ΜΑΘΗΤΕΣ

Απόφαση:Υποχρεωτικός ο Εσωτερικός κανονισμός σε κάθε σχολείο- Τι θα προβλέπει

Σχολικά παραπτώματα θεωρούνται αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του Σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτικό, στη σχολ.περιουσία και στον συμμαθητή
Δημοσίευση: 09/02/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, κάθε σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλει να έχει εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας στον οποίο αναφέρονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της.

Αυτό προβλέπει απόφαση της υφυπουργού Παιδείας Ζ. Μακρή, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Από ποιους συντάσσεται ο Εσωτερικός Κανονισμός

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή/της Διευθύντριας της σχολικής μονάδας και με τη συμμετοχή όλων των μελών του συλλόγου διδασκόντων, των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, καθώς και εκπροσώπου του οικείου Δήμου.

Τα δεκαπενταμελή  μαθητικά  συμβούλια

Στις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διαδικασία σύνταξης του Εσωτερικού Κανονισμού συμμετέχει και το Προεδρείο του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου.

Οι Συντοινιστές

Η απόφαση εγκρίνεται από τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου και από τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης.

Ενημέρωση γονέων 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται στον ιστότοπο του Σχολείου, την πρώτη φορά εφαρμογής του αμέσως μετά την έγκριση αυτού, ενώ τα επόμενα έτη με την έναρξη του σχολικού έτους. Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της Διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών, των μαθητών/μαθητριών και των γονέων/κηδεμόνων.

Περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονισμού

– Οι κεντρικοί άξονες του Εσωτερικού Κανονισμού

1. Προσέλευση – παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό.

 • Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο καθώς και η τακτική και ανελλιπής φοίτηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, ενώ όσοι προσέρχονται με καθυστέρηση παραμένουν σε καθορισμένο, εκ των προτέρων, χώρο στο Σχολείο και εισέρχονται στην τάξη τους, μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής ώρας, εκτός αν ο Σύλλογος Διδασκόντων/Διδασκουσώνέχει αποφασίσει διαφορετικά για τη είσοδο των μαθητών/μαθητριών στην τάξη τους.
 • Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το Σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων, χωρίς άδεια.
 • Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο/η γονέας/κηδεμόνας για να παραλάβει το παιδί του/της, εφόσον αυτό είναι ανήλικο.

2. Συμπεριφορά μαθητών/τριών - Παιδαγωγικός έλεγχος

 • Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του Σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον/στην εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στον συμμαθητή/τη συμμαθήτρια, πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα.
 • Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, χωρίς όμως να αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο.
 • Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/ μαθητριών στο Σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τον/τη Σύμβουλο Σχολικής ζωής, τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών και τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπισή τους.
 • Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού.

3. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού

 • H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με Φορείς, η συνεργασία του Σχολείου με την οικογένεια, κ.ά.

4. Σχολικές Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες

 • Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα.
 • Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η συμμετοχή σε καινοτόμα σχολικά προγράμματα πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη των ίδιων των μαθητών/μαθητριών, διότι έτσι αυτοί/αυτές αισθάνονται υπεύθυνοι/υπεύθυνες, αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους.

5. Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας - Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων

 • Το Σχολείο πρέπει να βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την οικογένεια του μαθητή/της μαθήτριας, με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων και Φορέων, των οποίων όμως ο ρόλος πρέπει να είναι διακριτός. Κάθε φορά που δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένο μαθητή/συγκεκριμένη μαθήτρια, ο πρώτος που θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο γονέας/κηδεμόνας, ο οποίος θα πρέπει να συνεργαστεί με το Σχολείο.

6. Ποιότητα του σχολικού χώρου

 • Ένας από τους στόχους του Σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές/ στις μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου.
 • Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, της σχολικής περιουσίας, κ.λπ. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή/τη μαθήτρια στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Μαθητής/Μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του ή τον ίδιο.

Έκθεση αποτίμησης – ανατροφοδότηση – προτάσεις βελτίωσης

 • Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά καιρούς, Αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του.
 • Ο κοινά συμφωνημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από τους μαθητές/τις μαθήτριες, τους/τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες, με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.
 • Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια του Σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών, καθώς και από τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει για ένα σχολικό έτος.

Σχόλια (15)

 
Μάντης Κάλχας
21 Φεβ 2021 19:14

Λόγια, λόγια, λόγια..
Όπως λέει το τραγούδι..
Όπως πάντα μόνο λόγια για εντυπωσιασμό και ουσία μηδέν..

