Placeholder

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Η εισήγηση της Ν. Κεραμέως στο υπουργικό Συμβούλιο για τη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ , τους "αιώνιους" φοιτητές και την ίδρυση Σώματος Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος

Μεταξύ των στόχων η μείωση του ποσοστού μη ολοκλήρωσης των σπουδών, που σήμερα πλησιάζει το 30% του συνόλου
Δημοσίευση: 22/12/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τρεις  δέσμες ρυθμίσεων, για τη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ , το ανώτατο όριο φοίτησης των φοιτητών στα ελληνικά ΑΕΙ και την ίδρυση Σώματος Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, παρουσίασε η υπουργός Παιδείας   Νίκη Κεραμέως   στο σημερινό υπουργικό Συμβούλιο   το οποίο συνεδρίασε διαδικτυακά.

Η υπουργός Παιδείας έλαβε το “πράσινο φως” από τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη και τα μέλη της Κυβέρνησης, προκειμένου τις επόμενες ημέρες το προσχέδιο νόμου να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και μετά τις γιορτές να κατατεθεί, προς ψήφιση, στη Βουλή.

Ειδικότερα η  Νίκη Κεραμέως  έκανε την ακόλουθη εισήγηση στο υπουργικό Συμβούλιο:

Α. Ρυθμίσεις που αφορούν στη θεσμοθέτηση ελάχιστης βάσης εισαγωγής (ΕΒΕ)

Κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα θα θέτει ως ΕΒΕ ποσοστό του μέσου όρου των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου στο οποίο αντιστοιχεί το Τμήμα.

Η αλλαγή αυτή στοχεύει στη διασφάλιση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων της επιτυχούς φοίτησης και της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών, επομένως και τη θωράκιση του κύρους των πανεπιστημιακών σπουδών και τη μείωση του ποσοστού μη ολοκλήρωσης των σπουδών, που σήμερα πλησιάζει το 30% του συνόλου.

Επίσης, στόχος είναι η ενίσχυση της αυτονομίας των ΑΕΙ και της δυνατότητας κάθε τμήματος να διαμορφώσει το ακαδημαϊκό του προφίλ, καθώς για πρώτη φορά προβλέπεται αποφασιστικός ρόλος των ΑΕΙ στην εισαγωγή των φοιτητών, αλλά και η εξασφάλιση των υποψηφίων, καθώς η βάση εισαγωγής αποσυνδέεται από την ευκολία ή δυσκολία των θεμάτων.

Η επιλογή μίας βάσης εισαγωγής, οριζόντιας ή μη, σε απόλυτο μέγεθος και για όλα τα τμήματα, π.χ. η βάση του 10, δεν προκρίθηκε, καθώς αφ’ ενός θα συνέδεε άρρηκτα την εισαγωγή των υποψηφίων με το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων, προκαλώντας πιέσεις στην επιλογή των θεμάτων, αφ’ ετέρου τα προγράμματα σπουδών έχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις και χρειάζεται να μπορούν να διαφοροποιηθούν οι ακαδημαϊκές προϋποθέσεις εισαγωγής σε αυτά.

Β. Ρυθμίσεις για τη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε δύο φάσεις

Στόχος των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην εκπεφρασμένη προτίμηση των υποψηφίων σε Πανεπιστημιακό Τμήμα εισαγωγής.

Ενθαρρύνονται, έτσι, οι συνειδητές επιλογές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, ενώ επιτυγχάνεται η μείωση του αριθμού επιτυχόντων σε σχολή «τυχαίας» επιλογής, η αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών με συμμετοχή φοιτητών που επιλέγουν στοχευμένα τα εν λόγω τμήματα, η μείωση της ανάγκης μετεγγραφών, η απαλοιφή του φαινομένου των εξαιρετικά χαμηλών βάσεων εισαγωγής, που απειλούν με απαξίωση τις πανεπιστημιακές σπουδές και το κύρος των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και τη φοιτητική πορεία των εισαχθέντων.

