ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Ταχύρρυθμη επιμόρφωση για όλους τους εκπαιδευτικούς (163.104 μόνιμους-αναπληρωτές) στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προϋπολογισμού 1.534.337,95 €

Αιτήσεις για το Μητρώο Επιμορφωτών από σήμερα Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου έως και την Τρίτη 5 Ιανουαρίου
Δημοσίευση: 28/12/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ταχύρρυθμη  επιμόρφωση των  εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προϋπολογισμού 1.534.337,95 €, ξεκινά το υπουργείο Παιδείας εντός του μηνός Ιανουαρίου , με απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Ήδη το υπουργείο Παιδείας καλεί τους εκπαιδευτικούς να καταθέσουν αιτήσεις για το Μητρώο Επιμορφωτών   από σήμερα Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου έως  και   την Τρίτη 5 Ιανουαρίου.

Δήλωση συμμετοχής των εκπαιδευτικών γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα  ΕΔΩ

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης αφορά 163.104 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και   Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αναπληρωτές ή μόνιμους ή ωρομίσθιους), που υπηρετούν κατά το τρέχον σχολικό έτος (2020-2021) σε δημόσιες σχολικές μονάδες της επικράτειας ή του εξωτερικού, Γενικής ή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,  καθώς και όσους εκπαιδευτικούς υπηρετούν με απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ειδικότερα το υπουργείο   Παιδείας  , σε σύμπραξη με οκτώ (8) φορείς (Πανεπιστήμιο Πειραιά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ΙΤΥΕ-Διόφαντος), προχωρά στην  ταχύρρυθμη επιμόρφωση του συνόλου των εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Σκοπός της επιμόρφωσης   είναι η περαιτέρω καλλιέργεια των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις, προκειμένου να εφαρμοστεί με ποιοτικούς όρους η μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην α/βάθμια και β/βάθμια εκπαίδευση, με την υποστήριξη των σύγχρονων ψηφιακών μέσων, είτε η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών

Για τις ανάγκες της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση δημιουργείται Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Επιμορφωτών.

Όσοι επιθυμούν να αναλάβουν ρόλο επιμορφωτή πρέπει να πληρούν τουλάχιστον μία (1) προϋπόθεση εκ των κάτωθι αναφερομένων.

Συγκεκριμένα, πρέπει να είναι:

α) Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναπληρωτές, μόνιμοι ή ωρομίσθιοι, που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 σε δημόσιες ή ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές της Επικράτειας (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΕΕΚ, ΣΕΚ, ΚΠΕ,ΚΕΣΥ) Γενικής ή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου,

β) Μέλη Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π./Ε.E.Π. και επιστημονικοί συνεργάτες με διδακτική εμπειρία στο Πανεπιστήμιο, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας που θα επιλέξουν ως επιμορφωτές.

Το Μητρώο θα διαχωρίζεται σε Υπομητρώα ανά ειδικότητα. Κάθε υποψήφιος/α προς ένταξη, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα, καλείται να επιλέξει ένα (1) Υπομητρώο συναφές με τον εκπαιδευτικό κλάδο-ειδικότητά του/της ή το επιστημονικό του/ της αντικείμενο, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί:

