Placeholder

ΤΡ/ΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

Τράπεζα Θεμάτων: Άνοιξε η πλατφόρμα με 1.300 θέματα

Η Τράπεζα Θεμάτων έχει εμπλουτιστεί με λύσεις σε θέματα των μαθημάτων Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική και Χημεία.
Δημοσίευση: 18/12/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Άνοιξε σήμερα Παρασκευή η πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων με 1.300 θέματα τα οποία κατέθεσαν εθελοντές εκπαιδευτικοί , χωρίς καμία αμοιβή.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Τα 1.300 θέματα αφορούν μόνο το Γενικό Λύκειο και όχι το Επαγγελματικό Λύκειο.

Τα θέματα αυτά προστέθηκαν στα 27.000 θέματα τα οποία ήδη υπάρχουν από την Τράπεζα Θεμάτων του 2014.

Όσοι επισκεφθούν  την Τράπεζα θεμάτων θα διαπιστώσουν ότι στα μαθήματα Γλώσσα, Λογοτεχνία και Αγγλικά τα θέματα   είναι κάτω από είκοσι. Αυτό συμβαίνει διότι δεν υπάρχουν θέματα από την παλαιά Τράπεζα θεμάτων , διότι έχει αλλάξει ο τρόπος αξιολόγησης και ως εκ τούτου τοποθετούνται νέα.

Λύσεις

Επίσης η Τράπεζα Θεμάτων έχει  εμπλουτιστεί με λύσεις σε θέματα των μαθημάτων Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική και Χημεία.

Τα 1.300 θέματα αφορούν τα εξής μαθήματα:

 1. Αρχαία
 2. Γλώσσα
 3. Λογοτεχνία
 4. Ιστορία
 5. Άλγεβρα
 6. Γεωμετρία
 7. Φυσική
 8. Χημεία, και,
 9. Αγγλικά

Η β΄φάση θεμάτων

Η επόμενη φάση  τοποθέτησης θεμάτων  στην Τράπεζα Θεμάτων προβλέπεται για μετά από τον Φεβρουάριο.

Κι αυτό διότι ήδη το ΙΕΠ έχει κάνει προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή εκπαιδευτικών που θα ετοιμάσουν θέματα, αλλά με αμοιβή.

Η επιλογή αυτών των εκπαιδευτικών και η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μετά τις 15 Ιανουαρίου.

Ηδη έχει γίνει πρόβλεψη δαπάνης 360.000 ευρώ για την παραγωγή 45.000 θεμάτων, ως αμοιβή των θεματοδοτών εκπαιδευτικών,  και για της τρεις τάξεις του Λυκείου.

Η ανακοίνωση του ΙΕΠ

Το ΙΕΠ ανακοίνωσε σήμερα τα εξής:

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής δημοσιοποιεί το corpus των θεμάτων τα οποία έχουν έως τώρα ενταχθεί στην Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου. Πρόκειται, στην πλειονότητα των μαθημάτων, για θέματα τα οποία είχαν συμπεριληφθεί στην παλαιά Τ.Θ.Δ.Δ., αξιολογημένα και επικαιροποιημένα βάσει των αλλαγών που έχουν επέλθει κατά περίπτωση στη διδακτική προσέγγιση, την ύλη και τον τρόπο αξιολόγησης κάθε μαθήματος. Στην περίπτωση μαθημάτων που τα παλαιά θέματα κρίθηκαν μη αξιοποιήσιμα στο σύνολό τους, περιλαμβάνονται νέα θέματα, ενδεικτικά της φιλοσοφίας και του νέου τρόπου αξιολόγησης των εν λόγω μαθημάτων. Έχοντας ως βασικό χαρακτηριστικό τη δυνατότητα διαρκούς διεύρυνσης και επικαιροποίησής της, η Τ.Θ.Δ.Δ. θα εμπλουτιστεί στο επόμενο χρονικό διάστημα με θέματα που θα εκπονήσουν επιστημονικές ομάδες επιλεγμένες για τον σκοπό αυτό κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης από το ΙΕΠ. Περαιτέρω, δικαίωμα υποβολής θεμάτων (προς αξιολόγηση) θα έχουν τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί, καθώς και επιστημονικοί φορείς, με προσωποποιημένους κωδικούς.

