Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Τηλεκπαίδευση ή τηλεαπασχόληση των μαθητών;

Δημοσίευση: 05/01/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Γιάννης Ν. Κουμέντος
Εκπαιδευτικός Π.Ε.
τ. Σχολικός Σύμβουλος

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ,εκτός από τα δομικά και λειτουργικά του προβλήματα, έχει να αντιμετωπίσει και την διαχείριση  της κρίσης της πανδημίας. Σημαντική παράμετρος στην αντιμετώπιση της πανδημίας είναι ο βαθμός ετοιμότητας του εκπαιδευτικού συστήματος  στη χρήση των νέων τεχνολογιών και των δικτύων τους.

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα οι σύγχρονες καινοτομίες στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης  και της  δικτύωσης των νέων τεχνολογιών ,εισήχθησαν συστηματικά στο μέσο της δεκαετίας του 1990. Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης  «Παιδεία Ανοιχτών Οριζόντων», επί Υπουργίας Γεράσιμου Αρσένη, σχεδιάσθηκαν και  δρομολογήθηκαν  οι υποστηρικτικές πολιτικές εφαρμογής  των εκπαιδευτικών καινοτομιών.

Η δικτυακή διασύνδεση δομήθηκε  το 1999, με τη συνεργασία ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και τη δημιουργία του GUNet (Greek Universities Network) ή « Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο. Τα αποτελέσματα  του όλου εγχειρήματος ήταν η   σταδιακή δημιουργία μιας σύγχρονης δικτυακής  και υπολογιστικής υποδομής, η οποία έδωσε τη δυνατότητα  για τη δικτύωση της Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τη λειτουργία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.).Το όλο εγχείρημα συγχρηματοδοτήθηκε  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας της Ε.Ε.  και από Εθνικούς Πόρους του Υπουργείου Παιδείας. Τη χρηματοδότηση διαχειρίσθηκαν δώδεκα ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς της χώρας μας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με σειρά αποφάσεων της, την τελευταία εικοσαετία, δημιούργησε ένα ενιαίο στοχοθετικό πλαίσιο για την εκπαιδευτική πολιτική των χωρών μελών της, που αποσκοπούσε στην κατάκτηση της κοινωνίας της γνώσης. Οι αποφάσεις της Λισσαβόνας (2006),έθεσαν  ένα πλαίσιο προτεραιοτήτων , μέσα στο οποίο ήταν  ενταγμένη και  η πολιτική  της χρήσης  των νέων τεχνολογιών. Στην ίδια κατεύθυνση ήταν και τα συμπεράσματα του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (2007-09) της χώρας μας. Αυτή η πολιτική των μεταρρυθμίσεων και της προσαρμογής των συντελεστών της παρεχόμενης εκπαίδευσης  στη διεθνή πραγματικότητα  σχεδιάσθηκε και εν μέρει εφαρμόσθηκε με την πολιτική του «Νέου Σχολείου», επί υπουργίας Άννας  Διαμαντοπούλου.

Εκτός των νομοθετικών ρυθμίσεων για την υλοποίηση και στήριξη του «Νέου Σχολείου» σχεδιάσθηκαν Τομεακά και Περιφερειακά έργα ΕΣΠΑ συνολικού ύψους 1δις 390 εκατομμυρίων. Τα έργα αφορούσαν, μεταξύ άλλων  την ψηφιακή τάξη σύμφωνα με τους άξονες «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση», «Ψηφιακή Σύγκλιση» .

Η πολιτική για το Ψηφιακό Σχολείο εμπεριείχε τη δημιουργία  ψηφιακών υποδομών-αποθετηρίων , όπως το «Φωτόδεντρο» ,την ισχυροποίηση του Π.Σ.Δ. ,την ενσωμάτωση του δικτύου Survey στο myschool , την δημιουργία e-book ,την ενίσχυση των σχολικών μονάδων με εξοπλισμό (Η/Υ, διαδραστικούς πίνακες, προτζέκτορες κ.α.),την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (ΤΠΕ Β΄ επιπέδου, Πρόγραμμα Μείζονος Επιμόρφωσης), την δημιουργία ισχυρού πόλου υποστήριξης των τεχνολογιών και των σχολικών Εκδόσεων με το ΙΤΥΕ Διόφαντος.

