Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

Εγκύκλιος με οδηγίες και πληροφορίες για την σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ωράριο-Υποχρεώσεις μαθητών-Υποχρεώσεις εκπαιδευτικών-Κριτήρια διανομής συσκευών στους μαθητές
Δημοσίευση: 07/11/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εγκύκλιο  με οδηγίες και πληροφορίες για την σύγχρονη εξ'  Αποστάσεως Εκπαίδευση , αναμένεται να αποστείλει σε όλες τα Γυμνάσια και Λύκεια η Γενική Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Σ. Γκίκα, την οποία δημοσιεύει κατ αποκλειστικότητα το esos.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Ειδικότερα, η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής:

Υποχρεωτική η σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Οι σχολικές μονάδες της B/θμιας εκπαίδευσης, λόγω της αναστολής λειτουργίας τους, υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση καλύπτοντας τη διδακτέα ύλη.

Η εξ Αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις παρούσες έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας λόγω της πανδημίας.

Οι Διευθυντές των σχολείων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων διαμορφώνουν το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα της σύγχρονης εξ Αποστάσεως διδασκαλίας λαμβάνοντας υπόψη τις υπουργικές αποφάσεις που το καθορίζουν και το αποστέλλουν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ωράριο

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 121802/ΓΔ4/15-09-2020 εγκυκλίου με θέμα «Οδηγίες προς Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς Π/βαθμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για τη σύγχρονη εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-21», συνιστάται το διαδικτυακό μάθημα να διαρκεί σαράντα (40) λεπτά, σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα ανά τύπο σχολείου:  

Υποχρεώσεις μαθητών

Επίσης, κρίνεται σκόπιμο μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί να συνδέονται πριν από την έναρξη των μαθημάτων για την υλοποίηση δοκιμών (μικρόφωνο, κάμερα, ήχος κ.λπ.), ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ομαλή υλοποίηση τους.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των μαθημάτων οι μαθητές/τριες οφείλουν να ανταποκρίνονται σε καθήκοντα που ανατίθενται από τους εκπαιδευτικούς τους (π.χ. να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους, να ζητήσουν τον λόγο, να σχολιάσουν ή και να σημειώσουν στο chat), ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ενεργός συμμετοχή τους στη σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός των μαθημάτων

Τέλος, επισημαίνεται ότι εφαρμόζεται ο οδηγός για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των μαθημάτων της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΙΕΠ, για το σχολικό έτος 2020-2021, ο οποίος διαβιβάστηκε σε όλες τις σχολικές μονάδες με την αρ. πρωτ. 127986/ΓΔ4/24-09-2020 εγκύκλιο, όπου μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει πάντοτε να αναφέρουν τις πηγές του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιούν για την παροχή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, ακόμη κι αν η χρήση του υλικού είναι ελεύθερη.

ψηφιακές πλατφόρμες

Η υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω σύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης πραγματοποιείται μέσω κατάλληλης ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία καθιστά δυνατή την απευθείας μετάδοση (ήχου ή/και εικόνας) του μαθήματος προς τους μαθητές/τριες. Προς το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτει στη διάθεση των διδασκόντων και των μαθητών/τριών όλων των σχολείων της χώρας την υπηρεσία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με τη χρήση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) και της ψηφιακής πλατφόρμας Webex Meetings της εταιρείας Cisco Hellas A.E.

Η Υπηρεσία αυτή έχει διαμορφωθεί ειδικά για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις ανάγκες παροχής της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, και παρέχεται δωρεάν προς το Ελληνικό Δημόσιο, έχει δε ενταχθεί στις διαπιστευμένες εφαρμογές του ΠΣΔ.

Για την πρόσβαση στην πλατφόρμα οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες δύνανται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό (ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα, κινητό, και στην περίπτωση μαθητών/τριών και σταθερό τηλέφωνο) που ανήκει στη σχολική μονάδα ή στους ίδιους.

Ιδιωτικά Σχολεία

Επιτρέπεται στις σχολικές μονάδες ιδιωτικής εκπαίδευσης να επιλέξουν για την υλοποίηση της σύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, τη χρήση άλλης αντίστοιχης ψηφιακής πλατφόρμας ανάλογα με τις ανάγκες τους και την υλικοτεχνική τους υποδομή.

Στην περίπτωση που ιδιωτική σχολική μονάδα επιλέξει άλλη ψηφιακή πλατφόρμα από αυτήν που προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιβαρύνεται η ίδια με τα τυχόν σχετικά έξοδα/κόστη και με την υποχρέωση τυχόν παραμετροποίησης της συγκεκριμένης πλατφόρμας προς συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις και ιδίως τις διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137 A').

Πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας

Βασικά χαρακτηριστικά της ειδικά παραμετροποιημένης πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι ότι:

I. Για την αυθεντικοποίηση και σύνδεση των εκπαιδευτικών στην πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων Webex θα χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία Κεντρικής Πιστοποίησης Χρηστών (Υπηρεσία «Single Sign On» - SSO) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

II. Έχει απενεργοποιηθεί η δυνατότητα καταγραφής/αποθήκευσης του μεταδιδόμενου μαθήματος.

III. Έχουν δημιουργηθεί «κλειδωμένες» ψηφιακές αίθουσες, στις οποίες ο εκπαιδευτικός έχει τον αποκλειστικό έλεγχο εισόδου.

Οδηγίες για την εφαρμογή της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Για την αρχική εγγραφή και τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στην υπηρεσία σύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Cisco WebEx μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου του Υπουργείου Παιδείας, ακολουθείστε τα βήματα:

1. Ανοίξτε τον φυλλομετρητή (browser) της επιλογής σας και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση https://webex.sch.gr

2. Θα μεταφερθείτε στη σελίδα με τίτλο «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση WebEx με το ΠΣΔ για εκπαιδευτικούς». Για την σύνδεση σας πατήστε το κουμπί «Σύνδεση στο WebEx μέσω λογαριασμού ΠΣΔ».