Ως αποθετήριο εξεταστικών αντικειμένων η Τ.Θ.Δ.Δ. αφορά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις κάθε τύπου Λυκείου. Από αυτήν κληρώνονται είτε αυτοτελή θέματα είτε ενότητες θεμάτων που σε ποσοστό αντιστοιχούν στο πενήντα τοις εκατό (50%) της γραπτής δοκιμασίας για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ και Β΄ τάξης κάθε τύπου Λυκείου και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης κάθε τύπου Λυκείου. Κατά το σχολικό έτος 2020-2021, η Τ.Θ.Δ.Δ. θα λειτουργήσει για τις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ Λυκείου, έτσι ώστε έως το 2023 να ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος λειτουργίας της με την αξιοποίησή της διαδοχικά για τις προαγωγικές εξετάσεις της Β΄ Λυκείου (σχολικό έτος 2021-2022) και τις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου (σχολικό έτος 2022-2023). Σε αυτό το πλαίσιο, ως μια δυναμική και εξελισσόμενη διαδικασία, η δημιουργία και η λειτουργία της Τ.Θ.Δ.Δ. αποτελούν σημαντικό εργαλείο οργάνωσης και διαχείρισης μιας διαδικασίας αξιόπιστης αξιολόγησης των μαθητών και μαθητριών ως αναπόσπαστης συνιστώσας του εκπαιδευτικού έργου.

Σε γενικότερο επίπεδο, ωστόσο, η Τ.Θ.Δ.Δ. αποτελεί μια δεξαμενή γνώσης, εμπειρίας, διδακτικών πρακτικών, καθώς και ανατροφοδότησης εκπαιδευτικών και μαθητών. Η ελεύθερη προσβασιμότητα σε αυτήν ενισχύει τον ανατροφοδοτικό χαρακτήρα της, καθώς δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησής της για τον σχεδιασμό πρακτικών διαμορφωτικής αξιολόγησης. Επιπλέον, ο διαρκής εμπλουτισμός της με προτυποποιημένα θέματα συγκεκριμένων προδιαγραφών προσδίδει στην Τ.Θ.Δ.Δ. επιμορφωτικό χαρακτήρα, υποστηρίζοντας τους/τις εκπαιδευτικούς και συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου. Σε αυτό το πλαίσιο, για τα θέματα που ορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τον/την διδάσκοντα/ουσα ή τους διδάσκοντες/ουσες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, θα περιλαμβάνονται στην Τ.Θ.Δ.Δ. ενδεικτικά θέματα. Μεγάλης σημασίας είναι και η δυνατότητα πρόσβασης των ίδιων των μαθητών και μαθητριών σε αυτήν, έτσι ώστε όλες και όλοι να έχουν τη δυνατότητα να εξασκηθούν στον συγκεκριμένο τύπο θεμάτων στα οποία θα κληθούν να αξιολογηθούν, στοιχείο που ενισχύει την επιδίωξη για ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση.

Τράπεζα Θεμάτων: Θα κοστίσει 937.912,00 ευρώ-Ποιες εκκρεμότητες (4) υπάρχουν για να εφαρμοστεί από την τρέχουσα σχολική χρονιά

Αγώνα δρόμου κάνει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  (ΙΕΠ) σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να ετοιμαστεί η Τράπεζα θεμάτων, την οποία θα “εγκαινιάσουν” κατά το τρέχον σχολικό έτος οι μαθητές της Α΄ Λυκείου.

Ανώτατη πηγή του υπουργείου Παιδείας επέμενε στο esos ότι η  Τράπεζα Θεμάτων θα εφαρμοστεί κανονικά στις προαγωγικές εξετάσεις Μαίου των μαθητών της Α΄ Λυκείου.

Η δημιουργία της Τράπεζας  Θεμάτων ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με προϋπολογισμό  937.912,00 €.

 • Το ποσό  των 360.000 ευρώ  αφορά  την παραγωγή 45.000 θεμάτων
 •  Το υπόλοιπο ποσό των 577.912 ευρώ  αφορά  τη διαχείριση της Τράπεζα Θεμάτων   και την  αμοιβή των  Συντονιστών

Το έτος 2014 η συνολική δαπάνη που διαχειρίστηκε το ΙΕΠ για να δημιουργήσει 27.000 διαφορετικά ανά τύπο Λυκείου θέματα για δύο τάξεις (Γενικού, Επαγγελματικού, Εκκλησιαστικού και Μουσικού Λυκείου),   ανήλθε στο ποσό των 263.783€  .

