Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Συνέντευξη Γ. Βούτσινου στο esos για το νέο Σχέδιο Νόμου για την Επαγγελματικής Εκπαίδευση και Κατάρτιση

“Τα Διετή ΕΕΚ στα ΑΕΙ, που καταργούνται ήταν μια προσπάθεια -απρογραμμάτιστη- μεταφοράς πόρων από την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τίποτα άλλο”
Δημοσίευση: 03/12/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με την ολοκλήρωση σήμερα τη δημόσιας διαβούλευσης επί του Σχεδίου Νόμου «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις», το esos έθεσε  12 ερωτήσεις  στον “Αρχιτέκτονα” των διατάξεων Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Παιδείας Γιώργο Βούτσινο.

Ο Γενικός Γραμματέας, μεταξύ άλλων , στη Συνέντευξη:

Δηλώνει ότι  τα Διετή ΕΕΚ στα ΑΕΙ, που θεσμοθετήθηκαν από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και καταργούνται με το Σχέδιο Νόμου   “ήταν μια προσπάθεια -απρογραμμάτιστη- μεταφοράς πόρων από την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τίποτα άλλο”

Για την εισαγωγή των αποφοίτων   ΙΕΚ   στα ΑΕΙ ο Γιώργος Βούτσινος σημειώνει:  “Δεν είναι νέα ευρωπαϊκή προσέγγιση. Το σύστημά μας παρέμενε καθυστερημένο. Από το 2010 ακόμα η ευρωπαϊκή πολιτική ορίζει ότι η διαπερατότητα αποτελεί προϋπόθεση για σύγχρονη εκπαίδευση και κατάρτιση. Το νομοσχέδιο εξαλείφει τα στεγανά μεταξύ των διαφόρων βαθμίδων.  Ολοκληρώνει τη διαπερατότητα του εκπαιδευτικού μας συστήματος και οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. αποκτούν τη δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσω εξετάσεων που οργανώνονται από τα Πανεπιστημιακά Τμήματα συναφούς Επιστημονικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού”.

Εκτιμά ότι  " η νέα διακυβέρνηση του συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και της Διά Βίου Μάθησης (ΔΒΜ), με την συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, των συντελεστών δηλαδή της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας, θα συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της οικονομικής μεγέθυνσης και την ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού ανεργίας, κυρίως των νέων".

Υπογραμμίζει πως  "η επιλογή της ίδρυσης Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. και η αξιολόγησή τους θα φέρει με οργανωμένο τρόπο κι όχι άναρχα την «επόμενη ημέρα στα ΕΠΑ.Λ. συνολικά".

Σημειώνει ότι "με την καθιέρωση του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. αποκαθίσταται το τυπικό της Επαγγελματικής Κατάρτισης".

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΣΥΝΕΝΕΤΥΞΗ

esos: Ποιοι οι λόγοι που οδήγησαν στη συνολική μεταρρύθμιση και  ριζική αλλαγή της διακυβέρνησης της Ε.Ε.Κ. και της Δ.Β.Μ.;

Γ. Βούτσινος: λόγος είναι προφανής· σε όλο τον κόσμο, κατά κύριο λόγο στην Ευρώπη, τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θεωρούνται και είναι άμεσα συνδεδεμένα με την αποδοτικότητα των συστημάτων απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης των χωρών.   
Αντίθετα στη χώρα μας, τα χρόνια χαρακτηριστικά της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι η αδυναμία της κοινωνικής της καταξίωσης, η μειωμένη ελκυστικότητά της και η συνεχώς αμφισβητούμενη αποτελεσματικότητά της. Αν κοιτάξουμε κάποιους απλούς δείκτες, της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας της Ε.Ε.Κ., θα δούμε ότι η χώρα μας βρίσκεται στις τρεις τελευταίες θέσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στη Διά Βίου Μάθηση φιγουράρουμε σχεδόν στην τελευταία. Αυτό δείχνει ότι στη χώρα μας λίγοι ακολουθούν αυτές τις εκπαιδευτικές διαδρομές και από αυτούς τους λίγους, ακόμα πιο λίγοι τοποθετούνται στην αγορά εργασίας.

