Placeholder

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

Ιστορικό ρεκόρ για τον ΔΟΑΤΑΠ: Τον τελευταίο χρόνο εκδόθηκαν τόσες πράξεις όσες και οι αιτήσεις

Στη δεκαετία 2010 – 2019 εκδίδονταν, κατά μέσο όρο, ετησίως 5.340 πράξεις. Στο πρώτο έτος της θητείας του νέου ΔΣ εκδόθηκαν συνολικά 7.561 πράξεις (6.428 ηλεκτρονικές και 1.133 έγχαρτες), αριθμός αυξημένος κατά 41,6%
Δημοσίευση: 15/02/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Α. Στη διάρκεια των δώδεκα μηνών της θητείας της νέας διοίκησης υποβλήθηκαν 6.863 αιτήσεις και εκδόθηκαν 6.428 πράξεις, δηλαδή, ολοκληρώθηκαν περίπου τόσες, όσες κατατέθηκαν.

Β. Η κατά 3.500 υστέρηση αιτήσεων που παρέλαβε η νέα διοίκηση δεν έχει γίνει ακόμη δυνατόν να καλυφθεί, αλλά είναι στόχος για το δεύτερο έτος της θητείας.

Τα παραπάνω  ανακοινώθηκαν  σήμερα από τον ΔΟΑΤΑΠ,με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την ανάληψη καθηκόντων της νέας διοίκησης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Επίσης , σύμφωνα με το ανακοινωθέν του ΔΟΑΤΑΠ:

Συνολικά στατιστικά στοιχεία δωδεκαμήνου

Στη δεκαετία 2010 – 2019 εκδίδονταν, κατά μέσο όρο, ετησίως 5.340 πράξεις. Στο πρώτο έτος της θητείας του νέου ΔΣ εκδόθηκαν συνολικά 7.561 πράξεις (6.428 ηλεκτρονικές και 1.133 έγχαρτες), αριθμός αυξημένος κατά 41,6% σε σχέση με τον ετήσιο μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας, μάλιστα σε συνθήκες πανδημίας και lockdown.

Βαθμολογική αντιστοιχία – γνησιότητα τίτλων

Εκτός από τις 7.561 πράξεις αναγνώρισης τίτλου που εκδόθηκαν κατά το πρώτο έτος της θητείας του Δ.Σ., στο ίδιο διάστημα εκδόθηκαν, ακόμη, περίπου 2.000 βεβαιώσεις βαθμολογικής αντιστοιχίας, κατόπιν αιτήματος των πολιτών και περίπου 9.000 βεβαιώσεις γνησιότητας τίτλων, κατόπιν αιτήματος φορέων, κυρίως του Δημοσίου και του ΑΣΕΠ.

Ψηφιοποίηση και διαλειτουργικότητα

Βρίσκεται στην τελική φάση η προκήρυξη έργου ΕΣΠΑ: «Απλούστευση διαδικασιών/Ψηφιοποίηση φυσικού αρχείου ΔΟΑΤΑΠ/Ένταξη στη διαλειτουργικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», προϋπολογισμού 700.000 ευρώ, που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.

Το έργο αφορά στην ψηφιοποίηση των περίπου 200.000 έγχαρτων φακέλων ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ και στην ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την ένταξή τους, μαζί με τους ψηφιακούς φακέλους του eDoatap, σε εφαρμογές διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως: η ηλεκτρονική εφαρμογή eDiplomas για τον ψηφιακό έλεγχο γνησιότητας των τίτλων αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., η ψηφιακή παροχή δεδομένων αναγνώρισης τίτλων στο ΑΣΕΠ, η ψηφιακή έκδοση γνήσιου αντίγραφου πράξεων αναγνώρισης κλπ.

Η διοίκηση προχώρησε στη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., η οποία ανέλαβε τη συγγραφή της προκήρυξης, των προδιαγραφών και των τευχών δημοπράτησης του έργου για λογαριασμό του Οργανισμού. Η ΚτΠ έχει ήδη έτοιμο το σχέδιο προκήρυξης, ενώ η προθεσμία για την κατάθεση πρόσκλησης υποψηφίων αναδόχων υλοποίησης του έργου είναι η 28η Φεβρουαρίου.

Ανακατασκευή ιστοσελίδας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Η διοίκηση προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για τη συγγραφή προδιαγραφών και τεύχους προκήρυξης για τον ορισμό αναδόχου για κατασκευή νέας, σύγχρονης και φιλικής στους χρήστες, ιστοσελίδας του Οργανισμού. Η συγγραφή ολοκληρώθηκε και στις 12.02.2021 κατατέθηκαν τρεις προσφορές. Σύντομα θα επιλεγεί ο ανάδοχος.

