Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Αξιολόγηση σχολικών μονάδων

Υπόμνημα του Δ. Σκρέτα , ΣΕΕΠΕ70 , στο 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Δημοσίευση: 14/02/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σχετικά με την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων  νομίζω , πως έπρεπε να ενοποιηθούν οι δύο  προτάσεις για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, ως κοινή πρόταση, κας Κεραμέως & κ. Γαβρόγλου  ,  ώστε να αποτελέσει βήμα συναίνεσης και σύνθεσης πάνω σε ένα σημαντικό ζήτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Είναι απορίας άξιο πώς για ένα θέμα που έχει να κάνει με την παιδαγωγική διάσταση των σχολικών μονάδων, σημειώνονται τόσες πολιτικές και συνδικαλιστικές αντιπαραθέσεις, ενώ οι δύο Νόμοι ( κας Κεραμέως και  κ. Γαβρόγλου)  έχουν  ελάχιστες  διαφορές. Θα ήταν δύσκολο να αρνηθεί κάποιος πάνω σε Νόμους που έχουν ήδη ψηφιστεί : (Νόμος  κ. Παπαθεοδώρου 2013, Νόμος κ. Γαβρόγλου 2019). Θα υπήρχε  σύνθεση  σε μία πρόταση σχεδόν το σύνολο των διαφορετικών απόψεων (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ) και δεν θα είχαμε   αντιπαραθέσεις και αιτιάσεις από φορείς.

Οι δύο Νόμοι (κας  Κεραμέως και  κ. Γαβρόγλου) έχουν εμφανέστατες ομοιότητες, παρουσιάζουν  , κατά τη γνώμη μου, και κάποιες αδυναμίες  και περιλαμβάνουν:

  •     Τεράστια γραφειοκρατική δουλειά από μέρους των εκπαιδευτικών, υπάρχει κίνδυνος να  καταντήσει…..μια τετριμμένη διαδικασία.
  •     Δείκτες και άξονες που απαιτούν χρονοβόρες διαδικασίες.( Συνεδριάσεις εκτός ωραρίου , εδώ πρέπει να βρεθεί υπηρεσιακά…η χρυσή τομή).    
  •     Αυτά πρέπει να προσεχθούνε από τους αρμοδίους.

Είναι προφανές ότι  είμαι υπέρ της Αυτοαξιολόγησης  ,θα επιθυμούσα όμως ένα Νομοθέτημα λιγότερο γραφειοκρατικό, περισσότερο λειτουργικό και χωρίς εξωτερικούς αξιολογητές, ας ήταν «κριτικοί φίλοι», όπως το εφάρμοσα στην Α.Ε.Ε.(Πιλοτική εφαρμογή επί ΥΠΑΙΘ, κας  Διαμαντοπούλου , είχα την παιδαγωγική ευθύνη για  τέσσερα Δημοτικά Σχολεία στην ΑΕΕ , ως Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70 ).

Στο «Διδασκαλικό Βήμα» , επίσημο δημοσιογραφικό όργανο της ΔΟΕ . Αρ. Φύλλου: 1037-1038, Περίοδος Γ (Μάιος -Ιούνιος 1991), όπου στις σελίδες 7&8  το Δ.Σ. της ΔΟΕ αναφέρεται στην «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου». Σημαντική τοποθέτηση με προτάσεις , καθώς δέχεται την εν λόγω αξιολόγηση με ορισμένες προϋποθέσεις… Μπορούσε η εν λόγω θέση να αξιοποιηθεί από το ΥΠΑΙΘ , λαμβάνοντας υπόψη και τη θέση της ΟΛΜΕ ή  κάποιας συνδικαλιστικής παράταξης των  Καθηγητών για να υπάρχει κάποια κοινή γραμμή στη βάση.

ΣΣ. Χρειάζεται προσοχή μήπως  κατηγοριοποιηθούν τα σχολεία και οι  Εκπαιδευτικοί , που θα οδηγήσει σε «καλά» και «κακά» σχολεία.