Οι δύο φάσεις θα λειτουργήσουν ως εξής:

Φάση Α: συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου με περιορισμένο αριθμό επιλογών, σε αντίθεση με τον απεριόριστο αριθμό που ισχύει σήμερα.

Φάση Β: ακολουθεί την ανακοίνωση των επιτυχόντων της Φάσης Α, συμμετέχουν μόνον οι μη εισαχθέντες κατά την Φάση Α και οι επιλογές τους περιορίζονται σε όσα Τμήματα απέμειναν κενές θέσεις από την Φάση Α. Οι βάσεις εισαγωγής παραμένουν σταθερές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επηρεάζεται επ’ ουδενί η προετοιμασία των φετινών υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς οι αλλαγές δεν αφορούν τα προς εξέταση μαθήματα, την ύλη ή οτιδήποτε αφορά στην προετοιμασία τους. Αφορούν μόνο την κατάταξή τους στις σχολές προτίμησής τους, αφού έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων.

Γ. Ρυθμίσεις για τη θέσπιση ορίου φοίτησης Ν + ½Ν

Προτείνεται όριο φοίτησης το Ν + ½Ν, όπου Ν το ελάχιστο πλήθος των ετών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδών.

Για παράδειγμα, όπου η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 4 έτη, το όριο φοίτησης επεκτείνεται κατά 2.

Όπου η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 6 έτη, το όριο φοίτησης επεκτείνεται κατά 3.

Η ρύθμιση θα ισχύσει για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές, ενώ για τους ήδη φοιτούντες θα υπάρξουν μεταβατικές προβλέψεις.

Εξαιρέσεις θα υπάρξουν για περιπτώσεις εργασίας/μερικής φοίτησης, για σοβαρούς λόγους υγείας ή για άλλους εξαιρετικούς λόγους. Θωρακίζεται, έτσι, έτι περαιτέρω το κύρος και το επίπεδο των σπουδών, βελτιώνεται ο ρυθμός αποφοίτησης (που αυτή τη στιγμή είναι ο χαμηλότερος στην ΕΕ) και ενσωματώνεται γρηγορότερα το ανθρώπινο δυναμικό στην αγορά εργασίας.

Ρυθμίσεις για την περαιτέρω βελτίωση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος

Η δέσμη αυτή ρυθμίσεων περιλαμβάνει τη διεύρυνση μέτρων ασφαλείας στο χώρο των ΑΕΙ, όπως η ελεγχόμενη είσοδος, την ενίσχυση των διατάξεων πειθαρχικού και ποινικού δικαίου, με τη θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου, με στόχο την πρόληψη και αποτροπή πράξεων βίας και ανομίας στο Πανεπιστήμιο, και τη σύσταση ειδικής Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (ΟΠΠΙ), αποτελούμενης από αξιωματικούς και ειδικούς φρουρούς της Ελληνικής Αστυνομίας που θα υπάγονται ιεραρχικά στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Στόχος είναι η βελτίωση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, ενός χώρου ελεύθερης διακίνησης ιδεών, απρόσκοπτης διεξαγωγής έρευνας και διδασκαλίας.

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Με αυτές τις δέσμες ρυθμίσεων, επιδιώκουμε συνολική αναβάθμιση των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, βελτίωση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, εξασφάλιση πιο στοχευμένων και πιο ποιοτικών επιλογών για τους φοιτητές και μεγαλύτερη αυτονομία για τα Πανεπιστήμιά μας. Πρόκειται για ρυθμίσεις που εντάσσονται στο σχεδιασμό μας για την ολιστική αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών, αλλά και την ώθηση των Ιδρυμάτων μας σε μία ανοδική πορεία, που αξίζουν και μπορούν να επιτύχουν χάρη στο εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό τους. Τελικός ωφελούμενος, σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα και συνακόλουθα η κοινωνία μας εν συνόλω».