ΚΩΔ. Νηπιαγωγοί
1 ΠΕ 60 Νηπιαγωγοί

ΚΩΔ. Δάσκαλοι
2 ΠΕ 70 Δάσκαλοι
3 ΠΕ 73 Δάσκαλοι Μειονοτικού Προγράμματος

ΚΩΔ. Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής
4 ΠΕ 61 Νηπιαγωγοί Ειδικής Αγωγής
5 ΠΕ 60.ΕΑΕ Νηπιαγωγοί Ειδικής Αγωγής
6 ΠΕ 71 Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής
7 ΠΕ 70. ΕΑΕ Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής
8 ΠΕ 73 Δάσκαλοι Μειονοτικού Προγράμματος
9 ΠΕ 01. ΕΑΕ Θεολόγοι Ειδικής Αγωγής
10 ΠΕ 02. ΕΑΕ Φιλόλογοι Ειδικής Αγωγής
11 ΠΕ 03. ΕΑΕ Μαθηματικοί Ειδικής Αγωγής
12 ΠΕ 04.01. ΕΑΕ Φυσικοί Ειδικής Αγωγής
13 ΠΕ 04.02. ΕΑΕ Χημικοί Ειδικής Αγωγής
14 ΠΕ 04.04. ΕΑΕ Βιολόγοι Ειδικής Αγωγής
15 ΠΕ 04.05. ΕΑΕ Γεωλόγοι Ειδικής Αγωγής
16 ΠΕ 06. ΕΑΕ Αγγλικής Φιλολογίας Ειδικής Αγωγής
17 ΠΕ 08. ΕΑΕ Καλλιτεχνικών Ειδικής Αγωγής
18 ΠΕ 11. ΕΑΕ Ειδικής Φυσικής Αγωγής
19 ΠΕ 78. ΕΑΕ Κοινωνικών Επιστημών Ειδικής Αγωγής
20 ΠΕ 79.01. ΕΑΕ Μουσικής Επιστήμης Ειδικής Αγωγής
21 ΠΕ 80. ΕΑΕ Οικονομίας Ειδικής Αγωγής
22 ΠΕ 81. ΕΑΕ Πολιτικών Μηχανικών Αρχιτεκτόνων Ειδικής Αγωγής
23 ΠΕ 82. ΕΑΕ Μηχανολόγων Ειδικής Αγωγής
24 ΠΕ 83. ΕΑΕ Ηλεκτρολόγων Ειδικής Αγωγής
25 ΠΕ 84. ΕΑΕ Ηλεκτρονικών Ειδικής Αγωγής
26 ΠΕ 85. ΕΑΕ Χημικών Μηχανικών Ειδικής Αγωγής
27 ΠΕ 86. ΕΑΕ Πληροφορικής Ειδικής Αγωγής
28 ΠΕ 87.03. ΕΑΕ Αισθητικής Ειδικής Αγωγής
29 ΠΕ 87.05. ΕΑΕ Οδοντοτεχνικής Ειδικής Αγωγής
30 ΠΕ 87.06. ΕΑΕ Κοινωνικής Εργασίας Ειδικής Αγωγής
31 ΠΕ 87.08 ΕΑΕ Φυσιοθεραπείας Ειδικής Αγωγής
32 ΠΕ 88.01. ΕΑΕ Γεωπόνοι Ειδικής Αγωγής
33 ΠΕ 88.02. ΕΑΕ Φυτικής Παραγωγής Ειδικής Αγωγής
34 ΠΕ 88.03. ΕΑΕ Ζωικής Παραγωγής Ειδικής Αγωγής
35 ΠΕ 88.04. ΕΑΕ Διατροφής Ειδικής Αγωγής
36 ΠΕ 88.05. ΕΑΕ Φυσικού Περιβάλλοντος Ειδικής Αγωγής
37 ΠΕ 89.01. ΕΑΕ Καλλιτεχνικών Σπουδών Ειδικής Αγωγής
38 ΠΕ 89.02. ΕΑΕ Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Ειδικής Αγωγής
39 ΠΕ 91.01 ΕΑΕ Θεατρικών Σπουδών Ειδικής Αγωγής
40 ΠΕ 91.02 ΕΑΕ Δραματικής Τέχνης Ειδικής Αγωγής
41 ΤΕ01.19. ΕΑΕ Κομμωτικής Ειδικής Αγωγής
42 ΤΕ01.20. ΕΑΕ Αισθητικής Ειδικής Αγωγής
43 ΤΕ02.04. ΕΑΕ Οικονομίας- Διοίκησης Ειδικής Αγωγής
44 ΤΕ02.06. ΕΑΕ Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Ειδικής Αγωγής
45 ΤΕ 16.00. ΕΑΕ Μουσικής Μη Ανωτάτων Ιδρυμάτων Ειδικής Αγωγής

ΚΩΔ. Εκπαιδευτικοί Μαθημάτων Αισθητικής Αγωγής
46 ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών
47 ΠΕ 79.01 Μουσικής Επιστήμης
48 ΠΕ 79.02 Τεχνολόγοι Μουσικής Τεχνολογίας, Ήχου και Μουσικών Οργάνων
49 ΠΕ 91.01 Θεατρικών Σπουδών
50 ΠΕ 91.02 Δραματικής Τέχνης

ΚΩΔ. Άλλες ειδικότητες
51 ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής
52 ΠΕ 33 Μεθοδολογίας της Ιστορίας
53 ΠΕ 41 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
54 ΠΕ 78 Κοινωνικών Επιστημών
55 ΠΕ 80 Οικονομίας

ΚΩΔ. Θεολόγοι
56 ΠΕ 01 Θεολόγοι ΚΩΔ. Φιλόλογοι
57 ΠΕ 02 Φιλόλογοι ΚΩΔ Μαθηματικά
58 ΠΕ 03 Μαθηματικοί ΚΩΔ. Φυσικές Επιστήμες
59 ΠΕ04.01 Φυσικοί
60 ΠΕ04.02 Χημικοί
61 ΠΕ04.03 Φυσιογνώστες
62 ΠΕ04.04 Βιολόγοι
63 ΠΕ04.05 Γεωλόγοι

ΚΩΔ. Ξένων Γλωσσών
64 ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας
65 ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας
66 ΠΕ07 Γερμανικής Φιλολογίας
67 ΠΕ34 Ιταλικής Φιλολογίας
68 ΠΕ40 Ισπανικής Φιλολογίας

