ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Διαγραφές φοιτητών: Δώδεκα ερωτήσεις- απαντήσεις για το ανώτατο όριο φοίτησης

Τι θα ισχύσει για “αιώνιους” και αυτούς που δεν έχουν ξεπεράσει το ελάχιστο όριο φοίτησης
Δημοσίευση: 06/02/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το esos, μετά ενόψει της ψήφισης   του Σχεδίου Νόμου του υπουργείου Παιδείας  στην Ολομέλεια της  Βουλής, προκειμένου να βοηθήσει τους φοιτητές ετοίμασε δώδεκα ερωτήσεις- απαντήσεις για το ανώτατο όριο φοίτησης .

1. Ποιο  θα είναι το ανώτατο όριο φοίτησης;

Η ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά  εξάμηνα.

Στην περίπτωση προγραμμάτων σπουδών των οποίων ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξημένος κατά έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

2. Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε διαγραφές φοιτητών ;

Αυτό σημαίνει ότι μετά το ανώτατο όριο φοίτησης, οι φοιτητές θα διαγράφονται από το Πανεπιστήμιο.

3. Οι διαγραφές αφορούν και τους ήδη φοιτούντες στα ελληνικά Πανεπιστήμια;

Η ρύθμιση θα ισχύσει για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές, ενώ για τους ήδη φοιτούντες   υπάρχει μεταβατική διάταξη.

4. Τι θα ισχύσει για τους ήδη εγγεγραμμένους αλλά δεν έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης ;

Για τους φοιτητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι και δεν έχουν υπερβεί  την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 και εκτείνεται μέχρι τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας φοίτησης, προσαυξημένης κατά τέσσερα εξάμηνα για τους τετραετούς φοίτησης και κατά έξι εξάμηνα  για πενταετή  ή εξαετή τμήματα.

Παράδειγμα εάν ένας φοιτητής που θα είναι στο 3ο έτος  το επόμενο ακαδημαϊκό  έτος 2021-22, σε τετραετές τμήμα, έχει υπόλοιπο έξι (4+2) χρόνια.  Μετά διαγράφεται.

Αντίστοιχα εάν το τμήμα είναι  πενταετούς φοίτησης έχει υπόλοιπο οκτώ (5+3) χρόνια, αρχίζοντας τον υπολογισμό αυτό από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

5. Τι θα ισχύσει για τους φοιτητές που ήδη   έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης ;

Οι φοιτητές που ήδη έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης τους δίνεται επιπλέον  χρόνος φοίτησης  ίσος προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του τμήματός τους, ξεκινώντας τον υπολογισμό από το επόμενο ακαδημαικό έτος 2021-22.

Για παράδειγμα εάν ένας φοιτητής βρίσκεται στο δέκατο έτος σε τμήμα τετραετούς φοίτησης έχει δικαίωμα φοίτησης άλλα τέσσερα χρόνια ,  ξεκινώντας από το επόμενο ακαδημαικό έτος 2021-22. Αντίστοιχα εάν το τμήμα είναι  πενταετούς φοίτησης έχει άλλα πέντε χρόνια.

6. Γιατί το υπουργείο Παιδείας δίνει περισσότερο συνολικό χρόνο φοίτησης σε όσους είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε έτος εντός της ελάχιστης διάρκειας φοίτησης, καθώς και στους λεγόμενους “αιώνιους” φοιτητές, σε σχέση με αυτούς που θα εισαχθούν από την επόμενη χρονιά;

 Εδώ υπάρχει νομικό ζήτημα. Υπήρξε εκτίμηση νομικών  του υπουργείου Παιδείας ότι  θα μπορούσε να προσβληθεί η διάταξη,  για έλλειψη δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς το Κράτος, εάν το όριο φοίτησης για τους ήδη εγγεγραμμένους φοιτητές ήταν πολύ στενό.

7. Θα υπάρξουν διαγραφές φοιτητών;

Με τη συμπλήρωση  της ανώτατης διάρκειας φοίτησης , η Κοσμητεία της Σχολής είναι υποχρεωμένη να εκδώσει πράξη διαγραφής.

8. Εάν ένα Πανεπιστήμιο αρνηθεί να διαγράψει φοιτητές, όπως έγινε και στο παρελθόν με το νόμο 4009/11, θα υπάρξουν επιπτώσεις;

Γι αυτά τα Πανεπιστήμια θα υπάρξει “ποινή” ως προς τη χρηματοδότηση.

