ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Το Κυβερνητικό Σχέδιο για την παιδεία για το 2021-Ποια νομοσχέδια "δρομολογούνται"

Οι επόμενες κινήσεις του υπ. Παιδείας
Δημοσίευση: 01/02/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το κυβερνητικό Σχέδιο για την παιδεία αποτυπώνεται σε τρεις σελίδες, το οποίο εάν τελικά υλοποιηθεί θα φέρει τα πάνω κάτω και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

 Ειδικότερα σε επίπεδο νομοσχεδίων η Κυβέρνηση έχει προγραμματίσει:

Πανεπιστήμια:

Νέος νόμος-πλαίσιο για τα ΑΕΙ: Ο νέος νόμος-πλαίσιο για τα ΑΕΙ, με ρυθμίσεις και για την αναγνώριση πτυχίων του εξωτερικού, προγραμματίζεται για τον Μάρτιο.

Αναμόρφωση του καθεστώτος συγγραμμάτων:  Βελτίωση  υποδομών για φοιτητικές εστίες, εξορθολογισμό σίτισης, αναμόρφωση  του καθεστώτος συγγραμμάτων, καθώς επίσης παρεμβάσεις κοινωνικής μέριμνας, αναμένεται να μειώσουν τις κοινωνικές ανισότητες και να διευρύνουν τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση.

Τμήματα  τριετούς διάρκειας: Δημιουργούνται προγράμματα σπουδών τριετούς διάρκειας μέσα στα Πανεπιστήμια, με προσανατολισμό στις εφαρμογές των επιστημών και της τεχνολογίας και στην ενίσχυση του θεσμού της πρακτικής άσκησης.  Δρομολογείται  η σύνδεση των ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας και με ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα στην ανώτατη εκπαίδευση, μεταρρυθμιστική παρέμβαση η οποία αποσκοπεί στην αντιστροφή του φαινομένου φυγής νέων στο εξωτερικό και στην βελτίωση των προοπτικών επαγγελματικής τους
αποκατάστασης στην εγχώρια αγορά εργασίας.

Κίνητρα  και διευκολύνσεις για τα μέλη ΔΕΠ και  ερευνητές : Με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση ενισχύεται η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα, με την εισαγωγή κινήτρων και διευκολύνσεων για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές.

Κατοχύρωση και προστασία των ερευνητικών αποτελεσμάτων  και την εμπορική αξιοποίηση αυτών: Υποστηρίζεται η καινοτομική ικανότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας και δρομολογείται το εμβληματικό έργο δημιουργίας γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας, με στόχο τόσο την κατοχύρωση και προστασία των ερευνητικών αποτελεσμάτων, όσο και την εμπορική αξιοποίηση αυτών.

Το νομοσχέδιο που ήδη είναι στη Βουλή: Ψήφιση νομοσχεδίου για το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και την ενίσχυση της ασφάλειας και της ακαδημαϊκής ελευθερίας, η συζήτηση του οποίου ξεκινά αύριο Τρίτη στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών και επιλογή στελεχών εκπαίδευσης: Το σχέδιο νόμου για την αυτονομία των σχολικών μονάδων, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και το νέο σύστημα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, αναμένεται το α’ τρίμηνο του 2021.

Προωθούνται ρυθμίσεις για την ενίσχυση της αυτονομίας αλλά και τη δημιουργία μιας κουλτούρας αυξημένης διαφάνειας και λογοδοσίας στην εκπαιδευτική κοινότητα. Έχει ήδη προηγηθεί η θεσμοθέτηση της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού εργου, η οποία είναι βασισμένη στο τρίπτυχο «Προγραμματισμός-Αυτοαξιολόγηση-Εξωτερική Αξιολόγηση».  

Ειδική Αγωγή: Εντός του 2021 ψήφιση νομοσχεδίου   για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Εντός του 2021 ψήφιση νομοσχεδίου  για τα νέα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Στα σχολεία

Σε επίπεδο δρσεων "δρομολογούνται" τα εξής:

Προγράμματα Σπουδών: Το 1ο εξάμηνο του 2021 θα έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση 453 νέων προγραμμάτων σπουδών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα, προγραμματίζεται η εκπόνηση 453 προγραμμάτων σπουδών στη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση, πολλά από τα οποία δεν έχουν ενημερωθεί τα τελευταία 20 χρόνια.

Σύμφωνα και με ευρωπαϊκές στρατηγικές, τα νέα προγράμματα σπουδών έχουν ως αφετηρία τα μαθησιακά αποτελέσματα, με την έμφαση να μετακινείται από το γνωστικό αντικείμενο καθ’ εαυτό, τους διδάσκοντες και τη διδακτική διαδικασία, προς τους μαθητές και τα επιδιωκόμενα/αναμενόμενα αποτελέσματα μάθησης.

