποίες υπάρχει ειδικός σχεδιασμός, ώστε να έχουν διεκπεραιωθεί στο σύνολό τους, όταν θα συμπληρωθεί ένα έτος της θητείας του νέου ΔΣ (Φεβρουάριος 2021), ενώ στο διάστημα των οκτώ μηνών της νέας διοίκησης υπεγράφησαν ήδη 1092 πράξεις, που αφορούν σε έγχαρτες αιτήσεις.

Στο αρχείο του ΔΟΑΤΑΠ υπάρχουν ακόμη 400 έγχαρτες αιτήσεις, από τα έτη 2017 – 2019, των οποίων ο φάκελος δεν είναι πλήρης, αν και οι πολίτες έχουν ενημερωθεί για τις ελλείψεις. Οι φάκελοι αυτοί δεν μπορούν να προχωρήσουν αν δεν συμπληρώσουν οι πολίτες τα έγγραφα που λείπουν.

Τέλος, υπάρχει ένας αριθμός εγχάρτων φακέλων (περίπου 1500) που είχαν κατατεθεί προ του 2017 και για τους οποίους οι πολίτες δεν έχουν ενδιαφερθεί ποτέ, παρά τις οχλήσεις του οργανισμού. Οι φάκελοι αυτοί παραμένουν ανενεργοί στο αρχείο.

Συνοπτικά, από τους περίπου 55.000 έγχαρτους φακέλους που υποβλήθηκαν στη δεκαετία 2010 – 2019, μόλις 1100 είναι ακόμη σε εκκρεμότητα, με προοπτική να κλείσουν μέχρι τον Φεβρουάριο 2021, και 1500 ανενεργοί με ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Ηλεκτρονικές αιτήσεις

Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας eDoatap, 20.05.2019, μέχρι τις 13.10.2020 υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά 8.726 αιτήσεις και εκδόθηκαν συνολικά 4.122 ψηφιακές πράξεις. Με άλλα λόγια, 4.122 αιτήσεις είχαν αποδεδειγμένα χρόνο οριστικής διεκπεραίωσης λιγότερο από 16 μήνες. Στην πραγματικότητα, ο χρόνος διεκπεραίωσης μιας ηλεκτρονικής αίτησης κυμαίνεται από 2-3 μέχρι 8-10 μήνες, ανάλογα με την πολυπλοκότητα, το βαθμό δυσκολίας και το διαφορετικό αριθμό συσσωρευμένων αιτήσεων ανά επιστημονικό κλάδο. Να σημειωθεί ότι συχνά η διεκπεραίωση μιας αίτησης καθυστερεί επειδή δεν έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος και αναμένεται η ολοκλήρωσή του από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες, ώστε να είναι πλήρης κατά τον προέλεγχο. Ένας πρόσθετος λόγος καθυστέρησης είναι η απροθυμία των αλλοδαπών ιδρυμάτων να απαντήσουν σε ερωτήματα του Οργανισμού, απαραίτητα για την εξέταση μιας αίτησης.

Στο διάστημα των οκτώ μηνών της μέχρι σήμερα θητείας του νέου ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ, 13.020.2020 – 13.10.2020, υποβλήθηκαν στο eDoatap 4.621 νέες αιτήσεις. Στο ίδιο διάστημα εκδόθηκαν 3.525 ψηφιακές και 1.092 έγχαρτες τελικές πράξεις, δηλαδή, συνολικά 4.617 πράξεις.

Βαθμολογική αντιστοιχία – γνησιότητα τίτλων

Εκτός από τις άνω των 6.000 πράξεων αναγνώρισης τίτλων που εκδίδονται σε ετήσια βάση, ο ΔΟΑΤΑΠ επιβαρύνεται με την έκδοση περίπου 2.000 βεβαιώσεων βαθμολογικής αντιστοιχίας ετησίως, κατόπιν αιτήματος των πολιτών και περίπου 9.000 βεβαιώσεων γνησιότητας τίτλων ετησίως, κατόπιν αιτήματος φορέων, κυρίως του Δημοσίου και του ΑΣΕΠ.