Σχόλια (9)

 
@Υπάτιος
23 Δεκ 2020 21:03

2.5 οι ορυκτοί πόροι, 3.5 οι μηχανικοί πληροφορικής, 4.5 τα υλικά και πολλά άλλα, ΟΛΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΫ́ΠΑΡΧΟΝΤΑ του νόμου Γαβρόγλου σε Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία.
Δυστυχώς για όλους μας δεν ήταν το πρόβλημα τα πρώην ΤΕΙ. Έκλεισαν τα ΤΕΙ και αναδείχθηκε η πραγματική εικόνα των πανεπιστημίων.
Το πρόβλημα είναι ότι όπως εσείς έτσι και ο αρμόδιος υφυπουργός αρνήστε να δείτε το χάλι των πανεπιστημίων,
το οποίο διορθώνεται μόνο με οριζόντια μείωση εισακτέων σε όλα τα Τμήματα κατά 1/3, τόσο όσο και το ποσοστό αυτών που γράφουν κάτω από τη βάση.
Το ποσοστό επί της μέσης επίδοσης από μόνο του δεν επαρκεί.

 
Νικος
23 Δεκ 2020 19:28

Άρθρο 16 - Σύνταγμα της Ελλάδος - Παιδεία, τέχνη, επιστήμη

4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Το Κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους.

Κάθε προσπάθεια για επιβολή ορίων είναι απλώς αντισυνταγματική.!!!!

 
Μανώλης
23 Δεκ 2020 18:36

Μπράβο σε όλα. Ειδικά η μεταβλητή βάση που εξαρτάται από την απόδοση των υποψηφίων την συγκεκριμένη χρονιά, είναι εξαιρετική ιδέα που βέβαια εφαρμόζεται από δεκαετίες σε άλλες χώρες. Το ν+1/2ν είναι μεγαλύτερο από όσο χρειάζεται, αλλά ας αρχίσουμε από αυτό και βλέπουμε.

 
Αλέξανδρος
23 Δεκ 2020 15:54

Για τους ήδη "αιώνιους" φοιτητές συνέχεια ακούγονται για μεταβατικές διατάξεις, 2 χρόνια αυτό ακούμε. Μήπως θα ήταν εύλογη η ενημέρωση για το τι ακριβώς περιλαμβάνουν αυτές οι διατάξεις? Να ξέρει ο κόσμος...

 
@πε19
23 Δεκ 2020 14:07

Έχει ανάγκη η Νικουλα όπως την αποκαλείς αγαπητέ άγνωστε; Είναι δικηγορίνα α κατηγορίας και δεν κρέμεται απο το μισθό του βουλευτή. Όσο για τους υποψήφιους φοιτητές ας διαβάσουν, έχουν όλο τον καιρό. Μη τους ξεσηκώνεται με τερτίπια . Το 2 τελείωσε ως βαθμός εισαγωγής.

 
Apostolos
23 Δεκ 2020 10:09

4+2=6 χρόνια, μέχρι τότε θα έχουν γίνει εκλογές τουλάχιστον μια φορά και αυτή η ρύθμιση (μαζί με άλλες) θα έχουν πάει εκεί που τους αξίζουν!

 
Υπάτιος
22 Δεκ 2020 21:27

Κατά τη γνώμη μου πρέπει να καταργηθούν ή συγχωνευτούν κάποιες σχολές. Ειδικά οι καθηγητικές ή κάποια πρώην ΤΕΙ που φτάνουν στα πατώματα σε βαθμολογία για να γεμίσουν. Δεν είναι λογική αυτή.

 
Ρένα
22 Δεκ 2020 21:25

Επιτέλους τέλος με τους αιώνιους φοιτητές. Πολύ λογικό η επέκταση συν 2 χρόνια. Το μια ζωή φοιτητής δεν υπάρχει. Έπιασαν στασίδι μια ζωή μερικοί.

 
ΠΕ19
22 Δεκ 2020 17:21

"Αξίζει να σημειωθεί ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επηρεάζεται επ’ ουδενί η προετοιμασία των φετινών υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις, "
Που είσαι Νικούλα !!! Δεν αλλάζει η προεκλογική σου εξατρατεία αν σου πώ ότι αντί 300 οι βολευτές θα είναι 200.
Καθόλου Μπαααααααααααααααα

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.