ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Αξιολόγηση: Ογδόντα Διευθυντές και υποδιευθυντές Γυμνασίων και Λυκείων των Χανίων προσυπέγραψαν την πρόταση των 59 Διευθυντών του Ν. Ηρακλείου

Ανησυχίες και ενστάσεις για την εφαρμογή της Αξιολόγησης όπως αυτή καταγράφεται στην απόφαση 6603/21
Δημοσίευση: 21/02/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σαράντα Διευθύντριες και Διευθυντές και σαράντα  Υποδιευθύντριες και Υποδιευθυντές των (56 συνολικά) Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Χανίων προσυπέγραψαν  την πρόταση των 59 Διευθυντών του Νομού Ηρακλείου για την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων, προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.

Κυρία Υπουργέ

Οι Διευθυντές του Νομού Ηρακλείου σε τηλε-συνάντηση μας, σήμερα Κυριακή 14/2/21, συζητήσαμε το ζήτημα της εφαρμογής της Αξιολόγησης όπως αυτή καταγράφεται στην απόφαση 6603/21.

Επιτρέψτε μας να σας μεταφέρουμε τις ανησυχίες – ενστάσεις μας για το εγχείρημα αυτό.

Α. ΕΝΑΡΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Φεβρουάριος 2021)

Θεωρούμε πως δεν είναι δυνατή η εφαρμογή, και μάλιστα η έναρξη ενός μοντέλου αξιολόγησης, υπό αυτές τις συνθήκες. Το άνοιγμα – κλείσιμο των σχολείων, η αδυναμία συνεργασίας και οργάνωσης των απαιτούμενων ομάδων, ακριβώς λόγω των μέτρων προστασίας, και κάθε άλλη αντιξοότητα στην οποία δεν έχει νόημα να επεκταθούμε, οδηγεί σε αδυναμία εφαρμογής. Θεωρούμε ως εκ τούτου σκόπιμη και προτείνουμε την αναστολή ισχύος.

Εξάλλου, ακολουθώντας το σκεπτικό της Υπουργικής Απόφασης για προγραμματισμό και παρακολούθηση υλοποίησης, στοχοθεσίας, διαδικασία που προβλέπει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και παραμέτρους, είμαστε εξ ορισμού ανακόλουθοι δεδομένου ότι αυτό δεν έγινε από την αρχή του Σχολικού Έτους. Κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν έχει υλοποιηθεί, ούτε σε μικρό ποσοστό, ο προγραμματισμός που ούτως ή άλλως κάνουμε στην αρχή κάθε Σχολικής χρονιάς. Σχολεία ανοίγουν, κλείνουν, καραντίνα και εξ αποστάσεως διδασκαλία τα έχουν στην πράξη ακυρώσει όλα αυτά.

Ας μην κάνουμε λοιπόν άσκοπες και άστοχες ενέργειες σε ένα πεδίο που χρειάζεται προετοιμασία και σαφέστατα ομαλές συνθήκες υλοποίησης.

Β. ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σε σχέση με το περιεχόμενο της εξωτερικής αξιολόγησης, με την οποία έχουμε ενστάσεις και ουσιώδεις αντιρρήσεις για την αποτελεσματικότητα της ,εκτιμούμε πως υπάρχει χρόνος και δυνατότητα τροποποιήσεων – βελτιώσεων, αν δοθεί αναβολή. Έχουμε λοιπόν να παρατηρήσουμε τα εξής:

- Η εσωτερική αξιολόγηση μπορεί να αποδώσει όλα τα ζητούμενα αποτελέσματα χωρίς την εμπλοκή που θα επιφέρει η μονοπρόσωπη εξωτερική αξιολόγηση.

- Η περιγραφική αξιολόγηση των δεικτών έχει ουσία και περιεχόμενο. Η βαθμολογική κανένα, δεδομένου ότι είναι σε κάθε περίπτωση κατ` εκτίμηση και υποκειμενική αφού εξαρτάται από τη συγκρότηση, το χαρακτήρα και τα ενδιαφέροντα κάθε ΣΕΕ.

