ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Πρόταση 59 Διευθυντών Γυμνασίων και Λυκείων του Ν. Ηρακλείου για την αξιολόγηση

Ανησυχίες και ενστάσεις για την εφαρμογή της Αξιολόγησης όπως αυτή καταγράφεται στην απόφαση 6603/21
Δημοσίευση: 17/02/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Κυρία Υπουργέ

Οι Διευθυντές του Νομού Ηρακλείου σε τηλε-συνάντηση μας, σήμερα Κυριακή 14/2/21, συζητήσαμε το ζήτημα της εφαρμογής της Αξιολόγησης όπως αυτή καταγράφεται στην απόφαση 6603/21.

Επιτρέψτε μας να σας μεταφέρουμε τις ανησυχίες – ενστάσεις μας για το εγχείρημα αυτό.

Α. ΕΝΑΡΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Φεβρουάριος 2021)

Θεωρούμε πως δεν είναι δυνατή η εφαρμογή, και μάλιστα η έναρξη ενός μοντέλου αξιολόγησης, υπό αυτές τις συνθήκες. Το άνοιγμα – κλείσιμο των σχολείων, η αδυναμία συνεργασίας και οργάνωσης των απαιτούμενων ομάδων, ακριβώς λόγω των μέτρων προστασίας, και κάθε άλλη αντιξοότητα στην οποία δεν έχει νόημα να επεκταθούμε, οδηγεί σε αδυναμία εφαρμογής. Θεωρούμε ως εκ τούτου σκόπιμη και προτείνουμε την αναστολή ισχύος.

Εξάλλου, ακολουθώντας το σκεπτικό της Υπουργικής Απόφασης για προγραμματισμό και παρακολούθηση υλοποίησης, στοχοθεσίας, διαδικασία που προβλέπει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και παραμέτρους, είμαστε εξ ορισμού ανακόλουθοι δεδομένου ότι αυτό δεν έγινε από την αρχή του Σχολικού Έτους. Κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν έχει υλοποιηθεί, ούτε σε μικρό ποσοστό, ο προγραμματισμός που ούτως ή άλλως κάνουμε στην αρχή κάθε Σχολικής χρονιάς. Σχολεία ανοίγουν, κλείνουν, καραντίνα και εξ αποστάσεως διδασκαλία τα έχουν στην πράξη ακυρώσει όλα αυτά.

Ας μην κάνουμε λοιπόν άσκοπες και άστοχες ενέργειες σε ένα πεδίο που χρειάζεται προετοιμασία και σαφέστατα ομαλές συνθήκες υλοποίησης.

Β. ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σε σχέση με το περιεχόμενο της εξωτερικής αξιολόγησης, με την οποία έχουμε ενστάσεις και ουσιώδεις αντιρρήσεις για την αποτελεσματικότητα της ,εκτιμούμε πως υπάρχει χρόνος και δυνατότητα τροποποιήσεων – βελτιώσεων, αν δοθεί αναβολή. Έχουμε λοιπόν να παρατηρήσουμε τα εξής:

- Η εσωτερική αξιολόγηση μπορεί να αποδώσει όλα τα ζητούμενα αποτελέσματα χωρίς την εμπλοκή που θα επιφέρει η μονοπρόσωπη εξωτερική αξιολόγηση.

- Η περιγραφική αξιολόγηση των δεικτών έχει ουσία και περιεχόμενο. Η βαθμολογική κανένα, δεδομένου ότι είναι σε κάθε περίπτωση κατ` εκτίμηση και υποκειμενική αφού εξαρτάται από τη συγκρότηση, το χαρακτήρα και τα ενδιαφέροντα κάθε ΣΕΕ.

- Η Εξωτερική αξιολόγηση θα οδηγήσει σε μια πληθωριστική ωραιοποίηση και θα λειτουργήσει μόνο σε βάρος της ποιότητας και της ουσίας.

- Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει κανένα μοντέλο αξιολόγησης, που να μην προβλέπει διαδικασία ένστασης επί της αξιολόγησης.

- Η εξωτερική αξιολόγηση μετατρέπει τους ΣΕΕ σε Επιθεωρητές από Συνεργάτες αφού προβλέπει βαθμολόγηση.

- Η εμπλοκή φορέων όπως ο Σύλλογος Γονέων σε πολλές περιπτώσεις το μόνο που θα επιτύχει είναι ένταση και συγκρούσεις.

2. ΔΕΙΚΤΕΣ

- Οι δείκτες που προτείνονται δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις σχολικές μονάδες (μονοθέσια, ολιγοθέσια σχολεία, μικρά επαρχιακά γυμνάσια και λύκεια). Ως εκ τούτου, θα έπρεπε να προβλέπεται μια διαβάθμιση με λιγότερους δείκτες (δείκτες βάσης) για τα σχολεία αυτά.

- Οι δείκτες εξάλλου αυτοί είναι σε ένα βαθμό αυθαίρετοι και κάποιοι ανεδαφικοί (παράδειγμα η διαχείριση πόρων, ανύπαρκτων).

