Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Κάθετα αντίθετη η Σύγκλητος Παν. Ιωαννίνων με το Σχέδιο Νόμου για τη βάση εισαγωγής, ανώτατο όριο φοίτησης και πανεπιστημιακή αστυνομία

Δημοσίευση: 22/01/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη Συνεδρίασή της αριθμ. 1100/20-01-2021, συζήτησε αναλυτικά το σχέδιο νόμου «Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», που έχει κατατεθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Οι παρατηρήσεις του Σώματος έχουν ως εξής:

1.    Ο νέος τρόπος εισαγωγής των αποφοίτων Λυκείου επί τη βάσει μιας (παραμετροποιημένης) ελάχιστης βάσης εισαγωγής δεν εγγυάται κατ’ ανάγκην την είσοδο υποψηφίων με περισσότερα ουσιαστικά προσόντα στα ΑΕΙ.

Οι λόγοι είναι πολλοί - και ευρέως γνωστοί. Η απαξίωση της Γ’ Λυκείου και ο αποσπασματικός τρόπος με τον οποίο αξιολογούνται οι υποψήφιοι στις πανελλήνιες εξετάσεις ευνοούν, κυρίως, αυτούς που έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα στην «τεχνική» του διαγωνισμού, όπως αυτή διδάσκεται στα φροντιστήρια, και όχι εκείνους που έχουν καλύτερα εμπεδωμένες γνώσεις. Επιπλέον, ακόμη και στην περίπτωση που οι εξετάσεις θα μπορούσαν να αποτυπώσουν τις (στιγμιαίες) γνώσεις των υποψηφίων, το μέτρο που εισηγείται το Υπουργείο δεν θα μπορούσε να εγγυηθεί την είσοδο των πιο ικανών στο Πανεπιστήμιο: Η πρόσβαση των υποψηφίων στα φροντιστήρια εξαρτάται εν πολλοίς από την εισοδηματική κατάσταση των οικογενειών τους, τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους και τον τόπο κατοικίας τους. Επιστρέφουμε, λοιπόν, για πολλοστή φορά στη διαπίστωση ότι η οποιαδήποτε απόπειρα ποιοτικής επιλογής νέων φοιτητών και αναβάθμισης των Πανεπιστημίων έχει ως προϋπόθεση την ουσιαστικοποίηση της Γ’ Λυκείου.

2.    Ο νέος τρόπος εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο οδηγεί με μαθηματική βεβαιότητα στον αποκλεισμό του 20% περίπου των σημερινών υποψηφίων. Στην πραγματικότητα, οι αποκλειόμενοι δεν έχουν άλλες ποιοτικές και γνωστικά αξιόλογες επιλογές, πέραν των απορυθμισμένων και υποχρηματοδοτημένων δημοσίων ΙΕΚ, των ιδιωτικών ΙΕΚ, των ποικιλώνυμων «κολλεγίων» και Πανεπιστημίων του εξωτερικού με μικρό ακαδημαϊκό αποτύπωμα. Η εκτροπή αποφοίτων Λυκείου προς αυτές τις κατευθύνσεις δεν υπηρετεί ούτε την αναβάθμιση των Πανεπιστημίων, αλλά ούτε και την προοπτική οικοδόμησης ενός ολοκληρωμένου συστήματος τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η αναβάθμιση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και ο επαγγελματικός προσανατολισμός θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί των αλλαγών στη διαδικασία πρόσβασης στα ΑΕΙ, όχι ως «εκφώνηση», αλλά ως ένα ολοκληρωμένο έργο, αναγνωρίσιμο από την κοινωνία και τους υποψηφίους. Μόνο τότε η επιλογή αυτής της οδού θα ήταν συνειδητή και όχι εξαναγκαστική, όπως γίνεται τώρα με ορισμένους απόφοιτους ΑΕΙ που απευθύνονται σε ΙΕΚ για να αποκτήσουν πλασματικές δεξιότητες και να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας.