- Η Εξωτερική αξιολόγηση θα οδηγήσει σε μια πληθωριστική ωραιοποίηση και θα λειτουργήσει μόνο σε βάρος της ποιότητας και της ουσίας.

- Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει κανένα μοντέλο αξιολόγησης, που να μην προβλέπει διαδικασία ένστασης επί της αξιολόγησης.

- Η εξωτερική αξιολόγηση μετατρέπει τους ΣΕΕ σε Επιθεωρητές από Συνεργάτες αφού προβλέπει βαθμολόγηση.

- Η εμπλοκή φορέων όπως ο Σύλλογος Γονέων σε πολλές περιπτώσεις το μόνο που θα επιτύχει είναι ένταση και συγκρούσεις.

2. ΔΕΙΚΤΕΣ

- Οι δείκτες που προτείνονται δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις σχολικές μονάδες (μονοθέσια, ολιγοθέσια σχολεία, μικρά επαρχιακά γυμνάσια και λύκεια). Ως εκ τούτου, θα έπρεπε να προβλέπεται μια διαβάθμιση με λιγότερους δείκτες (δείκτες βάσης) για τα σχολεία αυτά.

- Οι δείκτες εξάλλου αυτοί είναι σε ένα βαθμό αυθαίρετοι και κάποιοι ανεδαφικοί (παράδειγμα η διαχείριση πόρων, ανύπαρκτων).

- Οι δείκτες σε κάθε σύστημα αξιολόγησης περιλαμβάνουν και στόχους μετρήσιμους που εδώ δεν υπάρχουν.

- Οι προβλεπόμενες θεματικές είναι αποσπασματικές, στερούνται εσωτερικής συνοχής και αξιολογούν το σχολείο ως ένα κατακερματισμένο και ασύνδετο σύνολο εκπαιδευτικών, οικονομικών, διοικητικών, επικοινωνιακών και άλλων λειτουργιών στο χώρο του.

3. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Οι ομάδες που προτείνονται είναι πολλές. Αν θέλουμε να υπάρξει ποιότητα και ουσία, κάθε σχολείο θα πρέπει να επιλέγει λίγους από τους δείκτες αυτούς. Με μια περιοδικότητα τριετούς βάσης για κάθε σχολική μονάδα, μπορεί πράγματι να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του όλου προγραμματισμού.

- Στην πράξη οι ομάδες δεν μπορούν να εφαρμοστούν στα μικρότερα επαρχιακά σχολεία όπου οι συνάδελφοι είναι λίγοι με πολλές άλλες υποχρεώσεις. Εξάλλου, στην πλειοψηφία τους συμπληρώνουν το ωράριο τους σε 2-3 σχολικές μονάδες.

- Για τις ομάδες αυτές δεν υπάρχει χρόνος και τόπος υλοποίησης. Οι συναντήσεις συναδέλφων στο πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου έχουν περιορισμένες δυνατότητες. Το πρόγραμμα μαθημάτων, οι πολλαπλές υποχρεώσεις, τεστ, διαγωνίσματα, το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι εξωδιδακτικές υποχρεώσεις, η ενημέρωση των γονέων, αφήνει πολύ μικρά περιθώρια τέτοιων συναντήσεων. Για κάθε τέτοια διαδικασία θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται το πρόγραμμα, γεγονός που δεν είναι εφικτό να γίνεται σε τέτοια έκταση και με τη συχνότητα που απαιτούν οι τόσοι δείκτες και οι τόσες ομάδες που προβλέπεται να συγκροτηθούν.

