Placeholder

ΤΡ/ΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

Τράπεζα Θεμάτων: Τρεις Ομότιμοι στην επταμελή Επιτροπή του ΙΕΠ

Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021, η Τράπεζα Θεμάτων θα λειτουργήσει για τις προαγωγικές εξετάσεις της Α ́ Λυκείου
Δημοσίευση: 05/02/2021
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Επταμελή Επιστημονική Ομάδα  για την  Τράπεζα Θεμάτων , εκ των οποίων τα τρία μέλη είναι Ομότιμοι Καθηγητές Πανεπιστημίου, όρισε η διοίκηση του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Ειδικότερα η  Επιστημονική Ομάδα    έχει ως εξής:

  1.  Ευστάθιος Στυλιάρης, Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού, Σχεδιασμού και Διασφάλισης της Ποιότητας των υπηρεσιών του ΙΕΠ, ως Υπεύθυνος της Πράξης
  2.  Γεώργιος Καλκάνης, ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
  3.  Γεώργιος Σπανός, ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
  4.  Σταύρος Παπασταυρίδης, ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
  5.  Κωνσταντίνος Στουραΐτης, Σύμβουλος Α’ του ΙΕΠ
  6.  Πολυξένη Μπίστα, Σύμβουλος Α’ του ΙΕΠ
  7.  Πολυξένη Μπίλλα, Σύμβουλος Β’ του ΙΕΠ.

Κατά το τρέχον  σχολικό έτος 2020-2021, η Τράπεζα Θεμάτων   θα λειτουργήσει για τις προαγωγικές εξετάσεις της Α ́ Λυκείου.

Κατά τη β ́ φάση, σχολικό έτος 2021-2022, η Τ.Θ.Δ.Δ. θα λειτουργήσει και για τις προαγωγικές εξετάσεις της Β ́ Λυκείου με παράλληλο εμπλουτισμό των θεμάτων που αφορούν την Α ́ Λυκείου.

Κατά τη γ ́ φάση, σχολικό έτος 2022-2023, θα ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος λειτουργίας της Τ.Θ.Δ.Δ., καλύπτοντας και τις απολυτήριες εξετάσεις της Γ ́ Λυκείου, με παράλληλο εμπλουτισμό των θεμάτων των Α ́ και Β ́ τάξεων Λυκείου.

Η Τ.Θ.Δ.Δ. είναι ανοιχτή και προσβάσιμη στο σύνολό της από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα μέσα από την πλατφόρμα του Ι.Ε.Π.

Τυχαία επιλογή θεμάτων

1. Από την Τράπεζα Θεμάτων κληρώνονται είτε αυτοτελή θέματα είτε ενότητες θεμάτων που σε ποσοστό αντιστοιχούν στο πενήντα τοις εκατό (50%) της γραπτής δοκιμασίας για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α ́ και Β ́ τάξης κάθε τύπου Λυκείου και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ ́ τάξης κάθε τύπου Λυκείου.

Ως θέμα νοείται κάθε εξεταστικό αντικείμενο που βαθμολογείται με το 1/4 της εκατοντάβαθμης κλίμακας (25 μονάδες).

Κάθε ενότητα θεμάτων βαθμολογείται με το 1/2 της εκατοντάβαθμης κλίμακας (50 μονάδες) και θεωρείται ότι αποτελείται από δύο (2) θέματα. Με απόφαση του Ι.Ε.Π., καθορίζεται σε ποια μαθήματα, κατά τη διενέργεια της κλήρωσης, επιλέγονται θέματα και σε ποια μαθήματα επιλέγεται ενότητα θεμάτων.

Για τα θέματα που ορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τον/την διδάσκοντα/ουσα ή τους διδάσκοντες/ουσες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, περιλαμβάνονται στην Τ.Θ.Δ.Δ. ενδεικτικά θέματα.

2. Κάθε Λύκειο καταρτίζει το πρόγραμμα των εξετάσεων για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα από την Τ.Θ.Δ.Δ., το κοινοποιεί ηλεκτρονικά μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των εξετάσεων στην οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. και ενημερώνει τη σχετική ιστοσελίδα της Τ.Θ.Δ.Δ. στο Ι.Ε.Π.

3. Προβλέπεται η αυτόνομη λειτουργία της Τ.Θ.Δ.Δ. για το Γενικό Λύκειο, το Λύκειο Ε.Α.Ε., το Επαγγελματικό Λύ- κειο και το Λύκειο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ - Λ. στην ίδια δικτυακή βάση.