Η εισαγωγή δυο ωρών του μαθήματος της Πληροφορικής στα Ολοήμερα Δημοτικά με το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) και στο Γυμνάσιο, αποσκοπούσε αφενός  μεν στην εκμάθηση  του αντικειμένου και αφετέρου στην πιστοποίηση του με την αποφοίτηση των μαθητών από την Γ΄ Γυμνασίου.

Παράλληλα η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα βοηθούσε και θα εντατικοποιούσε  τη χρήση της Πληροφορικής  ως εργαλείο  κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του  δια ζώσης  μαθήματος. Η δημιουργία της ασύγχρονης εξ αποστάσεως πλατφόρμας e-class και e-me έδινε τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές το διαμοιρασμό διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού κατά τη διάρκεια της κανονικής σχολικής περιόδου, στα πλαίσια της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Αυτή η πολιτική εκσυγχρόνιζε, ισχυροποιούσε και αναβάθμιζε την παρεχόμενη δημόσια εκπαίδευση.

Δυστυχώς η εκπαιδευτική πολιτική του 2010,συμπεριλαμβανομένου και του «Ψηφιακού Σχολείου», ανατράπηκε σταδιακά και μεθοδικά την περίοδο Υπουργίας των Μπαλτά-Φίλη –Γαβρόγλου  της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Η πανδημία του 2020 με το κλείσιμο των σχολείων, δημιούργησε νέα δεδομένα και την ανάγκη για την έκτακτη αντιμετώπιση της μη διαζώσης παροχής εκπαίδευσης .

Ο χειρισμός  αυτής της κρίσης ανέδειξε σειρά προβλημάτων, όπως την  ανεπάρκεια της εξ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης, την έλλειψη τεχνολογικού εξοπλισμού, την καθυστέρηση στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την ανυπαρξία υποστήριξης, καθοδήγησης και εποπτείας, καθώς και την ανεπάρκεια της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να σχεδιάσει τακτικού και στρατηγικού τύπου παρεμβάσεις ,δηλαδή να εντάξει τα επείγοντα μέτρα στα πλαίσια μιας συνολικής εκπαιδευτικής πολιτικής.

Η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας της κυβέρνησης της Ν.Δ., έχασε την χρονική ευκαιρία της ενδιάμεσης καλοκαιρινής και εναρκτήριας  περιόδου για την προετοιμασία του εκπαιδευτικού συστήματος.

Δεν υπήρξε καμία έγκαιρη οργανωμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, δεν προετοιμάσθηκαν εναλλακτικά ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα, δεν ενισχύθηκαν ουσιαστικά οι τεχνικές υποδομές των σχολικών μονάδων ,δεν προετοιμάσθηκαν οι μαθητές και οι οικογένειες τους για μια ενδεχόμενη νέα διακοπή παροχής της δια ζώσης εκπαίδευσης. Η μόνη πολιτική που υλοποίησε ήταν ο διορισμός των κομματικών Διευθυντών Εκπαίδευσης  και το δόγμα ,  «αποφασίζω , δεν συζητώ με κανένα».

Η υποχρεωτική χρήση Webex από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές με τον ορισμό χρονικών –ωρολογίων προγραμμάτων ,που αποφάσισε η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, δεν αποτελεί  τηλεκπαίδευση.

Η τηλεκπαίδευση , δεν είναι  μια ευκαιριακή, αποσπασματική  και  χρονικά περιορισμένη εκπαιδευτική διαδικασία, έχει διάρκεια. Η τηλεκπαίδευση ,εκτός της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής την οποία πρέπει να έχουν τα σχολεία, αλλά και οι μαθητές,   χρησιμοποιεί ένα διαφορετικού τύπου εκπαιδευτικό και διδακτικό σχεδιασμό, προσαρμοσμένο στο χώρο, στο χρόνο και στη μεθοδολογία των ζωντανών εξ αποστάσεως τηλεδιασκέψεων.         

Η σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση απαιτεί ένα συνολικά διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών, μια συνολικά διαφορετική προσέγγιση της διδασκαλίας, της αυτοδιόρθωσης, της αξιολόγησης, των εξετάσεων, της πιστοποίησης και της προαγωγής στην επόμενη τάξη.

