Placeholder

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Αξιολόγηση: Επιστολή 35 Διευθυντών (επί συνόλου 38) Γυμνασίων και Λυκείων Ρεθύμνου στην υπ. Παιδείας Ν. Κεραμέως

Στον Σχεδιασμό, την Υλοποίηση και την Αξιολόγηση με βάση την προαναφερόμενη Υ.Α., κατά το τρέχον σχολικό έτος, εκφράζουμε τον έντονο προβληματισμό μας και τις ανησυχίες μας.
Δημοσίευση: 21/02/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Κυρία Υπουργέ,

Οι Διευθυντές/ντριες  των Γυμνασίων και των Λυκείων της Π.Ε. Ρεθύμνου  σε τηλε-συνάντηση μας, την Τετάρτη 17/02/2021, συζητήσαμε το ζήτημα της εφαρμογής της Αξιολόγησης , όπως αυτή καταγράφεται στην Υ.Α 6603/ΓΔ4/20-1-2021 (ΦΕΚ Β 140)

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου ως εργαλείο καταγραφής θετικών και αρνητικών στοιχείων,  καλών πρακτικών, σωστής λειτουργίας αλλά και δυσλειτουργιών, επαρκούς εξοπλισμού αλλά και ελλείψεων, ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ, ΤΗΝ ΕΠΙΖΗΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ στα σχολεία μας. Στην αρχή κάθε σχολικού έτους θέτουμε στόχους, κάνουμε προγραμματισμό και στο τέλος κάνουμε αποτίμηση κι αυτή αποτυπώνεται στην τελική Έκθεση Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας, η οποία αποστέλλεται στην τοπική  ΔΔΕ.

Όμως, στον Σχεδιασμό, την Υλοποίηση και την Αξιολόγηση με βάση την προαναφερόμενη Υ.Α., κατά το τρέχον σχολικό έτος, εκφράζουμε τον έντονο προβληματισμό μας και τις ανησυχίες μας.

Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Έναρξη Αξιολόγησης

Θεωρούμε πως δεν είναι δυνατή η εφαρμογή υπό αυτές τις συνθήκες. Τα σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης από την αρχή τηςσχολικής χρονιάς έχουν λειτουργήσει 9 εβδομάδες διά ζώσης και 12 εβδομάδες (έως το τέλος Φεβρουαρίου) εξ αποστάσεως, κατά μέσο όρο. Και χωρίς βέβαια να γνωρίζουμε τι θα γίνει τους επόμενους μήνες. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας  οδηγεί σε αδυναμία συνεργασίας και οργάνωσης των απαιτούμενων ομάδων.  Ακόμα κι αν ξεπεραστούν τα παραπάνω προβλήματα , η εικόνα που θα αποτυπωθεί για τη λειτουργία των σχολείων θα είναι πλασματική, λόγω των συνθηκών που αναφέραμε πριν. Στόχος λοιπόν δεν θα έπρεπε να είναι  να αποτυπωθεί μία εικόνα (κατά κανόνα στρεβλή και λειψή) μόνο για το τρέχον σχολικό έτος, όπου κυριαρχούν οι ιδιαίτερες συνθήκες αλλά μία συνολικότερη και πιο ολοκληρωμένη αποτύπωση της πραγματικότητας του κάθε σχολείου

2. Θεματικοί  Άξονες – Δείκτες & Ομάδες Εργασίας

➢    Οι Θεματικοί άξονες και δείκτες καθώς και οι Ομάδες Εργασίας που προτείνονται δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις σχολικές μονάδες (μικρά επαρχιακά γυμνάσια και λύκεια), λόγω έλλειψης ικανού αριθμού καθηγητών/τριών.  Όμως, και στα μεγαλύτερα σχολεία  η επεξεργασία και ανάλυση όλων των θεματικών αξόνων και των δεικτών  είναι ένας μαξιμαλιστικός στόχος, ο οποίος είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει σε μία πολύ επιφανειακή και καθόλου ουσιαστική προσέγγιση.  