ΚΩΔ. Πληροφορικής
69 ΠΕ 86 Πληροφορικής

ΚΩΔ. Τεχνική Εκπαίδευση (ΠΕ-ΤΕ)
70 ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών Αρχιτεκτόνων
71 ΠΕ82 Μηχανολόγων
72 ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων
73 ΠΕ84 Ηλεκτρονικών
74 ΠΕ 85 Χημικών Μηχανικών
75 ΠΕ 87.01 Ιατρικής
76 ΠΕ 87.02 Νοσηλευτικής
77 ΠΕ 87.03 Αισθητικής
78 ΠΕ 87.04 Ιατρικών Εργαστηρίων
79 ΠΕ 87.05 Οδοντοτεχνικής
80 ΠΕ 87.06 Κοινωνικής Εργασίας
81 ΠΕ 87.07 Ραδιολογίας Ακτινολογίας
82 ΠΕ 87.08 Φυσιοθεραπείας
83 ΠΕ 87.09 Βρεφονηπιοκόμων
84 ΠΕ 87.10 Δημόσιας Υγιεινής
85 ΠΕ 88.01 Γεωπόνοι
86 ΠΕ 88.02 Φυτικής Παραγωγής
87 ΠΕ 88.03 Ζωικής Παραγωγής
88 ΠΕ 88.04 Διατροφής
89 ΠΕ 88.05 Φυσικού Περιβάλλοντος
90 ΠΕ 89.01 Καλλιτεχνικών Σπουδών
91 ΠΕ 89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων
92 ΠΕ 90 Ναυτικών Μαθημάτων
93 ΤΕ 01.04 Ψυκτικοί
94 ΤΕ 01.06 Ηλεκτρολόγοι
95 ΤΕ01.07 Ηλεκτρονικοί
96 ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ
97 ΤΕ01.19 Κομμωτικής
98 ΤΕ01.20 Αισθητικής
99 ΤΕ01.25 Αργυροχρυσοχοΐας
100 ΤΕ01.26 Οδοντοτεχνικής
101 ΤΕ01.29 Βοηθών Ιατρ. & Βιολ. Εργαστηρίων
102 ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων
103 ΤΕ01.31 Χειριστές Ιατρικών Συσκευών (Βοηθ. Ακτιν.)
104 ΤΕ02.01 Σχεδιαστές-Δομικοί
105 ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι
106 ΤΕ02.03 Χημικοί Εργαστηρίων
107 ΤΕ02.04 Οικονομίας- Διοίκησης
108 ΤΕ02.05 Εφαρμοσμένων Τεχνών
109 ΤΕ02.06 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων
110 ΤΕ02.07 Γεωπονίας
111 ΤΕ 16 Μουσικής Μη Ανωτάτων Ιδρυμάτων

Η καθοδήγηση και ο συντονισμός των Επιμορφωτών, που θα επιλεγούν από το Μητρώο, θα γίνεται από Επιστημονική Ομάδα της Σύμπραξης, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των συμπράττοντων φορέων.

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στο ως άνω Μητρώο θα γίνεται ανά περιόδους, προς κάλυψη τυχόν αναγκών που θα προκύπτουν.

Δήλωση Συμμετοχής Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (αναπληρωτές, μόνιμοι ή ωρομίσθιοι) στο πρόγραμμα επιμόρφωσης ως επιμορφούμενοι

Στο παρόν πρόγραμμα επιμόρφωσης υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση οι εξής:

α) Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναπληρωτές, μόνιμοι ή ωρομίσθιοι, που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 σε δημόσιες σχολικές μονάδες της επικράτειας ή του εξωτερικού (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΕΕΚ) Γενικής ή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,

β) Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 με απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία ΥΠΑΙΘ, ΠΔΕ, ΔΙΠΕ, ΔΙΔΕ, σε ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου).

Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος επιμόρφωσης ανέρχεται στις είκοσι (20) ώρες σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) εβδομάδων, οι οποίες κατανέμονται σε δέκα (10) ώρες επιμόρφωσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και σε δέκα (10) ώρες επιμόρφωσης στην ασύγχρονη εκπαίδευση, μέσω χρήσης των αντίστοιχων εργαλείων τηλεκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μετά την ολοκλήρωση της αίτησής τους και αφού η τελευταία τύχει της δέουσας επεξεργασίας από τους συμπράττοντες φορείς, λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα (email), διά του οποίου πληροφορούνται για το τμήμα επιμόρφωσης που εντάσσονται, σύμφωνα πάντα με την ειδικότητά τους. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος (παράδοση σχετικού εκπαιδευτικού σεναρίου), οι επιμορφούμενοι λαμβάνουν σχετική βεβαίωση παρακολούθησης της επιμόρφωσης.