- Οι δείκτες σε κάθε σύστημα αξιολόγησης περιλαμβάνουν και στόχους μετρήσιμους που εδώ δεν υπάρχουν.

- Οι προβλεπόμενες θεματικές είναι αποσπασματικές, στερούνται εσωτερικής συνοχής και αξιολογούν το σχολείο ως ένα κατακερματισμένο και ασύνδετο σύνολο εκπαιδευτικών, οικονομικών, διοικητικών, επικοινωνιακών και άλλων λειτουργιών στο χώρο του.

3. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Οι ομάδες που προτείνονται είναι πολλές. Αν θέλουμε να υπάρξει ποιότητα και ουσία, κάθε σχολείο θα πρέπει να επιλέγει λίγους από τους δείκτες αυτούς. Με μια περιοδικότητα τριετούς βάσης για κάθε σχολική μονάδα, μπορεί πράγματι να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του όλου προγραμματισμού.

- Στην πράξη οι ομάδες δεν μπορούν να εφαρμοστούν στα μικρότερα επαρχιακά σχολεία όπου οι συνάδελφοι είναι λίγοι με πολλές άλλες υποχρεώσεις. Εξάλλου, στην πλειοψηφία τους συμπληρώνουν το ωράριο τους σε 2-3 σχολικές μονάδες.

- Για τις ομάδες αυτές δεν υπάρχει χρόνος και τόπος υλοποίησης. Οι συναντήσεις συναδέλφων στο πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου έχουν περιορισμένες δυνατότητες. Το πρόγραμμα μαθημάτων, οι πολλαπλές υποχρεώσεις, τεστ, διαγωνίσματα, το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι εξωδιδακτικές υποχρεώσεις, η ενημέρωση των γονέων, αφήνει πολύ μικρά περιθώρια τέτοιων συναντήσεων. Για κάθε τέτοια διαδικασία θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται το πρόγραμμα, γεγονός που δεν είναι εφικτό να γίνεται σε τέτοια έκταση και με τη συχνότητα που απαιτούν οι τόσοι δείκτες και οι τόσες ομάδες που προβλέπεται να συγκροτηθούν.

- Πώς θα συγκροτηθούν οι ομάδες εργασίας, όπως προβλέπεται ως τις 10 Οκτωβρίου στην πλειονότητα των επαρχιακών σχολείων και σε πολλά άλλα, όταν κάθε χρόνο φτάνουμε στα μέσα Νοέμβρη για να καλυφθούν τα κενά και πάλι όχι στο σύνολο τους;

Κυρία Υπουργέ,

Πιστεύουμε πως επιδίωξη σας είναι να οδηγηθούμε σε μια ποιοτικότερη εκπαίδευση, δια μέσου ενός συστήματος που θα ενισχύει το συντονισμό,τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα κάθε Σχολικής Μονάδας.

Προϋπόθεση γι αυτό είναι να μην την εξουθενώνει επιβαρύνοντας την με γραφειοκρατικές διαδικασίες μικρής απόδοσης.

Εμείς έχουμε πρόταση. Δεν ερχόμαστε σε αντίθεση με το συνδικαλιστικό μας φορέα και την κατεύθυνση που εκείνος έχει δώσει. Θέλουμε όμως, ως εκπαιδευτικοί και μάχιμα στελέχη, που βιώνουμε κάθε μέρα τις δυσκολίες της απαιτητικής και υπεύθυνης δουλειάς μας, να συμβάλουμε προς μια βέλτιστη και ουσιαστική λύση.

Ξέρετε, κι εμείς έχουμε, ο καθένας μας, τις δικές του πολιτικές απόψεις και ιδεολογικές αναφορές. Στη συνάντηση μας αυτή, εκείνο που κυριάρχησε ήταν η υπέρβαση όλων αυτών. Μείναμε στην ουσία του ζητήματος.

Δείτε το λοιπόν , Κυρία Υπουργέ, ως μια καλή βάση, ως μια «εκπαιδευτική συνεννόηση». Χρόνια τώρα μιλάμε για έναν εκπαιδευτικό σχεδιασμό της συμπερίληψης και της γενικότερης αποδοχής, που θα του δίνει χρονικό ορίζοντα και που δεν θα ανατρέπεται με την αλλαγή κάθε κυβέρνησης ή χειρότερα, κάθε υπουργού. Η πρόταση μας αυτή σε τούτο το σκεπτικό συντείνει.

Αν η Απόφαση αυτή εφαρμοστεί, ακόμη και οι συνάδελφοι που έχουν θετική άποψη για την αξιολόγηση, θα διαπιστώσουν το άσκοπο του όλου εγχειρήματος.

Σε συνθήκες πίεσης και καθημερινού άγχους, λόγω της πανδημίας, δεν θέλουμε Κυρία Υπουργέ, δεν αντέχουμε, να ζήσουμε την ένταση που συνεπάγεται η υλοποίηση της αξιολόγησης, όπως αποτυπώνεται στην απόφαση 6603/ΓΔ4. Λειτουργούμε πράγματι στα όρια μας! Μια αντιπαράθεση με τους συναδέλφους, στους Συλλόγους, η οποία είναι δεδομένη λόγω των πολλών επιφυλάξεων και ενστάσεων που ήδη εισπράττουμε, θα αποτελέσει τη χαριστική βολή σε μια τόσο δύσκολη και εύθραυστη σχολική χρονιά.

