ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Τι αλλάζει στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό

Δημοσίευση: 19/12/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με νέες  διατάξει που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ισχύουν τα εξής:

Το ωρολόγιο πρόγραμμα και το πρόγραμμα σπουδών των σχολικών μονάδων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ι.Ε.Π..

Το πρόγραμμα σπουδών αξιολογείται από τον αρμόδιο Συντονιστή Εκπαίδευσης στην ετήσια έκθεση που συντάσσει, σύμφωνα με την υποπερ. στστ ́ της περ. β ́ της παρ. 3 του άρθρου 11 εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του οικείου διδακτικού έτους.

Οι μεταβολές μπορεί να αφορούν και τη διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας υποδοχής. Στο δίγλωσσο πρόγραμμα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ώρες διδασκαλίας στην ελληνική γλώσσα να είναι τουλάχιστον δέκα (10) κάθε εβδομάδα.

Τα Τ.Ε.Γ.

Τα Τ.Ε.Γ. αναγνωρίζονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον υποβάλλουν:

α) αίτηση του φορέα ίδρυσης και λειτουργίας του Τ.Ε.Γ., στην οποία σαφώς αναγράφονται η επωνυμία και η διεύθυνση στέγασης του Τ.Ε.Γ., καθώς και του φορέα του,

β) μεταφρασμένο καταστατικό λειτουργίας του φορέα με μέριμνα του οποίου λειτουργεί,

γ) βεβαίωση των οικείων διπλωματικών ή προξενικών αρχών ότι ο φορέας του Τ.Ε.Γ. δεν συνιστά κερδοσκοπικό οργανισμό,

δ) καταστάσεις τουλάχιστον σαράντα (40) φοιτούντων μαθητών, με τις ημερομηνίες γέννησης αυτών,

ε) αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας,

στ) ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας τουλάχιστον είκοσι (20) διδακτικών ωρών την εβδομάδα και τουλάχιστον τριάντα (30) διδακτικών εβδομάδων ανά έτος,

ζ) εισηγητική έκθεση του οικείου Σ.Γ.Ε., που περιλαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες για το Τ.Ε.Γ., το κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον και τη διασύνδεση-από- σταση με άλλα γειτνιάζοντα Τ.Ε.Γ..

Τα αναγνωρισμένα Τ.Ε.Γ. αξιολογούνται από τον αρμόδιο Συντονιστή Εκπαίδευσης με την ετήσια έκθεση που συντάσσει, σύμφωνα με την υποπερ. στστ ́ της περ. β ́ της παρ. 3 του άρθρου 11 εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του οικείου διδακτικού έτους. Στην ετήσια έκθεση διαπιστώνεται εάν τα Τ.Ε.Γ. εφαρμόζουν το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, καθώς και αν λειτουργούν τουλάχιστον τριάντα (30) εβδομάδες ανά έτος και συγκεκριμένες ώρες ανά εβδομάδα, που δεν μπορεί να είναι λιγότερες από είκοσι (20) συνολικά για όλα τα τμήματα διδασκαλίας. Στην έκθεση περιλαμβάνονται, επίσης, ο αριθμός των μαθητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας εξειδικευμένου φορέα ελλη- νικής γλώσσας και τα ποσοστά επιτυχίας.

Τα αναγνωρισμένα Τ.Ε.Γ. δύναται να ενισχύονται εφόσον: α) ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει συνολικά τους σαράντα (40) και β) συμπληρώνονται οι οριζόμενες ώρες διδασκαλίας. Αν δεν πληρούται κάποια από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η ενίσχυση μπορεί να γίνεται μόνο με τη διάθεση βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού, σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή.

Ειδικά και μόνο για το σχολικό έτος 2020-2021 ως προς το Βόρειο Ημισφαίριο και έως τις 31.12.2021 ως προς το Νότιο Ημισφαίριο δύναται να ενισχύονται πλήρως, σύμφωνα με την παρ. 1, και τα μη αναγνωρισμένα Τ.Ε.Γ., ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών, τον αριθμό των εκπαιδευτικών και τις ειδικότητες των αποσπασμένων σε αυτά εκπαιδευτικών.

Η τοποθέτηση και μετακίνηση των εκπαιδευτικών που αποσπώνται γίνεται με απόφαση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης εντός της περιοχής ευθύνης του. Αν δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη του ωραρίου των εκπαιδευτικών, που έχουν αποσπαστεί σύμφωνα με τις παρ. 1 και 1Α, οι εκπαιδευτικοί αυτοί δύνανται να συμπληρώνουν ωράριο, κατά σειρά: α) δια ζώσης στις λοιπές, κατά περίπτωση, μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκ- παίδευσης των περ. α ́, β ́ και δ ́ του άρθρου 3 του ίδιου Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης, β) με την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του οικείου Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης και γ) με την παροχή διοικητικού έργου δια ζώσης ή εξ αποστάσεως στο οικείο Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης ή και γραμματειακής υποστήριξης, εφόσον υπάρχει σχετική ανάγκη, στη δομή της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, όπου έχουν τοποθετηθεί. Η εφαρμογή των περ. α ́ έως γ ́ προϋποθέτει ότι ο εκ- παιδευτικός συμπληρώνει την πλειονότητα των ωρών του υποχρεωτικού του ωραρίου στην δομή παροχής της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης όπου έχει τοποθετηθεί και ότι έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες απόσπασης στις λοιπές, κατά περίπτωση, δομές παροχής της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Αν λόγω αντικειμενικών συνθηκών ο εκπαιδευτικός πλεονάζει και δεν υπάρχει η δυνατότητα να μετακινηθεί ή να συμπληρώσει το ωράριό του, η απόσπασή του διακόπτεται. Ο εκπαιδευτικός δεν επιτρέπεται να διακόψει την απόσπασή του μετά την ανάληψη υπηρεσίας στο εξωτερικό. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται κυρώσεις.

Καταβολή ειδικού επιμισθίου εξωτερικού

Ειδικά και μόνο για το σχολικό έτος 2020-2021 ως προς το Βόρειο Ημισφαίριο και έως την 31.12.2021 ως προς το Νότιο Ημισφαίριο, το χρονικό διάστημα ισχύος ειδικών μέτρων που λαμβάνονται στις χώρες απόσπασης εκπαιδευτικών, διοικητικών υπαλλήλων και Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης για την αποφυγή και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και τα οποία επηρεάζουν τη δυνατότητα παροχής υπηρεσίας δια ζώσης, λογίζεται ως χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσίας για τον σκοπό της καταβολής του ειδικού επιμίσθιου εξωτερικού. Η εφαρμογή του πρώτου εδαφίου προϋποθέτει ότι: α) έχει πραγματοποιηθεί ανάληψη υπηρεσίας και β) οι αποσπασμένοι παραμένουν στη Χώρα απόσπασης.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