Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Μετονομάστηκε το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Οικιακής και Οικολογίας, είναι ως προς κάθε συνέπεια ισότιμα και αντίστοιχα προς αυτά που χορηγούνται από το Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
Δημοσίευση: 03/12/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, μετονομάζεται σε «Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης»,με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας Βασίλης Διγαλάκης, μετά την ομόφωνη γνώμη της Συγκλήτου ,της Συνέλευσης του Τμήματος και τη θετική γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης .

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος παραμένει ως έχει προσδιοριστεί με το άρθρο 2 του π.δ. 206/92 (Α ́97).

Εξειδικεύεται στα ακόλουθα:

• Προαγωγή της ποιότητας ζωής του ατόμου, της οικο- γένειας και της κοινωνίας, που άπτεται της βιωσιμότητας και ακολουθεί τις αρχές της Οικιακής Οικονομίας.

• Συμπεριφορά του καταναλωτή σε σχέση με την υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, την μελέτη και διαμόρφωση προτύπων ισορροπημένης διατροφικής συμπεριφοράς, την διαχείριση των οικονο- μικών της οικογένειας και του καταναλωτή, την ανάπτυ- ξη υγιών διαπροσωπικών και συλλογικών κοινωνικών σχέσεων.

• Βιώσιμη επιχειρηματικότητα, διοίκηση και λειτουργία επιχειρηματικών μονάδων και οργανισμών.

• Διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλ- λοντος, εκτίμηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής δραστηριότητας, περιβαλ- λοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση.

• Βιώσιμος τουρισμός και πολιτισμός με έμφαση στην ανάδειξη του πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα ανά- πτυξης και στη συνέργεια πολιτισμού - τουρισμού ως βασικών πυλώνων της βιώσιμης κοινωνικής ανάπτυξης.

• Ψυχοπαιδαγωγική εκπαίδευση των φοιτητών μέσω της απόκτησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, για τη διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με το γνωστι- κό αντικείμενο του Τμήματος στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.

Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Οικιακής και Οικολογίας, είναι ως προς κάθε συνέπεια ισότιμα και αντίστοιχα προς αυτά που χορηγούνται από το Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Τα πτυχία που θα εκδίδονται από το Τμήμα θα φέρουν τη νέα ονομασία του, ασχέτως του έτους εισαγωγής σε αυτό.

Σχόλια (17)

 
FETVLR
06 Δεκ 2020 12:44

Χάσανε την ευκαιρία επί εποχής Γαυρόγλου να το μετονομάσουν σε "Οικιακής Οικονομίας και Πληροφορικής" για να μπορούν όλοι να διοριστούν στο δημόσιο ως ΠΕ86. Και τώρα τρέχουν.

 
Kate ΠΕ 80 (πρώην ΠΕ15)
05 Δεκ 2020 18:45

Το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας έχει θυσιαστεί για να σώσουν οι ώρες και οι οργανικές άλλων ειδικοτήτων! Πρόκειται για το μοναδικό οικονομικό μάθημα στο Γυμνάσιο, ιδιαίτερα χρήσιμο, σύγχρονο και αγαπητό στους μαθητές και τις οικογένειές τους γενικότερα. Το γνωστικό του αντικείμενο έχει εναρμονιστεί πλήρως με τις σύγχρονες εξελίξεις και ανάγκες. Δυστυχώς, είναι πραγματικά λυπηρό και τραγικό συνάδελφοι να εύχονται να καταργηθεί. Πρόκειται για το συνάδελφο ΠΕ01... ΠΕ90 που κατά τα άλλα διδάσκει Θρησκευτικά, το Λόγο του Θεού! Ντροπή και αίσχος!!!