Η πρόταση μας κυρία Υπουργέ συνοπτικά είναι η εξής:

-Αναστολή υλοποίησης της αξιολόγησης για το διάστημα, Φεβρουάριος – Ιούνιος 2021

-Κατάργηση της εξωτερικής αξιολόγησης

-Υιοθέτηση ενός μοντέλου – μεθόδου Προγραμματισμού, προκειμένου η εσωτερική αυτο-αξιολόγηση να αποκτήσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τέτοια που ταιριάζουν σε οργανισμούς δυναμικούς, όπως είναι μια Σχολική Μονάδα. Θα πρέπει όμως να δίνεται η δυνατότητα οι παράμετροι αυτοί να τροποποιούνται και να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε Σχολικής Μονάδας, παραμένοντας ταυτόχρονα ανοικτές σε καινοτόμες ιδέες.

- Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης με στοχοθεσία για κάθε σχολική μονάδα σε
βάση τριετούς σχεδιασμού.

- Πιλοτική εφαρμογή τριετούς διάρκειας, ώστε να υπάρξει ο απαιτούμενος συντονισμός και η αφομοίωση, επιμόρφωση επί της μεθόδου αυτοαξιολόγησης (προγραμματισμός, σχέδια δράσης, κτλ)

- Η πλατφόρμα του Σχολικού Δικτύου μπορεί να συμπληρώνεται σε ετήσια βάση και να αποτυπώνει τον Προγραμματισμό και την υλοποίηση κάθε σχολικής Μονάδας.

- Η αποτίμηση για να έχει ουσία και περιεχόμενο πρέπει να είναι περιγραφική.

Θα θέλαμε πράγματι να μας ακούσετε με προσοχή, γιατί οι επισημάνσεις – προτάσεις μας στοχεύουν στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Υιοθετώντας τις παραμέτρους που ωθούν σε βελτίωση της ποιότητας και διασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή παρεχόμενη δημόσια εκπαίδευση, την οποία υπηρετούμε με ευθύνη και έγνοια, προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας ευσυνείδητα.

Με εκτίμηση,

59 Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Κρήτης

Σχόλια (35)

 
Κατερίνα
21 Φεβ 2021 00:05

Όλα αυτά θα είχαν νόημα, αν η υπουργός και η παράταξή της γνώριζαν τι θα πει "διάλογος", πόσο μάλλον "κοινωνικός διάλογος"...

 
Να κάνω πρόβλεψη?
18 Φεβ 2021 16:26

Θα βάλει δικούς της διευθυντές και "Ναι σε όλα".

 
Γ.Π.
18 Φεβ 2021 14:49

@ ΝΡ 17 Φεβ 2021 23:03
«Όσοι αγαπάνε τη δουλειά τους το κάνουν καλύτερα ελεύθεροι τα ατελείωτα βράδια μελέτης και το όφελος για τα παιδιά είναι μεγαλύτερο....»
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό που το λέτε, όλοι οι σπουδαίοι δάσκαλοι, φιλόλογοι και μαθηματικοί που γνώρισα ήσαν ξενύχτηδες, ώρες προετοιμασίας αμέτρητες για να μπουν στην τάξη και να κάνουν αυτό που πρέπει! Κι όσοι απ΄αυτούς έγιναν μετέπειτα διευθυντές, ήσαν όλοι τους λαμπροί!
Αυτοδίδακτοι ήσαν όλοι οι σπουδαίοι εκπαιδευτικοί των σχολείων που γνώρισα τα τριάντα εννέα χρόνια που υπηρέτησα, το λέω στους νέους για να μαθαίνουν!...

 
γεράσαμε και μυαλό δε βάλαμε
18 Φεβ 2021 13:25

@Νεοδημοκράτης ενεργός πολίτης και αντικειμενικός

Αυτό που λες στο τέλος το έχει αποδείξει η συγκεκριμένη πολλάκις και περίτρανα!!!

Γενικά τώρα ...

Για να λειτουργήσει η αξιολόγηση δε αρκεί απλά να την επιβάλλεις αλλά να πιστεύεις και εσύ ο ίδιος σε αυτή και ότι μπορείς να καταφέρεις κάτι με αυτή!

Έστω και αν η Κεραμέως έχει τις καλύτερες προθέσεις η χρονική στιγμή είναι τόσο άκυρη που δεν μπορεί να θεωρεί ότι θα λειτουργήσει πραγματικά και θα προσφέρει κάτι ουσιαστικό.

Ενδεικτικά θα πω ένα πράγμα... Υπάρχουν περιπτώσεις σχολ. μονάδων με το 50% του προσωπικού να είναι αναπληρωτές που δουλεύουν για 1η φορά φέτος στα συγκεκριμένα σχολεία. Σχολεία τα οποία έχουν δει σε κανονική λειτουργία ... 2 μήνες να πω???

