Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι (ΠΟΣΔΕΠ): Τρία “Ναι” με αναγκαίες τροποποιήσεις και ένα “Όχι” στο Σχέδιο Νόμου “Κεραμέως”

Η ΠΟΣΔΕΠ επισημαίνει την “έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, και καλεί για ακόμη μια φορά την ηγεσία του Υπουργείου να συνεργαστεί με την ΠΟΣΔΕΠ σε ένα πλαίσιο σύγκλισης"
Δημοσίευση: 23/01/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τρία  “Ναι” με αναγκαίες τροποποιήσεις και ένα “Όχι”, διατυπώνει  με ανακοινωθέν το κορυφαίο συνδικαλιστικό όργανο των πανεπιστημιακών δασκάλων, η ΠΟΣΔΕΠ, επί του Σχεδίου Νόμου για τη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ,ανώτατο όριο φοίτησης στα ΑΕΙ και την Ομάδα Προστασίας των Πανεπιστημίων.

Ειδικότερα για το κάθε θέμα, που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου, η ΠΟΣΔΕΠ διατυπώνει τις ακόλουθες θέσεις:

Ελεγχόμενη είσοδο στα ΑΕΙ

Η Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ συμφωνεί με ρυθμίσεις για πρόσβαση στις Πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις με την χρήση ακαδημαϊκών ταυτοτήτων, και για χρήση ηλεκτρονικών μέσων εποπτείας σε ευαίσθητους χώρους, που θα πρέπει να σέβεται τις διατάξεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση να αποφασίζει κάθε Ίδρυμα με βάση τις ιδιαιτερότητές του, το δε πρόσθετο προσωπικό φύλαξης δεν πρέπει να επιβαρύνει τους ΕΛΚΕ.

Ελάχιστη  βάση  εισαγωγής

Για την καθιέρωση ελάχιστης βάσης εισαγωγής, η Ε.Γ θεωρεί ότι κινείται σε θετική κατεύθυνση και διαπιστώνει, όπως και το υπουργείο, ότι θα επιφέρει μείωση του αριθμού των εισακτέων.

Παραβλέπονται όμως οι σοβαρές επιπτώσεις στην πορεία των περιφερειακών πανεπιστημίων και κυρίως εκείνων σε ακριτικές περιοχές, των οποίων η λειτουργία συνδέεται με αναπτυξιακούς και εθνικούς στόχους. Σε σχέση με το θέμα αυτό υπενθυμίζουμε ότι ζητάμε σταδιακά να μειωθούν και να καταργηθούν οι μετεγγραφές.

Σταδιακή μείωση των εισακτέων

Για μια σταδιακή μείωση των εισακτέων θα έπρεπε να προηγηθεί η ενίσχυση της επαγγελματικής και τεχνικής μη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, και η μείωση να προέλθει όχι από το σύστημα εισαγωγής που αποτυπώνει τις προτιμήσεις των υποψηφίων, αλλά από τα πορίσματα αξιολόγησης της ΕΘΑΑΕ και τις προτάσεις των πανεπιστημίων για τις εκπαιδευτικές δυνατότητές τους.

Συντελεστές βαρύτητας

Επιπλέον, τα τμήματα και οι σχολές, εκτός από τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας που είναι θετική ρύθμιση, πρέπει να έχουν λόγο και για τα εξεταζόμενα μαθήματα που θα οδηγούν στο επιστημονικό τους αντικείμενο.

Ανώτατο όριο φοίτησης

Η Ε.Γ. συμφωνεί με τον καθορισμό ανώτατης διάρκειας φοίτησης, ωστόσο επισημαίνει την πολυπαραγοντικότητα του προβλήματος. Προτείνεται ως ανώτατο όριο το 2ν, αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν παράγοντες όπως ο αριθμός των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει περάσει και η δυνατότητα διατήρησης και μεταφοράς των ECTS που έχει αποκτήσει. Μετά την υπέρβαση του ορίου κανονικής φοίτησης η περαιτέρω διαδικασία να καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.

Πειθαρχικό  Δίκαιο

Οι ρυθμίσεις του «Πειθαρχικού Δικαίου» θα έπρεπε να αποσυνδεθούν από το νομοσχέδιο για την φύλαξη των ΑΕΙ. Παράλληλα, η Ε.Γ. θεωρεί ότι, εκτός από ένα γενικό πλαίσιο που θα παρέχει τις νομικές εγγυήσεις για την πειθαρχική διαδικασία, οι λεπτομέρειες θα πρέπει να καθορίζονται από τους εσωτερικούς κανονισμούς των Ιδρυμάτων, τα οποία έχουν και την ευθύνη της εφαρμογής τους.

Πανεπιστημιακή Αστυνομία

Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ παραμένει στην απόφαση της Δ.Ε. της 10ης Δεκεμβρίου 2020 για την ανάγκη ενίσχυσης της φύλαξης των πανεπιστημίων και αντιτίθεται στη διαρκή παρουσία αστυνομικής δύναμης μέσα στα ιδρύματα.

