Είστε εδώ

ΚΟΛΕΓΙΑ

Νέα Δημοκρατία: 5 Fake News για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Κάθε αίτηση μπορεί να μην πληροί τις προϋποθέσεις αναγνώρισης αλλά η χώρα μας έχει υποχρέωση να την εξετάζει και να την κρίνει θετικά ή αρνητικά
Δημοσίευση: 28/12/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η Νέα Δημοκρατίας εξέδωσε σήμερα την ακόλουθη ανακοίνωση με 5 Fake News για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων:

1. Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση προβλέπεται εξίσωση πτυχίων από Πανεπιστήμια του εξωτερικού με αυτά των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Δεν προβλέπεται καμία εξίσωση πτυχίων από Πανεπιστήμια του εξωτερικού με αυτά των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Σε περίπτωση που κάτοχος πτυχίου εξωτερικού επιθυμεί να αναγνωρίσει τα επαγγελματικά του προσόντα ή την ισοδυναμία του τίτλου σπουδών του για να έχει πρόσβαση σε επάγγελμα (και όχι για να λάβει ακαδημαϊκή αναγνώριση), ακολουθείται διαδικασία αναλυτικού ελέγχου του τίτλου και του περιεχομένου σπουδών. Αιτήσεις απορρίπτονται ή εγκρίνονται, καθώς επίσης είναι πιθανή η έγκριση αίτησης με την προϋπόθεση προηγούμενων εξετάσεων του ενδιαφερόμενου σε συγκεκριμένα μαθήματα σε Πανεπιστήμια της χώρας μας, τα λεγόμενα αντισταθμιστικά μέτρα.

2. Άλλαξαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.

Δεν αλλάζουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. Δεν αλλάζει τίποτα ως προς την ουσία της εξέτασης αίτησης για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. Απλώς επανήλθε στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) η αρμοδιότητα της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, η οποία είχε προηγουμένως περιέλθει στους επαγγελματικούς συλλόγους/επιμελητήρια. Πλέον το κράτος θα έχει και πάλι την υποχρέωση και ευθύνη να εξετάζει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να εκδίδει ή όχι τις σχετικές πράξεις αναγνώρισης.

3. Η αρμοδιότητα για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων επανήλθε στο Κράτος χωρίς λόγο, αφού όλα λειτουργούσαν κανονικά μέσω των Συλλόγων και Επιμελητηρίων.

Η επαναφορά της αρμοδιότητας στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, όπως ήταν και παλαιότερα, έγινε ως απολύτως αναγκαία, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρατηρήσει επί σειρά ετών, και παρά τις οχλήσεις της, σημαντικές καθυστερήσεις στην αναγνώριση προσόντων, με αποτέλεσμα αφ’ ενός οι ενδιαφερόμενοι να μην μπορούν να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, αφ’ ετέρου η χώρα να απειλείται με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι η κατάσταση ως προς την αναγνώριση προσόντων από τους συλλόγους είναι «ανησυχητική», ότι δεν παρέχεται πληροφόρηση για την πορεία εξέτασης αιτήσεων από τους επαγγελματικούς συλλόγους και υπάρχουν καταγγελίες «που επιβεβαιώνουν απουσία απάντησης στις αιτήσεις για περισσότερο από ένα έτος». Σχετικές καταγγελίες υπάρχουν πράγματι πέρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συνήγορο του Πολίτη και στο Υπουργείο Παιδείας.

Επισημάνθηκε, έτσι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή α) ζήτημα ουσίας (καθυστερήσεις στην αναγνώριση) και β) ζήτημα συνεργασίας με τις ευρωπαϊκές αρχές, εκ μέρους των Συλλόγων και των Επιμελητηρίων, που είχαν τελευταία την αρμοδιότητα εξέτασης των αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει παράβαση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ) που εκθέτει τη χώρα μας.

4. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα πτυχία του εξωτερικού είναι μόνο 3ετή και κακώς συγκρίνονται με τα δικά μας που μπορεί να είναι 4ετή ή 5ετή.

Δεν πρόκειται για «ισοτίμηση» πτυχίων για την οποία αποφαίνεται το ΔΟΑΤΑΠ, αλλά για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων ή ισοδυναμίας, για πρόσβαση αποκλειστικά στην αγορά εργασίας. Στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. τα βασικά πτυχία είναι 3ετή και όχι 4ετή όπως είναι τα δικά μας. Και σε κάθε περίπτωση στη χώρα μας εφαρμόζεται αναλυτικός έλεγχος του προγράμματος σπουδών που έχει ακολουθήσει ο υποψήφιος, και αν διαπιστωθεί ουσιώδης διαφορά σπουδών, η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων ή ισοδυναμίας δίνεται μόνο με την προϋπόθεση ο υποψήφιος να εξεταστεί και να επιτύχει στα μαθήματα αυτά σε ελληνικό ΑΕΙ.

