Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

“Μαραθώνια” συνεδρίαση Συγκλήτου ΕΜΠ για ν/σ “Κεραμέως”: Να δοθεί περισσότερος χρόνος διαβούλευσης με τα Πανεπιστήμια

"Καλούμε την Πολιτεία να ενισχύσει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά τη φύλαξη των πανεπιστημίων, αποδίδοντας σε αυτά τους αναγκαίους πόρους και τη διαχειριστική αυτονομία"
Δημοσίευση: 23/01/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Μετά από  μία συνεδρίαση επτά ωρών, η Σύγκλητος του ΕΜΠ διατύπωσε σε απόφαση τις θέσεις της επί του Σχεδίου Νόμου «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

Η Σύγκλητος:

Θεωρεί ότι   προκύπτει ανάγκη σοβαρής αναθεώρησης του υπό κατάθεση  Σχεδίου Νόμου, και,

Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνει να δοθεί περισσότερος χρόνος διαβούλευσης με τα πανεπιστήμια.

Επίσης διαπιστώνει, πέραν των άλλων, σοβαρά προβλήματα εφαρμοσιμότητας

Ως προς τις διατάξεις του Σχεδίου Νόμου η Σύγκλητος του ΕΜΠ, διατύπωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Πανεπιστημιακή Αστυνομία

Η ελευθερία του λόγου, η πρωτοπορία των ιδεών, η καινοτομία στην έρευνα και η δημιουργική αμφισβήτηση είναι τα θεμέλια του σύγχρονου πανεπιστημίου όπως αναδείχθηκε μέσα από τις αντιπαραθέσεις των νεωτέρων χρόνων. Η αναγνωρισμένη αυτονομία του στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την απροϋπόθετη προστασία όλων των παραπάνω αξιών από όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Το ιδεολογικό αυτό πλαίσιο αρνείται κάθε εσωτερική ή εξωτερική απειλή και άσκηση βίας όταν αποβλέπει στον περιορισμό των παραπάνω αρχών για οποιοδήποτε λόγο.

Η προστασία του απροϋπόθετου πανεπιστημίου είναι ρητή υποχρέωση όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Για την περαιτέρω φύλαξη του πανεπιστημίου, τόσο του ανθρώπινου δυναμικού όσο και όλων των υποδομών του, που αποτελούν δημόσιο κτήμα, είναι αναγκαία η αδιάλειπτη φύλαξη από εντεταλμένους φύλακες κατάλληλων προσόντων που αναφέρονται στις πανεπιστημιακές αρχές και η χρήση των απαραίτητων τεχνικών μέσων. Η φύλαξη αυτή έχει υποβαθμιστεί προκλητικά τα τελευταία χρόνια με ευθύνη της Πολιτείας, για λόγους οικονομίας, με φανερές συνέπειες για την προστασία του ακαδημαϊκού χώρου που, ομολογουμένως, εκτίθεται σε πράξεις βίας και παραβατικότητας, ενίοτε ακραίες.

Καλούμε την Πολιτεία να ενισχύσει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά τη φύλαξη των πανεπιστημίων, αποδίδοντας σε αυτά τους αναγκαίους πόρους και τη διαχειριστική αυτονομία, σύμφωνα με τις διεθνείς καλές πρακτικές.

Κάθε άλλη εξωγενής προστασία των πανεπιστημίων, που δεν θα εξαρτάται από τις δικές τους αρχές, εν προκειμένω η Ο.Π.Π.Ι., θέτει σε αμφισβήτηση τις βασικές ελευθερίες του ακαδημαϊκού χώρου. Η επιβεβλημένη από τον νόμο προστασία κάθε χώρου της Ελληνικής επικράτειας όταν συντελούνται ποινικά αδικήματα δεν πρέπει να συγχέεται με την αποτελεσματική φύλαξη των πανεπιστημίων που θα αποτρέπει ή θα ελαχιστοποιεί τα φαινόμενα αυτά που κατάφωρα προσβάλλουν και δυσφημούν τα Ελληνικά πανεπιστήμια.

