Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

Εγκύκλιος με οδηγίες και πληροφορίες για την σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ωράριο-Υποχρεώσεις μαθητών-Υποχρεώσεις εκπαιδευτικών-Κριτήρια διανομής συσκευών στους μαθητές
Δημοσίευση: 07/11/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εγκύκλιο  με οδηγίες και πληροφορίες για την σύγχρονη εξ'  Αποστάσεως Εκπαίδευση , αναμένεται να αποστείλει σε όλες τα Γυμνάσια και Λύκεια η Γενική Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Σ. Γκίκα, την οποία δημοσιεύει κατ αποκλειστικότητα το esos.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Ειδικότερα, η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής:

Υποχρεωτική η σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Οι σχολικές μονάδες της B/θμιας εκπαίδευσης, λόγω της αναστολής λειτουργίας τους, υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση καλύπτοντας τη διδακτέα ύλη.

Η εξ Αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις παρούσες έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας λόγω της πανδημίας.

Οι Διευθυντές των σχολείων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων διαμορφώνουν το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα της σύγχρονης εξ Αποστάσεως διδασκαλίας λαμβάνοντας υπόψη τις υπουργικές αποφάσεις που το καθορίζουν και το αποστέλλουν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ωράριο

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 121802/ΓΔ4/15-09-2020 εγκυκλίου με θέμα «Οδηγίες προς Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς Π/βαθμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για τη σύγχρονη εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-21», συνιστάται το διαδικτυακό μάθημα να διαρκεί σαράντα (40) λεπτά, σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα ανά τύπο σχολείου:  

Υποχρεώσεις μαθητών

Επίσης, κρίνεται σκόπιμο μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί να συνδέονται πριν από την έναρξη των μαθημάτων για την υλοποίηση δοκιμών (μικρόφωνο, κάμερα, ήχος κ.λπ.), ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ομαλή υλοποίηση τους.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των μαθημάτων οι μαθητές/τριες οφείλουν να ανταποκρίνονται σε καθήκοντα που ανατίθενται από τους εκπαιδευτικούς τους (π.χ. να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους, να ζητήσουν τον λόγο, να σχολιάσουν ή και να σημειώσουν στο chat), ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ενεργός συμμετοχή τους στη σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός των μαθημάτων

Τέλος, επισημαίνεται ότι εφαρμόζεται ο οδηγός για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των μαθημάτων της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΙΕΠ, για το σχολικό έτος 2020-2021, ο οποίος διαβιβάστηκε σε όλες τις σχολικές μονάδες με την αρ. πρωτ. 127986/ΓΔ4/24-09-2020 εγκύκλιο, όπου μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει πάντοτε να αναφέρουν τις πηγές του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιούν για την παροχή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, ακόμη κι αν η χρήση του υλικού είναι ελεύθερη.

ψηφιακές πλατφόρμες

Η υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω σύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης πραγματοποιείται μέσω κατάλληλης ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία καθιστά δυνατή την απευθείας μετάδοση (ήχου ή/και εικόνας) του μαθήματος προς τους μαθητές/τριες. Προς το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτει στη διάθεση των διδασκόντων και των μαθητών/τριών όλων των σχολείων της χώρας την υπηρεσία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με τη χρήση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) και της ψηφιακής πλατφόρμας Webex Meetings της εταιρείας Cisco Hellas A.E.

Η Υπηρεσία αυτή έχει διαμορφωθεί ειδικά για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις ανάγκες παροχής της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, και παρέχεται δωρεάν προς το Ελληνικό Δημόσιο, έχει δε ενταχθεί στις διαπιστευμένες εφαρμογές του ΠΣΔ.

Για την πρόσβαση στην πλατφόρμα οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες δύνανται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό (ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα, κινητό, και στην περίπτωση μαθητών/τριών και σταθερό τηλέφωνο) που ανήκει στη σχολική μονάδα ή στους ίδιους.

Ιδιωτικά Σχολεία

Επιτρέπεται στις σχολικές μονάδες ιδιωτικής εκπαίδευσης να επιλέξουν για την υλοποίηση της σύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, τη χρήση άλλης αντίστοιχης ψηφιακής πλατφόρμας ανάλογα με τις ανάγκες τους και την υλικοτεχνική τους υποδομή.

Στην περίπτωση που ιδιωτική σχολική μονάδα επιλέξει άλλη ψηφιακή πλατφόρμα από αυτήν που προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιβαρύνεται η ίδια με τα τυχόν σχετικά έξοδα/κόστη και με την υποχρέωση τυχόν παραμετροποίησης της συγκεκριμένης πλατφόρμας προς συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις και ιδίως τις διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137 A').

Πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας

Βασικά χαρακτηριστικά της ειδικά παραμετροποιημένης πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι ότι:

I. Για την αυθεντικοποίηση και σύνδεση των εκπαιδευτικών στην πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων Webex θα χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία Κεντρικής Πιστοποίησης Χρηστών (Υπηρεσία «Single Sign On» - SSO) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

II. Έχει απενεργοποιηθεί η δυνατότητα καταγραφής/αποθήκευσης του μεταδιδόμενου μαθήματος.

III. Έχουν δημιουργηθεί «κλειδωμένες» ψηφιακές αίθουσες, στις οποίες ο εκπαιδευτικός έχει τον αποκλειστικό έλεγχο εισόδου.

Οδηγίες για την εφαρμογή της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Για την αρχική εγγραφή και τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στην υπηρεσία σύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Cisco WebEx μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου του Υπουργείου Παιδείας, ακολουθείστε τα βήματα:

1. Ανοίξτε τον φυλλομετρητή (browser) της επιλογής σας και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση https://webex.sch.gr

2. Θα μεταφερθείτε στη σελίδα με τίτλο «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση WebEx με το ΠΣΔ για εκπαιδευτικούς». Για την σύνδεση σας πατήστε το κουμπί «Σύνδεση στο WebEx μέσω λογαριασμού ΠΣΔ».

3. Θα μεταφερθείτε στη σελίδα κεντρικής πιστοποίησης χρηστών (SSO) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Στη φόρμα αυτή θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα στοιχεία πρόσβασης που έχετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, δηλαδή το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password). Στη συνέχεια πατήστε στο κουμπί «Σύνδεση».

4. Μετά τη σύνδεση σας θα εμφανιστεί μία φόρμα με τα προσωπικά στοιχεία σας (δηλ. επώνυμο, όνομα και email), καθώς και η ενημέρωση για την πολιτική διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων.

5. Για να συνεχίσετε πρέπει να πατήσετε «Ναι συνέχεια στην εγγραφή».

6. Αυτόματα ο φυλλομετρητής θα σας μεταφέρει στη σελίδα https://minedu- primary.webex.com αν είστε εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στη σελίδα https://minedu-secondary.webex.com αν είστε εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

7. Πατήστε στο επάνω δεξιά μενού την επιλογή Sign in.

8. Εισάγετε την e-mail διεύθυνση που έχετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (@sch.gr) στο σημείο με την ένδειξη “Enter your email address” και πατήστε το πλήκτρο Next.

9. Θα εμφανιστεί η «προσωπική σας ηλεκτρονική αίθουσα διδασκαλίας». Κάτω από το όνομά σας θα βρείτε τον διαδικτυακό σύνδεσμο της αίθουσας. Για παράδειγμα, για τον χρήστη konstantinos που είναι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η διεύθυνση της αίθουσας θα έχει τη μορφή:
https://minedu-primary.webex.com/meet/konstantinos

10. Τον σύνδεσμο αυτόν μπορείτε να τον κοινοποιείτε στους μαθητές σας με όποιο τρόπο θεωρείτε πρόσφορο, έτσι ώστε να εισέλθουν στη δική σας ηλεκτρονική αίθουσα διδασκαλίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να τον κοινοποιήσετε στους μαθητές σας είτε με e-mail είτε με ανάρτηση στην Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη) https://e-class.sch.gr ή στην Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me https://e-me.edu.gr (κοινοποίηση στον τοίχο της κυψέλης της τάξης σας)

Η σελίδα https://webex.sch.gr θα είναι πάντα το σημείο εισόδου σας στην υπηρεσία σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την πλατφόρμα Cisco WebEx. Επιπλέον, η σελίδα αυτή:

• Περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο για την παροχή της υπηρεσίας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
• Περιλαμβάνει οδηγούς χρήσης για την υπηρεσία Cisco WebEx.
• Παρέχει πληροφορίες για τις διαδικασίες παροχής υποστήριξης, όπως αυτές αναλύονται στη συνέχεια καθώς και στοιχεία επικοινωνίας και σύνδεσμο υποβολής ερωτημάτων στην υπηρεσία υποστήριξης χρηστών (Helpdesk) του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.
• Παρέχει πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας.
• Περιέχει συνδέσμους σε ιστοσελίδες με ανακοινώσεις και ενημέρωση για τη χρήση της υπηρεσίας.

2 επίπεδα εξυπηρέτησης σχολικών μονάδων:

• 1ο επίπεδο εξυπηρέτησης: η ομάδα υποστήριξης της κάθε σχολικής μονάδας, όπως έχει οριστεί στο myschool και η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή και από τουλάχιστον έναν εκπαιδευτικό με εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες (π.χ. εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86, επιμορφωτής Β’ επιπέδου ΤΠΕ κτλ.), για να προσφέρει υποστήριξη στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου σε ότι αφορά αρχικά στην εγγραφή των εκπαιδευτικών στο WebEx και κατόπιν στη χρήση της υπηρεσίας WebEx σύμφωνα με τους οδηγούς χρήσης που βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://webex.sch.gr.