Πλαίσιο επιμόρφωσης

Οι Επιμορφωτές αναλαμβάνουν την επιμόρφωση, υποστήριξη και ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στα προγράμματα επιμόρφωσης στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είτε στην σύγχρονη είτε στην ασύγχρονη μορφή της. Κάθε Επιμορφωτής αναλαμβάνει ένα ή περισσότερα τμήματα επιμόρφωσης, το καθένα από τα οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εξήντα (60) επιμορφούμενους.

Η επιμόρφωση για τη σύγχρονη εκπαίδευση, περιλαμβάνει:

α) παιδαγωγικές αρχές αξιοποίησης της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις διάφορες βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης. Ανάδειξη των ρόλων του εκπαιδευτικού, του μαθητή και των γονέων/ κηδεμόνων, καθώς και παρουσίαση καλών πρακτικών αξιοποίησης εργαλείων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, με αξιοποίηση της πλατφόρμας Webex για τη διαχείριση της επικοινωνίας εκπαιδευτικού - μαθητή,

β) ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο eclass (π.χ. quiz, πληροφοριακό υλικό, εκπαιδευτικό υλικό) και σχε-διασμός σεναρίων σε διδακτικά αντικείμενα αντίστοιχα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης των επιμορφούμενων, και

γ) ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο e-me (π.χ. quiz, πληροφοριακό υλικό, εκπαιδευτικό υλικό τα οποία θα αναρτηθούν στο e-me) και σχεδιασμός σεναρίων σε διδακτικά αντικείμενα αντίστοιχα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης των επιμορφούμενων.

Η επιμόρφωση για την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση περιλαμβάνει:

Αυτόνομη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού που διαμορφώνεται για τις ανάγκες της δράσης (υλικό διάρκειας έως 6 ώρες), από τους επιμορφούμενους, αναλαμβάνοντας ατομικά, την εκπόνηση μιας εργασίας με θέμα τον σχεδιασμό διδακτικού σεναρίου για τη διδασκαλία μιας (ωριαίας) διδακτικής ενότητας σε περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η εργασία υποβάλλεται από τον επιμορφούμενο στο e-class ή στο e-me.

Οι Eπιμορφωτές μελετούν τις εργασίες παρέχοντας ανατροφοδότηση στους επιμορφούμενους. Καθ’ όλη τη διάρκεια των οκτώ (8) εβδομάδων της επιμόρφωσης ανά τμήμα, παρέχεται υποστήριξη και καθοδήγηση στους επιμορφούμενους ώστε να κατακτήσουν γνώσεις και δεξιότητες. Με το πέρας της διαδικασίας, οι επιμορφούμενοι λαμβάνουν βεβαίωση επιμόρφωσης. Οι επιμορφωτές λαμβάνουν βεβαίωση απασχόλησης δια της οποίας βεβαιώνεται ότι συμμετείχαν, ως επιμορφωτές, στο εν θέματι πρόγραμμα.

Μοριοδότηση

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι εμπίπτουν σε μια (1) τουλάχιστον από τις παραπάνω κατηγορίες   μετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης, λαμβανομένων υπόψη των μονάδων μοριοδότησης και της διαθεσιμότητας των ενδιαφερομένων, όπως εκείνες εξειδικεύονται στον κάτωθι πίνακα:

Κάθε κριτήριο μοριοδοτείται μία φορά ανεξαρτήτως του πλήθους των Τίτλων Σπουδών/Πιστοποιήσεων/Επιμορφωτικών Προγραμμάτων.

Εφόσον προκύψουν ισοβαθμίες η επιλογή γίνεται:

α) κατά προτεραιότητα ακολουθώντας τα ανωτέρω κριτήρια με την προαναφερθείσα σειρά κατάταξης (1 έως 5). Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τη διαθεσιμότητα των υποψηφίων, επιλέγονται αρχικά όσοι πληρούν το 1ο κριτήριο (Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών), στη συνέχεια όσοι πληρούν το 2ο κριτήριο (κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών) και ομοίως για 3ο, 4ο και 5ο κριτήριο.

β) Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας η επιλογή πραγματοποιείται κατόπιν ηλεκτρονικής κληρώσεως.

Οι Επιμορφωτές ομαδοποιούνται στα ΥποΜητρώα και στις ειδικότητες που προαναφέρθηκαν και δημιουργείται τελική σειρά κατάταξης ανά ειδικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Παρά τις συνέπειες της επιδημιολογικής κρίσης στον τομέα της Παιδείας, αναδύθηκαν και μοναδικές ευκαιρίες, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η δυνατότητα για περαιτέρω καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Χτίζοντας πάνω στο κεκτημένο της τηλεκπαίδευσης, το οποίο πιστώνεται στην εκπαιδευτική μας κοινότητα, αξιοποιούμε τα ψηφιακά εργαλεία και επενδύουμε περισσότερο στους δασκάλους και καθηγητές μας, μέσω ταχύρρυθμου προγράμματος επιμόρφωσης που προβλέπεται για το σύνολο των εκπαιδευτικών μας× Οι εκπαιδευτικοί μας, οι οποίοι από τις πρώτες κιόλας ημέρες αναστολής της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών δομών, αψήφησαν δυσκολίες, αξιοποίησαν νέα εργαλεία και δρόμους, με στόχο να συνεχιστεί όσο πιο απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία για το σύνολο των μαθητών. Ενισχύουμε τις γνώσεις και δεξιότητές τους, αξιοποιούμε τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας και τις ενσωματώνουμε ακόμη περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία, προς όφελος μαθητών και εκπαιδευτικών».