➢    Οι δείκτες αυτοί είναι σε ένα βαθμό ανεδαφικοί και δεν εξαρτώνται από την ικανότητα και τη διάθεση του Συλλόγου Διδασκόντων και του/της Διευθυντή/ντριας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η έλλειψη πόρων και χρηματοδότησης προς τις Σχολικές Επιτροπές αλλά κυρίως η μη έγκαιρη στελέχωση του σχολείου από καθηγητές/τριες . Όταν συστηματικά τα τελευταία χρόνια κάποια επαρχιακά σχολεία στελεχώνονται 3 μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έτους και το μόνιμο προσωπικό είναι το 20% και το υπόλοιπο 80% αποτελείται από αναπληρωτές/τριες, οι οποίοι/ες κάθε χρόνο αλλάζουν σχολείο και ειδικά φέτος δεν πρόλαβαν να γνωρίσουν ούτε τους μαθητές ούτε τη σχολική μονάδα, για ποιους θεματικούς άξονες μπορούμε να μιλήσουμε και για ποια στοχοθεσία;   

➢    Οι δείκτες σε κάθε σύστημα αξιολόγησης περιλαμβάνουν και στόχους μετρήσιμους που εδώ είτε δεν  υπάρχουν είτε είναι σχετικά αυθαίρετοι , όπως π.χ. η διαχείριση πόρων

➢    Η  αποτίμηση για κάθε δείκτη πρέπει να είναι περιγραφική. Η χρήση βαθμολογιών  με βάση την προηγούμενη εμπειρία της περιόδου 2013-2014 δεν έχει να προσφέρει απολύτως τίποτα. Δεν λαμβάνει υπόψη εξωτερικούς παράγοντες με έντονο επιδραστικό χαρακτήρα, όπως την ελλιπή χρηματοδότηση και την υποστελέχωση των σχολείων. Επιπλέον, μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικά υψηλή βαθμολογική αποτίμηση και να χαθεί η ουσία και το περιεχόμενό της.

➢    Πώς θα συγκροτηθούν οι ομάδες εργασίας, όπως προβλέπεται ως τις 10 Οκτωβρίου   στην πλειονότητα των επαρχιακών σχολείων και σε πολλά άλλα, όταν κάθε χρόνο φτάνουμε στα τέλη Νοέμβρη για να καλυφθούν τα κενά και πάλι όχι στο σύνολό τους;

➢    Οι προβλεπόμενες θεματικές  στερούνται εσωτερικής συνοχής και αξιολογούν το σχολείο ως ένα κατακερματισμένο και ασύνδετο σύνολο εκπαιδευτικών, οικονομικών, διοικητικών, επικοινωνιακών και άλλων λειτουργιών στο χώρο του. Ο κατακερματισμός αφενός βοηθάει  στην καταγραφή του προβλήματος,  αφετέρου  δεν συντελεί  σε μία ποιοτικότερη ανάλυση των αιτιών και την ανάδειξη των κοινωνικών και πολιτιστικών παραμέτρων, όπως π.χ. στο πρόβλημα της μαθητικής διαρροής. Επιπλέον, ως παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε την ισχυρή αλληλεξάρτηση των θεματικών αξόνων 1 & 13, η οποία οδηγεί σε πλήρη αναδιάταξη των σχετικών δεικτών.