Ε, αυτούς καλεί η κα. υπουργός να σχεδιάσουν, να στοχοθετήσουν και να αξιολογήσουν, στην τελική, ένα σχολείο που ούτε καν γνωρίζουν...

Όλο αυτό γίνεται είτε για τα μάτια του κόσμου και για να πούμε ότι "το κάναμε και αυτό" είτε για να επιτύχει κάτι άλλο που δε λέει. Μου θυμίζει τις "ηλεκτρονικές εκλογές-φιάσκο" που έκανε το Νοέμβρη για να πει ότι τις έκανε και ούτε τα αποτελέσματα δε βγήκε να ανακοινώσει... Σε κάθε περίπτωση κανένας δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά ένα τέτοιο εγχείρημα και η εμμονή της μάλλον κάνει καχύποπτους μέχρι και τους πιο αγαθούς!

 
Τι θελει να πει ο ποιητης;
18 Φεβ 2021 11:52

«Δεν θελουμε αξιολόγηση». Αξιολόγηση χθες ολα τα άλλα είναι υπεκφυγές!

 
Βαγγέλης
18 Φεβ 2021 10:34

Μπράβο τους !!! Επιτέλους μια φωνή χωρίς κομματική και συνδικαλιστική χροιά .
Είναι μια πολύ ευχάριστη νότα στο κατά τα άλλο γκρίζο τοπίο που υπάρχει γύρω μας. Είναι αξιέπαινη η τοποθέτηση τους υπέρ της αξιολόγησης (ενώ ξέρουμε καλά πως αν ακολουθούσαν κομματικές-συνδικαλιστικές γραμμές κάτι τέτοιο δεν θα ήταν εφικτό) αλλά όπως γράφουν και οι ίδιοι
“Θα θέλαμε πράγματι να μας ακούσετε με προσοχή, γιατί οι επισημάνσεις – προτάσεις μας στοχεύουν στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Υιοθετώντας τις παραμέτρους που ωθούν σε βελτίωση της ποιότητας και διασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή παρεχόμενη δημόσια εκπαίδευση, την οποία υπηρετούμε με ευθύνη και έγνοια, προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας ευσυνείδητα.”
Η Υπουργός ακούει;;; ή θα βασιστεί, όπως και όλοι οι προηγούμενοι, για άλλη μια φορά στα κομματικά της στελέχη για να κάνει διάλογο ;

 
ΑΝΤΩΝΗΣ
18 Φεβ 2021 09:37

Η κριτική και η επιχειρηματολογία υπέρ της αναβολής της αυτοαξιολόγησης και κυρίως το μεγαλύτερο μέρος των προτάσεών τους με βρίσκει σύμφωνο.

 
ΝΡ
17 Φεβ 2021 23:03

Εύγε στην κίνηση αυτή των διευθυντών
Πρέπει όλοι μαζί να το φωνάξουν οι διευθυντές που πιέζονται παρα πολύ επί ένα χρόνο (κάθε βδομάδα κάτι καινούργιο και τρέξιμο συνεχές ) και να το ακούσουν και οι νεότεροι αναπληρωτές που νομίζουν ότι μόνο αυτοί τρέχουν....
"Σε συνθήκες πίεσης και καθημερινού άγχους, λόγω της πανδημίας, δεν θέλουμε Κυρία Υπουργέ, δεν αντέχουμε, να ζήσουμε την ένταση που συνεπάγεται η υλοποίηση της αξιολόγησης, όπως αποτυπώνεται στην απόφαση 6603/ΓΔ4. Λειτουργούμε πράγματι στα όρια μας! Μια αντιπαράθεση με τους συναδέλφους, στους Συλλόγους, η οποία είναι δεδομένη λόγω των πολλών επιφυλάξεων και ενστάσεων που ήδη εισπράττουμε, θα αποτελέσει τη χαριστική βολή σε μια τόσο δύσκολη και εύθραυστη σχολική χρονιά."
Ναι αυτή είναι η αλήθεια!!!
Ας το καταλάβουν όλοι
Δεν πρόκειται για αναβολή αλλά ανάγκη
Οι δυνάμεις μας έχουν εξαντληθεί
Όχι άλλη γραφειοκρατική επιβάρυνση εις όφελος κάποιων ΕΣΠΑ στα πλαίσια της Ευρυδίκης....
Όσοι αγαπάνε τη δουλειά τους το κάνουν καλύτερα ελεύθεροι τα ατελείωτα βράδια μελέτης και το όφελος για τα παιδιά είναι μεγαλύτερο....
Μια ακόμα διευθύντρια ...με πολλά χρόνια δουλειάς σκληρής και μη μετρήσιμης.... Με ιδιαίτερα μεγάλο αίσθημα ευθύνης
Αυτό που δεν έχουν κάποιοι ξεκούραστοι πρώην σχολικοί σύμβουλοι...
Το αίσθημα ευθύνης που έχουν οι 59 διευθυντές
Συγχαρητήρια και πάλι
Μακάρι να ακουστούν!!!

Το λέω για

 
'Οποιος δεν θέλει να ζυμώσει
17 Φεβ 2021 23:01

όλη μέρα κοσκινίζει!

