Placeholder

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Πρόταση 59 Διευθυντών Γυμνασίων και Λυκείων του Ν. Ηρακλείου για την αξιολόγηση

Ανησυχίες και ενστάσεις για την εφαρμογή της Αξιολόγησης όπως αυτή καταγράφεται στην απόφαση 6603/21
Δημοσίευση: 17/02/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Κυρία Υπουργέ

Οι Διευθυντές του Νομού Ηρακλείου σε τηλε-συνάντηση μας, σήμερα Κυριακή 14/2/21, συζητήσαμε το ζήτημα της εφαρμογής της Αξιολόγησης όπως αυτή καταγράφεται στην απόφαση 6603/21.

Επιτρέψτε μας να σας μεταφέρουμε τις ανησυχίες – ενστάσεις μας για το εγχείρημα αυτό.

Α. ΕΝΑΡΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Φεβρουάριος 2021)

Θεωρούμε πως δεν είναι δυνατή η εφαρμογή, και μάλιστα η έναρξη ενός μοντέλου αξιολόγησης, υπό αυτές τις συνθήκες. Το άνοιγμα – κλείσιμο των σχολείων, η αδυναμία συνεργασίας και οργάνωσης των απαιτούμενων ομάδων, ακριβώς λόγω των μέτρων προστασίας, και κάθε άλλη αντιξοότητα στην οποία δεν έχει νόημα να επεκταθούμε, οδηγεί σε αδυναμία εφαρμογής. Θεωρούμε ως εκ τούτου σκόπιμη και προτείνουμε την αναστολή ισχύος.

Εξάλλου, ακολουθώντας το σκεπτικό της Υπουργικής Απόφασης για προγραμματισμό και παρακολούθηση υλοποίησης, στοχοθεσίας, διαδικασία που προβλέπει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και παραμέτρους, είμαστε εξ ορισμού ανακόλουθοι δεδομένου ότι αυτό δεν έγινε από την αρχή του Σχολικού Έτους. Κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν έχει υλοποιηθεί, ούτε σε μικρό ποσοστό, ο προγραμματισμός που ούτως ή άλλως κάνουμε στην αρχή κάθε Σχολικής χρονιάς. Σχολεία ανοίγουν, κλείνουν, καραντίνα και εξ αποστάσεως διδασκαλία τα έχουν στην πράξη ακυρώσει όλα αυτά.

Ας μην κάνουμε λοιπόν άσκοπες και άστοχες ενέργειες σε ένα πεδίο που χρειάζεται προετοιμασία και σαφέστατα ομαλές συνθήκες υλοποίησης.

Β. ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σε σχέση με το περιεχόμενο της εξωτερικής αξιολόγησης, με την οποία έχουμε ενστάσεις και ουσιώδεις αντιρρήσεις για την αποτελεσματικότητα της ,εκτιμούμε πως υπάρχει χρόνος και δυνατότητα τροποποιήσεων – βελτιώσεων, αν δοθεί αναβολή. Έχουμε λοιπόν να παρατηρήσουμε τα εξής:

- Η εσωτερική αξιολόγηση μπορεί να αποδώσει όλα τα ζητούμενα αποτελέσματα χωρίς την εμπλοκή που θα επιφέρει η μονοπρόσωπη εξωτερική αξιολόγηση.

- Η περιγραφική αξιολόγηση των δεικτών έχει ουσία και περιεχόμενο. Η βαθμολογική κανένα, δεδομένου ότι είναι σε κάθε περίπτωση κατ` εκτίμηση και υποκειμενική αφού εξαρτάται από τη συγκρότηση, το χαρακτήρα και τα ενδιαφέροντα κάθε ΣΕΕ.

- Η Εξωτερική αξιολόγηση θα οδηγήσει σε μια πληθωριστική ωραιοποίηση και θα λειτουργήσει μόνο σε βάρος της ποιότητας και της ουσίας.

- Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει κανένα μοντέλο αξιολόγησης, που να μην προβλέπει διαδικασία ένστασης επί της αξιολόγησης.

- Η εξωτερική αξιολόγηση μετατρέπει τους ΣΕΕ σε Επιθεωρητές από Συνεργάτες αφού προβλέπει βαθμολόγηση.

- Η εμπλοκή φορέων όπως ο Σύλλογος Γονέων σε πολλές περιπτώσεις το μόνο που θα επιτύχει είναι ένταση και συγκρούσεις.

2. ΔΕΙΚΤΕΣ

- Οι δείκτες που προτείνονται δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις σχολικές μονάδες (μονοθέσια, ολιγοθέσια σχολεία, μικρά επαρχιακά γυμνάσια και λύκεια). Ως εκ τούτου, θα έπρεπε να προβλέπεται μια διαβάθμιση με λιγότερους δείκτες (δείκτες βάσης) για τα σχολεία αυτά.

- Οι δείκτες εξάλλου αυτοί είναι σε ένα βαθμό αυθαίρετοι και κάποιοι ανεδαφικοί (παράδειγμα η διαχείριση πόρων, ανύπαρκτων).

- Οι δείκτες σε κάθε σύστημα αξιολόγησης περιλαμβάνουν και στόχους μετρήσιμους που εδώ δεν υπάρχουν.

- Οι προβλεπόμενες θεματικές είναι αποσπασματικές, στερούνται εσωτερικής συνοχής και αξιολογούν το σχολείο ως ένα κατακερματισμένο και ασύνδετο σύνολο εκπαιδευτικών, οικονομικών, διοικητικών, επικοινωνιακών και άλλων λειτουργιών στο χώρο του.

3. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Οι ομάδες που προτείνονται είναι πολλές. Αν θέλουμε να υπάρξει ποιότητα και ουσία, κάθε σχολείο θα πρέπει να επιλέγει λίγους από τους δείκτες αυτούς. Με μια περιοδικότητα τριετούς βάσης για κάθε σχολική μονάδα, μπορεί πράγματι να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του όλου προγραμματισμού.

- Στην πράξη οι ομάδες δεν μπορούν να εφαρμοστούν στα μικρότερα επαρχιακά σχολεία όπου οι συνάδελφοι είναι λίγοι με πολλές άλλες υποχρεώσεις. Εξάλλου, στην πλειοψηφία τους συμπληρώνουν το ωράριο τους σε 2-3 σχολικές μονάδες.

- Για τις ομάδες αυτές δεν υπάρχει χρόνος και τόπος υλοποίησης. Οι συναντήσεις συναδέλφων στο πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου έχουν περιορισμένες δυνατότητες. Το πρόγραμμα μαθημάτων, οι πολλαπλές υποχρεώσεις, τεστ, διαγωνίσματα, το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι εξωδιδακτικές υποχρεώσεις, η ενημέρωση των γονέων, αφήνει πολύ μικρά περιθώρια τέτοιων συναντήσεων. Για κάθε τέτοια διαδικασία θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται το πρόγραμμα, γεγονός που δεν είναι εφικτό να γίνεται σε τέτοια έκταση και με τη συχνότητα που απαιτούν οι τόσοι δείκτες και οι τόσες ομάδες που προβλέπεται να συγκροτηθούν.

- Πώς θα συγκροτηθούν οι ομάδες εργασίας, όπως προβλέπεται ως τις 10 Οκτωβρίου στην πλειονότητα των επαρχιακών σχολείων και σε πολλά άλλα, όταν κάθε χρόνο φτάνουμε στα μέσα Νοέμβρη για να καλυφθούν τα κενά και πάλι όχι στο σύνολο τους;

Κυρία Υπουργέ,

Πιστεύουμε πως επιδίωξη σας είναι να οδηγηθούμε σε μια ποιοτικότερη εκπαίδευση, δια μέσου ενός συστήματος που θα ενισχύει το συντονισμό,τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα κάθε Σχολικής Μονάδας.