Ενημέρωση ενδιαφερομένων

Το τηλεφωνικό κέντρο ενημέρωσης των ενδιαφερομένων τυπικά λειτουργεί καθημερινά από τις 12.30 μέχρι τις 14.00, αλλά στην πράξη συνεχώς από τις 9.00 το πρωί μέχρι τις 19.00 το απόγευμα και δίνει πληροφορίες σε πάνω από 100 ενδιαφερόμενους την ημέρα. Πριν από λίγους μήνες αναπτύχθηκε μια νέα εφαρμογή με την επωνυμία «Καλέστε με», στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η δηλώνει τον αριθμό τηλεφώνου του/ης στην ιστοσελίδα του ΔΟΑΤΑΠ και λίγα λόγια για το πρόβλημά του και η υπηρεσία ενημέρωσης τον/την καλεί όταν μετριάζεται ο φόρτος στο τηλεφωνικό κέντρο. Περίπου 20 πολίτες ανά ημέρα κάνουν χρήση αυτής της υπηρεσίας.

Παράλληλα, ενημερώνονται καθημερινά δεκάδες πολίτες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Ο τομέας της ενημέρωσης των πολιτών επιδέχεται βελτίωσης. Εκτός από τον μικρό αριθμό του προσωπικού ενημέρωσης, πρόβλημα υπάρχει και με τη χωρητικότητα του τηλεφωνικού κέντρου. Η διοίκηση εξετάζει λύσεις για την αύξηση της χωρητικότητας.

Συνολικά στατιστικά στοιχεία οκταμήνου

Στη δεκαετία 2010 – 2019 εκδίδονταν ετησίως, κατά μέσο όρο, 5.340 πράξεις. Με την υπόθεση ότι στους επόμενους τέσσερις μήνες θα διατηρηθεί ο ρυθμός έκδοσης πράξεων του προηγούμενου οκταμήνου, σε ετήσια βάση ο αριθμός των πράξεων που θα έχουν εκδοθεί από το νέο ΔΣ μέσα στο πρώτο έτος της θητείας του είναι αυξημένος κατά 30% σε σχέση με τον ετήσιο μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας. Πρέπει, μάλιστα, να σημειωθεί, ότι η αύξηση αυτή επετεύχθη σε συνθήκες πανδημίας και lockdown, κατά τη διάρκεια της οποίας στον ΔΟ.Α.Τ.Α.Π. χάθηκαν χιλιάδες εργατοώρες, κυρίως σε άδειες ειδικού σκοπού, αλλά και εξ αιτίας των αντικειμενικών περιορισμών της παραγωγικότητας λόγω του γενικευμένου καθεστώτος τηλεεργασίας. Παράλληλα, και κάτω από τις ίδιες συνθήκες, μειώθηκε ο χρόνος αναμονής μιας αίτησης μέχρι να γίνει ο προέλεγχος και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από 180 σε 36 ημέρες. Συνοπτικά στο οκτάμηνο επετεύχθησαν:

  • Αύξηση κατά 30% έκδοσης πράξεων σε ετήσια βάση.
  • Μείωση από 180 σε 37 ημέρες του χρόνου αναμονής μέχρι τον προέλεγχο.

Παράλληλα, στους οκτώ μήνες της θητείας της, η νέα διοίκηση έλαβε σημαντικές αποφάσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών διεκπεραίωσης φακέλων, όπως, ενδεικτικά, η κατάργηση της αποστολής ερωτήματος γνησιότητας σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής μέσω του διπλωματικού σάκου των ελληνικών προξενικών αρχών, η απλοποίηση της εξέτασης του ομοταγούς των ακαδημαϊκών μονάδων που έχουν εκδώσει τους τίτλους και η ένταξη του ΔΟΑΤΑΠ στο σύστημα ATLAS για την πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε προγράμματα πρακτικής άσκησης που απαιτούνται για την αναγνώριση της αντιστοιχίας, παράγοντες που προκαλούσαν σημαντική καθυστέρηση.

Για την επιτάχυνση όλων των διαδικασιών που περιγράφονται πιο πάνω, η νέα διοίκηση του ΔΟΑΤΑΠ πρόκειται να υλοποιήσει στο άμεσο μέλλον έργο ΕΣΠΑ με τίτλο: «Απλούστευση διαδικασιών/Ψηφιοποίηση φυσικού αρχείου ΔΟΑΤΑΠ/Ένταξη στη διαλειτουργικότητα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» προϋπολογισμού 700.000 ευρώ. Με το έργο αυτό, ο ΔΟΑΤΑΠ θα ενταχθεί σε εφαρμογές διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως το eDiplomas.