- Πώς θα συγκροτηθούν οι ομάδες εργασίας, όπως προβλέπεται ως τις 10 Οκτωβρίου στην πλειονότητα των επαρχιακών σχολείων και σε πολλά άλλα, όταν κάθε χρόνο φτάνουμε στα μέσα Νοέμβρη για να καλυφθούν τα κενά και πάλι όχι στο σύνολο τους;

Κυρία Υπουργέ,

Πιστεύουμε πως επιδίωξη σας είναι να οδηγηθούμε σε μια ποιοτικότερη εκπαίδευση, δια μέσου ενός συστήματος που θα ενισχύει το συντονισμό,τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα κάθε Σχολικής Μονάδας.

Προϋπόθεση γι αυτό είναι να μην την εξουθενώνει επιβαρύνοντας την με γραφειοκρατικές διαδικασίες μικρής απόδοσης.

Εμείς έχουμε πρόταση. Δεν ερχόμαστε σε αντίθεση με το συνδικαλιστικό μας φορέα και την κατεύθυνση που εκείνος έχει δώσει. Θέλουμε όμως, ως εκπαιδευτικοί και μάχιμα στελέχη, που βιώνουμε κάθε μέρα τις δυσκολίες της απαιτητικής και υπεύθυνης δουλειάς μας, να συμβάλουμε προς μια βέλτιστη και ουσιαστική λύση.

Ξέρετε, κι εμείς έχουμε, ο καθένας μας, τις δικές του πολιτικές απόψεις και ιδεολογικές αναφορές. Στη συνάντηση μας αυτή, εκείνο που κυριάρχησε ήταν η υπέρβαση όλων αυτών. Μείναμε στην ουσία του ζητήματος.

Δείτε το λοιπόν , Κυρία Υπουργέ, ως μια καλή βάση, ως μια «εκπαιδευτική συνεννόηση». Χρόνια τώρα μιλάμε για έναν εκπαιδευτικό σχεδιασμό της συμπερίληψης και της γενικότερης αποδοχής, που θα του δίνει χρονικό ορίζοντα και που δεν θα ανατρέπεται με την αλλαγή κάθε κυβέρνησης ή χειρότερα, κάθε υπουργού. Η πρόταση μας αυτή σε τούτο το σκεπτικό συντείνει.

Αν η Απόφαση αυτή εφαρμοστεί, ακόμη και οι συνάδελφοι που έχουν θετική άποψη για την αξιολόγηση, θα διαπιστώσουν το άσκοπο του όλου εγχειρήματος.

Σε συνθήκες πίεσης και καθημερινού άγχους, λόγω της πανδημίας, δεν θέλουμε Κυρία Υπουργέ, δεν αντέχουμε, να ζήσουμε την ένταση που συνεπάγεται η υλοποίηση της αξιολόγησης, όπως αποτυπώνεται στην απόφαση 6603/ΓΔ4. Λειτουργούμε πράγματι στα όρια μας! Μια αντιπαράθεση με τους συναδέλφους, στους Συλλόγους, η οποία είναι δεδομένη λόγω των πολλών επιφυλάξεων και ενστάσεων που ήδη εισπράττουμε, θα αποτελέσει τη χαριστική βολή σε μια τόσο δύσκολη και εύθραυστη σχολική χρονιά.

Η πρόταση μας κυρία Υπουργέ συνοπτικά είναι η εξής:

-Αναστολή υλοποίησης της αξιολόγησης για το διάστημα, Φεβρουάριος – Ιούνιος 2021

-Κατάργηση της εξωτερικής αξιολόγησης

-Υιοθέτηση ενός μοντέλου – μεθόδου Προγραμματισμού, προκειμένου η εσωτερική αυτο-αξιολόγηση να αποκτήσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τέτοια που ταιριάζουν σε οργανισμούς δυναμικούς, όπως είναι μια Σχολική Μονάδα. Θα πρέπει όμως να δίνεται η δυνατότητα οι παράμετροι αυτοί να τροποποιούνται και να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε Σχολικής Μονάδας, παραμένοντας ταυτόχρονα ανοικτές σε καινοτόμες ιδέες.

- Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης με στοχοθεσία για κάθε σχολική μονάδα σε
βάση τριετούς σχεδιασμού.

- Πιλοτική εφαρμογή τριετούς διάρκειας, ώστε να υπάρξει ο απαιτούμενος συντονισμός και η αφομοίωση, επιμόρφωση επί της μεθόδου αυτοαξιολόγησης (προγραμματισμός, σχέδια δράσης, κτλ)

- Η πλατφόρμα του Σχολικού Δικτύου μπορεί να συμπληρώνεται σε ετήσια βάση και να αποτυπώνει τον Προγραμματισμό και την υλοποίηση κάθε σχολικής Μονάδας.

- Η αποτίμηση για να έχει ουσία και περιεχόμενο πρέπει να είναι περιγραφική.

Θα θέλαμε πράγματι να μας ακούσετε με προσοχή, γιατί οι επισημάνσεις – προτάσεις μας στοχεύουν στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Υιοθετώντας τις παραμέτρους που ωθούν σε βελτίωση της ποιότητας και διασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή παρεχόμενη δημόσια εκπαίδευση, την οποία υπηρετούμε με ευθύνη και έγνοια, προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας ευσυνείδητα.

Με εκτίμηση,

(Ακολουθούν τα ονόματα)

Σχόλια (19)

 
μπράβο στην Κρήτη
22 Φεβ 2021 14:14

αυτοοργάνωση και πέρα από υπογραφές ακύρωση στην πράξη - θα έλεγα και παραίτηση όλων σε όλη την επικράτεια αλλά είναι γλυκιά η καρέκλα για κάποιους (που αν σκάσουν και εκλογές και 2η παράταση, ε ρε γλέντια ! ). η όλη μεθόδευση της υπουργού και λόγω συγκυριών και στα στελέχη και στα νομοσχέδια, αποφάσεις κλπ είναι στα όρια του εγκληματικού ! χειρότερη και από τον γαβρόγλου τελικά , μπράβο της

 
@ΓΟΝΕΑΣ
21 Φεβ 2021 23:54

Υποτιμάς τη νοημοσύνη μας "γονέα". Πολύ θα ήθελες να ήσουν γονέας, όμως ΔΕΝ...

 
Χρυσουλα
21 Φεβ 2021 23:45

Μπράβο στους Κρητικούς διευθυντές που υπέγραψαν το κείμενο!!!!

 
GEORGE
21 Φεβ 2021 21:39

Αξιολόγηση εδώ και τώρα! Αλήθεια γιατί κάποιο τη φοβούνται; Ως γονείς έχουμε κάποιες απαντήσεις.

 
ΤΚ9
21 Φεβ 2021 21:39

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ<<εκτίμηση της αξίας κάποιου με συγκεκριμένα κριτήρια>>.
Πρέπει να αξιολογηθεί κάποιος που κατέχει δημόσια θέση;
Αυτός που κατέχει δημόσια θέση είναι υπόλογος απέναντι στην ελληνική κοινωνία;
Τα σχολεία,τα νοσοκομεία,τα δικαστήρια,οι δημόσιες υπηρεσίες υπάρχουν για την εξυπηρέτηση των αναγκών του λαού;
Ας απαντήσουμε σε αυτό για να συνεχίσουμε.

 
Μελίτακας ο Α΄
21 Φεβ 2021 21:13

@ Ο Γονέας δεν είναι μόνος
Η έγκυρη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι ένα πολυπαραγοντικό επιστημο-νικό θέμα κι εσείς βλέπετε τον έναν παράγοντα μόνο! Αυτό μπορεί να σας το βεβαιώσει οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη ''αντικειμενική εταιρεία'' και επιπρο-σθέτως να σας εξηγήσει και τον λόγο που αδυνατεί να την πραγματοποιήσει!
Διαφορετικά μπορείτε να μελετήσετε ή να ρωτήσετε για τα συστήματα αξιο-λόγησης που υπάρχουν σε άλλες προηγμένες χώρες, όπου εκεί θα διαπιστώσετε ότι σ΄αυτό το θέμα δεν εμπλέκονται οι ''αντικειμενικές εταιρείες'' που έχετε κατά νου.
Όταν πονάει το κεφάλι, δεν το κόβουμε!...