 
Αρθούρος
05 Δεκ 2020 11:49

Η ζωή περνά και δημιουργεί νέες ανάγκες, γι' αυτό και παλιοί θεσμοί ή συνήθειες ή συστήματα προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Πολλά τμήματα σε όλη τη χώρα μέσα στην προηγούμενη δεκαετία, άλλαξαν αντικείμενο με βάση πράξεις των συνελεύσεών τους, προσπαθώντας να δώσουν περισσότερες ευκαιρίες στους απόφοιτους τους.
Ειδικά στο λεκανοπέδιο άλλαξαν ονομασία και ελαφρά το αντικείμενο σπουδών τους τα εξής τμήματα:
α)Τμήμα Ποιμαντικής ΕΚΠΑ (δύο φορές)σε Κοινωνικής Θεολογίας και σε Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
β)Τμήμα Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ΠΑΠΕΙ σε Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας
γ)Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο το αρχικό Τμήμα Γεωπονίας Γεωργικής Παραγωγής "έσπασε" σε τρία τμήματα: 1Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, 2.Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, 3.Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής τα οποία πολύ γρήγορα μετονομάστηκαν σε:1.Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και 2.Τμήμα Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών(είναι στα 37 που κατάργησε η Κεραμέως),3.Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής και 4.Τμήμα Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον (είναι στα 37 που κατάργησε η Κεραμέως).
δ)Το αρχικό τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης "έσπασε" κι αυτό σε τρία τμήματα:: 1.Τμήμα Βιοτεχνολογίας,2.Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου και 3.Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης τα οποία πολύ γρήγορα μετονομάστηκαν σε:1.Τμήμα Βιοτεχνολογίας,2.Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου και 3.Τμήμα Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής(είναι στα 37 που κατάργησε η Κεραμέως), 4. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, 4.Τμήμα Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων(ως μετεξέλιξη του προηγούμενου τμήματος της Θήβας που κι εκείνο μετονομάστηκε, αλλάζοντας ελαφρά αντικείμενο),5.Τμήμα Πολιτισμού & Αγροτικού Τουρισμού(είναι στα 37 που κατάργησε η Κεραμέως) και 6.Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης(ως μετεξέλιξη και προφανή αλλαγή του αντικειμένου του προηγούμενου τμήματος με έδρα την Άμφισσα)
Επίσης, 11)Προσάρτηση με ελαφρά αλλαγή στην ονομασία του τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος με έδρα το Καρπενήσι
δ)Το παρόν τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας σε Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
ε)Στο ΕΚΠΑ:1. Το Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού και 2.Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (Χαλκίδα) μετονομάστηκαν και προάχθηκαν σε Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας.3. Το Τμήμα Μηχανικών Αεροσκαφών και 4.Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ίδιου ΤΕΙ(Χαλκίδα)μετονομάστηκαν και προάχθηκαν σε Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
5.Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με έδρα τη Χαλκίδα άλλαξε τελείως αντικείμενο σε Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Φυσικών Πόρων.
Υπάρχουν και αρκετές άλλες διασπάσεις παλιών τμημάτων που δημιουργούν παρεμφερή αντικείμενα με ελαφρά διαφορετική ονομασία και αντικείμενο στο ΕΚΠΑ. Βλέπουμε δηλαδή ότι η αλλαγή ονομασίας ή τίτλου συνεπάγεται από μία ελαφρά ως μία τεράστια αλλαγή του αντικειμένου ενός τμήματος, ενσωματώνοντας τυχόν μεταπτυχιακές ειδικεύσεις παλιών τμημάτων. Αυτό δεν είναι αναγκαστικά κακό. Αντίθετα, αποδείχνει την αντοχή ενός ιστορικού τμήματος- κι αυτή τη σημασία έχει η ιστορία και καμία άλλη-να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες ώστε να απαντά στα εναγώνια ερωτήματα των φοιτητών γιά απασχόληση.
Τα μεταπτυχιακά έλυναν παλιότερα αυτά τα προβλήματα, αλλά οι επιμέρους τομείς οικονομίας στους οποίους απευθύνονται, έχουν διογκωθεί στην αγορά εργασίας τόσο πολύ, που νομίζω ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση άργησε ήδη να ανταποκριθεί. Τα τετραετή τμήματα και μερικά πενταετή δεν έχουν πιά στην αγορά τη φήμη και τη σημασία των Ιατρικών Σχολών που αναπτύσσουν ειδικότητες και υποειδικότητες, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι στο μέλλον δε θα δούμε και γιατρούς ειδικοτήτων από ξεχωριστά τμήματα από την Ιατρική.

 
Tασος
04 Δεκ 2020 22:34

Oι ειρωνείες είναι τουλάχιστον αστείες για ένα τμήμα ιστορίας ενός αιώνα που προσφέρει πολύ υψηλού επιπέδου γνώσεις, εγγραφή στο οικονομικό επιμελητήριο και παιδαγωγική επάρκεια για καθηγητής. Αλλά βέβαια στην Ελλάδα πρέπει να είσαι μόνο Νομική για να χαίρεται ο περίγυρος. Το πρόγραμμα σπουδών -τουλάχιστον- από το 2017 δεν είχε ουδεμία σχέση με το όνομα και καλώς έγινε η αλλαγή. Θεωρώ δεδομένη την στροφή υποψηφίων προς το τμήμα, που το απέφευγαν λόγω του μη ελκυστικού ονόματος, αγνοώντας τα καλά που προσφέρει.