Σημαντικό ορόσημο για τη μετάβαση αυτή αποτελεί η θέσπιση, για πρώτη φορά, του πολλαπλού σχολικού εγχειριδίου και των πολλαπλών ψηφιακών πηγών.

Απώτερος στόχος είναι μια συμπεριληπτική, βιωματική μαθησιακή προσέγγιση και η καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων των μαθητών, οι οποίες θα συμβάλλουν στην επιτυχή ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνία.

Επεκτείνονται οι πιλοτικές δράσεις: Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επεκτείνονται οι πιλοτικές δράσεις για τα εμβληματικά έργα

  •  «εργαστήρια δεξιοτήτων» και
  • «αγγλικά στο νηπιαγωγείο», ενώ
  •  η διασύνδεση με την αγορά εργασίας ενισχύεται μέσω προγράμματος σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού.

Ένταξη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών: Προωθείται ένα συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό μοντέλο και ενισχύονται οι σχολικές κοινότητες με την ένταξη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.

Ειδικότερα, στην κατεύθυνση της ισότιμης πρόσβασης των μαθητών με αναπηρία στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου δράσης για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, επιχειρείται η εδραίωση της ενταξιακής εκπαίδευσης, η αναθεώρηση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου και η διάθεση πόρων για τη δημιοργία κατάλληλων υποδομών, προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και για την ενδυνάμωση των τμημάτων ένταξης και παράλληλης στήριξης.

Επιμόρφωση: Εκτός από την εισαγωγική επιμόρφωση των νεοδιόριστων, έχουν ήδη δρομολογηθεί επιμορφώσεις στις ψηφιακές δεξιότητες, στα νέα προγράμματα σπουδών, στους βασικούς γραμματισμούς, σε θέματα σχολικής βίας, ενώ ξεκινά, για πρώτη φορά για το σύνολο των 160.000 εκπαιδευτικών, πρόγραμμα ταχύρρυθμης επιμόρφωσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση: Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση εμβληματικό έργο για το 2021 αποτελεί η δημιουργία νέων δομών διακυβέρνησης του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΣΕΕΚ). Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διασύνδεσης της ΕΕΚ με την παραγωγή και την αγορά εργασίας, δημιουργούνται κεντρικό και περιφερειακά συμβούλια με την ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.

Ίδρυση Προτύπων ΕΠΑΛ αλλά και Πειραματικών ΙΕΚ και Θεματικών ΙΕΚ: Οροκρίνονται η διάχυση καλών πρακτικών και η καινοτομία μέσα από την ίδρυση Προτύπων ΕΠΑΛ αλλά και Πειραματικών ΙΕΚ και Θεματικών ΙΕΚ. Εμβληματικά έργα αποτελούν και η επικαιροποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων και των οδηγών κατάρτισης, καθώς και η αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας επαγγελματικών σχολών μαθητείας (ρόλος ΟΑΕΔ). Η σύσταση περιφερειακών συμβουλίων στην ΕΕΚ αποσκοπεί στην ουσιαστική αποκέντρωση του συστήματος, ενώ η αξιολόγηση θα γίνεται με κύριους δείκτες τον αριθμό των αποφοίτων, το βαθμό επιτυχίας των αποφοίτων και την απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας.

Πανεπιστήμια

Στα Πανεπιστήμια δράσεις ενδυνάμωσης των διεθνών συνεργασιών: Στα Πανεπιστήμια, σε συνέχεια θεσμικών παρεμβάσεων που ενισχύουν τις δυνατότητες εξωστρέφειάς τους, σχεδιάζονται δράσεις ενδυνάμωσης των διεθνών συνεργασιών. Ενδεικτικά, αναφέρεται η υλοποίηση του εμβληματικού έργου συνεργασίας με το Institute of International Education – IIE, που αποσκοπεί στην καλλιέργεια συνεργασιών μεταξύ των Ελληνικών ΑΕΙ και κορυφαίων πανεπιστημίων των ΗΠΑ.

 

Ετικέτες: 
Νίκη Κεραμέως

Σχόλια (68)

 
Αποφοιτος
05 Φεβ 2021 18:42

Τι θα γίνει τελικά με τους αποφοίτους ΤΕΙ;

 
Συνένωση των πρώην ΤΕΙ με Πανεπιστήμια
04 Φεβ 2021 16:24

Το ΠΑΔΑ, το ΔΙΠΑΕ και το ΕΛΜΕΠΑ είναι από την ίδρυσή τους υποβαθμισμένα σε σχέση με τα υπόλοιπα πανεπιστήμια (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΟΠΑ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Κρήτης) και άρα δεν πρέπει να διατηρηθούν ως αυτόνομα ιδρύματα.