Ο Διευθυντής της κάθε σχολικής μονάδας καλείται να επικαιροποιήσει τα μέλη της ομάδας υποστήριξης στο myschool.

• 2ο επίπεδο εξυπηρέτησης: εφόσον η ομάδα υποστήριξης του σχολείου δεν δύναται να επιλύσει κάποιο πρόβλημα που αφορά στην εγγραφή του εκπαιδευτικού στο WebEx, τότε   επικοινωνεί με την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών (help desk) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) θα βρείτε στη σελίδα https://www.sch.gr/helpdesk/.

Η επικοινωνία των εκπαιδευτικών με την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών του ΠΣΔ θα γίνεται αποκλειστικά μέσω των ομάδων υποστήριξης της εκάστοτε σχολικής μονάδας.

Ενημέρωση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων

Επίσης κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ») και του Ν. 4624/2019, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων («ΥΠΑΙΘ»), ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Τα προσωπικά δεδομένα (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από το ΥΠΑΙΘ και την εκάστοτε σχολική μονάδα φοίτησης των μαθητών κατ’ εντολή του. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η επικοινωνία των εκπαιδευτικών μαζί σας και ο συντονισμός της διαδικασίας της παροχής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021 και εφόσον παραμένει ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Κατά τη συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (οι μαθητές/τριες) εισάγουν στην ειδικά παραμετροποιημένη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης συνεργαζόμενου με το ΥΠΑΙΘ παρόχου υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ’ επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, τα οποία μπορεί να είναι τυχαία- εικονικά, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω της σχετικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων. Συστήνεται να συνδέονται μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) και όχι μέσω εφαρμογής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συλλέγονται μόνο τα συγκεκριμένα προσωπικά τους δεδομένα.
Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού μαθήματος συλλέγονται μεταδεδομένα, τα οποία παράγονται κατά τη χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και είναι απαραίτητα για τη διάγνωση των τεχνικών ζητημάτων που ανακύπτουν και συνακόλουθα την τεχνική υποστήριξη της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Tα μεταδεδομένα αυτά περιλαμβάνουν: α) τη διεύθυνση IP, β) το αναγνωριστικό "User Agent", γ) τον τύπο υλικού, δ) τον τύπο και την έκδοση λειτουργικού συστήματος, ε) την έκδοση διακομιστή-πελάτη, στ) τη διεύθυνση Mac (κατά περίπτωση), ζ) την έκδοση εφαρμογής, η) τις υλοποιηθείσες ενέργειες (είσοδος, έξοδος, κοκ),

θ) τις πληροφορίες σύσκεψης: i) τίτλος, ii) ημερομηνία και ώρα, iii) συχνότητα, iv) μέση και πραγματική συχνότητα, v) ποιότητα, vi) ποσότητα, vii) δραστηριότητα δικτύου και viii) συνδεσιμότητα.
Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (άρ. 6 §1 περ. ε ́ ΓΚΠΔ), δηλαδή το δημόσιο αγαθό της παροχής εκπαίδευσης υπό καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συνδυαστικά με την εκπλήρωση έννομης υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας (άρ. 6 §1 περ. γ ́ ΓΚΠΔ), η οποία προβλέπεται στο αρ. 63 του Ν. 4686/2020. Ειδικά όσον αφορά στα μεταδεδομένα, χρησιμοποιούνται περαιτέρω για σκοπούς αποκλειστικά ερευνητικούς ή/ και στατιστικούς, αφού προηγουμένως ανωνυμοποιηθούν. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας (αρ. 6 παρ. 1 περ. γ ΓΚΠΔ), όπως αυτή τίθεται από τη διάταξη του αρ. 1 πδ 18/2018, δηλαδή η διενέργεια στατιστικών αναλύσεων-ερευνών στο πλαίσιο της αποστολής του να αναπτύσσει και να αναβαθμίζει συνεχώς την παιδεία.

Τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για να λειτουργήσει η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης θα διαγραφούν μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι ήδη αποθηκευμένα στα συστήματα του ΥΠΑΙΘ λόγω της ιδιότητάς σας ως μαθητών ή γονέων/ κηδεμόνων θα διατηρηθούν όπως ορίζεται στις σχετικές Πολιτικές του ΥΠΑΙΘ. Τα μεταδεδομένα που δημιουργούνται διαγράφονται μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2020-2021.

Εφόσον έχουν καταχωρηθεί τα πραγματικά στοιχεία των μαθητών (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονοματεπώνυμο) στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, έτσι ώστε να μπορούν να ταυτοποιηθούν), μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων και εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών (μόνο όσον αφορά στα μεταδεδομένα) με υποβολή αίτησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@minedu.gov.gr. Σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι δεν ικανοποιήθηκε κάποιο αίτημά τους, έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr), Λ. Κηφισίας αρ. 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, τηλ. +30-210 6475600, φαξ +30-210 6475628.

Για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα μπορούν οι μαθητές/τριες να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΥΠΑΙΘ (ΥΠΔ/DPO) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@minedu.gov.gr.

Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της ομιλίας άλλου προσώπου κατά τη διάρκεια των δικτυακών μαθημάτων είναι παράνομη και επισύρει αστικές, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες για την παροχή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/tilekpedefsi/).

Οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που έχουν εκδοθεί περί της εφαρμογής της σύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης συνεχίζουν να ισχύουν και επικαιροποιούνται για να περιγράψουν την εφαρμογή των συγκεκριμένων οδηγιών.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και στην υλοποίηση της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης προσαρμοσμένης κατά περίπτωση στις εξειδικευμένες εκπαιδευτικές – επικοινωνιακές ανάγκες, μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με σκοπό την κατά μέγιστο βαθμό διατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και επαφής μεταξύ των εκπαιδευτικών των Τμημάτων Ένταξης, παράλληλης στήριξης/ΕΒΠ/ Σχολικών Νοσηλευτών και μαθητών/τριών που φοιτούν σε γενικά σχολεία. Οι ως άνω εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων κλάδων καθώς και εκείνοι των κλάδων Ε.Ε.Π-Ε.Β.Π οργανώνουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αξιοποιώντας -όπου καθίσταται εφικτό- ποικιλία εκπαιδευτικών μεθόδων και εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, όπως π.χ. ασύγχρονα και σύγχρονα εργαλεία, καθώς και με την παροχή ψηφιακού υλικού και εξειδικευμένης Υποστηρικτικής Τεχνολογίας για την ψηφιακή προσβασιμότητα (http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/). Επίσης, δύναται να αξιοποιηθεί υλικό από τα παρακάτω links της εκπαιδευτικής τηλεόρασης:
http://www.edutv.gr/index.php/eidiki-agogi http://www.edutv.gr/index.php/mathainoume-sto-spiti/videos/mathainoume-sto- spitinoimatiki-glwssa

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα ή έξυπνο τηλέφωνο

Σημειώνεται ότι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα ή έξυπνο τηλέφωνο και εξ αυτού του λόγου αδυνατούν να παράσχoυν εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, λόγω έλλειψης του απαιτούμενου προς τούτο εξοπλισμού ή/και κατάλληλης σύνδεσης με το διαδίκτυο υποχρεούνται να προσέρχονται κατά τις ώρες διδασκαλίας τους στις σχολικές μονάδες, όπου υπηρετούν, οι οποίες συνεχίζουν κανονικά την διοικητική τους λειτουργία, προκειμένου να προσφέρουν τις εκπαιδευτικές τους υπηρεσίες τους κάνοντας χρήση των υποδομών και του εξοπλισμού που διαθέτει η σχολική μονάδα.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων, λαμβάνουν κάθε μέτρο για να διασφαλιστεί η παροχή από εκπαιδευτικούς, της σύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολική μονάδα που τελεί σε καθεστώς προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας, ως μέτρο για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, υποχρεούνται να παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Παροχή φορητών συσκευών στους μαθητές

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ8/46284/Δ4/14-4-2020 απόφασης για την παράδοση/παραλαβή φορητών συσκευών, η απόφαση διάθεσης αυτών θα λαμβάνεται με βάση κοινωνικά και άλλα κριτήρια, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ιδίως το χαμηλό εισόδημα, η ανεργία γονέων/κηδεμόνων, η ιδιότητα μέλους μονογονεïκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας, ή ύπαρξη ειδικών δυσκολιών μάθησης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΑΠΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Σχόλια (49)

 
Ελένη
07 Νοε 2020 08:57

Για άλλη μια φορά οι καθηγητές Πληροφορικής καλούνται να δουλέψουν επιπλέον από τα καθήκοντά τους , χωρίς κανένα επίδομα ευθύνης και χωρίς να τους αναγνωρίζεται η επιπλέον δουλειά.
Γιατί το υπουργείο δεν προβλέπει επίδομα γι αυτούς που αναγκάζει να προσφέρουν υπηρεσίες που δεν ανήκουν σε αυτούς;

 
Μαρία
07 Νοε 2020 09:16

Ούτε προβλέπεται επίδομα για αυτούς που διορθώνουν ατελείωτα γραπτά είτε κατά τη διάρκεια των τετραμηνων είτε στις εξετάσεις. Η κάθε ειδικότητα έχει τα χαρακτηριστικά της

 
Χαρις
07 Νοε 2020 09:45

Σωστά, η κάθε ειδικότητα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Τι να πουν φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί που σηκώνουν όλο το βάρος του σχολείου.

 
Πε86
07 Νοε 2020 09:54

Δεν καταλαβαίνω το σχόλιο σου Μαρία Οι καθηγητές Πληροφορικής βάζουν κανονικά διαγωνίσματα και διορθώνουν.Έχεις αναλάβει ποτέ myschool σχολείου?Είσαι υπεύθυνη εργαστηρίου χωρίς καμιά μείωση ωραρίου?Έχεις αναλάβει την διαχείριση των username των μαθητών?Έχεις αναλάβει την στήριξη και ενημέρωση της ιστοσελίδας του σχολείου?Έχεις αναλάβει το vbi για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις?

