Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Η ΠΟΣΔΕΠ για τις κενές θέσεις ΔΕΠ, τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων και το μισθολόγιο των πανεπιστημιακών

Δημοσίευση: 12/11/2020
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
Alt Text: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
Title Text: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τα ελληνικά πανεπιστήμια απειλούνται με σοβαρή υποβάθμιση εξαιτίας της άρνησης των κυβερνήσεων να  τα υποστηρίξουν  εμπράκτως τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία παρά τις διακηρύξεις τους. Η Δ.Ε. της ΠΟΣΔΕΠ υπενθυμίζει για πολλοστή φορά ότι τα πανεπιστήμια και οι πανεπιστημιακοί έχουν δεχτεί ισχυρά πλήγματα στη διάρκεια της κρίσης την τελευταία δεκαετία εξαιτίας αφενός της διακοπής από το 2012 της αναπλήρωσης των κενών θέσεων  προσωπικού, και αφετέρου των περικοπών στη χρηματοδότηση και στους μισθούς και συντάξεις.

Η πορεία υποβάθμισης δεν έχει αντιστραφεί, καθώς η χρηματοδότηση παραμένει αναιμική, οι νέες θέσεις δεν καλύπτουν ούτε τις ετήσιες απώλειες, ενώ το νέο μισθολόγιο  του Ν. 4472/2017 επικυρώνει τις περικοπές ύψους 40% σε μισθούς και συντάξεις χωρίς να εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ για αξιοπρεπή επίπεδα αποδοχών.

Εξάλλου, η πρόσφατη αναδιάρθρωση με την πανεπιστημιοποίηση ΤΕΙ και την αλόγιστη δημιουργία νέων τμημάτων επιβαρύνει τα πανεπιστήμια με πρόσθετες ανάγκες.

Τα ελληνικά πανεπιστήμια συνεχίζουν παρά ταύτα να ανταποκρίνονται στο ρόλο που τους έχει αναθέσει η πολιτεία για μαζική εκπαίδευση - χωρίς να παρέχει τα αναγκαία μέσα – χάρη στο φιλότιμο και τις υπερπροσπάθειες του προσωπικού τους.  

Οι συνθήκες της πανδημίας αποκαλύπτουν τις αδυναμίες, αυξάνοντας  περισσότερο τις απαιτήσεις της διδασκαλίας και τις ανάγκες για χρηματοδότηση.  

Για τις θέσεις ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού  

Η Δ.Ε. της ΠΟΣΔΕΠ προειδοποιεί ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο καθώς η συρρίκνωση πόρων και έμψυχου δυναμικού απειλεί πλέον το επίπεδο των σπουδών και των πτυχίων.  Αυτό αποτυπώνεται με τον πιο επίσημο τρόπο στην πρόσφατη Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2019 που υπέβαλε η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Εκεί, μεταξύ άλλων, διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα έχει μακράν τη χειρότερη αναλογία φοιτητών /διδάσκοντα στην Ευρώπη (44), τρεισήμισι φορές μεγαλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (13).

Η Δ.Ε. της ΠΟΣΔΕΠ επισημαίνει ότι το πρόβλημα με τα κενά Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, που δεν αναπληρώνονται έγκαιρα, δεν είναι μόνο ποσοτικό. Τα μέλη ΔΕΠ υπηρετούν συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, υψηλής εξειδίκευσης, και όταν αποχωρούν δεν υποκαθίστανται από συναδέλφους άλλου αντικειμένου ή νέους διδάσκοντες χωρίς εμπειρία. Χάνονται έτσι γνωστικά αντικείμενα και μαζί η συσσωρευμένη γνώση, με σοβαρές και μακρόχρονες επιπτώσεις στη διδασκαλία, την έρευνα και το επίπεδο των σπουδών.

Η ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ απαιτεί

•    την προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού για κάλυψη όλων των κενών που συσσωρεύτηκαν από το 2012 που πάγωσαν οι επαναπροκηρύξεις.