9. Εάν ένας φοιτητής έχει προβλήματα υγείας διαγράφεται;

Με τον εσωτερικό κανονισμό του ΑΕΙ  καθορίζονται διαδικαστικές λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά για την κατ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης για σοβαρούς λόγους υγείας που ανάγονται στο πρόσωπο του φοιτητή ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης

10. Εάν ένας φοιτητής έχει αντικειμενικούς λόγους που δεν επιτρέψουν την ολοκλήρωση των σπουδών στον χρόνο που προβλέπει η παραπάνω ρύθμιση, θα διαγραφεί;

Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους που εγκρίνεται από την κοσμητεία της σχολής.  

11. Τι ισχύει για τους φοιτητές που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς μερικής φοίτησης;

Για τους φοιτητές που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς μερικής φοίτησης κάθε εξάμηνο στο οποίο φοιτούν υπό το καθεστώς αυτό, προσμετράται ως μισό ακαδημαϊκό εξάμηνο και δεν μπορούν να δηλώσουν  προς παρακολούθηση και να εξετάζονται  σε αριθμό μεγαλύτερο από το ήμισυ των μαθημάτων του εξαμήνου  που προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών .

12. Οι φοιτητές   μπορούν να τη διακόψουν τη φοίτηση τους;

Οι φοιτητές μπορούν, ύστερα από αίτηση τους προς την κοσμητεία της σχολής τους, να διακόψουν τη φοίτησή τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται  κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης .

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σχόλια (42)

 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21 Μάιος 2022 18:46

ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ ΚΡΙΝΕΣΑΙ ΕΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙΣ ή ΟΧΙ.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ 49 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ (ή 238 ECTS) ΝΑ ΟΦΕΙΛΕΙΣ ΜΟΝΟ 1 ΚΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣΑΙ.
ΔΗΛΑΔΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕLΕΙ ΣΤΑ 24-25 ΧΡΟΝΙΑ ΣΟΥ ΝΑ ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΠΑΛΙ 18 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΣΤΕΙΛΕΙ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΨΥΧΙΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΠΑΤΑΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΕΙΔΗ ΙΣΩΣ ΕΝΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΕΝ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΒΕΙ 1Ο ΦΟΡΕΣ.

 
Αλλαγή γνώμης
15 Ιαν 2022 06:16

Μπορεί κάποιοι να είχαν αφήσει τη σχολή τους για προσωπικούς λόγους (πχ υγεία, οικογένεια, μετακόμιση σε άλλη πόλη, δουλειά για να έχουν να φάνε κλπ) και 10 χρόνια μετά να μπορούν πλέον να συνεχίσουν.

 
Φοιτήτρια Φαρμακευτικης
09 Οκτ 2021 14:57

Θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα.
Είμαι 6 οετης φοιτήτρια του τμήματος της Φαρμακευτικης του Απθ. Μπήκα το 2012 και έχω χρησιμοποιήσει τετραετή αναστολή για σοβαρούς οικογενειακους λόγους(θάνατος γονεα). Πόσο χρονικό περιθώριο έχω με τα ισχύοντα μέτρα για την ολοκλήρωση των σπουδών μου; Πότε θα διαγράφω από το τμημα;

 
Giannis
13 Σεπ 2021 18:25

Να ρωτήσω κάτι,Εγώ που έχω υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης έχω δικαίωμα να ενταχθώ ως φοιτητής μερικής φοίτησης και άρα αν δουλεύω και τα 4 χρόνια που μου δίνουν ακόμα μπορώ να σπουδάζω μέχρι και 8 ακόμα ως φοιτητής μερικής φόιτησης;