 
@Μαρία
07 Νοε 2020 10:14

Κα Μαρία τα γραπτά τα διορθώνει κάποιος στο πλαίσιο των διδακτικών καθηκόντων του. Η κα Ελένη όμως δεν έχει καθήκοντα να σου απαντάει τηλεφωνικά γιατί δεν φορτώνει το Webex ο υπολογιστής σου, ή γιατί κρεμάει το video που δείχνεις ή ακόμη χειρότερα να σου εγκαθιστά/απεγκαθιστά λογισμικά, να ελέγχει λειτουργία μικροφώνων, καμερών κλπ. Ο κ. Μπαξεβανάκης (τέως υφ. Παιδείας) που κατήργησε τα ΠΛΗΝΕΤ το δήλωσε ευθαρσώς όταν ρωτήθηκε γιατί. "Η θέση των εκπαιδευτικών Πληροφορικής είναι στην τάξη". Αυτά λοιπόν είναι τα καθήκοντα της κας Ελένης δηλ. νακάνει μάθημα και να διορθώνει τα γραπτά των μαθητών της.

 
@Μαρία
07 Νοε 2020 10:24

Άστοχη η σύγκριση.Γραπτά διορθώνουν οι καθηγητές όλων των ειδικοτήτων,όπως και οι καθηγητές Πληροφορικής.Με την ίδια λογική θα ήταν μια καλή ιδέα οι Οικονομολόγοι να αναλάβουν τα λογιστικά/οικονομικά των σχολείων.

 
Ανωνυμο
07 Νοε 2020 10:44

Δεν είναι εφαρμόσιμο το πρόγραμμα με τις ώρες όταν εναλλάσσονται οι καθηγητές σε Γυμνάσιο και Λύκειο . Επιτέλους φέτος με την .. ετοιμότητα - προχειροτητα του Υπουργείου Παιδειας ! Ολα στο παραπέντε , με έλλειψεις και λάθη! Δεν ανησυχώ όμως . Πάλι ολα επιτυχημενα θα ειναι για το Υπουργείο!

 
Γεώργιος Παυλίδης
07 Νοε 2020 10:47

Με καθηγητές που μοιράζονται σε περισσότερα του ενός σχολεία και διαφορετικού τύπου ()ΓΕΛ-ΕΠΑΛ, Γυμνάσιο) επικαλύπτονται οι ώρες. Θα κάνει μάθημα ο καθηγητής και πριν ολοκληρωθεί η ώρα θα συνδέονται οι μαθητές από το άλλο σχολείο.
Εφαρμόστε το πολύ απλό. Δώστε το απλό-κλασσικό πρόγραμμα που είχαμε πριν από τις καραντίνες και ας έχουμε όλοι κοινή ώρα έναρξης ανά ώρα μαθήματος. Η διάρκεια θα είναι το πολύ 30 λεπτά και ο χρόνος που απομένει είναι το διάλειμμα μαθητών και καθηγητών μεταξύ των ωρών διδασκαλίας.

 
Ζωη
07 Νοε 2020 10:57

Οι δημόσιοι υπάλληλοι μόλις σχολάσουν δεν ασχολούνται με την υπηρεσία, όσο εσείς δεν κάνετε το ίδιο θα συνεχίσετε να δουλεύετε 12 ώρες την ημέρα και Σαββατοκύριακα. Μπορεί να είστε μικρές αλλά αν θυμάστε κάποτε υπήρχαν τα τρίμηνα… τώρα για το καλό των παιδιών…. Το δικό σας καλό????

 
Πέτρος
07 Νοε 2020 11:11

Και εμείς που έχουμε παιδιά δημοτικού τι θα κάνουμε βρε παιδιά;

Πριν αφήναμε τα παιδιά στις 8-8:10 και τρέχαμε να πάμε στο Λύκειο μας για την 1η ώρα.

Τώρα που η 1η ώρα ξεκινά στις 8:00 και θέλει κάποια προετοιμασία για να μπούμε στο webex κτλ τι θα κάνουμε;

Επίσης το πρωί, θα ετοιμάζουμε τα παιδιά μας για το σχολείο, θα στέλνουμε SMS, θα τσεκάρουμε τα χαρτιά των παιδιών και ταυτόχρονα θα ελέγχουμε αν όλα είναι οκ στο Webex;

 
ΑΘ
07 Νοε 2020 11:36

Το πρόγραμμα που προτείνεται είναι σε πολλές περιπτώσεις ανεφάρμοστο όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις που καθηγητής κάνει μάθημα σε γυμνάσιο και λύκειο (όταν συστεγάζονται ή είναι πολύ κοντά δεν υπάρχουν κενά) ή σε δημοτικό που λειτουργεί κανονικά. Τότε οι ώρες επικαλύπτονται.

