Τράπεζα Θεμάτων: Άνοιξε η πλατφόρμα με 1.300 θέματα

Η Τράπεζα Θεμάτων έχει εμπλουτιστεί με λύσεις σε θέματα των μαθημάτων Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική και Χημεία.

18/12/2020

Ενημερώθηκε: 27/12/2020, 15:30

Άκουσε το άρθρο

Άνοιξε σήμερα Παρασκευή η πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων με 1.300 θέματα τα οποία κατέθεσαν εθελοντές εκπαιδευτικοί , χωρίς καμία αμοιβή.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Τα 1.300 θέματα αφορούν μόνο το Γενικό Λύκειο και όχι το Επαγγελματικό Λύκειο.

Τα θέματα αυτά προστέθηκαν στα 27.000 θέματα τα οποία ήδη υπάρχουν από την Τράπεζα Θεμάτων του 2014.

Όσοι επισκεφθούν  την Τράπεζα θεμάτων θα διαπιστώσουν ότι στα μαθήματα Γλώσσα, Λογοτεχνία και Αγγλικά τα θέματα   είναι κάτω από είκοσι. Αυτό συμβαίνει διότι δεν υπάρχουν θέματα από την παλαιά Τράπεζα θεμάτων , διότι έχει αλλάξει ο τρόπος αξιολόγησης και ως εκ τούτου τοποθετούνται νέα.

Λύσεις

Επίσης η Τράπεζα Θεμάτων έχει  εμπλουτιστεί με λύσεις σε θέματα των μαθημάτων Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική και Χημεία.

Τα 1.300 θέματα αφορούν τα εξής μαθήματα:

 1. Αρχαία
 2. Γλώσσα
 3. Λογοτεχνία
 4. Ιστορία
 5. Άλγεβρα
 6. Γεωμετρία
 7. Φυσική
 8. Χημεία, και,
 9. Αγγλικά

Η β΄φάση θεμάτων

Η επόμενη φάση  τοποθέτησης θεμάτων  στην Τράπεζα Θεμάτων προβλέπεται για μετά από τον Φεβρουάριο.

Κι αυτό διότι ήδη το ΙΕΠ έχει κάνει προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή εκπαιδευτικών που θα ετοιμάσουν θέματα, αλλά με αμοιβή.

Η επιλογή αυτών των εκπαιδευτικών και η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μετά τις 15 Ιανουαρίου.

Ηδη έχει γίνει πρόβλεψη δαπάνης 360.000 ευρώ για την παραγωγή 45.000 θεμάτων, ως αμοιβή των θεματοδοτών εκπαιδευτικών,  και για της τρεις τάξεις του Λυκείου.

Η ανακοίνωση του ΙΕΠ

Το ΙΕΠ ανακοίνωσε σήμερα τα εξής:

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής δημοσιοποιεί το corpus των θεμάτων τα οποία έχουν έως τώρα ενταχθεί στην Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου. Πρόκειται, στην πλειονότητα των μαθημάτων, για θέματα τα οποία είχαν συμπεριληφθεί στην παλαιά Τ.Θ.Δ.Δ., αξιολογημένα και επικαιροποιημένα βάσει των αλλαγών που έχουν επέλθει κατά περίπτωση στη διδακτική προσέγγιση, την ύλη και τον τρόπο αξιολόγησης κάθε μαθήματος. Στην περίπτωση μαθημάτων που τα παλαιά θέματα κρίθηκαν μη αξιοποιήσιμα στο σύνολό τους, περιλαμβάνονται νέα θέματα, ενδεικτικά της φιλοσοφίας και του νέου τρόπου αξιολόγησης των εν λόγω μαθημάτων. Έχοντας ως βασικό χαρακτηριστικό τη δυνατότητα διαρκούς διεύρυνσης και επικαιροποίησής της, η Τ.Θ.Δ.Δ. θα εμπλουτιστεί στο επόμενο χρονικό διάστημα με θέματα που θα εκπονήσουν επιστημονικές ομάδες επιλεγμένες για τον σκοπό αυτό κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης από το ΙΕΠ. Περαιτέρω, δικαίωμα υποβολής θεμάτων (προς αξιολόγηση) θα έχουν τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί, καθώς και επιστημονικοί φορείς, με προσωποποιημένους κωδικούς.