 
Λίγα λόγια ακόμη
17 Φεβ 2021 21:45

Πέρα από αυτή καθ' αυτήν την αξιολόγηση (περιεχόμενο, σκοπός, μεθοδολογία και δυνατότητες "αντικειμενικής" αποτίμησης του εκπαιδευτικής διαδικασίας) ας κρατήσουμε στο μυαλό μας και μερικές λεπτομέρειες που αφορούν κυρίως το κυβερνών κόμμα. Λεπτομέρειες που βαρύνουν πολύ σε εμάς τους πολίτες και εξηγούν σε μεγάλο βαθμό και την επιφυλακτικότητα του εκπαιδευτικού κόσμου. Πρώτον, τη διαρκή υπονόμευση και βάναυση επίθεση που δέχεται το εκπαιδευτικό λειτούργημα (με τις γνωστές γενικεύσεις, υπεραπλουστεύσεις και κακοήθειες) διαχρονικά από την κυβερνητική παράταξη . Δεύτερον, στη σχετική συζήτηση περί αξιολόγησης, και γενικότερα περί αξιοκρατίας, αριστείας κτλ πρωτοστατούν σήμερα εκείνοι που έκαναν κανονικότητα στην ελληνική κοινωνία την αναξιοκρατία, τη διαφθορά και το μέσον! Τρίτον, η κυρία Κεραμέως που προωθεί με τέτοια ζέση την σχετική διαδικασία έχει πλέον απολέσει την όποια αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και αγαθή πρόθεση θα μπορούσε να της αναγνωριστεί. Με τη διάθεση ρεβανσισμού, αυταρχικότητας, επιβολής και πλήρους αδιαλλαξίας που επιδεικνύει απέναντι στους εκπαιδευτικούς και τους συνδικαλιστικούς μας εκπροσώπους είναι βέβαιη η αποτυχία του όλου εγχειρήματος.

 
Κωνσταντίνος
17 Φεβ 2021 20:08

Τόσο η πρόταση η δική σας, όσο και όσες άλλες προτάσεις έχουν ακουστεί ή θα ακουστούν μία κατάληξη θα έχουν....στον κάλαθο των αχρήστων..Δεν έχετε μάθει ακόμη την Υπουργό μας; Αδιάλλακτη, εκκεντρική και ισχυρογνώμων που στερείται διαλόγου, επικοινωνίας και ανατροφοδοτησης...

 
Αμερόληπτος
17 Φεβ 2021 19:29

Πολύ σωστή η πρόταση που θα πρέπει να υπογράψουν όλοι/ες οι διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων που συμφωνούν. Βέβαια η πλέον αποτυχημένη υπουργός της κυβέρνησης με την έπαρση της εξουσίας που νομίζει ότι εσαεί θα κατέχει, δεν πρόκειται να ακούσει την πανελλαδική βούληση των εκπαιδευτικών. Οι πρόσφατες εκλογές με τη συντριπτική αποχή εκπαιδευτικών δεν της έγινε μάθημα!

 
Γ.Φ
17 Φεβ 2021 19:12

@ΓΠ
Άμα θέλουν οι ΣΣΕ-σχολικοί σύμβουλοι να αξιολογούν να τους υποχρεώνει η πολιτεία να ασκούν διδακτικό έργο στις σχολικές ομάδες ευθύνης τους αναγκαστικά και μετά τα αξιολογούν τον εκπαιδευτικό τάξης.....όχι να έχουν 20 χρόνια να μπουν σε τάξη ...γιατί η θεωρία καλή είναι και οι έρευνες αλλά η πράξη και η τάξη διαφέρουν!!!!

 
Ελε
17 Φεβ 2021 18:48

Γιατί να μη δοθεί το παρόν κείμενο να το υπογράψουν και άλλοι Διευθυντές πανελλαδικώς; Και με αυτές τις υπογραφές να ασκήσει κάποια "πίεση" η ΟΛΜΕ προς αναβολή και εξορθολογισμό της αξιολόγησης; Δε θα ήταν καλύτερα από το να την αποφεύγουμε κάθε φορά με προσωρινές λύσεις απεργίας - αποχής; Απλώς ερωτώ.

 
Γιάννης 44
17 Φεβ 2021 18:34

Μάλιστα
Ασυνήθιστο το να υπάρχει πρόταση και όχι απλά ένα "όχι"
Μία αξιολόγηση δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συμμετοχή των εμπλεκομένων. Για να δούμε τώρα το πώς αντιλαμβάνεται το Υπουργείο τον διάλογο σε τόσο ευαίσθητα θέματα ....

 
Legend
17 Φεβ 2021 17:20

Πε800, συμφωνώ απόλυτα. Οι συνδικαλιστές μας πρέπει να κάνουν προτάσεις βελτιωτικές. Με τα όχι σε όλα δεν προχωράει τίποτα. Στο φαντασιακό των αγώνων και της αντίστασης, κολλημένοι στο παρελθόν, ροκανίζουμε το μέλλον. Το ελληνικό δημόσιο σχολείο είναι δίπλα στην κοινωνία, είναι κομμάτι της κοινωνίας και ο μόνος αρωγός της κοινωνίας. Η μόνη βάση για την πρόοδο της κοινωνίας. Όλοι θα βοηθήσουμε σε αυτό. Να κρατηθούν οι κομματικοί έξω! Ο μέσος δημόσιος λειτουργός όμως δίνει την ψυχή του στο σχολείο και θα το στηρίξει!