Σχετικά με το προσωπικό, έχει ήδη εγκριθεί με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) η κάλυψη και των 13 κενών οργανικών θέσεων του ΔΟΑΤΑΠ. Η διαδικασία προκήρυξης των θέσεων μέσω ΑΣΕΠ είναι σε εξέλιξη.

Η διοίκηση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοίνωσε ότι "έχει πλήρη επίγνωση των χρόνιων ενδογενών και εξωγενών αδυναμιών του Οργανισμού, μεγάλο μέρος των οποίων πηγάζει από το νομικό/θεσμικό πλαίσιο.Η διοίκηση εργάζεται με αποφασιστικότητα στην κατεύθυνση υπέρβασης των αδυναμιών αυτών με προσήλωση στην τήρηση της νομιμότητας και της διαφάνειας και στην αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών, τηρώντας αυστηρά τη σειρά προτεραιότητας των ενδιαφερομένων.
Η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της παροχής υπηρεσιών στους πολίτες συνεχίζεται, με αγαστή συνεργασία διοίκησης, επιστημονικού και στελεχιακού προσωπικού του Οργανισμού και με αίσθηση ευθύνης".

 

Σχόλια (32)

 
Ιώβ
08 Φεβ 2021 21:34

Τα νεύρα μας έσπασαν με τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάντε κάτι, σε συνεργασία με το Υπουργείο, γιατί κάθε στάδιο είναι γολγοθάς, αναμονή 2 ετών για αναγνώριση πτυχίου, ούτε στον εχθρό μου αυτό το πράγμα. Σκέφτομαι πλέον ότι το κάνουν επίτηδες δεν υπάρχει άλλη εξήγηση για αυτή την απίστευτη καθυστέρηση.

 
Λεωνίδας
31 Ιαν 2021 09:46

Η εκτόξευση δυστυχώς περιλαμβάνει μόνο συγκεκριμένες περιπτώσεις μεταπτυχιακών από την Κύπρο που υπάρχει και σχετική τυποποίηση για αυτό και οι υψηλοί αριθμοί αναγνωρίσεων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (πρώτα πτυχία, συνεκτιμήσεις από ΕΕ και ΗΠΑ) ακόμα απαιτείται υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρέπει να κάνουν κάτι για αυτό το θέμα εκεί στο ΔΟΑΤΑΠ.

 
Γιάννης
23 Δεκ 2020 17:59

Αισίως κλείνω τα δυο χρόνια αναμονής για την αναγνώριση του πτυχίου μου από τον ΔΟΑΤΑΠ. Εύχομαι στον ειδικό εισηγητή που είμαι κολλημένος 1,5 χρόνο, καλά χριστούγεννα, ελπίζω το 2021 να μπορέσει να ασχοληθεί έστω και λίγο.

 
Λεωνίδας
16 Δεκ 2020 13:12

Κλαίω με μαύρο δάκρυ όταν διαβάζω αυτό το άρθρο, γιατί προφανώς η δική μου αίτηση αναγνώρισης έχασε την εκτόξευση του ΔΟΑΤΑΠ και δυστυχώς περιμένω εδώ και δυο χρόνια να την δει ο εισηγητής. Μάλλον περιμένω άδικα γιατί προφανώς εκτοξεύτηκε και εκείνος και δεν βλέπω να παίρνω την αναγνώριση του πτυχίου μου σε αυτή τη δεκαετία!!!!!

 
Ευγενική υπενθύμιση
18 Νοε 2020 17:47

Θα μπορέσει ο ΔΟΑΤΑΠ να εξετάσει τις αιτήσεις που περιμένουν ένα και περισσότερα έτη ή έχει εντολή από πολιτικούς παράγοντες να μας αναγκάσει να φύγουμε από τη χώρα; Είναι ντροπή να περιμένω 1.5 χρόνοαπό την αίτηση και 10 μήνες να έχει κολλήσει στον ειδικό εισηγητή και ακόμα να έχω άλλα 4-5 στάδια για την αναγνώριση του πτυχιου μου! Δηλαδή πότε να περιμένω την αναγνώριση, το 2025;

 
Το Υπουργείο ακούει;
12 Νοε 2020 12:38

Ο ΔΟΑΤΑΠ επανήλθε στους παλαιότερους ρυθμούς του, με άλλα λόγια με ρυθμούς χελώνας! Εδώ και ένα χρόνο κολλημένη αίτηση στον ειδικό εισηγητή! Και με τα πόδια να πήγαινε στο πανεπιστήμιο, τώρα θα είχε φτάσει και θα είχε επιστρέψει από τη Γαλλία. Κάντε κάτι με αυτές τις καθυστερήσεις ,είναι θέμα πλέον επιβίωσης!