Δεν είναι λογικό οι απόφοιτοι ΑΕΙ το 2030 να βγαίνουν από πολλαπλές σχολές Οικονομικών, Πληροφορικής ή Μηχανικών, που λειτουργούν στις ίδιες περιοχές!

Αυτά τα δομικά λάθη πρέπει να διορθωθούν το συντομότερο δυνατόν, αφού πλέον έχει γίνει κατανοητό πως πρέπει να υπάρχει ομοιομορφία στα διπλώματα (ακαδημαϊκό επίπεδο σπουδών) και τα επαγγελματικά δικαιώματα.

 
Φοιτητής ΠΑΔΑ
03 Φεβ 2021 22:32

Μια χαρά το νομοσχέδιο. Η υπαρξη τέτοιων δομών, συν την παρουσία της ΑΣΠΑΙΤΕ ως το τελευταίο και μοναδικό ΤΕΙ στην Ελλάδα θα ανακόψουν κάθε προσπάθεια αντιστοίχισης των πρώην ΤΕΙ Αθηνας και Πειραιά με τα διπλώματα του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής. Οι Μηχανικοί Τ.Ε ειναι αντίστοιχοι με την ΑΣΠΑΙΤΕ (6ο επίπεδο ΕΠΠ - 240 ECTS, ενώ οι Μηχανικοί ΠΑΔΑ είναι πλέον και με νόμο του κράτους στο 7ο επίπεδο ΕΠΠ - 300 ECTS και ισότιμοι με τις υπόλοιπες Πολυτεχνικές Σχολές).

Όλα καλά. Καλό διάβασμα για τις κατακτήριες και ξυδάκι σε εσάς με τις πληροφορίες "εκ των έσω".

 
Μουφα ΔΕΠ....
03 Φεβ 2021 18:46

@ @ Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών, ναι μην ξεχάσετε να φωνάξετε και τον Τσάκι Τσαν για βοήθεια που τσακίζει ... κόκκαλα!! (τσακίζω=φρασεολογία ΚΚΕ)

 
@Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών
03 Φεβ 2021 18:10

Αυτό που σίγουρα δεν κοστίζει τίποτα είναι το να αναμασάτε εδώ και 3 χρόνια συνεχώς τα ίδια και τα ίδια, αλλά δυστυχώς για εσάς δεν έχετε καταφέρει και πολλά, καθώς τόσα τα γεγονότα όσο και νομικές αποφάσεις του ΣτΕ σας διαψεύδουν.

Αντίθετα εμείς πετύχαμε το ΤΕΙ να γίνει πανεπιστήμιο, με όλα τα οφέλη που αυτό έχει και ξέρετε πολύ καλά οτι είναι πολλά.

Πετύχαμε τα 4ετη τμήματα μηχανικών Τ.Ε που έδιναν 240 ΕCTS επιπέδου 6 να γίνουν 5ετη Πανεπιστημιακά (Π.Ε) Διπλώματα Μηχανικού με νέα προγράμματα σπουδών (αντίστοιχα των πολυτεχνείων) με 300 ECTS επιπέδου 7. Ακόμη πετύχαμε μετά από εξωτερική αξιολόγηση της ΕΘΑΕΕ να μας αναγνωριστούν γαι την σχολή μηχανικών η δυνατότητα απόδοσης integrated master στους απόφοιτους ακριβώς όπως και στο πολυτεχνείο. Όλα τα παραπάνω μας έδωσαν ΙΣΑ ακαδημαικά δικαιώματα με τους απόφοιτους πολυτεχνείου (5ετες πτυχίο Πανεπιστημίου επιπέδου 7 300 ECTS & integrated master), ενώ αποτελούσαν πρυποθέσεις για τα πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα βάση του νόμου που τόσο ο κ Διγαλάκης όσο και ο κ Καραμανλής έχουν δεσμευτεί δημόσια οτι θα τηρήσουν και αυτό πράττουν μέχρι στιγμής.

