Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Στάση εργασίας από τους διδάσκοντες του Ιονίου Πανεπιστημίου

Δημοσίευση: 23/01/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η Ένωση Διδασκόντων Ιονίου Πανεπιστημίου διαμαρτυρόμενη για το νέο νομοσχέδιο «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν σε τετράωρες στάσεις εργασίας τη Δευτέρα 25/01 και την Τρίτη 26/01, από τις 11.00 έως 15.00, απέχοντας από κάθε είδους εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Η Ένωση Διδασκόντων Ιονίου Πανεπιστημίου θεωρεί ότι το νομοσχέδιο οδηγεί στην υποβάθμιση των Ελληνικών Δημόσιων Πανεπιστημίων,

ΨΗΦΙΣΜΑ
Για την ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και δραματική για μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, λόγω της εξέλιξης της πανδημίας και της κρίσης του συστήματος υγείας, αλλά και λόγω των συνεπειών της υποχρεωτικής καραντίνας στην οικονομία, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Μέσα στις συνθήκες αυτές η πανεπιστημιακή κοινότητα έρχεται αντιμέτωπη με ένα σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρυθμίσεις και διατάξεις για τη θέσπιση ελάχιστης βάσης εισαγωγής ανά Σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση με στόχο την ενίσχυση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αποτελεί αυταπόδεικτο συμπέρασμα ότι οι αλλαγές στον τρόπο πρόσβασης στα ΑΕΙ ως έχουν δεν σχετίζονται με την επιζητούμενη αναβάθμιση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ο περιορισμός των επιλογών των υποψήφιων φοιτητών, οι συντελεστές πρόσβασης, το τριπλό σύστημα μηχανογραφικών (σε δυο φάσεις για τα πανεπιστήμια και τα δημόσια ΙΕΚ) επισημοποιεί με το χειρότερο δυνατό τρόπο την ύπαρξη πτυχίων δύο ή και περισσότερων «ταχυτήτων».

Επίσης, αποτελεί πεποίθηση ότι ο καθορισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης δεν σχετίζεται με την ουσιαστική αντιμετώπιση των αιτιών που οδηγούν σε καθυστέρηση ολοκλήρωσης των σπουδών των φοιτητών. Οι τεράστιες ελλείψεις σε μόνιμο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, εργαστηριακό εξοπλισμό και φοιτητική μέριμνα παραμένουν, με την τρέχουσα πανδημία να μεγεθύνει τα προαναφερθέντα προβλήματα.

Η λήψη μέτρων για τη θωράκιση της εκπαιδευτικής λειτουργίας και την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης οφείλει να είναι καθολική για το σύνολο των Τμημάτων των ΑΕΙ της χώρας. Τα ακαδημαϊκά Τμήματα πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο στην εισαγωγή φοιτητών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, όχι μόνο καθορίζοντας τις βάσεις εισαγωγής και τους συντελεστές βαρύτητας των βαθμολογιών, αλλά και του αριθμού των εισακτέων. Ειδικά για τα Τμήματα της περιφέρειας η εν λόγω ανάγκη καθίσταται αδήριτη, καθώς μια διαφορετική προσέγγιση οδηγεί μετά βεβαιότητας στο κλείσιμό τους λόγω έλλειψης εισακτέων. Έλλειψη η οποία θα δημιουργηθεί από τον δραστικό περιορισμό του αριθμού των εισαγομένων στα ΑΕΙ κατά χιλιάδες, όχι επειδή τα Ιδρύματα θα ορίσουν (φαινομενικά) για πρώτη φορά την βάση εισαγωγής, αλλά λόγω του ελάχιστου ορισμού αυτής από το ΥΠΑΙΘ, αλλά και του μεγάλου αριθμού των διαθέσιμων για εισαγωγή θέσεων φοιτητών, τον οποίο επίσης το ΥΠΑΙΘ ορίζει διαχρονικά, χωρίς να λαμβάνει για άλλη μια φορά υπόψιν τα σχετικά αιτήματα των ακαδημαϊκών Τμημάτων.

Παράλληλα, δεδομένου ότι στην περίπτωση των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι βάσεις εισαγωγής τους εξαρτώνται κατά κόρον από μη-ακαδημαϊκούς παράγοντες, όπως η πολυνησιωτικότητα και η περιφερειακή τους έδρα, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει αυτά και όχι η εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τον ορισμό του επιτρεπόμενου εύρους της βάσης εισαγωγής.