Θα ήταν εντελώς παράδοξο λοιπόν, αν μια Κυβέρνηση αδιαφορούσε μπροστά σ΄ αυτήν την επιζήμια για την οικονομία, αλλά και για την καταπολέμηση της ανεργίας κατάσταση.

esos: Με ποιο τρόπο θα εξυπηρετηθούν οι προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας και τι απαντάτε στις αιτιάσεις ότι προσαρμόζετε το σύστημα της ΕΕΚ με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς;

Γ. Βούτσινος: Σήμερα, και καθόλη τη διάρκεια της κρίσης, παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας υπάρχει αδυναμία εξεύρεσης ειδικοτήτων που ζητάει η αγορά. Αυτό δείχνει ότι το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν εκπληρώνει την αποστολή του. Και είναι επόμενο, αφού οι ειδικότητες που παρέχει το σύστημα δεν είναι προϊόν ανίχνευσης των πραγματικών αναγκών. Οι συντονισμένες μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις του νόμου στοχεύουν ακριβώς στο να καλύψουν αυτή την εξαιρετικά ζημιογόνα για την οικονομία της χώρας κατάσταση. Η νέα διακυβέρνηση του συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και της Διά Βίου Μάθησης (ΔΒΜ), με την συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, των συντελεστών δηλαδή της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας, θα συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της οικονομικής μεγέθυνσης και την ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού ανεργίας, κυρίως των νέων.

Αδυνατώ να κατανοήσω αυτές τις αιτιάσεις. Προφανώς δεν είναι ειλικρινείς, προφανώς τις γεννά η ένδεια επιχειρημάτων. Κανείς δεν πηγαίνει στην ΕΕΚ από χόμπι ή για να περνάει η ώρα. Πηγαίνει για να εφοδιαστεί με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να εξασφαλίσει μια καλοπληρωμένη δουλειά. Και δεν ξέρω δουλειές που να βρίσκονται έξω από αυτό που ονομάζουμε αγορά εργασίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η επαγγελματική εκπαίδευση δεν θα εκπληρώνει και το ρόλο της ενίσχυσης των μαθητών της με γενικές γνώσεις, κοινωνικές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες για την ομαλή μετάβασή τους στην κοινωνία των ενεργών πολιτών.

esos: Με το Νομοσχέδιο προωθείται η προώθηση των ανηλίκων στην αγορά εργασίας μέσω των Ε.Σ.Κ.;

Γ. Βούτσινος: Το επίπεδο 3 (Ε.Σ.Κ.) που καθιερώνεται υπάρχει παντού. Η έλλειψή του ήταν πάλι μια ελληνική πρωτοτυπία. Υπάρχουν παιδιά τα οποία θέλουν να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες ικανότητές τους στο επίπεδο του τεχνίτη και μέχρι  σήμερα η πολιτεία δεν τους παρέχει  αυτή τη δυνατότητα.

Επίσης, οι Ε.Σ.Κ. αποτελούν παράγοντα μείωσης του κοινωνικού αποκλεισμού, περαιτέρω μείωσης της μαθητικής διαρροής και κυρίως θα δώσουν την ευκαιρία σε όσους κατά το παρελθόν έχουν διαρρεύσει από το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι ενήλικες και θέλουν να μάθουν μία τέχνη να καταρτιστούν και να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας. Ας μην ξεχνάμε ότι οι απόφοιτοι των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας δεν είχαν μέχρι σήμερα καμία άλλη διέξοδο πέραν της παρακολούθησης μιας λυκειακής βαθμίδας.  

Επιπλέον, θα εξασφαλίζουν άμεσα καλοπληρωμένη δουλειά σε ειδικότητες προσόντων που αναζητά η αγορά και για τις οποίες δεν υπάρχουν καταρτισμένοι επαγγελματίες σήμερα (πχ τεχνίτης ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, τεχνίτης μαρμάρων, τεχνίτης εξωλέμβιων μηχανών, ηλεκτροσυγκολλητής, τεχνίτης αλουμινίου). Εξάλλου το νομοσχέδιο εξασφαλίζει τη διαπερατότητα όλου του συστήματος της Ε.Ε.Κ. Θα ήθελα να επισημάνω ότι οι Ε.Σ.Κ. αποτελούν  μία εναλλακτική επιλογή  στην πληθυσμιακή ομάδα των Neets (Not in Education Employment and Training - μια γενιά απόντων από τα συστήματα Ε.Ε.Κ. και Απασχόλησης) που θα σας φανεί αξιοπερίεργο αλλά είναι πάνω από 15 εκ. στην Ευρώπη με τη μεγαλύτερη αύξηση την περίοδο 2008-2019 να εμφανίζει η Ελλάδα και η Ιταλία.

