ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Έγκριση ολιγομελών τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (από 3 έως 4 μαθητές)

Δημοσίευση: 14/01/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τη λειτουργία των ολιγομελών τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (από 3 έως 4 μαθητές),υπέγραψε η Γενική Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με τον σχεδιασμό Ενισχυτικής Διδασκαλίας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο κατανομής πιστώσεων Σ.Κ.Α.Ε.- Εκπαιδευτικών 2020-2021 και τις κάτωθι εισηγήσεις:

Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 • Αρ. πρωτ. 3970/10-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για τη λειτουργία δεκαπέντε (15) ολιγομελών τμημάτων.
 • Αρ. πρωτ. 6891/14-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για τη λειτουργία τριάντα εννέα (39) ολιγομελών τμημάτων.
 • Αρ. πρωτ. 5635/14-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για τη λειτουργία εννέα (09) ολιγομελών τμημάτων. Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης ΚΡΗΤΗΣ
 • Αρ. πρωτ. 12434/16-12-2020 εισήγηση της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κρήτης για τη λειτουργία συνολικά εξήντα τριών (63) ολιγομελών τμημάτων.

Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 • Αρ. πρωτ. Φ 22.2/8885/14-12-2020 εισήγηση της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου για τη λειτουργία συνολικά είκοσι πέντε (25) ολιγομελών τμημάτων.

Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 • Αρ. πρωτ. 10198/15-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για τη λειτουργία είκοσι εννέα (29) ολιγομελών τμημάτων.
 • Αρ. πρωτ. 6888/09-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Δ.Ε. ΧΙΟΥ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για τη λειτουργία δεκαέξι (16) ολιγομελών τμημάτων.
 • Αρ. πρωτ. Φ.22.2/7784/14-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για τη λειτουργία δεκαοκτώ (18) ολιγομελών τμημάτων.

Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 • Αρ.πρωτ. 8744/11-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για τη λειτουργία δεκαεπτά (17) ολιγομελών τμημάτων.
 • Αρ. πρωτ. Φ.ΕΝΙΣΧ/7124/10-12-2020 (Διόρθωση σφάλματος Φ.ΕΝΙΣΧ/22/04-01-2021) εισήγηση της Δ/νσης Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για τη λειτουργία είκοσι ενός (21) ολιγομελών τμημάτων.

Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

 • Αρ.πρωτ. 11524/Φ41.2/09-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για τη λειτουργία τριών (03) ολιγομελών τμημάτων.
 • Αρ.πρωτ. Φ22.5/5445/11-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για τη λειτουργία δεκατριών (13) ολιγομελών τμημάτων.
 • Αρ.πρωτ. Φ.22.2/19720/08-12-2020 (Ανακοινοποίηση στο ορθό 15-12-2020) εισήγηση της Δ/νσης Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για τη λειτουργία είκοσι τριών (23) ολιγομελών τμημάτων.
 • Αρ.πρωτ. 10130/08-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για τη λειτουργία πέντε (05) ολιγομελών τμημάτων.
 • Αρ.πρωτ. 11531/Φ.34.4/08-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για τη λειτουργία εννέα (09) ολιγομελών τμημάτων. Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Αρ. πρωτ. Φ.ΕΔ/22641/14-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για τη λειτουργία δώδεκα (12) ολιγομελών τμημάτων.

Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 • Αρ. πρωτ. Φ.42/8174/10-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για τη λειτουργία εννέα (09) ολιγομελών τμημάτων.
 • Αρ. πρωτ. 11425/10-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για τη λειτουργία είκοσι (20) ολιγομελών τμημάτων.
 • Αρ. πρωτ. 3448/09-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για τη   λειτουργία δεκατριών (13) ολιγομελών τμημάτων.
 • Αρ. πρωτ. 2885/08-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για τη λειτουργία ενός (01) ολιγομελούς τμήματος.

Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 • Αρ. πρωτ. 6850/09-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για λειτουργία τριών (03) ολιγομελών τμημάτων.
 • Αρ. πρωτ. 6369/14-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για λειτουργία δεκαέξι (16) ολιγομελών τμημάτων.

Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 • Αρ. πρωτ. 27099/10-12-2020 της Δ/νσης Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για τη λειτουργία πενήντα ενός (51) ολιγομελών τμημάτων.
 • Αρ. πρωτ. 13710/14-12-2020 της Δ/νσης Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για τη λειτουργία εννέα (09) ολιγομελών τμημάτων.
 • Αρ. πρωτ. 12777/10-12-2020 της Δ/νσης Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για τη λειτουργία δεκατριών (13) ολιγομελών τμημάτων.
 • Αρ. πρωτ. 12814/Φ.21/11-12-2020 της Δ/νσης Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για τη λειτουργία δέκα (10) ολιγομελών τμημάτων.

Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 • Αρ. πρωτ. 24995/14-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για τη λειτουργία δέκα (10) ολιγομελών τμημάτων.
 • Αρ. πρωτ. Φ.22.5/5248/10-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για τη λειτουργία δεκαέξι (16) ολιγομελών τμημάτων.
 • Αρ. πρωτ. 31652/14-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για τη λειτουργία πενήντα δύο (52) ολιγομελών τμημάτων.
 • Αρ. πρωτ. Φ.22.2/11447/10-12-2020 (Ανακοινοποίηση στο ορθό 11-12-2020) εισήγηση της Δ/νσης Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για τη λειτουργία επτά (07) ολιγομελών τμημάτων.
 • Αρ. πρωτ. 8247/10-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για τη λειτουργία είκοσι έξι (26) ολιγομελών τμημάτων.

Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης ΗΠΕΙΡΟΥ

 • Αρ. πρωτ. 9750/11-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για τη λειτουργία είκοσι (20) ολιγομελών τμημάτων.
 • Αρ. πρωτ. Φ22.4/5555/10-12-2020 (Τροποποίηση Φ22.4/5763/23-12-2020) εισήγηση της Δ/νσης Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για τη λειτουργία επτά (07) ολιγομελών τμημάτων.
 • Αρ. πρωτ. Φ.ΕΣΠΑ/ΕΝΙΣΧ/12544/09-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για τη λειτουργία δέκα (10) ολιγομελών τμημάτων.
 • Αρ. πρωτ. Φ.38/6262/11-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για τη λειτουργία επτά (07) ολιγομελών τμημάτων.

Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης ΑΤΤΙΚΗΣ

 • Αρ. πρωτ. 27655/11-12-2020 (Τροποποίηση 27745/14-12-2020 – Ανακοινοποίηση στο ορθό 15-12-2020) εισήγηση της Δ/νσης Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για τη λειτουργία σαράντα εννέα (49) ολιγομελών τμημάτων.
 • Αρ. πρωτ. 29882/10-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για τη λειτουργία δέκα (10) ολιγομελών τμημάτων

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.