Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Γνωμοδότηση: Καταβολή (αναδρομικά) όλων των αποδοχών σε μέλος ΔΕΠ που ακυρώθηκε ο διορισμός του αλλά στη συνέχεια δικαιώθηκε

"Δεν υφίσταται περίπτωση συμψηφισμού των αποδοχών που δικαιούται να λάβει με τυχόν εισοδήματα που ο αιτών απέκτησε κατά το διάστημα που μεσολάβησε έως την έκδοση της νέας πράξης αναδρομικού διορισμού του"
Δημοσίευση: 12/01/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Α.  Η υποχρέωση της Διοίκησης να συμμορφωθεί σε ακυρωτική απόφαση πλήρως και ως προς όλες τις διοικητικές συνέπειες, τόσο από πραγματικής όσο και από νομικής άποψης, ώστε ο διοικούμενος να τεθεί στη θέση που εξαρχής θα ήταν εάν δεν είχε μεσολαβήσει η νομίμως ακυρωθείσα πράξη της Διοίκησης και χωρίς δέσμευση από το χρόνο που στο μεταξύ διέδραμε, πηγάζει απευθείας από το Σύνταγμα. Συνεπώς, για την καταβολή των αποδοχών, τις οποίες ο δικαιωθείς και αναδρομικά διορισθείς σε θέση μέλους ΔΕΠ δικαιούται να λάβει στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται κάποια άλλη διαδικασία ή νέα δικαστική απόφαση.

Β.  Δεν υφίσταται περίπτωση συμψηφισμού των αποδοχών που δικαιούται να λάβει με τυχόν εισοδήματα που ο αιτών απέκτησε κατά το διάστημα που μεσολάβησε έως την έκδοση της νέας πράξης αναδρομικού διορισμού του, τόσο διότι η ωφέλεια αυτή δεν συνδέεται αιτιωδώς με το ζημιογόνο γεγονός, όσο και κυρίως διότι τα μέλη ΔΕΠ δύνανται να ασκούν και άλλου είδους έργο ή ελευθέριο επάγγελμα κατά το χρόνο που είναι διορισμένοι, σύμφωνα με το νόμο.

Την παραπάνω Γνωμοδότηση (ατομική) εξέδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους , ύστερα  από τα ακόλουθα ερωτήματα Πρύτανη κεντρικού Πανεπιστημίου:

1. Εάν η υπηρεσία του πανεπιστημίου υποχρεούται ή όχι να καταβάλει αναδρομικές αποδοχές στον … από την ημερομηνία διακοπής μισθοδοσίας έως και την ημερομηνία επανάληψης των καθηκόντων του, βάση του αναδρομικού διορισμού του , ως αποζημίωση, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, χωρίς καμία διαδικασία (π.χ. δικαίωση του με δικαστική απόφαση).

2. Σε καταφατική  περίπτωση, εάν υποχρεούται να εκπέσει από τις αναδρομικές αποδοχές του τυχόν αποδοχές που εισέπραξε από άλλη εργασία του κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα.

3. Σε περίπτωση αρνητική απάντησης από ποια ημερομηνία θα πρέπει να αναζητηθούν οι αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές στον … από την ημερομηνία ακύρωσης  του διορισμού του ή από την ημερομηνία δημοσίευσης της δικαστικής απόφασης.

Το ιστορικό

Με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών  ακυρώθηκε Πρυτανική Πράξη διορισμού του … σε θέση Επίκουρου Καθηγητή, λόγω μη τήρησης της ορθής διοικητικής διαδικασίας εκλογής, κι η υπόθεση αναπέμφθηκε στη διοίκηση του Ιδρύματος για νέα νόμιμη κρίση.

Η μισθοδοσία του συγκεκριμένου μέλους ΔΕΠ διεκόπη. Ακολούθως, το Πανεπιστήμιο, σε συμμόρφωση προς την ακυρωτική απόφαση επανέλαβε τη  διαδικασία εκλογής και επέλεξε εκ νέου τον ίδιο υποψήφιοι για την ίδια θέση του Επίκουρου Καθηγητή.

Με Πρυτανική Πράξη ο …διορίστηκε σε αυτοδίκαια  ιδρυόμενη θέση Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, αναδρομικά από την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχικού διορισμού του.

Έτσι μετά τη δημοσίευση του διορισμού του ο Επίκουρος Καθηγητής κατέθεσε αίτηση με την οποία ζητά να του καταβληθούν οι αναδρομικές αποδοχές που  το Πανεπιστήμιο δεν του κατέβαλε ταυτόχρονα με τον αναδρομικό διορισμό του, λόγω ακύρωσης του αρχικού  διορισμού.