Ως αποθετήριο εξεταστικών αντικειμένων η Τ.Θ.Δ.Δ. αφορά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις κάθε τύπου Λυκείου. Από αυτήν κληρώνονται είτε αυτοτελή θέματα είτε ενότητες θεμάτων που σε ποσοστό αντιστοιχούν στο πενήντα τοις εκατό (50%) της γραπτής δοκιμασίας για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ και Β΄ τάξης κάθε τύπου Λυκείου και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης κάθε τύπου Λυκείου. Κατά το σχολικό έτος 2020-2021, η Τ.Θ.Δ.Δ. θα λειτουργήσει για τις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ Λυκείου, έτσι ώστε έως το 2023 να ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος λειτουργίας της με την αξιοποίησή της διαδοχικά για τις προαγωγικές εξετάσεις της Β΄ Λυκείου (σχολικό έτος 2021-2022) και τις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου (σχολικό έτος 2022-2023). Σε αυτό το πλαίσιο, ως μια δυναμική και εξελισσόμενη διαδικασία, η δημιουργία και η λειτουργία της Τ.Θ.Δ.Δ. αποτελούν σημαντικό εργαλείο οργάνωσης και διαχείρισης μιας διαδικασίας αξιόπιστης αξιολόγησης των μαθητών και μαθητριών ως αναπόσπαστης συνιστώσας του εκπαιδευτικού έργου.

Σε γενικότερο επίπεδο, ωστόσο, η Τ.Θ.Δ.Δ. αποτελεί μια δεξαμενή γνώσης, εμπειρίας, διδακτικών πρακτικών, καθώς και ανατροφοδότησης εκπαιδευτικών και μαθητών. Η ελεύθερη προσβασιμότητα σε αυτήν ενισχύει τον ανατροφοδοτικό χαρακτήρα της, καθώς δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησής της για τον σχεδιασμό πρακτικών διαμορφωτικής αξιολόγησης. Επιπλέον, ο διαρκής εμπλουτισμός της με προτυποποιημένα θέματα συγκεκριμένων προδιαγραφών προσδίδει στην Τ.Θ.Δ.Δ. επιμορφωτικό χαρακτήρα, υποστηρίζοντας τους/τις εκπαιδευτικούς και συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου. Σε αυτό το πλαίσιο, για τα θέματα που ορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τον/την διδάσκοντα/ουσα ή τους διδάσκοντες/ουσες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, θα περιλαμβάνονται στην Τ.Θ.Δ.Δ. ενδεικτικά θέματα. Μεγάλης σημασίας είναι και η δυνατότητα πρόσβασης των ίδιων των μαθητών και μαθητριών σε αυτήν, έτσι ώστε όλες και όλοι να έχουν τη δυνατότητα να εξασκηθούν στον συγκεκριμένο τύπο θεμάτων στα οποία θα κληθούν να αξιολογηθούν, στοιχείο που ενισχύει την επιδίωξη για ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση.

Τράπεζα Θεμάτων: Θα κοστίσει 937.912,00 ευρώ-Ποιες εκκρεμότητες (4) υπάρχουν για να εφαρμοστεί από την τρέχουσα σχολική χρονιά

Αγώνα δρόμου κάνει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  (ΙΕΠ) σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να ετοιμαστεί η Τράπεζα θεμάτων, την οποία θα “εγκαινιάσουν” κατά το τρέχον σχολικό έτος οι μαθητές της Α΄ Λυκείου.

Ανώτατη πηγή του υπουργείου Παιδείας επέμενε στο esos ότι η  Τράπεζα Θεμάτων θα εφαρμοστεί κανονικά στις προαγωγικές εξετάσεις Μαίου των μαθητών της Α΄ Λυκείου.