 
Τριετή Πανεπιστημιακά Πτυχία
03 Φεβ 2021 14:47

Μεταρρύθμιση θα ήταν να γίνουν τα ΠΠΣ στα Πανεπιστήμια τριετή και τα ΠΜΣ τριών εξαμήνων, με μείωση των μαθημάτων σε 30-35 και 6-8 αντίστοιχα, διατηρώντας όμως τον ακαδημαϊκό προσανατολισμό τους, όπως έγινε στη Γαλλία, την Ολλανδία, τη Γερμανία και άλλες χώρες που ακολουθούν το μοντέλο ("3-2-3"). Κατά αυτόν τον τρόπο θα δινόταν λύση και στο επείγον ζήτημα της υποστελέχωσης των ΑΕΙ, τα οποία σήμερα δεν έχουν αρκετό μόνιμο προσωπικό και εξαρτώνται από συμβασιούχους.

Στην Ευρώπη του 2030 οι περισσότεροι νέοι θα έχουν μεταπτυχιακό τίτλο, άρα η στροφή στην *ακαδημαϊκή* εκπαίδευση είναι δεδομένη. Κανένα νόημα δεν έχει στην Ελλάδα το πισωγύρισμα σε εποχές διαχωρισμού στην Ανώτατη Εκπαόδευση, με τριετή "εφαρμοσμένα" διπλώματα τύπου ΤΕΙ, που δε θα δίνουν διέξοδο ούτε επαγγελματική ούτε ερευνητική.

Το δοκιμάσαμε το 1980 και απέτυχε, καθώς τα πρώην ΤΕΙ διαρκώς επεδίωκαν την εξομοίωση με τα Πανεπιστήμια μέχρι που καταργήθηκαν.

 
Μελίτακας ο Α΄
03 Φεβ 2021 10:31

Κόκκινος πίνακας πίσω από τον Πρωθυπουργό, κόκκινος, πιο μεγάλος, πίσω από τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ σε διπλανή στήλη.

 
Τα δωρεάν συγγράμματα...
03 Φεβ 2021 09:33

... πρέπει να σταματήσουν. Τα βιβλία πρέπει να δανείζονται κσι όχι να χαρίζονται. Ας ψάξουν να δουν πόσα ασήκωτα συγγράμματα των 1000-1200 σελίδων (συνήθως μεταφράσεις ξενόγλωσσων βιβλίων) δίνονται και από τα οποία εξετάζεται λιγότερο από το μισό του περιεχομένου τους. Ας ψάξουν να δουν πόσα από τα βιβλία αυτά μένουν στο ράφι και οι φοιτητές διαβάζουν σημειώσεις παραδόσεων και επιλεγμένα θέματα SOS. Ας μην κοροϊδευόμαστε.

 
Apostolos
03 Φεβ 2021 09:24

Τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών (Universities of Applied Sciences) υπάρχουν και είναι ιδιαίτερα επιτυχημένα στις περισσότερες Σκανδιναβικές χώρες (Δανία, Φινλανδία, και Νορβηγία). Εκτός Σουηδίας. Η Σουηδία κατήργησε την διαφοροποίηση, τα έκανε όλα Πανεπιστήμια (συνένωσε αρκετά) και όλα τα βασικά πτυχία της πλέον είναι 3ετη.
Επίσης σε αυτές τις χώρες υπάρχουν 2 τύποι μεταπτυχιακών: Ετήσια και Διετή. Τα ετήσια θεωρούνται πιο κοντά στην αγορά και η χρήση τους είναι κυρίως επαγγελματική, ενώ τα διετή σε προετοιμάζουν για να ξεκινήσεις διδακτορικό.
Τα δικαιώματα των αποφοίτων των Applied Sciences είναι τα ίδια με αυτών των Universities, απλά οι απόφοιτοι των Universities έχουν προτεραιότητα στα 2ετη μεταπτυχιακά και στα διδακτορικά.
Τέλος, μεταπτυχιακά μπορούν και κάνουν και τα ιδρύματα Applied Sciences.

 
MIK
03 Φεβ 2021 09:20

Εντάξει. Ονομάσαν τα ΤΕΙ πανεπιστήμια, ας ονομάσουν πανεπιστήμια και τα ΙΕΚ να τελειώνουμε.

 
Φοιτητής
03 Φεβ 2021 00:04

Συμφωνώ στο να ιδρυθούν τμήματα τριετών σπουδών, τα οποία θα πρέπει
να παρέχουν σπουδές ανώτερες από τα ι.ε.κ αλλά κατώτερες από τα πανεπιστήμια. Τα τμήματα τριετών σπουδών θα πρέπει να ανήκουν
στην ανώτερη τριτοβάθμια εκπαίδευση. ΔΙΑΦΩΝΩ όμως το να ιδρυθούν
στα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια είναι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Δεν υπάρχει λόγος να ιδρυθούν τμήματα ανώτερης εκπαίδευσης σε ιδρύματα
ανώτατης εκπαίδευσης. Το θεωρώ βλακεία και θα πρέπει να το καταλάβει
η κυρία Κεραμέως ότι είναι βλακεία που θα τα εντάξει στα πανεπιστήμια.