Σχόλια (6)

 
Δον Κιχώτης
13 Ιαν 2021 11:05

@ pacifist anarchist
Μην με βάζεις σε πειρασμό, εγώ περιμένω να ζήσω τις τελευταίες κονταρομαχίες και να απολαύσω μετά τον «Ποιητή», όταν θα λέει:
Μέσα σε τούτον τον καιρόν ήρθεν εκείνη η ώρα,
να μαζωχτούν οι Στρατηγοί, ν' αναγαλλιάσει η Χώρα,
να κονταροκτυπήσουσι, τα Δώρα να κερδέσουν,
να τιμηθούσιν οι καλοί, να ντροπιαστού' όσοι πέσουν!...

Μετά θα ανεβώ στα όρη!...

 
nikos
13 Ιαν 2021 10:13

Προς Observator:
Στην περίπτωση που θα είχε εκλεγεί άλλος, δεν υπήρχε περίπτωση να του καταβληθούν αναδρομικές αποδοχές διότι δεν παρείχε υπηρεσίες στο Πανεπιστήμιο. Αντίθετα, το μέλος ΔΕΠ είχε παράσχει υπηρεσίες, για τις οποίες έλαβε και το σχετικό αντίτιμο.

 
pacifist anarchist
13 Ιαν 2021 09:50

@Δον Κιχώτης

Ο Φον Κάραγιαν ο Ισπανός ξέρει, αλλά δεν το μολογάει γιατί θα πέσει η Δαμόκλειος σπάθη;

Μια μέρα, ο Διόνυσος, ο τύραννος των Συρακουσών, αποφάσισε να δείξει στον κόλακα Δαμοκλή τι σήμαινε να είσαι ηγεμόνας. Του παραχώρησε λοιπόν, μόνο για μια ημέρα, το θρόνο του διατάζοντας ταυτόχρονα όλους τους αυλικούς του, ακόμα και το γιο του, να υπακούουν τον Δαμοκλή σαν αληθινό βασιλιά. Ο κόλακας Δαμοκλής, πήγε στη μεγάλη τραπεζαρία όπου μπορούσε να απολαύσει όποιο είδος φαγητού επιθυμούσε. Την ώρα που απολάμβανε τη βασιλική μεταχείριση, είδε έντρομος πάνω από το κεφάλι του να κρέμεται ένα μεγάλο σπαθί το οποίο συγκρατούσαν τρίχες αλόγου, οι οποίες θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να κοπούν με αποτέλεσμα το σπαθί να πέσει στο κεφάλι του.
Το σπαθί το τοποθέτησα πάνω από το θρόνο εγώ ο ίδιος για να μου θυμίζει να παίρνω τις σωστές αποφάσεις για οτιδήποτε αφορά τον λαό μου και τους συνεχείς κινδύνους που περιβάλλουν τη ζωή του άρχοντα, αφού ανά πάσα στιγμή μπορεί να πεθάνω και να μην μπορώ να επανορθώσω το σφάλμα

Ο Δαμοκλής, όταν άκουσε την εξήγηση του Διονυσίου, πανικοβλήθηκε, συνειδητοποιώντας πόσο διαφορετική και δύσκολη είναι η ζωή ενός άρχοντα συγκριτικά με αυτό που εκείνος πίστευε. Αμέσως λοιπόν ζήτησε ταπεινά από τον άρχοντα να ξαναγυρίσει στην θέση του ομολογώντας ότι αυτός δεν κάνει για την τόσο σκληρή θέση του τυράννου. Ο βασιλιάς δέχτηκε την παραίτηση του Δαμοκλή, όμως, με τον όρο πως στο εξής δεν θα τον ενοχλούσε με τα σχόλιά του και με το τι θα ήθελε να γίνει στις επόμενες ζωές του.

 
Δον Κιχώτης
13 Ιαν 2021 09:13

@ pacifist anarchist
Έχουμε και βυζαντινά γονίδια!...

 
pacifist anarchist
13 Ιαν 2021 08:46

Όλες οι προσφυγές παίρνουν τέλος στο ΣτΕ εκτός της προσφυγής της ΠΕΣΣ. Γιατί; Μπορεί κάποιος να μου δώσει κάποια απάντηση;

 
Observator
12 Ιαν 2021 21:20

Aυτή η προσέγγιση είναι κάπως μονομερής. Αν εκλεγεί κάποιος άλλος στην επαναληπτικη διαδικασία θα μπορουσε να ισχυριστεί το ίδιο, δηλαδη οτι έχασε με υπαιτίοτητα της διοίκησης χρόνο υπηρεσίας. Καλα θα ήταν το ΝΣΚ να ειναι πιο προσεκτικό.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.