Εν κατακλείδι, το προτεινόμενο σχέδιο νόμου υποβαθμίζει επί της αρχής του το επιστημονικό κύρος του Δημόσιου Πανεπιστημίου και εισάγει τεχνηέντως αποκλεισμούς μεταξύ των Ιδρυμάτων, διαχωρίζοντας τα σε Ιδρύματα με «υψηλής» και «χαμηλής» ποιότητας Τμήματα, οδηγώντας στην καλύτερη περίπτωση στην υποτίμηση των τίτλων σπουδών τους και στην χειρότερη στην ίδια την εξαφάνιση των ασθενέστερων εξ αυτών από τον ακαδημαϊκό χάρτη με αδιαφανή και μη ακαδημαϊκά κριτήρια.

Συμπερασματικά, η Ένωση Διδασκόντων του Ιονίου Πανεπιστημίου καλεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων:

  • να αποσύρει το εν λόγω νομοσχέδιο και να προχωρήσει σε εκτενή διαβούλευση των όποιων ρυθμίσεων με την ακαδημαϊκή κοινότητα, παρέχοντας όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για την ακριβή εκτίμηση των συνεπειών που δημιουργούνται από την εφαρμογή ενός νέου νομοθετικού πλαισίου εισαγωγής στα ΑΕΙ,
  •  να επιτρέψει στα Ιδρύματα να ορίζουν τον αριθμό των εισακτέων σε αυτά, με βάση αντικειμενικά κριτήρια,
  • να προχωρήσει στην αναθεώρηση του συνόλου της Δευτεροβάθμιας και μεταλυκειακής εκπαίδευσης, δημιουργώντας εναλλακτικές που να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες της χώρας και να δίνουν διέξοδο στους υποψηφίους που δεν μπορούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση,
  • να προασπίσει το δημόσιο χαρακτήρα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη τη χώρα και να λάβει μέτρα για την στήριξη των περιφερειακών Ιδρυμάτων.
  •  

ΨΗΦΙΣΜΑ για την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Την Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021, έλαβε χώρα έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης Διδασκόντων Ιονίου Πανεπιστημίου (Ε.Δ.Ι.Π.) με θέμα τις δρομολογούμενες αρνητικές εξελίξεις στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Πολιτεία και το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οφείλουν να στέκονται αρωγοί και να ενισχύουν θεσμικά τα ΑΕΙ της χώρας, χωρίς αποκλεισμούς και με γνώμονα το κοινωνικό καλό. Σε αυτό το πλαίσιο η ελεύθερη διακίνηση ιδεών εντός των πανεπιστημιακών χώρων και η εν τη γενέσει τους εξάλειψη όλων των φαινομένων βίας και παραβατικότητας (όπως λ.χ. είναι οι κλοπές, οι βανδαλισμοί, οι καταλήψεις, η παρεμπόδιση πρόσβασης σε πανεπιστημιακά κτήρια και η διακοπή συνεδριάσεων θεσμοθετημένων οργάνων διοίκησης, μαθημάτων, ερευνητικών δραστηριοτήτων και ομιλιών) αποτελούν αυτονόητα δημοκρατικά ουσιώδη εκ των ων ουκ άνευ για την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Για την προάσπιση των ανωτέρω, θα πρέπει η Πολιτεία να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της για τη φύλαξη και προστασία του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου από παραβατικές συμπεριφορές και να ενισχύσει τα κονδύλια της φύλαξης τους με κατάλληλα εκπαιδευμένο πανεπιστημιακό προσωπικό και επαρκή στελέχωση, ώστε να τηρούνται τα προβλεπόμενα υπό την αποκλειστική ευθύνη της Διοίκησης του εκάστοτε Ιδρύματος, ως το αυτοδιοίκητο αυτών ορίζει.

Αντ' αυτού, η σύσταση Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος με τη δημιουργία οργανικών θέσεων αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ και ειδικών φρουρών, κρίνεται απαράδεκτη, άσκοπη, αλλά και επικίνδυνη, καθώς σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, επιτρέπεται η παρέμβαση της αστυνομίας στους χώρους του Πανεπιστημίου, όταν τελούνται αξιόποινες πράξεις, είτε μετά από κλήση της Διοίκησης του Πανεπιστημίου, είτε αυτεπάγγελτα.