esos: Ποιες οι βασικές καινοτομίες των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. και για ποιο λόγο εισάγονται σταδιακά σε επίπεδο τριετίας;

Γ. Βούτσινος: Τα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. (Π.ΕΠΑ.Λ.) είναι η απόδειξη της σημασίας που δίνει το Υπουργείο στη Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το σύστημα που θα εφαρμοστεί πιλοτικά στα Π.ΕΠΑ.Λ. θα είναι ο προπομπός της αναβάθμισης των ΕΠΑ.Λ.. Η μεταρρύθμιση θα εφαρμοστεί με συστηματικό τρόπο, θα αξιολογηθεί πριν εφαρμοστεί συνολικά, καθώς στο εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν έχει γίνει ποτέ μία τόσο οργανωμένη και εκπαιδευτικού προγραμματισμού προσπάθεια. Δεν μπορεί να συνεχιστεί το φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί κατά το παρελθόν, δηλαδή να νομοθετούμε στις 9/9, για να εφαρμοστούν οι αλλαγές στις 11/9. Η επιλογή της ίδρυσης Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. και η αξιολόγησή τους θα φέρει με οργανωμένο τρόπο κι όχι άναρχα την «επόμενη ημέρα στα ΕΠΑ.Λ. συνολικά».

esos: Υποστηρίζεται ότι οι πραγματικές ανάγκες της οικονομίας, με βάση τις οποίες θα σχεδιάζονται οι ειδικότητες  είναι πιθανό να δημιουργήσουν πρόβλημα σε εκπαιδευτικούς.

Γ. Βούτσινος: Είναι προφανές, ότι η επένδυση στη δημιουργία του φόβου είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται από κάποιους και επανέρχεται κάθε φορά από τους ίδιους,  όταν τα επιχειρήματα ελλείπουν. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που επιστρατεύονται τέτοιες μέθοδοι για να θολώσουν την πραγματική εικόνα ή για να μεταφέρουν αλλού τη συζήτηση. Η πραγματικότητα όμως είναι μια: κανείς εκπαιδευτικός δεν περισσεύει, κανείς εκπαιδευτικός δεν κινδυνεύει. Αντίθετα, η ενίσχυση των εκπαιδευτικών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα όλων των επαγγελματικών ειδικοτήτων, μέσω της επιμόρφωσής τους, είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος της κυβερνητικής πολιτικής. Στα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. ιδρύονται και θα λειτουργήσουν τα Κέντρα Επιμόρφωσης για την ενίσχυση των πιο πάνω εκπαιδευτικών στις εξελίξεις της επιστήμης τους, σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. και τον κόσμο της οικονομίας. Και δεν είναι μόνο η πρόβλεψη του νόμου. Έχουν εξασφαλιστεί και τα απαιτούμενα κονδύλια γι΄αυτό. Αλήθεια, μπορεί να θυμηθεί κανείς πότε για τελευταία φορά επιμορφώθηκαν οι εκπαιδευτικοί της επαγγελματικής εκπαίδευσης;

esos: Η πιστοποίηση θα γίνεται πλέον από ιδιωτικούς φορείς και όχι από τον ΕΟΠΠΕΠ;

Γ. Βούτσινος: Αντίθετα, ο ΕΟΠΠΕΠ ενισχύεται, εξελίσσεται σε πραγματικό θεματοφύλακα του  Ευρωπαϊκού και Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, θα μπορεί να αδειοδοτεί φορείς  πιστοποίησης προσόντων και θα είναι αρμόδιος για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας και τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησής τους.  Όμως, όπως εύκολα μπορεί να δει κάποιος διαβάζοντας το νομοσχέδιο, διατηρεί αποκλειστικά την αρμοδιότητα της πιστοποίησης όλων των επιπέδων της τυπικής πλέον επαγγελματικής κατάρτισης. Και όπως είναι γνωστό, μόνο το τρέχον έτος έκανε δυο κύκλους πιστοποιήσεων αποφοίτων των ΙΕΚ, πιστοποίηση η οποία είχε ξεχαστεί τα δυο προηγούμενα χρόνια.