Αυτό το οποίο παρέχεται σήμερα δεν είναι τηλεκπαίδευση των μαθητών ,αλλά τηλεαπασχόληση, η οποία έχει κάποια θετικά αποτελέσματα ,επειδή  κρατά σε επαφή και σε ρυθμό ,έστω και εξ αποστάσεως τους μαθητές και  τους εκπαιδευτικούς και συντηρεί την όποια σχολική διαδικασία, μέσα από ένα «κουτσουρεμένο» ωρολόγιο πρόγραμμα.        Στην  Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση η χρήση των νέων τεχνολογιών ,δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ψυχοπαιδαγωγική  και κοινωνική διάσταση της δια ζώσης διδασκαλίας. Μπορούν όμως οι νέες τεχνολογίες να υπηρετήσουν  τις νέες συνθήκες μάθησης και να ενισχύσουν την δια ζώσης διδασκαλία, την ασύγχρονη και κατά καιρούς την σύγχρονη τηλεκπαίδευση.

Η επαναλειτουργία των σχολείων, με την εφαρμογή όλων των απαραίτητων  μέτρων προστασίας, αποτελεί αναγκαιότητα και μονόδρομο ,όποτε και εάν αυτή πραγματοποιηθεί.

Η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θα έπρεπε να προσεγγίσει τα προβλήματα της εκπαίδευσης ,αλλά και τη διαχείριση της κρίσης με ένα διαφορετικό τρόπο ιεράρχησης  των παρεμβάσεων και της ένταξης τους σε μόνιμες μακροχρόνιες λύσεις. Εάν  υποστηρίξει κάποιος πως η ξαφνική  έλευση της πανδημίας  και το κλείσιμο των σχολείων αιφνιδίασε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, κατά την πρώτη φάση, και την οδήγησε σε αλλοπρόσαλλες πολιτικές, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η συνέχεια αυτής της συμπεριφοράς.

Πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα  ο τρόπος ενίσχυσης των υποδομών σε Η/Υ, όπου η αδυναμία καταγραφής των αναγκών  και της διεξαγωγής έγκαιρων διαγωνισμών ,οδήγησε στη «λαϊκίστικη» πολιτική της διανομής χρημάτων στις οικογένειες για την αγορά υπολογιστών ,πράξη που μπορεί να λύσει προσωρινά το πρόβλημα ,αλλά ουσιαστικά δεν εξοπλίζει τις σχολικές μονάδες, αφού δεν παραμένει σε αυτές ο εξοπλισμός. Στην ίδια λογική και οι μαζικές, χωρίς στόχευση(π.χ. νηπιαγωγούς), προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών τον Ιανουάριο του 2021.

Αυτή είναι μια κοντόφθαλμη πολιτική, υποταγμένη στη λογική της μείωσης του πολιτικού κόστους και του μικροκομματικού συμφέροντος, που φυσικά δεν  «κτίζει» το μέλλον.

Εάν σήμερα συντηρείται η οποιαδήποτε  εξ αποστάσεως ασύγχρονη ή σύγχρονη τηλεκπαίδευση οφείλεται στις πολιτικές εισαγωγής καινοτόμων πρακτικών και μεταρρυθμίσεων, όπως αυτή του «Ψηφιακού Σχολείου» που υλοποιήθηκε το 2010 από την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και την  κυβέρνηση του  ΠΑΣΟΚ.  Πάνω σε αυτές τις μεταρρυθμιστικές πολιτικές, που εισήχθηκαν με σχεδιασμό, επιμονή και   με πολιτικό κόστος  από προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες ,στηρίζεται η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, για να διαχειριστεί την κρίση της πανδημίας από το κλείσιμο των σχολείων. Το θέμα λοιπόν είναι « ο σχεδιασμός της επόμενης ημέρας» για την ποιότητα ,τη γνώση, τις δεξιότητες που θα έχουν οι απόφοιτοι του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος το 2035.

Η απουσία ουσιαστικού θεσμικού διαλόγου για τα στρατηγικά θέματα της εκπαίδευσης και της παιδείας, δημιουργεί καθυστερήσεις ,παλινδρομήσεις και χαμένες ευκαιρίες για την ελληνική κοινωνία ,που είναι αναγκασμένη να συνυπάρχει  και με τη δική της   κρίση και αδυναμία ,αλλά και με  το ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Η σημερινή πολιτική ηγεσία βουλιάζει μέσα στο πέλαγος της αυτοϊκανοποίησης και της αυταρέσκειας της, βλέποντας  «το δάκτυλο και όχι το φεγγάρι».