Η υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Μια σημαντική δέσμευση μας προς την εκπαιδευτική κοινότητα γίνεται πραγματικότητα. Σε μία ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική χρονιά για όλους μας, με την απειλή του ιού να διαταράσσει κάθε τομέα ανθρώπινης δραστηριότητας, η εκπαίδευση στην χώρα μας έμεινε όρθια χάρη στο συνδυασμό αφοσίωσης και επιμονής των εκπαιδευτικών μας, αλλά και αξιοποίησης των τεχνολογικών μέσων που αναπτύχθηκαν και διευρυνθήκαν μέσα στις αντίξοες συνθήκες της κρίσης. Εκκινώντας από αυτήν την βάση, προχωράμε σήμερα στο επόμενο βήμα: την δημιουργία προγράμματος επιμόρφωσης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την χρήση νέων τεχνολογικών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία, που απευθύνεται στο σύνολο των εκπαιδευτικών μας, όλων των βαθμίδων. Στόχος μας η ποιοτική και αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία υπό το πρίσμα των σύγχρονων θεωρήσεων της διδασκαλίας και της μάθησης και στη βάση ποιοτικών προδιαγραφών δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού και αξιοποίησης των καταλληλότερων κάθε φορά τεχνολογικών μέσων. Γιατί, πέρα από τις ανάγκες που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας, η ψηφιακή αναβάθμιση της παιδείας μας, η ενσωμάτωση σε αυτήν των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων μάθησης, αλλά και η επένδυση στο μεγάλο μας συγκριτικό πλεονέκτημα, στους εκπαιδευτικούς μας, αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για τη δημιουργία του ποιοτικού ελληνικού σχολείου του 21ου αιώνα».

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ  ΑΠΟΦΑΣΗ

Σχόλια (28)

 
Τηλε-πιστοποιηση
30 Δεκ 2020 18:25

Παλι αερολογιες περι εκπαιδευτικων - εξ αποστασεως - σεναριων και παιδαγωγικων κονστρουκτιβιστικων φιλοσοφιων που αναμασουν τα ιδια εδω και καμμια 20αρια χρονια.

Σεμιναριο 20 ωρων ειναι
υποψια εως μυρωδια...σεμιναριου

 
πανος
30 Δεκ 2020 17:12

οι επιμορφωτες θα αμειφθουν extra;

 
Αγνή (Μη γελάτε)
30 Δεκ 2020 15:54

Για ιδές καιρό που διάλεξε τηλεμόρφωση να κάνει
τώρα που ανοίγουν τα σχολειά και βγάζει η γη χορτάρι...

 
60 άρρια τμήματα
30 Δεκ 2020 10:41

Η εντολή Κεραμέως δόθηκε το Πάσχα για αυτήν την επιμόρφωση.... Αυτή είναι ταχύτητα..

 
???????
30 Δεκ 2020 10:16

Δεν κατάλαβα, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως θα γίνει η επιμόρφωση?.....

 
Ευα
29 Δεκ 2020 22:49

Η συνολική διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος επιμόρφωσης ανέρχεται στις είκοσι (20) ώρες σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) εβδομάδων.
Στις διάφορες αιτήσεις (ιεκ, επιμορφωτής κτλ) ζητάνε επιμορφώσεις από 30 ώρες και πάνω.. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε "upload" πουθενά το συγκεκριμένο πιστοποιητικό πιστοποίησης.. : (

 
Δημήτρης
29 Δεκ 2020 22:18

Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει.. Τελικά ο επιμορφωτής θα είναι εθελοντής ή θα αμοίβεται;;; Και αν ισχύει το δεύτερο, πόσο θα είναι το ποσό;; Δεν είδα πουθενά κάποια σχετική αναφορά..

 
Επιμόρφωση σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση
29 Δεκ 2020 21:52

Η επιμόρφωση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση χρειάζεται να γίνει σε βάθος χρόνου και με οργανικό τρόπο, το να διαβάσουν 100 διαφάνειες θεωρίας για μια πιστοποίηση από μόνο του δεν ωφελεί. Είναι ακριβώς το ίδιο με τις ΤΠΕ, η ουσία χάνεται σε έναν δαιδαλώδη τρόπο οργάνωσης ενός σεμιναρίου που έχει ξεπεραστεί από τις εξελίξεις.