esos: Πού απευθύνονται τα ξενόγλωσσα τμήματα των ΙΕΚ;

Τα Ι.Ε.Κ. αναβαθμίζονται, διευρύνεται η αποστολή τους, αποκτούν το χαρακτήρα που απώλεσαν στη διάρκεια των ετών και έρχονται να καλύψουν ουσιαστικά το μεγάλο κενό ανάμεσα στο Λύκειο και τα ΑΕΙ. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνδυασμό με την εξωστρέφεια που καλούνται να αναπτύξουν, τις επαφές των υπευθύνων τους με τους παράγοντες της τοπικής και γενικότερης οικονομίας, την συνεργασία με  ερευνητικά και εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς επίσης και με  ευρωπαϊκά όργανα και Ιδρύματα, θα έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν ξενόγλωσσα τμήματα.  Η λειτουργία ξενόγλωσσων τμημάτων για αλλοδαπούς με δίδακτρα είναι μια συνειδητή πολιτική ανοίγματος και δημιουργίας, όπως και σε άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης ενός διεθνούς κέντρου εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα μας. Ένα εκπαιδευτικό άνοιγμα  στις Βαλκανικές χώρες και τις χώρες της Μεσογείου (Μέσης Ανατολής - Βορείου Αφρικής).

esos: Στο σχέδιο νόμου που προωθείτε αναφέρεστε και σε αξιολόγηση των ΙΕΚ. Πώς ακριβώς θα αξιολογούνται;

Γ. Βούτσινος: Προφανώς θα αξιολογείται η αποτελεσματικότητά τους. Για την αξιολόγησή τους θεσμοθετούνται κριτήρια όπως η συμμετοχή των αποφοίτων τους στις εξετάσεις πιστοποίησης, ο βαθμός επιτυχίας των αποφοίτων τους στις διαδικασίες πιστοποίησης, η απορρόφηση αποφοίτων από την αγορά εργασίας, ο βαθμός ικανοποίησης των καταρτιζόμενων και των εκπαιδευτών σε ετήσια βάση. Με άλλα, πιο απλά λόγια θα γίνεται το αυτονόητο: εκπληρώνουν την αποστολή τους η οποία δεν είναι άλλη από τη μέριμνα για τους καταρτιζόμενούς τους, ώστε να βρίσκουν μια αξιοπρεπή και καλοπληρωμένη απασχόληση;  Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, που από την ίδρυση του θεσμού, 28 ολόκληρα χρόνια, δεν  έχουν αξιολογηθεί ποτέ.

esos:  Έχετε επανειλημμένα δηλώσει ότι η μαθητεία είναι στις προτεραιότητες της μεταρρύθμισης . Τι προβλέπετε για αυτόν τον τομέα.