 
καλή κίνηση ΑΛΛΆ β (κατακλείδα)
17 Φεβ 2021 17:02

πάντως η κίνηση είναι δηλωτική ωραίου επιπέδου ανθρώπων στην Κρήτη, τον νομό (αυτοοργάνωσης και σοβαρότητας - θα μπορούσε να γίνει με ομαδική αποστολή μέιλ σε όλα τα σχολεία). επιτέλους το sch έχει όλα τα μέιλ σχολείων και εκπαιδευτικών : ας κάνετε την άμεση δημοκρατία και τη φωνή σας να ακουστεί

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
17 Φεβ 2021 15:31

Προς @πολύ λίγος17 Φεβ 2021 12:48

Δυστυχώς φαίνεται πως δεν έχεις καταλάβει το παραμικρό από τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, όχι γιατί δεν μπορείς, αλλά προφανώς γιατί δε θέλεις! Κι έτσι αραδιάζεις κάποιες άσχετες φράσεις που έχουν κολλήσει στο μυαλό σου σταχυολογημένες από 'δω κι από 'κει, ενώ η συζήτηση αναφέρεται σε κάτι τελείως διαφορετικό και πολύ συγκεκριμένο.
Όσο γι' αυτό το απίθανο "πληρωνόμαστε κανονικά" που επίσης το πετάς ξεκάρφωτα, ιδού η Ρόδος και κάνε πρώτος το μεγάλο πήδημα δηλώνοντας ότι αποποιείσαι του μισθού σου αποδεχόμενος ότι δε δουλεύεις, αν βέβαια είσαι εκπαιδευτικός, πράγμα που δε σου πολυφαίνεται!

 
φιλελεύθερος
17 Φεβ 2021 14:54

Η εξωτερική αξιολόγηση είναι απαραίτητη γιατί οι σχολικές μονάδες της χώρας μας δεν έχουν κουλτούρα αξιολόγησης. Ο συνδυασμός εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης είναι απαραίτητος τουλάχιστο στο ξεκίνημα. Η αξιολόγηση είναι απαραίτητη για να ασκηθεί αποτελεσματική διοίκηση. Το ζητούμενο είναι το αποτελεσματικό σχολείο. Ο επιθεωρητισμός είναι μια ξεπερασμένη θεωρία διοίκησης. Ουδείς επιθυμεί επιστροφή στο παρελθόν. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η παρούσα κατάσταση βάζει σε κίνδυνο το δημόσιο σχολείο. Εργάζομαι σε γενικό λύκειο. Η κοινωνία δεν εμπιστεύεται το δημόσιο σχολείο. Το δημόσιο σχολείο πρέπει να γίνει αποτελεσματικό για να συνεχίσει να υπάρχει. Η αξιολόγηση θα βοηθήσει σε αυτό. Δεν συμφωνώ με τις προτάσεις αναβολής γιατί τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει. Δεν έχω αυταπάτες. Η αξιολόγηση είναι μια ακτινογραφία του σχολείου και της κοινωνίας μας που πολλοί θα ήθελαν να αποφύγουν. Αυτή η κατάσταση βολεύει πολλούς. Η αξιολόγηση είναι μια πρόκληση για τους λειτουργούς του δημόσιου σχολείου.

τέως σχολικός σύμβουλος

 
ΠΑΠΑΣ
17 Φεβ 2021 14:13

Αγαπητοί συνάδελφοι σωστά βάζετε αρκετά θέματα για να γνωρίζει και η υπουργός πως βλέπουν το θέμα κι οι εκπαιδευτικοί που θα το εφαρμόσουν.
Η δικιά μου άποψη και θα ήθελα και η ΟΛΜΕ , ΔΟΕ να βάλει στο τραπέζι δύο θέματα που θα αφορούν κάθε υπουργό παιδείας και κάθε κυβέρνηση , που προσπαθεί να πεί στην κοινωνία ότι αν υπάρξει αξιολόγηση στην εκπαίδευση ( μόνο πρωτ/θμια και δ/θμια…..αγνοείται η τριτ/θμια) θα αλλάξει η χώρα….!!!
1) ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ στις αμοιβές. Δεν μπορεί να ξεκινήσει καμμία κουβέντα χωρίς ταυτόχρονα να μπει και το θέμα των αμοιβών με ταυτόχρονη νομοθέτηση χρονοδιαγράμματος για να θα ακολουθεί το ένα θέμα το άλλο. ΦΥΣΙΚΑ ΟΙ ΕΥΧΕΣ ….ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΑΠΟ ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.
Ως πότε λοιπόν θα υπάρχει το φαινόμενο εργαζόμενος στο υπουργείο οικονομικών απόφοιτος λυκείου θα παίρνει 600 ευρώ περισσότερα…..για τους πτυχιούχους ΑΕΙ τα ποσά είναι μεγαλύτερα.
2) Μπορεί ή κάθε κυβέρνηση να μα δώσει το αντίστοιχο σύστημα ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΙ στην υγεία , στη δικαιοσύνη …κ.ά…για να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε…..!!!