 
Αννα
04 Δεκ 2020 19:21

Προς ΠΕ01...ΠΕ90.
Όταν λέτε κάτι θα πρέπει και να το δικοαιολογείτε.
Γιατί αυτή η επίθεση στο μάθημα;

 
Δον Κιχώτης
04 Δεκ 2020 19:08

Εγώ, το μόνο που θυμάμαι είναι πως στο μάθημα των Οικοκυρικών είχα πάρει 20 στην Α΄Γυμνασίου, άλλο 20 δεν ξαναείδα. Το πιο σπουδαίο, βέβαια, ήταν πως δεν έμαθε πότε η κυρία Ευαγγελία ποιοι έφταιγαν πολύ για τα μαρτύριά της...
Μετά από πολλά χρόνια κατάλαβα πως το πιο σπουδαίο ήταν άλλο. Η κυρία Ευαγγελία ήταν άξια καθηγήτρια, τα κορίτσια απέκτησαν πολλές χρήσιμες γνώσεις και κράτησαν-νοικοκύρεψαν αργότερα με την ίδια αξιοσύνη τα σπίτια τους και τις οικογένειές τους. Τη συνάστησα μετά από 40 χρόνια σ΄ένα πανηγύρι και της εξομολογήθηκα τις αμαρτίες μου, θυμήθηκε λεπτομέρειες και ξαφνικά σήκωσε το χέρι της για να με μαλώσει. Αστραπιαία το άρπαξα και το φίλησα, με αγκάλιασε και κάθισα κοντά της να ακούσω τα ανείπωτα εκείνης της εποχής... Όταν την αποχαιρέτησα, ένιωθα πως είχα κάνει παρέα με μια σπουδαία Δασκάλα!

 
Οικιακή Οικονομία = Οικονομικός
04 Δεκ 2020 15:48

Για όποιον δεν το γνωρίζει, εδώ και χρόνια αυτό το Τμήμα (και με τον παλιό του τίτλο) δίνει επαγγελματικά δικαιώματα ΠΕ-Οικονομικού (εγγραφή στο ΟΕΕ)!

 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
04 Δεκ 2020 14:12

Προσπαθούν να εκσυγχρονίσουν τυπικά τα παλιά τμήματα, που ιδρύθηκαν πριν από δεκαετίες υπό άλλες συνθήκες και με άλλο σκοπό, γι'αυτό δίνουν τίτλους όπως Περιφερειακή ή Βιώσιμη Ανάπτυξη που μοιάζουν πιο "σύγχρονοι".

Εννοείται πως το μόνο σωστό θα ήταν μικρά ιδρύματα όπως το Χαροκόπειο και το Πάντειο να ενωθούν με το ΟΠΑ και το ΠΑΠΕΙ σε ένα ενιαίο ΑΕΙ Οικονομικών και Κοινωνικών Σπουδών. Αντιθέτως, αφήνονται να λειτουργούν στην ίδια πόλη διπλά και τριπλά τμήματα (Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής κ.α.)

Το υπουργείο πρέπει να σταματήσει το micromanagement κάθε σχολής και να προχωρήσει σε ουσιαστικές τομές και, από την άλλη, οι ακαδημαϊκοί (μόνιμα μέλη ΔΕΠ, πρυτανικές αρχές) να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους για τον εξορθολογισμό των 400+ τμημάτων.

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΙΧΑΛΑΚ.
04 Δεκ 2020 13:37

Πολύ εύκολα γίνονται τα παραπάνω σχόλια. Είμαι απόφοιτος του Χαροκοπείου και νιώθω περήφανη που υπηρετώ την Εκπαίδευση σχεδόν 29 χρόνια με αξιοπρέπεια, απέναντι σε πολύ "ρατσισμό" για το μάθημα στο Γυμνάσιο. Όμως, θλίβομαι που βλέπω ακόμα συναδέλφους "βασικών" ειδικοτήτων να συνεχίζουν...Διαβάστε τα βιβλία μας και θα δείτε εσείς οι επιστήμονες, ότι τις πρώτες οικονομικές έννοιες και μοναδικές στο γυμνάσιο, τις μαθαίνουν οι μαθητές από την ΟΙκιακή Οικονομία! Πρώτα από όλα όμως, πρέπει να γίνουν σωστοί άνθρωποι. Αυτά, μόνο τα "δευτερεύοντα" για εσάς, το κάνουν. Εύχομαι να αλλάξετε άποψη για όλες τις ειδικότητες...Εκτός τη δική σας.