 
Τι Λοζάνη τι Κοζάνη
02 Νοε 2020 10:51

"Οι φοιτητές που έρχονται στη Σορβόννη, έρχονται για να μάθουν. Οι Έλληνες φοιτητές που έρχονται στη Σορβόννη, έρχονται για να μάθουν.... ΟΛΑ σε ΟΛΟΥΣ".
(Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, στο Ενώπιος Ενωπίω του Ν. Χατζηνικολάου, 26-10-2020)

 
νικος
01 Νοε 2020 23:11

Γιωργο, αν ειναι ετσι που τα λες να δωσουν υπερωριες για 1 μηνα να ξεπεταξουν τις λιμναζουζες αιτησεις να πεσει η αναμονη στο 0. Τι αλλο να πω. Σας εχω δωσει λυσεις για ολα.

 
Μάνος
01 Νοε 2020 19:39

Μάλλον εγώ σε κάποιον άλλο ΔΟΑΤΑΠ έκανα αίτηση και περιμένω δυο χρόνια. Αν είχα κάνει σε αυτόν που αναφέρει το άρθρο θα είχα πάρει την αναγνώριση σε 37 ημέρες.

 
Γιωργος
01 Νοε 2020 19:32

Δεν ελέγχεται ο φάκελος επί 37 ημέρες. Ούτε πριν ελέγχονταν επί 180 ημέρες. Σε 15 λεπτά ελέγχεται. Η αναμονή μιας αίτησης για να ελεγχθεί μειώθηκε από 180 σε 37 ημέρες.

 
νικος
01 Νοε 2020 11:40

Στον εκπαιδευτικο οργανισμό που δουλευω για να γραφτει για φοιτηση ενας εκπαιδευομενος χρειάζονται 6 εγγραφα τα οποια τα παραλαμβανω εγω. Αν μου φερει καποιος εγγραφα για εγγραφη η διαδικασια που ακολουθω ειναι η εξης:

1. Κοιταζω αν λειπει καποιο απο τα 6. Ταυτόχρονα εξεταζω αν αυτα που μου εφερε ειναι οντως αυτα που πρεπει.

2. Αν λειπει κατι η δεν ειναι κατι σωστο βαζω το δικαιολογητικο που λειπει σε εκκρεμότητα στο συστημα και βαζω τον φακελο στο αρχειο προσωρινα.

3. Εαν δεν λειπει καταχωρω την εγγραφη στο συστημα και καλοσωριζω τον εκπαιδευομενο στο ιδρυμα.

Αυτη η διαδικασια μου παιρνει max 3 λεπτα.

Εσεις που υπερασπιζεστε την καθυστέρηση των 37 ημερων του δοαταπ για να εξετασει την πληροτητα ενος φακελου και δηλωνετε γνωστες των διαδικασιων γραψτε σας παρακαλω τη διαδικασια που ακολουθει για να εξετασει την πληροτητα ενος φακελου.

Για το κομματι της αναγωρισης πληρους φακελου τωρα του οποιου ο τιτλος ειναι γνησιος απο το ιδρυμα και υπαρχει προτερη ΟΜΟΙΑ αναγνωριση: εκθεστε επισης τις διαδικασιες. Να καταλαβουμε και εμεις οι ασχετοι πως λειτουργει. Τι ειναι αυτο το σουπερ επιστημονικο και χρονοβορο.

Να σας πω αλλα παραδειγματα? Την δεκαετια του 90 και παλιοτερα για να βαλεις καινουρια τηλεφωνικη γραμμη χρειαζοταν εως και 2 χρονια. Σημερα χρειαζεται 1 μερα. Τι αλλαξε? Η διοικηση και οι διαδικασιες.