Ανώτατο όριο φοίτησης

Τα χρονικά όρια φοίτησης, που συνδέονται με το «ν+2» ή «ν+3», δεν αντιμετωπίζουν την ουσία του προβλήματος της παρατεταμένης φοίτησης. Η ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί σοβαρή προσπάθεια εκ μέρους των πανεπιστημίων για αναμόρφωση και εξορθολογισμό των προγραμμάτων σπουδών, που άλλωστε υποδεικνύεται και από τις εξωτερικές αξιολογήσεις των σχολών, για καλύτερο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και για συστηματική εκπαιδευτική υποστήριξη όσων φοιτητών την έχουν ανάγκη προκειμένου να απαγκιστρωθούν από τη χρονική καθυστέρηση στη ροή των σπουδών τους. Από πλευράς Πολιτείας απαιτείται να δώσει κίνητρα και να στηρίξει έμπρακτα όσους φοιτητές έχουν καθυστερήσει αλλά αποδεδειγμένα ενδιαφέρονται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Επίσης, η Πολιτεία οφείλει να κατανοήσει την υπαιτιότητά της για αναπόφευκτα ατελεύτητες σπουδές όταν, μέσω μετεγγραφών, μετακινεί φοιτητές από σχολές όπου η βάση εισαγωγής είναι χαμηλή
σε σχολές με υψηλή ζήτηση επιβαρύνοντας τις σχολές, ειδικά του ΕΜΠ, με υπεράριθμους φοιτητές.

Πειθαρχικό

Τα θέματα πειθαρχικού κανονιστικού πλαισίου οφείλουν να αφορούν σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και να αντιμετωπίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό των πανεπιστημίων, ο οποίος αποτελεί αποκλειστική ευθύνη τους.

Ετικέτες: 
ΕΜΠΒία στα ΑΕΙ

Σχόλια (19)

 
Δέκα Δημόσια Πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα
26 Ιαν 2021 14:01

Με τη λειτουργία 5 Περιφερειακών ΑΕΙ σε 15 πόλεις εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων διασφαλίζεται η ομαλή ανάπτυξη της Ανώτατης Τριτοβάθμιας.

Ούτε χρειάζεται να συγκεντρωθούν όλες οι σχολές σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα επειδή αυτό βολεύει τα μέλη ΔΕΠ, αλλά ούτε πρέπει να λειτουργούν 500 τμήματα διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα, χωρίς προσωπικό, υποδομές και τελικά χωρίς φοιτητές. Από το ένα άκρο στο άλλο υπάρχει και η ορθολογική οδός που εξασφαλίζει την ανάπτυξη των περιφερειακών ΑΕΙ.

 
Αναδιοργάνωση των ΑΕΙ με σαφή κριτήρια
26 Ιαν 2021 13:45

Δεν έχει κανένα νόημα να λειτουργούν διπλές και τριπλές Σχολές Μηχανικών στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, ενώ υποβαθμίζονται οι Πολυτεχνικές Σχολές στη Θεσσαλία, τα Ιωάννινα, την Κρήτη, την Πάτρα και τη Θράκη.

Τα περιφερειακά Πανεπιστήμια δεν μπορεί να εξαπλώνονται σε κάθε κωμόπολη, χωριό ή νησί της Ελλάδας. Αντιθέτως, χρειάζεται να συγκροτήσουν ισχυρό ακαδημαϊκό κέντρο σε 2 ή 3 το πολύ πόλεις της περιφέρειας ώστε να αναπτύξουν συνεργασίες στην έρευνα και τη διδασκαλία και να είναι ανταγωνιστικά διεθνώς.

Με τη λογική της άναρχης ίδρυσης δεκάδων τμημάτων σε κέντρο και περιφέρεια υποβαθμίζεται η ποιότητα σπουδών και η έρευνα σε ΟΛΑ τα Πανεπιστήμια, και αυτό φυσικά δεν είναι προς το συμφέρον των νέων.

@Ευθύνες των Πανεπιστημίων για την κατάσταση στα ΑΕΙ
25 Ιαν 2021 21:00

Προς τι ο γιγαντισμός κάποιων Πανεπιστημίων αγαπητέ τα οποία είναι κεντρικά;

Πραγματικά αιμορραγώ που πληρώνω σπίτι για το παιδί μου στην επαρχία αλλά από την άλλη κατανοώ ότι η ύπαρξη ενός πανεπιστημίου σε μια περιοχή φέρνει πολλά καλά.