Όταν όλοι οι νέοι κάτω των 20 ετών μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα στο Διαδίκτυο και γνωρίζουν να χειρίζονται Η/Υ για τις βασικές λειτουργίες δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός 55-65 ετών να τους προσεγγίσει.

Πρέπει σταδιακά τα Πρότυπα Πειραματικά σχολεία να δημιουργήσουν υλικό μαθημάτων που να λειτουργεί ως οδηγός για τους εκπαιδευτικούς. Να δημιουργηθεί πολυμεσικό περιεχόμενο (πχ. δεκάλεπτα βίντεο με διαφάνειες) μέσω του οποίου θα δίνουν παράδειγμα παρουσίασης ύλης και επεξήγησης εννοιών. Εδώ και μια δεκαετία υπάρχουν ολοκληρωμένες προσπάθειες στο εξωτερικό, με τη σταδιακή ανανέωση του μόνιμου προσωπικού και της πρόσληψης νέων εκπαιδευτικών όλα αυτή η εμπειρία μπορεί να μεταφερθεί και στην Ελλάδα.

 
Εκπαιδευτικός
29 Δεκ 2020 20:39

Άλλα καραγκιοζιλίκια πάλι με τις επιμορφώσεις...
Και γιατί δεν τρέχετε κύριοι την επιμόρφωση ΤΠΕ Β' επιπέδου που σέρνεται από τις αρχές του έτους 2000;;;
Άλλωστε την επιμόρφωση σε ΤΠΕ έχετε αντιγράψει και την παρουσιάζετε ως μια νέα επιμόρφωση, αρκεί να φαγωθεί το νέο κονδύλι από το ΕΣΠΑ.
Καλύτερα να δώσετε τα χρήματα αυτά στους εκπαιδευτικούς που τους ταλαιπωρείτε με την ανοργανωσιά σας και την έλλειψη προγραμματισμού στις επιμορφώσεις, χωρίς κανένα σχεδιασμό!

 
θαμώνας
29 Δεκ 2020 19:35

Η εκπαίδευση αυτή πράγματι έχει αργήσει και πολλοί συνάδελφοι έχουν ταλαιπωρηθεί τον τελευταίο χρόνο για να καταφέρουν ότι καλύτερο μπορούσαν. Απ' όσα κατάλαβα στην πρόσκληση θα υπάρχει αρκετό υλικό για να αναπτύξουμε όλοι μας τις δυνατότητες των η-τάξη, e-me και webex προς όφελος των μαθητών μας. Κατά τη γνώμη μου είναι πολλές οι δυνατότητές τους και πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν στην αρτιότερη εκπαίδευσή των.
Συγχαρητήρια και στο ΠΑΔΑ που δείχνει την αξία του ως πανεπιστημιακό ίδρυμα αναλαμβάνοντας ένα τέτοιο έργο.

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
29 Δεκ 2020 19:25

Γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια....

 
Κωνσταντίνος
29 Δεκ 2020 18:56

Μπορείτενα καταλάβετε για ποιό λόγο έχει μπει για τους μαθηματικούς αυτό:

"Συμφωνώ να συμμετάσχω εθελοντικά ως επιμορφωτής/τρια στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί ειδικά για την ειδικότητα των Μαθηματικών (ΠΕ03)"

και τι διαφορά που έχει αν δεν τσεκάρει κάποιος το κουτάκι στην υποψηφιότητά του ως επιμορφωτής; Είναι το οικονομικό μέρος ή κάτι άλλο... Για παράδειγμα ότι δεν επιθυμώ στην πιλοτική φάση να πάρω κάποιο τμήμα, αν επιλεγώ;
Δεν έχω πάρει απάντηση σε ερώτησή μου στο αντίστοιχο email που έστειλα...

 
Μ
29 Δεκ 2020 17:46

Μόνο τις εβδομάδες καταλήψεων μα βάλετε, θα είναι πολύ χρήσιμη η εξαε. Είναι σημαντικό εργαλείο και όλοι κας έχουμε να πάρουμε πολλά από μία επιμορφωση με τους κατάλληλους επιμορφωτές. Αν ο επιμορφωτής είναι κατώτερος του επιμορφούμενου θα χουμε πρόβλημα! Αυτό είναι σύνηθες δυστυχώς.

 
Εκπαιδευτικός
29 Δεκ 2020 16:48

Να έδιναν ερωτηματολόγια για το τι ανάγκες έχουν οι εκπαιδευτικοί ,τι ζητούν οι μαθητές και μετά να έκαναν πρόσκληση.
Να λαβουν υπόψιν και τις επιμορφώσεις των ΠΕΚΕΣ.
Αλλιώς πάλι από την αρχή, χωρίς νόημα.
Αν είχαν αξιοποιήσει επίσης σωστά και το data mining, θα ήξεραν ακριβώς πού να στοχεύσουν.
Καθρεφτακια στους ιθαγενείς....