 
Γιώργος Σ
07 Νοε 2020 11:43

Απορία: Στα ωράρια που έφτιαξαν "οι σοφοί" του Υπουργείου, τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αρχίζουν στις 8.00 και τα Γυμνάσια στις 8.30. Δε γνωρίζουν ότι υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν ώρες και σε Λύκεια και σε Γυμνάσια;

 
https://eclass.sch.gr
07 Νοε 2020 12:17

eclass και όχι e-class
Ούτε αυτό σωστό;

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
07 Νοε 2020 12:28

@Μαρία
Δεν είναι έτσι, Μαρία. Κι εγώ φιλόλογος είμαι και καταλαβαίνω εν μέρει αυτό που λες. Αλλά αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό της ειδικότητάς μου γνωστό εκ των προτέρων και προφανώς αποδεκτό από μένα.
Όμως οι συνάδελφοι της πληροφορικής έχουν κάθε δίκιο να διαμαρτύρονται, γιατί αυτή η δυσβάσταχτη επιβάρυνση προέκυψε εκ των υστέρων, χωρίς προφανώς να έχουν κανένα περιθώριο επιλογής. Γιαυτό και το υπουργείο οφείλει να μεριμνήσει για την περίπτωσή τους. Όπως άλλωστε οφείλει να μεριμνήσει και για το απίστευτο βάρος που έχουν επιφορτιστεί ξαφνικά οι διευθυντές των σχολείων. Θα μπορούσε, ας πούμε, αυτή τη δύσκολη περίοδο να μειώσει κατά τι το διδακτικό ωράριο των πληροφορικών ή να απαλλάξει τους διευθυντές από το διδακτικό τους ωράριο.
Δε γίνεται να φορτώνουμε ανεξέλεγκτα κάποιους ανθρώπους, ώστε να βγαίνει η δουλειά μας κι από πάνω να τους αντιμετωπίζουμε χαιρέκακα.
Φυσικά απλώς κουβέντα κάνουμε. Δεν πρόκειται να νοιαστεί για τέτοιες "λεπτομέρειες" το αποδεδειγμένα πλέον αδιάφορο υπουργείο, όταν δεν έχει νοιαστεί για πολύ σοβαρότερα προβλήματα και βολεύεται μια χαρά με την αξιοποίηση του παροιμιώδους φιλότιμου κάθε συναδέλφου!

 
Nick
07 Νοε 2020 12:36

Άμα θέλαμε να κάνουμε τεχνική υποστήριξη δεν θα γίνομασταν καθηγητές. Δεν είμαστε γραφειαδες και τεχνικοί. Σε όποιον δεν αρέσει το διορθωμα να μην γινόταν καθηγητής. Είχατε 5 μήνες να προετοιμαστείτε εσείς που δυσκολεύεστε. Τώρα μη ζητάτε να σας λύνουμε απλά θέματα χρήσης υπολογιστή. Είστε οι περισσότεροι και μοριοδοτημενοι για τις γνώσεις σας στους υπολογιστές!!

 
ΟΥΠΣ!!!
07 Νοε 2020 12:47

ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΙΧΑΝ ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!!!!

 
Βασίλης
07 Νοε 2020 12:59

Μην ξεχνάμε και τους καθηγητές Πληροφορικής που δεν αναλαμβάνουν κανένα απολύτως εξωδιδακτικό καθήκον λόγω της απασχόλησής τους ως υπεύθυνοι εργαστηρίου...

 
Dimitris ΠΕ86
07 Νοε 2020 13:01

πολύ σωστά Ελένη, η δουλειά ενός πληροφορικού θα είναι πολλαπλάσια με την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση... θεωρώ ατυχής τη σύγκριση με τις εργασίες τύπου γραπτά κτλ.. και οι καθηγητές πληροφορικής τα έχουν αυτά στα περισσότερα αντικείμενα (τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των τετράμηνων)..και εν τέλει δεν αφορά χαρακτηριστικό μια ειδικότητας να κάνει τεχνική υποστήριξη!!! Δηλαδή ο οικονομολόγος πρέπει να κάνει τα λογιστικά/οικονομικά του σχολείου, ο μαθηματικός αντίστοιχα κ.ο.κ.;; Η επιστήμη της πληροφορικής ή των υπολογιστών είναι κάτι άλλο....βλέπουμε όμως ότι οι εξελίξεις μας προλαβαίνουν και εργαλεία που θα έπρεπε να ξέρουν ή να μπορούν να βρουν τον τρόπο να χρησιμοποιήσουν οι πολλοί (για να μην πως όλοι) στον 21ο αιώνα.. τέλος οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν πιστοποίηση Α ή Β επιπέδου αλλά δεν μπορούν να στείλουν ένα email!! Δεν περιμένω να βγει κάτι από αυτήν τη κουβέντα αλλά μην τα ισοπεδώνουμε όλα...ένα ευχαριστώ προσωπικά μου αρκεί, καλή δύναμη σε όλες/όλους

 
Εκπαιδευτικός
07 Νοε 2020 13:28

Εγώ απλά θα θέσω το εξής φιλοοφικό ερώτημα: τυπικά ποιος είναι υπέυθυνος σε ένα σχολείο για την τεχνική υποστήριξη, δίκτυο, λογαριασμοί μαθητών κλπ??