 
Κων/νος Μαγγανάς
01 Μαρ 2021 10:47

Τό Κράτος,δέν πρέπει νά ενεργεί τιμωρητικά καί ανάλγητα.
Υπάρχουν ΧΙΛΙΑΔΕΣ φτωχές οικογένειες καί φοιτητές που σπουδάζουν μέ ΠΟΛΥ κόπο,καί με αντίξοες συνθήκες.
Από τήν άλλη είναι απαράδεκτο τό φαινόμενο νά γίνονται οί Σχολές χώροι τραμπουκισμού,αφισσορύπανσης καί αυθαιρεσίας.
Οί πολύχρωμοι κομματικοί στρατοί,πού επιδοτούν τούς ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ "αιώνιους φοιτητές" γιά κομματικούς λόγους,κάποτε πρέπει να΄πάψουν νά υπάρχουν.
Τρόποι υπάρχουν καί ό Νόμος μπορεί νά προβλέπει εξαιρέσεις γιά ειδικές περιπτώσεις.
Επίσης θά μπορούσε νά θεσπιστεί επιτέλους ένα μικρό οικονομικό αντίτιμο για τίς σπουδές,(π.χ. 200 ευρώ ανά μάθημα/εξάμηνο) διότι παρά τά εύκολα λαϊκίστικα συνθήματα,ΤΙΠΟΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΥΡΩ ΜΑΣ,ούτε είναι υποχρεωμένος ό φορολογούμενος νά πληρώνει μιά ζωή σπασμένες αίθουσες,κατεστραμένους εξοπλισμούς καί διαλυμένα κτήρια...
Σέ κάθε περίπτωση όμως ό υπερβολικά μικρός χρόνος φοίτητησης ν+2 καί μετά στό πύρ τό εξώτερον,είναι ότι χειρότερο υπάρχει...

 
Pan. B.
11 Φεβ 2021 11:24

@ Δημήτρης.
Μάθε να γράφεις Ελληνικά φίλε.
Εγώ αναφέρθηκα στην υπουργό , και σε όσα έχει πεί στα τηλεοπτικά κανάλια. Άν η ίδια η υπουργός, για πολιτικούς λόγους λέει πως βάζει τάξη στα Α. Ε. Ι. διαγράφοντας φοιτητές , και εξοικονομώντας έτσι χρήματα των φορολογουμένων (αυτό λέει) , είναι δικό της θέμα . Απευθύνσου στην ίδια , και στον υφυπουργό Α. Συρίγο που χειρίζεται αυτά τα θέματα . Μη μου αντιγράφεις τη σελίδα και τα άρθρα . Τα είδα .

 
Κώστας Αλτάνης
09 Φεβ 2021 16:54

Η θέσπιση ορίου σπουδών με την απειλή διαγραφής είναι ότι πιο οπισθοδρομικό και απολυταρχικό υπάρχει.Ειδικά το να μπορείς να κάνεις διακοπή σπουδών μόνο δύο χρόνια είναι ακόμα χειρότερο. Με την κρίση που επικρατεί επίσης ποιος φοιτητής δουλεύει με ένσημα για να γίνει μερικής φοίτησης? Το 90% των φοιτητών δουλεύουν ανασφάλιστοι......Παράδειγμα: Στα Αγγλικά πανεπιστήμια μπορείς να κάνεις διακοπή σπουδών απεριόριστα, χωρίς να χάσεις την φοιτητική ιδιότητα....Ο γνωστός BRIAN MAY κατέθεσε την διδακτορική διατριβή μετά από 30!!!!!! χρόνια διακοπής φοίτησης!!!!!!!!!
πήρε το πτυχίο του πριν μερικά χρόνια. Οπότε εμείς στην Ελλαδάρα τους βάζουμε τα γυαλιά. Τι να πει κανείς για την ασχετοσύνη της σημερινής υπουργού παιδείας; Έχει βγει καθόλου στην πιάτσα να δει τα πανεπιστήμια και τα χάλια τους; Πρώτα βελτιώνεις την ποιότητα την βασική εκπαίδευση και μετά απαιτείς. Επίσης το συστημα εισαγωγής είναι ότι ποιο γελοίο υπάρχει....Τα καλά ξένα πανεπιστήμια ζητάνε βαθμούς απολυτηρίου και αναλυτικές βαθμολογίες των 3-6 τάξεων για να εκτιμήσουν την εισαγωγή των υποψήφιων φοιτητών τους. Για δείτε αυτούς που έγραψαν 3 στις πανελλαδικές μήπως έχουν απολυτήριο 17? Οι στρατιές αγχωτικών παιδιών που δημιουργεί το σύστημα εισαγωγής δεν πιάνονται? Εξαρτάται από την θεματολογία και τα κέφια της επιτροπής εξετάσεων και την δυσκολία των θεμάτων, δηλ αν μιά χρονιά τρελαθεί η επιτροπή και βάλει δύσκολα θέματα δεν θα μπουν με κάτω από την βάση....? Τι να πεις? πάσχουμε από έλλειψη φαντασίας και ικανοτητων σε αυτη την χώρα......
Το μόνο σύστημα που ήταν προς την θετική κατεύθυνση ήταν του Γαβρόγλου αλλά το καταργήσανε νωρίς γιατί φοβήθηκαν μήπως πετύχει.....ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΕΧΩ από την Αριστερά.....για να μην νομίζει κανείς ότι μιλάω μικροπολιτικά.
Αυτά και περαστικά μας.
PS ΔΕΝ υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστουν οι διαγραφές θα τις ξανακαταργήσουν μόνοι τους.