Επιπρόσθετα, η ίδρυση μίας αυτοτελούς οργανικής πανεπιστημιακής δομής, της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας, η οποία θα στελεχωθεί από πολύτιμο υφιστάμενο προσωπικό των ΑΕΙ, χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Διοίκησης και την ώρα που τα Πανεπιστήμια ασθμαίνουν να λειτουργήσουν ακαδημαϊκά και διοικητικά με το υπάρχον ελάχιστο προσωπικό, αποτελεί παράδοξο που αγγίζει τα όρια της γραφικότητας. Αυταπόδεικτα, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και με δεδομένο ότι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο έχει βιώσει και συνεχίζει να βιώνει την κατακρήμνιση της διαθέσιμης χρηματοδότησης κατά την τελευταία δεκαετία (περαιτέρω περικοπή -8% για το έτος 2021!), η διάθεση πολύτιμων δημόσιων πόρων σε μηχανισμούς καταστολής δεν τεκμαίρεται, δεν δικαιολογείται και αγγίζει τα όρια της πρόκλησης. Η εξασφάλιση των σχετικών κονδυλίων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αποτελεί θετικό προμήνυμα, μόνο εφόσον αυτοί διατεθούν άμεσα για την κάλυψη των λειτουργικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των ΑΕΙ.

Συνακόλουθα, η Ένωση Διδασκόντων του Ιονίου Πανεπιστημίου ζητά από την Πολιτεία:

  • να επιδείξει την απαιτούμενη σύνεση και να ακούσει σε μια ύστατη ώρα την πανεπιστημιακή κοινότητα, την οποία τόσο εκθειάζει όταν αυτή, παρά τους πενιχρούς πόρους και υποστήριξη, διαπρέπει και αριστεύει διεθνώς, αποσύροντας στο σύνολό του το Μέρος Β' του εν λόγω νομοσχεδίου,
  • να εκκινήσει μία περίοδο ουσιαστικής διαβούλευσης με την πανεπιστημιακή κοινότητα και να λάβει συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά από τα αρμόδια συλλογικά όργανα,
  • να αυξήσει την κρατική χρηματοδότηση με στόχο την αποτελεσματική στελέχωση των ΑΕΙ με μόνιμο εκπαιδευτικό, μόνιμο διοικητικό και μόνιμο προσωπικό ασφαλείας,
  • να αυξήσει την κρατική χρηματοδότηση με στόχο τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των υποδομών των ΑΕΙ και την εγκατάσταση τεχνολογικά προηγμένων συστημάτων ασφάλειας στα πρότυπα των ιδρυμάτων του εξωτερικού,
  • να συνδράμει την κοινωνική μέριμνα των φοιτητών με μέτρα που στηρίζουν και δεν δυσχεραίνουν τις σπουδές τους.

Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο λειτουργούσε, λειτουργεί και θα λειτουργεί παρά την εμφανή υποστελέχωση και τις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η χώρα τα τελευταία χρόνια, σε πείσμα όσων επιβουλεύονται την αποδυνάμωση ή και την ολοκληρωτική εξαφάνιση του.

Σχόλια (7)

 
Αλλαγές στα ΑΕΙ και τα γνωστικά αντικείμενα
25 Ιαν 2021 01:06

Δεν είναι θέμα "ελκυστικότητας" επιλογών φοιτητών αλλά θέμα ορθολογισμού των αποφάσεων σχολών. Η ποιότητα από μόνη της δεν αρκεί για να προσελκύσει φοιτητές σε μια χώρα σαν την Ελλάδα όπου οι πολίτες βιώνουν υπερδεκαετή ύφεση. Πολλοί φοιτητές μετά το 2010 από ανάγκη επιλέγουν τμήματα σε Αττική ή Θεσσαλονίκη για οικονομικούς λόγους ή για να αυξήσουν την πιθανότητα εύρεσης εργασίας.

Τα τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν είναι υποδεέστερα από εκείνα των ΤΕΙ στις δύο μεγάλες πόλεις, παρότι συνήθως έχουν χαμηλότερη βάση εισαγωγής.

Το θέμα συνεπώς δεν είναι να "κλείσουν" τμήματα επειδή πλέον στέρεψε η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση (ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ), αλλά να αποφασίσει το ελληνικό κράτος βάσει ποιου σχεδίου θα δημιουργηθούν στα ΑΕΙ οργανωμένες σχολές, με ΠΠΣ και ΠΜΣ, καθώς και ερευνητικές δραστηριότητες.

Αυτός είναι ο ρόλος της ΕΘΑΑΕ όχι η αξιολόγηση μεμονωμένων σχολών, οι οποίες μπορεί να πληρούν κάποια ακαδημαϊκά κριτήρια (πχ. πρόγραμμα σπουδών, τυπικά προσόντα μελών ΔΕΠ) αλλά χωρίς να ενταγμένες σε ένα λειτουργικό ίδρυμα καταλήγουν δυσλειτουργικές.