5. Ένας απόφοιτος ξένου Πανεπιστημίου που μπορεί να εργαστεί σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον ίδιο τίτλο σπουδών μπορούσε να εργαστεί και στην Ελλάδα.

Όχι. Έλληνας απόφοιτος ενός Πανεπιστημίου εξωτερικού σε τομέα ο οποίος ρυθμίζεται νομοθετικά, π.χ. φυσικοθεραπευτής, μαία, οικονομολόγος, μηχανικός, μπορεί να ζητήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων σε άλλη χώρα της ΕΕ και να εργαστεί κανονικά εκεί, ενώ στη χώρα μας η αίτησή του για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων μέχρι σήμερα απλά δεν εξετάζεται, παραπέμπεται στις καλένδες, ο οικείος σύλλογος αρνείται να τον εγγράψει, και συνεπώς ο πτυχιούχος δεν μπορεί να εργαστεί με επαγγελματικά δικαιώματα στο αντικείμενό του.

Ασφαλώς και κάθε αίτηση μπορεί να μην πληροί τις προϋποθέσεις αναγνώρισης αλλά η χώρα μας έχει υποχρέωση να την εξετάζει και να την κρίνει θετικά ή αρνητικά. Δεν μπορεί να είμαστε «Ευρώπη à la carte», να θέλουμε να αξιοποιούμε τα σημαντικά οφέλη της Ευρώπης, το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και τόσα άλλα, και να αγνοούμε τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρχές του ενωσιακού δικαίου.

Σχόλια (19)

 
Θόδωρος
02 Ιαν 2021 18:22

Ζούμε ένα θέατρο σκιών εδώ και χρόνια!!! Καμία κυβέρνηση δεν μπόρεσε να εφαρμόσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την αναγνώριση ξένων πανεπιστημίων που με μαθηματική ακρίβεια θα έφερνε χρήμα και νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα! Απλά ποτέ δεν θα έρθει η ανάπτυξη με αυτούς τους πολιτικούς, καλύτερα να μας κυβερνήσουν οι ξένοι μήπως και σωθεί ο Ελληνικός λαός! Θέλουν μόνο τα δικά τους παιδιά να μπορούν να σπουδάσουν σε ξένα πανεπιστήμια!!!

 
Βίκυ
02 Ιαν 2021 17:27

Είμαι εν αναμονή της απόφασης δικαστηρίου με επαγγελματική ισοδυναμία μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης από Δημόσιο Πανεπιστήμιο εξωτερικού, με αναγνώριση από το ΣΑΕΠ με την στρογγυλή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας, την οποία δεν δέχθηκε το δημόσιο... εννοείται ότι δεν εφαρμόζονται οι νόμοι.... θα διαβιβαστεί η απόφαση του, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς επίσης θα δημοσιεύσω τους τίτλους σπουδών (3 έτη σπουδές) καθώς και την απάντηση του δικαστηρίου για να δει ο Έλληνας πολίτης που ξοδεύει κόπο και χρήματα την πραγματικότητα και την παραπλάνηση του πολίτη!!!

 
ούτε το ΜΙΤ μας φτάνει;
30 Δεκ 2020 17:52

Στις ΗΠΑ προφανώς δεν γίνεσαι chartered engineer. Αυτό που γίνεσαι -και που είναι αντίστοιχο- είναι professional engineer (PE).
Συνήθως η ακαδημαϊκές σου σπουδές βέβαια πρέπει να είναι πιστοποιημένες κατά ABET. Και χωρίς να το έχω ψάξει για το ΜΙΤ υποθέτω ότι σπουδές στο ΜΙΤ επαρκούν για την πιστοποίηση ΑΒΕΤ. Να πούμε ότι βασικές σπουδές πχ φυσικού με μάστερ στην μηχανική δεν απορρίπτονται λόγω του δόγματος του "ενιαίου και αδιάσπαστου πτυχίου"

Μετά από τις ακαδημαϊκές σου σπουδές και μετά από εργασιακή εμπειρία δηλαδή (τουλάχιστον 4 χρόνια) δίνεις εξετάσεις για να γίνεις PE. Ακόμα σας παραθέτω τις ειδικότητες και σε τι μπορεί να εξεταστεί και ένας "ηλεκτρολόγος"
α) PE Electrical and Computer: Power
β) PE Electrical and Computer: Computer Engineering
γ) PE Electrical and Computer: Electronics, Controls, and Communications

Οι εξετάσεις δεν είναι τυπικές. Και δεν γίνεσαι με ένα βήμα τα πάντα όλα.