Πριν 3 εβδομαδες εστειλα σε μια ευφορια αρχαιοτητων 1 αιτηση , 1 βεβαιωση υπηρεσιας και 2 φωτογραφιες για να μου βγαλουν καρτα για τα μουσια. Αυτα μου ζητησαν.ακομα η καρτα δεν εκδοθηκε.
Μην τρελαθουμε συναδελφοι. Τα πραγματα ειναι απλα. Ο δοαταπ ειναι δυστυχως απομεινάρι της δεκαετίας του 60 οπως πολυ σωστα εγραψε καποιος.

Ποια ειναι η λυση για να μην εφευρισκουμε τον τροχο απο την αρχη? Ανταλλαγη τεχνογνωσιας με συγχρονα κρατη. Εστω επι πληρωμη. Αν και σε αυτες τις περιπτώσεις αν ζητηθει απο ευρωπαικη χωρα επισημως συνηθως οι ξενοι συνησφερουν αφιλοκερδώς. Εμεις δεν θελουμε.

 
@νικος
31 Οκτ 2020 22:47

Για αυτοκίνητα και κτεο
Σε 24 ώρες, ούτε καν η mercedes δεν νομίζω να δίνει το ok, για να βγει ένα αυτοκίνητο στο δρόμο.
Φυσικά το κτεο δεν αφορά τα καινούργια. Αφορά αυτά που χρειαζονται έλεγχο. Και ο νόμος λέει (εδώ και πολλά χρόνια), ότι τα πτυχία από το εξωτερικό χρειάζονται έλεγχο. Αν δεν μας αρέσει ή δεν το θεωρούμε σωστό ή τόσα χρόνια ήταν λάθος, τότε να τ' αλλάξουμε. Και για τα πτυχία και για τα κτεο.
Τέλος, έχω δύο ολόιδια και ολοκαινούργια αυτοκίνητα. Το ένα το αγόρασα από την Ελληνική αντιπροσωπεία. Το δεύτερο το αγόρασα στη Σουηδία, έχει Σουηδικές πινακίδες και το έφερα οδικώς στην Ελλάδα, περνώντας σύνορα και τελωνεία από 9 χώρες. Ποιό από τα δύο πιστεύετε ότι μου ελέγξαν?

Για το ΔΟΑΤΑΠ
Οι 37 ημέρες, λέει η εισαγωγή του άρθρου, είναι ΜΟΝΟ για να ελεγχθεί ΕΑΝ ο φάκελος είναι πλήρης. Από 180 που ήταν πριν....

 
@bob mastoras
31 Οκτ 2020 21:27

Δεν έχετε παρά να ρωτήσετε τον ΔΟΑΤΑΠ.

 
bob mastoras
31 Οκτ 2020 20:18

" εάν έχω διδακτορικό από τη Harvard αλλά το βασικό πτυχίο μου δεν είναι αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, θα μου αναγνωρίσουν το διδακτορικό?"

Αστειεύεστε ελπίζω.

 
νικος
31 Οκτ 2020 17:52

Σχετικα με τα κτεο κλπ:

Προταθηκε αυθημερόν αναγνωριση απο τη στιγμη που ο φακελος ειναι πληρης. Αν λειπει εστω και ενα χαρτι απο μεσα τοτε φυσικα δεν ειναι υπαίτιος ο δοαταπ για την καθυστέρηση. Αλλα οταν καταφθανει στον δοαταπ ενας φακελος ο οποιος ειναι πληρης, και την προηγουμενη μερα εχει αναγνωρισει ενας ομοιος, ποιος ο λογος να καθυστερει 37 ημερες?

Καποιος εγραψε οτι δεν γνωριζουμε τις διαδικασιες του δοαταπ. Μα γι αυτον ακριβως τον λογο φωναζουμε. Επειδη θεωρουμε οτι σε μερικες περιπτωσεις επιδέχονται βελτιωσης.

Για τα κτεο: οταν θα αγορασετε καινουριο αυτοκινητο ο νομος σας λεει οτι για 4 χρονια δεν χρειάζεται να το πατε για κτεο επειδη ο κατασκευαστης εγγυάται οτι λειτουργει σωστα οπως ολα τα καινουρια που βγαινουν απο την γραμμη παραγωγης και ειναι ΟΜΟΙΑ.