4. Την ημέρα των εξετάσεων, κατά συγκεκριμένο μάθημα και Λύκειο, ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια και ο/η οικείος/α ή οι οικείοι/ες διδάσκοντες/ουσες, με τη χρήση των κωδικών που διαθέτει το σχολείο, κληρώνουν (έως δύο ώρες προ της ενάρξεως της εξέτασης για όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και τρεις ώρες για τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας/Αρχαίων Ελληνικών, των Αγγλικών και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας/Νέων Ελληνικών), με απόλυτη τυχαιότητα, το 50% των θεμάτων του μαθήματος στο οποίο θα εξετασθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες.

5. Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους σε κάποιο Λύκειο δεν καταστεί δυνατή η κλήρωση των θεμάτων, ενημερώνεται ο/η οικείος/α Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης και η σχετική κλήρωση πραγματοποιείται στα γραφεία της Διεύθυνσης. Τα θέματα αποστέλλονται στο σχολείο με τον προσφορότερο τρόπο.

6. Σε περίπτωση αναβολής προγραμματισμένης εξέτασης για οποιονδήποτε λόγο ή σε περίπτωση εξέτασης μαθητών που για λόγους ασθένειας δεν προσήλθαν στις προγραμματισμένες εξετάσεις, ενημερώνεται σχετικά η οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. και καθορίζεται από το σχολείο νέα ημερομηνία εξέτασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, για την οποία ενημερώνεται το Ι.Ε.Π.

7. Στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κατατακτήριες εξετάσεις, τα θέματα των προφορικών εξετάσεων καταρτίζονται από τους/τις οικείους/ες διδάσκοντες/ουσες.

Οι γραπτές εξετάσεις για τα μαθήματα της Ομάδας Α ́ διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάζονται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους/τις υπόλοιπους/ες μαθητές/ τριες (άρθρα 113 και 136 του ν. 4610/2019).

8. Στις επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου, οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάζονται σε θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων, όπως και στις εξετάσεις Ιουνίου.

Σχόλια (16)

 
Νίκος Παπαβασιλείου
21 Φεβ 2021 13:22

@Anastasia. Παραθέτω τα δικά σας λόγια:
"Μας δίνετε το περιθώριο να κουβεντιάσουμε με τους μαθητές μας για το τι είναι ο Νεοφιλελευθερισμός".
Ενδιαφέρουσα από πολλές απόψεις η αντίληψή σας και με ωθεί σε μερικές διευκρινιστικές ερωτήσεις.
1. Θεωρείτε ότι η τάξη είναι χώρος στον οποίο μπορείτε ή και πρέπει ακόμα να διακηρύξετε τις προσωπικές πολιτικές και κοινωνικές σας απόψεις στους μαθητές;
2. Πώς θα αντιδράσετε αν κάποιος μαθητής σας διαφωνήσει και υποστηρίξει ότι ο νεοφιλευθερισμός είναι μια χαρά θεωρία κι εσείς κάνετε απλώς αντιπροπαγάνδα;
3. Πιστεύετε πως όταν εκπαιδευτικοί συζητούν για τη σκοπιμότητα ή μη ενός εκπαιδευτικού ή εξεταστικού μέτρου, είναι μια κατάλληλη ευκαιρία για να εκδηλώσετε τις δικές σας πολιτικές απόψεις;
4. Πώς συνδέεται η τράπεζα θεμάτων με τον νεοφιλευθερισμό;
5. Θεωρείτε ότι έχουμε μια κυβέρνηση σήμερα που ασκεί νεοφιλελεύθερη πολιτική ενώ πριν δυο χρόνια πχ δεν συνέβαινε αυτό;
6. Πιστεύετε πως οποιοσδήποτε είναι υπέρ της τράπεζας θεμάτων έχει σαν στόχο την καταστροφή του σχολείου και την αγραμματοσύνη των μαθητών;
Θα ήμουν ευγνώμων για την εκ μέρους σας απάντηση στα ως άνω.
Μετά τιμής, Νίκος Παπαβασιλείου.

 
Γονιός
06 Φεβ 2021 22:22

Μην διανοηθείτε να εφαρμόσετε τράπεζα θεμάτων, έχουμε κουραστεί από την όλη κατάσταση! Η Α Λυκείου μπήκε σε τάξη μόνο 1,5 μήνα, 3,5 μήνες τώρα κάνει μάθημα σαν σε ραδιοφωνική εκπομπή. Τα παιδιά καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια, μαζί και εμείς οι γονείς, τα στηρίζουμε να βγάλουν τη δύσκολη αυτή χρονιά. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι στο πλάι τους, κάνουν ό,τι μπορούν. Έτσι όταν φτάσει ο Μάιος, εξετασεις να μην γίνουν, ούτε τράπεζα, ούτε άλλες ιδέες θέλουμε ..τη χρονιά αυτή δεν θα ολοκληρωθεί καμία ύλη, τουλάχιστον στο μυαλό των παιδιών και αυτό να λάβετε υπόψη σας κ. υπουργοί, ομότιμοι κ.α. Και μετά με τη νέα χρονιά κοιτάξτε από τώρα να κάνετε σωστό προγραμματισμό , να πάρετε μέτρα γιατί ο ιός από ότι φαίνεται ήρθε για να μείνει αρκετά ακόμα..