Θα πρέπει να ιδρυθούν σχολές στις οποίες θα υπάρχουν νέα τμήματα.
Οι σχολές με τα τμήματα τους θα υπάρχουν στην ανώτερη τριτοβάθμια
εκπαίδευση, εκτός πανεπιστημιακού τομέα. ΤΟ ΛΟΓΙΚΟ, ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ.

 
Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών
02 Φεβ 2021 22:51

@@Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών
Τα Τμήματα της Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ αντίστοιχα του Πολυτεχνείου. Όσες υποσχέσεις και έχετε λάβει, δε στοιχίζουν τίποτα ... Οι πράξεις όμως που στοιχίζουν, δεν φέρνουν κανένα καλό για σας αποτέλεσμα. Το grecomaster που δίνουν τα Τμήματα της Σχολής Μηχανικών, είναι χωρίς αντίκρισμα, αφού ούτε περισσότερα δικαιώματα από το 4-ετές bachelor ΤΕΙ δίνει, ούτε φυσικά και περισσότερα χρήματα. Και αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά. Και έτσι θα παραμείνει ...

 
ΙΕΚτζης
02 Φεβ 2021 22:14

Θεωρώ ότι τα 3ετή τμήματα των Πανεπιστημίων δεν θα βοηθήσουν...
Χρειάζεται ενίσχυση των ΙΕΚ, που είναι ο χώρος της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τα Πανεπιστήμια έχουν άλλο σκοπό ... Μη τα μπλέκουμε...
Η αγορά εργασία θέλει μεσαία και χαμηλά στελέχη με εξειδίκευση...

 
@Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών
02 Φεβ 2021 21:01

Πλαναστε πλανην οικτρα εάν νομίζετε οτι είναι ποτέ δυνατόν οι απόφοιτοι 4ετων ΤΕΙ με πτυχίο μηχανικού Τ.Ε με 240 ECTS επιπέδου 6 να αντιστοιχηθούν με απόφοιτους Πανεπιστημίου με νέα 5ετη προγράμματα σπουδών με δίπλωμα μηχανικού με 300 ECTS επιπέδου 7 βάση του νέου νόμου και του εθνικού παλισίου προσόντων και με integrated master μετά από εξωτερική αξιολόγηση της ΕΘΑΕΕ.

Το αφήγημα να γίνει το ΠΑΔΑ Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών δεν σας βγήκε, αντιθέτως μετά την συγχώνευση με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, αλλά και το νέο αίμα καθηγητών που έχει έρθει σε όλες τις σχολές έχει αρχίσει να έρχεται βάζει πλώρη για πολύ ψηλά.

Ούτε η προσπάθεια να αποκτήσετε δικαιώματα μηχανικού σας βγήκε μιας και το ΣτΕ απέρριψε πρόσφατα τους παράλογους ισχυρισμούς σας. Κάποια στιγμή θα καταλάβετε οτι ζητάτατε παράλογα πράγματα.

Φοιτητές και καθηγητές της Σχολής Μηχανικών θα συνεχίσουμε μέχρι την επίτευξη του στόχου μας που δεν είναι άλλος από την εφαρμογή του υπάρχοντος νόμου και την δημιουργία της πολυτεχνικής σχολής του ΠΑΔΑ ήδη με το integrated master ήρθαμε ένα βήμα πιο κοντά και φυσικά αναμένουμε τόσο από το υπουργείο παιδείας που δια στόματος κ Διγαλάκη όσο κα του κ Καραμανλή είχαν δεσμευτεί υπέρ αυτού, να κρατήσουν τις δημόσιες δεσμεύσεις τους και να προχωρήσουν χωρίς χρονοτριβές τις σχετικές διαδικασίες.