Εσεις λοιπον οταν αγορασετε το δικο σας καινουριο αυτοκινητο να πατε να στηθειτε εξω απο το κτεο και να τους πειτε οτι εγω απαιτω να πληρωσω να μου το περασετε και ας μη χρειαζεται. Ετσι προληπτικα.

 
Επανασχεδιασμός διαδικασίας ΔΟΑΤΑΠ
31 Οκτ 2020 14:49

Καμία διαδικασία ελέγχου δε δικαιολογεί καθυστέρηση 10, 12 ή παραπάνω μηνών. Σαφώς πρέπει ένα ευρωπαϊκό κράτος να αξιολογεί τους τίτλους σπουδών που γίνονται αποδεκτοί, όμως στην Ελλάδα όλοι γνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον αυξημένο φόρτο και ταλαιπωρούνται πολλοί κανονικοί πτυχιούχοι.

Πρέπει να επανασχεδιαστούν οι διαδικασίες, και να δοθεί έμφαση στην αυτοματοποίηση της αναγνώρισης των τίτλων από τις άλλες χώρες της ΕΕ. Δεν είναι τυχαίο ότι η νομοθεσία ορίζει ότι η αναγνώριση πρέπει να ολοκληρώνεται σε ένα εξάμηνο ή συντομότερα.

Δε ζούμε στο 1970, όπου ελάχιστοι έφευγαν για σπουδές στο εξωτερικό. Στην ΕΕ του 21ου αιώνα μια μικρή χώρα, στην άκρη των Βαλκανίων, πρέπει να ενθαρρύνει την κινητικότητα αν θέλει να παραμείνει κοντά στις πιο προηγμένες.

@ τώρα εξηγείται
31 Οκτ 2020 11:33

 
Τώρα εξηγείται
31 Οκτ 2020 11:33

@ 08:07
- Εάν πρόσβαλα κάποιον ακούσια, ζητώ συγγνώμη.
- Δεν μπορώ όμως να δεχθώ ως ορθή, μια άποψη που λέει ότι αφού αναγνώρισαν τα πτυχία του άλλου, πρέπει να αναγνωρίσουν αυτόματα και τα δικά μου χωρίς έλεγχο του φακέλου μου.
- Τυποποίηση των πτυχίων είναι δυνατή, τυποποίηση των περιπτώσεων δεν υπάρχει πουθενά και σε τίποτα. Ένα πιστοποιητικό πχ να λείπει από το φάκελο, μια βεβαίωση, μια υπογραφή, είναι λόγος να υπάρχει καθυστέριση στην πιστοποίηση ή και να μην δωθεί ποτέ.
- Εάν πχ στείλω το φάκελό μου στο Harvard αλλά λείπει από μέσα η ταυτότητά μου, θα με δεχθούν αυτόματα επειδή έχω όλα τα άλλα? Ή εάν έχω διδακτορικό από τη Harvard αλλά το βασικό πτυχίο μου δεν είναι αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, θα μου αναγνωρίσουν το διδακτορικό?
- Τις προυποθέσεις, δεν οφείλω να τις γνωρίζω όταν καταθέτω το φάκελό μου, ώστε να έχει η υπόθεσή μου γρήγορη και αίσια έκβαση?
- Και στο 1800 μπορώ να μείνω και όπου θέλετε. Δεν έχω εγώ το πρόβλημα.

 
@Τώρα εξηγείται
31 Οκτ 2020 08:07

Μάλλον δεν μπορείτε να αντιληφθείτε και να κατανοήσετε τις έννοιες τις πιστοποίησης και της τυποποίησης των τίτλων της ανώτατης εκπαίδευσης και προσβάλετε τους σχολιαστές. Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα μείνετε στο 1800.

 
Τώρα εξηγείται
30 Οκτ 2020 22:23

@ 17:15
Α καλάαα. Μην το πάτε στο κτεο εσείς. Όλο και κάποιο άλλο, ίδιο με το δικό σας(από το εργοστάσιο), θα έχει ήδη περάσει τον έλεγχο.

@ 12:59, 14:05, 15:13, 16:37, 17:15
Μεγάλη άγνοια(ή αφέλεια) για τις διαδικασίες του ΔΟΑΤΑΠ. Τώρα καταλαβαίνω, γιατί υπάρχουν τόσες καθυστερήσεις και γκρίνια. Βέβαια μαζί με τα ξερά.....

