ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Τα “χέρια ψηλά” σηκώνουν οι Πρυτάνεις με τα στοιχεία που ζητά η ΕΘΑΑΕ για τον τετραετή προγραμματισμό

Ζητούνται στοιχεία μέχρι 15 Μαρτίου, που δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη από το υπουργείο Παιδείας
Δημοσίευση: 19/02/2021
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τα “χέρια ψηλά”  έχουν σηκώσει οι Πρυτάνεις και οι διοικητικές υπηρεσίες των Πανεπιστημίων που ετοιμάζουν την πρόταση για τον τετραετή προγραμματισμό 2022-2025, καθώς    τα στοιχεία που ζητά η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης  (ΕΘΑΑΕ) είναι “θολά”, καθώς δεν ΄έχουν προσδιοριστεί ακόμη από το υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα ζητούνται , μέχρι  15 Μαρτίου, στοιχεία που για  να προσδιοριστούν, θα έπρεπε να έχουν ήδη ανακοινωθεί από το υπουργείο Παιδείας , όπως:

Α. Ο νέος Ακαδημαϊκός Χάρτης.

Β. Ο αριθμός εισακτέων.

Γ. Τα στοιχεία για τον καθορισμό της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Τα ΑΕΙ υποχρεούνται να καταρτίζουν προγραμματικές συμφωνίες με το υπουργείο Παιδείας  στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση.

Οι προγραμματικές συμφωνίες αναφέρονται σε θέματα, όπως

α) στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία και αποστολή του Α.Ε.Ι. τη θέση του στον ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και τους στόχους του Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών μονάδων του, με ιεράρχηση και καθορισμό προτεραιοτήτων,

β) στον προσδιορισμό, τον προγραμματισμό και τα μέτρα για την ανάπτυξη και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και στόχων του Α.Ε.Ι.,

γ) στην ανάπτυξη της υποδομής και του εξοπλισμού,

δ) στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,

ε) στον συντονισμό των ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι. με τις αντίστοιχες εξελίξεις σε ιδρύματα του εξωτερικού και ιδιαίτερα με τις εξελίξεις και τις προοπτικές στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.

Ως προς το οικονομικό σκέλος, οι συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού εξειδικεύονται για κάθε Α.Ε.Ι.:

α) στις λειτουργικές δαπάνες

β) τις επενδύσεις και

γ) το προσωπικό κάθε κατηγορίας.  

Η οριστική έγκριση και χρηματοδότηση των προγραμματικών συμφωνιών από το ΥΠΑΙΘ προϋποθέτει θετική εισήγηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), η οποία εκφράζει γνώμη για τα θέματα της στρατηγικής των Ιδρυμάτων και την κατανομή της συνολικής δημόσιας επιχορήγησης στα ιδρύματα, λαμβάνοντας υπόψη την εθνική στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση καθώς και τις επιδόσεις του Ιδρύματος κατά την αξιολόγηση και πιστοποίησή του.

Ειδικότερα η  ΕΘΑΑΕ ζητά από τους Πρυτάνεις να καταθέσουν μέχρι και 15 Μαρτίου:

Την υφιστάμενη κατάσταση (SWOT) και επιλογή στρατηγικής

Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης βασίζεται στην αξιολόγηση των παραγόντων του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του Ιδρύματος και απεικονίζεται με την  κατάρτιση της SWOT analysis.

Στη συνέχεια η επιλογή της στρατηγικής προκύπτει από τον συνδυασμό των διαστάσεων της SWOT.

Η στρατηγική καταρτίζεται με χρονικό ορίζοντα την τετραετία 2022-2025 και διατυπώνεται με την μορφή στρατηγικών στόχων  για τους βασικούς άξονες δραστηριοτήτων ή προτεραιοτήτων του Ιδρύματος και ειδικότερα για: την εκπαίδευση, την έρευνα, τη σύνδεση με την κοινωνία, τη διεθνοποίηση, το πανεπιστημιακό περιβάλλον και τη διασφάλιση ποιότητας. Οι στρατηγικοί στόχοι αποτελούν συνοπτική, αλλά εστιασμένη διατύπωση των επιδιώξεων του Ιδρύματος για την κάθε δραστηριότητα.

Ανάλυση στρατηγικών στόχων και δράσεων
 
Οι δράσεις θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες, διατυπωμένες με σαφήνεια και να αναφέρονται στην περίοδο του στρατηγικού προγραμματισμού 2022-2025, σε στόχους και δράσεις:

  1. στην εκπαίδευση
  2.  στην  έρευνα
  3. στη  σύνδεση με την κοινωνία
  4. στη  διεθνοποίηση
  5. στο πανεπιστημιακό περιβάλλον, και,
  6. στη διασφάλιση ποιότητας

Ετήσιο Σύνολο Χρηματοδότησης ανά Πηγή

Επίσης ζητείται το ετήσιο ποσό χρηματοδότησης ανά πηγή χρηματοδότησης όπως στον ακόλουθο πίνακα:

Πρόβλεψη εξέλιξης αριθμού προσωπικού

Με τους  πίνακες που ακολουθούν ζητούνται  το πλήθος των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ και ΕΕΠ ανά έτος, αναφέροντας σε διακριτές στήλες το πλήθος αυτών που έχουν ή πρόκειται να αφυπηρετήσουν τα επόμενα έτη.