 
Vasileios
04 Δεκ 2020 12:40

Μα αυτό εξηγούμε ότι ο τίτλος δεν παρεπεμπε σ' αυτό που διδάσκονται ουσιαστικά οι απόφοιτοι οπότε καλώς έγινε και άλλαξε. Αν ελέγξεις τον οδηγό σπουδών πανευκολα θα διαπιστώσεις πως πρόκειται για Οικονομική σχολή και μάλιστα εξαιρετικού περιεχομένου. Ο τίτλος δεν άλλαζε λόγω του κληροδοτήματος του Χαροκόπου. Ορθώς έγινε ο,τί έγινε λοιπόν.

 
χαχααχα, τι σχέση έχει η οικιακή οικονομία
04 Δεκ 2020 11:34

με τις οικονομικές σχολές;;;; αυτό δεν είναι ουσιαστικά. ε, ρε γλέντια.
κατάργηση της οικιακής οικονομίας ΤΩΡΑ από το σχολείο, ανήκει στις δεξιότητες που πρέπει να μπουν σε δίωρο μέχρι το γυμνάσιο για όλους και παράλληλη κατάργηση πολιτιστικών -ΑΥ-περιβαλλοντικών προγραμματων σε εθελοντική βάση και των αντίστοιχων ομίλων (που είναι εντός ωραρίου εκπαιδευτικών). άρε μάρες κουκουνάρες και εξορθολογισμός πουθενά

 
Vasileios
04 Δεκ 2020 11:18

Δε βαπτίζεται το ψάρι κρέας. Τα μαθήματα που διδάσκονται οι απόφοιτοι του τμήματος απόλυτη συνταύτιση έχουν με τον καινούριο τίτλο. Αν ανατρέξει κανείς στον οδηγό σπουδών θα το διαπιστώσει με μια απλή ματιά. Ο προηγούμενος τίτλος του τμήματος ήταν δεσμευτικός χρόνια πολλά κατά κάποιο τρόπο λόγω του κληροδοτήματος φαντάζομαι γι αυτό κι ενώ συζητάται προ πολλού με τέτοια αλλαγή, δεν είχε επιτευχθεί μέχρι σήμερα.. Ωστόσο επί της ουσίας ορθώς έγινε ό,τι έγινε. Τώρα ως προς το μάθημα, γιατί να καταργηθεί απ' το Γυμνάσιο. Είναι εξαιρετικό. Και τίτλο ν' αλλάξει ο οποίος βέβαια πρέπει να είναι σχετικός με αυτό που πρεσβεύει, πάλι ο στόχος του δεν αλλάζει.

 
ΔΕΠ
03 Δεκ 2020 23:45

Η συνηθισμένη Ελληνική παράνοια των ΑΕΙ. Με ένα έγγραφο βαφτίζουμε το κρέας ψάρι. Αντε να εξηγήσεις σε κάποιον - οποιονδήποτε - ακαδημαΪκό ή επαγγελματία εκτός Ελλάδος ότι η "Οικιακή Οικονομία" - Home economics ξαφνικά είναι "ισοδύναμη" με την "Οικονομία και Βιώσιμης Ανάπτυξης". Κάτι τέτοια βλέπουν οι συνάδελφοί μας στο εξωτερικό και απορούν . Και δυστυχώς έχουν δίκιο.

 
ΠΕ01.....ΠΕ90
03 Δεκ 2020 22:45

Εύχομαι να καταργηθεί και το μάθημα από το γυμνάσιο.

 
Επιφανειακές αλλαγές
03 Δεκ 2020 21:08

Με αλλαγές στις ονομασίες δεν βελτιώνεται η κατάσταση στα ΑΕΙ.

 
Πέτρος
03 Δεκ 2020 21:02

Σίγουρα το επιτρέπει το κληροδότημα;

 
τυχαίο?
03 Δεκ 2020 20:57

του ΠΑΔΑ τα ενιαία διπλώματα πότε θα τα υπογράψετε ? μετά από κανένα χρόνο από τη σύμφωνη γνώμη της ΑΔΙΠ??
είστε για κλάματα..

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