 
Ο Γονέας δεν είναι μόνος
21 Φεβ 2021 20:01

Κάντε μια έρευνα εσείς οι εκπαιδευτικοί με μια μεγάλη και αντικειμενική εταιρεία. Να δείτε τι πιστεύει ο κόσμος για εσάς. Ορίστε πεδίο δόξης λαμπρό για την ΟΛΜΕ.Όχι μόνο ντουντούκες και συλλαλητήρια για να "βγει το μεροκάματο".

 
Μελίτακας ο Α΄
21 Φεβ 2021 19:29

Επιπροσθέτως, οι γονείς δεν γνωρίζουν ότι τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια οι δάσκαλοι και οι καθηγητές των τάξεων είναι όλοι τους αυτοδίδακτοι, αφού η Πολιτεία δεν έδειχνε την αναγκαία αποφασιστικότητα για ένα αποτελεσματικό σύστημα επιμόρφωσής τους που θα είχε θετική και αποτελεσματική επίδραση ακόμη και στους μαθητές που προετοιμάζονται για τις πανεπιστημιακές σχολές.
Όλοι εμείς οι Έλληνες αυτοδίδακτοι εκπαιδευτικοί - μοναδικό φαινόμενο παγκοσμίως - έχουμε χιλιάδες ώρες νυχτερινής μελέτης στο βιογραφικό μας και έχουμε δαπανήσει αρκετά χρήματα από τον πενιχρό μισθό μας για βιβλία και τεχνολογικό εξοπλισμό!

Με αγάπη, αγαπητέ Γονέα!

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
21 Φεβ 2021 18:24

@Γονέας
Αυτή λοιπόν την άποψη έχετε για το σχολείο και τους δασκάλους του παιδιού σας; Μακάρι να μπορούσατε να αντιληφθείτε πόσο λανθασμέο είναι αυτό που λέτε προσπαθώντας να μειώσετε την προσφορά του εκπαιδευτικού που ειρωνικά τον χαρακτηρίζετε "...μάχιμο", ενώ θα 'πρεπε να δηλώνετε την ευγνωμοσύνη σας απέναντί του ειδικά αυτή την περίοδο που σήκωσε όλο το βάρος της συνέχισης του μαθήματος, ενώ το υπουργείο τον παράτησε αλομόναχο χωρίς την παραμικρή υποστήριξη! Να είστε βέβαιος ότι αν ο εκπαιδευτικός είχε τη νοοτροπία του υπουργείου που εσείς υποστηρίζετε τόσο μονόπλευρα, δε θα είχε γίνει απολύτως τίποτε με την τηλεκπαίδευση. Ωστόσο δεν υπάρχει εκπαιδευτικός που θα αποφάσιζε - παρόλο που είχε όλο το περιθώριο - να μη βοηθήσει τους μαθητές του ακόμη και με προσωπική οικονομική επιβάρυνση, γιατί το υπουργείο δε νοιάστηκε ούτε να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς για την τηλεκπαίδευση, ούτε να τους εξασφαλίσει τον αναγκαίο εξοπλισμό, όπως άλλωστε δεν το έκανε ούτε για τους μαθητές!
Εσείς όμως έχετε εμπάθεια με τους εκπαιδευτικούς και όχι με τους φυσικούς και ηθικούς υπόλογους όλης αυτής της αθλιότητας. Ειλικρινά δεν έχω λόγια να περιγράψω το μέγεθος της αγνωμοσύνης! Και πολύ περισσότερο να φωνάξω ότι κάνετε ένα τερατώδες λάθος στην οπτική σας για την αξιολόγηση, θεωρώντας ότι αυτή πρέπει να επιβληθεί άνωθεν με τιμωρητική διάθεση για τους αχαΐρευτους που δε φροντίζουν το πρωί το παιδί σας κι αναγκάζεστε να πληρώνετε φροντιστήρια! Είναι εξωφρενική αυτή η αντίληψη, αν όντως την πιστεύετε. Λυπάμαι, αλλά αν το παιδί σας αδιαφορεί για το σχολικό μάθημα και βολεύεται με την παρεούλα του φροντιστηρίου, μάλλον κορόιδο σας πιάνει κι εσείς ρίχνετε αλλού την ευθύνη. Γιατί το σχολείο κάνει σωστά τη δουλειά του, σας βεβαιώνω. Αλλά κάποιοι γονείς βολεύονται με προσχήματα σαν τα δικά σας! Και βέβαια με τέτοια νοοτροπία, καταλαβαίνει κανείς πόσο κατάλληλοι είναι κάποιοι γονείς να αναλάβουν και μερίδιο στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, όπως λογαριάζει το υπουργείο! Θεός φυλάξοι!!!