 
@ @γιαννης 14:05
30 Οκτ 2020 17:15

Βεβαίως κι για αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχουν οι προδιαγραφές και η τυποποίηση! Δεν μιλάμε, να πάρεις απο αγγελίες μεταχειρισμένο αμάξι, αλλά από το εργοστάσιο που ξέρεις ότι όποιο και να πάρεις είναι ακριβώς το ίδιο!

 
Πρώτο πτυχίο
30 Οκτ 2020 16:37

Το ίδιο κάνουμε και για πανεπιστήμια στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από ποιότητα σπουδών (υποχρεωτικά μαθήματα, διπλωματική εργασία, δυσκολία εξετάσεων). Δεν εξετάζουμε ξανά τους αποφοίτους, δεχόμαστε ότι το Πανεπιστήμιο που έχει ένα κύρος ως ίδρυμα εγγυάται για αυτούς.

Μην υπερβάλλουμε, άλλωστε, σε 10-15 χρόνια πάνω από τους μισούς νέους στην Ευρώπη θα έχουν πρώτο πτυχίο από κάποιο ΑΕΙ, δεν αποτελεί εξαίρεση η Ελλάδα.

 
Τζάμπα οι εισηγητές?
30 Οκτ 2020 16:10

@ @γιαννης 14:05
Εάν έχουμε οι δυο μας το ίδιο μοντέλο αυτοκινήτου, επειδή περάσατε εσείς το ΚΤΕΟ, πρέπει να μου βάλουν κι εμένα μια υπογραφή κι έφυγα?

 
Πανεπιστήμια ΗΠΑ, Κύπρου και Ευρώπης
30 Οκτ 2020 15:13

Ένα γνωστό πανεπιστήμιο χώρας της Ευρώπης (παράδειγμα, όσα είναι σε διεθνείς λίστες αξιολόγησης THE, QS, ARWU etc) - πρέπει οι προσπάθειες να επικεντρωθούν σε αναγνώριση των λίγων ειδικών τίτλων πτυχίων που ίσως δε δίνονται στην Ελλάδα, ενώ σπουδές στα παραδοσιακά γνωστικά αντικείμενα θα έπρεπε να αναγνωρίζονται μέσα σε τρεις ή το πολύ έξι μήνες.

πχ. Μαθηματικά, Βιολογία ή Αρχιτεκτονική από το πανεπιστήμιο του Μονάχου ή το UCL ή το Πολυτεχνείο του Μιλάνου.

Εξάλλου, οι περισσότεροι Έλληνες έχουν τίτλο σπουδών από Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδά, Κύπρο ή κάποια βαλκανική χώρα, δεν πηγαίνουν σε πανεπιστήμια της Ασίας ή της Ν.Αμερικής

Μην πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό.

@ Τα πριν και τα μετά
30 Οκτ 2020 13:18

 
@γιαννης
30 Οκτ 2020 14:05

Δεν ειναι μονο η κυπρος ειναι πολλα τα προγραμματα αυτα που εχει αποφητησει ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑΣ. Αυτα τουλαχιστον επρεπε να βγαινουν αυθημερον. Δεν χρειαζεται καν εισηγητης. Να εισηγηθει τι ο εισηγητης? Αφου ειναι ιδια. Πατας στην προηγουμενη αποφαση, σφραγιζεις, υπογραφεις και τελος

 
Τα πριν και τα μετά
30 Οκτ 2020 13:18

@Δάφνη
1. Τα πτυχία πριν το Διδακτορικό είναι εντάξει?
2. Το "αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο της Ευρώπης", ξέρετε εάν υπάρχει στις λίστες του ΔΟΑΤΑΠ? Αναγνωρισμένο, από ποιόν?
3. Ο φάκελος κατάθεσης, περιέχει ΟΛΑ τα απαραίτητα έγγραφα-στοιχεία-δικαιολογητικά που απαιτούνται?

Εάν οι απαντήσεις στα παραπάνω είναι ναι, τότε συμφωνώ μαζί σας.

 
Δάφνη
30 Οκτ 2020 12:59

Απλούστευση διαδικασιών τώρα. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις σε 3 χρόνια διδακτορικό σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο της Ευρώπης και να περιμένεις άλλα 3 χρόνια για αναγνώριση από το υπηρεσία του Ελληνικού κράτους. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος τι θα προσφέρει στην όλη διαδικασία;
Ο ΔΟΑΤΑΠ είναι από τα χειρότερα απομεινάρια της ελληνικής γραφειοκρατείας.