Γ. Βούτσινος: Η μαθητεία είναι η πλέον αποτελεσματική μέθοδος κατάρτισης και βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντός μας. Γι’ αυτό με το  σχέδιο νόμου αναμορφώνεται πλήρως η λειτουργία της και βελτιώνονται μια σειρά από παραμέτρους που στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της εντός του Υ.ΠΑΙ.Θ. δημιούργησαν οικονομικές επιβαρύνσεις και ποιοτικές εκπτώσεις. Πιο αναλυτικά καταγράψαμε σε ποιες διαδικασίες και πόρους παρατηρήθηκαν αμέλειες ή αδύνατα σημεία, εξ αιτίας λανθασμένου αρχικού σχεδιασμού  και με το νομοσχέδιο  ενισχύουμε τη  μαθητεία με ανθρώπινο δυναμικό τόσο για το εκπαιδευτικό έργο, όσο και για τη διοικητική υποστήριξη, με την αναβάθμιση των οδηγών κατάρτισης, την υποστήριξη των κοινωνικών εταίρων, τη βελτίωση των δικαιωμάτων των μαθητευομένων και μεγαλύτερες προοπτικές μετά την αποφοίτησή τους. Όπως αντιλαμβάνεστε μαθητεία χωρίς θέσεις σε χώρους εργασίας δεν υπάρχει και σε αυτήν την κατεύθυνση αξιοποιήθηκε ο ειλικρινής διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους για να καταθέσουν τις απόψεις τους για τις πραγματικές ανάγκες σε ειδικότητες μαθητείας αλλά και να προσφέρουν ποιοτικές θέσεις μαθητείας στο άμεσο μέλλον, έχοντας όπως και ουσιαστική συμμετοχή σε όλη τη διακυβέρνηση και όχι ως παρατηρητές. Τέλος, επειδή ακούγονται διάφορες απόψεις θα ήθελα να  ενημερώσω ότι ήδη χθες υπέγραψα το χρονοπρογραμματισμό της επόμενης περιόδου της μαθητείας γιατί έπρεπε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχει ικανός αριθμός θέσεων στον ιδιωτικό τομέα και οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την διασφάλιση της δημόσια υγείας σε όλες τις διαδικασίες αιτήσεων και εγγραφών εν μέσω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας.

esos: Γιατί η επαγγελματική κατάρτιση, δηλαδή τα Ι.Ε.Κ. και το Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας εντάχθηκαν στην τυπική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση;

Γ. Βούτσινος: Με την καθιέρωση του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. αποκαθίσταται το τυπικό της Επαγγελματικής Κατάρτισης. Δεν δικαιολογείται να κατατάσσεται ως μη τυπική η Επαγγελματική Κατάρτιση από τη στιγμή που ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο, δίνει πτυχίο αναγνωρισμένο, έχει οργανωμένο πρόγραμμα και αποδίδει επαγγελματικά δικαιώματα, όπως άλλωστε  οι διεθνείς ορισμοί, αλλά και η ευρωπαϊκή πρακτική καθορίζουν. Ήταν λάθος και ακατανόητη η μέχρι τώρα τοποθέτησή τους στη μη τυπική εκπαίδευση.

esos: Μπορούν οι απόφοιτοι των ΙΕΚ να να έχουν πρόσβαση στα ΑΕΙ;

Γ. Βούτσινος: Ναι. Το σύστημα εκσυγχρονίζεται. Δεν είναι νέα ευρωπαϊκή προσέγγιση. Το σύστημά μας παρέμενε καθυστερημένο. Από το 2010 ακόμα η ευρωπαϊκή πολιτική ορίζει ότι η διαπερατότητα αποτελεί προϋπόθεση για σύγχρονη εκπαίδευση και κατάρτιση. Το νομοσχέδιο εξαλείφει τα στεγανά μεταξύ των διαφόρων βαθμίδων.  Ολοκληρώνει τη διαπερατότητα του εκπαιδευτικού μας συστήματος και οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. αποκτούν τη δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσω εξετάσεων που οργανώνονται από τα Πανεπιστημιακά Τμήματα συναφούς Επιστημονικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

esos: Ο θεσμός των Διετών ΕΕΚ στα ΑΕΙ καταργείται;

Γ. Βούτσινος: Ήταν μια προσπάθεια μεταφοράς πόρων από την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τίποτα άλλο. Απρογραμμάτιστη πλήρως προσπάθεια κι αυτό αποδεικνύεται από τα χαρακτηριστικά της:

•    Οι Υπουργικές Αποφάσεις για τα προγράμματά του εκδόθηκαν στις 4 και 5.7.2019, δύο μέρες πριν τις εκλογές.
•    Η έκδοση των ΥΑ έγινε χωρίς την διατύπωση γνώμης των συμβουλευτικών Οργάνων δηλαδή του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) και της Εθνικής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ) που ο ίδιος ο νόμος προέβλεπε.
•    Απέβλεπαν στην απαξίωση μέχρι και κατάργηση των ΙΕΚ, μέσω της προβολής για άλλη μια φορά του στερεότυπου της πανεπιστημιακής ομπρέλας έναντι της Επαγγελματικής Κατάρτισης.
•    Η πλειοψηφία των προγραμμάτων που έγιναν γνωστά ήταν αντιγραφή των αντίστοιχων των ΙΕΚ.
•    Επικαλούνταν το επίπεδο 5, αλλά χωρίς όμως πιστοποίηση, η οποία προβλέπεται υποχρεωτικά για τα ΙΕΚ και το Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας.
•    Και αφού είχαν κατά νου αυτή τη μεταφορά, δεν υπήρξε καν η τόλμη να αντιμετωπιστεί και η δυνατότητα πρόσβασης στο παραπάνω επίπεδο.