Προϋπόθεση γι αυτό είναι να μην την εξουθενώνει επιβαρύνοντας την με γραφειοκρατικές διαδικασίες μικρής απόδοσης.

Εμείς έχουμε πρόταση. Δεν ερχόμαστε σε αντίθεση με το συνδικαλιστικό μας φορέα και την κατεύθυνση που εκείνος έχει δώσει. Θέλουμε όμως, ως εκπαιδευτικοί και μάχιμα στελέχη, που βιώνουμε κάθε μέρα τις δυσκολίες της απαιτητικής και υπεύθυνης δουλειάς μας, να συμβάλουμε προς μια βέλτιστη και ουσιαστική λύση.

Ξέρετε, κι εμείς έχουμε, ο καθένας μας, τις δικές του πολιτικές απόψεις και ιδεολογικές αναφορές. Στη συνάντηση μας αυτή, εκείνο που κυριάρχησε ήταν η υπέρβαση όλων αυτών. Μείναμε στην ουσία του ζητήματος.

Δείτε το λοιπόν , Κυρία Υπουργέ, ως μια καλή βάση, ως μια «εκπαιδευτική συνεννόηση». Χρόνια τώρα μιλάμε για έναν εκπαιδευτικό σχεδιασμό της συμπερίληψης και της γενικότερης αποδοχής, που θα του δίνει χρονικό ορίζοντα και που δεν θα ανατρέπεται με την αλλαγή κάθε κυβέρνησης ή χειρότερα, κάθε υπουργού. Η πρόταση μας αυτή σε τούτο το σκεπτικό συντείνει.

Αν η Απόφαση αυτή εφαρμοστεί, ακόμη και οι συνάδελφοι που έχουν θετική άποψη για την αξιολόγηση, θα διαπιστώσουν το άσκοπο του όλου εγχειρήματος.

Σε συνθήκες πίεσης και καθημερινού άγχους, λόγω της πανδημίας, δεν θέλουμε Κυρία Υπουργέ, δεν αντέχουμε, να ζήσουμε την ένταση που συνεπάγεται η υλοποίηση της αξιολόγησης, όπως αποτυπώνεται στην απόφαση 6603/ΓΔ4. Λειτουργούμε πράγματι στα όρια μας! Μια αντιπαράθεση με τους συναδέλφους, στους Συλλόγους, η οποία είναι δεδομένη λόγω των πολλών επιφυλάξεων και ενστάσεων που ήδη εισπράττουμε, θα αποτελέσει τη χαριστική βολή σε μια τόσο δύσκολη και εύθραυστη σχολική χρονιά.

Η πρόταση μας κυρία Υπουργέ συνοπτικά είναι η εξής:

-Αναστολή υλοποίησης της αξιολόγησης για το διάστημα, Φεβρουάριος – Ιούνιος 2021

-Κατάργηση της εξωτερικής αξιολόγησης

-Υιοθέτηση ενός μοντέλου – μεθόδου Προγραμματισμού, προκειμένου η εσωτερική αυτο-αξιολόγηση να αποκτήσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τέτοια που ταιριάζουν σε οργανισμούς δυναμικούς, όπως είναι μια Σχολική Μονάδα. Θα πρέπει όμως να δίνεται η δυνατότητα οι παράμετροι αυτοί να τροποποιούνται και να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε Σχολικής Μονάδας, παραμένοντας ταυτόχρονα ανοικτές σε καινοτόμες ιδέες.

- Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης με στοχοθεσία για κάθε σχολική μονάδα σε
βάση τριετούς σχεδιασμού.