 
Εμπάθεια το όνομα σου
08 Φεβ 2021 21:58

Τόσο μένος κατά των αιωνίων φοιτητών είναι εύκολα κατανοητό από την κυβέρνηση της ΝΔ καθώς ήταν προεκλογική δέσμευση. Οι σχολιαστές όμως που οδυρεστε πιθανόν κάποιος φίλος ή συγγενής σας σας προσπέρασε κ δεν μπορείτε να το αντέξετε. Δεν εξηγείται αλλιώς το ότι σας χαλάει κ η μεταβατική περίοδος. Ημαρτον κύριοι.

 
@D.K.
07 Φεβ 2021 23:18

Το κράτος ΔΙΝΕΙ ευκαιρίες αγαπητέ/ή. Δεν τιμωρεί. Αλλά δεν μπορεί να δίνει ευκαιρίες αβέρτα σε κάποιον που δεν μπορεί να τις αξιοποιήσει. Υπάρχουν και άλλα παιδιά που περιμένουν, που δεν πήραν θέση στο τμήμα που ήθελαν, και που ενδεχομένως να τις αξιοποιούσαν. Γι'αυτό όποιος δεν μπορεί σε ν+2, να αδειάζει το χώρο για τους επόμενους. Επειδή κι εγώ υπηρετώ σε ΑΕΙ εδώ και 25 χρόνια, εκτιμώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών θα στρωθεί και θα τελειώνει στο χρόνο που πρέπει και κανένας δεν θα το ρισκάρει να διαγραφεί. Απλά τώρα επειδή δεν υπάρχει κανένα όριο, μπαίνουν άλλες προτεραιότητες.

 
Δίδακτρα σε προπτυχιακές σπουδές
07 Φεβ 2021 20:15

Οι αλλαγές στα ΑΕΙ πρέπει να ξεκινήσουν από τον ακαδημαϊκό χάρτη και όχι από τους φοιτητές ή τους υποψηφίους. Καμία λογική δεν έχει να λιμνάζουν οι φοιτητές επί 5 ή 6 χρόνια και μετά να διαγράφονται, κάθε ένας αντιπροσωπεύει σχεδόν δύο δεκαετίες στη Δημόσια Εκπαίδεση.

Αν θέλει το υπουργείο να βοηθήσει τους νέους εισακτέους ας θεσπίσει από το 2022 δίδακτρα ύψους 1.500 ευρώ για όλα τα ΠΠΣ τις Σχολές, ανεξάρτητα από διάρκεια σπουδών, τα οποία θα χρηματοδοτούν αποκλειστικά φοιτητικές παροχές (στέγαση, σίτιση, συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.α.)

Έτσι, με συνολικό κόστος μικρότερο από 400 ευρώ ανά έτος για κάθε φοιτητή, θα ενισχυθούν όσοι τώρα αφήνονται να καθυστερούν λόγω οικονομικών ή άλλων δυσκολιών. Εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν για όσους έχουν χαμηλό οικογενειακό εισόδημα - πάντως, είναι αστείο να μην μπορεί το ελληνικό κράτος να βρει τρόπο να σπουδάζουν με αξιοπρέπεια όλοι, και να έχουν πρόσβαση σε οργανωμένες εστίες, βιβλιοθήκες, εργαστήρια.

 
επιτέλους αλλά όχι όσο χρειάζεται
07 Φεβ 2021 12:05

στις μεταβατικές δεν πρέπει να δίνεται χρόνος ίσος με τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης.
θα πρέπει να δίνεται το ν/2 με τροποποίηση για εργαζόμενους και άλλες κατηγορίες. Δηλαδή όχι άπειρες εξεταστικές, άπειρες χρεώσεις μαθημάτων. Εφόσον κάποιος είναι σε μερική φοίτηση τότε τα μισά μαθήματα, τις μισές εξετάσεις κτλ.
Δεν μπορώ να δεχθώ φοιτητές με 10-15 χρόνια να έχουν ακόμα 4 χρόνια, ήμαρτον...
Από την άλλη θεωρώ δόκιμο να συμβαίνουν διαγραφές από το πρώτο έτος...καθώς υπάρχουν πολλοί που γράφονται και δεν παρακολουθούν, δεν περνάνε μαθήματα μόνο κοστίζουν...Εφόσον λοιπόν κάποιος δεν περνάει το 60% των μαθημάτων του έτους (μαζί με Σεπτέμβρη) να του δίνεται μια ακόμα ευκαιρία και στην επόμενη να διαγράφεται.