Σχόλια (10)

 
ΑΝ. ΒΑΛ.
04 Δεκ 2020 19:02

Δεν ρωτήθηκε ο κ.ΓΓ πώς θα λυθεί το μεγάλο πρόβλημα με τα 950 περίπου ΚΔΒΜ 1 που λειτουργούν νόμιμα με αδειοδότηση τού ΥΠΕΠΘ. Σ`αυτά εργάζονται 11.500 περίπου εκπαιδευτές κυρίως τεχνικών επαγγελμάτων. Από αυτά ίσως έχουν την δυνάτοτητα (οικονομική,στελέχωσης,γεωγραφικής θέσης κ.α.) να μετατραπούν σε ΙΕΚ και ΕΣΚ έως 50. Τα υπόλοιπα 900 θα κλείσουν στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Οι εργαζόμενοι σ΄αυτά θα μείνουν άνεργοι και οι τοπικές κοινωνίες θα απωλέσουν έναν εκπαιδευτικό χώρο πού κάλυπτε τις μικρομεσαίες επαγγελματικές τους ανάγκες. Εαν είναι δυνατόν ας μας αποντήσει ο κ.ΓΓ με ποιό τρόπο σχεδιάζει να αντιμετωπίσει το θεέμα τών ΚΔΒΜ 1 κυρίως τής περιφέρειας.

 
pklink
04 Δεκ 2020 13:35

Για τους δικούς της λόγους η τωρινή ηγεσία μάλλον θεωρεί αποτυχημένες τις προσπάθειες της προηγούμενης προσπαθώντας να εντάξει τα ΙΕΚ στη τριτοβάθμια (όπως πρέπει) και όχι να τα απομακρύνει από την ασάφεια του όρου μετα-δευτεροβάθμια (; αλήθεια τι σημαίνει αυτό) εκπαίδευση.

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η ένταξη των ΙΕΚ στην ομπρέλλα των ΑΕΙ είναι περισσότερο λογική λύση αλλά όχι με τον τρόπο και την βιασύνη/ προχειρότητα που πήγε να γίνει.
Ισως λοιπόν να ήταν προτιμότερος αυτός ο σχεδιασμός για τον ρόλο ΙΕΚ και όχι ο αποκλεισμός μιας ιδέας μόνο και μόνο επειδή έγινε μια κακά σχεδιασμένη και πρόχειρη προσπάθεια από προηγούμενες πολιτικές του Υπ.

 
Σε τα μας (οικονομου)
04 Δεκ 2020 08:11

Για ολα τον ρωτήσανε αλλα για το ποιά η χρησιμότητα των ΙΕΚ αυτήν την στιγμή κουβέντα...ακούσαμε τα ΙΕΚ προθαλαμος των πανεπιστημιών, αλλά το ΙΕΚ αυτόνομα για αυτους που πηραν δίπλωμα και θελουν να εργασθουν κουβεντα. ΤΟ ΙΕΚ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΟ. Ουδεμία αναβάθμιση

 
@ PE19
04 Δεκ 2020 06:53

Συμφωνώ απολύτως τα ΙΕΚ θεωρητικά προσφέρουν κατάρτιση. Στην πράξη όμως πως γίνεται αυτό; σε ποια εργαστήρια;
Ασχολήθηκε κανείς απο την Δια βίου με το ποια ειδικότητα και σε ποια εργαστήρια; Οι κανονισμοί σπουδών χωρίς σχεδιασμό εργαστηριακών υποδομών δεν μπορούν να σώσουν την κατάσταση.
Ο κύριος Βούτσινος αναφέρθηκε για διαπερατότητα. Τα διετή δηλαδή δεν ήταν σε αυτό το πλαίσιο; Ήταν όμως για ΕΠΑΛ όχι για ΙΕΚ.