Μετά τους δυο αυτούς όρους ξεκινάμε να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε.
Γιατί και εδώ υπάρχουν δύο φιλοσοφίες :
Η αξιολόγηση ως μέσο φόβου, χειραγώγησης , κατανομή ευθυνών , πολιτικής και κομματικής εκμετάλλευσης επαγγελματικών ομάδων….και
Η αξιολόγηση με στόχο τη βελτίωση των μηχανισμών των διαδικασιών των δομών και σε τελική φάση και στην ποιοτική αναβάθμιση των επαγγελματιών…!!!

Αν οι κυβερνήσεις έχουν στο μυαλό τους …το μοντέλο των σωμάτων ασφαλείας…( με τις ετήσιες ή όποτε θέλει ο Υπουργός , κρίσεις ) δεν θα πάρουμε…!!!
Αν έχουν τη βελτίωση της παιδείας …..ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ….!!!
Ας μας πουν , με έργα , τί θέλουν….

Υ.Γ. ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΟΓΔΟΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ …..ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΒΟΥ….
Η ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ….ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ…..ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΕΙΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ……

 
ΠΕ800
17 Φεβ 2021 13:55

Είναι λανθασμένη επιλογή η έναρξη της διαδικασίας αυτή τη χρονική περίοδο, έστω και σε λειτουργία αποτύπωσης και όχι ακριβώς αυτοαξιολόγησης, όπως φαίνεται. Η αξιολόγηση γενικά είναι απαραίτητη για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, όπως και για κάθε σύστημα, γιατί διαφορετικά απλά δεν είναι σύστημα αλλά ένας μηχανισμός τυχαίας λειτουργίας (όπως η ελληνική περίπτωση εκπαίδευσης που λειτουργεί στο "περίπου" το οποίο κανείς δε γνωρίζει ποιο είναι τα τελευταία 40 χρόνια). Η εξωτερική αξιολόγηση λειτουργεί συμπληρωματικά και αλληλένδετα με την εσωτερική, προφανώς και γι αυτό υπάρχει σε 26 εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη (δίκτυο Ευρυδίκη), οπότε αγαπητοί διευθυντές είναι απαραίτητη. Το ζητούμενο είναι να κατανοήσουμε ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος δεν συμπίπτει και δεν ισοδυναμεί με αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, είναι πολυεπίπεδη και πολυκριτηριακή με χαρακτήρα βελτιωτικό και ανατροφοδοτικό. Για το λόγο αυτό πρέπει οι εμπλεκόμενοι φορείς (ειδικά τα σωματεία μας) να κάτσουν στο τραπέζι και να συμμετέχουν στο σχεδιασμό της, αντί να προβάλουν στείρα άρνηση στα αυτονόητα σε διεθνές επίπεδο και να βάζουν όλη τη κοινωνία απέναντι μας. Υπάρχουν άφθονες διεθνείς καλές πρακτικές που μπορούμε να δούμε και να υιοθετήσουμε προσαρμοσμένα και να κατανοήσουμε ότι αξιολόγηση και δημοκρατικό σχολικό περιβάλλον μπορούν να συνυπάρξουν.

 
Μ
17 Φεβ 2021 13:46

@Γιώργος, τίποτα δεν θα πάει μπροστά αν γίνει μια τυπική διαδικασία, όπως θα καταντήσει, αν εφαρμοστεί μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Η αξιολόγηση είναι σημαντικό έργο και χρειάζεται σωστή προετοιμασία για να είναι ουσιαστική! Ορθότατα κινήθηκαν οι διευθυντές. Μπράβο τους! Χωρίς κομματικά γυαλιά. Μακάρι να λειτουργούσαν όμοια και οι συνδικαλιστές μας. Αλλά πώς! Και να μην ακουστεί από το υπουργείο τους αξίζουν συγχαρητήρια!

 
Γ.Π.
17 Φεβ 2021 13:25

Μία μορφή εξωτερικής αξιολόγησης είναι η εμπλοκή του σχολικού συμβούλου που πρέπει να μπαίνει στην τάξη για να αξιολογεί τις διδασκαλίες και να σχεδιάζει τις κατάλληλες παρεμβάσεις για τη βελτίωσή τους ή να εισηγείται καλώς στοχευμένα επιμορφωτικά σεμινάρια. Πρόκειται για μία αναγκαία και ικανή συνθήκη για να έχουμε καλές και αποτελεσματικές διδασκαλίες.
Εάν η Πολιτεία θέλει να έχει μία συνολική εικόνα του επιπέδου των μαθητών μιας συγκεκριμένης σχολικής τάξης μιας Περιφέρειας, αρκεί ένα κατάλληλο δείγμα.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν μία ρεαλιστική επανάσταση για τα ελληνικά δεδομένα που θα πετύχει, αρκεί να επικρατήσει η αναγκαία πολιτική φρόνηση μετά από σαράντα χρόνια αναβροχιά, να λειτουργήσει επιτέλους ένα θουκυδίδειο προαίσθημα!...
Ο ιστορικός χρόνος είναι τώρα πυκνός!