Ασχέτος ποιος καταλήγει να την κάνει σε ένα σχολείο...

 
Αλέξης
07 Νοε 2020 13:42

@Μαρία, κάνεις ένα μικρό λάθος! Η κάθε ειδικότητα έχει τα χαρακτηριστικά της όπως λες αλλά οι καθηγητές πληροφορικής εκτός από τα "κοινά" χαρακτηριστικά έχει και πολλά άλλα να διεκπεραιώσει..... Με την τηλεκπαίδευση φάνηκαν τα κενά που υπάρχουν παρά την (άστοχη για μένα προσωπικά!!) πιστοποίηση Α και Β επιπέδου που έχουν πολλοί συνάδελφοι!!! Και για να μην παρεξηγηθώ δεν μιλάω για επίδομα αλλά για μια ουσιαστική αύξηση ωρών στο μάθημα της πληροφορικής που θα έχει στο πρόγραμμα σπουδών και μάθημα χρήσης της τηλεκπαίδευσης με πραγματική τηλεκπαιδευση κατά την διάρκεια του μαθήματος από όλους τους μαθητές στο εργαστήριο! Επίσης ουσιαστική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών στην τηλεκπαίδευση (από καθηγητές πληροφορικής ΜΟΝΟ!!) και όχι στην "άστοχη" όπως έγραψα παραπάνω πιστοποίηση Α και Β επιπέδου!!!

 
Τηλεκπαιδευτικός
07 Νοε 2020 14:03

Όσοι είναι "ιδεολογικά" εναντίον της τηλεκπαίδευσης θα πρέπει να παρουσιαστούν στα σχολεία. Για να δούμε πόσοι θα πάνε!

Όσο για το σχόλιο των φιλολόγων για τους πληροφορικούς συγκρίνετε ανόμοια πράγματα. Τα γραπτά που διορθώνετε είναι στο πλαίσιο των διδακτικών σας καθηκόντων. Αν ήταν να σας ζητούσαμε να κάνετε την επιμέλεια σε όλες τις σημειώσεις των καθηγητών και σε όλα τα φύλλα εργασίας. Να τα γράφατε εσείς. Πως θα σας φαινόταν? Ζητάνε από τους πληροφορικούς να κάνουν τη δουλειά κάποιου άλλου. Θα έπρεπε να υπάρχει σε κάθε σχολείο τεχνικός υπεύθυνος επιφορτισμένος με όλα τα θέματα τηλεκπαίδευσης και του εξοπλισμού του σχολείου. Βρίσκουν τους πληροφορικούς και το παίζουν τσάμπα - μάγκες!
Δεν είναι θέμα ότι θέλουμε να αποφύγουμε τη δουλειά

Απλά ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΥΤΗ.

 
ΓΙΑΝΝΗΣ
07 Νοε 2020 14:08

Αχ, κυρία Σίσσυ μου! Δεν ξεκινάμε καλά! Δεν στέλνουμε εγκυκλίους στα σχολεία Σάββατο πρωί και ξεκινάμε τηλεκπαίδευση τη Δευτέρα! Σας παρακαλούμε θερμά: οργανωθείτε λίγο καλύτερα στο υπουργείο σας!!!!!

 
πληροφορικάριοι
07 Νοε 2020 14:20

ευτυχώς που μάθαμε ότι με το ήρθαν πληροφορικάριοι (πόσα χρόνια θυμίστε μου; δε μιλάω για μαθητικούς , θεολόγους κλπ) έχουμε VBI ! πριν πώς γίνονταν οι πανελλήνιες ; όποιος δεν έχει καταλάβει ποια ειδικότητα έχει το μεγαλύτερο φόρτο διορθώσεων, ε τι να πω... ειδικά στο γυμνάσιο οι πληροφορικάριοι σκοτώνονται (που παρουσιάσεις και αρχεία κειμένου εμείς οι λοιπές ειδικότητες δείχνουμε στα παιδιά, τι κάνουν πια ; εργονομία και ρομποτική; )

 
Dario Moutso
07 Νοε 2020 14:31

Γκρίνια και μιζέρια

 
Πε86
07 Νοε 2020 14:53

@πληροφικαριοι πως φαίνεται όταν κάποιος είναι παντελώς άσχετος με θέματα λειτουργίας του σχολείου.Τώρα μην πιάσουμε την συζήτηση ποιο μάθημα είναι πιο δύσκολο απο το άλλο.Όλοι έχουμε το ίδιο διδακτικό ωράριο αλλά κάποιοι κρίνουν τοσο εύκολα τα υπόλοιπα μαθήματα θεωρώντας βέβαια δεδομένο ότι το δικό τους είναι το πιο σημαντικό,δύσκολο και απαραίτητο.Οπως φυσικά γνωρίζουν απέξω το τι ακριβώς διδάσκουν οι συνάδελφοι στις αίθουσες.Πόση έπαρση πια!