Αναλυτικότερα:

Α. Το ποσό των 181,467 € (ποσοστό 69%) τον Επιστημονικό Συντονισμό της δημιουργίας και της λειτουργίας της ΤΘΕΔΔ (Κεντρική Επιτροπή και εκπαιδευτικοί που κατάρτισαν τα θέματα, 250 περίπου επιστήμονες),

Β. Το ποσό  των 74. 480€ (ποσοστό 29%)  αφορούσε τη διοικητική στήριξη (αμοιβές συμβασιούχων) και

Γ. Το ποσό των 7.836 € (ποσοστό 3%) , δαπανήθηκε για  τις μετακινήσεις, τα λειτουργικά κόστη  και τις έμμεσες δαπάνες του Φορέα (τηλέφωνα κ.λπ.).

Εκκρεμότητες

Πρώτη εκκρεμότητα: Ενώ πλησιάζουμε προς την ολοκλήρωση του πρώτου τετρααμήνου εξακολουθεί να εκκρεμεί η έκδοση της υπουργικής απόφασης  , η οποία θα  ρυθμίζει την  οργάνωση και λειτουργία της Τ.Θ.Δ.Δ., τον τρόπο υποβολής, αξιολόγησης, επιλογής και εισαγωγής θεμάτων σε αυτήν, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτήν, η διαδικασία τυχαίας επιλογής θεμάτων την ημέρα διεξαγωγής των  εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα .

Δεύτερη εκκρεμότητα: Δεν έχει αποσαφηνισθεί, επισήμως, εάν η Τράπεζα θεμάτων θα εφαρμοστεί  κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, καθώς πρόσφατη δήλωση της υπουργού Ν. Κεραμέως, άφησε ανοικτό το   το ενδεχόμενο αναβολής της Τράπεζας Θεμάτων.

“Δεν θα διστάσουμε να προσαρμόσουμε  πτυχές οποιασδήποτε εκπαιδευτικής διαδικασίας,  αν αυτό κριθεί απαραίτητο”  είχε δηλώσει η Ν. Κεραμέως  απαντώντας σε ερώτηση εάν θα εφαρμοστεί η Τράπεζα Θεμάτων στις προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ Λυκείου.

Τρίτη εκκρεμότητα: Δεν έγινε ακόμη  από το ΙΕΠ η αξιολόγηση  των αιτήσεων  για τη συγκρότηση της  Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων της Τράπεζας Θεμάτων, ανά γνωστικό αντικείμενο.

Η Επιστημονική Ομάδα Επιλογής Θεμάτων   θα λαμβάνει τις κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν στη λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων, καθώς και στα κριτήρια και στις παραμέτρους που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες/ Αξιολογητές) των εξεταζόμενων μαθημάτων για τη διεκπεραίωση του έργου τους.

Τέταρτη εκκρρεμότητα: Τα νέα βιβλία δεν έχουν ετοιμαστεί ακόμη. Εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμα από  το επόμενο σχολικό έτος.

Το 50% των θεμάτων θα επιλέγονται από την Τράπεζα Θεμάτων

Για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις , ξεκινώντας  το τρέχον σχολικό έτος από την Α΄Λυκείου, τα θέματα των εξετάσεων θα ορίζονται  για το κάθε μάθημα κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) με τυχαία επιλογή από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες .

Σχόλια (39)

 
ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ
18 Δεκ 2020 12:39

Να εφαρμ8στεί κανονικά.Οι διδάσκοντες επλέγουν πιο δύσκολα θέματα.Δεν είναι μπαμπούλας η τράπεζα!

 
Πέτρος
18 Δεκ 2020 10:57

Στα περισσότερα τμήματα της Α μπήκα 8 φορές. Τα παιδιά φορούσαν μάσκα. Όσα δεν ήταν πολύ δραστήρια δεν θυμάμαι καν πως είναι τα πρόσωπα τους. Δεν πρόλαβαν να καταλάβουν τι είναι το Λύκειο. Δεν απαντάνε στα διαδικτυακά, δεν στέλνουν εργασίες. Δεν έχουν καταλάβει τίποτα από το μάθημα. Οι συνδέσεις είναι τραγικές. Το μάθημα γίνεται με διακοπές. Η Τράπεζα Θεμάτων μας λείπει. Όχι εξετάσεις φέτος. Μάθημα όσες περισσότερες μέρες μπορούμε. Όταν ανοίξουμε πρέπει να καλύψουμε τα κενά της τηλεκπαίδευσης.