 
Αγγελικη
29 Δεκ 2020 16:35

Τα πράγματα είναι πολύ απλα.Δεν καταθέτει κανείς αίτηση ούτε για επιμορφωτής ούτε για επιμορφούμενους

 
Δημήτρης σε πρωτοβάθμια
29 Δεκ 2020 15:37

Ακόμα μία επιμόρφωση κενή περιεχομένου όπως και οι επιμορφώσεις Β1 και Β2. Γιατί, όπως αποδεικνύεται, οι εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκη βαθιάς γνώσης των εκπαιδευτικών εργαλείων (software), των εκπαιδευτικών ιστοσελίδων και εξοικείωσης με τους υπολογιστές και τις συσκευές νέων τεχνολογιών. Και αυτές οι ανάγκες καλύπτονταν και θα καλυφθούν, όπως φαίνεται, στο ελάχιστο. Πολλή θεωρία, σενάρια και εργατοώρες στον βρόντο.

 
Παναγιώτης
29 Δεκ 2020 12:42

Αν οι εκπαιδευτικοί είχαν κάνει τις επιμορφώσεις στις ΤΠΕ δεν θα την χρειάζονταν αυτή. Το υπουργείο κάνει τεράστιο λάθος γιατί το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών όπως έχει αποδειχθεί από αντίστοιχες επιμορφώσεις δεν έχει κίνητρα για να την παρακολουθήσει. Δύο είναι τα βασικά κίνητρα, μοριοδότηση (έστω και ελάχιστη) ή χρήματα μετά από πιστοποίηση βέβαια. Οσο για το ότι η επιμόρφωση φαίνεται ετεροχρονισμένη ας μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές μέχρι τώρα άλλα υπολογίζαμε για το τέλος της πανδημίας και άλλα προέκυπταν και επίσης ότι για την οργάνωση μιας επιμόρφωσης τέτοιας έκτασης που είναι προφανώς ΕΣΠΑ, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι και τεράστιες και χρονοβόρες .

 
Μαρία Θ.
29 Δεκ 2020 11:27

Είμαι πιστοποιημένη επιμορφώτρια Β επιπέδου αλλά δεν έχω διδακτική εμπειρία ως επιμορφώτρια Β επιπέδου. Να υποθέσω ότι η πιστοποιηση μου είναι κατώτερου επιπέδου απο την επιμορφωση Β επιπέδου. Μιας και η δεύτερη μοριοδοτείται ενώ η πρώτη όχι. Τι να πώ. Κρίμα το ξενύχτι που ρίξαμε για να περάσουμε τα ΠΑΚΕ οχτώ μήνες.
Αμ το άλλο... εξήντα επιμορφούμενοι το τμήμα; ας μας επιμορφώνανε σε κάνένα στάδιο όλους μαζί να είναι και λιγότερα τα έξοδα.

 
Αριστεία, όχι αστεία
29 Δεκ 2020 10:56

Μα καλά, οι άριστες δεν έλεγαν στα κανάλια πως οι εκπαιδευτικοί έχουν επιμορφωθεί στην εξ απόστάσεως, μάλιστα πριν από το καλοκαίρι; Τι επιμόρφωση είναι αυτή; Να φαγωθούν τίποτα λεφτά από ΕΣΠΑ τώρα που θα γυρίσουμε στα σχολεία; Δεν το πιστεύω.

 
Ελενα
29 Δεκ 2020 09:18

Όλα άριστα γίνονται από το συγκεκριμένο υπουργείο και πάντα με την ανάποδη σειρά. Αντί να μας εκπαιδεύσει 10 μήνες πριν, σκορπάει λεφτά τώρα, που δεν χρειάζονται , όπως θα δώσει και τάμπλετ στα παιδιά τώρα που υποτίθεται ότι θα ανοίξουν μόνιμα τα σχολεία. Τα κανάλια βέβαια θα εκθειάζουν το έργο της υπουργού.
Κάτι άλλο παίζει , αυτό πια είναι σίγουρο.
Και κανείς στο υπουργείο δεν ασχολείται με τα κενά που αφήνει η τηλεκπαίδευση , και πως θα καλυφθούν. Για τα περσινά κενά βέβαια ούτε λόγος. Δυστυχώς η διάλυση της δημόσιας παιδείας είναι η μόνη που προχωράει κανονικά