Διεκπεραίωση αιτήσεων

Από τις 20.05.2019, η υποβολή των αιτήσεων στον ΔΟΑΤΑΠ και η πλήρης διεκπεραίωσή τους γίνονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής eDoatap. Η υποβολή εγχάρτων αιτήσεων διεκόπη οριστικά στις 19.05.2019.

Χρόνοι αναμονής προελέγχου

Την ημέρα που ανέλαβε τη διοίκηση το νέο ΔΣ, στις 13.02.2020, ο νεκρός χρόνος αναμονής μιας αίτησης από την ημέρα υποβολής της μέχρι τον λεγόμενο προέλεγχο, όπου εξετάζεται η πληρότητα του φακέλου για να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου, ήταν 180 ημέρες. Ένα έτος μετά, στις 12.02.2021, ο νεκρός χρόνος αναμονής για τον προέλεγχο έφτασε μόλις τις 36 ημέρες.

Χρόνοι διεκπεραίωσης των αιτήσεων

Οι χρόνοι διεκπεραίωσης των αιτήσεων διαφέρουν σημαντικά από κατηγορία σε κατηγορία τίτλων. Θεσμικές αγκυλώσεις, αντικειμενικές δυσκολίες και αδυναμίες του Οργανισμού έχουν ως αποτέλεσμα άλλες αιτήσεις να ολοκληρώνονται σε δύο μήνες και άλλες σε δέκα μήνες (πολύ μικρός αριθμός Ειδικών Εισηγητών, πολυπλοκότητα αίτησης, βαθμός δυσκολίας, διαφορετικός αριθμός συσσωρευμένων αιτήσεων ανά επιστημονικό κλάδο, υποβολή ελλιπούς φακέλου, απροθυμία αλλοδαπών ιδρυμάτων να απαντήσουν σε ερωτήματα του οργανισμού κλπ). Σύντομα θα ανακοινωθούν οι χρόνοι διεκπεραίωσης των ψηφιακών αιτήσεων ανά κατηγορία πτυχίων και θα τεθούν συγκριτικά στόχοι για τη δραστική μείωσή τους.

Έγχαρτες αιτήσεις

Στη δεκαετία 2010-2019 υποβλήθηκαν πάνω από 55.000 έγχαρτες αιτήσεις. Όταν ανέλαβε η νέα διοίκηση, στις 13.02.2020, εκκρεμούσε η διεκπεραίωση 2.461 έγχαρτων αιτήσεων περιόδου 2016-2019. Από αυτές, στο πρώτο έτος της θητείας της νέας διοίκησης ολοκληρώθηκαν οι 1.133. Σήμερα βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα 1.328, εκ των οποίων οι 972 έχουν ελλείψεις με υπαιτιότητα των Πανεπιστημίων ή των πολιτών, ενώ οι 356 είναι στο τελικό στάδιο και θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα.

Λόγω της φύσης των έγχαρτων φακέλων, η διεκπεραίωσή τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, που κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος της θητείας της νέας διοίκησης, με περιοριστικά μέτρα μετακίνησης, με εκατοντάδες ημέρες τηλεεργασίας του προσωπικού και με την απώλεια 2.064 ανθρωποωρών λόγω των αδειών ειδικού σκοπού, υπήρξε ιδιαίτερα δυσχερής, καθώς η επεξεργασία τους απαιτεί τη φυσική παρουσία στο χώρο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όχι μόνον του προσωπικού, αλλά και των Καθηγητών που έχουν το ρόλο του Ακαδημαϊκού Συμβούλου και του μέλους των Εκτελεστικών Επιτροπών. Για την ολοκλήρωση
των 1.133 έγχαρτων αιτήσεων χρειάστηκε χιλιάδες σελίδες να σκαναριστούν και να διακινηθούν ηλεκτρονικά μεταξύ των θεσμικών οργάνων του οργανισμού.

Τέλος, υπάρχουν 1.970 έγχαρτοι φάκελοι, που είχαν κατατεθεί προ του 2016 και για τους οποίους οι πολίτες δεν έχουν έκτοτε ενδιαφερθεί. Οι φάκελοι αυτοί παραμένουν κατά νόμο ανενεργοί στο αρχείο.