Ας δούμε τι αναφέρεται στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ για την Αγγλία:

{«Η αξιολόγηση της σχολικής εκπαίδευσης της συμπεριφοράς και της ασφάλειας των μαθητών»
Στην Αγγλία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία, το εκπαιδευτικό σύστημα λειτουργεί μέσα σε ένα ισχυρό πλαίσιο απόδοσης λόγου προς τους μαθητές, τους γονείς, την κοινωνία, την Κυβέρνηση και τους φορείς της. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα υπόκεινται σε εξωτερική αξιολόγηση /επιθεώρηση από εθνικούς φορείς καθώς και από τις Τοπικές Αρχές στις οποίες ανήκουν.

Η επιθεώρηση των σχολείων από τους Επιθεωρητές της Αυτού Μεγαλειότητας (Her Majesty’s Inspectors) και άλλους επιθεωρητές είναι υποχρεωτική και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο εκπαιδευτικό σύστημα. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου με στόχο την ενημέρωση των γονέων και τη βελτίωση των σχολείων. Το έργο της επιθεώρησης ανέλαβαν με τον Εκπαιδευτικό Νόμο του 1992 δύο νέοι αυτόνομοι κυβερνητικοί φορείς, το Ofsted (Office for Standards in Education), του οποίου ηγείται ο Επικεφαλής Επιθεωρητής της Α.Μ. για τα Σχολεία της Αγγλίας (Her Majesty’s Chief Inspector of Schools in England) και το OHMCI (Office of Her Majesty’s Chief Inspector of Schools in Wales), του οποίου ηγείται ο Επικεφαλής Επιθεωρητής της Α.Μ. για τα Σχολεία της Ουαλίας. Το 1999, το OHMCI άλλαξε το όνομά του σε Estyn (Her Majesty’s Inspectorate for Education and Training in Wales).

Σκοπός της λειτουργίας του Ofsted και του Estyn είναι η οργάνωση της επιθεώρησης όλων των σχολείων σε τακτικούς κύκλους καθώς και ο καθορισμός των διαδικασιών και των κριτηρίων της αξιολόγησης βάσει του θεσμικού πλαισίου. Το σύστημα αυτό εισήγαγε το θεσμό λήψης «ειδικών μέτρων» (special measures) για τα «μη αποτελεσματικά» σχολεία και καθιέρωσε τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των σχολείων με σκοπό την ενημέρωση των γονέων για την επιλογή σχολείου.

Τον Ιανουάριο του 2004, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα πακέτο προτάσεων για την απλοποίηση των διαδικασιών της αξιολόγησης με έμφαση στην αυτοαξιολόγηση, την ανατροφοδότηση και την απόδοση λόγου των σχολείων με αποτέλεσμα την εισαγωγή πιο τακτικών επιθεωρήσεων αλλά μικρότερης διάρκειας και μειωμένων απαιτήσεων όσον αφορά την προετοιμασία τους (DfES & Ofsted, 2004).

Το Σεπτέμβριο του 2009 τέθηκε σε εφαρμογή ένα νέο πλαίσιο εξωτερικής αξιολόγησης των σχολείων της Αγγλίας, το οποίο έδωσε έμφαση στη σύνδεση της επιθεώρησης με τη βελτίωση του σχολείου. Η συχνότητα των επιθεωρήσεων εξαρτάται από τα αποτελέσματα της προηγούμενης επιθεώρησης, ενώ η αυτοαξιολόγηση και η ετήσια αξιολόγηση της απόδοσης των σχολείων βασίζεται στα δημοσιευμένα αποτελέσματα της επίδοσης των μαθητών (αντίστοιχες ήταν και οι αλλαγές στην Ουαλία μετά το Σεπτέμβριο του 2010). Πρόκειται για μια πιο στοχευμένη προσέγγιση, έτσι ώστε να απαλλάσσει τα σχολεία που παρουσίασαν υψηλές επιδόσεις από το βάρος μιας πλήρους επιθεώρησης, με την αξιολόγηση να εστιάζεται μόνο στους τομείς όπου υστερούν και έμφαση στους 4 βασικούς τομείς:

  •     των μαθησιακών επιτευγμάτων
  •     της ποιότητας της διδασκαλίας
  •     της ηγεσίας και διοίκησης    

Από το 2010, η ετήσια αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη και την άποψη των γονέων, των μαθητών και άλλων, η οποία επηρεάζει την επιλογή των σχολείων που θα επιθεωρηθούν. Γενικά, τα σχολεία που σε προηγούμενη επιθεώρηση έχουν κριθεί «καλά» ή «άριστα» επιθεωρούνται κάθε 5 περίπου χρόνια, εκτός κι αν προκύψουν νέα στοιχεία.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της εξωτερικής αξιολόγησης, αφού τα σχολεία ειδοποιηθούν για την επικείμενη επιθεώρησή τους, οφείλουν να αποστείλουν στο Ofsted τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα στα αρχεία τους, συμπεριλαμβανομένης της φόρμας αυτοαξιολόγησής τους, για την προετοιμασία της επίσκεψης από τους Επιθεωρητές. Κατά την επιθεώρηση του σχολείου, οι Επιθεωρητές συζητούν με τον Διευθυντή, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το προσωπικό, τους μαθητές και τους γονείς/κηδεμόνες, προβαίνουν σε επιτόπιες παρατηρήσεις της διδασκαλίας στην τάξη και εκτιμούν την αποτελεσματικότητα του έργου των στελεχών διοίκησης του σχολείου. Αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης αποστέλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του σχολείου, στον Διευθυντή, στην αρμόδια Τοπική Αρχή και στους γονείς, ενώ παράλληλα δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Ofsted. Οι ακριβείς διαδικασίες που εφαρμόζονται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επιθεώρηση των σχολείων από τους Επιθεωρητές του Ofsted, καθώς και τα κριτήρια της αξιολόγησης του σχολείου εξαρτώνται από τον τύπο του σχολείου με βάση το αντίστοιχο πλαίσιο (framework for maintained school inspections, framework for non-association independent school inspections, framework for inspecting boarding and residential provision in schools).»}

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΙΑ ΜΟΥ

Εμείς οι ΣΕΕ πρέπει να επικεντρωθούμε  στις παιδαγωγικές παραμέτρους αυτής της Νομοθετικής πρωτοβουλίας για να βοηθήσουμε θεσμικά  το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι καλοπροαίρετα,  για την καλυτέρευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  Μέχρι στιγμής κοιτάμε….τις εξελίξεις. Δεν έπρεπε , ως Επιστημονικό Σώμα , να τοποθετηθούμε? Η ΠΕΣΣ παλιότερα τοποθετήθηκε για το εν λόγω θέμα , τώρα δεν έκανε καμιά πρόταση.

Κλείνω με το εξής: «Παιδεία τοις μεν νέοις σωφροσύνη, τοις δε πένησι πλούτος, τοις δε πλουσίοις κόσμος».    (Η παιδεία για τους νέους είναι σωφροσύνη, για τους φτωχούς πλούτος και για τους πλούσιους στολίδι).  Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος.

Επίλογος : Οι έχοντες την οικονομική άνεση θα στείλουν τα παιδιά τους στην Ιδιωτική Εκπαίδευση  , για αυτό πρέπει να ενισχύσουμε το Δημόσιο Σχολείο προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας των μαθητών/τριών. Έχοντας υπηρετήσει τη Δημόσια Εκπαίδευση από πολλές θέσεις ευθύνης θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στον εκπαιδευτικό κόσμο, που υπερέβη εαυτόν…και ανταποκρίθηκε με αυταπάρνηση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση , μη έχοντας επιμορφωθεί και αυτό έχει τονιστεί θετικά από όλη την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