Όπου υπάρχουν τμήματα με εξαιρετικά χαμηλή βάση, πχ. κάτω από 7.000 μόρια, ας δοθεί λύση με τη δημιουργία ΕΝΙΑΙΩΝ σχολών όπου αυτά θα αποτελούν κατευθύνσεις σπουδών: Για παράδειγμα, τα τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (ΤΕΙ), τα παρεμφερή τμήματα Ηλεκτρονικών, Αυτοματιστμού, Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών Πληροφορικής (ΤΕΙ), τα δεκάδες τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων κοκ.

Και στα Πανεπιστήμια, δεν είναι λογικό ένα ξεχωριστό τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στο Ηράκλειο ακριβώς δίπλα στο κανονικό τμήμα Μαθηματικών - ας γίνει κατεύθυνση εντός του ενιαίου τμήματος.

Ούτε πάλι έχει κάποιο νόημα να ιδρυθούν νέα τμήματα Φυσικής και Μαθηματικών σε Λαμία και Καστοριά ως μετεξέλιξη τμημάτων πρώην ΤΕΙ.

Τέλος, υπάρχει κι ένα Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στα Ψαχνά Ευβοίας, παντελώς αποκομμένο από τη Σχολή Επιστημών του ΕΚΠΑ... Είναι δυνατόν ποτέ αυτό να γίνει ελκυστική επιλογή για καθηγητές ή ερευνητές;

@ ΔΕΠ
24 Ιαν 2021 21:41

Συνάδελφοι, κοιτάξτε να προσφέρετε ελκυστικά και σύγχρονια προγράμματα σπουδών. Έτσι θα έρθουν οι φοιτητές. Αν δεν μπορείτε πρέπει να κλείσετε γιατί ο φορολογούμενος δεν είναι υποχρεωμένος να συντηρεί τμήματα για μαθητές του 3 και του 5 (στα 20). Αυτή είναι η αλήθεια.

 
ΔΕΠ
24 Ιαν 2021 21:41

Συνάδελφοι . Υπηρετούμε εκεί ως λειτουργοί και ο εργοδότης μας είναι το κράτος. Το πανεπιστήμιο δεν είναι εκεί για να δουλεύουν τα σουβλατζίδικα και να νοικιάζουν διαμερίσματα οι γύρω. Αλλη ειναι η αποστολή του το ξέρετε; Κοιτάξτε να προσφέρετε ελκυστικά και σύγχρονια προγράμματα σπουδών. Έτσι θα έρθουν οι φοιτητές. Αν δεν μπορείτε πρέπει να κλείσετε γιατί ο φορολογούμενος δεν είναι υποχρεωμένος να συντηρεί τμήματα για μαθητές του 3 και του 5 (στα 20). Αυτή είναι η αλήθεια.

 
Ανώτατο όριο μετεγγραφών στα τμήματα προέλευσης
24 Ιαν 2021 16:34

Με αλλαγή διαδικασίας, ώστε μόνο το 5% να μπορεί να κάνει αίτηση μετεγγραφής σε όλα τα τμήματα -πρακτικά λιγότεροι από 15 φοιτητές ανα τμήμα ανά έτος- θα σταματήσει η δήλωση σχολών με την προοπτική της μετακίνησης.

Όμως και πάλι, χρειάζεται αναδιάρθρωση όλων των ΑΕΙ αφού δεν είναι λογικό να λειτουργούν τμήματα με 15-20 μέλη ΔΕΠ που στηρίζονται σε συμβασιούχους, χωρίς παροχές φοιτητικής μέριμνας και χωρίς προοπτική διεθνούς ανάπτυξης.

Σε όλα τα βιώσιμα Περιφερειακά Πανεπιστήμια (αρκούν 5 για να καλύψουν όλη την Ελλάδα) πρέπει να δημιουργηθούν ισχυρά τμήματα με τουλάχιστον 50 μόνιμα μέλη ΔΕΠ και υποδομές. Αυτά μέσα στην επόμενη δεκαετία θα μπορούν να υποδεχθούν και να εκπαιδεύσουν κάθε χρόνο τουλάχιστον 150 προπτυχιακούς φοιτητές, σε όλα τα αντικείμενα, ενώ παράλληλα θα οργανώσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές, τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και την ανάπτυξη καινοτομίας μέσω ακαδημαϊκών συνεργειών.

@ αύξηση βάσεων με οριζόντια μείωση εισακτέων
23 Ιαν 2021 22:16

Μείωση των θέσεων εισακτέων του Τμήματος Χημείας στο ΑΠΘ δεν ευνοεί αυτομάτως τη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος στο ΔΠΘ, είναι πιο πολύπλοκο.