3. Θα μεταφερθείτε στη σελίδα κεντρικής πιστοποίησης χρηστών (SSO) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Στη φόρμα αυτή θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα στοιχεία πρόσβασης που έχετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, δηλαδή το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password). Στη συνέχεια πατήστε στο κουμπί «Σύνδεση».

4. Μετά τη σύνδεση σας θα εμφανιστεί μία φόρμα με τα προσωπικά στοιχεία σας (δηλ. επώνυμο, όνομα και email), καθώς και η ενημέρωση για την πολιτική διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων.

5. Για να συνεχίσετε πρέπει να πατήσετε «Ναι συνέχεια στην εγγραφή».

6. Αυτόματα ο φυλλομετρητής θα σας μεταφέρει στη σελίδα https://minedu- primary.webex.com αν είστε εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στη σελίδα https://minedu-secondary.webex.com αν είστε εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

7. Πατήστε στο επάνω δεξιά μενού την επιλογή Sign in.

8. Εισάγετε την e-mail διεύθυνση που έχετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (@sch.gr) στο σημείο με την ένδειξη “Enter your email address” και πατήστε το πλήκτρο Next.

9. Θα εμφανιστεί η «προσωπική σας ηλεκτρονική αίθουσα διδασκαλίας». Κάτω από το όνομά σας θα βρείτε τον διαδικτυακό σύνδεσμο της αίθουσας. Για παράδειγμα, για τον χρήστη konstantinos που είναι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η διεύθυνση της αίθουσας θα έχει τη μορφή:
https://minedu-primary.webex.com/meet/konstantinos

10. Τον σύνδεσμο αυτόν μπορείτε να τον κοινοποιείτε στους μαθητές σας με όποιο τρόπο θεωρείτε πρόσφορο, έτσι ώστε να εισέλθουν στη δική σας ηλεκτρονική αίθουσα διδασκαλίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να τον κοινοποιήσετε στους μαθητές σας είτε με e-mail είτε με ανάρτηση στην Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη) https://e-class.sch.gr ή στην Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me https://e-me.edu.gr (κοινοποίηση στον τοίχο της κυψέλης της τάξης σας)

Η σελίδα https://webex.sch.gr θα είναι πάντα το σημείο εισόδου σας στην υπηρεσία σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την πλατφόρμα Cisco WebEx. Επιπλέον, η σελίδα αυτή:

• Περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο για την παροχή της υπηρεσίας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
• Περιλαμβάνει οδηγούς χρήσης για την υπηρεσία Cisco WebEx.
• Παρέχει πληροφορίες για τις διαδικασίες παροχής υποστήριξης, όπως αυτές αναλύονται στη συνέχεια καθώς και στοιχεία επικοινωνίας και σύνδεσμο υποβολής ερωτημάτων στην υπηρεσία υποστήριξης χρηστών (Helpdesk) του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.
• Παρέχει πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας.
• Περιέχει συνδέσμους σε ιστοσελίδες με ανακοινώσεις και ενημέρωση για τη χρήση της υπηρεσίας.

2 επίπεδα εξυπηρέτησης σχολικών μονάδων:

• 1ο επίπεδο εξυπηρέτησης: η ομάδα υποστήριξης της κάθε σχολικής μονάδας, όπως έχει οριστεί στο myschool και η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή και από τουλάχιστον έναν εκπαιδευτικό με εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες (π.χ. εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86, επιμορφωτής Β’ επιπέδου ΤΠΕ κτλ.), για να προσφέρει υποστήριξη στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου σε ότι αφορά αρχικά στην εγγραφή των εκπαιδευτικών στο WebEx και κατόπιν στη χρήση της υπηρεσίας WebEx σύμφωνα με τους οδηγούς χρήσης που βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://webex.sch.gr.

Ο Διευθυντής της κάθε σχολικής μονάδας καλείται να επικαιροποιήσει τα μέλη της ομάδας υποστήριξης στο myschool.

• 2ο επίπεδο εξυπηρέτησης: εφόσον η ομάδα υποστήριξης του σχολείου δεν δύναται να επιλύσει κάποιο πρόβλημα που αφορά στην εγγραφή του εκπαιδευτικού στο WebEx, τότε   επικοινωνεί με την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών (help desk) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) θα βρείτε στη σελίδα https://www.sch.gr/helpdesk/.

Η επικοινωνία των εκπαιδευτικών με την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών του ΠΣΔ θα γίνεται αποκλειστικά μέσω των ομάδων υποστήριξης της εκάστοτε σχολικής μονάδας.

Ενημέρωση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων

Επίσης κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ») και του Ν. 4624/2019, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων («ΥΠΑΙΘ»), ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Τα προσωπικά δεδομένα (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από το ΥΠΑΙΘ και την εκάστοτε σχολική μονάδα φοίτησης των μαθητών κατ’ εντολή του. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η επικοινωνία των εκπαιδευτικών μαζί σας και ο συντονισμός της διαδικασίας της παροχής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021 και εφόσον παραμένει ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Κατά τη συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (οι μαθητές/τριες) εισάγουν στην ειδικά παραμετροποιημένη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης συνεργαζόμενου με το ΥΠΑΙΘ παρόχου υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ’ επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, τα οποία μπορεί να είναι τυχαία- εικονικά, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω της σχετικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων. Συστήνεται να συνδέονται μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) και όχι μέσω εφαρμογής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συλλέγονται μόνο τα συγκεκριμένα προσωπικά τους δεδομένα.
Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού μαθήματος συλλέγονται μεταδεδομένα, τα οποία παράγονται κατά τη χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και είναι απαραίτητα για τη διάγνωση των τεχνικών ζητημάτων που ανακύπτουν και συνακόλουθα την τεχνική υποστήριξη της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Tα μεταδεδομένα αυτά περιλαμβάνουν: α) τη διεύθυνση IP, β) το αναγνωριστικό "User Agent", γ) τον τύπο υλικού, δ) τον τύπο και την έκδοση λειτουργικού συστήματος, ε) την έκδοση διακομιστή-πελάτη, στ) τη διεύθυνση Mac (κατά περίπτωση), ζ) την έκδοση εφαρμογής, η) τις υλοποιηθείσες ενέργειες (είσοδος, έξοδος, κοκ),