 
Λευτέρης
17 Φεβ 2021 13:10

Μία άλλη προσπάθεια κωλυσιεργίας και παραπομπής της αξιολόγησης στις Ελληνικές Καλένδες!!! Μπορεί φέτος η εσωτερική αξιολόγηση, ακόμη και με λίγους δείκτες, αλλά με μία συνεκτική και συνεπή έκθεση, στην οποία θα αποτυπώνονται τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία κάθε σχολικής μονάδας, να αποτελέσει το εφαλτήριο εκκίνησης!!!
Όσον αφορά την εξωτερική αξιολόγηση, όλοι γνωρίζουμε ότι: ι) υπάρχουν αντικειμενικά και δίκαια συστήματα και ιι) οι κρίνοντες, κρίνονται. Δεν είναι κατανοητή η στείρα και χωρίς ουσιώδη επιχειρήματα αντίσταση. Δε ζούμε στο παρελθόν!!

 
αναπληρωτής
17 Φεβ 2021 12:53

Το Σεπτέμβρη θα βρούνε άλλους λόγους που δε θα μπορεί να εφαρμοστεί η αξιολόγηση. Είναι δύσκολο να αποτυπώσει το σχολείο ένα κείμενο στο τι πήγε καλά και τι δεν πήγε φέτος; Πολύ δύσκολο. Γιατί εδώ που τα λέμε δεν έχει κανείς την απαίτηση να γράψει την καινοτομία του αιώνα φέτος. Αλλά το βρίσκουμε πολύ δύσκολο γιατί μας φταίνε όλα, η πανδημία, η τηλεκπαίδευση που κατηγορούσαμε μέχρι προχτές, ο εγκλεισμός...Για ρωτήστε και τους αναπληρωτές για δυσκολίες γιατί αυτά τα ακούμε ως ανέκδοτα.

 
@πολύ λίγος
17 Φεβ 2021 12:48

Βέβαια δεν έχει καταλάβει. Έχει αναρωτηθεί κάποιος ότι πληρωνόμαστε κανονικά; Δε θέλουμε να αλλάξει τίποτε σα να υπαρχει μία αταραξία; Δε θέλουμε αξιολόγηση, θέλουμε ακόμη και 0,6 βάση εισαγωγής στο πανεπιστήμιο και όλα αυτά τα έκτροπα στο πανεπιστήμιο δεν είναι άξια λόγου, ε;

 
Μ. Σ
17 Φεβ 2021 12:33

Εμπεριστατωμένη, αναλυτική αλλά και περιεκτική πρόταση από ανθρώπους που υπερέβησαν τις κομματικές και προσωπικές αγκυλώσεις και συμφωνούν σε ένα πλαίσιο που εν δυνάμει αποτελεί βάση συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων.

 
Πολύ λίγο, πολύ αργά!
17 Φεβ 2021 12:12

Κύριοι διευθυντές, δεν έχετε καταλάβει μάλλον με τι είδους Υπουργό Παιδείας έχουμε να κάνουμε. Και είναι λάθος να στέκεστε αποσπασματικά μόνο στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων. Δείτε λίγο όλο το αντιδραστικό νομοθετικό πρόγραμμα που έχει προωθήσει μέχρι σήμερα η κυρία Κεραμέως: καταργήσεις κλάδων και μαθημάτων στο λύκειο, τράπεζα θεμάτων, ισοτιμία πανεπιστημιακών τίτλων με κολέγια και το αποκορύφωμα το πρόσφατο νομοσχέδιο που εξοντώνει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Το αίτημα σας θα έπρεπε να είναι: ΦΥΓΕ τώρα κυρία Υπουργέ!

 
Αλίκη
17 Φεβ 2021 12:03

Πολύ σωστή η τοποθέτηση των 59 διευθυντων. Χωρίς να υποβαθμίζεται η αναγκαιότητα της εσωτερικής αξιολόγησης δηλαδή της αυτοαξιολογησης της σχολικής μονάδας, επισημαίνονται με σαφήνεια όλα τα αρνητικά στοιχεία του εν λόγω πλαισίου (χρονική συγκυρία,εξωτερική αξιολόγηση, πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες) που πραγματικά αδικούν την εσωτερική αξιολόγηση που κατά τη γνώμη μου εάν λειτουργήσει σε ένα άλλο πλαίσιο καί με την αποδοχή από τους εκπαιδευτικούς μπορεί να αναβαθμίσει την ποιότητα του εκπαιδευτικού μας έργου. Εύχομαι η κίνηση αυτή να έχει συνέχεια και να μην περιοριζομαστε μόνο σε στείρα άρνηση.

 
Σκέψη
17 Φεβ 2021 12:01

Περιεκτική εσωτερική, κατάργηση εξωτερικής και αναβολή! Ουσιαστικά συρρίκνωση και σχεδόν κάτι . Έχει νόημα να υπάρχει τότε;

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.