Υπενθυμίζουμε ότι η ΔΕ ζήτησε «τη σύσταση ειδικού ανεξάρτητου σώματος φύλαξης με συγκεκριμένα προσόντα που θα έχει κατάλληλη εκπαίδευση από τους αρμόδιους φορείς. Το σώμα φύλαξης θα πρέπει να λειτουργεί αποτρεπτικά και θα παρεμβαίνει αυτεπάγγελτα με βάση επιχειρησιακά σχέδια και κανόνες που θα εκπονηθούν σε συνεργασία των ΑΕΙ με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Το ειδικό σώμα φύλαξης θα πρέπει να εποπτεύεται από τον Πρύτανη και όχι από την ΕΛΑΣ. Παράλληλα για την αντιμετώπιση αξιοποίνων πράξεων στους χώρους των ΑΕΙ ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται όμοια με το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Αρμόδια για τις ρυθμίσεις είναι η εκτελεστική εξουσία και για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την εφαρμογή του είναι η ΕΛ.ΑΣ»

Ελλειψη ουσιαστικού διαλόγου

Η ΠΟΣΔΕΠ επισημαίνει την “έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, και καλεί για ακόμη μια φορά την ηγεσία του Υπουργείου να συνεργαστεί με την ΠΟΣΔΕΠ σε ένα πλαίσιο σύγκλισης, ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη συναίνεση επ’ ωφελεία μεταρρυθμίσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση” και υπογραμμίζει τα εξής: .

Αποσπασματικές ρυθμίσεις: Πρόκειται για αποσπασματικές ρυθμίσεις και όχι για συνολικό πλαίσιο για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση που είχε εξαγγείλει το υπουργείο, οι οποίες δεν μπορούν να επιλύσουν τα πραγματικά προβλήματα των πανεπιστημίων.

Δεν είναι αποτέλεσμα διαλόγου: Το νομοσχέδιο δεν είναι αποτέλεσμα διαλόγου - υπενθυμίζουμε ότι στην ενημερωτική συνάντηση της Υπουργού με την Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ στις 9-12-2020 δεν είχαν τεθεί και συζητηθεί τα θέματα της «Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» και οι «Ρυθμίσεις θεμάτων διάρκειας φοίτησης». Επίσης, δεν ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις της ΠΟΣΔΕΠ και της πανεπιστημιακής κοινότητας για σύσταση ενός σώματος φύλαξης που θα υπάγεται στον πρύτανη.

 

Ετικέτες: 
ΠΟΣΔΕΠ

Σχόλια (5)

 
Δίκτυο Δημοσίων Πανεπιστημίων
24 Ιαν 2021 20:18

Τα Δημόσια Πανεπιστήμια πρέπει να σχηματίσουν ένα ακαδημαϊκό δίκτυο όπου ο κάθε κόμβος θα αποτελείται από βιώσιμες σχολές που θα καλύπτουν πλήρως όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Με τα σημερινά δεδομένα λειτουργούν πάνω από 400 διάσπαρτα και ασύνδετα τμήματα, ενώ οι φοιτητές και οι καθηγητές μετακινούνται διαρκώς προς την Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

Χρειάζεται εθνικό σχέδιο για όλα τα ΑΕΙ, δεν μπορεί το κάθε τμήμα ξεχωριστά να καθορίζει πόσοι πχ. Αρχιτέκτονες, Ιατροί, Βιολόγοι, Ιστορικοί, Οικονομολόγοι θα αποφοιτούν κάθε χρόνο στην Ελλάδα.

Συντεχνιακά και τοπικιστικά μικροσυμφέροντα υπαγόρευσαν την ίδρυση δεκάδων τμημάτων ΤΕΙ και πανεπιστημίων σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, αλλά και τη δημιουργία διπλών και τριπλών σχολών στις μεγάλες πόλεις.

Με την αναδιάρθρωση ΟΛΩΝ των Τμημάτων και Σχολών θα βελτιωθεί η ποιότητα της έρευνας και των σπουδών: Απαιτούνται ενώσεις και μετακινήσεις προσωπικού, ώστε κάθε ΑΕΙ να αναπτύσσεται σε δύο ή το πολύ τρεις περιοχές, ενώ σε Αττική και Θεσσαλονίκη να παραμείνουν 3 και 2 ενιαία ΑΕΙ.

Η εμμονή στην οριζόντια μείωση ή αύξηση των θέσεων εισακτέων ΔΕ σχετίζεται με τον ακαδημαϊκό χάρτη, απλώς "τιμωρεί" με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά τους φοιτητές - είτε δημιουργώντας υπερπληθυσμό και αφήνοντας αδύναμους χωρίς βοήθεια να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους, είτε στερώντας ευκαιρίες από νέους ανθρώπους.