- Πιλοτική εφαρμογή τριετούς διάρκειας, ώστε να υπάρξει ο απαιτούμενος συντονισμός και η αφομοίωση, επιμόρφωση επί της μεθόδου αυτοαξιολόγησης (προγραμματισμός, σχέδια δράσης, κτλ)

- Η πλατφόρμα του Σχολικού Δικτύου μπορεί να συμπληρώνεται σε ετήσια βάση και να αποτυπώνει τον Προγραμματισμό και την υλοποίηση κάθε σχολικής Μονάδας.

- Η αποτίμηση για να έχει ουσία και περιεχόμενο πρέπει να είναι περιγραφική.

Θα θέλαμε πράγματι να μας ακούσετε με προσοχή, γιατί οι επισημάνσεις – προτάσεις μας στοχεύουν στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Υιοθετώντας τις παραμέτρους που ωθούν σε βελτίωση της ποιότητας και διασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή παρεχόμενη δημόσια εκπαίδευση, την οποία υπηρετούμε με ευθύνη και έγνοια, προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας ευσυνείδητα.

Με εκτίμηση,

59 Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Κρήτης

Σχόλια (35)

 
1 υπουργός και 59 διευθυντές...
17 Φεβ 2021 11:38

1 υπουργός ......
και 59 διευθυντές.....
.... συνιστούν ..... κατά τη γνωστή διαφήμιση....
!!!

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
17 Φεβ 2021 11:20

Πολύ καλή πρωτοβουλία που μπορεί να λειτουργήσει πιλοτικά και για τη ανάληψη ανάλογων κινήσεων και σε άλλες περιφέρειες της επικράτειας. Ελπίζω να μην καταλήξει σε ώτα μη ακουόντων, όπως δυστυχώς επανειλημμένα έχει δείξει το υπουργείο που εκδηλώνει μια εξοργιστική δυσανεξία απέναντι σε οποιαδήποτε αντίρρηση στις εμμονές του. Εδώ όμως δεν έχουμε να κάνουμε ούτε με συνδικαλιστικές αντιδράσεις, ούτε με ιδεολογικές αντιπαραθέσεις. 59 διευθυντές σχολείων από το νομό Ηρακλείου αποτελούν έναν αριθμό που εγγυάται την πολυφωνία και την ιδεολογική υπέρβαση. Ευκαιρία για το υπουργείο να δείξει επιτέλους το ανθρώπινο πρόσωπο που τόσον καιρό κρύβει επιμελώς. Μακάρι να εισακουστούν!

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
17 Φεβ 2021 11:17

Σίγουρα κάποια από τα επιχειρήματα αναβολής της αξιολόγησης από Σεπτέμβρη είναι λογικά. Από την άλλη κάποιοι πάντα βρίσκουν προσχήματα για να μην προχωράει τίποτα στην εκπαίδευση.

 
Γ.Π.
17 Φεβ 2021 11:01

Πολύ καλή πρόταση και καλά αιτιολογημένη, μια καλή αρχή, να δούμε τι θα πει και το Ρέθυμνο, τα Χανιά και ο Άγιος Νικόλαος! Να ακουστεί βεβαίως και η Πρωτοβάθμια. Να μιλήσει και η Πελοπόννησος και το Αιγαίο και η Αττική και... ο Έβρος!
Πολύ καλή αρχή έγινε!
....
Αρχή ήτονε πολλά μικρή κι άφαντη δίχως άλλο,
μα το μικρό με τον καιρό εγίνηκε μεγάλο.

Κι αγάλια αγάλια η πεθυμιά μ’ έβανεν εις τα βάθη,
κι ήκαμε ρίζες και κλαδιά, βλαστούς και φύλλα κι άθη...

 
Νεοδημοκράτης ενεργός πολίτης και αντικειμενικός
17 Φεβ 2021 10:36

Φωνή βοώντος εν τη ερήμω;)
Δε νομίζω!
Η κ. υπουργός αφουγκράζεται, ακούει και νιώθει τα προβλήματα και τις αντιξοότητες!

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.