 
Μιχάλης
30 Δεκ 2020 13:57

Η ευρωπαϊκή οδηγία ασφαλώς κ προβλέπει αντιστάθμιση. Κ η ισοδυναμια δεν περιλαμβάνεται στην οδηγία η οποία αφορά σε αναγνώριση προσόντων

 
Δημητρης
30 Δεκ 2020 10:04

Τα κολέγια δεν ξεφύτρωσαν εχθές λειτουργούν με την εποπτεία του κράτους από τη στιγμή Πού λειτουργούν δεν πρέπει τα πτυχία να αναγνωρίζονται πέντε χρόνια σπουδών για μηχανικούς γιατί τα επιμελητήρια δεν τους γράφουν πολύ καλά κάνει η πολιτεία

 
Γιάννης
30 Δεκ 2020 10:01

Επιτελους συγχαρητήρια να γίνουμε Ευρώπη

 
Manos
30 Δεκ 2020 09:29

Ελληνα! Θες τα παιδιά σου να πηγαίνουν με το Ελληνικό πτυχίο να βρίσκουν δουλειά στην Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, αλλά δεν θες τα παιδιά του Άγγλου κλπ ή των Ελληνων που σπούδασαν στο εξωτερικό να έρθουν να δουλέψουν στην Ελλάδα. Γιατί πιστεύεις ότι μόνο τα παιδιά σου έφτυσαν αίμα για να περάσουν στο Πανεπιστήμιο, γιατί πιστεύεις ότι μόνο τα Ελληνικά πτυχία είναι ανώτερα όλων, γιατί πιστεύεις ότι είσαι μάγκας και εφαρμόζεις τους νόμους της ένωσης κατά το δοκούν, ε γι αυτό θα έχεις μνημόνια για πάντα.

 
Νελ
30 Δεκ 2020 09:14

Τα τριετή πτυχία έχουν τον ίδιο αριθμο ECTS με τα τετραετή πτυχία. Ο φόρτος εργασίας που μετράται με τα ECTS είναι που διαμορφώνει τα πτυχία επιπέδου 6. Μια χώρα επιλέγει αυτό τον αριθμό ECTS να τον διδάξει σε 3 έτη σπουδών και μιανλλαη σε 4. Τώρα αν μια χώρα θέλει να παρατείνει τη διάρκεια σπουδών για να δηλώνει χαμηλότερα ποσοστα ανεργίας αυτό είναι πολιτικό παιχνίδι στις πλάτες των πτυχιούχων και των οικογενειών τους. Greek statistics...

 
ΜΙΤιασμένος
29 Δεκ 2020 19:23

@Συνεχίζει να ισχύει

Chartered engineer δεν γίνεσαι ούτε στην Αμερική με το βασικό πτυχίο του ΜΙΤ.

 
Ούτε τα προσχήματα
29 Δεκ 2020 14:57

Υποκρίνεστε. Απλά.

 
Gia
29 Δεκ 2020 13:11

Για ποιο λόγο εξετάζετε το περιεχόμενο σπουδών όταν πρόκειται για ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαιδευσης; Η ευρωπαϊκή οδηγία και το ΠΔ 38/2010 λένε ότι δεν μπορείτε να αξιολογήσετε το περιεχόμενο σπουδών και τον τρόπο εισόδου και καταταξης στο αλλοδαπό πανεπιστήμιο γιατί αυτό εμπίπτει στη νομοθεσία της χώρας που εξέδωσε τον τίτλο. Υπάρχουν και σχετικές δικαστικές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων και εισηγήσεις από το συνήγορο του πολίτη. Οταν το πανεπιστήμιο εκδίδει τίτλο σπουδών με μεταφερόμενες μονάδες από άλλο πανεπιστήμιο γιατί αρνείστε τη νομοθεσία του αλλοδαπού κράτους; Πως εφαρμόζεται η ευρωπαϊκή οδηγία όταν απλά δεν την εφαρμόζεται; Πόσα πρόστιμα πρέπει ακόμα να πληρώσει αυτή η χώρα για να γίνει Ευρωπαϊκή;

 
3ετια και ΕΔ
29 Δεκ 2020 13:05

Πού γίνεται να έχεις πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα με μόνο 3 έτη σπουδών; +3 έτη είναι τα ΙΕΚ!