Σχόλια (13)

 
ΗΡΑ*
07 Ιαν 2021 16:30

@ Dario Moutso
Θα συμφωνήσω μαζί σου ΜΟΝΟ ως προς τούτο : τα πάντα ρει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι και δικό σου, βεβαίως....
Από 'κει και πέρα θεωρώ ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε δυνάμει αντικειμενικά πρόσωπα, πράγματα και γεγονότα φορώντας τις κομματικές παρωπίδες. Κι αυτό ισχύει τόσο για μένα όσο και για σένα αλλά και γενικότερα. Θα μου επιτρέψεις, λοιπόν, να έχω διαφορετική άποψη τόσο για το συγκεκριμένο πρόσωπο στο θεσμικό του ρόλο ως Περιφερειακός Διευθυντής στην Αττική και όχι μόνο όσο και για το ΠΑΣΟΚ. ..
Για το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα μεταξύ των άλλων γράφεις : "(ότι χειρότερο πέρασε από την πολιτική σκηνή του τόπου μας) " Κατ' αρχάς το "ότι" ΣΟΥ στη συγκεκριμένη πρόταση είναι αναφορικό και γράφεται έτσι : "ό,τι". Κι αυτό - για να χρησιμοποιήσω μια δική σου φρασούλα - " είτε σ' αρέσει είτε όχι..". Επί της ουσία τώρα εν τάχει δυο λόγια μόνο : Το Πασοκ, αυθόρμητο και γνήσιο λαϊκό κίνημα, και ο ιδρυτής του, ο Ανδρέας Παπανδρέου, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην μεταπολιτευτική πολιτική ιστορία της πατρίδας μας. Επιγραμματικά : Εκδημοκρατισμός της χώρας - Αναγνώριση Εθνικής Αντίστασης - Εθνικό Συστημα Υγείας ( Ε.Σ.Υ.). Δυστυχώς ο θεμελιωτής του Ε.Σ.Υ., ο Γιώργος Γενηματάς, "έφυγε"
νωρίς. Αν ζούσε σίγουρα το Πασοκ δεν θα έπεφτε στα χέρια του Κ. Σημίτη με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την μετέπειτα πορεία του... Υπ' αυτήν την έννοια δεν θα συμφωνήσω μαζί σου. Εξυπακούεται ότι δεν υπήρξα ποτέ μέλος του Πασοκ...αλλά έχω μάθει να λέω τα σύκα σύκα και τη σκάθη σκάφη. Σ' αντίθεση με σένα και όχι μόνο με σένα απ' ό,τι βλέπω στα παραπάνω σχόλια...

 
HΡΑ*
07 Ιαν 2021 13:44

@ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗΣ

κ. Μαλιγκούδη, επιτρέψτε μου μια καλοπροαίρετη παρατήρηση: Στο σύντομο κείμενό σας υπάρχουν τρία (3) " ότι ". Το πρώτο είναι αόριστη αναφορική αντωνυμία και γράφεται έτσι: " ό, τι ". Στη δεύτερη και τρίτη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με ειδικό σύνδεσμο και γράφεται όπως ακριβώς υπάρχει στο κείμενό σας. Όχι σπάνια γίνεται και τούτο το λάθος : "ο,τιδήποτε" αντί του ορθού "οτιδήποτε". Στην πρώτη περίπτωση τώρα του "ότι" στο κείμενό σας εάν διαβαστεί σαν ειδικός σύνδεσμός δημιουργείται σύγχυση στην ορθή κατανόηση του του περιεχομένου, γιατί αλλιώς διαβάζεται ΚΑΙ τονίζεται το "ό,τι" ως αναφορική αντωνυμία κι αλλιώς το " ότι" ως ειδικός σύνδεσμος.
Και πάντα καλοπροαίρετα...

 
Γιάννης
07 Ιαν 2021 09:48

Η παράθεση της ιστορίας της εκπαιδευτικής πολιτικής πάνω στο θέμα καταδεικνύει την κατεύθυνση και την λογική που πρέπει να ακολουθεί ο σχεδιασμός για το παρόν και για το μέλλον.
Η εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης που επέβαλε η ανάγκη δεν στηρίζεται δυστυχώς ούτε τώρα - στο τέλος του 2ου κύματος - σε μια καλά σχεδιασμένη πολιτική. Σχεδιασμός όμως δεν υπάρχει ούτε για την επόμενη μέρα και την αξιοποίηση όσων κατακτήθηκαν στην κρίση της πανδημίας.