Για τα μέλη ΔΕΠ, αναφέρονται οι εγκεκριμένες νέες θέσεις σε διαδικασία πλήρωσης και οι θέσεις που απαιτούνται για να φτάσει ο αριθμός των μελών ΔΕΠ σε τυχόν υποστελεχωμένα Τμήματα στο 12.

Για τα έτη 2021-2025 θα χρειαστεί να γίνει η ανάλογη πρόβλεψη.
Πρόβλεψη για αριθμό εισακτέων φοιτητών
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πρόβλεψη για αριθμό εισακτέων φοιτητών

Στον παρακάτω πίνακα ζητείται από τα Πανεπιστήμια να συμπληρώσουν  το σύνολο των εισακτέων, των εγγεγραμμένων στο 1ο έτος και το σύνολο των απονεμηθέντων τίτλων σπουδών για τα ακαδημαϊκά  έτη 2018-19, 2019-20, ενώ για τα έτη 2021- 22 έως 2024-25 συμπληρώνεται η πρόβλεψη για τους εισακτέους των ετών αυτών.

Επίσης ζητούνται από την  ΕΘΑΑΕ

Σχόλια (11)

 
Από τον Άννα στον Καϊάφα
21 Φεβ 2021 03:51

Χέρια ψηλά μάλλον γι'αυτό όλο τρέχουμε δίχως να φτάνουμε.

Κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτή η ιστορία, ίσως το 2030 ίσως νωρίτερα - δεν μπορούν να λειτουργούν τμήματα με ελάχιστο προσωπικό, σε περιοχές που δε χρειάζεται πανεπιστήμιο αλλα ΙΕΚ.

 
Πάνος
20 Φεβ 2021 16:19

Μη μου τους κύκλους τάραττε
Ρεκορ σερί κλεισίματος παγκοσμίως..

 
Τσιρλίντιγκ και στη Γ/θμια?
20 Φεβ 2021 00:06

Τί να πουν Α/θμια και Β/θμια, που δεν σήκωσαν μόνο τα "χέρια ψηλά"?

 
pakis
19 Φεβ 2021 23:12

εμ τι οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις τρέχουν βζιιιιινννννν
όχι αστεία αριστεία !

 
Χωροταξικές αλλαγές στα ΑΕΙ
19 Φεβ 2021 22:25

Πρώτα να φτιαχτεί ο ακαδημαϊκός χάρτης και μετά να δοθεί χρηματοδότηση στα ΑΕΙ για υποδομές και διορισμούς.

@ ούτε τα προσχήματα
19 Φεβ 2021 19:39

Τα Πανεπιστήμια ήδη από το 2016, όταν ολοκληρώθηκε η πρώτη ιδρυματική αξιολόγηση, έχουν τα στοιχεία και κάθε χρόνο τα επικαιροποιούν.

Αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι η λειτουργία 400 τμημάτων ΑΕΙ στην Ελλάδα -με διπλές σχολές στις ίδιες περιοχές και άλλες διάσπαρτες σε πέντε ή έξι πόλεις- είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Ακόμα και τα ίδια τα Πανεπιστήμια ζητούν πλέον από μόνα τους αλλαγές.

https://www.esos.gr/arthra/71693/neo-akadimaiko-harti-sto-pan-patron-me-...

 
ούτε τα προσχήματα
19 Φεβ 2021 19:39

η ΕΘΑΑΕ γνωρίζει μια χαρά τις λεπτομέρειες...
Κάθετε στην μέση, μεταξύ υπουργείου και ΑΕΙ και επιδίδεται σε αθεράπευτη γραφειοκρατία, γεμίζοντας το κεφάλι μας με στοιχεία και δεδομένα, αποσπασματικά επιχειρώντας να τα χρησιμοποιήσει ώστε να επαληθεύσει την κυβέρνηση όταν της ζητηθεί.
Αγνοεί επιδεικτικά την άθλια χρηματοδότηση των ΑΕΙ που συνεχίζετε, αγνοεί τις γνωμοδοτήσεις των ειδικών που λένε συνέχεια ότι χρειάζεται το υπουργείο να δώσει χρήματα για υποδομές, να διορίσει προσωπικό σε όλες τις θέσεις κτλ κτλ.
Αρκείται να κουνάει το δάκτυλο στα ΑΕΙ, να στέλνει σορούς από αιτήματα και να απασχολεί τα ιδρύματα με αυτά.
Αν θέλει κάτι, να φτιάξει η ίδια την εφαρμογή, να στείλει προσωπικό στα ΑΕΙ για να κάνει την μετάπτωση από τα συστήματα, να τελειώνουμε.
Έχουμε να ασχοληθούμε με άλλα θέματα και σίγουρα όχι με το να εμφανιζόμαστε ως απαραίτητοι στην αλυσίδα της ανώτατης εκπαίδευσης, δρώντας ως τροχοπέδη συνεχώς.
ήμαρτον