 
Πάμε μπροστά
02 Φεβ 2021 20:52

Ποτέ δεν είχαμε σωστή παιδεία. Επιτέλους αλλάζει

 
@καταργήστε τα διπλά ανά περιφέρεια τμήματα στο μηχανογραφικ
02 Φεβ 2021 20:37

Εσύ πραγματικά το 'χεις πιστέψει πως περιμέναμε τον Γαβρογλου να μας κάνει πανεπιστήμια για να φύγουμε εξωτερικό;
Γιατί ο μέσος φοιτητής των πρώην ΤΕΙ, ο οποίος τη πάλεψε τη σχολή, δεν σκέφτηκε να βγει έξω. Οοχι. Είχε μπροστά του τα δεδομένα: Χρεοκοπημένη χώρα, ΕΔ κομπάρσου και λιγότερες απολαβές. Μπίνγκο! Ας κάτσουμε στην Ελλάδα που τόσο πολύ εκτιμά τις σπουδές, σπουδές που η ίδια μας προσέφερε. :)

 
Apostolos
02 Φεβ 2021 18:59

Τα 3ετη προγράμματα μέσα στα Πανεπιστήμια μου θυμίζει τα Προγράμματα Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) του Αρσένη. Τα ΠΣΕ λειτούργησαν για 2 χρόνια (ήταν 4ετη εκείνα) σε ορισμένα ιδρύματα, και από ορισμένους καθηγητές, που υποστήριζαν τον τότε Υπουργό, και μετά καταργήθηκαν όταν άλλαξε ο Υπουργός. Οι φοιτητές τους που είχαν εγγραφεί χωρίς εξετάσεις αλλά με κάποια «τέλη εγγραφής» απορροφήθηκαν από τα κανονικά 4ετη προγράμματα και τελικά πήραν κανονικό 4ετές πτυχίο.

 
@
02 Φεβ 2021 17:43

Ερχεται η αξιολογηση. Βεβαια πουθενα αλλου στην πραξη δεν υπαρχει αξιολογηση αλλα η κυβερνηση τη θελει στους εκπαιδευτικους ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΓΙΑΤΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ! χεχε...

 
καταργήστε τα διπλά ανά περιφέρεια τμήματα στο μηχανογραφικό
02 Φεβ 2021 15:40

Να εκδόσει άμεσα η ΕΘΑΑΕ το σχεδιασμό για το νέο ακαδημαϊκό χάρτη και να μη μπουν στο φετινό μηχανογραφικό διπλά τμήματα στην ίδια περιφέρεια. Ο νόμος Γαβρόγλου έφτιαξε διπλά Τμήματα ΗΜΜΥ σε Αττική, Πάτρα (σε μία πόλη!!!) και Κρήτη από τα πρώην ΤΕΙ. Μαζί με τα πρόσθετα των ΤΕΙ πιάσαμε αισίως 10 τμήματα ηλεκτρολόγων για να τους στέλνουμε για δουλειά στο εξωτερικό!

 
Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών
02 Φεβ 2021 15:19

@Μέλος ΔΕΠ ΠΑΔΑ
Το Υπουργείο με τα την ενίσχυση του Τεχνολογικού χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης μέσα στα Πανεπιστήμια, δίνει επιτέλους λύση στην "τρικλοποδιά" που επιχείρησε να βάλει η απελθούσα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας τον Ιούνιο 2019, με την μετατροπή των 4-ετών Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών, σε δήθεν 5-ετή με τα μαθήματα των 4-ετών "απλωμένα" σε 5 έτη. Η αυτόματη αντιστοίχιση των πτυχίων των αποφοίτων ΤΕΙ , με τα νέα Πανεπιστημιακά Πτυχία, είναι μονόδρομος. Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας γνωρίζει τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια. Tα TEI δεκαετίες τώρα, δηλώνονταν ως Ανώτατα και σαν τέτοια λάμβανε η χώρα μας, παχυλές επιχορηγήσεις. Ο Ν. 4763/20 με την αντιστοίχιση των επιπέδων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό δεν αφήνει σε κανέναν περιθώρια για παρερμηνείες. Υπομονή ακόμη λίγο ... Αυτοί που βάζανε κάποτε δήθεν "κόκκινες γραμμές" για τους αποφοίτους, δε χρειάζεται να ασχολούνται πλέον μ΄αυτούς. Το νερό έχει μπει στ΄αυλάκι. Η αυτόματη αντιστοίχιση των πτυχίων των αποφοίτων των ΤΕΙ με τα νέα Πανεπιστημιακά, σε λίγο γίνεται πράξη !!! Κάθε είδους "τρικλοποδιές", από διάφορους, δυστυχώς γι΄αυτούς πήγαν στράφι.