Με μόνο 3 χρόνια μαθήματα (άρα, -1 με πρακτική και πτυχιακή, κ.λπ.) μέχρι να κάνεις τα μαθήματα του αντικειμένου σπουδών έχεις τελειώσει...

 
Συνεχίζει να ισχύει
29 Δεκ 2020 09:16

Το βασικό πτυχίο μηχανικού απ το ΜΙΤ θα συνεχίζει να μην αναγνωρίζεται αυτόματα απ το ΔΟΑΤΑΠ και το ΤΕΕ(θέλει βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ)

 
Εκτός θέματος
29 Δεκ 2020 09:14

Ολα τα προπτυχιακά, πολυτεχνεία και μη πρέπει να έχουν 4-ετη διάρκεια σπουδών, όπως ισχύει και στις περισσότερες πολιτισμένες χώρες. Ετσι θα σταματήσει κι αυτό το χάος με τις αναγνωρίσεις πτυχίων. Κάποιος υπουργός πρέπει να τολμήσει.Εχει περάσει πολύς καιρός απο τότε που εβγαιναν με τη μία, ηλεκτρολόγοι-μηχανολόγοι.

 
ΜΙΧΑΛΗΣ
29 Δεκ 2020 08:39

Σε ποια χώρα της ΕΕ τα 3ετη πτυχία δίνουν πρόσβαση στο επάγγελμα του μηχανικού, του δικηγόρου, του ψυχολόγου, του εκπαιδευτικού; Σε ΚΑΜΙΑ! Πουθενά στην Οδηγία δεν αναφέρει ισοδυναμία! Η Επιτροπή του ΥΠΑΙΘ που εξετάζει τις αιτήσεις στελεχώνεται απο ψυχολόγους, φυσικοθεραπευτές, μηχανικούς κλπ;

 
5-ετή Πανεπιστημιακά Τμήματα χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα
29 Δεκ 2020 07:21

Μήπως είναι fake news πως δεν έχετε αποδώσει επαγγελματικα δικαιώματα του ΠΔ99/2018 σε 5-ετή Τμήματα Ελληνικών Πανεπιστημίων;
Έχετε κάνει σαφή διάκριση σε βάρος των φοιτητών δημόσιων πανεπιστημίων σε σύγκριση με τους σπουδαστές ιδιωτικών κολλεγίων και μάλιστα χωρίς καμία αξιολόγηση!

 
Thomas Paschalis
28 Δεκ 2020 21:25

"Δεν μπορεί να είμαστε «Ευρώπη à la carte», να θέλουμε να αξιοποιούμε τα σημαντικά οφέλη της Ευρώπης, το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και τόσα άλλα, και να αγνοούμε τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρχές του ενωσιακού δικαίου."

Να θυμίσουμε όμως στην υπουργό πως τα Αγγλικά και Αμερικάνικα κολλέγια ουδεμία σχέση έχουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση

 
Κκκκ
28 Δεκ 2020 20:21

Ενώ αν έχει πτυχίο από δημόσιο ΑΕΙ άνετα Μπορεί να σπουδάσει σε ξένη χώρα ... Άδικο Και πρέπει να το συζητήσει το ευρωπαϊκό δίκαιο . Τα ξενα Πανεπιστήμια ειναι πιο μπροστά από τα ελληνικά πανεπιστήμια που νομίζουν ότι είναι το κέντρο του κόσμου

 
Γιατί;
28 Δεκ 2020 20:13

Γιατί να αναφέρεις το 5; Αφού δεν σε συμφέρει και το ξες πολύ καλά μάλιστα, 20+ χρόνια το ΤΕΕ έκλεινε την πόρτα στους μηχανικούς ( ξέρουμε ποιους) ενώ στην Ευρώπη, μπορώ να μιλήσω 100% για Αγγλία (αν και τώρα φεύγει από την ΕΕ), γινόσουν μετά από αρκετά χρόνια εργασίας και εξετάσεις chartered... Δηλαδή, έστω λίγη ντροπή, γιατί επικαλείσαι συνθήκες και Ευρωπαϊκούς νόμους μόνο και μόνο επειδή τώρα σε συμφέρει κα Κεραμέως;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