θ) τις πληροφορίες σύσκεψης: i) τίτλος, ii) ημερομηνία και ώρα, iii) συχνότητα, iv) μέση και πραγματική συχνότητα, v) ποιότητα, vi) ποσότητα, vii) δραστηριότητα δικτύου και viii) συνδεσιμότητα.
Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (άρ. 6 §1 περ. ε ́ ΓΚΠΔ), δηλαδή το δημόσιο αγαθό της παροχής εκπαίδευσης υπό καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συνδυαστικά με την εκπλήρωση έννομης υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας (άρ. 6 §1 περ. γ ́ ΓΚΠΔ), η οποία προβλέπεται στο αρ. 63 του Ν. 4686/2020. Ειδικά όσον αφορά στα μεταδεδομένα, χρησιμοποιούνται περαιτέρω για σκοπούς αποκλειστικά ερευνητικούς ή/ και στατιστικούς, αφού προηγουμένως ανωνυμοποιηθούν. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας (αρ. 6 παρ. 1 περ. γ ΓΚΠΔ), όπως αυτή τίθεται από τη διάταξη του αρ. 1 πδ 18/2018, δηλαδή η διενέργεια στατιστικών αναλύσεων-ερευνών στο πλαίσιο της αποστολής του να αναπτύσσει και να αναβαθμίζει συνεχώς την παιδεία.

Τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για να λειτουργήσει η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης θα διαγραφούν μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι ήδη αποθηκευμένα στα συστήματα του ΥΠΑΙΘ λόγω της ιδιότητάς σας ως μαθητών ή γονέων/ κηδεμόνων θα διατηρηθούν όπως ορίζεται στις σχετικές Πολιτικές του ΥΠΑΙΘ. Τα μεταδεδομένα που δημιουργούνται διαγράφονται μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2020-2021.

Εφόσον έχουν καταχωρηθεί τα πραγματικά στοιχεία των μαθητών (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονοματεπώνυμο) στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, έτσι ώστε να μπορούν να ταυτοποιηθούν), μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων και εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών (μόνο όσον αφορά στα μεταδεδομένα) με υποβολή αίτησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@minedu.gov.gr. Σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι δεν ικανοποιήθηκε κάποιο αίτημά τους, έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr), Λ. Κηφισίας αρ. 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, τηλ. +30-210 6475600, φαξ +30-210 6475628.

Για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα μπορούν οι μαθητές/τριες να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΥΠΑΙΘ (ΥΠΔ/DPO) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@minedu.gov.gr.

Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της ομιλίας άλλου προσώπου κατά τη διάρκεια των δικτυακών μαθημάτων είναι παράνομη και επισύρει αστικές, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες για την παροχή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/tilekpedefsi/).

Οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που έχουν εκδοθεί περί της εφαρμογής της σύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης συνεχίζουν να ισχύουν και επικαιροποιούνται για να περιγράψουν την εφαρμογή των συγκεκριμένων οδηγιών.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και στην υλοποίηση της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης προσαρμοσμένης κατά περίπτωση στις εξειδικευμένες εκπαιδευτικές – επικοινωνιακές ανάγκες, μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με σκοπό την κατά μέγιστο βαθμό διατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και επαφής μεταξύ των εκπαιδευτικών των Τμημάτων Ένταξης, παράλληλης στήριξης/ΕΒΠ/ Σχολικών Νοσηλευτών και μαθητών/τριών που φοιτούν σε γενικά σχολεία. Οι ως άνω εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων κλάδων καθώς και εκείνοι των κλάδων Ε.Ε.Π-Ε.Β.Π οργανώνουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αξιοποιώντας -όπου καθίσταται εφικτό- ποικιλία εκπαιδευτικών μεθόδων και εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, όπως π.χ. ασύγχρονα και σύγχρονα εργαλεία, καθώς και με την παροχή ψηφιακού υλικού και εξειδικευμένης Υποστηρικτικής Τεχνολογίας για την ψηφιακή προσβασιμότητα (http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/). Επίσης, δύναται να αξιοποιηθεί υλικό από τα παρακάτω links της εκπαιδευτικής τηλεόρασης:
http://www.edutv.gr/index.php/eidiki-agogi http://www.edutv.gr/index.php/mathainoume-sto-spiti/videos/mathainoume-sto- spitinoimatiki-glwssa

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα ή έξυπνο τηλέφωνο

Σημειώνεται ότι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα ή έξυπνο τηλέφωνο και εξ αυτού του λόγου αδυνατούν να παράσχoυν εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, λόγω έλλειψης του απαιτούμενου προς τούτο εξοπλισμού ή/και κατάλληλης σύνδεσης με το διαδίκτυο υποχρεούνται να προσέρχονται κατά τις ώρες διδασκαλίας τους στις σχολικές μονάδες, όπου υπηρετούν, οι οποίες συνεχίζουν κανονικά την διοικητική τους λειτουργία, προκειμένου να προσφέρουν τις εκπαιδευτικές τους υπηρεσίες τους κάνοντας χρήση των υποδομών και του εξοπλισμού που διαθέτει η σχολική μονάδα.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων, λαμβάνουν κάθε μέτρο για να διασφαλιστεί η παροχή από εκπαιδευτικούς, της σύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολική μονάδα που τελεί σε καθεστώς προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας, ως μέτρο για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, υποχρεούνται να παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Παροχή φορητών συσκευών στους μαθητές

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ8/46284/Δ4/14-4-2020 απόφασης για την παράδοση/παραλαβή φορητών συσκευών, η απόφαση διάθεσης αυτών θα λαμβάνεται με βάση κοινωνικά και άλλα κριτήρια, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ιδίως το χαμηλό εισόδημα, η ανεργία γονέων/κηδεμόνων, η ιδιότητα μέλους μονογονεïκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας, ή ύπαρξη ειδικών δυσκολιών μάθησης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΑΠΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Σχόλια (50)

 
Νελλη Βλησιδου
23 Μαρ 2021 10:56

μια βλακεια κ μιση ειναι η τηλεδιασκεψη εχω μιλησει με παρα πολλους μαθητες κ χαζευουν την ζωη ους στην οθονη!