Η δημιουργία της Τράπεζας  Θεμάτων ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με προϋπολογισμό  937.912,00 €.

 • Το ποσό  των 360.000 ευρώ  αφορά  την παραγωγή 45.000 θεμάτων
 •  Το υπόλοιπο ποσό των 577.912 ευρώ  αφορά  τη διαχείριση της Τράπεζα Θεμάτων   και την  αμοιβή των  Συντονιστών

Το έτος 2014 η συνολική δαπάνη που διαχειρίστηκε το ΙΕΠ για να δημιουργήσει 27.000 διαφορετικά ανά τύπο Λυκείου θέματα για δύο τάξεις (Γενικού, Επαγγελματικού, Εκκλησιαστικού και Μουσικού Λυκείου),   ανήλθε στο ποσό των 263.783€  .

Αναλυτικότερα:

Α. Το ποσό των 181,467 € (ποσοστό 69%) τον Επιστημονικό Συντονισμό της δημιουργίας και της λειτουργίας της ΤΘΕΔΔ (Κεντρική Επιτροπή και εκπαιδευτικοί που κατάρτισαν τα θέματα, 250 περίπου επιστήμονες),

Β. Το ποσό  των 74. 480€ (ποσοστό 29%)  αφορούσε τη διοικητική στήριξη (αμοιβές συμβασιούχων) και

Γ. Το ποσό των 7.836 € (ποσοστό 3%) , δαπανήθηκε για  τις μετακινήσεις, τα λειτουργικά κόστη  και τις έμμεσες δαπάνες του Φορέα (τηλέφωνα κ.λπ.).

Εκκρεμότητες

Πρώτη εκκρεμότητα: Ενώ πλησιάζουμε προς την ολοκλήρωση του πρώτου τετρααμήνου εξακολουθεί να εκκρεμεί η έκδοση της υπουργικής απόφασης  , η οποία θα  ρυθμίζει την  οργάνωση και λειτουργία της Τ.Θ.Δ.Δ., τον τρόπο υποβολής, αξιολόγησης, επιλογής και εισαγωγής θεμάτων σε αυτήν, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτήν, η διαδικασία τυχαίας επιλογής θεμάτων την ημέρα διεξαγωγής των  εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα .

Δεύτερη εκκρεμότητα: Δεν έχει αποσαφηνισθεί, επισήμως, εάν η Τράπεζα θεμάτων θα εφαρμοστεί  κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, καθώς πρόσφατη δήλωση της υπουργού Ν. Κεραμέως, άφησε ανοικτό το   το ενδεχόμενο αναβολής της Τράπεζας Θεμάτων.

“Δεν θα διστάσουμε να προσαρμόσουμε  πτυχές οποιασδήποτε εκπαιδευτικής διαδικασίας,  αν αυτό κριθεί απαραίτητο”  είχε δηλώσει η Ν. Κεραμέως  απαντώντας σε ερώτηση εάν θα εφαρμοστεί η Τράπεζα Θεμάτων στις προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ Λυκείου.

Τρίτη εκκρεμότητα: Δεν έγινε ακόμη  από το ΙΕΠ η αξιολόγηση  των αιτήσεων  για τη συγκρότηση της  Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων της Τράπεζας Θεμάτων, ανά γνωστικό αντικείμενο.

Η Επιστημονική Ομάδα Επιλογής Θεμάτων   θα λαμβάνει τις κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν στη λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων, καθώς και στα κριτήρια και στις παραμέτρους που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες/ Αξιολογητές) των εξεταζόμενων μαθημάτων για τη διεκπεραίωση του έργου τους.

Τέταρτη εκκρρεμότητα: Τα νέα βιβλία δεν έχουν ετοιμαστεί ακόμη. Εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμα από  το επόμενο σχολικό έτος.