Επίσης, η ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ, υπενθυμίζοντας ότι οι νόμιμες διαδικασίες από την προκήρυξη της θέσης μέχρι την εκλογή και ανάληψη καθηκόντων του νέου μέλους ΔΕΠ είναι πολύμηνες, απαιτεί

•    την άμεση κατανομή του συνόλου των κενών θέσεων μελών ΔΕΠ  του 2019, καθώς έχει ήδη διανυθεί ένα ακαδημαϊκό έτος με τις θέσεις αυτές κενές,

•     την κατανομή την 1η/1/2021 όλων των θέσεων των μελών ΔΕΠ που αφυπηρέτησαν τον Αύγουστο του 2020,
αφού δεν χρειάζεται για τις θέσεις αυτές η έγκριση κατανομής πίστωσης (άρθρο 65, Ν. 4610/2019). Επισημαίνουμε ότι τα ανωτέρω αποτελούν εφαρμογή της νομοθεσίας και υποσχέσεις του υπουργείου,  που αθετήθηκαν δημιουργώντας σοβαρό θέμα αξιοπιστίας και αβεβαιότητας για την τύχη των προβλεπόμενων στο Ν. 4653/2020 συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού

Για τη χρηματοδότηση

Η τακτική χρηματοδότηση των πανεπιστημίων για το 2021 κατανέμεται μεν με συγκεκριμένο αλγόριθμο που εισηγείται η ΕΘΑΑΕ, όμως το ύψος της χρηματοδότησης που εξαγγέλθηκε υστερεί σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη και πάντως παραμένει επί σειρά ετών σε ανεπαρκές επίπεδο, σχεδόν στο μισό του 2011. Τα πανεπιστήμια έχουν πρόβλημα διατήρησης των υποδομών και των υπηρεσιών τους σε ένα ποιοτικό επίπεδο λειτουργίας, ενώ καλύπτουν τις ανελαστικές δαπάνες με κονδύλια των ΕΛΚΕ που προορίζονται για την υποστήριξη της έρευνας.

Η ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ ζητά η τακτική χρηματοδότηση των πανεπιστημίων

•    να μην υπολείπεται του ποσού που δίνονταν σε κάθε πανεπιστήμιο τα προηγούμενα χρόνια,

•    να καλύπτει κατά 100% τις πάγιες ανάγκες,

•    και να αυξηθεί σε επίπεδο επαρκές για την ποιοτική λειτουργία τους.

Η χρηματοδότηση με βάση την αξιολόγηση, που εισάγεται από το 2022, και μπορεί να φτάνει έως και επιπλέον 25% της τακτικής, πρέπει να αφορά πρόσθετα κονδύλια για επιβράβευση ή ενίσχυση, ανάλογα με τις επιδόσεις.

Για τις αποδοχές

Η Πολιτεία οφείλει να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του ΣτΕ για μισθούς τουλάχιστον στα επίπεδα του 2012 και να μη συνεχίζει τον εμπαιγμό με το μισθολόγιο του 2017.

Η ΠΟΣΔΕΠ απαιτεί

•    πραγματική αύξηση μισθών μέσω του εξορθολογισμού του μισθολογίου ΔΕΠ, καθώς έχουμε υποστεί όλες τις μειώσεις της κρίσης χωρίς να έχουμε προηγουμένως λάβει τις αυξήσεις της περιόδου 2007-2009 που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο των ειδικών μισθολογίων.

Τέλος, αλλά όχι έλασσον,

•    να επιταχυνθούν οι διαδικασίες απονομής σύνταξης που καθυστερούν απαράδεκτα κατά 2 έως και 3 έτη.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Νηματούδης Καθηγητής         

Ο Γραμματέας
Γιώργος Λιτσαρδάκης Καθηγητής
 

Ετικέτες: 
ΠΟΣΔΕΠ

Σχόλια (2)

 
Αλλαγές στα ΑΕΙ της Ελλάδας
13 Νοε 2020 02:37

Εξορθολογισμός των Δημοσίων ΑΕΙ με συνένωση τμημάτων και σχολών, ώστε να δημιουργηθούν βιώσιμες ακαδημαϊκές μονάδες για έρευνα και διδασκαλία σε κέντρο και περιφέρεια.

Συνταξιοδότηση των μελών ΔΕΠ στα 65 έτη και προκήρυξη κάθε θέσης ένα χρόνο πριν την αποχώρηση από την υπηρεσία.

Δεν έχει νόημα απλώς να αντικαθιστούμε το προσωπικό που αποχωρεί χωρίς να υπάρχει σχέδιο ανάπτυξης της Ανώτατης Εκπαίδευσης για τη δεκαετία 2020-2030.

 
Observator
12 Νοε 2020 19:47

το παιγνιδι εχει χαθει πλεον μετα απο δεκα χρονια κρισης.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.