 
Δε σας καταλαβαίνω
07 Φεβ 2021 09:55

Πάλι τη βόλεψαν οι αιώνιοι φοιτητές κι άλλες παρατάσεις κι άλλες μεταβατικές διατάξεις. Τι νόημα έχει να προσπαθείς να διατηρήσεις εγγεγραμμένο κάποιον που έχει να εμφανιστεί πάνω από 10 έτη.

 
Original
07 Φεβ 2021 01:19

Ολα αυτά που σας ανέφερα για τους αιώνιους φοιτητές σε προηγούμενο μου σχόλιο διευκρινίζω ότι τα έλεγα για τους ενεργούς αιώνιους φοιτητές όχι γι'αυτους που απλά γράφονται και είναι 30 χρόνια γραμμένοι χωρίς να κάνουν τιποτα χωρίς δηλαδή να εμφανίζονται σε μάθημα και σε καμία εξεταστική .Η γνώμη μου είναι οτι το χρονικό όριο των τεσσάρων ή πέντε χρόνων (ανάλογα με την σχολή του καθενός) θα έπρεπε να ισχύει για όλους τους φοιτητές που είναι ενεργοί είτε αιώνιους είτε γι'αυτους που είναι στο τέταρτο έτος . Δεν είναι δίκαιο γι'αυτους που είναι ήδη γραμμένοι π.χ. στο τέταρτο έτος να τους δίνονται μόνο δύο χρόνια.

 
Original
07 Φεβ 2021 00:54

Μερικούς από εσάς σας καίει το θέμα των αιωνίων φοιτητών λες και σας τρώνε το ψωμί σας .Δεν ξέρετε εσείς που τους κατακρίνετε τι προβλήματα μπορεί να υπήρξαν στην ζωή τους κατά διάρκεια της φοιτησης τους. Σαφώς πρέπει κανείς να τελειώνει δεν λέω όχι .Εσείς που αναφέρεστε σε παράβολα και πληρωμές μάλλον μπορείτε να τα πληρώσετε γι'αυτό το λέτε και σίγουρα είσαστε από αυτούς που η δεν τους νοιάζει για το θέμα των αιωνίων η έχετε τελειώσει οπότε είσαστε έξω απ' όλο αυτο.Να σας πληροφορήσω ότι ένας φοιτητής που έχει ξεπεράσει το όριο φοίτησης π.χ. δέκα χρόνια ούτε βιβλία δικαιούται να πάρει ούτε μειωμένο εισιτήριο στις συγκοινωνίες ούτε κάρτα σίτισης οπότε δεν σας καταλαβαίνω όλους εσάς προς τι η αγωνία ; Λες και σας έχουν κάτσει στον δικό σας σβέρκο . Πιστεύω ότι το χρονικό όριο για τους αιώνιους φοιτητές σωστά είναι παραπάνω από τους καινούργιους μην σας πω ότι έπρεπε να ήταν και πιο πολυ

 
Δημήτρης
06 Φεβ 2021 23:12

@ Pan. B.

ΜΑΘΕ να διαβάζεις ελληνικά, φίλε

"5. Τι θα ισχύσει για τους φοιτητές που ήδη έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης ;

Οι φοιτητές που ήδη έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης τους δίνεται επιπλέον χρόνος φοίτησης ίσος προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του τμήματός τους, ξεκινώντας τον υπολογισμό από το επόμενο ακαδημαικό έτος 2021-22.

Για παράδειγμα εάν ένας φοιτητής βρίσκεται στο δέκατο έτος σε τμήμα τετραετούς φοίτησης έχει δικαίωμα φοίτησης άλλα τέσσερα χρόνια , ξεκινώντας από το επόμενο ακαδημαικό έτος 2021-22. Αντίστοιχα εάν το τμήμα είναι πενταετούς φοίτησης έχει άλλα πέντε χρόνια."

Οι πρώτες διαγραφές για ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ θα ξεκινήσουν στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2024-25. Κανείς δεν θα διαγραφεί άμεσα, θα ήταν αισχρό και παράνομο.

 
Νέο νομοσχέδιο για ΑΕΙ
06 Φεβ 2021 22:36

Διαγραφές φοιτητών δεν έγιναν το 2015 και δεν πρόκειται να γίνουν ούτε το 2025. Πολλοί νόμοι έχουν ψηφιστεί κατά καιρούς, όμως είναι και κοινωνικό το ζήτημα της πρόβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Σε ένα δικαστήριο, αν τυχόν γίνουν διαγραφές ενεργών φοιτητών, θα υπερισχύσει το αίτημα για συνέχιση των σπουδών.