 
Αρθούρος
02 Φεβ 2021 15:02

Τον ακατάλληλο πρώην υπουργό Παιδείας Φίλη, χωρίς πανεπιστημιακές σπουδές, αλλά πλήρη γνώστη των θεμάτων της Παιδείας!, διαδέχτηκε η εξίσου ακατάλληλη πτυχιούχος Νομικής πανεπιστημίου του εξωτερικού! Νίκη Κεραμέως. Έχοντας ήδη κάνει αρκετές ρεβανσιστικές και δήθεν νοικοκυρεμένες πράξεις ενάντια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προχωρά και σε άλλη μία. Την επαναφορά των 3 ετών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλά, ερασιτέχνες και μαθητευόμενοι μάγοι επέδραμαν στο υπουργείο Παιδείας και δεν το καταλάβαμε; Αυτοί οι πειραματισμοί θα δοκιμαστούν στην πράξη και θα κριθούν ακατάλληλοι από τη μεγάλη μάζα όχι των φοιτητών και των καθηγητών, αλλά όλου του λαού. Και μπορεί άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις της όπως η ίδρυση αστυνομικών τμημάτων μέσα στα πανεπιστήμια που θα αναφέρονται στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και οι ρυθμίσεις γιά την εξάλειψη του φαινομένου των αιώνιων φοιτητών και τον περιορισμό των μετεγγραφών να έχουν λαϊκό έρεισμα, αυτή ειδικά δε θα περάσει.
Δεν μπορεί να περάσει μία μεταρρύθμιση αν δεν κινείται πολύπλευρα στις σωστές κατευθύνσεις. Αλλά αυτή της κας Κεραμέως κινείται μονόπλευρα προς μία κατεύθυνση καθώς δείχνει το σαφές ιδεολογικό της πρόσημο όπως ήταν εκείνη του κυρίου Φίλη από την ανάποδη όμως πλευρά. Και η διάταξη γιά τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ιδιωτικών κολλεγίων κινείται στην ίδια ιδεοληπτική κατεύθυνση.
Οι ψηφοφόροι της Ν.Δ. δεν έχουν όλοι τις ίδιες απόψεις σ' αυτά τα θέματα, επειδή και το ιδεολογικό τους υπόβαθρο είναι ποικίλο. Δε θα περάσει πολύς καιρός που θα το αντιληφθούν, αλλά χρειάζεται και ο κατάλληλος ηγέτης και φυσικά ο πολιτικός χώρος που θα πετάξει στα σκουπίδια τόσο τις αριστερές-ακροαριστερές αγκυλώσεις και δογματισμούς όσο και τις δεξιές, δήθεν νοικοκυρεμένες ιδεοληψίες που οδηγούν στην οπισθοδρόμηση.
Εκείνοι όμως που θα γίνουν άλλη μία φορά πεδίο πειραματισμών είναι το προσωπικό, οι φοιτητές και τα τμήματα της επαρχίας και πιό πολύ των συνόρων, τα οποία θα είναι και τα περισσότερα που θα μετατραπούν σε τριετή.
Γιατί ποιά τμήματα θα δεχτούν να υποβιβαστούν; Όταν μάλιστα έχουν και τον ίδιο τίτλο με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά; Και μπορεί να έχασαν το δίκιο τους όλες οι Σύγκλητοι με τη μη αποδοχή των αστυνομικών τμημάτων στα όριά τους προβάλλοντας γιά μία ακόμα φορά το αυτοδιοίκητό τους, τώρα όμως, η προβολή του αυτοδιοίκητου απ' αυτά σε μία τέτοια επέμβαση θα έχει δίκαιη βάση. Αυτό θα το υποστηρίξουν και οι τοπικές κοινωνίες.

 
ΑΕΙτζής
02 Φεβ 2021 14:53

@ΑΤΕΙτης, τεχνίτης Λογοθεραπευτής; Τεχνίτης Νοσοκόμος; Τεχνίτης Βρεφονηπιοκόμος; Τεχνίτης προγραμματιστής; Τεχνίτης .......

 
Πάτροκλος
02 Φεβ 2021 14:50

Πολύ καλή ιδέα καλή συνέχεια καλό απόγευμα

 
Κωστας
02 Φεβ 2021 14:50

@Μέλος ΔΕΠ ΠΑΔΑ(;), Θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι το Συνταγματική δεν αναγνωρίζει 3ετης σπουδές ως Πανεπιστημιακές. Άρα ΔΕΝ θα είναι Πανεπιστήμια , δεν θα ανήκουν στην Ανώτατη εκπαίδευση (σε αντίθεση με τα ΤΕΙ) , δεν θα έχουν 240 ECTS ( σε αντίθεση με τα ΤΕΙ), δεν θα μπορούν να διοργανώνουν δεύτερο κύκλο σπουδών δηλαδή μεταπτυχιακά, σε αντίθεση με τα ΤΕΙ .
Για να το καταλάβετε θα είναι σαν τα παλαιά ΚΑΤΕΕ, δηλαδή Ανώτερες σχολές!!! Καμία σχέση λοιπόν με τα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα!

