Τηλεκπαίδευση

Εγκύκλιος: Διαμόρφωση Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος και κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Κατά τη διάρκεια της σύγχρονης Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης
Δημοσίευση: 20/11/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εγκύκλιο η οποία περιέχει συμπληρωματική Πρόταση για τη διαμόρφωση του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος και την κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της σύγχρονης Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης, υπέγραψε  σήμερα η Γενική Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Σίσσυ Γκίκα.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Ειδικότερα, η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής:

1. Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα διδασκαλίας της σύγχρονης Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης για το Δημοτικό Σχολείο αναπτύσσεται καθημερινά από τις 14:10 έως τις 17:20, με πέντε (5) διδακτικές περιόδους ανά εργάσιμη ημέρα. Η κάθε διδακτική περίοδος έχει διάρκεια 30 λεπτά της ώρας και παρεμβάλλονται ενδιάμεσα διαλείμματα των 10 λεπτών.


2. Η εβδομαδιαία κατανομή του χρόνου, ανά διδακτικό αντικείμενο στα 6/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία για τη σύγχρονη Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση, δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά αποτελεί τη βάση πλαισίου διαλόγου εντός της λειτουργίας του Συλλόγου Διδασκόντων εκάστης σχολικής μονάδας, για τη λήψη τελικής απόφασης κατάρτισης του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος της σύγχρονης Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα:


Το μάθημα των Θρησκευτικών δύναται να διδάσκεται για 1 διδακτική περίοδο στις Γ ́, Δ ́, Ε ́ και ΣΤ ́ τάξεις.

Το μάθημα της Γλώσσας δύναται να διδάσκεται για 8 διδακτικές περιόδους στις Α ́ και Β ́ τάξεις, για 7 διδακτικές περιόδους στις Γ ́ και Δ ́ τάξεις και για 6 διδακτικές περιόδους στις Ε ́ και ΣΤ ́ τάξεις.

Το μάθημα των Μαθηματικών δύναται να διδάσκεται για 5 διδακτικές περιόδους στις Α ́ και Β ́ τάξεις και για 4 διδακτικές περιόδους στις Γ ́, Δ ́, Ε ́ και ΣΤ ́ τάξεις.

Το μάθημα της Ιστορίας δύναται να διδάσκεται για 2 διδακτικές περιόδους στις Γ ́, Δ ́, Ε ́ και ΣΤ ́ τάξεις.

Η Μελέτη Περιβάλλοντος δύναται να διδάσκεται για 2 διδακτικές περιόδους στις Α ́, Β ́, Γ ́ και Δ ́ τάξεις.

Το μάθημα της Γεωγραφίας δύναται να διδάσκεται για 1 διδακτική περίοδο στις Ε ́ και ΣΤ ́ τάξεις.

Το μάθημα των Φυσικών δύναται να διδάσκεται για 2 διδακτικές περιόδους στις Ε ́ και ΣΤ ́ τάξεις.

Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής δύναται να διδάσκεται για 1 διδακτική περίοδο στις Ε ́ και ΣΤ ́ τάξεις.

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δύναται να διδάσκεται για 2 διδακτικές περιόδους στις Α ́, Β ́, Γ ́, Δ ́, Ε ́ και ΣΤ ́ τάξεις.

Το μάθημα των Αγγλικών δύναται να διδάσκεται για 1 διδακτική περίοδο στις Α ́ και Β ́ τάξεις και για 2 διδακτικές περιόδους στις υπόλοιπες τάξεις.

Η δεύτερη ξένη γλώσσα δύναται να διδάσκεται για 1 διδακτική περίοδο στις Ε ́ και ΣΤ ́ τάξεις.

Το μάθημα των Τ.Π.Ε. δύναται να διδάσκεται για 1 διδακτική περίοδο σε όλες τις τάξεις.

Η Ευέλικτη Ζώνη δύναται να διδάσκεται για 2 διδακτικές περιόδους στις Α ́ και Β ́ τάξεις και για 1 διδακτική περίοδο στις Γ ́ και Δ ́ τάξεις.