 
Dimitris
09 Νοε 2020 20:12

Σχετικά με τις απουσίες των μαθητών οι υπεύθυνοι θα πρέπει να κάνουν έρευνα σχετικά με τους μαθητές που δεν διαθέτουν τον εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο όπως διαδίκτυο, η υπολογιστές. Πολλοί γονείς είναι άνεργοι, μετά βίας τα βγάζουν πέρα οικονομικά. Οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών θα βρεθούν μπροστά σε αδιέξοδο σχετικά με την δικαιολόγηση απουσιών με την λήξη του σχολικού έτους.

 
ερε γέλια
08 Νοε 2020 18:43

ο εκπαιδευτικός που διδάσκει και στις τρεις βαθμίδες θα τρέχει μετά το δημοτικό στο σπίτι του, να προλάβει την επόμενη ώρα την τηλεκπαίδευση στο γυμνάσιο, που θα συμπίπτει εν μέρει με την μεθεπόμενη ώρα του στο λύκειο, σύμφωνα με το πρόγραμμα που συντάξατε, είστε παράλογοι!

 
πε 02...
08 Νοε 2020 13:49

Εννοείται ότι ο πληροφορικάριος θα φορτωθεί ένα κάρο έξτρα δουλειά. Στο σχολειό μου ο πληροφορικάριος, πέρα από τα άπειρα μέιλ και τηλεφωνήματα για απορίες συναδέλφων, ανέλαβε κανονικά να μας κάνει σεμινάριο! Θα μπορούσε και να μην είναι ο πληροφορικάριος αλλά κάποιος που έτυχε να είναι πιο προχωρημένος με τους υπολογιστές.
Θα μπορούσε επίσης, κατά σύμπτωση, να είναι ο συνάδελφος (οποιασδήποτε ειδικότητας) που ανέλαβε υπεύθυνος Covid. Ξέρετε: εκείνος που ανάμεσα σε άλλα καθήκοντα έχει και να εκπαιδεύσει τους σ/φους για την αντιμετώπιση πιθανών κρουσμάτων κλπ.
Όποιος κι αν είναι, ας λέει καλύτερα κάνα ευχαριστώ που έφυγαν από τη μέση οι διπλασιασμένες εφημερίες, κι ας κάνει τουμπεκί.
Απλά και κυνικά.

 
ΤαΑΡ
08 Νοε 2020 11:35

Η Κεραμέως έχει στεναχωρήσει τους συνδικαλιστές που σε κάθε λύση βλέπουν κι ένα πρόβλημα. Βέβαια η μεγάλη πλειοψηφία του κλάδου βλέπει με θετικό πρόσημο την σταδιακή απομάκρυνση του συνδικαλισμού από τη δημόσια εκπαίδευση ο οποίος 40 χρόνια τώρα μόνο προβλήματα δημιουργούσε με μηδενικό όφελος για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Όσο για την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση κάθε αρχή και δύσκολη. Δεν μπορώ να φανταστώ πως η Πορτογαλία, μια χώρα πιό φτωχή απ' την Ελλάδα, έχει αγκαλιάσει την εξ' αποστάσεως και τα σχολεία της κάνουν 5 ώρες την ημέρα μάθημα μ' αυτό τον τρόπο και αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Α, ξέχασα δεν υπάρχει ΟΛΜΕ/ΔΟΕ εκεί.

 
Γιατί τόση γκρίνια;
08 Νοε 2020 10:51

Το ξέραμε ότι είμαστε εν μέσω πανδημίας και ενδέχεται να κλείσουμε. Ας προετοιμαζόσασταν. Ας πάμε στα σχολεία για τηλεκπαίδευση οποίος δε μπορεί στο σπίτι. Το ποιος κάνει περισσότερη η λιγότερη δουλειά δεν θα το συζητήσουμε τώρα που τρέχουμε. Και στην υπόλοιπη Ευρώπη κανονικό ωράριο έχουν στην εξ αποστάσεως. Έχω τα ανήψια μου και βλέπω τι γίνεται. Δεν είναι καλοπληρωμένοι κι εκεί πι εκπαιδευτικοί και δουλεύουν χωρίς μονιμότητα σε πολλές χώρες. Απλά έπρεπε να ξεκινούν την ίδια ώρα γυμνάσια λύκεια.

 
Χρήστος
08 Νοε 2020 00:06

Επειδή πολύ κουβέντα γίνεται για τους Πληροφορικούς, θέλω να πω ότι δεν είναι οι μοναδικοί που τραβάνε το ζόρι του myschool στα σχολεία. Εγώ είμαι Μηχανολόγος και έχω αναλάβει το myschool εδώ και 15 χρόνια. Αυτό το καλοκαίρι δουλεύα μέχρι τις 10 Ιουλίου για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές. Κανείς συνάδελφος που γνωρίζει το φόρτο εργασίας δε δέχεται να το αναλάβει.
Η μόνη λύση που μπορώ να σκεφτώ είναι κάποιο επίδομα π.χ. 100€ και όποιος συνάδελφος επιθυμεί, ευχαρίστως να του παραχωρήσω τη θέση μου.