 
Κανονισμοι υπάρχουν...
10 Φεβ 2021 14:06

Κανονισμοί υπάρχουν ήδη. Από τη στιγμή όμως που το ΠΔ 79/2017 δεν προβλέπει πειθαρχικές ποινές για τους μαθητές (ίσως και για τους γονείς) που δεν έχουν σωστή συμπεριφορά στο σχολείο άλλα για να γίνει "αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος" πρέπει να συμφωνήσει ο ίδιος ο γονέας του μαθητή που έχει τη συμπεριφορά αυτή. Δυστυχώς με τέτοιο ΠΔ όσοι κανονισμοί και να φτιαχτούν είναι άνευ ουσίας.

 
Παναγιώτης Β
10 Φεβ 2021 12:39

@Εκπαιδευτικός
Σχολικός Κανονισμός ή Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής υπήρχε, πράγματι.
Πάρτε (ξεθάψτε) ένα και με μια διαγώνια ανάγνωση θα αντιληφθείτε το κύριο σφάλμα: Οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών συνοψίζονται σε μία παράγραφο ή έστω σε 5-6 "bullet", ενώ οι υποχρεώσεις των μαθητών περιγράφονται σε 5-6 σελίδες.
It takes two to tango...

 
Μελίτακας ο Α΄
10 Φεβ 2021 08:20

Κι αυτός ο νόμος δεν λύνει το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι σύλλογοι διδασκόντων εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αφού δεν προβλέπει τη σύσταση και τη λειτουργία ενός οργάνου που θα έχει αυξημένο κύρος και τις κατάλληλες εκ της νομοθεσίας αρμοδιότητες, ώστε να επιλύονται αποτελεσμα-τικά όλα τα άλυτα μέχρι τώρα προβλήματα που έχουν σχέση με τη διαρκή και συχνά σκόπιμη ακραία συμπεριφορά ορισμένων μαθητών και των γονέων τους!...

Μιλώ για προβλήματα που είναι γνωστά σε όλους μας και έχουν σχέση όχι μόνο με την Αξιοπρέπεια των Εκπαιδευτικών, αλλά, και κυρίως μ΄αυτό, με τον τρόπο που τη διδάσκουμε εμείς οι Εκπαιδευτικοί και τα αρμόδια θεσμικά όργανα, ως κοινωνική αξία. Μιλώ για μια σημαντική δράση που προϋποθέτει και την πολι-τική σύγκλιση των πολιτικών κομμάτων που πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούν το «εμείς» ως πολιτική αξία και ως πολιτικό μήνυμα. Μήπως παραμιλώ;

 
Ευγένιος
09 Φεβ 2021 21:39

Κανονισμό λειτουργίας έχουμε και εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Κανένα ευρώ θα στείλετε για να αγοράσουμε εξοπλισμό, χάρτες, υλικά κλπ.; Για να βάψουμε, να βάλουμε μπασκέτες, να φτιάξουμε νέους χώρους υγιεινής, για να....για να... Έχετε καμιά πρακτική ιδέα κα Υπουργέ ή μόνο λόγια κι ωραίες νομικίστικες εκθεσούλες;

 
@ΕΛΕΝΗ
09 Φεβ 2021 19:05

Δεν είναι σίγουρο ότι σε όλα τα σχολεία ισχύουν τα ίδια. Εκτός από τις ιδιαιτερότητες κάθε ΣΜ παίζει ρόλο ο δ/ντής και η λειτουργία του ΣΔ. Δυστυχώς δεν είναι όλα αυτονόητα από όλους. Ειδικά για τους εκπ/κούς ειδικοτήτων που κάθε χρόνο αλλάζουν ΣΜ θα είναι ένας απαραίτητος μπούσουλας.

 
Εκπαιδευτικός
09 Φεβ 2021 18:08

Υπήρχε κανονισμός, δεν εφαρμόζεται.
Η μόνη παιδαγωγική αντιμετώπιση εδώ και χρόνια που υπάρχει σε πολλά σχολεία στην α/βαθμια είναι τα τμήματα με " δύσκολους" μαθητές και γονείς να δίνονται σε αναπληρωτές/ ή αποσπασμένους. Θεωρούνται πρόβλημα μόνο του εκάστοτε εκπαιδευτικού. Απουσιάζει η έννοια της σχολικής μονάδας.
Καμία παιδαγωγική συνάντηση ή παρέμβαση δεν πραγματοποιείται, ούτε ενεργοποιείται το συμβούλιο τάξης.
Να υπάρχουν θεσμοθετημένες υποχρεωτικές παιδαγωγικές συνεδριάσεις. Όπως παλιά στα πειραματικά.
Σε ζητήματα εκφοβισμού, θυματοποιείται περισσότερο ο αδύναμος ,αν δεν έχει κοινωνικό έρεισμα ο γονέας του.