Το 50% των θεμάτων θα επιλέγονται από την Τράπεζα Θεμάτων

Για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις , ξεκινώντας  το τρέχον σχολικό έτος από την Α΄Λυκείου, τα θέματα των εξετάσεων θα ορίζονται  για το κάθε μάθημα κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) με τυχαία επιλογή από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες .

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (39)

popi
|

ολα καλα και ωραια τι γινεται ομως με τους μαθητες που εχουν μαθησιακες δυσκολιες;που εχουν κενα ;πως θα ανταποκριθουν;ηδη οι καθηγητες πιεζουν τα πραγματα.εαν δεν εχεις διδαχτει την υλη η εχεις δυσκολιες εκει τι γινεται;ας το σκεφτει αυτο το υπουργειο

Μαρια
|

Ως μαθήτρια λυκείου έχω να πω οτι φέτος είναι απαράδεκτο να μας βάλουν την τράπεζα , λόγω το οτι κάνουμε μέσο webex και πολλές φορές υπάρχουν τεχνικά προβλήματα που μας εμποδίζουν να παρακολουθήσουμε το μάθημα .Και εκτός οτι υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες δεν υπάρχουν και καθηγητές , στο τμήμα μου και σε άλλα τμήματα μας λείπουν φιλόλογοι , αυτό σημαίνει οτι δεν κάνουμε κάποια σημαντικά μαθήματα που θα δώσουμε στο τέλος . Πως όμως ζητάνε οπο εμάς να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την κατάσταση . Έχει τελειώσει το πρώτο τετράμηνο και εμείς δεν έχουμε καν καθηγητές ΕΛΕΟΣ !!!!!!!

σοφια
|

Όχι στην τράπεζα θεμάτων. Όχι τουλάχιστον φέτος.
θέλουν να τα χαντακώσουν τα παιδιά μας ??
Αίσχος !!!

Θοδωρής Παπαευθυμίου
|

Θεωρώ την απόφαση για την επιστροφή της τράπεζας θεμάτων απαράδεκτη. Η χρονιά που πέρασε ήταν γεμάτη κενά στο μαθησιακό τομέα , αφού από τον Νοέμβριο και μετά τα μαθήματα πραγματοποιούνταν μέσω της πλατφόρμας webex . Μεγάλη μερίδα των μαθητών δε μπορούν να παρακολουθήσουν τα προαναφερθέντα μαθήματα είτε λόγω κακής σύνδεσης είτε ακόμα απουσίας της απαραίτητης της ηλεκτρονικής συσκευής. Ως μαθητής πιστεύω πως η ξαφνική αυτή απόφαση φανερώνει έλλειψη ευαισθησίας για τις οικογένειες , οι οποίες θα αναγκαστούν να επιβαρυνθούν σημαντικά στον οικονομικό τομέα , για να πληρώσουν τα απαραίτητα φροντιστήρια ώστε να μπορέσει ο μαθητής να ανταποκριθεί σε ικανοποιητικό βαθμό στην πρόκληση με την οποία έρχεται αντιμέτωπος.

ΖΗΝΟΒΙΑ
|

Η ιστοσελίδα του ιεπ πέφτει συχνά. Προφανώς δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην μεγάλη ζήτηση! Τι να εμπιστευτείς τώρα;

@ εκτός ύλης
|

Ναι τρέχει κάτι. Φέτος, εν μέσω πανδημίας, με τους μαθητές να έχουν μαθησιακά κενά από το περσινό lockdown, το υπουργείο αποφάσισε να αυξήσει την ύλη στην Α' Λυκείου εν κρυπτώ. Πρόσθεσαν διαλυτότητα, οξείδια (μαζί με εξουδετερώσεις), οξέα -βάσεις και καθημερινή ζωή. Μάλλον δεν τους απασχολεί πώς με τις ίδιες ώρες που είχαμε πέρσι θα καλύψουμε τα κενά, θα κάνουμε τις επιπλέον δέκα ώρες της νέας ύλης και θα προετοιμάσουμε ταυτόχρονα τα παιδιά για την τράπεζα.