 
Η τελευταία τρύπα του ζουρνά...
07 Νοε 2020 23:30

Τα συνιστώμενα προγράμματα είναι "μη εφαρμόσιμα" σε περιπτώσεις όπου έχουμε σχολικά συγκροτήματα όπου συστεγάζονται ΓΕΛ και Γυμνάσια με κοινούς εκπαιδευτικούς, ή σε περιπτώσεις όπου ένας εκπαιδευτικός θα πρέπει να πάει από ΓΕΛ σε Γυμνάσιο και τούμπαλιν (δεν έχουν επίγνωση για την "σπανιότητα" αυτού του φαινομένου;).

Εκτός αν θεωρήσουμε πως οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ένα σχολικό συγκρότημα είναι κάτι σαν την γάτα του Σρέντιγκεν και διδάσκουν κάπου μεταξύ της Γ' τάξης του ΓΕΛ και της Α' Γυμνασίου Κβαντική Φυσική.

Και φυσικά όλα αυτά τα ΦΕΚ, εγκύκλιοι εκδίδονται και ανακοινώνονται στα site, την μέρα και ώρα όπου άπαντες οι εκπαιδευτικοί και μαθητές έχουν φύγει.

Δηλαδή, τυπικά θα έπρεπε να πάμε από Δευτέρα για δια ζώσης σαν να μην τρέχει τίποτα, μέχρι να φτάσουν σε κάθε ΔΔΕ και σχολείο με αρ. πρωτοκόλλου εισερχομένων κ.ο.κ.

 
Τασία
07 Νοε 2020 22:36

Δεν έχω ζητήσει ποτέ βοήθεια ή χάρη από πε86. Αν τον χώνει ο διευθυντής εγώ τί φταίω;
Το Υπουργείο έπρεπε να παράσχει υπολογιστές, γραφίδες κτλ στους εκπαιδευτικούς, και τουλάχιστον ταμπλετ στα παιδιά. Ακολούθως θα έπρεπε σε κάθε σχολείο ή σε μια δέσμη σχολείων να προσληφθεί ένας πε86 αποκλειστικά ως υπεύθυνος τηλεκπαίδευσης, που θα καταρτίζει εκπαιδευτικούς και μαθητές και θα λύνει τα διαδικαστικά και τεχνικά ζητήματα της τηλεκπαίδευσης.
Μέχρι τώρα λέγαν δεν θα κλείσουν τα σχολεία. Τα κλείνουν ξαφνικά και καλούμαστε εμείς οι εκπαιδευτικοί ράμπο να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα!
Το Υπουργείο νομίζει ότι βγάζοντας απλώς νομοσχέδια λύνει τα προβληματα.

 
Dario Moutso
07 Νοε 2020 22:16

@ΠΕ86 Δεν θα μπω σε συζήτηση για την ιστοσελίδα και το myschool, ότι είχα να πω το είπα (δεν έχω κάνει myschool σε μουσικό αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να γνώριζα τι παραπάνω χρειάζεται ένα μουσικό σχολείο)

Από ότι καταλαβαίνω @ΠΕ86 έχεις αναλάβει την ηλεκτρονική "γραμματειακή" υποστήριξη του σχολείου ίσως και κάποια μορφής τεχνική υποστήριξη , τα οποία δεν είναι στα προβλεπόμενα καθήκοντά σου είναι κουραστικά και χρονοβόρα. Η ερώτηση που θα σου κάνω είναι απλή. Γιατί πήρες ευθύνες που δεν σου αναλογούν; Δεν μπορεί κανείς να στις αναθέσει. Αν πιέστηκες κακώς υπέκυψες , αν το έκανες οικειοθελώς επιλογή σου, μην παραπονιέσαι και μην το παίζεις "θύμα".

Συνάδελφοι ΠΕ86 γνωρίζουμε πολύ καλά τι προβλέπεται και τι δεν προβλέπεται να κάνουμε. Καλό θα είναι να δηλώνουμε στον σύλλογο ότι δεν προτιθέμεθα να κάνουμε κάτι περισσότερο από ότι προβλέπεται όταν γίνεται η ανάθεση εργασιών. Καλό είναι αυτά να εξηγούνται από την αρχή για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις μετά.

 
Ο καθείς στο πόστο του
07 Νοε 2020 21:11

1. Το ωρολόγιο που προτείνει το υπουργείο είναι μόνο για τα μεγάλα σχολεία που ίσως έχουν αυτάρκεια σε εκπαιδευτικούς. Στα υπόλοιπα, που έχουν κοινούς εκπαιδευτικούς ΔΕΝ βγαίνει με τίποτα! μάλλον έγινε στο πόδι, με την έγνοια να είναι λίγο κλιμακωτό! Προτείνω ένα βιώσιμο:
1η ώρα 08:15-08:55
2η ώρα 09:05-09:45
3η ώρα 09:55-10:35
4η ώρα 10:50-11:30
5η ώρα 11:40-12:20
6η ώρα 12:30-13:10
7η ώρα 13:20-14:00
με (05) 10λεπτα διαλείμματα και (01) 15λεπτο
Αυτό είχαμε αποφασίσει να εφαρμόσουμε από την Πέμπτη ήδη.
2. Τα: myschool, VBI (ΣΑΜ τώρα), register μαθητών, e-mails, ιστοσελίδα και blog είναι ευθύνη του Διευθυντή και μόνο. Γι αυτό φυσικά έχει και μειωμένο ωράριο ( μαζί με άλλες υποχρεώσεις). Αν δεν μπορεί να τα αναλάβει (υποτίθεται ότι έχει επάρκεια με πιστοποίηση) ας μην έκανε αίτηση, ελπίζοντας να αγγαρέψει τον/την ΠΕ86!! Ο/Η εκπαιδευτικός Πληροφορικής μόνο επικουρικά θα μπορούσε να βοηθήσει (αν θέλει), για παροχή προσωρινής βοήθειας. Το κύριο έργο του/της είναι όπως και των υπόλοιπων το εκπαιδευτικό. Δεν έχει άλλες εργασίες γιατί φυσικά έχει και την ευθύνη της καλής λειτουργίας του εργαστηρίου.
Αυτά για κάθε παρανόηση