Ούτε έχει νόημα το Υπουργείο να κυνηγά "φαντάσματα".

Για τους νέους εισακτέους, εκείνους που θα εισαχθούν από το 2021, το όριο μπορεί να επιβληθεί νομικά αφού η εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια θα γίνει με το νέο καθεστώς και θα έχουν γνώση των χρονικών περιορισμών από την αρχή της φοίτησής τους.

Είναι απλός ο διαχωρισμός των περιπτώσεων.

@ Άλλα αντί άλλων
06 Φεβ 2021 21:52

Ούτε σε 4 χρόνια από τώρα θα διαγραφούν όσοι από τους σημερινούς φοιτητές έχουν παρουσία στις εξετάσεις.

Όσο για τα "αιώνια ονοματεπώνυμα" που έχουν μαζευτεί κατά δεκάδες στα φοιτητικά μητρώα και διαρκώς επανέρχονται στη συζήτηση περί δήθεν ποιότητας σπουδών, απλώς επισημάνθηκε το προφανές: Ακόμα και τον επόμενο μήνα να διαγραφούν αυτές οι χιλιάδες "εγγραφές" τίποτα δε θα αλλάξει στα ΑΕΙ.

 
Άλλα αντί άλλων
06 Φεβ 2021 21:52

@ Ενεργοί και ανενεργοί φοιτητές στα ΑΕΙ

Ούτε το άρθρο διάβασες, ούτε τις διατάξεις του νόμου διάβασες, κι αν τις διάβασες δεν τις κατάλαβες. Κανένας εκ των εγγεγραμμένων ΔΕΝ διαγράφεται προτού παρέλθει 4ετία (για σχολές 4ετούς φοίτησης) ή 5ετία (για σχολές 5ετούς φοίτησης) με αφετηρία την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους ήτοι την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

 
Ενεργοί και ανενεργοί φοιτητές στα ΑΕΙ
05 Φεβ 2021 14:50

Ενεργοί φοιτητές δε θα διαγραφούν απλώς για τους νέους εισακτέους θα τεθεί ανώτατο χρονικό όριο φοίτησης.

Όσοι παλιοί φοιτητές έχουν να εμφανιστούν σε μαθήματα και εξετάσεις εδώ και χρόνια απλώς θα διαγραφούν από τους καταλόγους των ΑΕΙ, χωρίς να αλλάξει κάτι.

 
Pan. B.
05 Φεβ 2021 12:30

Κάτι δέν μετράτε σωστά με τα έτη που απομένουν , για όσους αργούν να πάρουν το πτυχίο τους . Η υπουργός σε δηλώσεις της αλλιώς τα έλεγε. Μιλάει για άμμεση διαγραφή , κι όχι για μετά απο 4 χρόνια . Οι νόμοι απ' όσο ξέρω , πρέπει να ισχύουν για όλους χωρίς εξαιρέσεις . Προσωπικά είμαι κατά της διαγραφής . Αυτή η λέξη πρέπει να έχει νόημα μόνο άν αφορά χρέη . Στην εκπαίδευση δέν μπορεί να υπάρχουν διαγραφές , αλλά ευκαιρίες .

 
Γεωργια
04 Φεβ 2021 15:38

Καλησπέρα, θα ήθελα να ρώτησω, αν γνωρίζει πόσα χρόνια θα έχουν ακόμη φοιτητές που είναι στο 7 έτος, αλλά 4 ή άλλα 2;; Ρωτάω γιατί το νομοσχέδιο λέει όσοι έχουν ξεπεράσει το ελάχιστο χρονικό όριο όχι το ανώτερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολυ

 
Καθηγητής
02 Φεβ 2021 09:06

Εφόσον τα προγράμματα σπουδών δεν είναι δομημένα έτσι ώστε να αναγκάζουν τον φοιτητή να είναι συνεπής κατά τη διάρκεια των σπουδών του, οποιοσδήποτε περιορισμός της μορφής του ν+2 θα έχει ως μόνο αποτέλεσμα εκβιαστικές καταστάσεις στα τελευταία εξάμηνα των σπουδών (εννοώ και από ανθρώπινης πλευράς, όταν ο καθηγητής θα βλέπει φοιτητές που για λίγα μαθήματα κινδυνεύουν να διαγραφούν).
Αν μας ενδιαφέρει η ποιότητα των σπουδών, η λύση δεν είναι οι διαγραφές. Κανονικά θα πρέπει να υπάρχει όριο μαθημάτων που μπορεί να χρωστά σε κάθε έτος ο φοιτητής ώστε να τον "αναγκάζει" να είναι συνεπής σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του κι όχι μόνο στα τελευταία εξάμηνα - διαφορετικά δεν μπορεί να συνεχίσει έως ότου περάσει αυτά τα μαθήματα. Παράλληλα, απαίτηση για δήλωση των μαθημάτων με τη σειρά που προσφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών και όχι με ότι σειρά θέλει ο φοιτητής - όχι δηλαδή στον αχταρμά που συχνά καταλήγει μια δήλωση μαθημάτων. Όλα αυτά όμως δίχως διαγραφές και δίχως τη λαιμητόμο της προθεσμίας για την ολοκλήρωση των σπουδών.
Οι διαγραφές το μόνο που μπορεί να προσφέρουν είναι αύξηση της πελατείας προς τα κολλέγια, ιδίως αν ο τερματισμός της φοίτησης συνοδεύεται με μια "βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης μαθημάτων" για όσα μαθήματα πέρασε ο φοιτητής πριν διαγραφεί (από εύστοχο σχόλιο κάποιου αναγνώστη του esos). Και βεβαίως πρακτικά μηδενική εξοικονόμηση πόρων .

 
sa
01 Φεβ 2021 21:50

Τα ν+2 έτη είναι ικανοποιητικά για μια κανονική φοίτηση. Στη συνέχεια δεν είναι απαραίτητο να διαγράφεται αυτός που δεν πήρε πτυχίο αλλά να καταβάλει ένα παράβολο ανά μάθημα για να συμμετάσχει στις εξετάσεις για άλλα 2 ή και περισσότερα έτη (υπό συζήτηση) με κλιμακωτή αύξηση της τιμής του παραβόλου. Το παράβολο να κατατίθεται στην αρχή του εξαμήνου ώστε να είναι δεσμευτικό τόσο για τον εξεταζόμενο όσο και για την οργάνωση των εξετάσεων από το τμήμα.

 
Γονέας Φοιτητή
01 Φεβ 2021 11:33

Το να κόβεις ένα φοιτητή ή φοιτήτρια που χρωστάει για παράδειγμα ένα μάθημα που ξεπέρασε για ένα έτος το λεγόμενο όριο σπουδών δεν είναι απανθρωπιά ???
Δηλαδή αν πέσεις σε καθηγητή που είναι στραβόξυλο τι θα γίνει ??? Όταν κάποιος βγάζει μέσο όρο πτυχίου 7,5 ή 8 και χρωστάει ένα μάθημα σημαίνει ότι είναι άχρηστος και πρέπει να κοπεί ???

 
εκπαιδευτικέ/μητέρα
31 Ιαν 2021 23:07

Μπορείτε άνετα να σπουδάσετε με μερική φοίτηση. Ο κανονικός χρόνος προσαυξάνεται στο διπλάσιο, έχετε δικαίωμα για διακοπή έως και δύο έτη. Απορώ πραγματικά.

 
Επί πτυχίω φοιτητής
31 Ιαν 2021 21:31

@Εκπαιδευτικός κ μητέρα φοιτητή πολυτεχνείου

Κι εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε (αφού δεν κοστίζουν τίποτα οι αιώνιοι φοιτητές, γιατί να τους διαγράψουν;). Μία μικρή διόρθωση μόνο: Το πάσο και τα προνόμια ισχύουν για ν+2 έτη, όχι ν.

 
Προγράμματα για ενήλικες σπουδαστές
31 Ιαν 2021 20:54

Λύση είναι προγράμματα για ενήλικες (mature students) αντί να λιμνάζουν κάτοχοι πρώτων πτυχίων ακολουθώντας ένα πρόγραμμα σπουδών που υποτίθεται έχει σχεδιαστεί για 20χρονους. Είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί που δίνουν κατατακτήριες εξετάσεις.

Από τη μία είναι λογικό τα ΑΕΙ να προγραμματίσουν σωστά τα μαθήματα και να έχουν εικόνα σε ποιο σημείο βρίσκονται όλοι οι φοιτητές. Από την άλλη, να δοθούν ευκαιρίες μετεκπαίδευσης χωρίς όμως να γίνεται κατάχρηση και συσσώρευση τίτλων σπουδών.

Αναφορικά με την καθυστέρηση στις σπουδές: Οι Πολυτεχνικές, Γεωπονικές και Φαρμακευτικές Σχολές μπορούν να μειώσουν τα έτη διδασκαλίας σε 4 και να δίνουν διπλώματα με 40 μαθήματα.