 
@Ευθύνες των Πανεπιστημίων για την κατάσταση στα ΑΕΙ
25 Ιαν 2021 21:00

Προς τι ο γιγαντισμός κάποιων Πανεπιστημίων αγαπητέ τα οποία είναι κεντρικά;
Κάνατε εσύ και οι όμοιοί σου την Ελλάδα υδροκέφαλη -πραγματικά δύο πόλεις κράτη- και θέλετε σώνει και καλά να τα κάνετε όλα έτσι ηλίθιες νοοτροπίες.
Πραγματικά αιμορραγώ που πληρώνω σπίτι για το παιδί μου στην επαρχία αλλά από την άλλη κατανοώ ότι η ύπαρξη ενός πανεπιστημίου σε μια περιοχή φέρνει πολλά καλά τα οποία δεν μπορούν αλλιώς να τα έχουν επειδή γενικά έχουν αφαιρεθεί πολλά από την επαρχία, πραγματικά Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Καληνύχτα καταστρέψτε ότι μπορείτε. Η σύγκλητος του ΕΜΠ περιγράφει αυτό που πρέπει να είναι τα πανεπιστήμια αλλιώς θα βγαίνουν στρατιωτάκια όπως πριν από 80 χρόνια στην Γερμανία.

 
Τα ίδια λόγια να αγαπιώμαστε
25 Ιαν 2021 02:15

>Η αναγνωρισμένη αυτονομία του στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό

Δηλαδή η ταμπέλα και οι δολιοφθορές εκφράζουν αυτό τον σεβασμό;

>φύλαξη από εντεταλμένους φύλακες κατάλληλων προσόντων που αναφέρονται στις πανεπιστημιακές αρχές και η χρήση των απαραίτητων τεχνικών μέσων

Δηλαδή ζητάτε ακριβώς αυτά που ήδη προσφέρουν οι υπάρχοντες και υπηρετούντες εργολαβικοί φύλακες, οι οποίοι βάσει της σύμβασης με τον εργολάβο υποχρεωτικά διαθέτουν και προσόντα και άδεια σεκιούριτι και πομποδέκτες και μηχανάκια για τις περιπολίες, και περιμένετε να αλλάξει κάτι;

>η Ο.Π.Π.Ι. θέτει σε αμφισβήτηση τις βασικές ελευθερίες του ακαδημαϊκού χώρου.

Δηλαδή η πλειοψηφία των ξένων πανεπιστημίων που διαθέτει φύλακες και/ή αστυνομία δεν διαθέτει καθόλου ελευθερίες, οι καθηγητές και οι φοιτητές είναι σκλαβωμένοι και φιμωμένοι χωρίς να το καταλαβαίνουν;

Μήπως το ζητούμενο είναι να μπορούν οι κκ. καθηγητές να εκφράζουν την "πρωτοπορία των ιδεών" τους προστατεύοντας τους φυλακισμένους "επαναστάτες αγωνιστές" και εγκωμιάζοντας το (διδακτικό; ερευνητικό;) έργο τους χωρίς να υφίστανται συνέπειες από την κατακραυγή του κόσμου και της υπόλοιπης ακαδημαϊκής κοινότητας;

 
Ολοταχώς πίσω στο 1960
24 Ιαν 2021 22:56

Σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική υπάρχουν όρια σπουδών, βεβαίως και υπάρχουν, υπάρχουν όμως και άτοκα δάνεια ή δάνεια με πολύ ευνοϊκούς όρους των οποίων η αποπληρωμή και οι τόκοι παγώνουν μέχρι την αποφοίτηση, οι φοιτητές παίρνουν τα βιβλία τους με το καλημέρα και όχι 2 εβδομάδες μετά την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, η αναλογία καθηγητών φοιτητών δεν είναι τριψήφιος αριθμός (τριψήφιος για την Ελλάδα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανείς "αιώνιος" φοιτητής για τον υπολογισμό της), δεν μπαίνει ο φοιτητής στην εστία που δικαιούται δωμάτιο για μια χρονιά και μετά στη μοίρα του, και εάν ο φοιτητής εργάζεται το κάνει με 4ωρη εργασία και έλεγχο τήρησης του ωραρίου με το πανεπιστήμιο να ελέγχει τη σύμβαση κτλ. Πριν γράψετε το μακρύ σας και το κοντό σας ενημερωθείτε από τα site των πανεπιστημίων του εξωτερικού πρώτα και όχι από αυτά που ακούσατε στο χαζοκούτι που κοιτάτε κάθε μέρα. Απαιτείς από τον φοιτητή να τελειώσει με όρους όπως όριο φοίτησης ή μέγιστος αριθμός εξετάσεων ανά μάθημα, αλλά δεν του παρέχεις κανένα ή, το πολύ, κάποια ελάχιστα από τα προνόμια των ιδρυμάτων που έχουν αυτούς τους αυστηρούς όρους φοίτησης. Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει πριν γράψετε κάτι σας παρακαλώ. Και για όσους τελειώνουν στην ώρα τους σχολές της πλάκας ή γιατί είχαν την τύχη να μην έχουν κανέναν "περίεργο" καθηγητή (ο νοών νοείτω) να μην μιλάνε μόνο με βάση την δική τους εμπειρία. Όσων αφορά σχόλια του τύπου διαγραφή γιατί το ένα και γιατί το άλλο, εάν δεν είστε πανεπιστημιακοί ή εργαζόμενοι σε γραμματεία σχολής απλά μην εκφέρετε γνώμη με βάση το τι μπορεί να σας είπε κάποιος.