Bg in Japan
|

Στο ΙΕΠ δεν έχουν ακούσει την λέξη zip και rar.

( Ας τα ενεργοποιήσουν παρακαλώ )

ΗΛΙΑΣ
|

Η ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΦΕΤΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ. ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ...
ΒΕΒΑΙΑ ΦΕΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ. ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΟΜΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΟΥΝ...

ΧΨ
|

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Οι μαθητές θα γράφουν εξετάσεις σε γνωστές ασκήσεις.
Όλοι, καθηγητές σχολείων ,φροντιστηρίων, ιδιαίτερων θα τρέχουν να λύσουν στους μαθητές τους όσες περισσότερες ασκήσεις προλάβουν.
Και οι μαθητές θα πρέπει να τις απομνημονεύσουν.

Η ΠΑΠΑΓΑΛΙΑ επανέρχεται δριμύτερη.

Ποια ανάπτυξη κριτικής ικανότητας, μαθηματικής σκέψης, εφεύρεση λογικών διαδικασιών , διατύπωση και διερεύνηση εικασιών, ποια χαρά της ανακάλυψης της γνώσης, ...........
Το ερώτημα μετά τις εξετάσεις θα είναι: To κάναμε το θέμα που έπεσε ή δεν το κάναμε;

Kαι η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ στα ΤΑΡΤΑΡΑ.

Η τράπεζα θεμάτων θα ήταν χρήσιμη ως οδηγός για το επίπεδο των θεμάτων
αλλά όχι να μπαίνουν αυτούσια τα θέματα στις εξετάσεις.

H MAΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ τι λέει;

Δημήτρης, Γυμναστής από ΄Εδεσσα
|

Συμφωνώ με την Αναστασία και την ανάρτησή της, την 18 Δεκ 2020 17:04.
Είναι δυνατόν, μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, με πανδημία - οικονομία - άγχος κ.λ.π., η Υπουργός να κάνει όλες αυτές τις αλλαγές;

Tα προβλήματα της Παιδείας, δεν λύνονται με αλλαγές επί του εξεταστικό, το εξεταστικό είναι ο κύριος βραχνάς της εκπαίδευσης.

Απορώ!!!!!! Δεν μπορώ να αντιληφτώ τον ζήλο και τον οίστρο του Υπουργείου, για τις εξετάσεις.

Η εκπαίδευσή μας ήταν ταξική, είναι ταξική και θα παραμείνει ταξική. με τις ρυθμίσεις του Υπουργείου, μπαίνει άλλο ένα λιθαράκι, στην κατηγοριοποίηση των μαθητών και την αναπαραγωγή της κοινωνικής/ταξικής ανισότητας, μια εκπαίδευση που συνθλίβει και τα όνειρα και τις ζωές των νέων ανθρώπων.
Ως πότε θα πρέπει γενεές και γενεές μαθητών να θυσιάζονται στο βωμό των πανελλαδικών εξετάσεων, να αιμορραγούν οικονομικά εκατομμύρια οικογενειών; Ως πότε;

Γιατί έχει θέματα εκτός ύλης;
|

Με μία γρήγορη ματιά στα θέματα Χημείας στην Α΄ Λυκείου, εκτός ότι τα έκρινα άκρως απαιτητικά - είδα στο Β Θέμα πολλές αναφορές στην διαλυτότητα. Τρέχει τίποτα;

mathius
|

Τετριμμένα και χωρίς πρωτοτυπία τα θέματα των μαθηματικών. Ελπίζω η 2η φάση ανάρτησης να περιλαμβάνει πιο ποιοτικά θέματα. Εγώ πάντως (έκανα αίτηση για θεματοδότης) θα προτείνω θέματα που οι περισσότροι μαθητές θα πάθουν ταράκουλο και θα χάσουν τον ύπνο τους ...