 
Καμία αλλαγή
06 Φεβ 2021 12:58

... αυξάνεται η εντροπία.
Βλέποντας το δενδρύλλιο και όχι το δάσος, χάνουμε ευκαιρίες αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού της παιδείας.
Τράπεζα ή όχι, τα παιδιά μας θα κληθούν να γράψουν εξετάσεις.
Το ερώτημα είναι (προσωπική μου άποψη) τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσω του διαδικτυακού μαθήματος και αν θα μπορέσουν να το αποτυπώσουν στο γραπτό τους όταν εξεταστούν - επαναλαμβάνω, τράπεζα ή μη.
Προσωπικά, πιστεύω ότι κατά το Μάιο μήνα θα ανακαλέσει το υπουργείο την απόφασή του αυτή για το τρέχον έτος.
Τέλος, ας προσέξουν οι συνάδελφοι που θα συμβάλουν στην δημιουργία της τράπεζας θεμάτων να ΜΗΝ "βγάλουν" τα απωθημένα τους στα ερωτήματα που θα προτείνουν !
Το είδαμε την προηγούμενη φορά (σε κάποια μαθήματα τουλάχιστον), όταν κάποια θέματα ήταν και λίγο πονηρούλικα και λίγο δυσκολούτσικα και λίγο απαράδεκτα!
Δεν ψάχνουμε "ταλέντα", αξιολογούμε τη γνώση.

 
Ανθή
06 Φεβ 2021 11:57

Οι εμμονές του υπουργείου παιδείας εν μέσω πανδημίας σε μια τόσο δύσκολη χρονιά, θα γυρίσουν μπούμερανγκ για την κυβέρνηση.

 
Τι φοβάστε;
06 Φεβ 2021 00:54

Τα θέματα της τράπεζας τα βάζουν ενεργοί καθηγητές, όχι τυχαίοι περαστικοί, δεν θα έπρεπε λοιπόν κανείς να τα φοβαται, ούτε οι μαθητές ούτε οι εκπαιδευτικοι. Φοβουνται μόνο αυτοί που φοβούνται τη σύγκριση, μην τυχόν και αποκαλυφθεί ότι δεν δίδαξαν αυτά που έπρεπε. Χωρίς την τράπεζα θα μοιράσουν μεγάλους βαθμούς και θα είναι όλοι ευχαριστημένοι

 
Εκπαιδευτικος Postdoc
05 Φεβ 2021 21:33

Οι συνθήκες είναι εντελώς ακατάλληλες, για να εφαρμοστεί τοσο η τράπεζα θεμάτων, όσο και η προσμέτρηση των βαθμολογιών των τριών τάξεων του λυκείου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Χαλαρώστε λίγο τα λουριά, γιατί, στις καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε, η εμμονή στα νέα μέτρα καταντά απάνθρωπη! Τράπεζα θεμάτων για παιδιά που δεν έχουν προλάβει να γνωρίσουν καλά-καλά το χώρο του Λυκειου! Εντατικοποιημένο Λύκειο για παιδιά που περνούν το Γυμνάσιο μπροστά στην οθόνη τους! Έλεος!!

 
ΔΕΠ
05 Φεβ 2021 19:14

Πάντως εμένα μου φαίνεται λογικό που είναι ομότιμοι. Κανείς λογικός εν ενεργεία μέλος ΔΕΠ δε θα δεχόταν να μπει στην επιτροπή μην τον ...χτίσουν τα καλόπαιδα.

 
ΞΚ
05 Φεβ 2021 18:21

Εμένα η γνώμη μου είναι να δείτε τι θα γίνει με τα κενά των μαθητών λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. Για τράπεζα θεμάτων, απορώ πως συζητάμε ακόμη γι' αυτήν ! Η πραγματικότητα είναι πολλά κενά, πολύ κόπωση από αυτούς που παρακολουθούν και αυξάνονται συνέχεια όσοι τα παρατάνε ! Τί εξετάσεις να δώσουν και μάλιστα με τράπεζα θεμάτων ;

 
kostas
05 Φεβ 2021 15:52

Επιτέλους να εφαρμοστεί. Μπράβο!