 
@Μέλος ΔΕΠ ΠΑΔΑ
02 Φεβ 2021 14:40

Τριετή τμήματα και "Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών" είναι απολύτως λογικά λέτε; Που; Σε ποιά χώρα υπάρχουν τέτοια "Πανεπιστήμια" που τα λένε "Εφαρμοσμένων Επιστημών"; Φτάνει πιά με τους Ελληνικούς νεολογισμούς και "εφευρέσεις". Εχει κουράσει. Τα ΤΕΙ ίδρωσαν να βαπτιστούν "πανεπιστήμια" και τώρα δε μας κάνει αυτό, θέλουμε άλλη νέα "βάπτιση". Η λέξη "πανεπιστήμιο" έχει συγκεκριμένη σημασία, κοιτάξτε την.

 
Τριετής και τετραετής Πανεπιστημιακή φοίτηση
02 Φεβ 2021 14:21

Το θέμα είναι ότι κανείς πλέον δεν επιθυμεί "υβριδικού" τύπου σπουδές "ανώτερης εκπαίδευσης": Ξεκάθαρος διαχωρισμός Ανώτατης (Πανεπιστήμια) και Επαγγελματικής (ΙΕΚ).

Ας μειωθεί η διάρκεια σπουδών και τα μαθήματα για απόκτηση πτυχίου σε 3 και 4 έτη (30-40 μαθήματα) αν θέλουν να κάνουν μια τομή και να συμβαδίζουν με τη μεταρρύθμιση που έγινε στις υπόλοιπες χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία).

Φυσικά, χώρες όπως Ισπανία και Ιταλία ακόμα κρατούν τα παραδοσιακά τετραετή προγράμματα, ενώ και στην Αγγλία προσφέρουν τα Honours.

Τελικά, είναι ο προσανατολισμός των σπουδών που καθορίζει την πορεία και όχι αν είναι 3 ή 4 χρόνια. Από το 1998 τα ελληνικά ΤΕΙ είχαν γίνει τετραετή χωρίς να αλλάξει σε κάτι η φιλοσοφία γι'αυτό και καταργήθηκαν. Το ΠΑΔΑ και τα νέα ιδρύματα που προέκυψαν είναι αχρείαστε και μπορούν να ενωθούν με το ΕΜΠ, το ΕΚΠΑ, το ΟΠΑ και τα άλλα πανεπιστήμια.

 
που @Πάμε δυνατά ;;;
02 Φεβ 2021 14:19

Εδώ ο κόσμος καίγεται οι τύποι πάμε δυνατά λέει, σε τι πάτε δυνατά ;

 
Ενιαία Πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα
02 Φεβ 2021 14:13

Όπως τα πρώην Polytechnics στην Αγγλία που το 1992 έγιναν Πανεπιστήμια, τα περισσότερα χωρίς να φτάσουν στο επίπεδο των κανονικών ΑΕΙ.

Έτσι και στην Ελλάδα, έκαναν "πανεπιστήμια" τα πρώην ΤΕΙ σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και Αττική ενώ στις υπόλοιπες περιοχές απλώς ενσωμάτωσαν τα τμήματα των ΤΕΙ στις σχολές των ΑΕΙ (πχ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο) δημιουργώντας επικαλύψεις.

Δεν είμαστε όλοι απόφοιτοι ΤΕΙ αλλά αυτό το χάος μας επηρεάζει όλους: Οι θέσεις μελών ΔΕΠ και η χρηματοδότηση για έρευνα και σπουδές μπορεί να αξιοποιηθεί καλυτερα εφόσον εξορθολογιστούν ΟΛΑ τα ΑΕΙ.

Σίγουρα είναι περιττό άλλο ένα Πανεπιστήμιο η Αττική και η Θεσσαλονίκη, ενώ είναι παραλογισμός να μην υπάρχει ενιαίο Πανεπιστήμιο Κρήτης αλλά τρία ξεχωριστά ιδρύματα με σχολές στις ίδιες πόλεις!

@Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών
02 Φεβ 2021 09:46

Η διαδρομή ΚΑΤΕΕ-ΤΕΙ-ΑΤΕΙ τελείωσε το 2018. Δεν υπάρχει σύνδεση με το ΠΑΔΑ. Πάρτε το χαμπάρι.

 
Θέλετε και αναγνώριση, ξεχάστε το
02 Φεβ 2021 13:54

Εδώ το βασικό πτυχίο μηχανικού(4-ετές) απ το ΜΙΤ και δεν αναγνωρίζεται αυτόματα απ το ΔΟΑΤΑΠ. Ακόμη και το ΤΕΕ θέλει βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.