Γιάννης Σταματίου
|

Ναι να εφαρμοστεί η τράπεζα. Και για όλα τα θέματα. Και να είναι και δύσκολα. Και αν οι μαθητές δεν γράψουν καλά να ελέγχεται ο διδάσκων ή η διδάσκουσα. Και να τοποθετηθούν και ειδικοί φρουροί - αστυνομικοί όχι μόνο στα Πανεπιστήμια αλλά και στα Γυμνάσια και στα Λύκεια, διότι εκεί βρίσκεται το φυτώριο της ανομίας... Όχι μόνο αυτά μας χρειάζονται, αλλά ακόμη χειρότερα, μήπως και μάθουμε να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές πριν μπούμε στο ρημάδι το παραβάν για να ψηφίσουμε. Διότι θα χρειαστεί μια δεκαετία για να συνέλθει η κοινωνία από τα αλλεπάλληλα σοκ της αριστείας του κολλεγίου και της επιτελικής ανεμελιάς.

Παπαδοπούλου Ιωάννα
|

Γνωρίζει κάποιος, τι είναι τα θέματα 0 (μηδέν) της τράπεζας;

Άρης
|

Όχι μόνο θέματα 2 και 4, αλλά και θέματα 1 και 3 να αναρτηθούν. Όλα πρέπει να μπαίνουν από την Τράπεζα, αλλιώς θα φτάσει να προάγεται στη Β τάξη και η ... κουτσή Μαρία.

Λευτέρης
|

Προς άλλους Σχολιαστές...
Αλήθεια, αποδέχεστε τη σημερινή τέλεια υποβάθμιση του Λυκείου;
Αλήθεια, αποδέχεστε την εισαγωγή μαθητών με βαθμούς κάτω του 10 ως και 3;
Αλήθεια, πιστεύετε ότι οι άλλοι αποδέχονται τις απόψεις σας και τα προσχηματικά επιχειρήματά σας;
Θα ήταν εύλογο η κριτική σας να είναι εποικοδομητική.

απορία
|

Δεν πιστεύω να είναι κανείς προληπτικός;! (Ακόμα 2020 έχουμε.) 1300!!!

ένας απλός εκπαιδευτικός
|

1. Άδειασμα και απαξίωση των εν τη τάξη εκπαιδευτικών, λες και δεν μπορούμε να βγάλουμε θέματα της προκοπής για τους μαθητές μας.
2. Περιττά έξοδα, ας τα έδιναν για επιπλέον εκπαιδευτικούς, προκειμένου να αραιώσουν τα μεγάλα τμήματα. (Να δούμε πώς θ' ανοίξουμε 7 Ιανουαρίου και πώς θα κάνουμε μάθημα με ορθάνοιχτα παράθυρα χειμωνιάτικα.)
3. Απαράδεκτος προλαλήσας 'συνάδελφος' (;) που μιλάει ισοπεδωτικά για όλους τους εκπαιδευτικούς.
4. Γιατί να μού στερήσουν τη χαρά της δημιουργίας ενός έξυπνου με προσωπική σφραγίδα 4ου θέματος για τους μαθητές που (εκ)παίδευσα όλη τη χρονιά;

φιλελεύθερος
|

Ναι στην τράπεζα θεμάτων. Όχι όμως από φέτος. Δεν είμαστε έτοιμοι λόγω πανδημίας. Τα ποσοστά αποτυχίας θα είναι υψηλά. Οι μαθητές με ανεπαρκή τεχνολογικό εξοπλισμό θα βρεθούν σε δύσκολη θέση άδικα. Ελπίζω ότι τελικά θα επικρατήσει η λογική.

Δον Κιχώτης
|

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Κύριε Αρχηγέ της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης,
Άριστα πράξατε για τα Rafale, καιρός είναι να συνεργαστείτε και για κάτι σημα-ντικότερο· για τα παιδιά που βιώνουν συνθήκες «κρυφού σχολειού» και βλέπουν πως πρέπει ακόμη να σηκώσουν και μία «τράπεζα»!
Μια ανάσα να τους δώσετε!