3.    Η θέση που έχει υιοθετήσει η Πολιτεία, ότι δηλαδή ο αποκλεισμός των υποψηφίων που συγκεντρώνουν χαμηλή βαθμολογία στις πανελλήνιες εξετάσεις συνεπάγεται αυτομάτως και αυτονοήτως την ποιοτική αναβάθμιση του Πανεπιστημίου, είναι εντελώς αξιωματική. Λιγότεροι εισακτέοι, και μάλιστα με τα κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω, δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην καλύτερη εκπαίδευση. Η βελτίωση της εκπαιδευτικής και της ερευνητικής διαδικασίας στα ΑΕΙ έχει άλλες προϋποθέσεις, κυριότερες των οποίων είναι η επαρκής χρηματοδότηση, το σταθερό θεσμικό πλαίσιο και η ύπαρξη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

4.    Η μείωση των εισακτέων θα οδηγήσει μετά βεβαιότητος στη μείωση του αριθμού των αποφοίτων ΑΕΙ, μετριάζοντας, έτσι, ένα από τα τρία συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η χώρα στις διεθνείς αξιολογήσεις, μαζί με τη μείωση της μαθητικής διαρροής και τις καλές επιδόσεις μας στην έρευνα. Το αίτημα της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι αυθεντικό, θεμελιώδες και μη διαπραγματεύσιμο με «τεχνικούς» όρους. Εάν οι υποδομές και το προσωπικό στα Ιδρύματα δεν επαρκούν για την ικανοποίησή του, η ενδεδειγμένη λύση δεν είναι ο περιορισμός των εισακτέων, αλλά η ουσιαστική ενδυνάμωση των ΑΕΙ. Χωρίς σημαντική αύξηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατόν.

5.    Μετά λόγου γνώσεως και αίσθημα ακαδημαϊκής ευθύνης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν αποδέχεται τον όρο «αιώνιοι» ή «λιμνάζοντες» φοιτητές. Αντίθετα, θεωρεί ότι η συγκεκριμένη κατηγορία περιγράφει (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) φοιτητές επί πτυχίω, που για μια ποικιλία λόγων έχουν διακόψει τις σπουδές τους. Η οριστική διαγραφή αυτών των φοιτητών αποτελεί ένα διοικητικό μέτρο που δεν έχει προσμετρήσιμη επίδραση στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, ούτε προηγούμενο στη διεθνή ακαδημαϊκή πρακτική. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, το προσωπικό του Πανεπιστημίου μας θεωρεί ότι το συγκεκριμένο μέτρο δεν πρέπει να εφαρμοστεί.

6.    Η Σύγκλητος διαφωνεί με την ίδρυση ειδικού αστυνομικού σώματος, με εκτελεστικές και προανακριτικές αρμοδιότητες, όπως και έδρα, εντός των ΑΕΙ. Επίσης, θεωρεί ότι η δημιουργία υπηρεσίας (ενδο-πανεπιστημιακής) ασφαλείας, που θα στελεχώνεται από διοικητικούς υπαλλήλους και θα παρακολουθεί τις κινήσεις και τη συμπεριφορά των εισερχομένων σε κάθε Ίδρυμα μέσω ειδικού εξοπλισμού, είναι ένα μέτρο γραφειοκρατικό, χωρίς πρακτική χρησιμότητα και εν πολλοίς μη υλοποιήσιμο, λόγω της αποψίλωσης του προσωπικού και της ένδειας πόρων. Πέραν αυτού, τόσο η λεγόμενη «πανεπιστημιακή αστυνομία» όσο και η υπερβολική έμφαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης και καταστολής είναι μέτρα που δεν ικανοποιούν τις πραγματικές ανάγκες σε φύλαξη και προστασία ευαίσθητων υποδομών, οι οποίες μας απασχολούν σοβαρά. Αντίθετα, τα προτεινόμενα μέτρα δημιουργούν μια εικόνα που δεν συνάδει με τα γενικότερα κεκτημένα της ελεύθερης διακίνησης προσώπων και ιδεών ή τις ιδιαίτερες μορφές που προσλαμβάνουν η φοιτητική διαμαρτυρία και η έκφραση μειοψηφικών απόψεων εντός των ΑΕΙ. Η καταπολέμηση της παραβατικότητας και της βίας, που είναι υπαρκτές ή ακόμα και εκσεσημασμένες σε ορισμένα Ιδρύματα, μπορεί κάλλιστα να επιτευχθεί, αξιοποιώντας τη συμβατική δημόσια δύναμη (ΕΛ.ΑΣ.), που εντέλλεται από τον νόμο να παρεμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Στο μέτρο που του αναλογεί, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν προτίθεται να υποβοηθήσει ή να συμβάλει στην υιοθέτηση μέτρων που υπονομεύουν το κλίμα ακαδημαϊκής ειρήνης, την ιδιωτικότητα, τις ελευθερίες και τα ακαδημαϊκά δικαιώματα.