Βελτίωση της Ανώτατης Εκπαίδευση είναι εφικτή ΜΟΝΟ με αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών και συνενώσεις σχολών και τμημάτων - οι φοιτητές (αριθμός επιτυχόντων, βαθμολογία κτλ.) αποτελούν απλώς έναν παράγοντα στο όλο σύστημα, και δεν πρέπει να τιμωρούνται για τις δυσλειτουργίες που έχουν συσσωρευθεί.

Η αναλογία ενεργών φοιτητών προς διδάσκοντες είναι εικονική καθώς τα ελληνικά ΑΕΙ δε διαγράφουν τους φοιτητές από τους καταλόγους, που απλά είναι πλασματικές εγγραφές παλιών εισακτέων που εδώ και χρόνια δεν παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών και δεν πρόκειται να πάρουν πτυχίο.

Κάθε έτος αποφοιτούν λιγότεροι από 40.000 από όλα τα ΑΕΙ, όταν οι εισακτέοι είναι σχεδόν διπλάσιοι. Αυτό είναι το πραγματικό δυναμικό των ενεργών φοιτητών σε όλες τις σχολές, το οποίο προκύπτει από τον μέσο αριθμό αποφοίτων την τελευταία δεκαετία.

Άρα είναι λανθασμένος σχεδιασμός να διατηρούμε διάσπαρτα τμήματα σε πόλεις ή νησιά της Ελλάδας, ή αντίθετα, να συγκεντρώνουμε παρεμφερείς σχολές στα μεγάλα αστικά κέντρα - αυτό πρέπει να αναθεωρηθεί προκειμένου να βελτιωθεί ουσιαστικά η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 
αύξηση βάσεων με οριζόντια μείωση εισακτέων
23 Ιαν 2021 22:16

Εάν γίνει οριζόντια μείωση εισακτέων κατά 1/3 δεν θα υπάρχει κανένα τμήμα με βάση εισαγωγής μικρότερη από 10000 μόρια.
Η μετακύληση εισακτέων θα αναδείξει επίσης και ποια από τα περιφερειακά-νησιωτικά τμήματα έχουν ζήτηση οπότε και θα λάβουν ικανό αριθμό εισακτέων για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους,
ενώ όσα και σε αυτή την περίπτωση συνεχίζουν να μην λαμβάνουν εισακτέους μοιραία θα κλείσουν από μόνα τους.
Η ελάχιστη βάση εισαγωγής από μόνη της δεν επαρκεί για την αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης, απλά κόβει τις λευκές κόλλες και κλείνει λίγα περιφερειακά/νησιωτικά τμήματα αλλά στα εναπομένοντα η αναλογία ΔΕΠ/φοιτητών παραμένει 1/39 όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι υπο-διπλάσιος και συγκεκριμένα 1/15.
Η ελάχιστη βάση εισαγωγής όμως ΜΑΖΙ με μείωση του μέγιστου αριθμού εισακτέων σε όλα τα τμήματα πραγματικά μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ανώτατη εκπαίδευση.

 
Συγκλονοτ
23 Ιαν 2021 19:45

Οπα παιδια δινω μαθημα την Δευτέρα δεν γινεται να παει πίσω η εξεταστική

 
Αιτήματα Πανεπιστημίων για
23 Ιαν 2021 17:35

Πότε οι πανεπιστημιακοί θα καταθέσουν αίτημα για συνένωση και συγχώνευση σχολών αντί να απαιτούν να καθορίζουν μονομερώς τον αριθμό των εισακτέων και τη βάση εισαγωγής;

Τα πτυχία στα Δημόσια Πανεπιστήμια πρέπει να αντιστοιχούν στο ίδιο επίπεδο σπουδών και να έχουν εξασφαλίσει ένα ελάχιστο επίπεδο γνώσεων για όλους τους εισακτέους: Πόσο λογικό να αποφασίσει ένα τμήμα να έχει βάση εισαγωγής 7 όταν όλα τα υπόλοιπα έχουν βάση εισαγωγής άνω του 12;...

Αυτό δε συνιστά στήριξη των περιφερειακών ιδρυμάτων αλλά διατήρηση του χάους και της ανισορροπίας στην οργάνωση των ακαδημαϊκών σπουδών.

 
Επιτέλους
23 Ιαν 2021 15:02

Συγχαρητήρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο που ορθώνει ανάστημα, ως οφείλει, στην αντιμορφωτική πολιτική της ηγεμώνος του υπουργείου παιδείας.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.