➢    Τέλος, θεωρούμε ότι το σημαντικότερο μεονέκτημα του προτεινόμενου σχεδίου αξιολόγησης είναι η προσπάθεια επιβολής του με ένα νόμο και η εκ των υστέρων παροχή διευκρινίσεων και επιμορφωτικού υλικού μέσω του ΙΕΠ και άλλων φορέων.  Πιστεύουμε ότι πρέπει να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Πρώτα έπρεπε μέσω στοχευμένων και τοπικών επιμορφωτικών πρακτικών να δημιουργηθεί κουλτούρα αξιολόγησης, συμμετοχικής και συνεργατικής κατεύθυνσης, ώστε η ηγεσία των σχολείων , οι εκπαιδευτικοί και οι ΣΕΕ να δράσουν σε κοινά αποδεκτό έδαφος και τα παραγόμενα αποτελέσματα να απηχούν πολύμορφα την σχολική πραγματικότητα και όχι τα είδωλα μέσω παραμορφωτικών δεικτών.

Β.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

•     Η  εξωτερική αξιολόγηση, με τη μορφή που αναφέρει η προαναφερόμενη Υ.Α.,  θα επιφέρει πολλά προβλήματα

•    Η περιγραφική αξιολόγηση των δεικτών έχει ουσία και περιεχόμενο. Η βαθμολογική κανένα, δεδομένου ότι είναι σε κάθε περίπτωση κατ` εκτίμηση και υποκειμενική αφού εξαρτάται από τη συγκρότηση, το χαρακτήρα και τα ενδιαφέροντα κάθε ΣΕΕ.

•    Επιπλέον, η βαθμολογική αξιολόγηση θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε κατηγοριοποίηση των σχολείων, η οποία θα προκαλέσει μεγάλες κοινωνικοοικονομικές ανακατατάξεις  στις τοπικές κοινωνίες με καλλιέργεια συνθηκών διαφοροποιημένων σχολικών μονάδων (γκετοποιήσεις κι ελιτίστικες περιοχές) και θα οξύνονται οι όποιες ανισότητες, και παράλληλα εμπεριέχει το στοιχείο της αδικίας, αφού δεν ξεκινούν όλα τα σχολεία από την ίδια βάση, σε επίπεδο, κυρίως, χρηματοδότησης κι έγκαιρης στελέχωσης. Επίσης, δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής , ακόμα και μέσα στα όρια του ίδιου δήμου. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, ένα σχολείο να κατηγοριοποιείται αρνητικά, επειδή απορροφά μαθητές από μια συγκεκριμένη συνοικία με ιδιαίτερα  κοινωνικοοικονομικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά.

•    Η εξωτερική αξιολόγηση μετατρέπει τους ΣΕΕ σε Επιθεωρητές από Συνεργάτες αφού δεν προβλέπονται διαδικασίες συμμετοχής στην κουλτούρα των σχολείων και απλά το ενδιαφέρον του νόμου εξαντλείται στην βαθμολόγηση των σχολικών μονάδων.

Στόχος μας είναι η  αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης και του δημόσιου σχολείου. Αυτό απαιτεί εγρήγορση, συνεχή προσπάθεια, αποτελεσματικότητα, οργάνωση και συντονισμό. Όμως, πάνω από όλα χρειάζεται συνεργασία  όλων των φορέων της εκπαίδευσης.

Μέσα λοιπόν σε αυτήν την περίοδο της πανδημίας, της ανησυχίας, του καθημερινού άγχους, του φόβου για το αύριο, οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί έχουν φτάσει στα όριά τους. Η προσαρμογή της τεράστιας πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση είναι μοναδική. Τώρα όμως αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν επιφυλάξεις, προβληματισμοί, ενστάσεις. Χωρίς τους εκπαιδευτικούς δεν μπορεί να εφαρμοστεί η Εσωτερική Αξιολόγηση. Οι Διευθυντές/ντριες  αφουγκραζόμαστε αυτήν την κατάσταση.

Με αυτήν την επιστολή εκφράζουμε τις αγωνίες μας και τους προβληματισμούς μας. Δεχόμαστε ότι πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Ότι οι εμμονές στις  τακτικές του παρελθόντος δεν βοηθούν στην αναβάθμιση του έργου μας και του δημόσιου σχολείου. Αντιλαμβανόμαστε ότι η Αξιολόγηση , εάν είναι ανεξάρτητη,ουσιαστική και καίρια, μπορεί να γίνει εργαλείο ανάπτυξης. Όχι , όμως, τώρα, σε εποχή πανδημίας, αγωνίας, φόβου , και σε καθεστώς αναπόφευκτης  δυσλειτουργίας των σχολείων.