 
Μ.Χ
21 Φεβ 2021 18:09

Αυτή η κυρία ότι θέλει κάνει. Δεν παίρνει από λόγια. Δεν πάει να στέλνουν κείμενα κατεβατα. Αμφιβάλλω αν τα διαβάζει κιόλας. Το δικό της περνάει πάντα.

 
Nikos
21 Φεβ 2021 18:02

Φροντιστήρια πάτε γιατί θέλετε να πάτε. Τα παιδιά σας την ώρα του μαθήματος διαβάζουν τα μαθήματα για το φροντιστήριο. Αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι στο σχολείο ή παράδοση του μαθήματος υστερεί σε κάτι αλλά στο ότι μάθατε να σας φταίνε για όλα οι άλλοι. Μόνοι σας περάσατε στα παιδιά σας την άποψη ότι πρέπει να πάνε στο φροντιστήριο αλλιώς η προετοιμασία τους θα είναι ελλιπής. Μια χαρά δουλειά γίνεται στο σχολείο. Δεν εμπιστεύεστε το σχολείο πάρα μόνο το φροντιστήριο. Δες τε τα αποτελέσματα των πανελληνίων. Γιατί δε γράφουν καλά αφού έχουν πάρει την τέλεια εκπαίδευση εκεί που σας παίρνουν τα λεφτά.

 
Γ.Π.
21 Φεβ 2021 17:55

Μια εκπαιδευτική αλλαγή ξεκίνησε στην Κρήτη!
- Οι Άλλοι;
- Ετοιμάζονται...

 
φιλελεύθερος
21 Φεβ 2021 17:47

Είναι θλιβερό να επαναλαμβάνονται επιχειρήματα τα οποία οδήγησαν την εκπαίδευση στη σημερινή κατάσταση. Η αξιολόγηση είναι μονόδρομος. Η αξιολόγηση είναι μια πρόκληση για τους λειτουργούς του δημόσιου σχολείου. Η εξωτερική αξιολόγηση είναι απολύτως απαραίτητη δεδομένου ότι, δυστυχώς, η χώρα μας δεν έχει κουλτούρα αξιολόγησης. Η σημερινή κατάσταση έχει πολλούς υποστηρικτές. Υπάρχουν συμφέροντα. Αυτό δεν πρέπει να μας αποθαρρύνει. Επιτέλους ας γίνει κάτι. Ήμουνα νιός και γέρασα συζητώντας για την αξιολόγηση.