 
Ευθύνες των Πανεπιστημίων για την κατάσταση στα ΑΕΙ
24 Ιαν 2021 20:49

Ούτε να διατηρηθούν 400 τμήματα σε όλη την Ελλάδα είναι πάντως βιώσιμη λύση για το 2030.

Πρέπει να γίνουν τομές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και τα μέλη ΔΕΠ και οι διοικήσεις των ΑΕΙ ας αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους - δεν είναι αμέτοχοι τόσα χρόνια, καθώς εξαιτίας εισηγήσεων των Συγκλήτων των Πανεπιστημίων δημιουργήθηκαν τα δεκάδες τμήματα χωρίς σχέδιο από το 1975-2010, μέχρι και σήμερα.

Γιατί το ΕΜΠ δεν προτείνει την απορρόφηση της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Σχολών Μηχανικών του ΠΑΔΑ; Αυτό θα ήταν μια εποικοδομητική πρόταση προς τη σωστή κατεύθυνση.

@ Σοσιαλλήθωρος
24 Ιαν 2021 18:49

 
Σοσιαλλήθωρος
24 Ιαν 2021 18:49

Τους τα λέει το ΕΜΠ, τους τα είπε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όλα τα ιδρύματα διαφωνούν με τις προτεινόμενες αλλαγές.
Τι προσπαθεί να κάνει η Κεραμέως;
Μήπως να ρίξει την κυβέρνηση....

 
nikos
24 Ιαν 2021 18:01

Όποιος δε συμφωνεί να παραιτηθεί. Ας μη ζορίζονται τόσο πολύ.

 
Πανεπιστήμιο για τους νέους φοιτητές
24 Ιαν 2021 16:43

Το πρόβλημα είναι το χάσμα μεταξύ φοιτητών ομοειδών τμημάτων, στην πλειονότητα των τμημάτων τα τελευταία χρόνια η βάση είναι σταθερά πάνω από 10.000 μόρια αφού οι μισοί υποψήφιοι κάθε χρονιά έγραψαν καλύτερα.

Είναι προφανές όμως ότι ορισμένα προγράμματα δεν μπορούν να συνεχίσουν επειδή είναι υπερβολικά εξειδικευμένα και πρέπει να συνενωθούν με παρόμοια στην ίδια περιοχή. Από την άλλη, οι περιφερειακές σχολές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσελκύσουν και να διατηρήσουν φοιτητές και καθηγητές παύοντας τη διασπορά τους σε 4 ή 5 περιοχές, η οποία τις εμποδίζει να συγκροτήσουν ένα ενιαίο ακαδημαϊκό κέντρο.

Το ΕΜΠ μπορεί να ενωθεί με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και να απορροφήσει τα τμήματα Μηχανικών των πρώην ΤΕΙ της Αττικής. Ομοίως, το Πολυτεχνείο Κρήτης με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, και να απορροφήσουν τα τμήματα του πρώην ΤΕΙ Κρήτης. Παρόμοιες ουσιαστικές συγχωνεύσεις ΑΕΙ πρέπει να γίνουν σε όλη την Ελλάδα, σε κέντρο και περιφέρεια, και να μη μείνουν μόνο στη διοικητική ενσωμάτωση των τμημάτων.

Αυτό θα διασφαλίσει το μέλλον όλων των νέων φοιτητών και αποφοίτων, που δε θα έχουν ανάγκη να κάνουν αίτηση μετεγγραφής.