 
kostis
07 Νοε 2020 20:14

τώρα για το ποιο μάθημα είναι και καλά πιο δύσκολο και πιο απαραίτητο,΄άσε μην το πιάσουμε.
θετικές vs θεωρητικές; και όπως και να το κάνουμε, ο κόσμος και το μέλλον του γύρω από τις θετικές κινείται.
ή να αντιστρέψουμε μια χρονιά τους φοιτητές στα αει, οι θετικοί να πάνε στις θεωρητικές σχολές και το αντίστροφο, να δούμε ποιος θα περάσει μάθημα από τις δύο κατηγορίες.

 
ΠΕ 86
07 Νοε 2020 20:12

@DarioMoutso Μπράβο που μπορείς να φτιάξεις τόσο εύκολα ιστοσελίδα και να την ενημερώνεις ταχύτατα αφού το σχολείο σου ανεβάζει σπανίως οτιδήποτε(σε αντίθεση με όλα τα άλλα σχολεία).Μπράβο που για σένα το myschool είναι εύκολο και καθόλου χρονοβόρο(πιθανόν δεν έχεις κάνει myschool Μουσικού σχολείου όπως εγώ).Όσο για τα username των μαθητών δεν εννοώ προφανώς το εργαστήριο αλλα τα username τους στο ΠΣΔ (καμία σχέση με τον υπεύθυνο εργαστηρίου).

 
stellina
07 Νοε 2020 19:09

Για ακόμη μια φορά αντί να δούμε ουσιαστικά το πρόβλημα, να προτείνουμε λύσεις και να επιδιώξουμε όλο αυτό να είναι όσο πιο ανώδυνο γίνεται για όλη την κοινωνία, η μια ειδικότητα βγάζει τα μάτια της άλλης ειδικότητας. Πόση μιζέρια πια; Μήπως ο στόχος είναι η ανθρωποφαγία; Απλώς αναρωτιέμαι!!!

 
Με τη λογική του Υπουργείου ...
07 Νοε 2020 18:55

... θα έπρεπε κατά το απογευματάκι της Δευτέρας να στείλουμε το νέο ωράριο στους μαθητές, επιπλήττοντάς τους ταυτόχρονα που δεν ήταν συνεπείς στις ώρες εισόδου ανά διδακτική ώρα. Κυρίως αυτούς που ασχολήθηκαν να μπούνε. Για να συνετιστούν.

 
Ελένη Β
07 Νοε 2020 17:58

Μαρία η τεχνική υποστήριξη των σχολείων δεν είναι εκπαιδευτικό έργο, όπως η διόρθωση των γραπτών. Και εμείς (οι πληροφορικοί) διορθώνουμε τα διαγωνίσματά μας, που και εμείς βάζουμε κάθε τετράμηνο σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου. Ατυχέστατος ο παραλληλισμός.

 
Τελικά μήπως τους ψεκάζουνε;
07 Νοε 2020 17:38

Δύο απορίες:
1) Από την Πέμπτη στις 12 έχει ανακοινωθεί η μετάβαση στην ΕξΑΕ. Αρχίζω λοιπόν να πιστεύω ότι κάποιος σατανικός νους εκεί ψηλά στο Μαρούσι περιμένει να ρυθμίσουμε εμείς πρώτα (άρον άρον και όπως προλαβαίνουμε, εννοείται) τη λειτουργία της, να καταλήξουμε μεταξύ μας και στη συνέχεια να δώσουμε στα παιδιά τη διάρκεια των διδακτικών ωρών, να τα κατατοπίσουμε για την έναρξή τους και τη λήξη τους, να πούμε και Καλά Χριστούγεννα και να φύγουμε, για να εμφανιστεί εγκύκλιος με Σαββατιάτικη ημερομηνία να δώσει οδηγίες... Γιατί, άνθρωπέ μου; Δουλειές με φούντες δεν είχαμε για την έναρξη της Δευτέρας; Πρέπει δηλαδή για καθετί σ' αυτό το άμοιρο το δημόσιο σχολείο να γίνεται "ανακοινοποίηση" στο ορθό"; Και διπλός και τριπλός κόπος χωρίς λόγο;
2) Έχει σκεφτεί κανείς από τους εντελλομένους φωστήρες μας ότι επίκειται εμφύλιος στα σχολεία για το ποιος θα πρωτοκάνει μάθημα με τις έως 5 το πολύ συνδέσεις που σηκώνει το δίκτυο;
Είναι πολύ κρίμα να βασανιζόμαστε για ανούσιες διαδικασίες, αντί να αφοσιωνόμαστε σ' αυτό που αγαπάμε να κάνουμε: τη δουλειά μας