Πρώτα το Υπουργείο, που έχει την ευθύνη της ίδρυσης και χρηματοδότησης των Δημοσίων ΑΕΙ, πρέπει να αποφασίσει πόσες και ποιες Σχολές πρέπει να παραμείνουν σε λειτουργία και κατόπιν να εξεταστεί πόσους φοιτητές θα δέχονται αυτές κάθε έτος. Είναι απολύτως εφικτός στόχος οι περιφερειακές σχολές να δέχονται 120 έως 150 φοιτητές που πραγματικά θα αποφοιτούν από αυτές και δε θα κάνουν αίτηση μετεγγραφής - αντίστοιχα, οι κεντρικές σχολές, δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 200 εισακτέους, ώστε να μην υπάρχει διαφορά σε κρίσιμη πληθυσμιακή μάζα μεταξύ των ΑΕΙ.

@ Αφελέστατο!
24 Ιαν 2021 10:56

Λύση είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής να συνοδευτεί και με μέγιστους αριθμούς εισακτέων για όλα τα τμήματα σύμφωνα με τις εισηγήσεις τους.

 
Eπαγγελματική και τεχνική εκπαίδευσης
24 Ιαν 2021 18:22

Μα η επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση είναι δεδομένη σε αυτές τις χώρες. Ξέρεις ότι μπορείς να τελειώσεις μια εξειδικευμένη σχολή και να αποκτήσεις τα εφόδια πχ να γίνεις εκτροφέας αλόγων. Με πιστοποίηση ότι ξέρεις τη δουλειά και με τη σιγουριά ότι θα μπορείς να ζήσεις από αυτήν.
Εδώ οι περισσότεροι μάστοροι που έρχονται στα σπίτια έχουν εμπειρικές γνώσεις, τα μισά εργαλεία, κακολογούνε τους άλλους μαστόρους, συχνά χαλάνε τη δουλειά των άλλων, και φυσικά για εγγύηση ούτε λόγος.

 
Αφελέστατο!
24 Ιαν 2021 10:56

Η αιώνια μικροπολιτική!!!
Αντί να κοιτάμε τα χάλια που έχουν τα του οίκου μας
ζητάμε να ψωφίσει η κατσίκα του γείτονα,
πιστεύοντας αφελέστατα πως οι πόροι θα αναδιανεμηθούν στους εναπομείναντες!

Και μετά το κλείσιμο των όποιων τμημάτων έρχεται η επανάληψη των επακόλουθων του Αθηνά Ι,
η νέα μείωση πόρων για όλους και ακόμη μια διαδικασία για επιπλέον κλεισίματα τμημάτων.

Λύση είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής να συνοδευτεί και με μέγιστους αριθμούς εισακτέων για όλα τα τμήματα σύμφωνα με τις εισηγήσεις τους.

 
Απορών πολίτης
23 Ιαν 2021 20:57

Δηλαδή θα προσλάβει 1000 αστυνομιούς για 5 πανεπιστήμια, άρα θα κυκλοφορούν π.χ. στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο που είναι ένα κτίριο 200 αστυνομικοί;
και στο ΑΠΘ άλλοι 200; φαντάζεται κάποιος που έχει πάει στο ΑΠΘ να κυκλοφορούν πέρα δώθε 200 αστυνομικοί;
Είμαστε καλά;

 
Ανασυγκρότηση των ΑΕΙ σε όλη την Ελλάδα
23 Ιαν 2021 17:07

Με ποιους «εθνικούς» και «αναπτυξιακούς» στόχους συνδέεται άραγε η διατήρηση υποστελεχωμένων και υποβαθμισμένων τμημάτων, τα οποία ούτε καθηγητές ούτε φοιτητές επιλέγουν για εργασία και σπουδές;

Το ζήτημα είναι οι μαθητές των ακριτικών περιοχών να έχουν ΙΣΟΤΙΜΗ πρόσβαση στα ΑΕΙ και αυτό γίνεται με την ενίσχυση της Δευτεροβάθμιας και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η χωρίς σχέδιο διεύρυνση της Τριτοβάθμιας κανένα "αναπτυξιακό" όφελος δεν έχει για την περιφέρεια ή για τους σπουδαστές σε ΟΛΑ τα ιδρύματα, καθώς στερεί από ΟΛΑ τα ΑΕΙ πολύτιμους πόρους και θέσεις προσωπικού.

Τέλος, είναι οξύμωρο πανεπιστημιακοί καθηγητές να προτείνουν την ενίσχυση της «επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης» όταν στον 21ο αιώνα ΟΛΕΣ οι χώρες της Ευρώπης επενδύουν στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση - στη Δανία και την Ιρλανδία, λιγότερο από 10% του εργατικού δυναμικού απασχολείται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.

Η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει στην ανασυγκρότηση των βιώσιμων Πανεπιστημιακών Σχολών, που θα είναι προσανατολισμένες στις ανάγκες των νέων φοιτητών και μελλοντικών πολιτών. Δεν υπάρχει περιθώριο να εμμένουμε σε στρεβλώσεις του παρελθόντος.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