@ Η Σύγκλητος
24 Ιαν 2021 13:58

αποδέχεται ως φυσιολογική "ακαδημαϊκή" κατάσταση να υπάρχουν σε άλλες πολυτεχνικές σχολές της χώρας και να αποφοιτούν από αυτές φοιτητές που αδυνατούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα Τους ενοχλεί μόνο η μετεγγραφή και όχι η ύπαρξη και "απροϋπόθετων" φοιτητών (;).

 
Η Σύγκητος
24 Ιαν 2021 13:58

αποδέχεται ως φυσιολογική "ακαδημαϊκή" κατάσταση να υπάρχουν σε άλλες πολυτεχνικές σχολές της χώρας και να αποφοιτούν από αυτές φοιτητές που αδυνατούν να παρακολουθήσουν τα μαθήτα του ΕΜΠ!
Τους ενοχλεί μόνο η μετεγγραφή και όχι η ύπαρξη και "απροϋπόθετων" φοιτητών (;).

 
λίγο περισσότερη ενσυναίσθηση
24 Ιαν 2021 13:06

Μπαίνει εδώ μέσα ο καθένας που τέλειωσε στην ώρα του και καλά κάνει, βλέποντας όμως χωρίς δεύτερη σκέψη με απαξία και ως νοητικά υστερούντα αυτόν που καθυστέρησε την φοίτησή του. Χωρίς καν να γνωρίζει τα προσωπικά βιώματα και τέλματα και τους όποιους παράγοντες συνετέλεσαν στην καθυστέρηση αυτή. Και αντί να επιδείξει κάποια προσπάθεια κατανόησης δείχνει πόσο ο ίδιος υστερεί σε ενσυναίσθηση και κατανόηση. Ο,τι δεν έζησαν εκείνοι λοιπόν δεν υφίσταται.. και άρα ανθρακες ο θησαυρός: σκάρτος ο αιώνιος και με τη διαγραφή του ξεβρώμισε το πανεπιστήμιο. Ο καθένας προβάλλει τις υποθέσεις του για τους άλλους και ετσιθελικά τους δικάζει και αποφασίζει στα πλαίσια της "δημοκρατίας" μας. Σκάρτοι είναι αν εμείς έτσι νομίζουμε και αν δεν είναι.. τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Αυτή ειναι η αριστεία και η δημιουργικότητα που οραματίζονται: ενσυναίσθηση μηδεν για μια ευταξία χωρίς ουσία και περιεχόμενο

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
24 Ιαν 2021 13:00

Απίθανη η ομοφωνία των σχολίων που διαβάζω εδώ! Σαν να πρόκειται για μεταλλαγμένους κυβερνητικούς εκπροσώπους που λιβανίζουν τις αυθαιρεσίες του υπουργείου παιδείας με την επίκληση της νομιμοποίησης που παρέχει η εκλογή της κυβέρνησης, πράγμα που θεωρείται εξ ορισμού και νομιμοποίηση οπαιασδήποτε εκτροπής της σε αποφάσεις ακραίες σαν κι αυτές που υφιστάμεθα στο χώρο της εκαπίδευσης εδώ και ενάμιση χρόνο!

 
«Το ψάρι βρωμάει από το Κεφάλι»
24 Ιαν 2021 10:15

Είναι καιρός να παρέλθει το "σύνδρομο του ασύλου". Οι πανεπιστημιακοί και η διοίκηση των πανεπιστημίων πρέπει να απασχολούνται (όπως στα ανεπτυγμένα κράτη) με τα ακαδημαϊκά τους καθήκοντα. Για αυτό πληρώνονται από το κράτος και τους φορολογούμενους.
Η αστυνόμευση και η ασφάλεια όλων των πολιτών σε κάθε "κράτος δικαίου" (=δεν επιτρέπει την αυτοδικία) είναι καθήκον των αρχών ασφαλείας και της αστυνομίας. Από τη μεταπολίτευση και μετά (40 χρόνια τώρα) αποδείχθηκε ότι οι πανεπιστημιακές αρχές όχι μόνον δεν μπορούν να προστατέψουν την περιουσία του πανεπιστήμιου, αλλά ούτε τα μέλη του (φοιτητές και εργαζόμενους), ούτε τις ίδιες τις πρυτανικές αρχές, ούτε οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία από βίαιες πράξεις εγκληματικών ομάδων που έχουν μετατρέψει σε ορμητήριο τους πανεπιστημιακούς χώρους.
Οι πανεπιστημιακοί δεν είναι και αστυνομικοί. Τα καθήκοντα τους (και κυρίως των αρχών διοίκησής τους) είναι στην εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία και όχι ο ρόλος ενός ακόμη προστάτη (μεταξύ των άλλων που κυκλοφορούν στον χώρο) που διεκδικεί και αυτός τον δικό του χώρο εξουσίας.