Ενημέρωση ενδιαφερομένων

Το τηλεφωνικό κέντρο ενημέρωσης δίνει πληροφορίες σε πάνω από 120 ενδιαφερόμενους την ημέρα. Πριν από λίγους μήνες αναπτύχθηκε μια νέα εφαρμογή με την επωνυμία «Καλέστε με», στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η δηλώνει τον αριθμό τηλεφώνου του/ης στην ιστοσελίδα του ΔΟΑΤΑΠ και με λίγα λόγια περιγράφει το θέμα του. Η υπηρεσία ενημέρωσης τον/την καλεί, όταν μετριάζεται ο φόρτος στο τηλεφωνικό κέντρο. 20-30 πολίτες την ημέρα κάνουν χρήση αυτής της υπηρεσίας. Παράλληλα, ενημερώνονται καθημερινά δεκάδες πολίτες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Απλούστευση – επιτάχυνση διαδικασιών

Στο πρώτο έτος της θητείας της, η νέα διοίκηση έλαβε και υλοποίησε ή υλοποιεί σημαντικές αποφάσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών, όπως, ενδεικτικά:

  • Προκήρυξη έργου ΕΣΠΑ για την ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου,
  • Συνεχής βελτιστοποίηση της ψηφιακής εφαρμογής eDoatap,
  • Ανάπτυξη του περιβάλλοντος του eDoatap στην αγγλική γλώσσα,
  • Ένταξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στο σύστημα ATLAS για την πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε προγράμματα πρακτικής άσκησης για την αναγνώριση της αντιστοιχίας,
  • Απλοποίηση της διαδικασίας εξέτασης του ομοταγούς των ακαδημαϊκών μονάδων της αλλοδαπής,
  • Κατάργηση της αποστολής ερωτήματος γνησιότητας σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής μέσω του διπλωματικού σάκου των ελληνικών προξενικών αρχών, αλλά απευθείας στα αλλοδαπά ιδρύματα,
  • Κατάργηση της προϋπόθεσης αναγνώρισης από το Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ. (κυπριακός Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) τίτλων από τα πανεπιστήμια της Κύπρου

Οι τρεις τελευταίοι παράγοντες προκαλούσαν σημαντικές καθυστερήσεις, ενώ δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Εξετάσεις Ιατρικής - Οδοντιατρικής

Συγκροτήθηκαν επιτροπές Καθηγητών Ιατρικής/Οδοντιατρικής για την αναμόρφωση και επικαιροποίηση της τράπεζας θεμάτων, που χρησιμοποιείται δύο φορές τον χρόνο στις εξετάσεις Ιατρικής/Οδοντιατρικής, οι οποίες οργανώνονται κατά νόμο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

Η υπάρχουσα τράπεζα θεμάτων καταρτίστηκε πριν από 15 χρόνια. Θα αντικατασταθεί από ένα σώμα προβλημάτων στις βασικές, προκλινικές και κλινικές επιστήμες, ακολουθώντας τη σύγχρονη διεθνή πρακτική.

Ανθρώπινο δυναμικό

Σχετικά με το προσωπικό, έχει εγκριθεί, με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), η κάλυψη και των 13 κενών οργανικών θέσεων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Η προκήρυξη των θέσεων μέσω ΑΣΕΠ είναι σε εξέλιξη.

Η επόμενη μέρα

Η διοίκηση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. έχει πλήρη επίγνωση των χρόνιων, ενδογενών και εξωγενών, αδυναμιών του Οργανισμού, μεγάλο μέρος των οποίων πηγάζει από το αναχρονιστικό νομικό/θεσμικό πλαίσιο, το οποίο έχει ξεπεραστεί από τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις εδώ και δεκαετίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και όλο το προσωπικό του Οργανισμού εργάστηκαν σκληρά τη χρονιά που πέρασε για την υπέρβαση των ενδογενών αδυναμιών, με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη βελτίωση της εικόνας του ΔΟΑΤΑΠ στην ελληνική κοινωνία (rebranding). Προς την ίδια κατεύθυνση θα συνεχίσουν το έργο τους, με προσήλωση στις αρχές της νομιμότητας, της ισονομίας και της διαφάνειας, τηρώντας αυστηρά τη σειρά προτεραιότητας των ομοειδών αιτήσεων ανά κλάδο και με την προσδοκία του εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου, ώστε να εξομαλυνθούν οι δυσχέρειες που προκαλούνται στις διαδικασίες και οφείλονται σε εξωγενή προβλήματα.

 

Σχόλια (10)

 
Γιάννης
18 Φεβ 2021 18:33

Οι 36 ημέρες για το πρωτόκολλο ισχύουν για τα Μάστερ της Κύπρου, για όλες τις άλλες χώρες και περιπτώσεις ισχύει η αναμονή πάνω από 6 μηνών! Ας βγάλει ο ΔΟΑΤΑΠ τα στατιστικά να δούμε τι έχει γίνει πραγματικά.