 
Πληροφορικός
07 Νοε 2020 17:15

πληροφορικαριοι. Διαπιστώνω ότι δεν γνωρίζετε ούτε καν την σωστή ονομασία της ειδικότητας μας!!!"πληροφορικαριοι". Παρόλα αυτά όμως δεν θα έπρεπε να βάζετε και όλους σε ένα τσουβαλι. α) Η επιστήμη της Πληροφορικής που διδάσκεται δεν είναι μόνο οι παρουσιάσεις ή οι χρήση του word!!!β) Με το νέο σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων (vbi,sam) μήπως η διεξαγωγή των εξετάσεων είναι περισσότερο ασφαλής? Λέω εγώ τώρα... Μήπως θα πρέπει σαν κοινωνία να πηγαίνουμε μπροστά και να προσπαθούμε να εξαλείψουμε την γραφειοκρατία?γ) Από την εμπειρία μου στην εκπαίδευση όλα τα χρόνια πάντα προσπαθούσα σε απίστευτες ώρες να φτιάξω, από τον υπολογιστή του σχολείου (οι οποίοι είναι μόνιμα διαλυμένοι) που δεν σεβόταν ο εκάστοτε συνάδερφος και πατούσε ότι έβλεπε, δεν μιλάω για φωτοτυπικα ή εργασίες συναδερφων.Και ερχόμαστε στην υποστήριξη για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προσπαθώντας να λύσω διάφορες απορίες που προκύπτουν αλλά και θέματα του τύπου " ο γιος μου δεν μπορεί να συνδεθεί στην πλατφόρμα του πανεπιστημίου του" ή και χθες μάλιστα τελευταία ώρα όταν έτρεχα να οργανώσω τους μαθητές για την τηλεκπαίδευση, ερώτηση από συνάδερφο χααααλαααρααα "μήπως μπορείς να μου κατεβάσεις το viber?". Αλλά ξέχασα εμείς δεν δικαιούμαστε να μπαίνουμε σε τάξη 'Πληροφορικαριοι' γιατί το μόνο που διδάσκουμε στα παιδιά είναι πως να χρησιμοποιούν αυτά τα άχρηστα εργαλεία. Μήπως σας λέει κάτι η Επιστήμη της Πληροφορικής; η Υπολογιστική σκέψη; Η νέα Τεχνολογία Γενικότερα; Η μαθητοκεντρικη μάθηση; κ.α Και για να τελειώνω δεν περιμένω τίποτα περισσότερο από την εκπαίδευση η οποία πιστεύω έχει φτάσει στο χειρότερο στάδιο όλων των εποχών, αλλά όπως αναφέρθηκε και το πιο πάνω ένα απλό προσωπικό αληθινό ευχαριστώ για όλα αυτά που ζούμε!!!

 
Μαρία Κ.
07 Νοε 2020 16:36

Άλλη μία πετυχημένη οδηγία αυτή για το ωράριο! Και όσοι εργαζόμαστε και σε Γυμνάσιο και σε Λύκειο τι θα κάνουμε που οι ώρες επικαλύπτονται; Ειλικρινά, όσοι δίνουν αυτές τις οδηγίες έχουν την παραμικρή ιδέα για το πώς λειτουργεί ένα δημόσιο σχολείο;;;

 
ΚΑΝΕΝΑΣ
07 Νοε 2020 16:13

ΚΑΝΕΙΣ από τον προσωπικό του υπολογιστή

"......Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού μαθήματος συλλέγονται μεταδεδομένα, τα οποία παράγονται κατά τη χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και είναι απαραίτητα για τη διάγνωση των τεχνικών ζητημάτων που ανακύπτουν και συνακόλουθα την τεχνική υποστήριξη της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Tα μεταδεδομένα αυτά περιλαμβάνουν:
α) τη διεύθυνση IP,
β) το αναγνωριστικό "User Agent",
γ) τον τύπο υλικού,
δ) τον τύπο και την έκδοση λειτουργικού συστήματος,
ε) την έκδοση διακομιστή-πελάτη,
στ) τη διεύθυνση Mac (κατά περίπτωση),
ζ) την έκδοση εφαρμογής,
η) τις υλοποιηθείσες ενέργειες (είσοδος, έξοδος, κοκ),
θ) τις πληροφορίες σύσκεψης:
i) τίτλος, ii) ημερομηνία και ώρα, iii) συχνότητα, iv) μέση και πραγματική συχνότητα, v) ποιότητα, vi) ποσότητα, vii) δραστηριότητα δικτύου και viii) συνδεσιμότητα....
Και να ήταν μόνον αυτά!

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
07 Νοε 2020 16:12

@Βασίλης
Καλό θα ήταν να το ξανασκεφτείς αυτό που έγραψες! Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Ούτε οι πληροφορικοί απαλλάσσονται από εξωδιακτικές εργασίες, ούτε οι φυσικοί ως υπεύθυνοι εργαστηρίων και μη θίγεις κι αυτό το θέμα που επίσης βρομάει!
Οι πληροφορικοί, αγαπητέ, έχουν επιφορτιστεί ουσιαστικά όλο το βάρος της καταγραφής των δεδομένων κάθε σχολείου! Κι αυτό είναι ένα βάρος δυσβάσταχτο. Και σ'το λέω εγώ που είμαι φιλόλογος. Και λέω επίσης ότι είναι τόσο μικρόψυχο να εκσφενδονίζουμε τέτοιες ανεύθυνες κουβέντες εκ του ασφαλούς...

 
Dario Moutso
07 Νοε 2020 15:50

Κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει η μιζέρια και η γκρίνια που είναι χαρακτηριστικό του κλάδου μας, επίσης θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.

@ΠΕ86 για το vbi πληρωνόμαστε. Άμα νομίζεις ότι τα λεφτά είναι λίγα μην μπεις στην λυκειακή επιτροπή. Πάμε τώρα στο εργαστήριο. Μεταξύ μας τώρα κανείς δεν "λιώνει" στην δουλειά. Τα προβλεπόμενα είναι στον "αυτόματο" και αν χαλάσει κάτι απλά το αντικαθιστούμε (αν υπάρχουν λεφτά). Πάμε στο myschool τώρα. Αν εξαιρέσεις ένα δεκαήμερο στην αρχή 2-3 μέρες στο τέλος του τετραμήνου και ένα δεκαήμερο στο τέλος του σχολικού έτους που εκεί όντως θα πρέπει κάποιος να ασχολείται με το myschool 2 με 3 ώρες την ημέρα και όντως υπάρχει πίεση μετά απλά γίνεται επιβεβαίωση άντε να τυπωθεί και καμιά κατάσταση με άλλα λόγια δουλειές της "πλάκας" Τα username των μαθητών είναι δουλειά του υπεύθυνου εργαστηρίου. Για την ιστοσελίδα... Ας μας πει ο συνάδελφος σε ένα σχολείο που δεν έχει ιστσελίδα πόσες ώρες θα "φάει" να στήσει μία; κάθε πότε του φέρνουν κάτι να ανεβάσει; πόση ώρα του τρώει το ανέβασμα; και για να μην παρεξηγηθώ καμία δουλειά δεν έχουμε με την ιστοσελίδα.