 
Observator
04 Δεκ 2020 04:57

Διοτι τα αει εχουν αλλο αντικειμενο και οσοι θα ασχολουνταν θα το εκαναν υπερωριακα δεν θα ειχαν προσωπικο αφιερωμενο στις ειδικα προγραμματα.

 
Souflias
04 Δεκ 2020 00:37

Ο κ. Γενικός Γραμματέας έχει μείνει στην εποχή του Σουφλιά. Οι αγκυλώσεις δεν ξεπερνιουνται εύκολα. Τι αξιολόγηση να κάνει στα ΙΕΚ που το καλύτερο εργαστήριο πληροφορικής που έχουν έχει windows 7 (και αν) και τα υλικα για τα άλλα εργαστήρια τα ψάχνουν με το σταγονομετρο; Απλά φοβήθηκε ότι τα ΕΕΚ αν λειτουργούσαν τελικά στα ΑΕΙ θα εξαφάνιζαν τα ΙΕΚ που ήταν δική του έμπνευση με τον Σουφλιά. Ήταν άλλωστε πρόεδρος των ΙΕΚ επί Σουφλιά.

 
Τους τελευταίους μήνες
04 Δεκ 2020 00:10

μέσα στα ΕΠΑΛ κάποιοι ....περιφερόμενοι συνιστούσαν τους εκπαιδευτικούς ακόμα και για άμεσες μετατάξεις γιατί "έρχεται μεγάλη λαιμητόμος" και εργασιακός κινδυνος! Μάλλον συνήθισαν στο ψέμα.....

 
Ταφόπλακα στη σπεκουλα
04 Δεκ 2020 00:04

Όσων υποστήριζαν ότι έρχονται νέες διαθεσιμότητες, νέες καταργήσεις ειδικοτήτων και ότι θα εξωθήσουν τα ΕΠΑΛ από την τυπική εκπαίδευση στην κατάρτιση!!!

 
EEK ως δημόσια ΙΕΚ είναι σκέτη αποτυχία
03 Δεκ 2020 23:26

Με καθηγητές που δεν περισσεύουν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
με ανύπαρκτα εργαστήρια με ελάχιστες εξαιρέσεις,
και φυσικά χωρίς ούτε καν μνεία για αξιολόγηση!
Απλά, πεταμένα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου
και τζάμπα πεταμένα χρόνια των στα χαρτιά καταρτιζόμενων σπουδαστών.
Εξετάσεις παρωδία πιστοποίησης με βιβλία ερωταπαντήσεων θεμάτων στο εμπόριο.
Αυτό το χάλι απλά συνεχίζεται...

 
PE19
03 Δεκ 2020 22:10

Δηλαδή γιατί ήταν κακά τα ΕΕΚ ?? και γιατί να είναι καλύτερα τα ΙΕΚ ?
Τα (Δημόσια) ΙΕΚ:
έχουν εργαστήρια ?
έχουν μόνιμο προσωπικό ?
κάθε χρόνο εκπαιδεύονται οι ίδιες ειδικότητες ?
OXI
( Τα μόνα εργαστήρια που Υπάρχουν σε ΙΕΚ είναι τουλάχιστον 20ετίας αλλά και η εξυπηρέτηση από τα (Σ)Ε.Κ.)
Τα ΑΕΙ έχουν:
Εργαστήρια
Μόνιμο (έστω και μικρό τον αριθμό) εργαστηριακό (ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ) και τεχνικό προσωπικό που μπορούν να συντηρούν τα εργαστήρια αυτά. Σαφέστατα ανώτερο επιστημονικό προσωπικό που σε πολλές περιπτώσεις έχει και μεγάλη επαγγελματική εμπειρία.
Μπορούν τα ΙΕΚ ( τα Δημόσια) να έχουν τις υποδομές των ΑΕΙ ?
Σε καμιά περίπτωση . Μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις ιδιωτικά Ι.ΕΚ. με τα ανάλογα δίδακτρα.
Γιατί λοιπόν να συντηρούνται θνησιγενείς δομές και να μην ενταχθούν στην ομπρέλα των ΑΕΙ ?

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.