Η ως άνω πρόταση για τη διαμόρφωση του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος της σύγχρονης Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης, υπάρχει η δυνατότητα αναλογικά να εφαρμοστεί και από τις σχολικές μονάδες ΠΕ με λειτουργικότητα μικρότερη του 6/θεσίου (1/θέσια έως και 5/θέσια) εφαρμόζοντας αντίστοιχα τις επιμέρους κατανομές των διδακτικών περιόδων για κάθε προσφερόμενο γνωστικό αντικείμενο, όπως αυτές προτείνονται ανωτέρω.

Στις σχολικές μονάδες της ΠΕ παράλληλα με τη σύγχρονη Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση αξιοποιείται από τις/τους εκπαιδευτικούς και η ασύγχρονη Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση.

3. Το κατ’ ελάχιστον Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Εξ Αποστάσεως - σύγχρονης - εκπαίδευσης για το Νηπιαγωγείο αναπτύσσεται καθημερινά από τις 14:10 έως τις 16:20, με τρεις (3) διδακτικές περιόδους ανά εργάσιμη ημέρα. Η κάθε διδακτική περίοδος έχει διάρκεια 30 λεπτά της ώρας με διαλείμματα των 20 λεπτών της ώρας ενδιάμεσα.

4. Η ενδεικτική κατανομή χρόνου του προγράμματος Εξ Αποστάσεως - σύγχρονης - Εκπαίδευσης για το Νηπιαγωγείο παρουσιάζεται και αναλύεται παρακάτω:

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος Εξ Αποστάσεως - σύγχρονης– εκπαίδευσης του Νηπιαγωγείου, ο/η εκπαιδευτικός παραμένει συνδεδεμένος/η και ενεργός/ή, δίνει κατευθύνσεις και παρέχει υποστήριξη, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών/τριών, με γνώμονα τον μαθητοκεντρικό χαρακτήρα της μάθησης και τη μετατόπιση του κέντρου βάρους από τη διδακτική του αντικειμένου στην ενεργοποίηση των μαθητών/τριών, στοχεύοντας στην ικανοποίηση της ανάγκης να αισθάνονται ότι είναι ενεργά μέλη της σχολικής κοινότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Διευθυντές/ντριες, οι Προϊστάμενοι/μένες των Νηπιαγωγείων συνεργάζονται με τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών και τον/την υπεύθυνο/η Συντονιστή/Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, για την εφαρμογή του προγράμματος σύγχρονης Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης, εστιάζοντας στα εξής:

  • στην ενθάρρυνση των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους στη συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ώστε να υπάρχει συνέχεια στην εκπαιδευτική διαδικασία,
  • στη συνεχή προσπάθεια από τον/την εκπαιδευτικό για κοινωνική και συναισθηματική ενδυνάμωση των μαθητών/τριών και έμφαση στη δημιουργία ενός ασφαλούς μαθησιακού περιβάλλοντος,
  • στις προτεινόμενες δραστηριότητες, ώστε να εφαρμόζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, σταδιακά, με υποστηρικτικό και επεξηγηματικό τρόπο, τόσο σε μαθησιακό, όσο και σε τεχνικό επίπεδο,
  •  στην παροχή συγκεκριμένων οδηγιών κι επεξηγήσεων από τον/την εκπαιδευτικό, διατυπωμένων με σαφήνεια κι απλό τρόπο ανάλογα με το αναπτυξιακό επίπεδο των μαθητών/τριών,
  • στη διδακτική υποστήριξη, ώστε να βοηθήσει βαθμιαία τους μαθητές/τριες να επικεντρώνονται σε αυτό που βλέπουν ή/και ακούν,
  • στην αναγκαιότητα για δημιουργία περιβάλλοντος μαθησιακών εμπειριών, το οποίο να εγείρει την περιέργεια και το ενδιαφέρον ενισχύοντας παράλληλα και την προσοχή των μαθητών/τριών,
  • στη διαμόρφωση κοινής κουλτούρας μεταξύ των μελών της ομάδας-τάξης, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες συνθήκες ανά τμήμα, διασφαλίζοντας τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μελών (εκπαιδευτικών-μαθητών/τριών-οικογένειας).