@ Εκπαιδευτικός κ μητέρα φοιτητή πολυτεχνείου
31 Ιαν 2021 20:02

Δεν μου δίνεται η δυνατότητα να φοιτησω σε ένα Πανεπιστημιακό τμημα με πιο αργό ρυθμό. Έστω ότι θέλω να περνάω 2 μαθήματα το εξάμηνο.

 
Εκπαιδευτικός κ μητέρα φοιτητή πολυτεχνείου
31 Ιαν 2021 20:02

@D.K.
Συμφωνώ απόλυτα με όσα λέτε. Από τη στιγμή που ένας φοιτητής ξεπεράσει τα υποχρεωτικά έτη φοίτησης (4 έτη για 4ετεις σχολές, 5 έτη για Πολυτεχνικές σχολές, γεωπονικές σχολές κλπ κ 6 έτη για ιατρικές) δεν έχει τα προνόμια του φοιτητή (πάσο, κάρτα σίτισης, συγγράμματα κλπ) ποια η καζούρα της κυβέρνησης να τους διαγράψει; απλώς υπάρχουν σε κάποιες βάσεις δεδομένων. Δεν κοστίζουν ΤΊΠΟΤΕ στο ελληνικό κράτος. Γτ τόση πρεμούρα; υπάρχουν δυσκολες Πολυτεχνικές σχολές με ΜΟ φοίτησης 8 έτη κ μιλάμε για προγράμματα σπουδών που απαιτούν πολύ διάβασμα. Τι θα γίνεται με αυτούς τους γ φοιτητές θα διαγράφονται; γτ επειδή το θει ο Μητσοτάκης κ η κυβέρνηση τους; Επίσης η διάταξη αυτή εμποδίζει τη δια βίου μάθηση. Είμαι εκπαιδευτικός κ θέλω να δοκιμάσω να πάρω ένα δεύτερο πτυχίο. Είμαι εργαζόμενη, με παιδιά με υποχρεώσεις αλλά θέλω κ να εξελίσσομαι. Δεν μου δίνεται η δυνατότητα να φοιτησω σε ένα Πανεπιστημιακό τμημα με πιο αργό ρυθμό. Έστω ότι θέλω να περνάω 2 μαθήματα το εξάμηνο. Τι θα γίνεται θα με διαγραφούν επειδή έτσι το θέλει η Κεραμεως;
@ΠΕ19
Εχει αλλάξει η ειδικότητα πια κ έγινε ΠΕ86

 
Μαρία
31 Ιαν 2021 19:58

Κατ' αρχάς δεν είμαι φοιτήτρια. Έχω πάρει πτυχίο εδώ και παρα πολλά χρόνια. Απλά δηλώνω ότι αν δεν μου εξηγήσουν για ποιό λόγο (οικονομικό ή άλλο) δεν πρέπει να υπάρχουν αιώνιοι φοιτητές απλώς χάσανε κάποια που τους είχε ψηφίσει. Αν δεν τους νοιάζει, θα το καταλάβουν όταν θα είναι αργά.

 
Παναγιώτης
31 Ιαν 2021 16:12

Πραγματικά απορώ με μερικούς που διαρρηγνυουν τα ιματια τους και απαιτούν καταβολή χρημάτων για να συμμετάσχει ο αιώνιος φοιτητής στις διαδικασίες του Πανεπιστημιου. Το άρθρο 16 παρ.4 του Σ ορίζει ότι όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας σε όλες τις βαθμίδες της στα κρατικά εκπαιδευτηρια. Αυτό σημαίνει ότι οποιουδήποτε είδους εξέταστρα και δίδακτρα σε ΔΗΜΌΣΙΑ νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστήμια ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ.

 
Χα Χα Χα!!!
31 Ιαν 2021 15:54

Την πρώτη φορά που μπήκα στο Πανεπιστήμιο, πήρα ΟΛΑ τα βιβλία και με διέγραψε ο ν.Διαμαντοπούλου.
Ξανάδωσα και ξαναμπήκα σε άλλο τμήμα. ΞΑΝΑΠΗΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
Τώρα θα με ξαναδιαγράψουν. Δεν πειράζει, θα ξαναμπώ και θα ΞΑΝΑΠΑΡΩ ΞΑΝΑ ΒΙΒΛΙΑ.
Θα με έχουν πληρώσει χρυσό πριν με ξανα-ξανά-ξανά-διαγράψουν!

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