 
Κανονισμούς με Παιδαγωγικούς-Πολιτειακούς στόχους ή Ποινικός
09 Φεβ 2021 16:30

Αναζήτησα εναγωνίως παιδαγωγικά στοιχεία, στοιχεία διαμόρφωσης "κοινότητας μάθησης με προσωπικότητα", στοιχεία ενίσχυσης, έστω, της κοινότητας και του ανήκειν ή στοιχεία "προσωπικότητας σχολικής μονάδας", αλλά δεν εντόπισα τίποτα!

Και να δεις που στο ΕΚΔΔΑ, στα σεμινάρια που αφορούν την εκπαίδευση, όλο αυτά μας έλεγαν... και, μάλιστα, κάποιοι που σήμερα έχουν "καλύτερη" πρόσβαση στο ΥΠΑΙΘ από ό,τι την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, οπότε και εγώ παρακολούθησα επιτυχώς ουκ ολίγα τέτοια σεμινάρια...

Αναρωτιέμαι φταίει η - όντως υψηλή - μυωπία μου, ή η ημερομηνία του κειμένου που διάβασα ήταν 1021 και όχι 2021;
Θα ξαναγκουγκλάρω, δεν μπορεί!

 
Αυγά θα στείλετε?
09 Φεβ 2021 15:49

Για τις καταλήψεις.... Μόνο εκεί πάει εμένα το φτωχό μυαλό μου.

Για τα κουφώματα που μπάζουν, για τις αίθουσες προκάτ, για τα αυθαίρετα ΟΛΟΚΛΗΡΑ σχολικά κτήρια..... και για τα υπόλοιπα 996 προβλήματα των σχολείων..... έχετε κι άλλες τέτοιες έξυπνες και αποτελεσματικές λύσεις ΧΩΡΙΣ ΔΑΠΑΝΗ εκεί στο υπουργείο των αρίστων?

 
Βασίλης
09 Φεβ 2021 15:43

Ο σχολικός κανονισμός χτίζεται με επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Δεν είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία τυπικής ανάρτησης δέκα κανόνων αλλά συναπόφαση συμπόρευσης με βάση τον νόμο. Είναι η ουσία του ανοιχτού δημοκρατικού σχολείου.

 
Κατερίνα
09 Φεβ 2021 15:34

Εσωτερικό κανονισμό έχουμε ήδη κάνει -Β΄Αθήνας. Χρόνια τώρα και έχει σταλεί στους γονείς. Κάθε χρόνο επικαιροποιείται και με απογευματινή συγκέντρωση ενημερώνονται και οι νέοι γονείς. Δεν είναι αυτό το θέμα. Κάτι καινούριο;

 
Ελένη
09 Φεβ 2021 14:08

Η εκπαιδευτική νομοθεσία ρυθμίζει τα πάντα. Ο εσωτερικός κανονισμός τι ακριβώς χρειάζεται; αφού για όλα τα σχολεία ισχύουν τα ίδια. ΚΟινό πρόγραμμα, κοινή ώρα προσέλευσης, κοινή διάρκεια μαθημάτων, κοινή ύλη, συγκεκριμένα διαγωνίσματα και τύποι ασκήσεων, κοινές υποχρεώσεις.

 
k
09 Φεβ 2021 13:48

Και όλα αυτά δεν γίνονταν στα σχολεία;ποιο καινούργιο μας φέρνει ο εσωτερικός κανονισμός;Από εκθέσεις ιδεών χορτάσαμε!

 
Πολλά κενά...
09 Φεβ 2021 13:43

αλλά θα αναφέρω μόνο ένα: παιδί που χρειάζεται παράλληλη στήριξη και αυτή έρχεται μετά από 3 μήνες ενώ όλες οι ενέργειες σχολείου και γονέων έγιναν εμπρόθεσμα. Το παιδί προκαλεί φθορές. Είναι ευθύνη του γονέα που έλειπε η παράλληλη στήριξη και πρέπει να πληρώσει ή ευθύνη του Υπουργείου που άργησε να διορίσει - στείλει τον εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης; Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν στην συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων. Καλές οι προτάσεις, αλλά να ξέρουμε τι λέμε!

 
Να υπάρχει
09 Φεβ 2021 13:34

Αλλά και να εφαρμόζεται...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.