 
Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση
19 Φεβ 2021 19:30

Όταν επί χρόνια σε ένα τμήμα εισάγονται 200 εισακτέοι και οι 100 κάνουν αίτηση μετεγγραφής ενώ από τους υπόλοιπους αποφοιτούν μόλις οι 50 προφανώς κάποιο λάθος έχει γίνει στον σχεδιασμό.

Μοναδικό καθεστώς στην Ευρώπη πάνω από 10.000 πρωτοετείς να αλλάζουν ίδρυμα. Δίνονται κάθε χρόνο 60-70.000 θέσεις και αποφοιτούν λιγότεροι από 40.000 - άρα τουλάχιστον 15.000 θέσεις είναι "πλασματικές εγγραφές".

Στο ποιοτικό σκέλος, να αποφασιστεί ποια τμήματα στην περιφέρεια πρέπει να αλλάξουν αντικείμενο ώστε να ενισχυθούν (πχ. Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων) και ποια τμήματα σε Αττική και Θεσσαλονίκη πρέπει να συνενωθούν ώστε κάθε Σχολή ΑΕΙ να έχει βιώσιμη προοπτική την επόμενη δεκαετία.

Δεν μπορούν όλοι οι καθηγητές να μετακινούνται προς τις δύο μεγάλες πόλεις, χρειάζονται ισχυρά Πανεπιστήμια σε Κρήτη και Θράκη, Θεσσαλία και Ήπειρο.

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
19 Φεβ 2021 19:22

Επιτέλους να μπει μια σειρά!

 
Στατιστικά στοιχεία ΕΘΑΑΕ
19 Φεβ 2021 19:21

Το Υπουργείο μέσω του ΟΠΣ μετεγγραφών γνωρίζει ακριβώς πόσες αιτήσεις μετεγγραφών έχουν γίνει δεκτές. Επίσης, από τις ΜΟΔΙΠ ή την ΕΛΣΤΑΤ μπορεί να βρεθούν στοιχεία για το πόσοι αποφοιτούν κάθε χρόνο.

Το μόνο που πρέπει να δηλώσουν τα τμήματα είναι πόσοι είναι οι εγγεγραμμένοι σε κανονικά έτη φοίτησης, στις λίγες περιπτώσεις που φοιτητές ζήτησαν διαγραφή.

Για το προσωπικό, το ίδιο το κράτος διορίζει τα μέλη ΔΕΠ (δημοσίευση ΦΕΚ) - ας ελέγξουν πόσοι απασχολούνται σε κάθε τμήμα και σχολή από το 2018 μέχρι σήμερα.

Ο αριθμός 12 μελών ΔΕΠ παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός για τμήματα που έχουν αναπτύξει πλήρες εκπαιδευτικό και ερευνητικό πρόγραμμα, θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον τριπλάσιος (35 ή 40). Δεν μπορεί η βασική διδασκαλία και έρευνα να στηρίζονται σε συμβασιούχους ή κατηγορίες επικουρικού προσωπικού.

 
TASOS
19 Φεβ 2021 19:02

ΓΙΑΤΙ ΑΓΧΩΝΟΝΤΑΙ? Η ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΠΑΧΑΛΟ ΠΑΝΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΡΥΓΔΟΥΠΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ούτε τα προσχήματα - αξιολογήσεις χωρίς στοιχεία!!!
19 Φεβ 2021 18:08

Τα νέα 5-ετή Τμήματα έχουν υποβάλει εδώ και 10 μήνες!!! πλήρεις φακέλους
για να αξιολογηθούν και να λάβουν Ενσωματωμένα Μεταπτυχιακά
ΚΑΙ ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΝΑ ΤΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΕΘΑΑΕ και ΥΠΕΘ!
Τώρα μας λένε πως χωρίς ήδη συγκεντρωμένα στοιχεία θα προλάβουν να αξιολογήσουν 459 Τμήματα σε δυο μήνες!!!
ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΔΑΡΙΟΥ
...κι ένα ανέκδοτο "το νομοσχέδιο ήταν έτοιμο από τον περασμένο Οκτώβριο" έγγραψε πρώην υφυπουργός!!!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