7.    Η θεσμοθέτηση ειδικών πειθαρχικών μέτρων, που δεν περιλαμβάνονται μέχρι τώρα στους εσωτερικούς κανονισμούς που έχουν εγκρίνει οι Σύγκλητοι, ευθέως παραβιάζει το Αυτοδιοίκητο. Το Υπουργείο θα πρέπει να επιδιώξει τη συνεννόηση με τις διοικήσεις των Ιδρυμάτων, ώστε διεθνώς αποδεκτά μέτρα περιορισμού της αυθαιρεσίας και της στρέβλωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας να προωθηθούν συντονισμένα μέσω των αρμοδίων οργάνων στα ΑΕΙ. Αυτό θα εξασφαλίσει, πέρα από την ακαδημαϊκή τους νομιμοποίηση, και την απρόσκοπτη

Σχόλια (9)

 
Σύγκλητος Π.Ι.
24 Ιαν 2021 19:57

Σύγκλητος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Σαν να διαβάζει κανείς κείμενα ΣΥΡΙΖΑ... Τα υπόλοιπα περιττεύουν Το νομοσχέδιο θέλει αλλαγές, αλλά πρέπει να νομοθετηθούν κάποια πράγματα για χρόνια προβλήματα. Οι 'προοδευτικοί' σχολιαστές είναι πιο συντηρητικοί και από το ΚΚΕ...

 
Μαζιταφαγαμε!
24 Ιαν 2021 08:35

1. Η «εγγυημένη είσοδος» προϋποθέτει πολιτικές συγκλίσεις, κάτι που είναι αδύνατο στον τόπο μας αφού η ΝΔ πρέπει ν΄αποτύχει. Εντύπωση προκαλεί η υποδηλούμενη θέση ότι η αποσαφήνιση και η καλλιέργεια των μεθόδων που διδάσκονται στα Λύκεια και στα Φροντιστήρια - ας σκεφτούμε για λίγο την Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά - είναι τελικά μόνο μία «τεχνική» αλλά και η θέση «οποιαδήποτε απόπειρα ποιοτικής επιλογής νέων φοιτητών και αναβάθμισης των Πανεπιστημίων έχει ως προϋπόθεση την ουσιαστικοποίηση της Γ’ Λυκείου.» Δηλαδή, η Β΄και η Α΄Λυκείου δεν πρέπει να αναβαθμιστούν; Κι ακόμη, η ελεύθερη εγγραφή στην Α΄Λυκείου πρέπει να παραμείνει ως έχει; Κι αν ναι, υπάρχει μία έγκυρη τεκμηρίωση γι΄αυτό το «ναι»;
2. Υπέροχος δημαγωγικός συλλογισμός!
Όλοι μέσα λοιπόν, σε αντίθεση με τους άλλους επί γης λαούς!... Κι αυτό επειδή « Η αναβάθμιση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και ο επαγγελ-ματικός προσανατολισμός θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί των αλλαγών στη διαδικασία πρόσβασης στα ΑΕΙ, όχι ως «εκφώνηση», αλλά ως ένα ολοκληρωμένο έργο, αναγνωρίσιμο από την κοινωνία και τους υποψηφίους.» Η εκδοχή της παράλληλης πορείας απορρίπτεται σιωπηρά, ενώ θα έπρεπε να αιτιολογείται με την αναγκαία τεκμηρίωση. Αυτό δεν απαιτεί ο επιστημονικός λόγος;
Όλοι μέσα λοιπόν, να γεμίσουν καλά καλά τα παιδαγωγικά τμήματα και οι καθηγητικές σχολές, αλλά και οι άλλες σχολές, όχι φυσικά οι επώνυμες, αυτές που θα τροφοδοτούν τις ευρωπαϊκές και τις αμερικάνικες εταιρείες αλλά και οι άλλες, αυτές που θα τροφοδοτούν τα αμέτρητα καφενεία του τόπου μας και θα τα μετατρέπουν σε «φιλολογικά καφενεία», όπου οι θαμώνες θα θυμίζουν τον «Έλληνα του Σουρή» που έχει αναθέσει τις περισσότερες αγροτικές και τεχνικές εργασίες στα συνεργεία αλλοδαπών!
Κι όλα αυτά γιατί;
Εεε, τώρα!...