Βάζουμε ομότιμους, γκρινιάζουμε.
Δε βάζουμε, δεν ειναι καλή η επιτροπή.
Έλεος!

 
ΝΔ δε θέλατε;
05 Φεβ 2021 15:36

Επιμένετε ακόμα στην τράπεζα θεμάτων μέσα σ΄ αυτές τις συνθήκες. Έχετε τελειώσει απλά δεν σας το έχουν πει.

 
Anastasia
05 Φεβ 2021 15:20

Για ρωτήστε τους εκπαιδευτικούς τάξης να σας πουν τι χάλια αντιμετωπίζουν τώρα που ανοίξαμε. Έχουν μείνει ελάχιστοι μαθητές που κρατήθηκαν και όλοι οι υπόλοιποι, δεν έμαθαν ΤΊΠΟΤΑ μέσα στην καραντίνα. Αν τελικά προχωρήσετε σε εξετάσεις αντί να παρατείνετε τα μαθήματα, τότε ένα από τα δύο ισχύει, ή επιθυμείτε τον καταποντισμό των μαθητών ή ο φανατισμός σας είναι τόσο μεγάλος, που χρειάζεστε βοήθεια από ειδικούς για να δείτε την πραγματικότητα. Ντροπή σας. Αλλά τελικά δεν πειράζει. Μας δίνετε το περιθώριο να κουβεντιάσουμε με τους μαθητές μας για το τι είναι ο Νεοφιλελευθερισμός.

 
Να θυμηθούμε το μακρινό 1990-93
05 Φεβ 2021 15:10

Με τέτοιες εμμονές τρομάξατε τον κόσμο και τότε και μεσουρανούσε το ΠΑΣΟΚ για χρόνια ολόκληρα μετά .....
Με τις ίδιες εμμονές , μέσα στην πανδημία , όπου τίποτε δεν λειτουργεί όπως πρέπει, θα αναστήσετε ξανά τον Σύριζα !!
Ο παραλογισμός με την Τράπεζα Θεμάτων και την Αξιολόγηση φέτος θα σας γυρίσει μπούμεραγκ
Όσο για την υπουργό κουραστήκαμε να την βλέπουμε καθημερινά στα μέσα να μας ενημερώνει σαν πυθία για τις αποφάσεις των ειδικών που δεν έχουν συνεδριάσει ακόμη.
Τέλος πως γίνεται να διαμηνύει απο εχθές ότι δεν θα γίνει συζήτηση για τα σχολεία στην επιτροπή , και όλα τα μέσα σήμερα αναφέρονται στις διχογνωμίες της επιτροπής για τα σχολεία; Μήπως πρέπει να παρέμβει και κάποιος εδώ; Υπάρχει σοβαρό θέμα !!

 
Τράπεζα Θεμάτων από ΙΕΠ
05 Φεβ 2021 14:47

Χρειάζεται η συμβολή νέων καθηγητών 40 έως 50 ετών στο ΙΕΠ, που έχουν επαφή με τις σύγχρονες συνθήκες της εκπαίδευσης σε Σχολεία και Πανεπιστήμια.

Οι δομές και τα πρόσωπα πρέπει να ανανεώνονται σε όλες τις βαθμίδες, στην Ελλάδα ακόμα βασιζόμαστε σε ανθρώπους που ολοκλήρωσαν τις βασικές σπουδές τους πριν από 40 και πλέον χρόνια.

 
Νίκος
05 Φεβ 2021 14:10

Αδιανόητο πραγματικά!
Τρεις ομότιμοι, εκτός σχολικής πραγματικότητας, όπως σχεδόν και όλη η "σύνθεση", για να αποφασίσουν τι;
Με τέτοιες πρακτικές αποδυναμώνεται η όποια επιχειρηματολογία υπέρ της Τράπεζας, κα Κεραμέως.

 
Μελίτακας ο Α΄
05 Φεβ 2021 14:02

Γεώργιος Καλκάνης, ο κορυφαίος Φυσικός των δασκάλων!
Γεώργιος Σπανός, λαμπρός φιλόλογος, επτά εισηγήσεις του έχω παρακολουθήσει σε σεμινάρια που συμμετείχε κι ήταν όλες ένα ρεσιτάλ διδακτικής προσέγγισης.

 
Ιστορικός
05 Φεβ 2021 13:12

Δηλαδή πρέπει να θεωρείται μεγάλη επιτυχία η παρουσία τριών ομότιμων καθηγητών σε μια επιτροπή και όχι ενεργών καθηγητών ΑΕI; Για όνομα...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