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
18 Δεκ 2020 10:04

Τι να πούμε πια; Όταν έχεις ενάμιση εκατομμύριο μαθητές και εκατόν πενήντα χιλιάδες εκπαιδευτικούς να βασανίζονται καθημερινά με το εξάμβλωμα της τηλεκπαίδευσης προκειμένου να περισώσουν τα προσχήματα κάνοντας ένα υποτυπώδες μάθημα τηλεφωνικής επικοινωνίας με παράσιτα και διακοπές, όταν όλος αυτός ο κόσμος και οι οικογένειές τους αγωνιούν για τις επερχόμενες πανελλαδικές εξετάσεις χωρίς να διδάσκεται στοιχειωδώς ικανοποιητικά η εξεταστέα ύλη - πράγμα που είμαι βέβαιος ότι θα προκαλέσει προσφυγές στη δικαιοσύνη για άνιση παροχή εκπαίδευσης σε υποψηφίους - και όταν όλοι ζητούμε ν' ανοίξουν τα σχολεία, για να γίνεται σωστό μάθημα, αλλά με κανόνες αυστηρής υγειονομικής προστασίας που εξασφαλίζονται με τη θεμελιώδη προϋπόθεση να μην υπάρχουν πάνω από 15 μαθητές ανά αίθουσα, όταν τελικά τίποτε δε λειτουργεί ομαλά αυτή την περίοδο, έχουμε μια εγωπαθή και εμμονική υπουργό που παριστάνει ότι νοιάζεται για το καλό όλων παίρνοντας καθημερινά εξωφρενικές πρωτοβουλίες που επιδεινώνουν την κατάσταση, ενώ εκείνη διαλαλεί στις ατέρμονες επικοινωνιακές της παραστάσεις ότι όλα λειτουργούν "κανονικά"!!! Δεν υπάρχει ελπίδα πια! Σε συνθήκες πρωτοφανούς αντικανονικότητας η δική της "κανονικότητα", είτε με τράπεζες θεμάτων, είτε με τηλεδιαγωνίσματα μηδενικής αξιοπιστίας, αποτελεί κραυγαλέο τερατούργημα και βιασμό της κοινής ανθρώπινης λογικής!

 
Τάκης Π
17 Δεκ 2020 23:52

Τα χαλια τους δεν βλέπουν θέλουν κ τράπεζα να τρέχουμε να προλάβουμε το τηλεμαθημα τελικά είστε τόσο ανίκανοι κ κυρίως Δρν ρωτάτε τους έμπειρους συναδέλφους να σας πουν για τις χαζομάρες σας

 
Μαθητής
17 Δεκ 2020 22:49

Τι να πω αντι να την καταργήσουνε νομίζουνε πως θα γράψουμε τίποτα εν μεσω πανδημίας

 
Ελένη
17 Δεκ 2020 22:17

Ντροπη ! Και στους μαθητές που δεν διδάσκονται τα μαθήματα αυτά γιατί οι καθηγητές λείπουν με άδεια ειδικού σκοπού τι θα πείτε; Δεν πειράζει, δώσε όμως εξετάσεις με τράπεζα θεμάτων; Και με τα κενά τα περσινά , όπως και τα προβλήματα της τηλεκπαίδευσης;

 
Σωτήρης
17 Δεκ 2020 16:36

εθελοντές; 1300; αρχικά αναφέρεται ότι υπάρχουν 27.000 και στη συνέχεια ότι είναι ακατάλληλα. Θυμίζει τραγούδια παλιάς-νέας τηλεοπτικής σειράς: "Στο ίδιο έργο θα ξαναβρεθούμεεεεε"....

 
Εκπαιδευτικός
17 Δεκ 2020 15:57

Τέλεια. Μονο που τα βιβλια θα αλλάξουν όλα. Έχετε πλάκα τελικά...

 
Βάνα
17 Δεκ 2020 15:45

"Στου κουφού την πόρτα οσο θέλεις βρόντα"....
Τι να πεις.....
Τα έχουν λύσει όλα τα προβλήματα...
Για μία ακόμη φορά:"όπου φτωχός και η μοίρα του..."

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