Τώρα για την τηλε-εκπαίδευση, όντως δεν είναι δουλειά μας να να λύσουμε τα προβλήματα των συναδέλφων (σύνδεση μικρόφωνα κάμερες κλπ). Δηλώστε το κατηγορηματικά στους συναδέλφους σας και ας αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Με όλα τα παραπάνω δεν ακυρώνω την προσφορά μας στις σχολικές μονάδες συνάδελφοι Αλλά ας είμαστε και λίγο σεμνοί. Δεν περιστρέφονται τα πάντα γύρω από μας.

 
Μούγκα στη στρουγκα
07 Νοε 2020 15:49

Δεν μας είπε η εγκύκλιος πως θα γίνεται η γυμναστική και τα εργαστηριακά μαθήματα στα εργαστηριακά κέντρα.Γενικοτερα φαίνεται ολοφάνερα η απόλυτη έλλειψη σχεδιασμού.Απο τη μια ημέρα στην άλλη χωρίς τεκμηριωμένη αιτιολόγηση κλειστά σχολεία.Τα νομοσχέδια για την επαγγελματική κατάρτιση και για τα στελέχη που είναι;για πιτε προγραμματίζονται τελικα;ποτέ θα αρχίσει η συγγραφή των νέων βιβλίων;άλλη μια χρόνια χαμένη αλλά δεν νοιάζεται και κανένας γιατί κσι όλοι ΜΑ μπουν στα πανεπιστήμια άνεργοι θα βγουν όποτε ποιο το νόημα;

 
τρεις το μεσημέρι
07 Νοε 2020 15:08

και δεν έχουμε επικαιροποίηση της συμμετοχής; τα exit poll τι ώρα;

 
Δ.Μ.
07 Νοε 2020 14:58

Εσείς εκεί στο υπουργείο ξεχνάτε φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την ίδια μέρα σε γυμνάσιο και λύκειο. Θα υπάρχει επικάλυψη με αυτό που προτείνετε!!!!!! Επιτέλους, σοβαρευτείτε! Όχι άλλες αποφάσεις του ποδαριού!

 
Πε86
07 Νοε 2020 14:53

@πληροφικαριοι πως φαίνεται όταν κάποιος είναι παντελώς άσχετος με θέματα λειτουργίας του σχολείου.Τώρα μην πιάσουμε την συζήτηση ποιο μάθημα είναι πιο δύσκολο απο το άλλο.Όλοι έχουμε το ίδιο διδακτικό ωράριο αλλά κάποιοι κρίνουν τοσο εύκολα τα υπόλοιπα μαθήματα θεωρώντας βέβαια δεδομένο ότι το δικό τους είναι το πιο σημαντικό,δύσκολο και απαραίτητο.Οπως φυσικά γνωρίζουν απέξω το τι ακριβώς διδάσκουν οι συνάδελφοι στις αίθουσες.Πόση έπαρση πια!

 
Dario Moutso
07 Νοε 2020 14:31

Γκρίνια και μιζέρια

 
πληροφορικάριοι
07 Νοε 2020 14:20

ευτυχώς που μάθαμε ότι με το ήρθαν πληροφορικάριοι (πόσα χρόνια θυμίστε μου; δε μιλάω για μαθητικούς , θεολόγους κλπ) έχουμε VBI ! πριν πώς γίνονταν οι πανελλήνιες ; όποιος δεν έχει καταλάβει ποια ειδικότητα έχει το μεγαλύτερο φόρτο διορθώσεων, ε τι να πω... ειδικά στο γυμνάσιο οι πληροφορικάριοι σκοτώνονται (που παρουσιάσεις και αρχεία κειμένου εμείς οι λοιπές ειδικότητες δείχνουμε στα παιδιά, τι κάνουν πια ; εργονομία και ρομποτική; )

 
ΓΙΑΝΝΗΣ
07 Νοε 2020 14:08

Αχ, κυρία Σίσσυ μου! Δεν ξεκινάμε καλά! Δεν στέλνουμε εγκυκλίους στα σχολεία Σάββατο πρωί και ξεκινάμε τηλεκπαίδευση τη Δευτέρα! Σας παρακαλούμε θερμά: οργανωθείτε λίγο καλύτερα στο υπουργείο σας!!!!!

 
Τηλεκπαιδευτικός
07 Νοε 2020 14:03

Όσοι είναι "ιδεολογικά" εναντίον της τηλεκπαίδευσης θα πρέπει να παρουσιαστούν στα σχολεία. Για να δούμε πόσοι θα πάνε!

Όσο για το σχόλιο των φιλολόγων για τους πληροφορικούς συγκρίνετε ανόμοια πράγματα. Τα γραπτά που διορθώνετε είναι στο πλαίσιο των διδακτικών σας καθηκόντων. Αν ήταν να σας ζητούσαμε να κάνετε την επιμέλεια σε όλες τις σημειώσεις των καθηγητών και σε όλα τα φύλλα εργασίας. Να τα γράφατε εσείς. Πως θα σας φαινόταν? Ζητάνε από τους πληροφορικούς να κάνουν τη δουλειά κάποιου άλλου. Θα έπρεπε να υπάρχει σε κάθε σχολείο τεχνικός υπεύθυνος επιφορτισμένος με όλα τα θέματα τηλεκπαίδευσης και του εξοπλισμού του σχολείου. Βρίσκουν τους πληροφορικούς και το παίζουν τσάμπα - μάγκες!
Δεν είναι θέμα ότι θέλουμε να αποφύγουμε τη δουλειά

Απλά ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΥΤΗ.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