 
ΠΑΡΑΒΟΛΑ
17 Φεβ 2021 03:37

Συγγνώμη, με παράβολα 400 και 360 ευρώ, θα έπρεπε να πάει σφαίρα το σύστημα. Δεν έχω ξαναπληρώσει μεγαλύτερο παράβολο ποτέ στο ελληνικό δημόσιο ως σπουδαστής.

 
ΔΓ
17 Φεβ 2021 03:34

Το σύστημα των εισηγητών, παραεισηγητών και παραεπιτροπών του ΔΟΑΤΑΠ είναι δαιδαλώδες - απίστευτη γραφειοκρατεία χωρίς νόημα. Καλύτερα να τα κρύβουν τα χάλια τους παρά να τα βγάζουν σε δελτία τύπου.
Η αναγνώριση του διδακτορικού μου από πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου έχει κολλήσει στην ερώτηση:
"Πόσοι καθηγητές κατέχουν διδακτορικό στο τμήμα όπου έγινε το διδακτορικό;" Σημειωτέον ότι το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού δεν ρώτησε πόσοι καθηγητές έχουν διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας για να με δεχτούν

 
νικος
16 Φεβ 2021 18:22

Δεν μας πείθετε. Ο δοαταπ εξακολουθεί να ειναι απο τις χειρότερες δημοσιες υπηρεσιες. Διαδικασιες που μπορουν να γινουν σε μια εβδομαδα το πολυ, να μην πω αυθημερόν, γινονται σε εξαμηνο - χρονο - χρονια.

 
Θύμιος
16 Φεβ 2021 13:20

Αν καλύψαν το 2020 αιτήσεις ισάριθμες με αυτές που κατατέθηκαν το 2020, τί έγινε με τις παλιότερες που έχουν συσσσωρευτεί; Όπως λέει ο Δημήτρης Κ., το αυτονόητο είναι είδηση;

 
Γιάννης
16 Φεβ 2021 08:56

Μια επανάληψη της ίδιας ανακοίνωσης!
Για αναγνώριση πτυχίου περιμένω πάνω από δυο έτη!

 
Ευθύμιος Π.
16 Φεβ 2021 02:25

ΔΟΑΤΑΠ: Πράξεις , Γεγονότα ,Συμπεράσματα α) η πράξη αναγνώρισης του πτυχίου ως ισότιμο και αντίστοιχο προς τα Ελληνικά ΑΕΙ έγινε σε επτά μήνες από την υποβολή της αίτησης β) τον Ιούνιο του 2020 κάναμε αίτηση για χορήγηση Βεβαίωσης Βαθμολογικής Αντιστοιχίας , «πέρασαν» 9 μήνες ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Συμπέρασμα ανεβαίνω εννιά κατεβαίνω δέκα.

 
Αναγνώριση τίτλων σπουδών από ΔΟΑΤΑΠ
15 Φεβ 2021 20:31

Πρέπει να επιταχυνθούν και άλλο οι διαδικασίες αναγνώρισης, καθώς μετά το 2010 πάρα πολλοί πτυχιούχοι έχουν μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό τίτλο από το εξωτερικό. Γενικά η τάση για κινητικότητα εργαζομένων είναι δεδομένη και δεν μπορούν να καθυστερούν εργασιακά ζητήματα λόγω γραφειοκρατίας.

Στόχος παραμένει να ολοκληρώνονται ΟΛΕΣ οι αιτήσεις από ΕΕ ή άλλες χώρες της Δύσης εντός τριμήνου (εξαμήνου με τις ενστάσεις).

 
Δημήτρης Κ.
15 Φεβ 2021 16:41

"Ιστορικό ρεκόρ για τον ΔΟΑΤΑΠ: Τον τελευταίο χρόνο εκδόθηκαν τόσες πράξεις όσες και οι αιτήσεις."
Ή όταν το αυτονόητο γίνεται είδηση!

 
ΓΣ
15 Φεβ 2021 14:54

Μπράβο σας - μακάρι να συνεχίσετε έτσι και να επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο η διαδικασία. 36 μέρες μέχρι να λάβεις *αριθμό πρωτοκόλλου* συνεχίζει να είναι τραγικό. Για το συνολικό χρόνο δε, μέχρι να λάβεις απάντηση δε λέμε τίποτα. Παρ'όλα αυτά, είναι ελπιδοφόρο το ότι δημοσιεύετε αυτά τα στοιχεία.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