ανώνυμος
|

η τηλεκπαίδευση δεν υποκαθιστά την δια ζώσης . δεν μπορούν να γίνουν και πολλά απ' όσα γίνονται στη δια ζώσης . Επίσης , ακόμα επιμένει για την τράπεζα θεμάτων , ενώ είχε σκεφτεί να την αναβάλλει . η τράπεζα θεμάτων δεν είναι τίποτα άλλο από ένα φιάσκο που έρχεται σε μη φυσιολογικές συνθήκες και πρέπει να αποσυρθεί. Αυτή με την υποκρισία της και την εθελοτυφλία της ότι όλα πάνε καλά με την τηλεκπαίδευση και ότι η ύλη προχωράει , σκέφτεται να την προωθήσει κανονικά την τράπεζα θεμάτων . Η τηλεκπαίδευση έχει κουράσει τους μαθητές τόσες ώρες μπροστά σε μία οθόνη και με προβλήματα όπως κακή σύνδεση , δυσκολία στην επικοινωνία κλπ. Δεν μαθαίνουν τίποτα σχεδόν . Αλλά για τις συνθήκες που επικρατούν και κρατούν τα σχολεία κλειστά πολύ καιρό δεκτό. Εδώ αποφάσισε και σε άλλες έκτακτες συνθήκες που κρατούν τα σχολεία κλειστά , όπως σεισμοί , χιόνια κλπ να γίνεται το μάθημα με τηλεκπαίδευση . Ότι δεν γινόταν τόσα χρόνια δηλαδή . Προκοπή τους έπιασε με τον κορωνοιό, μην χαθεί μέρα μαθήματος, αλίμονό σας . Λες και έχει κάποιο νόημα για 2-3 μέρες που τα σχολεία μένουν κλειστά
να μπαίνουν σ' αυτήν την εξαντλητική διαδικασία . Τόσα χρόνια πώς και δεν το σκέφτηκαν ; Και λες και θα γίνει κάτι άμα χαθούν 2-3 μέρες μαθημάτων , τόσα χρόνια πώς χάνονταν . Για την καραντίνα εντάξει , είναι μια διαδικασία που ένας θεός ξέρει πόσο θα κρατήσει , η χιονοκακοκαιρία θα έρθει και θα παρέλθει , γιατί δηλαδή να κάνουν μάθημα τα παιδιά αντί να παίζουν έξω στο χιόνι;

Αναστασία
|

Αναρωτιέμαι, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, παιδαγωγούς δεν έχει; Αυτοί οι παιδαγωγοί δεν σας συμβουλεύουν τίποτα εκεί στο Υπουργείο; Χιλιάδες παιδιά είναι κλεισμένα σε σπίτια χωρίς τις απαραίτητες υποδομές, οι επιχειρήσεις των γονιών τους ετοιμάζονται να βάλουν λουκέτο, στα σπίτια υπάρχει ένταση, θλίψη, αγωνία για την επιβίωση, διαρκής φόβος για την υγεία αγαπημένων τους προσώπων και νομίζετε ότι η προτεραιότητα των παιδιών είναι το μάθημα πίσω από μια απρόσωπη οθόνη; Σε μια χρονιά που δεν έχει γίνει κανονικό μάθημα, η δική σας προτεραιότητα είναι οι εξετάσεις; Θα αξιολογήσουν αυτές οι εξετάσεις τι πράγμα; Την τηλεκπαίδευση; Η Τράπεζα θα είχε τα ίδια θέματα και αν δεν υπήρχε ο COVID-19. Δηλαδή η κατάσταση που ζούμε αφήνει ανεπηρέστη την ψυχική μας κατάσταση και τη δύναμη μας για μάθηση; Ελπίζω οι Ενώσεις Γονέων να ξεκινήσουν δικαστικό αγώνα, γιατί μόνο έτσι καταλαβαίνετε.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΟΥ_ΠΕ06
|

Μόλις είδα τα θέματα στα Αγγλικά που είναι το αντικείμενό μου, εξαιρετική δουλειά!!! Θα βοηθήσει πολύ τα παιδιά μας, δικαιοσύνη, ισότητα και αξιοπιστία επιτέλους...