 
Son Goku
29 Δεκ 2020 09:13

Τελικά είναι πολύ μπροστά το ΥΠΑΙΘ. Τωρα που οι εκπαιδευτικοι έχουν μάθει να χειρίζονται ΜΟΝΟΙ τους ΟΛΕΣ τις πλατφόρμες, μετά από ΑΤΕΛΕΙΩΤΕΣ ώρες προσωπικού χρόνου και συλλογικής συνεργασίας σε κάθε σχολείο, με συνεδριάσεις συλλογων ακόμη και στις 11 το βράδυ τις καθημερινές και προσπερνώντας ακόμη και τις τεχνικές δυσκολίες....έχοντας θυσιάσει ο καθένας το εργασιακό του ωράριο το οποιο εν μια νυκτί έφτασε τις 15 ωρες καθημερινά και για όλο αυτό το διάστημα που τα σχολεία παραμένουν κλειστά...τωρα το υπουργείο προσφέρει επιμορφωση....
Μήπως να ανοιγαν κάποια στιγμή τ αυτιά τους και να κάτσουν "υψηλά" ιστάμενοι να τους επιμορφώσουν οι εκπαιδευτικοί??
ΕΛΕΟΣ πια με το επικοινωνιακό παιχνίδι.....θα βγουν πάλι και θα πουν..."Εμείς κάναμε και επιμόρφωση, αν δεν δουλεύει η εξ αποστάσεως φταίνε ΠΑΛΙ οι εκπαιδευτικοί..."

ΦΡΤΤ

 
Δεν έχει τέλος...
29 Δεκ 2020 08:35

Σε οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή χώρα θα ήταν ανέκδοτο, εδώ θα παρουσιαστεί ως επίτευγμα της κας Υπουργού.. μέχρι πότε θα έχουμε τέτοια άτομα επικεφαλείς στο Υπουργείο Παιδείας; Ποιος είναι ο λόγος πίσω από αυτές τις τοποθετήσεις, αναρωτιέται κανείς σε αυτή τη χώρα που κατρακύλα συνεχώς αναπτύσσοντας όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα;

 
Ερωτήματα
29 Δεκ 2020 06:52

Κάλλιο αργά παρά ποτέ! Δηλαδή ο εκ περιτροπής εγκλεισμός θα έχει διάρκεια.
Τουλάχιστον να επιλεχθούν οι συνάδερ οι/φίσσες που μας έδειχναν τα εργαλεία πριν ακόμα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και μάλιστα τα προσάρμοζαν στις ανάγκες της κάθε ειδικότητας και στο επίπεδο εξοικείωσης στις ΤΠΕ. Φυσικά δεν ήταν εκπαιδευτικοί Πληροφορικής. Αυτό το γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση κάθε σχολείου. Οπωσδήποτε να αξιολογείται θετικά ανάλογη βεβαίωση.

 
pakis
29 Δεκ 2020 00:49

Πολύ φοβάμαι πως αυτοί θα μας βάλουν στα μνημόνια έτσι όπως σκορπίουν τα χρήματα του κόσμου σε βλακίες. Τόσο καιρό που κάνουμε εξ εποστάσεως εκπαίδευση τί είναι ; δε θεωρείτε μάθημα;

 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
28 Δεκ 2020 22:32

Γιατί στην παρούσα πρόσκληση μοριοδοτείται μόνο η Πιστοποίηση Β΄ Επιπέδου στη χρήση και Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία με (10 Μόρια) και δεν μοριοδοτείται η Πιστοποίηση επιμορφωτών Β επιπέδου; Μεγάλη αδικία!

 
Μουρίκης
28 Δεκ 2020 21:20

ή είναι εκτός τόπου και χρόνου ή πάμε έτσι για μέχρι το τέλος της χρονιάς...
Και οι 2 περιπτώσεις είναι απαράδεκτες...

 
Άξιοι της μοίρας μας
28 Δεκ 2020 21:01

Από περιέργεια μπήκα και είδα την αίτηση για τους επιμορφούμενους και λέει ότι θα γίνει με το μεικτό μοντέλο (10 σύγχρονη και 10 ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ)...

Μα η τόσο επιτυχημένη "εξ αποστάσεως" στο 2ο lockdown έγινε αποκλειστικά ως ΣΥΓΧΡΟΝΗ. Δεν έγινε λόγος για την Ασυγχρονη, τις ώρες που απαιτεί η προετοιμασία του (ανύπαρκτου) υλικού και φυσικά οι ώρες και οι δυσκολίες για τη διόρθωση εργασιών. Όλο αυτό σε πολλές περιπτώσεις λειτούργησε εντελώς ανασταλτικά για την παροχή ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ εκπ/σης.

 
Εκπαιδευτικός
28 Δεκ 2020 20:42

Και να πει κάποιος στην κ. Υπουργό: "Ό,τι του φανεί του λωλο-Στεφανή" θα απαντήσει ότι κάλλιο αργά παρά ποτέ. Άκρη δεν βρίσκεις έτσι κι αλλιώς. Τι να πει κανείς...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