 
Με δυο λογια
21 Φεβ 2021 17:17

Αυτό που λένε είναι ότι θέλουν αυτοαξιολογηση χωρίς κανενός είδους έλεγχο πάνω στην αξιοπιστία της και ότι θέλουν να αρχίσει του χρόνου, ελπίζοντας ίσως, ότι όπως πολλά πράγματα στην Ελλάδα, η αναβολή ισούται με ακύρωση. Η αλήθεια όμως είναι, ότι τους συμφέρει πολύ μια αυτοαξιολογηση σε αυτή τη φάση, καθώς
Α. Θα είναι πολύ εύκολη. Το δύσκολο είναι πάντα ο προγραμματισμός, η παρακολούθηση των προγραμματισμένων και η εξέταση των λόγων για τις όποιες αστοχίες.
Β. Λόγω του ιού κανείς δεν έχει απαιτήσεις σημαντικού έργου από τα σχολεία, εκτός από την εύκολη καταγραφή των δράσεων, είναι και ευκαιρία να δείξουν του χρόνου σημαντική βελτιωση.

 
@ΓΟΝΕΑΣ
21 Φεβ 2021 16:50

Αν αυτός είναι ο καημός σου τότε ας μην αξιολογούν και αυτοί. Αλήθεια για τις εκατοντάδες χιλιάδες του δημοσίου με τα ειδικά μισθολόγια απαίτησες ποτέ αξιολόγηση;

 
Υπάρχει κράτος;
21 Φεβ 2021 16:02

Ασχέτως αν συμφωνώ ή διαφωνώ με τα γραφόμενα στην πρόταση. Υπάρχει κάποιο θεσμοθετημένο όργανο των διευθυντών του κάθε νομού που έχει δικαίωμα να συνεδριάζει και να βγάζει ανακοινώσεις που να τις δίνει και στα ΜΜΕ; Οι διευθυντές δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι; Τι γίνεται εδώ; Δεν υπάρχει ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας; Έχουν γίνει μπάχαλο τα πάντα; Τι κάνουν οι προϊστάμενοι ΔΔΕ και οι περιφερειακοί Δ/ντες;

 
@ΓΟΝΕΑΣ
21 Φεβ 2021 15:55

Για την ελάχιστη πιθανότητα να είσαι γονέας σου απαντάω πως αν εφαρμοστεί αυτό το έκτρωμα που λέγεται «αξιολόγηση» τότε ακόμα και οι δάσκαλοι που είναι εντάξει δεν θα είναι γιατί το μόνο πράγμα που θα κάνουν θα είναι να συμπληρώνουν χαρτιά. Η συγκεκριμένη διάταξη μιλάει για όλα εκτός από την εκπαιδευτική διαδικασία. Έπρεπε εσύ πρώτα να αντιδράς στην απαράδεκτη αυτή απόφαση.

Επειδή όμως μάλλον ΔΕΝ είσαι γονέας ένα σου λέω: «Νύχτα θα φύγουν»

 
Στράτος
21 Φεβ 2021 13:50

Όπως όλοι καταλαβαίνουμε η Υπουργός είναι μάλλον απίθανο να απαντήσει σε ένα τέτοιο κείμενο.
Εάν λοιπόν το κείμενο μείνει αναπάντητο, τι θα πράξουν οι υπογράφοντες; Δεν θα υλοποιήσουν την αξιολόγηση σχολείων συμμετέχοντας στην αποχή που κήρυξαν οι συνδικαλιστικές ενώσεις; Ή θα την υλοποιήσουν τελικά;

 
ΓΟΝΕΑΣ
21 Φεβ 2021 13:46

κ. Υπουργε να μην εχουν πλεον δικαιωμα αιτησης για υποψηφιοτητα ως διευθυντες σχολειων.

Αρκετα ως εδω με τους .... μαχιμους καθηγητες και δασκαλους ....που μονο ξερουν να αξιολογουν, αλλα δεν αξιολογουνται.

Γονεας πικραμενος και αναγκαστικα ξεζουμισμενος για να ακουει το απογευμα το τεκνο οσα επρεπε να ακουει το πρωι.

Ουτε βημα πισω
Ελεος

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.