 
Δημητρης
30 Οκτ 2020 12:17

Εχω κανει αίτηση αναγνώρισης τέλη Μαϊου του 19 μόλις άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα τους και υστέρα απο ενάμιση χρόνο ακομα περιμένω. 8 μήνες σε Ειδικό Εισηγητή, 3-4 μηνες σε προελεγχο και τωρα σε Ακαδημαϊκό Σύμβουλο εδω και 6 μηνες.. Τηλέφωνο δεν απάντησε ποτε κανεις πλέον εχω σταματήσει να προσπαθώ. Στο mail μονο κατι γίνεται αφου τους έστειλα 14 περίπου mails η απάντηση τους ήταν " το αίτημα σας προωθήθηκε" Δεν ξερω αυτα που λεει το άρθρο μπορει για κάποιους να ισχύουν για εμένα παντος η εμπειρία μου με τον ΔΟΑΤΑΠ είναι άσχημη.

 
Γιάννης
30 Οκτ 2020 09:29

Το πιθανότερο είναι αυτά τα στοιχεία να ισχύουν για τα μεταπτυχιακά της Κύπρου που είναι υποθέσεις απλά επαλήθευσης της γνησιότητας του τίτλου. Κανονικά για να πούμε και το άλλο έπρεπε να ανακοινώσει πλήρη στατιστικά για να δούμε ακριβώς τις πραγματικές επιδόσεις του ΔΟΑΤΑΠ σε πτυχία, μάστε και διδακτορικά ανά χώρα προέλευσης. Το μεγάλο πρόβλημα καθυστερήσεων είναι στα πτυχία στα οποία όπως εγώ περιμένω 2 χρόνια στον ειδικό εισηγητή αλλά και άλλοι που για μήνες δεν έχουν πάρει ακόμα ούτε πρωτόκολλο. Αυτά να δει ο κύριος Καλογήρου και να διορθώσει και θα μείνει στην ιστορία σαν ο άνθρωπος που βελτίωσε τον ΔΟΑΤΑΠ.

 
νικος
30 Οκτ 2020 08:10

Εστω και 37 να ειναι, που αμφιβαλλω, ειναι και παλι υπερβολικες για τις απλες περιπτωσεις. Απλες περιπτώσεις νοουνται αυτες που εχουν αναγνωριστει ηδη απο αλλους και ειναι copy paste. Εκει οτιδηποτε πανω απο 24 ωρες ειναι ανεπίτρεπτο απο τη στιγμη που ο φακελος φτανει πληρης. Επρεπε να υπαρχει ειδικος υπαλληλος που να εξεταζει αποκλειστικά αυτες τις περιπτώσεις. Και αν μπερδευονται οι υπαλληλοι και δεν ξερουν αν μια περιπτωση ανηκει σε αυτη την κατηγορια η οχι, να φτιαξετε online μια σοβαρη λεπτομερη λιστα με καθε αναγνωρισμενο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ που θα εμπλουτίζεται καθημερινα και ανελλιπως) και ο ενδιαφερομενος να δηλωνει οτι η περιπτωση του ειναι ιδια με την ταδε (με κωδικο προγραμματος). Να σας βγαζουμε και απο τον κοπο του ψαξιματος.

 
Ευθύμιος
29 Οκτ 2020 23:53

ΔΟΑΤΑΠ: η αναγνώριση του πτυχίου έγινε σε 7 μήνες. Στη συνέχεια κάναμε την Αίτηση για χορήγηση Βεβαίωσης Βαθμολογικής Αντιστοιχίας, μέχρι σήμερα πέρασαν 5 μήνες και ακόμη τίποτε "ούτε φωνή ούτε ακρόαση". Φαίνεται πως είναι δύσκολο το έργο της χορήγησης Β.Β.Α. και χρήζει αρκετό χρόνο
περάτωσης. Και για να υπάρχει μια σύγκριση , η Περιφέρεια χορήγησε την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος σε 2 μέρες και το Υπουργείο Υγείας σε 1,5 μήνα από την υποβολή της αίτησης έκανε πρόσληψη ως Επικουρικό προσωπικό.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.