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΊΔΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ
|

Το κερασάκι στην τούρτα.τηλεκπαιδευση μετά εμποδίων.Δεν έχουν όλοι λάπτοπ ή τάμπλετ.οδηγιες για το webex στα αγγλικά και οι οδηγίες για τη χρήση του πολύπλοκες.Κυριως για όσους δεν γνωρίζουμε αγγλικά και τις νέες τεχνολογίες.Ζηταει το υπουργείο Παιδείας να αξιολογήσουμε τους μαθητές ενώ δεν έχουμε εικόνα αρκετή για τα παιδιά αφ'ενός γιατί τοποθετήθηκαμε οι περισσότεροι αργά για την συμπλήρωση του ωραρίου και αφετέρου λόγω καταλήψεων και κλεισίματος λόγω κορονοιου.

Διορισμενη βθμια
|

Παταω λοιπον το κουμπι και μπαινει το δυσκολο θεμα σ ενα λυκειο που ο καθηγητης εφτασε στα μεσα χρονιας ή που προοηγουμενη χρονια δεν ειχαν καν ή οι μαθητες δυσκολευονται στην κατανοηση,δεν εχουν ενισχυτικη διδασκαλια η φροντιστηρια και και και...Κ.Κεραμεως,φτιαξτε πρωτα ολα αυτα και μετα την τραπεζα! Ειδαμε κ τα ιδιωτικα πως την εκμεταλλευτηκαν τοτε!!!

Διορισμενη βθμια
|

Παταω λοιπον το κουμπι και μπαινει το δυσκολο θεμα σ ενα λυκειο που ο καθηγητης εφτασε στα μεσα χρονιας ή που προοηγουμενη χρονια δεν ειχαν καν ή οι μαθητες δυσκολευονται στην κατανοηση,δεν εχουν ενισχυτικη διδασκαλια η φροντιστηρια και και και...Κ.Κεραμεως,φτιαξτε πρωτα ολα αυτα και μετα την τραπεζα! Ειδαμε κ τα ιδιωτικα πως την εκμεταλλευτηκαν τοτε!!!

Διορισμενη βθμια
|

Υπαρχουν ακομα κενα καθηγητων οχι μονο σε απομακρυσμενα μερη αλλα κ στις μεγαλες πολεις,διαχρονικα .Εχουμε μαθητες α λυκ που δεν διδαχθηκαν σωστα απο την προηγουμενη χρονια,ειμαστε ολοι μεσα,και αντι να γινει απο το καλοκαιρι μια αναπροσαρμογη της υλης γυμν λυκ σε βαθος τριετιας με γνωμονα την επειγουσα κατασταση που βιωνουμε,η υπουργος προχωραει σ αυτο! Επισης οταν λετε για αδειες ειδ.σκοπου θα πρεπει να ελεγχονται αν πραγματι το δικαιουνται κ να καλυπτονται προσωρινα απο ωρομισθιους για τηλεκπαιδευση.Γινεται ομως??? Τελος, τοσοι ψυχολογοι σε κλειστα σχολεια???

Είστε αφελείς
|

όσοι νομίζετε ότι όλες αυτές οι ενέργειες φανερώνουν άγνοια, εμμονή, εμπάθεια ή εγωπάθεια. Αντίθετα, όλα γίνονται προγραμματισμένα από την αρχή, βάση ενός καλά μελετημένου σχεδίου : Της αποδόμησης του Δημόσιου Σχολείου και της ενίσχυσης του Ιδιωτικού.

Τράπεζα θεμάτων
|

Τα παιδιά χάσανε τόσα μαθήματα πέρυσι, ήλθαν με κενά, κάνανε καταλήψεις και μετά κλείσαμε το Νοέμβριο και δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξουμε, ενώ υπάρχουν και μεγάλα προβλήματα στα σπίτια ! Ποιά τράπεζα θεμάτων ;

Λευτέρης
|

Καλή αρχή και χωρίς πισωγυρίσματα αυτή τη φορά!!!

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