 
Dario Moutso
07 Ιαν 2021 00:16

@Φοιτητής

Μην ανησυχείς, θα τελειώσει σύντομα το lockdown και θα ζήσεις την φοιτητική ζωή, θα ζήσεις τα ξενύχτια, τα ποτά τις καινούργιες εμπειρίες, τον έρωτα.
Τώρα είναι θέμα χρόνου να γίνονται και εξ αποστάσεως εγχειρήσεις (αν και γίνονται)

@ΗΡΑ*
Μην αξιολογείς τι ήταν κάποια στιγμή ο κ. Κουμέντος, αλλά τι λέει σήμερα (Τὰ πάντα ῥεῖ). Το ΠΑΣΟΚ (ότι χειρότερο πέρασε από την πολιτική σκηνή του τόπου μας) καταδικάστηκε στο 8,1%. Είτε σ' αρέσει είτε όχι έτσι "τιμωρεί" η δημοκρατία. Αν έχεις κάποια άλλη πρόταση πολύ θα ήταν ενδιαφέρον να την καταθέσεις.

 
HΡΑ*
06 Ιαν 2021 19:01

Βρε,βρε, βρέεεε...
Απ' τα "ορφανα" της Διαμαντοπούλου ο κ. Κουμέντος, αρχικά διορισμένος Περιφερειακός Διευθυντής, ακολούθως ex officio σχολικός σύμβουλος και ποτέ επιλεγμένος και πάλι διορισμένος - επιλογή του Βενιζέλου - αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ( Ι.Ε.Π.) πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο(Π.Ι.). Το οποίο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο επί ΠΑΣΟκρατίας είχε ξεχειλώσει σε τέτοια έκταση και σε τέτοιο βαθμό που δεν ήξερες πού αρχίζει και πού τελειώνει αυτό πράγμα...
Και τι μάς λέει ο κ. Κουμέντος; Μπλα,μπλα, μπλα, μπλά, ΠΑΣΟΚ εκεί; Πού; Κάπου εκεί μεταξύ Γ΄και Δ΄ Εθνικής βολοδέρνει το πάλαι ποτέ πανίσχυρο ΠΑΣΟΚ... Και κάτι "άσχετο" : Πόσες εκατοντάδες εκατομύρια χρωστάει το ΠΑΣΟΚ, κυρ - Γιάννη; Και πόσες χιλιάδες δάσκαλοι θα διορίζονταν μ' αυτά τα λεφτά, κυρ- Γιάννη, για να μη μιλήσουμε και για εκείνα που χρωστάει το κόμμα των "αρίστων"... Ή μήπως να μιλήσουμε για την "αξιοκρατία" αλά ΠΑΣΟΚ... Δε μάς φτάνει η πανδημία και τα "έργα και αι ημέραι" της κυβέρνησης των "αριστων" νά σου κι ο κ. Κουμέντος να μας τσιτώνει τα νεύρα ! Αμ δεν
κ. Κουμέντο...

 
Ας μη γκρινιαζουνε για ολα.
06 Ιαν 2021 14:41

Με την αναπτυξη της πκηροφορικης και των επικοινωνιων πολλες εταιριες ΑΛΛΆ και εργαζονενοι θα επιθυμουν οι ιδιοι να απασχολουνται εξ αποστασεως.

Προσωπικα θεωρω οτι και μετα κοβιντ θα πρεπει να να υπαρχει τηλεκπαιδευση στο ωρολογιο πρόγραμμα σχολειων και ιδιατερα πανεπιστημιων ωστε οι σπουδαστες να ειναι ετοιμοι να αποδωσουν σε ενα τετοιο περιβαλλον.

 
Φοιτητής
06 Ιαν 2021 13:14

Εγω ειμαι πρωτοετής φοιτητής και πραγματικά οταν μου λενε σπουδάζεις είσαι φοιτητής λεω ε α ναι σπουδαζω . Ομως δεν το νιώθω ειμαι ξαπλα στο κρεβάτι μου ανοίγω το λαπτοπ συνδέομαι και ακουω έναν καθηγητή να μιλάει ακατάπαυστα 3 συνεχόμενες ώρες (με 10 λεπτα διάλειμμα) ουτε που ξερω πως είναι το πανεπιστήμιο που περασα ουτε ξερω τι θα πει σπουδαζω και απο οτι φαίνεται το πρώτο έτος δεν πρόκειται να αυτοαποκαλουμαι φοιτητής. Οποτε πιστεύω οτι δεν είναι τηλεκπαιδευση αλλα τηλεαπασχοληση . Παλεψα τοσο καιρο σκληρά για να περασω στο πανεπιστήμιο να φύγω απο εδω να γνωρίσω νεο κόσμο νεα μέρη αλλα μας εχετε κλεισμενους μεσα . ΦΤΑΝΕΙ δεν αντεχω αλλο ανοιξτε τα τα πανεπιστήμια... απο οτι φαίνεται θελετε να μας κανετε μπουφους . Αυτο να το θυμηθείτε οταν σας χειρουργισει γιατρός απο τηλεκπαιδευση! Οταν καποιος θα εκπαιδεύσει τα παιδιά σας οταν ο ιδιος εχει σπουδασει με τηλεκπαίδευση. Ντροπή σας αστερακια μου