Σχόλια (9)

 
@Εκπαιδευτικος
23 Νοε 2020 10:18

α) Κι έτσι να ναι πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση. Σημασία τι 'χει γίνει γενικά.
β)Κακώς έχετε απαιτήσεις από τους πε86 και θα 'πρεπε να αγανακτείτε που τους υποχρέωσαν αφιλοκερδώς να εμπλακούν σε μια τέτοια κατάσταση. Το ότι κάποιος γνωρίζει κάτι δε σημαίνει πως υποχρεούται και να το προσφέρει. Και ο πληροφορικός πληρώνεται για να κάνει το μάθημά του, όπως κι εσείς.

 
Εκπαιδευτικος
23 Νοε 2020 00:29

Έτσι είναι.Οι δάσκαλοι την κάνουν.Τυπικα είναι στην ομάδα,αλλά στο σχολείο μας ,μόνοι μας ασχοληθηκαμε και με λίγη βοήθεια από τον διευθυντή.Δεν τον χρειαστηκαμε,για αυτό και τις3 μέρες δεν ήρθε σχολείο.

 
@Μουσικός
22 Νοε 2020 22:19

Δεν μπορούν να αντιληφθούν πως το μονόωρο μπορεί να γίνει δι-εβδομαδιαίο. Δεν χωράει στο μυαλό τους. Επιτηδευμένα φυσικά. Το κερασάκι βέβαια είναι πως απ' αυτούς που κάνουν ΤΠΕ υπάρχουν και επιπλέον απαιτήσεις. Για ορισμένους μάλιστα είναι και αυτονόητες!

 
k
22 Νοε 2020 18:50

Σήμερα μάθαμε και το κορυφαίο. Ότι στην αθμια δεν είναι στην υποστήριξη οι ΠΕ86 όπου έχουν οργανικές κατά συντριπτική πλειοψηφία αλλά την κάνουν οι δάσκαλοι. Και δεν έχουν οι Πε86 φουλ ωράριο αλλά την κύρια δουλειά την κάνουν οι δάσκαλοι!!!!

 
Μουσικός
22 Νοε 2020 07:03

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αλλά και το μέχρι τώρα εφαρμοζόμενο σε πολλά σχολεία είναι δομημένο με καταφανεις αδικίες στο διδακτικό ωράριο ειδικοτήτων με μονοωρο μάθημα (ΤΠΕ / ΜΟΥΣΙΚΗ / θΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ). Δηλαδή, αυτές οι ειδικότητες έχουν πλήρες διδακτικό ωράριο από 21 ως 24 ώρες ενώ οι υπόλοιποι έχουν μειωμένο διδακτικό ωράριο από 5 ως 7 ώρες.
Επομένως, συνάδελφοι (στο ίδιο εργασιακό πλαίσιο) πληρώνονται το ίδιο αλλά κάποιοι δουλεύουν περισσότερο.
Συνάδελφοι, πρέπει να γίνει ισοκατανομή των διδακτικών ωρών με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.
Χωρίς δικαιολογίες για το μονοωρο μάθημα.

 
topsy
21 Νοε 2020 12:55

Οι δάσκαλοι έχουν 15 ωρες ο καθένας σε όλα τα σχολεία που είμαι και εγώ , επειδή είμαι ειδικότητα, έχω 20. Όταν κοινοποιήθηκε η σύσταση του ΙΕΠ, η απάντηση ήταν ότι τώρα εχουν βγάλει πρόγραμμα και δεν το αλλάζουν

 
Εκπαιδευτικός
21 Νοε 2020 10:00

Και όχι μόνο.
Η επιμόρφωση και η υποστήριξη στην πρωτοβάθμια γίνεται από ΠΕ70.
Μάθημα σε γονείς και παιδιά πώς λειτουργεί το e-me και το e-class.
Σχολεία έχουν ζητήσει και το τεχνικό δελτίο webex.

 
σονια
21 Νοε 2020 08:52

 Η τηλεκπαιδευση στα δημοτικά γίνεται βασικά από τους ΠΕ 70.
Αυτοί διδάσκουν  τις περισσότερες ώρες.Τ α ωρολογια προγράμματα της τηλεκπαιδευση το δείχνουν αυτό.
Για ποιο λόγο όμως τα προγράμματα αυτά δεν εγκρίνονται επισήμως από κανέναν?
Για ποιο λόγο δεν  υπάρχει απόλυτη διαφάνεια για το ποιος διδάσκει και πόσες ώρες στην τηλεκπαιδευση?

 
Ειδικά...
20 Νοε 2020 17:27

Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου με ....ξεπερνάει!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.