 
Δ.Μ.
07 Νοε 2020 14:58

Εσείς εκεί στο υπουργείο ξεχνάτε φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την ίδια μέρα σε γυμνάσιο και λύκειο. Θα υπάρχει επικάλυψη με αυτό που προτείνετε!!!!!! Επιτέλους, σοβαρευτείτε! Όχι άλλες αποφάσεις του ποδαριού!

 
τρεις το μεσημέρι
07 Νοε 2020 15:08

και δεν έχουμε επικαιροποίηση της συμμετοχής; τα exit poll τι ώρα;

 
Μούγκα στη στρουγκα
07 Νοε 2020 15:49

Δεν μας είπε η εγκύκλιος πως θα γίνεται η γυμναστική και τα εργαστηριακά μαθήματα στα εργαστηριακά κέντρα.Γενικοτερα φαίνεται ολοφάνερα η απόλυτη έλλειψη σχεδιασμού.Απο τη μια ημέρα στην άλλη χωρίς τεκμηριωμένη αιτιολόγηση κλειστά σχολεία.Τα νομοσχέδια για την επαγγελματική κατάρτιση και για τα στελέχη που είναι;για πιτε προγραμματίζονται τελικα;ποτέ θα αρχίσει η συγγραφή των νέων βιβλίων;άλλη μια χρόνια χαμένη αλλά δεν νοιάζεται και κανένας γιατί κσι όλοι ΜΑ μπουν στα πανεπιστήμια άνεργοι θα βγουν όποτε ποιο το νόημα;

 
Dario Moutso
07 Νοε 2020 15:50

Κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει η μιζέρια και η γκρίνια που είναι χαρακτηριστικό του κλάδου μας, επίσης θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.

@ΠΕ86 για το vbi πληρωνόμαστε. Άμα νομίζεις ότι τα λεφτά είναι λίγα μην μπεις στην λυκειακή επιτροπή. Πάμε τώρα στο εργαστήριο. Μεταξύ μας τώρα κανείς δεν "λιώνει" στην δουλειά. Τα προβλεπόμενα είναι στον "αυτόματο" και αν χαλάσει κάτι απλά το αντικαθιστούμε (αν υπάρχουν λεφτά). Πάμε στο myschool τώρα. Αν εξαιρέσεις ένα δεκαήμερο στην αρχή 2-3 μέρες στο τέλος του τετραμήνου και ένα δεκαήμερο στο τέλος του σχολικού έτους που εκεί όντως θα πρέπει κάποιος να ασχολείται με το myschool 2 με 3 ώρες την ημέρα και όντως υπάρχει πίεση μετά απλά γίνεται επιβεβαίωση άντε να τυπωθεί και καμιά κατάσταση με άλλα λόγια δουλειές της "πλάκας" Τα username των μαθητών είναι δουλειά του υπεύθυνου εργαστηρίου. Για την ιστοσελίδα... Ας μας πει ο συνάδελφος σε ένα σχολείο που δεν έχει ιστσελίδα πόσες ώρες θα "φάει" να στήσει μία; κάθε πότε του φέρνουν κάτι να ανεβάσει; πόση ώρα του τρώει το ανέβασμα; και για να μην παρεξηγηθώ καμία δουλειά δεν έχουμε με την ιστοσελίδα.

Τώρα για την τηλε-εκπαίδευση, όντως δεν είναι δουλειά μας να να λύσουμε τα προβλήματα των συναδέλφων (σύνδεση μικρόφωνα κάμερες κλπ). Δηλώστε το κατηγορηματικά στους συναδέλφους σας και ας αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Με όλα τα παραπάνω δεν ακυρώνω την προσφορά μας στις σχολικές μονάδες συνάδελφοι Αλλά ας είμαστε και λίγο σεμνοί. Δεν περιστρέφονται τα πάντα γύρω από μας.

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
07 Νοε 2020 16:12

@Βασίλης
Καλό θα ήταν να το ξανασκεφτείς αυτό που έγραψες! Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Ούτε οι πληροφορικοί απαλλάσσονται από εξωδιακτικές εργασίες, ούτε οι φυσικοί ως υπεύθυνοι εργαστηρίων και μη θίγεις κι αυτό το θέμα που επίσης βρομάει!
Οι πληροφορικοί, αγαπητέ, έχουν επιφορτιστεί ουσιαστικά όλο το βάρος της καταγραφής των δεδομένων κάθε σχολείου! Κι αυτό είναι ένα βάρος δυσβάσταχτο. Και σ'το λέω εγώ που είμαι φιλόλογος. Και λέω επίσης ότι είναι τόσο μικρόψυχο να εκσφενδονίζουμε τέτοιες ανεύθυνες κουβέντες εκ του ασφαλούς...

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