 
@koumentos
06 Ιαν 2021 11:24

Ονομάστηκε η διαδικασία αυτή:
Emergency Remote Teaching (ERT)
Επείγουσα εξ Αποστάσεως Διδασκαλία (ΕεξΑΔ).
Ας αποφευχθούν άλλοι όροι

 
Απλά Μαθηματικά
06 Ιαν 2021 11:22

"Η σημερινή πολιτική ηγεσία βουλιάζει μέσα στο πέλαγος της αυτοϊκανοποίησης και της αυταρέσκειας της".

Σε μια φράση τα είπε όλα .....

 
Δον Κιχώτης*
06 Ιαν 2021 09:44

- Όιόιόιόι... Άααααχ... Έεεεεχ...
- Τι έθει αφέθη μου; Τι έθει;
- Ήθε το ΘΑΘΟΚ, ήθε το ΘΑΘΟΚ...
- Ωοοο Παναθία μου, ώοοο Παναθία μου, ηθύχαθε αφέθη μου, όνειθο ήθανε, όνειθο...

Με άλλα λόγια:
Φέτος θα τιμήσουμε ξεχωριστά την Επανάσταση του 1821 με αφορμή τα 200 χρόνια· τα «ΘΑ» και η «ΑΛΛΑΓΗ» που έγινε «Μαζί τα φάγαμε!» εκτιμήθηκαν προσφάτως και τα 40 χρόνια τους είναι μόνο για να βυθιστούμε σε μια μεγάλη περισυλλογή, ειδικά για τα «ΘΑ» της Παιδείας και τα αμέτρητα ημιτελή και τελικά ανώφελα έργα αυτής της περιόδου. Όμως όλα αυτά μια άλλη χρονιά, όχι εφέτος!

* δάσκαλος και όχι εκπαιδευτικός, με δέλτα μικρό, το κεφαλαίο θέλει πολλή δουλειά, «πάρα πολλή δουλειά»· αυτό έλεγε κάποτε ένας σχολικός σύμβουλος - της πρώτης γενιάς, της ηττημένης με χωσιά - ο Γεώργιος Α. Είκοσι χρόνια μετά, το ξαναδιατύπωσε υπέροχα ο Χρίστος Τσολάκης αλλά τι να το κάνεις, είναι τρισύλλαβο!...

 
Ψηφιακό Σχολείο 2030
06 Ιαν 2021 06:40

Δέκα μήνες δεν επαρκούν για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, πρέπει μέχρι το 2022 το Υπουργείο να οργανώσει ψηφιακό υλικό για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ανεξάρτητα από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, τα Πανεπιστήμια μέχρι το 2025 να δημιουργήσουν Ανοιχτά Μαθήματα με διαλέξεις στα 15-20 βασικά μαθήματα κάθε τμήματος. Η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε το 2016 ήταν μια πρώτη προσπάθεια που τώρα πια χρειάζεται ανανέωση και εμπλουτισμό.

Η ασθένεια μέχρι το καλοκαίρι θα έχει υποχωρήσει, η επένδυση για την Παιδεία χρειάζεται σταθερά βήματα για να εδραιωθεί.

 
Πληροφορική
06 Ιαν 2021 00:40

αυτή είναι η πραγματικότητα

 
ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗΣ
05 Ιαν 2021 23:04

Τηλεαπασχοληση βεβαίως. Απλά είναι ότι πιο πρόσφορο από το κλείνουν τα σχολεία και δεν παράγεται απολύτως τίποτα. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη ωριμότητα από ηλικίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να αντιμετωπιστεί ο εν λόγω τρόπος σοβαρά και υπεύθυνα, πέρα από το ότι αποτελεί ένα μέτριο ως κακό υποκατάστατο της δια ζώσης εκπαίδευσης.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