Γι΄ αυτό, εκτός από τους προβληματισμούς μας καταθέτουμε και τις προτάσεις μας.

Η πρόταση μας κυρία Υπουργέ συνοπτικά είναι η εξής:

•    Αναστολή υλοποίησης της αξιολόγησης για το διάστημα, Φεβρουάριος – Ιούνιος 2021

•     Αναστολή της  εξωτερικής αξιολόγησης και έναρξη διαβούλευσης για τον προσανατολισμό της και την κατεύθυνσή της

•     Κάθε σχολική μονάδα να επιλέγει κι από τις 3 Λειτουργίες  όσους θεματικούς άξονες και δείκτες επιθυμεί – με κάποιους υποχρεωτικούς - σε μια βάση διετούς σχεδιασμού (Σχεδιασμός – Υλοποίηση – Αξιολόγηση – Σχέδιο δράσης) με ανάρτηση μόνο στο ΙΕΠ. Βέβαια, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα πολύπλευρο κι ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο παιδαγωγικών αντισταθμιστικών – υποστηρικτικών δράσεων το οποίο θα αξιοποιείται από τους ίδιους τους  Συλλόγους.

•    Η αποτίμηση για να έχει ουσία και περιεχόμενο πρέπει να είναι περιγραφική.

•     Διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των στελεχών  για την εμπέδωση μιας συμμετοχικής κουλτούρας αξιολόγησης, ώστε να γίνεται αποδεκτή η κοινωνική λογοδοσία των σχολείων, καθώς και  έγκαιρη στελέχωση των σχολείων με μόνιμους διορισμούς, ώστε να καθίσταται δυνατή η διαδικασία της αξιολόγησης.

Ελπίζουμε ότι επιδίωξή σας είναι η εξασφάλιση μιας ποιοτικότερης, καινοτόμας, σύγχρονης εκπαίδευσης, εφαρμόζοντας ένα σύστημα που θα ενισχύει τον συντονισμό, τη λειτουργικότητα και την ουσιαστική και πολυπαραμετρική δραστηριότητα κάθε σχολικής μονάδας. Είναι κρίμα να εξαντληθεί η προσπάθεια μέσα σε ανούσιες γραφειοκρατικές, αναποτελεσματικές διαδικασίες, διεκπεραιωτικού χαρακτήρα.  Θέλουμε να ακούσετε την καλοπροαίρετη και ειλικρινή μας πρόταση στα πλαίσια κλίματος συνεννόησης, στην κοινή προσπάθεια για βελτίωση της δημόσιας εκπαίδευσης που ευσυνείδητα και υπεύθυνα υπηρετούμε.  Άλλωστε το μοναδικό μας ενδιαφέρον είναι το ποιοτικό και δημοκρατικό δημόσιο σχολείο, που εξελίσσεται και αφουγκράζεται τις επιταγές των «καιρών» και συμβάλλει σε μία καλύτερη κοινωνία.

Με εκτίμηση

Οι παρακάτω Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων & Λυκείων Π.Ε. Ρεθύμνου (35 επί συνόλου 38)

(Ακολουθούν τα ονίματα)

Ετικέτες: 
Αξιολόγηση

Σχόλια (3)

 
Ν.Σ.
22 Φεβ 2021 06:58

Εφόσον συμφωνούν με τον προγραμματισμό αποτίμηση ας κάνουν την αποτίμηση με την οποία συμφωνούν! Για να δούμε ..

 
Μελίτακας ο Α΄
21 Φεβ 2021 18:53

Η Πρωτοβάθμια λείπει κι ανησυχώ!...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