δάσκαλος
Επαρχία Αμαρίου Ρεθύμνης

 
αντιφατικά
23 Ιαν 2021 20:33

Διαβάσαμε με τι δεν συμφωνούν αλλά δεν διαβάσαμε τις προτάσεις τους. Αν συμβούν φαινόμενα όπως αυτά που διαδραματίζονται και βλέπουμε συχνά στα ΑΕΙ πώς θα αντιμετωπίζονται ; Θυμάμαι τον καθηγητή ή πρύτανη, δεν θυμάμαι ακριβώς, που τον έχτιζαν στο γραφείο του με τούβλα και τσιμέντο. Θυμάμαι τις σκηνές βανδαλισμού πρόσφατα και όλα αυτά που συνέβησαν στο οικονομικό πανεπιστήμιο. Έκαναν και το γύρο του κόσμου βέβαια.

 
Μ
23 Ιαν 2021 16:52

Η μόνη εμπεριστατωμένη τοποθέτηση από τα ιδρύματα που αντέδρασαν. Φανερώνει και το επίπεδο των ακαδημαικών του. Εξηγείτε στον κόσμο με καθαρότητα και ευσυνειδησία. Χαίρομαι που αποφοίτησα από ένα σοβαρό ίδρυμα που κρατά ακόμη την αξιοπιστία του. Οφείλετε να απαιτήσετε να ορίζετε εσείς τον αριθμό των εισακτέων ίσως και τη βαθμολογική βάση σε συγκεκριμένα μαθήματα, γιατί η ποιότητα των εισερχόμενων φοιτητών είναι μία σημαντική παράμετρος για να διατηρηθεί η ποιότητα στα πανεπιστήμια. Όχι η μόνη αλλά μία από αυτές. Συμφωνώ όμως ότι το μορφωτικό επίπεδο δεν αποτυπώνεται στους βαθμούς των πανελληνίων. Χρειάζεται εκ θεμελίων μεταμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος και της νοοτροπίας μας θα τολμήσω να πω.

 
ΗΡΑ*
23 Ιαν 2021 15:57

Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβοοοοοοοοοοοοο !!!!

 
Συγχαρητήρια
23 Ιαν 2021 09:32

Εξαιρετική τοποθέτηση

 
ΔΕΠ
23 Ιαν 2021 07:33

Συγχαρητήρια!!! επιχειρήματα και ακαδημαϊκός λόγος με κοινωνική ευαισθησία, ειλικρινά θα ήμουν περήφανος να ήμουν μέλος του Πανεπιστημίου σας

 
Κωνσταντίνος
23 Ιαν 2021 00:12

Συγχαρητήρια στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων που χωρίς περιστροφές και μασημένα λόγια είπε αλήθειες και τα πράγματα με το όνομά τους. Τα Πανεπιστήμια πρέπει να πάψουν να υπομένουν την υποχρηματοδότηση και ουσιαστικά να μετατρέπονται σε εκτελεστικά όργανα μιας πρωτοφανούς απαξιωτικής πολιτικής απέναντι στην δημόσια εκπαίδευση.

 
Πτυχιούχος Ιωαννίνων
22 Ιαν 2021 17:17

Κείμενο κόλαφος για το υπουργείο Παιδείας. Συντριπτικό. Δείχνει την ανεπάρκεια του νομοσχεδίου και της υπουργού που το εμπνεύστηκε αγνοώντας βασικές αρχές της λειτουργίας των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.