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
24 Ιαν 2021 10:05

Αρκετά πια με το καθεστώς στα ΑΕΙ.Κράτος εν κράτει με τα λεφτά του κόσμου. Καιρός να μπει τάξη με τη στήριξη της κοινωνίας που πληρώνει και απαιτεί.

 
Αναβάθμιση σπουδών
24 Ιαν 2021 09:46

Εκεί που ζητούσαν τη βοήθεια της πολιτείας για τα φαινόμενα βίας κι εξευτελισμού, για τις βάσεις της λευκής κόλλας και τους αιώνια εγγεγραμμένους φοιτητές οι οποίοι έχουν να εμφανιστούν πάνω από δεκαετία, όταν η ήρθε η ώρα των αποφάσεων κάνουν πίσω. Τα ΑΕΙ είναι δημόσια ιδρύματα και η πολιτεία αποφασίζει που έχει και την τελική ευθύνη γιατί φορολογεί αδρά και δεν υπάρχουν χρήματα για βανδαλισμούς. Αν θελουμε απλά να γεμίσουν όλα τα ΑΕΙ ας φέρουμε και φοιτητές από αλλες χώρες κι ας δουλέψουμε για την πραγματική αναβάθμιση. Αλλά όταν υπάρχουν άπειρα ΑΕΙ πια γιατί δεν υπάρχουν ΤΕΙ , λογικό να μας ενδιαφέρει μόνο η κάλυψη θέσεων με οποίο κόστος.

 
...και όταν έρθει η ώρα για μεταγραφές
23 Ιαν 2021 22:31

Κουβέντα για την ελάχιστη βάση εισαγωγής.
Φαίνεται πως δεν τους "αγγίζει" αλλά
σε λίγο θα βλέπουν τα Τμήματα με βάσεις μέχρι 13-14000 μόρια να εξορθολογίζουν τον αριθμό εισακτέων τους
και όταν έρθει και πάλι η ώρα για επιπλέον εισακτέους από μεταγγραφές
...τότε καλό κουράγιο!

Εξορθολογιστικά θα μπορούσε να μειωθεί ο μέγιστος αριθμός εισακτέων των τμημάτων σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το ποσοστό των εισακτέων από μεταγραφές.

 
ΠΑΠΑΣ
23 Ιαν 2021 22:25

Πραγματικά σοκάρετσι κάποιος όταν ακούει από πανεπιστημιακούς δασκάλους.....την ιδεολογία του απρουπόθετου Πανεπιστημίου....!!!
Μπορείτε να πείτε με το χέρι στη καρδιά στο ΈΛΛΗΝΑ φορολογούμενο....πότε κάποιος παρενέβει στην έρευνα, ΣΤΗ καινοτομία στη ανάπτυξη ιδεών για Χάρι της επιστήμης τα τελευταία 40 χρόνια....;
Παρόλα αυτά στεναχωρήσατε πολλές φορές το Ελληνικό λαό με τις ασχήμιες που γίνονται στους χώρους των ΑΕΙ και με δική σας ευθύνη μη βοηθώντας ή σαμποτάροντας πολλές φορές τις προσπάθειες άρσης ΤΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ στην ανομία.....!!!
Απρουπόθετο Πανεπιστήμιο.....!!! Ωραία ιδεολογία....!!!

 
δεν εχουμε αλλο θέμα να ασχολούμαστε συνέχεια..
23 Ιαν 2021 22:08

Οποιανού δημοσίου υπαλλήλου δεν αρέσουν οι αποφάσεις της Νομίμως εκλεγμένης Κυβέρνησης παραίτηση και σπίτ του

 
πάλι τα ίδια;
23 Ιαν 2021 22:08

Θα αναλωθούμε στις συζητήσεις για το αυτονόητο . Τη φύλαξη των πανεπιστημίων. Τη διαγραφή των αιώνιων φοιτητών. Τη βάση της αξιοπρέπειας για τα πανεπιστήμια. Αν καταλήξουν μετά από χρόνια συζητήσεων πείτε μου.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.